Про розробку системи контролю якості вугільної продукції
Мінвуглепром України (з2005р.); Розпорядження від 21.05.201017-р
Документ vr017644-10, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
21.05.2010 N 17-р

Про розробку системи контролю якості
вугільної продукції

З метою удосконалення системи контролю якості вугільної
продукції та на виконання п. 1 Протоколу N 11 апаратної наради
Міністерства вугільної промисловості України від 11.05.2010 року
З О Б О В' Я З У Ю:
1. Директора ДП "УкрНДІвуглезбагачення" (Філіппенко Ю.М):
1.1. Розробити та затвердити Міністерством вугільної
промисловості України Положення щодо комплексної системи
управління та контролю якості вугільної продукції від очисного
вибою до відвантаження споживачам (далі - Положення).
1.2. Своїм наказом створити робочу групу для розробки
Положення із залученням (при необхідності) відповідних фахівців
ДонВУГІ, ДП"Укрвуглеякість", Державних вугледобувних підприємств
та Донецького науково-дослідного і впроваджувального центру
організації праці.
1.3. У тижневий термін розробити та надати до Мінвуглепрому
План заходів щодо виконання розробки Положення із визначенням
термінів та відповідальних осіб.
1.4. У Положенні передбачити розробку: типової структури служби якості на вугледобувних та
вуглепереробних підприємствах та типового Положення про службу
якості на вугледобувних та вуглепереробних підприємствах; Положення про браковку робіт при порушенні технології
виймання вугілля по очисним та підготовчим вибоям; нормативів чисельності служб ВТК, вуглехімічних лабораторій,
пунктів централізованого випробування; Положення про організацію взаємовідносин між шахтою та
збагачувальною фабрикою різної форми власності; схем контролю із застосуванням сучасних приладів визначення
показників якості вугільної продукції.
2. Департамент технічної політики та розвитку технічного
фонду (Красник В.Г.) включити до Плану науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт на 2010 рік фінансування розробки
вищевказаного документа.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
першого заступника Міністра Чередниченка Ю.Я.
Міністр Ю.Ященковгору