Документ vr016414-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.03.2015, підстава - vr049414-15

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23.03.2012  № 16

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Ради суддів № 49 від 04.06.2015}

Заслухавши та обговоривши заступника Голови Державної судової адміністрації України Півторака В.В. щодо затвердження змін до Переліку судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - Реєстр), відповідно до частини першої статті 226 Сімейного кодексу України, частини третьої статті 3 Закону України "Про доступ до судових рішень", частини п'ятої статті 127 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України від 16 вересня 2010 року, Рада суддів України ВИРІШИЛА:

1. Інформацію заступника Голови Державної судової адміністрації України Півторака В.В. узяти до відома.

2. Внести зміни до Переліку судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого рішенням Ради суддів України від 17 лютого 2012 року № 4 та погодженого Державною судовою адміністрацією України 17 лютого 2012 року (додаток 1).

3. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити на офіційному веб-порталі судової влади України та направити судам загальної юрисдикції для використання в роботі зміни до Переліку судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Голова Ради суддів України

Я.М. Романюк


ПОГОДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
23.03.2012 № 30/2/16

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
23.03.2012 № 16

ЗМІНИ
до Переліку судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судових рішень

I. В абзаці шостому Переліку після слів "або оперативно-розшукових заходів" доповнити словами "рішень суду у справах про усиновлення";

II. В абзаці сьомому Переліку після слова "постанов" доповнити словами "крім судових рішень у справах про усиновлення".вгору