Про виконання планів впровадження Технічних регламентів
Мінпромполітики (з 2001р.); Рішення від 24.11.200914/2
Документ vr014581-09, поточна редакція — Затвердження від 02.12.2009, підстава - v0860581-09

                                                          
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
24.11.2009 N 14/2

Про виконання планів впровадження
Технічних регламентів
{ Рішення затверджено Наказом Міністерства промислової
політики
N 860 ( v0860581-09 ) від 02.12.2009 }

ГАРМОНІЗАЦІЯ В СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ОСНОВАНА НА РОЗРОБЛЕННІ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ (ТР),
ЯКІ Є НОРМАТИВНО ПРАВОВИМИ АКТАМИ ДЕРЖАВИ
І ЗАТВЕРДЖУЮТЬСЯ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.
УСІ ТР, ЯКІ РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ В УКРАЇНІ, БАЗУЮТЬСЯ
НА ВІДПОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДИРЕКТИВАХ
Промислова продукція, яка виготовлена за визнаними
міжнародними та європейськими стандартами і відповідає вимогам
ТР, зможе бути конкурентоспроможною і розміщуватися на світовому
ринку без зайвих технічних бар'єрів. Тому необхідно прискорити
перехід промисловості на міжнародні, європейські стандарти, що
вимагає модернізації виробництв вітчизняних підприємств, адаптації
виробничих процесів до нових, переважно жорсткіших вимог до якості
та безпечності продукції, проведення випробувань продукції за
новими методами контролю. Повне впровадження ТР на промислову продукцію та застосування
їх вітчизняними підприємствами забезпечує гармонізацію вимог до
промислової продукції, процедур підтвердження відповідності їх з
вимогами міжнародного та європейського законодавства. Підвищує
конкурентоспроможність продукції вітчизняного виробництва на
світовому ринку через ідентичність вимогам, діючим в ЄС. Спрощує
процедури взаємного визнання результатів робіт із оцінки
відповідності та митного оформлення експортно-імпортних операцій.
Покращує інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств. На даний час в Україні прийнято більш 30 ТР. Мінпромполітики
України є відповідальним виконавцем з впровадження 12 ТР: 1) ТР мийних засобів (постанова КМУ від 20.08.2008 N 717)
( 717-2008-п ); 2) ТР водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи
газоподібному паливі (постанова КМУ від 27.08.2008 N 748)
( 748-2008-п ); 3) ТР приладів, що працюють на газоподібному паливі
(постанова КМУ від 24.09.2008 N 856) ( 856-2008-п ); 4) ТР обладнання та захисних систем, призначених для
застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі (постанова
КМУ від 08.10.2008 N 898) ( 898-2008-п ); 5) ТР безпеки іграшок (постанова КМУ від 08.10.2008 N 901)
( 901-2008-п ); 6) ТР пересувного обладнання, що працює під тиском (постанова
КМУ від 05.11.2008 N 967) ( 967-2008-п ); 7) ТР обмеження використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні (постанова
КМУ від 03.12.2008 N 1057) ( 1057-2008-п ); 8) ТР етикетування ламп побутового використання стосовно
ефективності споживання електроенергії (постанова
КМУ від 27.12.2008 N 1144) ( 1144-2008-п ); 9) ТР щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних
виробів (постанова КМУ від 14.01.2009 N 13) ( 13-2009-п ); 10) ТР з електромагнітної сумісності обладнання (постанова
КМУ від 29.07.2009 N 785) ( 785-2009-п ); 11) ТР про безпеку машин та устаткування (надано до КМУ); 12) ТР безпеки низьковольтного електричного обладнання
(постанова КМУ від 29.10.2009 N 1149) ( 1149-2009-п ) та співвиконавцем 5 ТР: 1) ТР засобів індивідуального захисту (постанова
КМУ від 27.08.2008 N 761) ( 761-2008-п ); 2) ТР максимально дозволеного споживання електроенергії
холодильними приладами (постанова КМУ від 03.09.2008 N 787)
( 787-2008-п ); 3) ТР неавтоматичних зважувальних приладів (постанова
від 11.03.2009 N 190) ( 190-2009-п ); 4) ТР безпеки простих посудин високого тиску (постанова
від 25.03.2009 N 268) ( 268-2009-п ); 5) ТР ліфтів (постанова КМУ від 22.04.2009 N 465)
( 465-2009-п ). З метою забезпечення адаптації законодавства України до
законодавства ЄС у сфері технічного регулювання, проведення
послідовної політики щодо впровадження технічних регламентів,
виконання планів заходів із їх застосування колегія
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію директора Департаменту науково-технічного
забезпечення та енергоефективності промисловості Ноговіцина О.В.
взяти до відома.
2. Директору Департаменту 5-1 Ноговіцину О.В. разом з
уповноваженими Міністерством організаціями забезпечити продовження
робіт з виконання планів із застосування ТР:
2.1. Разом з призначеними Міністерством
консультаційно-методичними центрами продовжувати роботу з
популяризації впровадження ТР за допомогою засобів масової
інформації, проведення семінарів, конференцій тощо, за
необхідності, з залученням фахівців ЄС та підготовки підприємств
до виконання вимог ТР.
Термін - постійно.
2.2. Забезпечити розроблення гармонізованих національних
стандартів, добровільне застосування яких сприймається як доказ
відповідності продукції вимогам ТР, відповідно до затверджених
Переліків стандартів.
Термін - щорічно до 2011 року згідно
з завданнями Державної програми
стандартизації на 2006-2011 рр.
2.3. Забезпечити розроблення: - методичних документів щодо порядку проведення оцінки
ризиків продукції, що підпадає під дію ТР; - правил побудови експлуатаційних документів; - рекомендацій по застосуванню вимог ТР.
Термін - постійно.
2.4. Консультаційно-методичним центрам, призначеним наказами
Мінпромполітики України, проводити постійну роботу з підготовки
фахівців підприємств до готовності виконання вимог ТР.
Термін - постійно.
2.5. Відпрацьовувати пропозиції по призначенню органів з
оцінки відповідності продукції вимогам ТР, впровадження яких
закріплено за Мінпромполітики України.
Термін - постійно.
2.6. Рекомендувати керівникам підприємств, продукція яких
підпадає під дії ТР, посилити кількість та якість кадрового складу
служб стандартизації та конструкторів, та їх матеріально-технічне
забезпечення.
Термін - постійно.
2.7. З метою відповідного метрологічного забезпечення
проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам
ТР рекомендувати керівникам головних і базових організацій
Міністерства розпочати роботи по впровадженню вимог стандарту
ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 "Загальні вимоги до компетенції
випробувальних та калібрувальних лабораторій".
Термін - постійно.
3. Контроль за виконанням рішень колегії покласти на
заступника Міністра Грищенко С.Г.
Голова Колегії, Міністр В.С.Новицький
вгору