Документ vr012695-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.10.2012, підстава - vr214695-12

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

27.03.2012  № 12/пп-12

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів № 214/пп-12 від 18.10.2012}

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі: головуючого - Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самсіна І.Л., членів Комісії: Горбачової Л.П., Колеснік Г.А., Марцинкевича А.М., Мельника М.Г., Мікуліна В.П., Пінчука М.Г., Сокуренка Д.М., Фадєєвої Н.М., Шаргала В.І., розглянувши питання про затвердження Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше згідно з положеннями Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді" в новій редакції, ВСТАНОВИЛА:

Згідно з пунктами 3 та 4 частини першої статті 91 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" до повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України віднесено проведення добору кандидатів на посаду судді вперше та внесення до Вищої ради юстиції рекомендації про призначення кандидата на посаду судді для подальшого внесення відповідного подання Президентові України.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 16 березня 2011 року затверджено Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше з урахуванням положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді", відповідно до якого було організовано розгляд питань та підготовку матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді в 2011 році.

Питання організації підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше було предметом обговорення створеної за ініціативи Комісії робочої групи з питань удосконалення добору кандидатів на посаду судді вперше, засідання якої проводилися в січні - лютому 2012 року.

З метою впорядкування роботи Комісії в частині здійснення повноважень щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше, оптимізації процесу приймання документів та їх подальшого опрацювання, для реалізації висновків відповідної робочої групи та логічного структурування Положення, секретар Комісії вніс на розгляд Комісії пропозицію про затвердження Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше з урахуванням положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді" в новій редакції.

Заслухавши доповідача, пропозиції членів Комісії та обговоривши проект зазначеного Положення, перевіривши його зміст на відповідність приписам закону, Комісія дійшла висновку про затвердження Положення про порядок підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 66 - 70, 91 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Вища кваліфікаційна комісія суддів України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше з урахуванням положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді", затверджене рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 16 березня 2011 року.

Головуючий

І.Л. Самсін

Члени Комісії

Л.П. Горбачова
Г.А. Колеснік
А.М. Марцинкевич
М.Г. Мельник
В.П. Мікулін
М.Г. Пінчук
Д.М. Сокуренко
Н.М. Фадєєва
В.І. ШаргалоЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої
кваліфікаційної комісії
суддів України
27.03.2012 № 12/пп-12

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон) і визначає порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше.

1.2. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради юстиції, що вноситься відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

1.3. Перевірка відповідності кандидатів у судді вимогам, установленим Конституцією України та Законом, добір, проведення кваліфікаційного іспиту й рекомендування кандидатів для призначення на посади суддів відповідно до Закону здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, визначеному в Законі.

1.5. Структурним підрозділом секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, який організаційно забезпечує діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо додержання порядку призначення на посаду судді вперше, є департамент з питань призначень, обрання та звільнення суддів (далі - Департамент).

II. Оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді

2.1. Департамент готує інформацію про прогнозовану кількість вакантних посад судді та подає її на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2.2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішує питання про оголошення проведення добору кандидатів на посаду судді й визначає строк приймання заяв про участь у доборі кандидатів на посаду судді та визначених Законом документів із урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів.

2.3. Оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді розміщується на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та опубліковується в газетах "Голос України" або "Урядовий кур'єр".

2.4. Оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді містить наступну інформацію:

- прогнозована кількість вакантних посад суддів;

- строк приймання заяв про участь у доборі кандидатів на посаду судді;

- місце, період, час приймання заяв про участь у доборі кандидатів на посаду судді та визначених Законом документів.

III. Подання документів особами, які виявили бажання стати суддею, та їх допуск до добору кандидатів на посаду судді

3.1. Добір кандидатів на посаду судді здійснюється з числа осіб, які відповідають вимогам, установленим Конституцією України та Законом.

3.2. Особа, яка виявила бажання стати суддею, подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України наступні документи:

1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді;

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього;

4) копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання;

5) виписку з трудової книжки про стаж роботи в галузі права (копію трудової книжки). Особи, які проходять (проходили) військову службу, службу в органах внутрішніх справ і на яких трудові книжки не ведуться (не велися), подають копію послужного списку або довідку, що підтверджує стаж роботи в галузі права;

6) висновок медичної установи про стан здоров'я кандидата (медичні документи, визнані Вищою кваліфікаційною комісією суддів України необхідними для підтвердження стану здоров'я кандидата);

7) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки.

3.3. Заява про участь у доборі кандидатів на посаду судді й анкета кандидата подаються за формою та змістом, які затверджені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України й розміщені на її офіційному веб-порталі.

Форма та зміст заяви про згоду на збирання, зберігання та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо нього спеціальної перевірки, рекомендованої Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для використання заявниками, розміщуються на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (додаток 1).

3.4. Документи подаються кандидатами на посаду судді вперше до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України особисто за адресою та в строк, які зазначені в оголошенні про проведення добору кандидатів на посаду судді.

Документи приймаються уповноваженою посадовою особою секретаріату Комісії виключно за наявності у кандидата повного пакета документів, передбачених Законом та пунктом 3.2 цього Положення.

Документи, визначені Законом та пунктом 3.2 цього Положення, подаються кандидатом у двох примірниках (екземплярах), за винятком медичних документів про стан здоров'я, які подаються в оригіналі та в копіях.

3.5. Копії документів подаються одночасно з оригіналами документів для перевірки відповідності копій оригіналам та їх засвідчення уповноваженою посадовою особою Департаменту.

Виписка з трудової книжки (копія трудової книжки, копія послужного списку або довідка) подається засвідченою в установленому порядку за місцем роботи кандидата на посаду судді.

Якщо на час подання заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді вперше, кандидат на посаду судді не працює, він подає копію трудової книжки, яка засвідчується уповноваженою посадовою особою Департаменту під час приймання документів, для чого кандидат подає одночасно з копією оригінал трудової книжки.

Кандидат, який не працює на час подання заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді вперше, й на якого трудова книжка не велася, подає копію послужного списку або довідку, засвідчену в установленому порядку за місцем зберігання його особової справи.

3.6. Заяви про участь у доборі кандидатів на посаду судді реєструються в день їх надходження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України й передаються до Департаменту, який веде облік кандидатів на посаду судді вперше.

3.7. Документи для участі в доборі, передбачені частиною першою статті 67 Закону та пунктом 3.2 цього Положення, подаються кандидатом на посаду судді заповненими та оформленими відповідно до вимог, які визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Кандидат, подаючи заяву про участь у доборі, зобов'язаний забезпечити та перевірити додержання вимог щодо правильності оформлення та повноти заповнення документів, які ним подаються.

3.8. До розгляду приймаються документи, що надійшли до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з додержанням строку, визначеного в оголошенні про проведення добору кандидатів на посаду судді.

3.9. Заяви, що надійшли до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України після зазначеного в Законі та в пункті 3.8 цього Положення строку, не розглядаються.

3.10. Питання про допуск осіб, що подали заяви, до добору кандидатів на посаду судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішує прийняттям відповідного рішення.

3.11. До добору кандидатів на посаду судді не допускаються:

- особи, які за результатами перевірки поданих документів не відповідають вимогам до кандидатів на посаду судді, установленим Конституцією України та Законом;

- особи, які подали документи, що заповнені чи оформлені з порушенням вимог, визначених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

У разі відмови в допуску до добору кандидатів на посаду судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає вмотивоване рішення, копія якого направляється особі, яка не допущена до добору, рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення на адресу фактичного місця проживання заявника, зазначену ним у заяві про участь у доборі кандидатів на посаду судді та (або) в анкеті кандидата на посаду судді.

3.12. Заява та документи, подані особою, яка допущена до добору кандидатів на посаду судді, Департаментом формуються в матеріали справи кандидата на посаду судді вперше.

IV. Організація та порядок проведення перевірок стосовно кандидатів на посаду судді

4.1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України на основі поданих кандидатами на посаду судді документів здійснює перевірку відповідності кандидатів вимогам, установленим Конституцією України та Законом до кандидата на посаду судді, а також організовує проведення стосовно кандидатів спеціальної перевірки в порядку, визначеному законом, та відповідно до правил, визначених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

4.2. За правилами проведення спеціальної перевірки здійснюється також перевірка відомостей, поданих кандидатами особисто, та інформації про кандидата на посаду судді, поданої до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України організаціями та громадянами.

4.3. Якщо при проведенні перевірки було виявлено факти й обставини, що свідчать про невідповідність особи, яка звернулася із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду судді, установленим вимогам до кандидата на посаду судді, така особа не допускається до проходження наступних стадій призначення на посаду судді вперше.

У разі відмови в допуску до проходження наступних стадій призначення на посаду судді вперше Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення, копія якого направляється особі, якій відмовлено в допуску, рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення на адресу фактичного місця проживання кандидата, зазначену ним у заяві про участь у доборі кандидатів на посаду судді та (або) в анкеті кандидата на посаду судді.

V. Анонімне тестування (іспит) кандидатів

5.1. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішує питання про допуск кандидатів, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду судді, до проходження анонімного тестування (іспиту), яке проводиться з метою виявлення рівня їх загальних теоретичних знань у галузі права.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України одночасно може вирішити питання про визначення дати, часу й місця проведення анонімного тестування (іспиту).

5.2. Про місце, дату і час проведення анонімного тестування (іспиту) кандидати на посаду судді повідомляються шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

5.3. Кандидатам на посаду судді вперше надається можливість ознайомлення з програмою, за якою проводиться анонімне тестування (іспит), шляхом розміщення такої програми на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

5.4. Порядок складення анонімного тестування (іспиту) та методика його оцінювання визначаються відповідним Положенням про порядок складення анонімного тестування (іспиту) та методику його оцінювання, затвердженим Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

VI. Складення кваліфікаційного іспиту

6.1. За результатами складеного кандидатами анонімного тестування (іспиту) Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішує питання про допуск до кваліфікаційного іспиту кандидатів, які згідно з Положенням про порядок складення анонімного тестування (іспиту) та методику його оцінювання вважаються такими, що успішно склали іспит, а також визначає дату час і місце проведення кваліфікаційного іспиту.

6.2. Про дату, час і місце проведення кваліфікаційного іспиту кандидати на посаду судді повідомляються шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

6.3. Кандидатам на посаду судді вперше надається можливість ознайомлення з програмою, за якою проводиться анонімне тестування, як стадія кваліфікаційного іспиту з метою виявлення належних теоретичних знань кандидатів, шляхом розміщення такої програми на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

6.4. Кандидати, яких допущено до складення кваліфікаційного іспиту, зобов'язані з'явитися у визначені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України місце, день та час для складення такого іспиту.

6.5. Порядок складення кваліфікаційного іспиту кандидатами та оцінювання іспиту визначаються Положенням про порядок складення кваліфікаційного іспиту кандидатами на посаду судді та методику його оцінювання, затвердженим Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

6.6. По закінченню складення кандидатами кваліфікаційного іспиту та після його оцінювання Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує результати кваліфікаційного іспиту й відповідно до кількості набраних кандидатами на посаду судді балів за результатами складення кваліфікаційного іспиту визначає рейтинг кандидатів та зараховує їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів.

6.7. Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначає рейтинг кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит, згідно з Методикою визначення рейтингу кандидатів на посаду судді, затвердженою Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

6.8. Зарахування кандидатів, які успішно склали кваліфікаційний іспит, до резерву на заміщення вакантних посад суддів здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України згідно з Порядком формування та ведення резерву на заміщення вакантних посад суддів, затвердженим Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

6.9. При затвердженні результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів, які згідно з оцінюванням іспиту вважаються такими, що не склали його, Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає вмотивоване рішення, копія якого направляється особі, яка визнана такою, що не склала кваліфікаційного іспиту, рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення на адресу фактичного місця проживання кандидата, зазначену ним у заяві про участь у доборі кандидатів на посаду судді та (або) анкеті кандидата на посаду судді.

Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення такого іспиту повторно не раніш як через рік. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного іспиту не раніш як через два роки.

6.10. Інформація про результати кваліфікаційного іспиту та місце кандидатів на посаду судді за рейтингом розміщується на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

VII. Складення кваліфікаційного іспиту повторно

7.1. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до складення такого іспиту повторно не раніш як через рік. Річний строк визначається з дня складення кандидатом кваліфікаційного іспиту вперше.

Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до наступного іспиту не раніш як через два роки. Дворічний строк визначається з дня складення кандидатом кваліфікаційного іспиту повторно.

7.2. Вища кваліфікаційна комісія суддів України після прийняття рішення про визначення дати, часу і місця проведення кваліфікаційного іспиту для кандидатів, які складають іспит уперше, визначає строк для подання особами, які не склали кваліфікаційний іспит, заяв про складення такого іспиту повторно.

Відповідне повідомлення для осіб, які не склали кваліфікаційний іспит, розміщується на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особа, яка бажає реалізувати право на повторне складення кваліфікаційного іспиту, у визначений строк подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту повторно (додаток 2).

7.3. Особа, що бажає складати іспит повторно, разом із відповідною заявою подає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України документи, передбачені пунктами 2 - 5 частини першої статті 67 Закону (підпунктами 2 - 5 пункту 3.2 цього Положення).

Подання заявником медичних документів про стан здоров'я є обов'язковим, якщо закінчився термін дії таких документів, поданих ним разом із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду судді.

7.4. Заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту повторно реєструються в день їх надходження до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України й передаються до Департаменту, який веде облік осіб, що виявили бажання складати кваліфікаційний іспит повторно.

7.5. Особи, що складатимуть іспит повторно, вважаються такими, що допущені до складення кваліфікаційного іспиту, якщо за наявною в Комісії інформацією не встановлено обставин і фактів, які свідчать про невідповідність зазначеної особи вимогам до кандидата на посаду судді, визначеним Конституцією України та Законом.

7.6. Кваліфікаційний іспит осіб, допущених до його складення повторно, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить у порядку, в строк та на умовах, передбачених для кандидатів, які складають його вперше.

7.7. Затвердження результатів кваліфікаційного іспиту осіб, які складали його повторно, а також визначення рейтингу таких кандидатів та зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад суддів Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює в порядку, передбаченому для кандидатів, які складали іспит вперше.

VIII. Конкурс на зайняття вакантної посади судді

8.1. Департамент після одержання повідомлення голови відповідного місцевого суду про наявність вакантних посад у суді подає на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідні дані про найменування суду, в якому утворилися вакантні посади судді, й про кількість вакантних посад судді.

8.2. На підставі інформації про наявність вакантних посад судді в місцевих судах Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішує питання про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади судді та визначає дату, час і місце його проведення.

Одночасно Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначає умови проведення конкурсу.

8.3. Оголошення про конкурс на зайняття вакантної посади судді розміщується на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та опубліковується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

8.4. Оголошення містить наступну інформацію:

- найменування судів, де є вакантні посади судді;

- кількість таких посад;

- умови проведення конкурсу;

- дата, час і місце проведення конкурсу.

- строк приймання заяв про участь у конкурсі.

8.5. Оголошення розміщується та опубліковується не пізніше ніж за місяць до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

8.14. Кількість набраних кандидатами балів є першочерговим критерієм при проведенні Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсного добору кандидатів на зайняття вакантних посад судді.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів перевага надається тому кандидату, який має більший стаж роботи у галузі права.

Стаж роботи кандидатів у галузі права Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначає станом на час проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

8.15. Результатом конкурсного добору є прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про рекомендування кандидата для призначення на вакантну посаду судді відповідного місцевого суду загальної юрисдикції.

Вирішуючи питання про рекомендування кандидата для призначення на посаду судді чи відмову в рекомендуванні, Вища кваліфікаційна комісія суддів України враховує відомості про кандидата, що зібрані Комісією протягом усього часу проходження кандидатом стадій призначення на посаду судді.

8.16. Кандидати, які за результатами конкурсного добору не одержали рекомендацій про призначення їх суддями, залишаються такими, що зараховані до резерву на заміщення вакантних посад судді, в межах трирічного строку дійсності результатів їх кваліфікаційного іспиту.

8.17. За результатами конкурсного добору Вища кваліфікаційна комісія суддів України надсилає до Вищої ради юстиції відповідно до кількості вакантних посад судді рекомендації про призначення кандидатів суддями: оригінальний примірник рішення про рекомендування кандидата на посаду судді, довідку про наявність вакантної посади судді, довідку про результати спеціальної перевірки кандидата.Додаток 1

Зразок заяви
про згоду на збирання, зберігання та використання інформації


До Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України

______________________________
(повне П.І Б. кандидата)
______________________________
(адреса постійного фактичного
місця проживання кандидата)
______________________________
(номери контактних телефонів
(в т.ч. мобільного телефону))
______________________________
(адреса електронної пошти)

ЗАЯВА

Відповідно до частини першої статті 67 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою оцінки моєї готовності до роботи на посаді судді та проведення щодо мене спеціальної перевірки, надаю згоду на збирання, зберігання та використання інформації щодо мене.

дата

підпис

П.І.Б.Додаток 2

Зразок заяви
про допуск до складення кваліфікаційного іспиту повторно


До Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України

______________________________
(повне П.І.Б. кандидата)
______________________________
(адреса постійного фактичного
місця проживання кандидата)
______________________________
(номери контактних телефонів
(в т.ч. мобільного телефону))
______________________________
(адреса електронної пошти)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до складення кваліфікаційного іспиту повторно.

Вперше кваліфікаційний іспит я складав (складала) __________дата___________ й за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від ________дата________ вважаюсь таким (такою), що не склав (не склала) іспиту.

(За необхідності) Повторно кваліфікаційний іспит мною також не складено згідно з рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від _________дата________.

Повідомляю, що за час, який минув із дня складення попереднього кваліфікаційного іспиту, не відбулося змін щодо відомостей про мене як кандидата на посаду судді (особисті дані, освіта, стаж роботи в галузі права, стан здоров'я).

АБО

Повідомляю, що за час, який минув із дня складення попереднього кваліфікаційного іспиту, змінилися наступні відомості про мене як кандидата на посаду судді (особисті дані, освіта, стаж роботи, стан здоров'я): _____навести конкретні обставини, які змінилися___.

До заяви додаю:

(в разі, якщо відбулися зміни щодо відомостей про кандидата, подаються відповідні документи, що підтверджують такі зміни).

дата

особистий підпис

П.І.Б.Додаток 3

Зразок заяви
про участь у конкурсі


До Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України

______________________________
(повне П.І.Б. кандидата)
______________________________
(адреса постійного фактичного
місця проживання кандидата)
______________________________
(номери контактних телефонів
(в т.ч. мобільного телефону))
______________________________
(адреса електронної пошти)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді __________найменування______________ суду як такого (таку), що перебуває в резерві на заміщення вакантних посад суддів, та рекомендувати мене на призначення суддею ___________найменування___________ суду.

З вимогами щодо несумісності, визначеними статтею 53 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", ознайомлений (ознайомлена).

До заяви додаю:

1) копію паспорта громадянина України;

2) анкету кандидата на посаду судді;

3) копії дипломів про освіту, науковий ступінь або вчене звання;

4) виписку з трудової книжки про стаж роботи в галузі права;

5) висновок медичної установи про стан здоров'я (за необхідності).

дата

особистий підпис

П.І.Б.

{Текст взято з сайту ВКК суддів http://www.vkksu.gov.ua/}вгору