Документ vr009450-15, поточна редакція — Прийняття від 11.02.2015

КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РІШЕННЯ

11.02.2015
протокол № 9

Про інформацію Рахункової палати України щодо аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати

Відповідно до статей 14, 31 Закону України "Про комітети Верховної Ради України", заслухавши та обговоривши інформацію Рахункової палати України щодо аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати, Комітет зазначає наступне.

Інформація Рахункової палати України свідчить, що основними причинами зростання та накопичення заборгованості з виплати заробітної плати є, зокрема, низький рівень рентабельності та збитковість підприємств; відсутність обігових коштів через наявність дебіторської заборгованості; низька платіжна дисципліна; практика передачі суб'єктами господарювання продукції без попередньої оплати; низький рівень претензійно-позовної роботи зі стягнення дебіторської заборгованості; недостатня ефективність управління державним майном; неефективне застосування процедур реструктуризації, санації та банкрутства підприємств, недостатність заходів, що вживаються арбітражними керуючими. Серед іншого причинами, які стримують погашення заборгованості з заробітної плати на економічно активних підприємствах, є призупинення господарської діяльності у зв'язку з бойовими діями на сході України, невиконання контрагентами договірних зобов'язань, недостатні обсяги збуту продукції та замовлень на виконання робіт.

Загалом перевіркою встановлено, що несвоєчасність виплати заробітної плати залишається на сьогодні однією з найгостріших соціальних проблем. Незважаючи на здійснювані органами державної влади та правоохоронними органами заходи, вона до цього часу не лише не розв'язана, а й протягом останнього часу суттєво поглиблена внаслідок впливу низки об'єктивних і суб'єктивних чинників.

Так, відповідно статистичних даних, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 січня 2015 року становила 2436,8 млн. грн., яка у порівнянні до 1 січня 2014 року збільшилась у 3,2 рази. За оперативними даними щотижневого моніторингу Міністерства соціальної політики України, станом на 2 лютого 2015 року сума загальної заборгованості становить 2530,3 млн. грн.

У структурі заборгованості:

- на економічно активних підприємствах - 2033,5 млн. грн., за даними Мінсоцполітики станом на 02.02.2015 р. - 2121,9 млн. грн.;

- на економічно неактивних підприємствах - 34,7 млн. грн., за даними Мінсоцполітики станом на 02.02.2015 р. - 35 млн. грн.;

- на підприємствах-банкрутах - 368,6 млн. грн., за даними Мінсоцполітики станом на 02.02.2015 р. - 373,4 млн. грн.

За даними Держкомстату, станом на 1 січня 2015 року, заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах становить 2033465 тис. грн., з них:

- державні підприємства - 14,4 %;

- комунальні підприємства - 4,2 %;

- акціонерні товариства - 16,3 %;

- товариства з обмеженою відповідальністю - 4,8 %;

- філії (інші відокремлені підрозділи) - 34,2 %;

- приватні підприємства - 0,2 %;

- інші організаційно-правові форми - 25,95 %.

Отже, у структурі заборгованості велику частку має заборгованість із виплати заробітної плати працівникам установ бюджетної сфери.

Серед центральних органів виконавчої влади не виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ, які фінансуються із державного бюджету, станом на 20 січня цього року мала місце заборгованість працівникам Міністерства охорони здоров'я України у сумі 9,0 млн. грн., Державної судової адміністрації - 0,01 млн. грн., Держсільгоспінспекції - 0,2 млн. грн., Мінагрополітики - 0,5 млн. гривень.

За оперативними даними Мінсоцполітики, загальна сума заборгованої заробітної плати працівникам установ бюджетної сфери станом на 20 січня 2015 року становила 1817,7 млн. гривень. З них невиплачена заробітна плата працівникам установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, на непідконтрольній Україні території мала місце у Донецькій області у сумі 1496,6 млн. грн., Луганській області - 117,2 млн. гривень. Зазначені платежі не проведені у зв'язку з призупиненням казначейського обслуговування місцевих бюджетів на територіях, не підконтрольних українській владі.

З метою врегулювання питання фінансування бюджетних установ Донецької та Луганської областей Уряд затвердив Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей (постанова КМУ від 7 листопада 2014 року № 595).

Вказаною постановою Уряд доручив Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям забезпечити до 1 грудня 2014 р. переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать до сфери їх управління, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Цим порядком встановлено, що виплата заробітної плати та виплати за час щорічної відпустки працівникам установи, яка переміщена на контрольовану територію, здійснюються, якщо установа продовжує функціонувати і працівники виконують свої обов'язки.

Проте станом на 1 лютого 2015 року ряд підприємств так і залишається на тимчасово неконтрольованій території, а отже, і заборгованість із виплати заробітної плати на цих підприємствах постійно зростає.

Міністерство соціальної політики України не володіє повною інформацією щодо переміщення на контрольовану територію бюджетних установ, підприємств та організацій.

Згідно даних Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2015 року найбільші суми заборгованості з заробітної плати за видами економічної діяльності мають: промисловість - 1363,4 млн. грн.; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність - 239,4 млн. грн.; охорона здоров'я та надання соціальної допомоги - 222,9 млн. грн.; професійна, наукова та технічна діяльність - 127,7 млн. грн. та будівництво - 110,8 млн. гривень.

Державні органи, уповноважені здійснювати нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, вживали заходів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та ліквідації заборгованості. Результати перевірок цих органів свідчать про наявність численних правопорушень у сфері оплати праці з боку керівників підприємств і незабезпечення центральними органами виконавчої влади належного контролю за додержанням законодавства про працю на підприємствах, віднесених до сфери їх управління.

За результатами аналізу вищезазначених причин та стану заборгованості з виплати заробітної плати Колегією Рахункової палати України було рекомендовано Кабінету Міністрів України, зокрема, законодавчо врегулювати додаткові державні гарантії щодо задоволення грошових вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця; посилити контроль за діяльністю Комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і тимчасових комісій, які працюють при центральних та місцевих органах виконавчої влади, з метою підвищення ефективності їх роботи; розглянути питання збільшення чисельності державних інспекторів праці.

Про вжиті заходи за рекомендаціями Колегії Рахункової палати Міністерство соціальної політики України та Міністерство фінансів України повідомили наступне.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 380 внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2005 № 875 "Про утворення Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат", якими, зокрема, передбачається чітке визначення посадового складу Комісії. Також запроваджено норму щодо проведення засідання Комісії один раз на два місяці за рішенням її голови.

Стосовно рекомендації збільшення чисельності державних інспекторів праці повідомлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 408 "Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами", доручення Прем'єр-міністра України від 18.06.2014 № 22605/1/1-14, постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" на даний час здійснюються заходи щодо оптимізації роботи державних контрольно-наглядових органів, якими передбачається консолідація наглядових та контролюючих функцій, а також утворено Державну службу з питань праці шляхом реорганізації Державної інспекції з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки. Наразі положення про Державну службу з питань праці та граничну чисельність її працівників не затверджено.

Слід також відмітити, що прийнятим 28 грудня 2014 року Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" № 77-VIII внесено зміни до Кодексу законів про працю України в частині посилення відповідальності за порушення законодавства про працю шляхом збільшення штрафних санкцій.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що заходи, вжиті Урядом, центральними та місцевими органами виконавчої влади, щодо зменшення заборгованості з виплати заробітної плати не дали очікуваних результатів, Комітет ВИРІШИВ:

I. Інформацію Рахункової палати України щодо аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати взяти до відома.

II. Роботу Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати визнати недостатньою.

III. Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення провести у квітні цього року засідання "круглого столу" на тему: "Шляхи розв'язання проблем щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати".

IV. Рекомендувати:

1. Кабінету Міністрів України:

1.1. вжити невідкладних заходів, спрямованих на запровадження механізмів і способів вирішення проблем з погашення заборгованості з виплати заробітної плати та усунення причин її виникнення;

1.2. оперативно провести засідання Комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат з розгляду питання щодо погашення заборгованості заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій, що розміщені на території Донецької та Луганської областей;

1.3. розробити та затвердити тимчасовий порядок виплати заборгованої заробітної плати внутрішньо переміщеним особам, які працювали в закладах та установах, що фінансуються з бюджету, на тимчасово неконтрольованій території Донецької та Луганської областей, за наявності документів, що підтверджують таку заборгованість;

1.4. створити Реєстр підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, що мають заборгованість із заробітної плати;

1.5. внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (реєстр. № 1567);

1.6. доопрацювати та розглянути проект Закону України "Про внесення змін до окремих законів України щодо задоволення вимог найманих працівників внаслідок неплатоспроможності роботодавця" (щодо задоволення вимог працівників, які випливають з трудових відносин, за допомогою гарантійної установи) з метою подальшого подання його до Верховної Ради України (протягом 2015 року);

1.7. забезпечити виконання своїх зобов'язань щодо:

- повернення заборгованості за попередні роки та своєчасної сплати підприємствам за роботи, виконані на замовлення держави, в тому числі дорожнім організаціям в лютому 2015 року за рахунок бюджетних коштів у розмірі 150,95 млн. гривень та до 01.04.2015 року - 1,8 млрд. гривень за виконані роботи у 2012 - 2014 роках за рахунок кредитних коштів;

- рівномірного перерахування протягом року та повернення заборгованих за попередні роки субвенцій підприємствам, що надають послуги пільговим категоріям населення;

- своєчасного і повного повернення підприємствам сум ПДВ;

1.8. у місячний термін розробити та затвердити механізм оплати робіт, виконаних у попередні роки, за рахунок залишку коштів, залучених Укравтодором під державні гарантії, та подальшого використання залишку коштів для ремонтно-будівельних робіт в поточному році.

2. Міністерству соціальної політики України, центральним та місцевим органами виконавчої влади:

2.1. щомісячно проводити засідання Комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і тимчасових комісій, які працюють при центральних та місцевих органах виконавчої влади, з метою підвищення ефективності їх роботи;

2.2. здійснювати щотижневий моніторинг стану виплати заробітної плати працівникам підприємств (установ, організацій) у контрольованій Україною зоні АТО;

2.3. забезпечити вжиття додаткових заходів з погашення заборгованості з заробітної плати на підприємствах, що знаходяться в сфері управління та на відповідній території регіону;

2.4. забезпечити проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємствах, на яких заборгованість з виплати заробітної плати набула постійного характеру, та вжити заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємств і погашення заборгованості з оплати праці.

3. Міністерству фінансів України до 1 березня 2015 року надати Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розширену інформацію щодо кількості бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, які переміщені з тимчасово неконтрольованої території.

4. Міністерству соціальної політики України щотижнево подавати Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення інформацію щодо стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати як в цілому по Україні, так і щодо внутрішньо переміщених осіб, в тому числі щодо працівників бюджетних установ.

5. Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат:

5.1. забезпечити регулярне проведення засідань, на яких за участю керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади заслуховувати керівників підприємств, що є найбільшими боржниками з виплати заробітної плати;

5.2. постійно надавати інформацію про проведені засідання та прийняті рішення Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

6. Спільному представницькому органу сторони роботодавців на національному рівні забезпечити протягом 2015 року погашення заборгованості з виплати заробітної плати в повному обсязі на підприємствах всіх форм власності.

V. Кабінету Міністрів України щоквартально інформувати Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення про стан виконання даного рішення.

Голова Комітету

Л.Л. Денісова

{Текст взято з сайту Федерації професійних спілок України http://www.fpsu.org.ua}вгору