Документ vr008312-98, поточна редакція — Редакція від 02.01.2019, підстава - z1404-18

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 8 від 15.01.98
м.Київ

Протокол засідання Комісії
від 15 січня 1998 р. N 2

Про затвердження Положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та
інвестиційної компанії та інформації про їх випуск
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 88 ( z0690-98 ) від 14.07.98
N 46 ( vr046312-02 ) від 25.02.2002
N 47 ( vr047312-02 ) від 25.02.2002
N 658 ( z1497-05 ) від 23.11.2005
N 658 ( z1498-05 ) від 23.11.2005
N 416 ( z0577-11 ) від 18.04.2011
N 1097 ( z1061-11 ) від 18.08.2011
Рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
N 1248 ( z1234-14 ) від 23.09.2014
N 691 ( z1249-17 ) від 14.09.2017
N 812 ( z1404-18 ) від 15.11.2018 }

З метою вдосконалення існуючої нормативної бази, яка регулює
випуск інвестиційних сертифікатів, Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про
їх випуск. 2. Затвердити Положення про порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та інформації
про їх випуск. 3. Положення набувають чинності в місячний термін з дня
опублікування. 4. Визнати Тимчасовий порядок реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної
компанії, затверджений наказом Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 29.11.96 р. N 297 ( z0718-96 ), таким, що
втратив чинність, після набуття чинності цими Положеннями. 5. Управлінню корпоративних фінансів (Ульянову В.Г.) після
набуття чинності цих Положень: - в тижневий термін забезпечити передачу Управлінню
регулювання інвестиційною діяльністю (Юхно М.Т.) архіву по
реєстрації випусків інвестиційних сертифікатів та інформації про
їх випуски; - прийняти рішення щодо справ по реєстрації випусків
інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск, які
знаходяться на розгляді. 6. Прес-центру (Шевкіній Л.В.) забезпечити опублікування
цього рішення та цих Положень в установленому порядку. 7. Загальному відділу (Присяжнюк Т.П.) довести до відома
територіальних управлінь Комісії зазначені Положення. 8. Начальнику Управління (Купрієнко І.Д.) забезпечити
Управління регулювання інвестиційної діяльності необхідними
матеріально-технічними засобами для виконання покладених на
Управління функцій. 9. Управлінню регулювання інвестиційною діяльністю (Юхно
М.Т.) після набуття чинності цих Положень: - забезпечити розгляд документів, поданих на реєстрацію
випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск; - забезпечити передачу зареєстрованої інформації про випуск
інвестиційних сертифікатів до Центру громадської Інформації. 10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена
Комісії С.Бірюка.
Голова Комісії О.Мозговий
Затверджено
рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку від 15 січня 1998 р. N 8
Положення
про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду та інформації про їх випуск
{ У тексті Положення слова "статутний фонд" в усіх
відмінках та числах замінено словами "статутний
капітал" у відповідних відмінках та числах
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 416 ( z0577-11 )
від 18.04.2011 }
{ У тексті Положення, крім підпункту "д" пункту 2.1 розділу 2
та підпункту "б" пункту 3.1 розділу 3, слова "Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку" у всіх
відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках згідно
з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1248 ( z1234-14 ) від 23.09.2014 }
{ Преамбулу виключено на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1248 ( z1234-14 )
від 23.09.2014 }
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до цього Положення проводиться реєстрація
випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та
інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації).
{ Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658 ( z1497-05 ) від
23.11.2005 } 1.2. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду та інформації про їх випуск (змін та
доповнень до цієї інформації) проводиться Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку. { Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658 ( z1497-05 ) від
23.11.2005 }
1.3. Емітент має право на випуск інвестиційних сертифікатів з
моменту реєстрації цього випуску у Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку в порядку, визначеному Комісією, та
присвоєння реєстраційного номеру. Емітентами інвестиційних сертифікатів можуть виступати
виключно інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Інвестиційний фонд - це юридична особа, заснована у формі
закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог,
встановлених Положенням "Про інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії", затвердженим Указом Президента України від 19 лютого
1994 р. N 55/94 із змінами від 28 березня 1995 р. N 265/95 та від
18 листопада 1995 р. N 1080/95, що здійснює виключну діяльність по
спільному інвестуванню. 1.4. Емітент публікує інформацію про випуск інвестиційних
сертифікатів (змін та доповнень до неї) на протязі 10 днів з
моменту її реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку. Емітент публікує інформацію про випуск інвестиційних
сертифікатів (змін та доповнень до неї) в органах преси Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України і офіційних виданнях
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Публікація інформації про випуск інвестиційних сертифікатів
(змін та доповнень до неї) повинна здійснюватись в одному
періодичному виданні. 1.5. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів та
інформації про їх випуск, що проводиться Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як
гарантія вартості цих сертифікатів. 1.6. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів та
інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації)
повинна бути проведена протягом 30 днів з моменту надходження до
Комісії необхідних документів. Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку розглядає подані документи та робить
висновок щодо реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та
інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації).
{ Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658 ( z1497-05 ) від
23.11.2005 } 1.7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
зобов'язана перевіряти відповідність поданих емітентом документів
вимогам чинного законодавства України. 1.8. У разі виявлення підстав для відмови у реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск
(змін та доповнень до цієї інформації), Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку може дозволити емітенту за його
письмовою заявою вжити заходи щодо виправлення виявлених помилок
чи невідповідностей шляхом переробки окремих документів або
надання додаткових документів. У цьому разі, термін розгляду
документів може бути подовжений не більше ніж на 10 днів. { Абзац
перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658
( z1497-05 ) від 23.11.2005 } Якщо емітент за власною згодою за запитом Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку надає додаткові
документи, що не підлягають обов'язковому наданню, згідно з цим
положенням, термін розгляду документів не подовжується. Відмова в реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та
інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації)
може бути надана в разі порушення встановлених цим Положенням
правил реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації
про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації), або
невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства.
{ Абзац третій пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658
( z1497-05 ) від 23.11.2005 } Повідомлення про відмову в реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів доводиться до емітента письмово. Документи, подані на реєстрацію випуску інвестиційних
сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до
цієї інформації), при відмові в реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до
цієї інформації) емітенту не повертаються. { Абзац п'ятий пункту
1.8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 658 ( z1497-05 ) від
23.11.2005 } 1.9. У разі, коли реєстрацію випуску інвестиційних
сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до
цієї інформації) у встановлений термін не проведено або в ній
відмовлено з мотивів, які емітент вважає необгрунтованими, він
може звернутися до арбітражного суду. { Пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658 ( z1497-05 ) від
23.11.2005 }
1.10. Реєстр випуску інвестиційних сертифікатів ведеться
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 1.11. Після реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
емітенту згідно з категоріями випущених інвестиційних сертифікатів
видається Свідоцтво (Свідоцтва) про реєстрацію випуску
інвестиційних сертифікатів (додатки 1, 2 до цього Положення).
{ Абзац перший пункту 1.11 в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів N 88 ( z0690-98 ) від 14.07.98 } На зареєстрованій інформації про випуск інвестиційних
сертифікатів (змінах та доповненнях до неї) ставиться напис (у
випадку відсутності штампу) або штамп "Зареєстровано", який
засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу
та печаткою реєструвального органу. Один примірник зареєстрованої
інформації повертається емітенту. { Абзац другий пункту 1.11 із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 658 ( z1497-05 ) від 23.11.2005 } 1.12. У разі, якщо після отримання свідоцтва про реєстрацію
випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск
інвестиційним фондом не здійснювалась діяльність щодо спільного
інвестування, випуск анулюється згідно з процедурою, зазначеною в
пункті 5 цього Положення.
{ Пункт 1.13 розділу 1 виключено на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 691
( z1249-17 ) від 14.09.2017 }
{ Розділ 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 812 ( z1404-18 ) від
15.11.2018 }

2. Інформація про випуск інвестиційних сертифікатів
2.1. До інформації про випуск інвестиційних сертифікатів
(далі - інформація) повинні бути включені такі дані: а) відомості про інвестиційний фонд, а саме: - повне і скорочене найменування інвестиційного фонду; - номер та дата державної реєстрації; - банківські реквізити; - для закритих інвестиційних фондів зазначається дата
припинення діяльності закритого інвестиційного фонду та дата
початку розрахунків з учасниками (дата в форматі дд/мм/рр); При цьому, дата початку розрахунків з учасниками закритого
інвестиційного фонду повинна бути встановлена в межах трьох
місяців після дати припинення його діяльності. б) інвестиційна декларація, яка повинна містити реквізити,
передбачені пунктом 10 Положення "Про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії", затвердженого Указом Президента України
"Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від 19.02.94
N 55/94 із змінами від 28 березня 1995 р. N 265/95 та від 18
листопада 1995 р. N 1080/95, та відповідати змісту типових
інвестиційних декларацій, затверджених рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.97 р. N 16
( vr016312-97 ); { Підпункт "б" пункту розділу із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1248 ( z1234-14 ) від 23.09.2014 }
в) інформація про інвестиційну привабливість емітента, яка
включає в себе: - структуру та доходність інвестиційного портфелю; - можливі фактори ризику інвестиційної діяльності емітента (в
тому числі відомості про збитки із зазначенням причин їх
виникнення); - відомості, зазначені у довідці про вартість чистих активів: разом активи фонду; разом зобов'язання фонду; вартість чистих активів; кількість акцій та інвестиційних сертифікатів в обігу; { Абзац четвертий підпункту "в" пункту розділу в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658
( z1497-05 ) від 23.11.2005 }
г) дані про емісію інвестиційних сертифікатів: - сума випуску (емісії) інвестиційних сертифікатів,
категорія (іменні чи на пред'явника), кількість і номінальна
вартість; - форма випуску; - дата початку розміщення (дата в форматі дд/мм/рр); - запланований курс одного інвестиційного сертифікату,
встановлений згідно з вимогами п.22 Положення про інвестиційні
фонди та інвестиційні компанії; - максимальна кількість інвестиційних сертифікатів,
дозволених для придбання одним інвестором. д) перелік і результати попередніх емісій цінних паперів, а
також розподіл цінних паперів за видами, а саме: - відомості про випуски акцій: загальна сума випуску,
номінальна вартість, кількість, категорія, вид, номер та дата
видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; - відомості про випуск інвестиційних сертифікатів: загальна
сума випуску, номінальна вартість, категорія, кількість, номер та
дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних
сертифікатів; е) відомості про засновників, а саме: - повне найменування та організаційно-правова форма
засновника із зазначенням місцезнаходження - для юридичних осіб;
прізвища, ім'я та по батькові та паспортні дані - для фізичних
осіб; - частка кожного засновника в статутному капіталі (у
відсотках); - частка державного майна в статутних капіталах засновників
(у відсотках); є) органи управління: Голова правління акціонерного товариства: - прізвище, ім'я та по батькові; - його частка в статутному капіталі інвестиційного фонду; Члени спостережної ради: - прізвища, ім'я та по батькові членів спостережної ради
інвестиційного фонду; - їх частки в статутному капіталі інвестиційного фонду (по
кожному у відсотках); Члени ревізійної комісії: - прізвища, ім'я та по батькові членів ревізійної комісії
інвестиційного фонду; - їх частки в статутному капіталі інвестиційного фонду (по
кожному у відсотках); ж) відомості про інвестиційного керуючого інвестиційного
фонду: - повне найменування, місцезнаходження, номер та дата
державної реєстрації; - банківські реквізити; - номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з торгівлі цінними паперами;{ Абзац четвертий підпункту "ж"
пункту розділу 2 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 812 ( z1404-18 ) від 15.11.2018 } - відомості про інші інвестиційні фонди, з якими укладено
угоди на управління активами; - частка у статутному капіталі емітента; з) перелік афілійованих осіб;
{ Підпункт "и" пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 812 ( z1404-18 ) від 15.11.2018 }
и) відомості про депозитарій інвестиційного фонду: - повне найменування, місцезнаходження, номер і дата
державної реєстрації депозитарія; - номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
депозитарної установи; { Абзац третій підпункту "и" пункту 2.1
розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 812 ( z1404-18 ) від 15.11.2018 } - банківські реквізити; - відомості про інші інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії, з якими укладено депозитарні угоди; і) відомості про аудитора (аудиторську фірму) фонду: повне найменування і місцезнаходження аудитора (аудиторської
фірми), для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, адреса
аудитора, із зазначенням номера та дати (у форматі дд/мм/рррр)
чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю
якості, виданого Аудиторською палатою України / інформації про
включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність" ( 2258-19); { Абзац другий підпункту "і" пункту 2.1 розділу 2 в редакції
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 812 ( z1404-18 ) від 15.11.2018 }
й) права власників інвестиційних сертифікатів. 2.2. Інформація про випуск інвестиційних сертифікатів (зміни
та доповнення до неї) підписується емітентом та інвестиційним
керуючим. { Абзац перший пункту розділу із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 691 ( z1249-17 ) від 14.09.2017 } Відомості, зазначені в інформації про випуск інвестиційних
сертифікатів, не можуть мати давність більше одного місяця. Відповідальність за достовірність зазначених в інформації
даних несе емітент, відповідно до чинного законодавства. Інвестиційний керуючий зобов'язаний ознайомити покупця
інвестиційних сертифікатів з текстом інформації, зареєстрованої у
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2.3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
яка здійснює реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та
інформації про їх випуск, не несе відповідальності за
достовірність інформації, представленої для реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск. 2.4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
має право в разі виявлення недостовірних даних в опублікованій
інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зупинити їх
розміщення до моменту, поки емітент не внесе та опублікує до неї
відповідні зміни. 2.5. Протягом трьох днів з моменту публікації інформації про
випуск інвестиційних сертифікатів (змін та доповнень до неї)
емітент надсилає примірник опублікованої інформації до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2.6. В разі, якщо розміщення інвестиційних сертифікатів не
було здійснено в термін, визначений інформацією про випуск
інвестиційних сертифікатів, зареєстрованою в Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку, інформація вважається не
дійсною. Емітент зобов'язаний внести зміни до інформації згідно з
розділом 4 цього Положення або звернутись з проханням анулювати
випуск інвестиційних сертифікатів згідно з порядком, визначеним
розділом 5 цього Положення.
3. Внесення змін до інформації про випуск
інвестиційних сертифікатів
3.1. Емітент інвестиційних сертифікатів повинен унести зміни
та доповнення до інформації про їх випуск у разі зміни даних,
зазначених у цій інформації. Протягом 10 робочих днів після
затвердження змін та доповнень до інформації емітент подає до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі
документи: { Абзац перший пункту в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658 ( z1497-05 ) від
23.11.2005 } 1) заяву в довільній формі з обов'язковим зазначенням своєї
повної назви, телефону та/або факсу, причини внесення змін; 2) протокол рішення загальних зборів про внесення змін та
доповнень до інформації із зазначенням причини внесення змін та
текстом змін; 3) текст змін та доповнень до інформації про випуск
інвестиційних сертифікатів, затверджений загальними зборами
товариства. В разі, якщо зміни стосуються змісту інвестиційної
декларації, вони погоджуються із членами спостережної ради; 4) засвідчені уповноваженою особою емітента копії змін до
установчих документів у разі внесення змін до установчих
документів; { Підпункт 4 пункту розділу із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 691 ( z1249-17 ) від 14.09.2017 }
5) засвідчені уповноваженою особою емітента копії (оригінали)
угод з інвестиційним керуючим, депозитарієм, аудитором
(аудиторською фірмою) або генеральної угоди із зберігачем у разі
зміни інвестиційного керуючого, депозитарія, аудитора
(аудиторської фірми) або зберігача. { Підпункт 5 пункту розділу із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 691 ( z1249-17 ) від 14.09.2017 }
3.2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
розглядає зміни до інформації про випуск інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду та робить висновок щодо внесення
змін. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 88 ( z0690-98 ) від
14.07.98, N 658 ( z1497-05 ) від 23.11.2005 }
3.3. Не допускається зміна категорії інвестиційних
сертифікатів, номінальної вартості акцій та інвестиційних
сертифікатів, права власників інвестиційних сертифікатів, у разі
коли товариством було розпочато розміщення інвестиційних
сертифікатів, а також напрямків інвестиційної діяльності фонду,
зазначених в інформації про випуск інвестиційних сертифікатів.
4. Анулювання випуску інвестиційних сертифікатів
4.1. В разі, якщо після реєстрації випуску та інформації про
випуск інвестиційних сертифікатів в Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку діяльність по спільному інвестуванню не
здійснювалась, емітент має право звернутись до Комісії з проханням
анулювати випуск інвестиційних сертифікатів. Для цього емітент
подає до реєструвального органу такі документи: 1) заяву в довільній формі з обов'язковим зазначенням своєї
повної назви, телефону та/або факсу, причин анулювання випуску
інвестиційних сертифікатів; 2) протокол рішення загальних зборів про прохання анулювати
випуск інвестиційних сертифікатів; 3) довідку зберігача про те, що емітент не здійснював
розміщення інвестиційних сертифікатів; 4) довідку депозитарія про те, що емітент не здійснював
розміщення інвестиційних сертифікатів; 5) довідку інвестиційного керуючого про те, що розміщення
інвестиційних сертифікатів не здійснювалось; 6) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної
фінансової звітності та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової
звітності за період, що передує даті подання документів до
Комісії, який має містити висновок про те, що емітент не
здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів; { Підпункт 6 пункту 4.1 розділу 4 в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 812 ( z1404-18 ) від
15.11.2018 }
7) копії річної та/або проміжної фінансової звітності за
період, що передує даті подання документів до Комісії, засвідчені
підписами емітента; { Підпункт 7 пункту розділу із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 691 ( z1249-17 ) від 14.09.2017; в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 812 ( z1404-18 ) від
15.11.2018 }
8) свідоцтво про випуск інвестиційних сертифікатів
(оригінал); 9) зареєстровану інформацію про випуск інвестиційних
сертифікатів (оригінал). 4.2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
розглядає документи та робить висновок щодо анулювання випуску
інвестиційних сертифікатів. Анулювання випуску інвестиційних
сертифікатів здійснюється протягом 30 календарних днів. { Абзац
перший пункту із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 88 ( z0690-98 ) від
14.07.98, N 658 ( z1497-05 ) від 23.11.2005 } Повідомлення про анулювання випуску інвестиційних
сертифікатів або про відмову в анулюванні випуску доводиться до
емітента письмово. Відмова в анулюванні випуску інвестиційних сертифікатів та
інформації про їх випуск може бути надана в разі порушення
встановлених цим Положенням правил реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск, або
невідповідності поданих для анулювання випуску документів вимогам
чинного законодавства. У разі відмови в анулюванні випуску інвестиційних
сертифікатів та інформації про їх випуск документи, подані для
анулювання, емітенту не повертаються, крім оригіналу свідоцтва про
випуск інвестиційних сертифікатів та оригіналу зареєстрованої
інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, які повертаються
заявнику за його письмовим запитом. { Абзац четвертий пункту в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 658 ( z1497-05 ) від 23.11.2005 }

Затверджено
рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку від 15 січня 1998 р. N 8
Положення
про порядок реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії та інформації
про їх випуск
{ У тексті Положення слова "статутний фонд" в усіх
відмінках та числах замінено словами "статутний
капітал" у відповідних відмінках та числах
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 416 ( z0577-11 )
від 18.04.2011 }
{ У тексті Положення, крім підпункту "д" пункту 2.1 розділу 2
та підпункту "б" пункту 3.1 розділу 3, слова "Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку" у всіх
відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках згідно
з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1248 ( z1234-14 ) від 23.09.2014 }
{ Преамбулу виключено на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1248 ( z1234-14 )
від 23.09.2014 }
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до цього Положення проводиться реєстрація
випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної компанії та
інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації).
{ Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658 ( z1498-05 ) від
23.11.2005 } 1.2. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів
інвестиційної компанії та інформації про їх випуск (змін та
доповнень до цієї інформації) проводиться Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку. { Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658 ( z1498-05 ) від
23.11.2005 }
1.3. Емітент має право на випуск інвестиційних сертифікатів з
моменту реєстрації цього випуску у Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку в порядку, визначеному Комісією, та
присвоєння реєстраційного номеру. Емітентами інвестиційних сертифікатів можуть виступати
виключно інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. інвестиційна компанія - торговець цінними паперами, який,
окрім провадження інших видів діяльності, може залучати кошти для
здійснення спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів та
їх розміщення. 1.4. Емітент публікує інформацію про випуск інвестиційних
сертифікатів (змін та доповнень до неї) на протязі 10 днів з
моменту її реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку. Емітент публікує інформацію про випуск інвестиційних
сертифікатів (змін та доповнень до неї) в органах преси Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України і офіційних виданнях
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Публікація інформації про випуск інвестиційних сертифікатів
(змін та доповнень до неї) повинна здійснюватись в одному
періодичному виданні. 1.5. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів та
інформації про їх випуск, що проводиться Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як
гарантія вартості цих сертифікатів. 1.6. Реєстрація випуску інвестиційних сертифікатів та
інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації)
повинна бути проведена протягом 30 днів з моменту надходження до
Комісії необхідних документів. Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку розглядає подані документи та робить
висновок щодо реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та
інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації).
{ Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658 ( z1498-05 ) від
23.11.2005 } 1.7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
зобов'язана перевіряти відповідність поданих емітентом документів
вимогам чинного законодавства України. 1.8. У разі виявлення підстав для відмови у реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск
(змін та доповнень до цієї інформації), Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку може дозволити емітенту за його
письмовою заявою вжити заходи щодо виправлення виявлених помилок
чи невідповідностей шляхом переробки окремих документів або
надання додаткових документів. У цьому разі, термін розгляду
документів може бути подовжений не більше ніж на 10 днів. { Абзац
перший пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658
( z1498-05 ) від 23.11.2005 } Якщо емітент за власною згодою за запитом Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку надає додаткові
документи, що не підлягають обов'язковому наданню, згідно з цим
положенням, термін розгляду документів не подовжується. Відмова в реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та
інформації про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації)
може бути надана в разі порушення встановлених цим Положенням
правил реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів та інформації
про їх випуск (змін та доповнень до цієї інформації) або
невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства.
{ Абзац третій пункту 1.8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658
( z1498-05 ) від 23.11.2005 } Повідомлення про відмову в реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів доводиться до емітента письмово. Документи, подані на реєстрацію випуску інвестиційних
сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до
цієї інформації), при відмові в реєстрації випуску інвестиційних
сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до
цієї інформації) емітенту не повертаються. { Абзац п'ятий пункту
1.8 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 658 ( z1498-05 ) від
23.11.2005 } 1.9. У разі, коли реєстрацію випуску інвестиційних
сертифікатів та інформації про їх випуск (змін та доповнень до
цієї інформації) у встановлений термін не проведено або в ній
відмовлено з мотивів, які емітент вважає необгрунтованими, він
може звернутися до арбітражного суду. { Пункт 1.9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658 ( z1498-05 ) від
23.11.2005 }
1.10. Реєстр випуску інвестиційних сертифікатів ведеться
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 1.11. Після реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
емітенту згідно з категоріями випущених інвестиційних сертифікатів
видається Свідоцтво (Свідоцтва) про реєстрацію випуску
інвестиційних сертифікатів (додатки 1, 2 до цього Положення) щодо
кожного взаємного фонду окремо. { Абзац перший пункту 1.11 в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів N 88
( z0690-98 ) від 14.07.98 } На зареєстрованій інформації про випуск інвестиційних
сертифікатів ставиться напис (у випадку відсутності штампу) або
штамп "ЗАРЕЄСТРОВАНО", який засвідчується підписом уповноваженої
особи реєструвального органу та печаткою реєструвального органу.
Один примірник зареєстрованої інформації повертається емітенту.
{ Абзац другий пункту 1.11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658
( z1498-05 ) від 23.11.2005 } 1.12. У разі, якщо після отримання свідоцтва про реєстрацію
випуску інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск
інвестиційною компанією не здійснювалась діяльність щодо спільного
інвестування, випуск анулюється згідно з процедурою, зазначеною в
пункті 5 цього Положення.
{ Пункт 1.13 розділу 1 виключено на підставі Рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 691
( z1249-17 ) від 14.09.2017 }
{ Розділ 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 812 ( z1404-18 ) від
15.11.2018 }
2. Інформація про випуск інвестиційних сертифікатів
2.1. До інформації про випуск інвестиційних сертифікатів
(далі - інформація) повинні бути включені такі відомості: а) відомості про інвестиційну компанію, а саме: - повне і скорочене найменування інвестиційної компанії; - організаційно-правова форма інвестиційної компанії; - номер та дата державної реєстрації; - номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з торгівлі цінними паперами; { Абзац п’ятий підпункту "а" розділу
2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 812 ( z1404-18 ) від 15.11.2018 } - назви взаємних фондів (для закритих взаємних фондів
зазначається дата припинення діяльності закритого інвестиційного
фонду та дата початку розрахунків з учасниками (дата в форматі
дд/мм/рр); При цьому, дата початку розрахунків з учасниками закритого
взаємного фонду повинна бути встановлена в межах трьох місяців
після дати припинення його діяльності. б) зміст інвестиційної декларації, яка повинна містити
реквізити, передбачені пунктом 10 Положення "Про інвестиційні
фонди та інвестиційні компанії", затвердженого Указом Президента
України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" від
19.02.94 N 55/94 із змінами від 28 березня 1995 р. N 265/95 та від
18 листопада 1995 р. N 1080/95 та відповідати змісту типових
інвестиційних декларацій, затверджених рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.97 р. N 16
( vr016312-97 ) (для кожного фонду окремо); { Підпункт "б" пункту розділу із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1248 ( z1234-14 ) від 23.09.2014 }
в) інформація про інвестиційну привабливість емітента, яка
включає в себе: - структуру та доходність інвестиційного портфелю; - можливі фактори ризику інвестиційної діяльності емітента (в
тому числі відомості про збитки із зазначенням причин їх
виникнення); - відомості, зазначені у довідці про вартість чистих активів: разом активи фонду; разом зобов'язання фонду; вартість чистих активів; кількість інвестиційних сертифікатів в обігу; { Абзац четвертий підпункту "в" пункту в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658
( z1498-05 ) від 23.11.2005 }
г) дані про емісію інвестиційних сертифікатів: - сума випуску (емісії) інвестиційних сертифікатів,
категорія (іменні чи на пред'явника), кількість і номінальна
вартість; - форма випуску; - день початку розміщення (дата у форматі дц/мм/рр); - запланований курс одного інвестиційного сертифікату
встановлений згідно з вимогами п.22 Положення про інвестиційні
фонди та інвестиційні компанії; - максимальна кількість інвестиційних сертифікатів,
дозволених для придбання одним інвестором; д) перелік і результати попередніх емісій цінних паперів, а
також розподіл цінних паперів за видами, а саме: - відомості про випуски акцій: загальна сума випуску,
номінальна вартість, кількість, категорія, вид, номер та дата
видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; - відомості про випуск інвестиційних сертифікатів: загальна
сума випуску, номінальна вартість, категорія, кількість, номер та
дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних
сертифікатів; е) відомості про засновників, а саме: - повне найменування та організаційно-правова форма
засновників із зазначенням місцезнаходження - для юридичних осіб;
прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані - для фізичних осіб; - частка кожного засновника в статутному капіталі (у
відсотках); - частка державного майна в статутних капіталах засновників
(у відсотках). є) органи управління: Голова правління акціонерного товариства /Директор (Дирекція)
товариства з обмеженою відповідальністю: - прізвище, ім'я та по батькові; - його частка в статутному капіталі інвестиційної компанії; Члени спостережної ради: - прізвища, ім'я та по батькові членів спостережної ради
інвестиційної компанії; - їх частки в статутному капіталі інвестиційної компанії (по
кожному у відсотках); Члени ревізійної комісії: - прізвища, ім'я та по батькові членів ревізійної комісії
інвестиційної компанії; - їх частки в статутному капіталі інвестиційної компанії (по
кожному у відсотках); ж) відомості про інвестиційну компанію як інвестиційного
керуючого: - відомості про інші інвестиційні фонди, з якими укладено
угоди на управління; - перелік взаємних фондів, філій та представництв (повні
назви, місцезнаходження, телефони, прізвища, ім'я та по батькові
керівників зазначених підрозділів); з) перелік афілійованих осіб;
{ Підпункт "и" пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 812 ( z1404-18 ) від 15.11.2018 }
и) відомості про депозитарій інвестиційної компанії: - повне найменування, місцезнаходження, номер і дата
державної реєстрації депозитарія; - номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
депозитарної установи; { Абзац третій підпункту "и" пункту 2.1
розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 812 ( z1404-18 ) від 15.11.2018 } - банківські реквізити; - відомості про інші інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії, з якими укладено депозитарні угоди; і) відомості про аудитора (аудиторської фірми) інвестиційної
компанії: - повне найменування і місцезнаходження аудитора
(аудиторської фірми), для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по
батькові, адреса аудитора, із зазначенням номера та дати (у
форматі дд/мм/рррр) чинного свідоцтва про проходження перевірки
системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України /
інформації про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України
"Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність" ( 2258-19); { Абзац другий підпункту "і" пункту 2.1
розділу 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 812 ( z1404-18 ) від 15.11.2018 } й) права власників інвестиційних сертифікатів; 2.2. Інформація про випуск інвестиційних сертифікатів (зміни
та доповнення до неї) прошнуровується, підписується емітентом. Відомості, зазначені в інформації про випуск інвестиційних
сертифікатів, не можуть мати давність більше одного місяця. Відповідальність за достовірність зазначених в інформації
даних несе емітент, відповідно до чинного законодавства. { Пункт розділу із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 691 (
z1249-17 ) від 14.09.2017 }
2.3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
яка здійснює реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів та
інформації про їх випуск, не несе відповідальності за
достовірність інформації, наданої для реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск. 2.4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
має право, в разі виявлення недостовірних даних в опублікованій
інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, зупинити їх
розміщення до моменту, поки емітент не внесе та опублікує до неї
відповідні зміни. 2.5. Протягом трьох днів з моменту публікації інформації про
випуск інвестиційних сертифікатів (змін та доповнень до неї)
емітент надсилає примірник опублікованої інформації до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2.6. В разі, якщо розміщення інвестиційних сертифікатів не
було здійснено в термін, визначений інформацією про випуск
інвестиційних сертифікатів, зареєстрованою в Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку, інформація вважається не
дійсною. Емітент зобов'язаний внести зміни до інформації згідно з
розділом 4 цього Положення або звернутись з проханням анулювати
випуск інвестиційних сертифікатів згідно з порядком, визначеним
розділом 5 цього Положення.
3. Внесення змін та доповнень до інформації про випуск
інвестиційних сертифікатів
3.1. Емітент інвестиційних сертифікатів повинен унести зміни
та доповнення до інформації про їх випуск у разі зміни даних,
зазначених у цій інформації. Протягом 10 робочих днів після
затвердження змін та доповнень до інформації емітент подає до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі
документи: { Абзац перший пункту в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658 ( z1498-05 ) від
23.11.2005 } 1) заяву в довільній формі з обов'язковим зазначенням своєї
повної назви, телефону та/або факсу, причини внесення змін; 2) протокол рішення загальних зборів про внесення змін та
доповнень до інформації, із зазначенням причини внесення змін та
текстом змін; 3) текст змін та доповнень до інформації про випуск
інвестиційних сертифікатів, затверджений загальними зборами
товариства. У разі, якщо зміни стосуються змісту інвестиційної
декларації, вони погоджуються із членами спостережної ради
інвестиційної компанії; 4) засвідчені уповноваженою особою емітента копії змін до
установчих документів у разі внесення змін до установчих
документів; { Підпункт 4 пункту розділу із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 691 ( z1249-17 ) від 14.09.2017 }
5) засвідчені уповноваженою особою емітента копії (оригінали)
угод з депозитарієм, аудитором (аудиторською фірмою) або
генеральної угоди із зберігачем у разі зміни депозитарія, аудитора
(аудиторської фірми) або зберігача. { Підпункт 5 пункту розділу із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 691 ( z1249-17 ) від 14.09.2017 }
3.2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
розглядає зміни до інформації про випуск інвестиційних
сертифікатів інвестиційної компанії та робить висновок щодо
внесення змін. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 88 ( z0690-98 ) від
14.07.98, N 658 ( z1498-05 ) від 23.11.2005 }
3.3. Не допускається зміна номінальної вартості акцій (для
акціонерних товариств), категорії та номінальної вартості
інвестиційних сертифікатів, права власників інвестиційних
сертифікатів, у разі, коли товариством було розпочато розміщення
інвестиційних сертифікатів, а також напрямків інвестиційної
діяльності фонду, зазначених в інформації про випуск інвестиційних
сертифікатів.
4. Анулювання випуску інвестиційних сертифікатів
4.1. У разі, якщо після реєстрації випуску та інформації про
випуск інвестиційних сертифікатів в Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку діяльність по спільному інвестуванню не
здійснювалась, емітент має право звернутись до Комісії з проханням
анулювати випуск інвестиційних сертифікатів. Для цього емітент
подає такі документи: 1) заяву в довільній формі з обов'язковим зазначенням своєї
повної назви, телефону та/або факсу, причин анулювання випуску
інвестиційних сертифікатів; 2) протокол рішення загальних зборів про прохання анулювати
випуск інвестиційних сертифікатів; 3) довідку зберігача про те, що емітент не здійснював
розміщення інвестиційних сертифікатів; 4) довідку депозитарія про те, що емітент не здійснював
розміщення інвестиційних сертифікатів; 5) аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної
фінансової звітності та/або звіт щодо огляду проміжної фінансової
звітності за період, що передує даті подання документів до
Комісії, який має містити висновок про те, що емітент не
здійснював розміщення інвестиційних сертифікатів; { Підпункт 5 пункту 4.1 розділу 4 в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 812 ( z1404-18 ) від
15.11.2018 }
6) копії річної та/або проміжної фінансової звітності за
період, що передує даті подання документів до Комісії, засвідчені
підписами емітента; { Підпункт 6 пункту розділу із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 691 ( z1249-17 ) від 14.09.2017; в редакції Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 812 ( z1404-18 ) від
15.11.2018 }
7) свідоцтво про випуск інвестиційних сертифікатів
(оригінал); 8) зареєстровану інформацію про випуск інвестиційних
сертифікатів (оригінал). 4.2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
розглядає документи та робить висновок щодо анулювання випуску
інвестиційних сертифікатів. Анулювання випуску інвестиційних
сертифікатів здійснюється протягом 30 календарних днів. { Абзац
перший пункту із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 88 ( z0690-98 ) від
14.07.98, N 658 ( z1498-05 ) від 23.11.2005 } Повідомлення про анулювання випуску інвестиційних
сертифікатів або про відмову в анулюванні випуску доводиться до
емітента письмово. Відмова в анулюванні випуску інвестиційних сертифікатів та
інформації про їх випуск може бути надана в разі порушення
встановлених цим Положенням правил реєстрації випуску
інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск, або
невідповідності поданих для анулювання випуску документів вимогам
чинного законодавства. У разі відмови в анулюванні випуску
інвестиційних сертифікатів та інформації про їх випуск документи,
подані для анулювання, емітенту не повертаються, крім оригіналу
свідоцтва про випуск інвестиційних сертифікатів та оригіналу
зареєстрованої інформації про випуск інвестиційних сертифікатів,
які повертаються заявнику за його письмовим запитом. { Абзац
третій пункту із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 658 ( z1498-05 ) від
23.11.2005 }
Надруковано: "Українська Інвестиційна Газета" N 6, 17.02.98 р.

Додаток 1
до Положення про порядок реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів
інвестиційної компанії та
інформації про їх випуск та до
Положення про порядок реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду та інформації
про їх випуск
Свідоцтво
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
засвідчує, що випуск інвестиційних сертифікатів,
який здійснюється
_____________________________________________________________
(повне фірмове найменування емітента) на загальну суму ____________________________________________ _____________________________________________________________
(сума емісії літерами) номіналом ___________________________________________________
(номінал літерами) у формі випуску _____________________________________________
(документарній/бездокументарній) в тому числі: - іменних ______________________________________________ штук
(кількість літерами) на суму _____________________________________________________
(сума літерами)
————————————————————————————————————————————————————————————— Загальна сума попередніх випусків
загальна сума _______________________________________________ _____________________________________________________________ номінал _____________________________________________________ форма випуску _______________________________________________ в тому числі: - іменні _______________________________________________ штук на суму _____________________________________________________ - на пред'явника _______________________________________ штук на суму _____________________________________________________
Внесено до Реєстру випуску цінних паперів.
Реєстраційний N _________ Свідоцтво видане "___" ___________ 199_ року
Голова Комісії
{ Додаток N 1 в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів N 88 ( z0690-98 ) від 14.07.98; із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 691 ( z1249-17 ) від 14.09.2017 }

Додаток 2
до Положення про порядок реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів
інвестиційної компанії та
інформації про їх випуск та до
Положення про порядок реєстрації
випуску інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду та інформації
про їх випуск
Свідоцтво
про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
засвідчує, що випуск інвестиційних сертифікатів,
який здійснюється
_____________________________________________________________
(повне фірмове найменування емітента) на загальну суму ____________________________________________ _____________________________________________________________
(сума емісії літерами) номіналом ___________________________________________________
(номінал літерами) у формі випуску _____________________________________________
(документарній/бездокументарній) в тому числі: - на пред'явника _______________________________________ штук
(кількість літерами) на суму _____________________________________________________
(сума літерами)
————————————————————————————————————————————————————————————— Загальна сума попередніх випусків
загальна сума _______________________________________________ _____________________________________________________________ номінал _____________________________________________________ форма випуску _______________________________________________ в тому числі: - іменні _______________________________________________ штук на суму _____________________________________________________ - на пред'явника _______________________________________ штук на суму _____________________________________________________
Внесено до Реєстру випуску цінних паперів.
Реєстраційний N _________ Свідоцтво видане "___" ___________ 199_ року
Голова Комісії
{ Положення доповнені Додатком N 2 згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів N 88 ( z0690-98 ) від 14.07.98; із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 691 ( z1249-17 ) від 14.09.2017 }вгору