Документ vr005733-14, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 19.09.2014, підстава - v0462733-14

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

17.07.2014  № 5

Про стан безпеки руху, польотів, судноплавства та виробничого травматизму на підприємствах транспорту, дорожнього господарства та поштового зв'язку за I півріччя 2014 року і вжиті заходи щодо його покращення

{Рішення введено в дію Наказом Міністерства інфраструктури
№ 462 від 19.09.2014}

Розглянувши стан безпеки руху на автомобільному, міському електричному та залізничному транспорті, польотів на авіаційному транспорті, судноплавства на морському та річковому транспорті (далі - безпека руху, польотів, судноплавства) за I півріччя 2014 року, підсумки діяльності Міністерства інфраструктури України за вказаний період з виконання завдань та функцій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері безпеки руху, польотів, судноплавства, а також стан усунення порушень вимог Законів України "Про транспорт", "Про залізничний транспорт", іншого законодавства у сфері безпеки руху на залізничному транспорті, виявлених під час перевірки Генеральною прокуратурою України, колегія Мінінфраструктури відзначає, що нормативно-правове регулювання у сфері безпеки руху, польотів, судноплавства здійснюється повільно, а ефективність державного контролю у цій сфері на сьогодні все ще залишається на низькому рівні.

Незважаючи на вжиття системних заходів щодо забезпечення належного рівня безпеки на транспорті, стан справ з аварійністю продовжує залишатися складним.

Так, протягом 6 місяців 2014 року зменшилась кількість транспортних подій на 20,1%, травмованих на 12,3%, проте кількість загиблих збільшилась на 11,8% (з 34 осіб до 38).

За абсолютними показниками аварійності за I півріччя 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на авіаційному транспорті сталося на 22% менше авіаційних подій та інцидентів, на водному транспорті відбулося зменшення кількості аварійних подій на 54,5%, на залізничному - транспортних подій на 8,1%, на автомобільному та міському електричному - ДТП на 22,4% та 25,3%, відповідно.

Водночас збільшилась кількість загиблих на автомобільному (на 17,4% - з 23 осіб до 27) та міському електричному (у 3,5 рази - з 2 осіб до 7) транспорті. На останньому також збільшилась й кількість травмованих з 10 осіб до 68.

При зменшенні у січні-червні 2014 року кількості ДТП на залізничних переїздах на 14,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась кількість загиблих у 2,1 раза (з 8 до 17 осіб) та травмованих в 1,8 раза (з 9 до 16 осіб).

Разом з цим, за наявності окремих галузевих програм забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті, безпеки судноплавства та безпеки польотів, які містять конкретні заходи, спрямовані на зниження рівня аварійності на транспорті та тяжкості наслідків подій, на сьогодні виконання цих заходів залишається на низькому рівні.

Завдяки проведеній Мінінфраструктури роботі, насамперед з питань впровадження спеціального навчання суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, за останні чотири роки при перевезенні таких вантажів залізничним транспортом за період перших шести місяців року відзначається систематичне зменшення кількості аварійних ситуацій (у поточному році на 22% до показників минулого року).

Протягом I півріччя 2014 року на підприємствах транспортно-дорожнього комплексу та галузі поштового зв'язку трапилось 83 випадки травмування працівників, з яких 10 зі смертельним наслідком. Із вищезазначених випадків смертельного травмування працівників 6 мали місце на залізничному транспорті, а також по 2 випадки трапились на підприємствах дорожнього господарства та галузі поштового зв'язку.

Основними причинами травмування у I півріччі поточного року, як і у минулих роках, залишаються організаційні (69%) та психофізіологічні (29%). Здебільшого це нехтування вимог інструкцій та інших документів з охорони праці, невиконання посадових обов'язків, особиста необережність потерпілого тощо.

У травні 2014 року групою експертів ВГО "Національна Асамблея інвалідів України" за участю представників Мінінфраструктури, Укрзалізниці, відокремленого підрозділу вокзалу станції Київ-Пасажирський ДТГО "Південно-Західна залізниця" проведено аудит доступності осіб з інвалідністю на залізничному вокзалі ст. Київ-Пасажирський.

На цей час проводиться робота щодо організації проведення аудиту доступності поштових відділень, які знаходяться у м. Києві, за допомогою Анкети доступності поштових відділень, розробленої фахівцями ВГО "Національна Асамблея інвалідів України".

За результатами проведеного моніторингу та з урахуванням наданих рекомендацій ВГО "Національна Асамблея інвалідів України" вживатимуться заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Також постійно здійснюється контроль та координація роботи із виконання Програми зі створення належних умов для доступу людей з інвалідністю до об'єктів транспортно-дорожньої, туристичної інфраструктури та поштового зв'язку на 2012-2016 роки, затвердженої наказом Мінінфраструктури від 24.07.2012 № 411.

З метою покращення роботи із забезпечення безпеки руху, польотів, судноплавства, належного стану охорони праці, а також доступності об'єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв'язку для осіб з інвалідністю колегія ВИРІШИЛА:

1. Інформацію, викладену в доповіді директора Департаменту безпеки Горбахи М.М., щодо стану безпеки руху, польотів, судноплавства за I півріччя 2014 року та вжитих заходів щодо його покращення, а також щодо стану виробничого травматизму на підприємствах транспорту, дорожнього господарства та поштового зв'язку, доступності транспорту, об'єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв'язку для осіб з обмеженими фізичними можливостями та проведеної у I півріччі 2014 року Мінінфраструктури роботи з цих питань взяти до відома.

2. Відмітити позитивний досвід Міністерства інфраструктури України в питаннях забезпечення рівних прав, можливостей і доступу громадян з особливими потребами до об'єктів транспортно-дорожнього комплексу та сфери поштового зв'язку та рекомендувати продовжити відповідну роботу в цьому напрямку.

3. Вважати роботу Укрзалізниці та Укртрансінспекції щодо здійснення профілактичних заходів із запобігання виникненню дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах залізниць України недостатньою, а роботу Укртрансінспекції та її територіальних органів щодо проведення технічних розслідувань катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій та здійснення державного нагляду (контролю) з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному та залізничному транспорті незадовільною.

4. Заступнику Міністра Пінкасу П.А. відповідно до доповідної Голови Укрморрічінспекції від 15.07.2014 № 926-01/01/44-14 утворити Комісію при Міністерстві інфраструктури України під головуванням першого заступника Міністра щодо перевірки виданих ДП "Класифікаційне товариство "Регістр судноплавства України" документів на судно "Щасливий" з метою недопущення порушень вимог законодавства.

За результатами передати матеріали до Генеральної прокуратури та правоохоронних органів.

5. Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті (Черненко В.М.), Державній адміністрації залізничного транспорту України (Остапюк Б.Я.), Департаменту безпеки (Горбаха М.М.), Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту (Снітко М.П.), Департаменту правового забезпечення (Тарасова Л.О.), ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" (Панкратов В.І.) вжити заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері безпеки руху на залізничному транспорті відповідно до подання Генеральної прокуратури України від 19.06.2014 № 07/2/1-1005вих-14.

6. Укртрансінспекції, Укрморрічінспекції, Державіаслужбі, Укравтодору, Держспецтрансслужбі, Укрзалізниці, УДППЗ "Укрпошта", ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ", ДП "Адміністрація морських портів України" (в тому числі керівникам філій ДП "АМПУ"), підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, в межах компетенції:

6.1. Підвищити персональну відповідальність керівників, їх заступників та керівників структурних підрозділів усіх рівнів за виконання ними функціональних обов'язків з питань безпеки руху, польотів, судноплавства та охорони праці.

6.2. Посилити контроль за виконанням доручень керівництва Міністерства інфраструктури України, рішень колегії Міністерства інфраструктури України щодо безпеки руху, польотів, судноплавства та охорони праці.

6.3. До 25.12.2014 розробити та затвердити заходи на 2015 рік щодо покращення безпеки руху, польотів, судноплавства як в територіальних органах, філіях та на підпорядкованих державних підприємствах, так і в цілому.

Копії матеріалів надати Мінінфраструктури до 29.12.2014.

6.4. Під особисту відповідальність керівників забезпечити безумовне виконання вимог:

6.4.1. Закону України "Про охорону праці" та Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 № 255, зареєстрованого в Мін'юсті 01.12.2004 за № 1526/10125, в частині безпосереднього підпорядкування служби охорони праці роботодавцю, недопущення залучення представників служби охорони праці до виконання функцій, не передбачених вищезазначеними Законом та Типовим положенням, а саме з пожежної, екологічної безпеки, а також з безпеки дорожнього руху тощо.

У разі наявності порушень вимог вищезазначених актів законодавства до 31.10.2014 вжити дієвих заходів щодо їх усунення.

6.4.2. Наказу Мінінфраструктури від 30.01.2013 № 56 "Про організацію навчання і перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки" в частині проходження навчання та перевірки знань в постійно діючій комісії Мінінфраструктури усіх посадових осіб відповідно до переліку посад.

6.4.3. Наказів Мінінфраструктури:

від 04.04.2013 № 210 "Про затвердження Галузевої програми забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті на 2013-2015 роки";

від 26.06.2013 № 426 "Про затвердження Галузевої програми забезпечення безпеки судноплавства на 2014-2018 роки" та від 28.11.2013 № 960 "Про затвердження Плану заходів Галузевої програми забезпечення безпеки судноплавства на 2014-2018 роки";

від 15.01.2014 № 18 "Про затвердження Галузевої програми з безпеки польотів на 2014-2016 роки".

7. Укртрансінспекції (Черненко В.М.):

7.1. Розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання своїх посадових обов'язків відповідальних осіб територіальних управлінь Укртрансінспекції в частині проведення технічних розслідувань катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод, подій та здійснення державного нагляду (контролю) з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному та залізничному транспорті.

До 01.10.2014 поінформувати Мінінфраструктури про прийняті рішення та надати копії відповідних документів.

7.2. До 01.12.2014 розробити проект відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині надання права посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 123 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та забезпечити подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

7.3. Протягом III кварталу 2014 року посилити профілактичну роботу за дотриманням перевізниками вимог безпеки під час перевезення організованих груп дітей до місць оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку, приділивши особливу увагу дотриманню автомобільними перевізниками та водіями вимог стосовно технічного стану транспортних засобів, наявності супроводжуючого при перевезенні 10 і більше дітей, наявності медичного працівника при перевезенні 30 і більше дітей, перевезення дітей водіями, які мають стаж керування автобусами не менш як п'ять років, дотримання водіями режимів праці та відпочинку.

7.4. Прискорити погодження та подання до 31.10.2014 в установленому порядку на розгляд Уряду проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про реалізацію державної політики з питань безпеки в сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)".

7.5. Спільно з Департаментом автомобільного транспорту та стратегічного розвитку автомобільних доріг (Доброход С.О.) здійснити аналіз діяльності підприємств міського електротранспорту щодо:

функціонування служб безпеки дорожнього руху, відповідності їх штатної чисельності до середньооблікової чисельності водіїв та відповідності рівня професійної кваліфікації фахівців з безпеки дорожнього руху вимогам, що до них висуваються згідно із законодавством, з урахуванням сучасних реалій та результатів технічних розслідувань обставин і причин дорожньо-транспортних пригод за участю трамвайних вагонів і тролейбусів;

проведення на підприємствах виробничих інструктажів та навчання водіїв трамвайних вагонів і тролейбусів та їх ефективності;

функціонування атестаційних комісій підприємств міського електротранспорту з визначення кваліфікації водіїв трамвая та тролейбуса та їх ефективність;

виконання вимог в частині регламентних робіт з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу (трамвай, тролейбус), експлуатації та утримання їх в належному технічному стані;

організації, здійснення та контролю за виконанням заходів, пов'язаних із профілактикою дорожньо-транспортного травматизму на підприємстві.

За результатами розробити заходи щодо удосконалення законодавства з цих питань, про що поінформувати Мінінфраструктури до 20.11.2014.

7.6. Результати технічних розслідувань дорожньо-транспортних пригод за участю трамваїв та тролейбусів доводити до відома керівників підприємств міського електротранспорту з метою вжиття профілактичних заходів з попередження дорожньо-транспортних пригод і підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів міським електротранспортом.

8. ДП "ДержавтотрансНДІпроект" (Редзюк А.М.):

8.1. До 30.09.2014 здійснити аналіз нормативно-правових актів щодо погодження нормативної документації на конструкцію колісних транспортних засобів, на послуги автомобільного транспорту та надати Мінінфраструктури пропозиції щодо приведення їх у відповідність до вимог Закону України "Про стандартизацію", що набуває чинності 03.01.2015.

8.2. До 30.09.2014 надати Мінінфраструктури та Укртрансінспекції аналітичну інформацію щодо великих (базових) підприємств автомобільного транспорту (з їх характеристикою) з урахуванням здійснюваної інститутом роботи щодо сертифікації відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам.

8.3. Спільно з Укртрансінспекцією провести анкетування суб'єктів господарювання, які експлуатують автобуси ПАЗ-3205, з метою виявлення проблемних питань, які виникають під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту зазначених автобусів.

За результатами поінформувати Мінінфраструктури до 10.11.2014.

8.4. Провести аналіз вимог європейського законодавства та нормативних документів (стандартів) до автобусів в частині вимог до пристосування їх для перевезення осіб з інвалідністю (з деталізацією та зазначенням усіх особливих конструкційних елементів як описово, так і з наведенням їх зображень).

За результатами надати Мінінфраструктури та Укртрансінспекції до 15.10.2014 аналітичні матеріали та пропозиції щодо внесення відповідних змін до національного законодавства та нормативних документів (стандартів).

8.5. До 10.10.2014 провести аналіз та надати Мінінфраструктури та Укртрансінспекції, облдержадміністраціям та Київській міській державній адміністрації (для врахування в роботі конкурсних комітетів):

матеріали щодо автобусів, які пристосовані для використання осіб з інвалідністю (із зазначенням марки, моделі, виробника, категорії та класу автобуса, його пасажиромісткості, в тому числі місць для осіб з інвалідністю) та які виготовлялися/виготовляються в Україні або ввозяться на митну територію України;

інформацію про основні вимоги до переобладнання автобусів для потреб осіб з інвалідністю.

8.6. Інформувати Мінінфраструктури та Укртрансінспекцію про систематичні звернення щодо недоліків у конструкції пасажирського рухомого складу під час їх сертифікації та проведення науково-технічної експертизи можливості переобладнання колісних транспортних засобів.

8.7. Розробити план наукових досліджень у сфері безпеки дорожнього руху на IV квартал 2014 року та 2015 рік та забезпечити його реалізацію.

Копії документів надати Мінінфраструктури до 15.10.2014. Про виконання вказаного плану інформувати щоквартально до 10 числа місяця, що наступає за звітним періодом.

9. Укрморрічінспекції (Буланович П.Г.):

9.1. До закриття навігації 2014 року здійснювати контроль за дотриманням правил перевезення пасажирів шляхом здійснення оглядів пасажирських суден, включаючи судна місцевого призначення, місць посадки та висадки пасажирів.

9.2. До 01.12.2014 здійснити огляди державних підприємств в галузі морського та річкового транспорту щодо їх готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років у разі надання згоди Кабінету Міністрів України на проведення перевірки.

9.3. До закриття навігації 2014 року забезпечити здійснення оглядів маломірних (малих) суден на їх відповідність вимогам безпеки судноплавства під час проведення рейдів, у тому числі спільних рейдів за участю представників органів місцевого самоврядування, прокуратури та органів внутрішніх справ на водних об'єктах України, а також під час оглядів баз для стоянки маломірних (малих) суден.

9.4. У зв'язку із підвищенням ризику вчинення протиправних дій терористичними організаціями та розвідувально-диверсійними групами на об'єктах морського і річкового транспорту з метою дестабілізації соціально-політичної обстановки в Україні та погіршення взаємовідносин з іншими країнами світу вжити заходів щодо посилення державного контролю за перевезенням, у тому числі обробкою, зберіганням небезпечних вантажів морським та річковим транспортом, дотриманням вимог правил перевезення небезпечних вантажів, виконання технологічного процесу під час перевезення небезпечних вантажів.

Про вжиті заходи інформувати Мінінфраструктури щомісячно до 10 числа місяця, що наступає за звітним.

9.5. Прискорити внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом, затверджених наказом Мінінфраструктури від 26.07.2013 № 524, зареєстрованих в Мін'юсті 13.08.2013 за № 1386/23918, в частині ліцензування суб'єктів господарювання, які провадять діяльність, пов'язану з прийманням, здійсненням вантажних операцій та зберіганням небезпечних вантажів в портах під час їх перевезення морським та річковим транспортом.

10. Державіаслужбі (Антонюк Д.Ю.):

10.1. Прискорити розробку проекту Державної програми з безпеки польотів у відповідності з рекомендаціями Керівництва з управління безпекою польотів (ІСАО, Doc 9859 - AN/474) та подання його до 15.12.2014 на розгляд Мінінфраструктури.

10.2. До 30.10.2014 розробити та подати на розгляд Мінінфраструктури проект нормативно-правового акта щодо імплементації в Україні норм Регламенту Комісії (ЄС) № 965/2012 від 05.10.2012, що встановлює технічні вимоги та адміністративні процедури, які стосуються повітряних операцій згідно з Регламентом (ЄС) № 216/2008 Європейського Парламенту і Ради.

10.3. З метою уніфікації підготовки та отримання свідоцтв професійних пілотів до 25.12.2014 забезпечити розробку та затвердження збірника типових програм підготовки пілотів (літак, вертоліт).

10.4. Щоквартально до 05 числа місяця, що наступає за звітним періодом, надавати Мінінфраструктури інформацію про осіб, що пройшли спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів (П. І. Б., посада та місце роботи, номер, дата та ким видано документ про проходження вказаного навчання).

11. Укрзалізниці (Остапюк Б.Я.), ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" (Панкратов В.І.), Укртрансінспекції (Черненко В.М.), Укравтодору (Підгайний С.Г.):

11.1. Для забезпечення належних комісійних обстежень залізничних переїздів забезпечити в межах компетенції формування та роботу відповідних комісій згідно з вимогами Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, затвердженої наказом Мінтрансзв'язку від 26.01.2007 № 54, зареєстрованої в Мін'юсті 22.02.2007 за № 162/13429, з обов'язковим залученням до роботи комісій представників відповідних шляхово-експлуатаційних організацій.

11.2. Забезпечити в межах компетенції:

- усунення у повному обсязі відповідно до складених календарних планів недоліків, виявлених під час комісійних обстежень залізничних переїздів, насамперед з автобусним рухом;

- організацію приведення у належний стан пристроїв і обладнання переїздів, а також прилеглих до переїздів ділянок доріг (вулиць) відповідно до вимог ДСТУ 3587-97 та ПТЕ;

- вжиття заходів щодо усунення недоліків іншими підприємствами, установами та організаціями (власниками та балансоутримувачами під'їзних колій та автомобільних доріг, шляхово-експлуатаційними організаціями тощо), до компетенції яких ці недоліки належать.

11.3. За результатами проведення у 2014 році весняного та осіннього комісійних обстежень залізничних переїздів в межах компетенції надати Мінінфраструктури до 30.09.2014 та до 15.12.2014, відповідно, інформацію щодо виявлених недоліків та стану їх усунення (в розрізі залізниць/філій/областей, видів і строків усунення недоліків, відповідальних за їх усунення).

У разі неусунення виявлених недоліків зазначати причини та вжиті заходи щодо їх усунення.

12. Укрзалізниці (Остапюк Б.Я.), ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" (Панкратов В.І.), Укртрансінспекції (Черненко В.М.) опрацювати питання щодо виконання вимог Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про безпеку залізниць у Співтоваристві, Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про внутрішні перевезення небезпечних вантажів (в частині Правил міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізницею, RID), інших директив і регламентів ЄС щодо безпеки та проаналізувати акти законодавства у сфері залізничного транспорту щодо необхідності внесення до них відповідних змін або розробки нових.

За результатами поінформувати Мінінфраструктури до 01.10.2014.

13. Укрзалізниці (Остапюк Б.Я.):

13.1. Вжити профілактичних заходів щодо недопущення у майбутньому на залізницях України катастроф, що мали місце:

02.02.2014 на перегоні Удачна - Межова Донецької залізниці, у Донецькій області, де стався схід 26 цистерн з бутаном та з пропаном (власності ТОО "Тенгізтрансгаз", Республіка Казахстан) у вантажному поїзді № 3161 з подальшим загоранням та вибухом цих газів;

20.05.2014 на перегоні Нара-Бікасове-1 Московської залізниці, у Російській Федерації, де стався викид колії, що призвело до сходження з рейок 15 вагонів (всі фітингові платформи власності Укрзалізниці) у вантажному поїзді № 1484 та подальшого зіткнення одного з них з вагонами пасажирського поїзда № 341 Москва - Кишинів, внаслідок чого 5 пасажирів загинуло та 24 отримали травми різного ступеня тяжкості.

13.2. Вжити заходів щодо недопущення відступу від вимог керівного документа "Ремонт тележек грузовых вагонов с безконтактными скользунами РД 32 ЦВ 052-2009", затвердженого комісією Ради залізничного транспорту повноважних спеціалістів вагонного господарства залізничних адміністрацій (протокол від 27-29 січня 2010 року), під час проведення ремонту вагонів підприємствами Укрзалізниці.

13.3. Продовжити роботу щодо ліквідації малодіяльних переїздів.

13.4. Протягом III кварталу 2014 року забезпечити безпеку перевезення організованих груп дітей залізницями України до місць оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку.

13.5. Вжити заходів щодо забезпечення надання дозволів промисловим підприємствам (відомствам) на виїзд та роботу локомотивів, що надають послуги, пов'язані з перевезення небезпечних вантажів, на колії загального користування виключно за умови наявності відповідної ліцензії.

13.6. Вжити заходів щодо недопущення персоналу залізниць України та підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці, який не пройшов спеціальне навчання, до роботи з небезпечними вантажами та забезпечити відомчий контроль за дотриманням вимог законодавства у цій сфері. У разі якщо працівник не пройшов спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів допускати його до виконання своїх обов'язків та функцій тільки під безпосереднім контролем працівника, який пройшов таке навчання.

Про вжиті заходи та результати проведеної роботи інформувати Департамент безпеки Мінінфраструктури щоквартально до 10 числа місяця, що наступає за звітним періодом.

13.7. Вжити заходів щодо забезпечення виконання суб'єктами господарювання, рухомий склад яких виїжджає на колії загального користування та працівники яких виконують роботу, пов'язану з перевезенням небезпечних вантажів, вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів, в тому числі недопущення персоналу цих суб'єктів, який не пройшов спеціальне навчання, до роботи з небезпечними вантажами.

Про вжиті заходи та результати проведеної роботи інформувати Департамент безпеки Мінінфраструктури щоквартально до 10 числа місяця, що наступає за звітним періодом.

13.8. Забезпечити фінансування у II півріччі 2014 року та при розробці фінансового плану Укрзалізниці на 2015 рік передбачити фінансування заходів щодо розробки нормативно-правових актів з питань безпеки руху.

13.9. До 01.07.2015 розробити з урахуванням норм Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про безпеку залізниць у Співтоваристві та подати на розгляд Мінінфраструктури проект нового положення про систему управління безпекою руху на залізничному транспорті.

13.10. Про виконання підпунктів 13.1, 13.2, 13.5 та 13.7 цього пункту поінформувати Мінінфраструктури до 30.09.2014, підпункту 13.3 - до 05.01.2015, підпункту 13.4 - до 03.10.2014.

14. Департаменту державної політики в галузі залізничного транспорту (Снітко М. П.) до 01.04.2015 забезпечити розробку та подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку наказу Мінінфраструктури щодо внесення змін до Положення про порядок вивчення та перевірку знань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками залізничного транспорту України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.06.2007 № 499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за № 777/14044, в частині встановлення процедури визначення навчальних закладів, що здійснюють підготовку з питань нормативних актів з безпеки руху поїздів та маневрової роботи, вимог до навчальних закладів та процедури перевірки знань з цих питань.

15. ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" (Панкратов В.І.):

15.1. Вжити заходів щодо приведення у відповідність до вимог Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затверджених наказом Мінтрансзв'язку від 01.10.2009 № 1014, зареєстрованих в Мін'юсті 04.12.2009 за № 1166/17182, колійного господарства ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ", насамперед під'їзних колій до об'єктів підвищеної небезпеки.

За результатами проведеної роботи поінформувати Мінінфраструктури до 01.10.2014.

15.2. З урахування підпункту 15.1 пункту 15 цього рішення переглянути Програму покращення стану колійного господарства ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" на 2013-2015 роки, про стан виконання якої інформувати Мінінфраструктури щоквартально до 05 числа місяця, що наступає за звітним періодом.

15.3. Прискорити розробку (з урахуванням норм Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 про безпеку залізниць у Співтоваристві) та забезпечити подання до Мінінфраструктури на погодження проекту Системи управління безпекою руху на підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту.

15.4. Протягом II півріччя 2014 року та I півріччя 2015 року забезпечити розробку та затвердження нормативно-правових актів, прийняття яких передбачено вимогами Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затверджених наказом Мінтрансзв'язку від 01.10.2009 № 1014, зареєстрованих в Мін'юсті 04.12.2009 за № 1166/17182, а також які необхідні для впровадження Системи управління безпекою руху на підприємствах міжгалузевого промислового залізничного транспорту.

15.5. Вжити заходів щодо недопущення персоналу підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту, який не пройшов спеціальне навчання, до роботи з небезпечними вантажами та забезпечити відомчий контроль за дотриманням вимог законодавства у цій сфері. У разі якщо працівник не пройшов спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів допускати його до виконання своїх обов'язків та функцій тільки під безпосереднім контролем працівника, який пройшов таке навчання.

Про вжиті заходи та результати проведеної роботи інформувати Департамент безпеки Мінінфраструктури щоквартально до 10 числа місяця, що наступає за звітним періодом.

15.6. Вжити заходів щодо забезпечення виконання суб'єктами господарювання, рухомий склад яких виїжджає на колії підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту та працівники яких виконують роботу, пов'язану з перевезенням небезпечних вантажів, вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів, в тому числі недопущення персоналу цих суб'єктів, який не пройшов спеціальне навчання, до роботи з небезпечними вантажами.

Про вжиті заходи та результати проведеної роботи інформувати Департамент безпеки Мінінфраструктури щоквартально до 10 числа місяця, що наступає за звітним періодом.

16. ДП "Класифікаційне товариство "Регістр судноплавства України" (Фадеєв С.Є.) спільно з Укрморрічінспекцією (Буланович П.Г.), Департаментом безпеки (Горбаха М.М.) до 25.12.2014 розробити (з урахуванням норм Європейської угоди про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами від 26.05.2000 та Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24.09.2008 про внутрішні перевезення небезпечних вантажів) і подати на розгляд до Мінінфраструктури проект Правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України.

17. ДП "Адміністрація морських портів України" при укладанні договорів з державними підприємствами морської галузі та портовими операторами (операторами терміналів) у відповідності до Закону України "Про морські порти України" враховувати вимоги безпеки при наданні послуг з перевезення небезпечних вантажів, у тому числі недопущення до вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами портових операторів, що не пройшли спеціального навчання.

Про результати проведеної роботи інформувати Департамент безпеки Мінінфраструктури щоквартально до 10 числа місяця, що наступає за звітним періодом.

18. Департаменту безпеки (Горбаха М.М.):

18.1. До 25.12.2014 забезпечити супровід погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту безпеки залізничного рухомого складу" та подання його в установленому порядку на розгляд Уряду.

18.2. До 25.12.2014 забезпечити супровід погодження проекту наказу Мінінфраструктури, МВС "Про затвердження Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів" та подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

18.3. Забезпечити узагальнення інформації, наданої відповідно до підпунктів 13.6 та 13.7 пункту 13, підпунктів 15.5 та 15.6 пункту 15, пункту 17 цього рішення, про вжиті Укрзалізницею, ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ", ДП "Адміністрація морських портів України", державними підприємствами - морськими портами заходи та результати проведеної роботи щодо виконання вимог безпеки під час перевезення небезпечних вантажів та інформування керівництва Мінінфраструктури з цього питання щоквартально до 20 числа місяця, що наступає за звітним періодом.

18.4. Забезпечити відомчий контроль за станом охорони праці, виробничого середовища та пожежної безпеки на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, згідно з встановленими графіками та за результатами кожної перевірки доповідати заступнику Міністра інфраструктури України - керівнику апарату для вжиття відповідних заходів.

18.5. Продовжити роботу з проведення аудиту доступності об'єктів транспортно-дорожнього комплексу та галузі поштового зв'язку для осіб з обмеженими можливостями із залученням представників ВГО "Національна Асамблея інвалідів України" та інших громадських організацій інвалідів.

19. Укрзалізниці (Остапюк Б.Я.), Державіаслужбі (Антонюк Д.Ю.), Укравтодору (Підгайний С.Г.), Укртрансінспекції (Черненко В.М.), УДППЗ "Укрпошта" (Паньків М.П.), ДП "Київпассервіс" (Шульга О.А.), ДП "Адміністрація морських портів України" (Амелін А.М.):

19.1. Забезпечити системне проведення аудиту доступності об'єктів транспортно-дорожнього комплексу та галузі поштового зв'язку для осіб з обмеженими можливостями із залученням представників ВГО "Національна Асамблея інвалідів України" та інших громадських організацій інвалідів.

19.2. За результатами проведених аудитів доступності об'єктів транспортно-дорожнього комплексу та галузі поштового зв'язку для осіб з обмеженими можливостями розробити та узгодити з ВГО "Національна Асамблея інвалідів України" та іншими громадськими організаціями інвалідів плани заходів щодо усунення виявлених недоліків, виходячи з фінансових можливостей підприємств, та в термін до 03.11.2014 поінформувати Мінінфраструктури про проведену роботу і вжиті заходи.

20. Рекомендувати обласним та Київській міській державним адміністраціям в межах компетенції:

20.1. Забезпечити виконання у повному обсязі заходів на 2014 рік щодо покращення безпеки руху, польотів, судноплавства на відповідній території, передбачених відповідними програмами і планами, та щоквартальне протягом 2014 року інформування Мінінфраструктури про стан їх виконання (до 10 числа місяця, що наступає за звітним періодом).

20.2. Забезпечити виконання вимог Законів України "Про транспорт", "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про залізничний транспорт", зокрема, в частині:

прийняття відповідних нормативних актів з питань дорожнього руху та його безпеки;

затвердження регіональних програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;

здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про дорожній рух та його безпеку, за діяльністю підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та господарювання щодо планування та виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

забезпечення розвитку мережі місцевих автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів;

утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів у належному стані за встановленими для них будівельними нормами, державними стандартами та нормами у сфері безпеки дорожнього руху та залізничного транспорту;

здійснення перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування з регулярним рухом, які проходять через залізничні переїзди, що відповідають вимогам законодавства, нормам і стандартам на залізничному транспорті.

20.3. Протягом III кварталу 2014 року забезпечити дотримання вимог безпеки перевезень у місцях відправлення та прибуття автобусів при здійсненні масових перевезень організованих груп дітей до місць оздоровлення та відпочинку. За результатами до 30.09.2014 поінформувати Мінінфраструктури.

20.4. Протягом II півріччя 2014 року забезпечити висвітлення в засобах масової інформації актуальних питань профілактики аварійності на автомобільних дорогах та залізничних переїздах, на водних об'єктах (в тому числі при використанні маломірних (малих) суден, зокрема, водних мотоциклів у місцях масового відпочинку населення) та при виконанні польотів в приватній авіації та авіації загального призначення.

20.5. Спільно з органами місцевого самоврядування міст, де функціонує електротранспорт, опрацювати питання щодо:

проведення щорічного конкурсу професійної майстерності водіїв підприємств міського електротранспорту із залученням працівників Державтоінспекції МВС, Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС, Укртрансінспекції та Мінінфраструктури з метою підвищення кваліфікації водіїв трамвая і тролейбуса, покращення безпеки перевезень та якості обслуговування пасажирів міським електротранспортом;

проведення семінару з начальниками служб безпеки руху підприємств міського електротранспорту з питань покращення безпеки перевезень та якості обслуговування пасажирів міським електротранспортом із залученням працівників Державтоінспекції МВС, Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС, Укртрансінспекції та Мінінфраструктури.

21. Контроль за виконанням прийнятих рішень покласти на заступників Міністра згідно з переліком обов'язків.

Голова колегії

М.Ю. Бурбак

Секретар колегії

К.О. Герегавгору