Документ vna36874-18, поточна редакція — Редакція від 09.07.2018, підстава - vna37874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

НАКАЗ

05.07.2018  № 36-а

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» апарату НКРЕКП

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 37-а від 09.07.2018}

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття таких вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» апарату НКРЕКП:

1.1. Провідний спеціаліст відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків Департаменту стратегічного розвитку та планування;

1.2. Провідний спеціаліст відділу економічного аналізу та прогнозування Департаменту стратегічного розвитку та планування;

1.3. Заступник директора департаменту - начальник управління тарифної політики Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення;

1.4. Головний спеціаліст відділу енергоефективності управління інвестиційної політики Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника);

1.5. Провідний спеціаліст відділу формування тарифів на комунальні послуги та їх структури управління тарифної політики у сфері теплопостачання Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання;

1.6. Провідний спеціаліст відділу формування тарифів на теплову енергію та їх структури управління тарифної політики у сфері теплопостачання Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання;

1.7. Головний спеціаліст відділу розрахунку елементів собівартості управління тарифної політики у сфері теплопостачання Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання;

1.8. Провідний спеціаліст відділу інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері транспортування та постачання теплової енергії управління інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері теплопостачання Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання;

1.9. Заступник директора Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері;

1.10. Заступник директора департаменту - начальник управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері;

1.11. Головний спеціаліст відділу з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника);

1.12. Головний спеціаліст відділу моніторингу стану ринків поводження з побутовими відходами Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника);

1.13. Головний спеціаліст відділу моніторингу відносин Управління роздрібного ринку електричної енергії (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника);

1.14. Головний спеціаліст сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності;

1.15. Головний спеціаліст Відділу інформації та комунікацій з громадськістю;

1.16. Головний спеціаліст із питань мобілізаційної роботи.

2. Затвердити умови проведення конкурсу згідно із додатками 1-16.

3. Управлінню роботи з персоналом надіслати відповідну інформацію до Національного агентства України з питань державної служби та забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

4. Провести конкурсний відбір на посади державної служби з 01 серпня 2018 року по 07 серпня 2018 року.

{Пункт 4 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}

5. Управлінню інноваційних технологій забезпечити умови для проведення автоматизованого тестування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керівник апарату

С. ХристюкДодаток 1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади провідного спеціаліста відділу стратегічного розвитку енергетичних ринків Департаменту стратегічного розвитку та планування НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- проводити збір/пошук, обробку та систематизацію інформації щодо показників функціонування енергетичних ринків та технічного розвитку енергосистем, здійснювати їх аналіз, вести відповідні бази даних;
- здійснювати аналітичні дослідження, готувати аналітичні довідки за дорученням директора Департаменту, Заступника директора Департаменту - начальника Відділу;
- готувати аналітичні матеріали щодо міжнародного досвіду організації та правил функціонування енергетичних ринків, тенденцій та напрямів їх реформування, з використанням англійської мови;
- брати участь в моделюванні впливу на функціонування окремих елементів енергетичних ринків рішень щодо внесення змін до нормативно-правових актів/запровадження нових нормативно-правових актів;
- здійснювати опрацювання проектів законодавчих та нормативно-правових актів, що стосуються розвитку паливно-енергетичного комплексу та енергетичних ринків;
- брати участь в аналізі виробничо-технологічних аспектів функціонування енергетичних ринків;
- готувати проекти відповідей на запити та опитувальники, які надходять в рамках участі України в Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства;
- брати участь в забезпеченні роботи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії, створеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 559;
- брати участь в роботі робочих груп з питань розвитку енергетичних ринків, зокрема, робочих групах Координаційного центру;
- брати участь у роботі, пов’язаній з реалізацією в НКРЕКП проектів міжнародної технічної допомоги в електроенергетичному та газовому секторі (Twinning, TAIEX тощо) з використанням англійської мови;
- готувати проекти відповідей на виконання доручень Голови НКРЕКП та членів НКРЕКП, Президента України, Кабінету Міністрів України;
- надавати пропозиції щодо розробки нормативно-правових актів, що стосуються компетенції Департаменту та/або Відділу;
- готувати проекти відповідей на звернення підприємств, установ, організацій та споживачів;
- здійснювати роботу із документами з грифом обмеження «Для службового користування»;
- ведення баз даних статистичних та аналітичних матеріалів щодо функціонування та розвитку енергетичних ринків;
- моделювання функціонування та розвитку окремих елементів енергетичних ринків, наслідків рішень щодо внесення змін до нормативно-правових актів/запровадження нових нормативно-правових актів.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 19382 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, за спеціальністю теплоенергетика, економіка

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння:

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісні, статистичні, правові пакети програмного забезпечення, бази даних та бази обробки звітів, використовувати офісну техніку;
- підготовка презентацій;
- вміння здійснювати пошук інформації в електронних базах даних та Інтернет;
- бажано: знання методів комп’ютерного моделювання

5. Особистісні компетенції

- порядність;
- чесність;
- дисциплінованість;
- відповідальність;
- ініціативність;
- комунікабельність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про ринок електричної енергії»;
Закону України «Про ринок природного газу»;
Закону України «Про природні монополії»;
Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства»;
Закону України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» в частині енергетичних питань.

{Додаток 1 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 2


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та прогнозування Департаменту стратегічного розвитку та планування НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- бере участь у проведенні економічного та фінансового аналізу діяльності ліцензіатів НКРЕКП, аналізу ефективності діяльності ліцензіатів НКРЕ та здійснює підготовку висновків за даними проведеного аналізу;
- здійснює аналіз методик регулювання тарифів суб’єктів природних монополій в сферах енергетики та комунальних послуг та бере участь у підготовці пропозицій щодо їх вдосконалення;
- здійснює огляд міжнародного досвіду з використанням іноземної (англійської) мови з питань цінового регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, готує відповідні аналітичні матеріали та пропозиції щодо можливості його застосування НКРЕКП;
- бере участь у проведенні моніторингу ринку електричної енергії (розрахунок показників моніторингу, формування результатів моніторингу, підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері енергетики);
- бере участь у розгляді питань щодо управління ризиками та страхування у сфері енергетики, зокрема:
проводить збір та обробку форми №10 НКРЕ «Звіт про збитки від пошкодження обладнання ліній електропередач та трансформаторних підстанцій внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб», що надається ліцензіатами НКРЕКП, а також здійснювати адміністрування інформаційної бази;
- бере участь у розгляді та опрацювання питання щодо прав власності, приватизації, корпоратизації у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема:
- проводить збір, обробку та упорядкування інформації щодо акціонерів, власників, які володіють більше 25 %часток (акцій, паїв) активів ліцензіатів НКРЕКП електроенергетичного комплексу;
- бере участь у проведенні аналізу проектів нормативно-правових актів, а також актів чинного законодавства, що стосуються державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у сферах, що відносяться до компетенції НКРЕКП;
- бере участь у проведенні порівняльного аналізу законодавства з питань регулювання енергетики України та Європейського Союзу, інших країн, з використанням іноземних мов. Надає пропозиції щодо врахування acquis communautaire Європейського Союзу при розробці актів законодавства України;
- бере участь в організації та координації діяльності НКРЕКП з питань міжнародного співробітництва за проектами міжнародної технічної допомоги (USAID, Twinning, TAIEX тощо) з використанням англійської мови;
- взаємодіє з представниками міжнародних організацій, консультантами в рамках міжнародних проектів реформування сфер діяльності, що відносяться до компетенції НКРЕКП з використанням іноземних мов;
- бере участь в опрацюванні питань, пов’язаних з членством України в Енергетичному Співтоваристві Південно-Східної Європи:
- співпрацює з представниками робочих груп Секретаріату Енергетичного Співтовариства та приймає участь в заходах організованих ними;
- бере участь в опрацюванні документів, що надходять від робочих груп Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Міністерства палива та вугільної промисловості України з питань виконання зобов’язань України відповідно до Протоколу про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства Південно-Східної Європи;
- проводить пошук інформації, здійснює аналітичні дослідження, готує аналітичні довідки з використанням англійської мови;
- бере участь в виконанні доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Голови та Членів НКРЕКП;
- готує проекти відповідей на виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Голови та Членів НКРЕКП, на звернення міністерств, відомств, установ та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та споживачів;
приймає участь в семінарах, конференціях, навчальних поїздках тощо пов’язаних з питаннями діяльності Відділу та/або Департаменту;
- здійснює економічний та фінансовий аналіз діяльності регульованих компаній;
- веде бази даних статистичних та аналітичних матеріалів щодо функціонування та розвитку енергетичних ринків.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 19382 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, економіка

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати індивідуально та в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння:

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісні, статистичні, правові пакети програмного забезпечення, бази даних та бази обробки звітів, використовувати офісну техніку;
- підготовка презентацій;
- вміння здійснювати пошук інформації в електронних базах даних та Інтернет;
- бажано: знання методів комп’ютерного моделювання

5. Особистісні компетенції

- порядність;
- чесність;
- дисциплінованість;
- відповідальність;
- ініціативність;
- комунікабельність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про ринок електричної енергії»;
Закону України «Про ринок природного газу»;
Закону України «Про природні монополії»;
Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства»;
Закону України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» в частині енергетичних питань.

{Додаток 2 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 3


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади заступника директора Департаменту - начальника управління тарифної політики Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- здійснює керівництво діяльністю управління тарифної політики, організовує та забезпечує ефективне виконання покладених на управління завдань і функцій;
- координує обов’язки між працівниками управління, організовує та контролює їх діяльність;
- забезпечує виконання в установлені терміни закріплених функцій управління, доручень керівництва;
- організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції управління;
-  організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції управління;
- підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;
- забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку, трудової та виконавчої дисципліни, а також законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;
- розглядає заяви та розрахункові матеріали ліцензіатів НКРЕКП для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем);
- здійснює інші функції, передбачені законодавством.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 37002 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче магістра

2. Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Лідерство

- ведення ділових переговорів;
- вміння обґрунтовувати власну позицію;
- досягнення кінцевих результатів

2. Прийняття ефективних рішень

- вміння вирішувати комплексні завдання;
- ефективно використовувати ресурси;
- аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;
- вміння працювати з великими масивами інформації;
- вміння працювати при багатозадачності;
- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

3. Комунікація та взаємодія

- вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
- співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
- відкритість

4. Впровадження змін

- реалізація плану змін;
- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
- оцінка ефективності здійснених змін

5. Управління організацією роботи та персоналом

- організація і контроль роботи;
- управління якісним обслуговуванням;
- вміння працювати в команді та керувати командою;
- мотивування;
- оцінка і розвиток підлеглих;
- вміння розв’язання конфліктів

6. Особистісні компетенції

- інноваційність, креативність, ініціативність;
- надійність, порядність, чесність, дисциплінованість;
- тактовність, готовність допомогти, емоційна стабільність;
- комунікабельність, повага до інших, відповідальність, рішучість;
- неупередженість, гнучкість, наступність.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;
Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;
Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
постанов НКРЕКП:
- від 10.03.2016 № 302 «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»;
- від 10.03.2016 № 303 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)»;
- від 24.03.2016 № 364 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»;
- від 15.01.2015 № 13 «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)».

{Додаток 3 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 4


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу енергоефективності управління інвестиційної політики Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника) НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- бере участь у підготовці пропозицій щодо підвищення ефективності використання та зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів ліцензіатами НКРЕКП;
- розглядає документи ліцензіатів НКРЕКП для визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;
- готує пропозиції щодо ефективного регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, надає послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) в частині надання споживачам цих послуг належної якості та в достатньому обсязі;
- виконує завдання та доручення начальника відділу, начальника управління та директора Департаменту;
- бере участь у проведенні заходів з питань удосконалення роботи Відділу;
- підвищує професійний рівень шляхом самоосвіти.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 21144 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння:

впевнене користування ПК (MS Office, Internet)

5. Особистісні компетенції

- відповідальність;
- системність і самостійність у роботі;
- уважність до деталей;
- наполегливість;
- креативність та ініціативність;
- орієнтація на саморозвиток;
- уміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;
Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;
постанови НКРЕКП від 23.04.2015 № 1305 «Про затвердження Порядку визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб’єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
наказу Мінрегіону від 25.06.2014 № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення».

{Додаток 4 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 5


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади провідного спеціаліста відділу формування тарифів на комунальні послуги та їх структури управління тарифної політики у сфері теплопостачання Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- приймає участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері теплопостачання шляхом здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) у частині підготовки та винесення на розгляд Голові та членам НКРЕКП пропозицій щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води зазначеним суб’єктам, які є ліцензіатами НКРЕКП та проектів рішень НКРЕКП щодо їх схвалення/прийняття;
- приймає участь у реалізації тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) шляхом сприяння впровадженню стимулюючого регулювання;
- приймає участь у забезпеченні прозорості та відкритості відносин суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях,теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) із споживачами у сфері теплопостачання;
- здійснює діяльність щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) з питань формування та реалізації тарифної політики, збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів та держави у сфері теплопостачання;
- проводить постійний моніторинг та аналіз законодавства щодо питань, які відносяться до компетенції відділу формування тарифів на комунальні послуги та їх структури;
- здійснює надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП, які відноситься до компетенції Відділу;
- опрацьовує запити народних депутатів України, звернення суб’єктів господарювання всіх форм власності, громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо, з питань, що відносяться до компетенції Відділу та здійснює підготовку відповідей;
- приймає участь у підготовці для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП інформацію про діяльність Департаменту та здійсненню інших заходів щодо налагодження діалогу з громадськістю;
- здійснює підготовку аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;
- проводить роз’яснювальну та консультаційну роботу з ліцензіатами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Відділу;
- приймає участь в підготовці щорічного звіту діяльності НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Відділу;
- розробляє та виносить на розгляд НКРЕКП проекти рішень про встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках), ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
- здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо запобігання корупції;
- забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці та контроль за її збереженням;
- брати участь у проведенні заходів з питань удосконалення роботи Відділу;
- підвищувати власний освітній професійний рівень, у тому числі шляхом самоосвіти;
- приймає участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері теплопостачання шляхом здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) у частині підготовки та винесення на розгляд Голові та членам НКРЕКП пропозицій щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води зазначеним суб’єктам, які є ліцензіатами НКРЕКП та проектів рішень НКРЕКП щодо їх схвалення/прийняття.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 19382 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК)
Документи приймаються до 16 год. 26 липня2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань електрична інженерія або за спеціальністю економіка

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння:

- впевнений користувач ПК, а також MS OFFICE (Word, Excell, Outlook, PowerPoint тощо);
- вільне користування законодавчою базою Liga;
- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;
- вміння використовувати офісну техніку.

5. Особистісні компетенції

- відповідальність;
- дисциплінованість;
- ініціативність;
- порядність;
- чесність;
- комунікабельність;
- повага до інших.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання»;
Закону України «Про природні монополії»;
Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

{Додаток 5 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 6


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади провідного спеціаліста відділу формування тарифів на теплову енергію та їх структури управління тарифної політики у сфері теплопостачання Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- приймає участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері теплопостачання шляхом здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) у частині підготовки та винесення на розгляд Голові та членам НКРЕКП пропозицій щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води зазначеним суб’єктам, які є ліцензіатами НКРЕКП та проектів рішень НКРЕКП щодо їх схвалення/прийняття;
- приймає участь у реалізації тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) шляхом сприяння впровадженню стимулюючого регулювання;
- приймає участь у забезпеченні прозорості та відкритості відносин суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) із споживачами у сфері теплопостачання;
- здійснює діяльність щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) з питань формування та реалізації тарифної політики, збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів та держави у сфері теплопостачання;
- проводить постійний моніторинг та аналіз законодавства щодо питань, які відносяться до компетенції відділу формування тарифів на теплову енергію та їх структури;
- здійснює надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП, які відноситься до компетенції Відділу;
- опрацьовує запити народних депутатів України, звернення суб’єктів господарювання всіх форм власності, громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо, з питань, що відносяться до компетенції Відділу та здійснює підготовку відповідей;
- приймає участь у підготовці для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП інформацію про діяльність Департаменту та здійсненню інших заходів щодо налагодження діалогу з громадськістю;
- здійснює підготовку аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;
- проводить роз’яснювальну та консультаційну роботу з ліцензіатами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Відділу;
- приймає участь в підготовці щорічного звіту діяльності НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Відділу;
- розробляє та виносить на розгляд НКРЕКП проекти рішень про встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках), ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
- здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо запобігання корупції;
- забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці та контроль за її збереженням;
- брати участь у проведенні заходів з питань удосконалення роботи Відділу;
- підвищувати власний освітній професійний рівень, у тому числі шляхом самоосвіти;
- приймає участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері теплопостачання шляхом здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) у частині підготовки та винесення на розгляд Голові та членам НКРЕКП пропозицій щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води зазначеним суб’єктам, які є ліцензіатами НКРЕКП та проектів рішень НКРЕКП щодо їх схвалення/прийняття.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 19382 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань електрична інженерія або за спеціальністю економіка

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння:

- впевнений користувач ПК, а також MS OFFICE (Word, Excell, Outlook, PowerPoint тощо);
- вільне користування законодавчою базою Liga;
- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;
- вміння використовувати офісну техніку.

5. Особистісні компетенції

- відповідальність;
- дисциплінованість;
- ініціативність;
- порядність;
- чесність;
- комунікабельність;
- повага до інших.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;
Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
Закону України «Про теплопостачання»;
Закону України «Про природні монополії»;
Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

{Додаток 6 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 7


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу розрахунку елементів собівартості управління тарифної політики у сфері теплопостачання Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- приймає участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері теплопостачання шляхом здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) у частині підготовки та винесення на розгляд Голові та членам НКРЕКП пропозицій щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води зазначеним суб’єктам, які є ліцензіатами НКРЕКП та проектів рішень НКРЕКП щодо їх схвалення/прийняття;
- приймає участь у реалізації тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) шляхом сприяння впровадженню стимулюючого регулювання;
- розглядає та опрацьовує матеріали суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, які є ліцензіатами НКРЕКП щодо питань узгодження залучення ліцензіатами запозичень у міжнародних фінансових організацій та умови таких запозичень відповідно до чинного законодавства;
- приймає участь у забезпеченні прозорості та відкритості відносин суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) із споживачами у сфері теплопостачання;
- здійснює діяльність щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) з питань формування та реалізації тарифної політики, збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів та держави у сфері теплопостачання;
- приймає участь у розробленні порядків (методик) формування та розрахунку державних регульованих тарифів для суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках), а також здійснює підготовку та надання пропозицій щодо методології стимулюючого тарифоутворення;
- приймає участь у розробленні порядку (правил) організації обліку та звітності за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання у випадках визначених законом та форм звітності суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними станціями і когенераційними установками), та порядку їх подання;
- приймає участь у здійсненні контролю за недопущенням перехресного субсидіювання при провадженні господарської діяльності суб’єктами природних монополій і суміжних ринків у сфері теплопостачання(крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках);
- приймає участь у здійсненні контролю за цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води і які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках);
- приймає участь у створенні рівних умов для діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках);
- проводить постійний моніторинг та аналіз законодавства щодо питань, які відносяться до компетенції відділу розрахунку елементів собівартості;
- здійснює надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП, які відноситься до компетенції Відділу;
- опрацьовує запити народних депутатів України, звернення суб’єктів господарювання всіх форм власності, громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо, з питань, що відносяться до компетенції Відділу та здійснює підготовку відповідей;
- приймає участь у підготовці для оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕКП інформацію про діяльність Департаменту та здійсненню інших заходів щодо налагодження діалогу з громадськістю;
- здійснює підготовку аналітичних та інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;
- проводить роз’яснювальну та консультаційну роботу з ліцензіатами НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Відділу;
- приймає участь в підготовці щорічного звіту діяльності НКРЕКП з питань, що належать до компетенції Відділу
- розробляє та виносить на розгляд НКРЕКП проекти рішень про встановлення тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках), ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;
- здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо запобігання корупції;
- забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці та контроль за її збереженням;
- здійснює роботу з документами з грифом «Для службового користування»;
- брати участь у проведенні заходів з питань удосконалення роботи Відділу;
- підвищувати власний освітній професійний рівень, у тому числі шляхом самоосвіти;
- приймати участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері теплопостачання шляхом здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних станціях і когенераційних установках) у частині підготовки та винесення на розгляд Голові та членам НКРЕКП пропозицій щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води зазначеним суб’єктам, які є ліцензіатами НКРЕКП та проектів рішень НКРЕКП щодо їх схвалення/прийняття.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 21144 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань електрична інженерія або за спеціальністю економіка

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись

4. Технічні вміння:

- впевнений користувач ПК, а також MS OFFICE (Word, Excell, Outlook, PowerPoint тощо);
- вільне користування законодавчою базою Liga;
- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;
- вміння використовувати офісну техніку

5. Особистісні компетенції

- відповідальність;
- дисциплінованість;
- ініціативність;
- порядність;
- чесність;
- комунікабельність;
- повага до інших

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;
Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
Закону України «Про теплопостачання»;
Закону України «Про природні монополії»;
Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

{Додаток 7 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 8


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади провідного спеціаліста відділу інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері транспортування та постачання теплової енергії управління інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері теплопостачання Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку сфери комунальних послуг, зокрема, у сфері теплопостачання;
- здійснює підготовку відповідних проектів рішень щодо поточних завдань з питань інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері транспортування та постачання теплової енергії;
- здійснює збір, узагальнення інформації з питань інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері транспортування та постачання теплової енергії;
- розглядає інвестиційні програми суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання в частині транспортування та постачання теплової енергії з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатами капіталовкладень та/або витрат у структурі тарифів на теплову енергію на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів ліцензіатами;
- розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів у сфері теплопостачання з питань реалізації інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері транспортування та постачання теплової енергії;
- розглядає та готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій з питань, що стосуються компетенції відділу інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері транспортування та постачання теплової енергії;
- контролює виконання ліцензіатами інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності з транспортування та постачання теплової енергії;
- приймає участь у підготовці звітів НКРЕКП з питань, що стосуються діяльності Відділу;
- бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників згідно із затвердженим планом;
- готує матеріали для розгляду на нарадах, семінарах, конференціях з питань регулювання інвестиційної діяльності та технічного розвитку у сфері транспортування та постачання теплової енергії;
- надає роз’яснення ліцензіатам щодо застосування нормативно-правових актів з питань інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері транспортування та постачання теплової енергії;
- здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються компетенції Відділу;
- проводить аналіз звітності ліцензіатів, що пов’язаний з виконанням інвестиційних програм;
- готує матеріали для розгляду на нарадах, семінарах, конференціях з питань регулювання інвестиційної діяльності та технічного розвитку у сфері транспортування та постачання теплової енергії;
- готує пропозиції щодо графіку планових перевірок та надає пропозиції щодо проведення позапланових перевірок у частині виконання інвестиційних програм ліцензіатів, що здійснюють діяльність у сфері теплопостачання;
- надає інформацію щодо стану виконання інвестиційних програм ліцензіатів;
- готує аналітичні матеріали для інформування членів НКРЕКП та ліцензіатів у сфері транспортування та постачання теплової енергії щодо результатів розгляду, схвалення та виконанням інвестиційних програм ліцензіатів;
- аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання при вирішенні питань підвищення ефективності роботи сфери теплопостачання, та реалізації інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері транспортування та постачання теплової енергії;
- брати участь у проведенні заходів з питань удосконалення роботи Відділу;
- підвищувати власний освітній професійний рівень, у тому числі шляхом самоосвіти;
- розглядає інвестиційні програми суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання в частині транспортування та постачання теплової енергії з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатами капіталовкладень та/або витрат у структурі тарифів на теплову енергію, встановлених на принципах економічної доцільності, у тому числі на принципах стимулюючого регулювання, а також цільового використання коштів ліцензіатами.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 19382 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань електрична інженерія або за спеціальністю економіка

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись

4. Технічні вміння:

- впевнений користувач ПК, а також MS OFFICE (Word, Excell, Outlook, PowerPoint тощо);
- вільне користування законодавчою базою Liga;
- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;
- вміння використовувати офісну техніку

5. Особистісні компетенції

- відповідальність,
- дисциплінованість,
- ініціативність,
- порядність,
- чесність,
- комунікабельність
- повага до інших

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;
Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
Закону України «Про теплопостачання»;
Закону України «Про природні монополії»;
Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

{Додаток 8 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 9


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018 № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади заступника директора Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- забезпечує ефективне виконання покладених на Департамент завдань і функцій;
- розподіляє обов’язки між працівниками, організовує, очолює та контролює їх роботу;
- забезпечує виконання в установлені терміни закріплених Положенням про Департамент функцій, доручень Голови та членів НКРЕКП, керівника державної служби НКРЕКП;
- організовує розробку проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Департаменту;
- забезпечує захист державної таємниці у напрямках діяльності Департаменту відповідно до чинного законодавства;
- забезпечує дотримання Конституції та законів України;
- бере участь у проведенні заходів з питань удосконалення роботи Департаменту;
- підвищує власний освітній професійний рівень, у тому числі шляхом самоосвіти;
контролює дотримання працівниками законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, а також виконання вимог охорони праці;
- регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Департаменту депутатських звернень, звернень громадян, громадських об’єднань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Департаменту;
- планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Департаменту з іншими підрозділами НКРЕКП, органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при вирішенні питань, що стосуються діяльності Департаменту.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 37002 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче магістра

2. Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Лідерство

- ведення ділових переговорів;
- вміння обґрунтовувати власну позицію;
- досягнення кінцевих результатів

2. Прийняття ефективних рішень

- вміння вирішувати комплексні завдання;
- ефективно використовувати ресурси;
- аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;
- вміння працювати з великими масивами інформації;
- вміння працювати при багатозадачності;
- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

3. Комунікація та взаємодія

- вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
- співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
- відкритість

4. Впровадження змін

- реалізація плану змін;
- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
- оцінка ефективності здійснених змін

5. Управління організацією роботи та персоналом

- організація і контроль роботи;
- управління якісним обслуговуванням;
- вміння працювати в команді та керувати командою;
- мотивування;
- оцінка і розвиток підлеглих;
- вміння розв’язання конфліктів

6. Особистісні компетенції

- лідерські якості;
- вміння працювати в стресових ситуаціях;
- незалежність та ініціативність;
- дипломатичність та гнучкість;
- комунікабельність;
- стратегічне мислення

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про захист персональних даних»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про ринок природного газу»;
Закону України «Про природні монополії»;
Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»;
Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.12. 2016 № 2133;
Нормативно-правових актів що регулюють діяльність на ринку природного газу: зокрема:
Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493;
Кодексу газосховищ, затвердженого Постановою НКРЕКП 30.09.2015 № 2495;
Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП 30.09.2015 № 2494;
Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП 30.09.2015 № 2496.

{Додаток 9 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 10


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади заступника директора департаменту - начальника управління тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- готує пропозиції щодо ефективного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у нафтогазовому комплексі, тарифної політики у сферах транспортування та розподілу природного газу, зберігання (закачування, відбору) природного газу, транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку;
- розробляє нормативні акти НКРЕКП з питань регулювання тарифної політики, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин;
- готує пропозиції до проектів та внесення змін до чинних законодавчих та нормативних актів з питань формування інвестиційної політики у сферах транспортування, зберігання, розподілу та постачання природного і нафтогазового, транспортування нафти і нафтопродуктів, аміаку;
- приймає участь у забезпеченні формування цінової і тарифної політики в нафтогазовому комплексі;
- здійснює збір, обробку та аналіз форм звітності суб’єктів ринку природного газу, затверджених НКРЕКП у нафтогазовій сфері;
- приймає участь у перевірках дотримання умов ліцензовано діяльності з транспортування, розподілу природного газу та нафти, нафтопродуктів та постачання природного газу;
- здійснює організаційну, технічну, інформаційно-аналітичну та іншу роботу із забезпечення діяльності НКРЕКП з питань, що пов’язані з функціонуванням нафтогазового комплексу;
- розробляє нормативно-правові акти щодо тарифної, інвестиційної політики та платіжно-розрахункових відносин у нафтогазовому комплексі;
Обґрунтовує та подає пропозиції щодо встановлення та затвердження:
- планів розвитку на 10 років газорозподільних систем, газотранспортних систем, газосховищ та установок LNG;
- тарифів на послуги транспортування, розподілу природного газу, зберігання (закачування, відбору) природного газу, установки LNG, транспортування нафти, нафтопродуктів та аміаку;
- методики регулювання якості послуг (загальні та гарантовані стандарти якості послуг, цільові показники, фактор якості в формулі тарифного регулювання тощо);
- приймає участь у проведенні заходів з питань удосконалення роботи Департаменту;
- підготовка пропозицій щодо ефективного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій у нафтогазовому комплексі, тарифної політики у сферах транспортування та розподілу природного газу, зберігання (закачування, відбору) природного газу, транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 37002 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче магістра

2. Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Лідерство

- ведення ділових переговорів;
- вміння обґрунтовувати власну позицію;
- досягнення кінцевих результатів

2. Прийняття ефективних рішень

- вміння вирішувати комплексні завдання;
- ефективно використовувати ресурси;
- аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;
- вміння працювати з великими масивами інформації;
- вміння працювати при багатозадачності;
- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

3. Комунікація та взаємодія

- вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
- співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
- відкритість

4. Впровадження змін

- реалізація плану змін;
- здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
- оцінка ефективності здійснених змін

5. Управління організацією роботи та персоналом

- організація і контроль роботи;
- управління якісним обслуговуванням;
- вміння працювати в команді та керувати командою;
- мотивування;
- оцінка і розвиток підлеглих;
- вміння розв’язання конфліктів

6. Особистісні компетенції

- лідерські якості;
- вміння працювати в стресових ситуаціях;
- незалежність та ініціативність;
- дипломатичність та гнучкість;
- уміння працювати в команді;
- стратегічне мислення

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про захист персональних даних»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про ринок природного газу»;
Закону України «Про природні монополії»;
Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений Постановою НКРЕКП від 06 грудня 2016 року № 2133;
Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затверджена Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2495;
Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затверджена Постановою НКРЕКП від 25 лютого 2016 року № 236.

{Додаток 10 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 11


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника) НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- розробляє відповідні пропозиції щодо нормативів, методик, інструкцій з питань, що стосується компетенції Відділу;
- розробляє або бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів НКРЕКП, вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів нормативних документів НКРЕКП, міністерств і відомств;
- готує за дорученням начальника Відділу інформацію з питань, що стосуються сфери діяльності відділу та відносяться до закріпленої за ним ділянки роботи;
- розглядає та перевіряє розрахунки для суб’єктів господарювання у сферах перероблення та захоронення побутових відходів тарифів на послуги з перероблення та захоронення побутових відходів;
- розглядає та готує (перевіряє) інвестиційні програми для суб’єктів господарювання у сферах перероблення та захоронення побутових;
- розглядає звернення та запити народних депутатів України від державних органів, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, листи, заяви і скарги громадян про факти порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань перероблення та захоронення побутових відходів, що належать до компетенції Відділу, та готує за ними проекти відповідей;
- готує роз’яснення суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках щодо застосування нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;
- готує роз’яснення про застосування чинних норм і правил щодо надання споживачам послуг у сферах перероблення та захоронення побутових відходів;
- складає та веде галузевий реєстр суб’єктів природних монополій у сфері захоронення побутових відходів;
- бере участь у проведенні заходів з питань удосконалення роботи Відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 21144 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись.

4. Технічні вміння:

- практичне застосування вбудованих функцій у Microsoft Office Excel;
- впевнений користувач ПК (Outlook Express, Internet);
- вільне користування законодавчою базою Liga;
- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;
- використання офісної техніки.

5. Особистісні компетенції

- відповідальність;
- системність і самостійність в роботі;
- дисциплінованість;
- наполегливість;
- креативність та ініціативність;
- емоційна стабільність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про захист персональних даних»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;
Закону України «Про природні монополії»;
Закону України «Про відходи»;
Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
Закону України «Про ціни та ціноутворення».

{Додаток 11 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 12


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу моніторингу стану ринків поводження з побутовими відходами Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника) НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- розробляє відповідні пропозиції щодо нормативів, методик, інструкцій з питань, що стосується компетенції Відділу;
- розробляє або бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів НКРЕКП, вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів нормативних документів НКРЕКП, міністерств і відомств;
- готує за дорученням начальника відділу інформацію з питань, що стосуються сфери діяльності Відділу та відносяться до закріпленої за ним ділянки роботи;
- здійснює моніторинг та аналіз стану ринків у сфері перероблення та захоронення побутових відходів;
- здійснює аналіз технічного рівня та ефективності у сферах перероблення та захоронення побутових відходів на основі сучасних досягнень науки і техніки та передового досвіду інших країн з урахуванням особливостей і потреб України;
- розглядає звернення та запити народних депутатів України від державних органів, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, листи, заяви і скарги громадян про факти порушення законодавства та інших нормативно-правових актів з питань перероблення та захоронення побутових відходів, що належать до компетенції Відділу, та готує за ними проекти відповідей;
- здійснює збирання, узагальнення та аналізу інформації з питань розвитку сфери поводження з побутовими відходами;
- розробляє обґрунтування та подання для затвердження на засіданні НКРЕКП документів щодо стану ринків поводження з побутовими відходами та удосконалення стану ринків поводження з побутовими відходами згідно проведеного моніторингу та аналізу;
- збирає і аналізує дані стосовно рівня і динаміки цін та тарифів у сфері поводження з побутовими відходами;
- здійснює ведення документообігу Управління та збереження документів у відповідності до чинного законодавства;
- бере участь у проведенні заходів з питань удосконалення роботи Відділу;
- підвищує професійний рівень шляхом самоосвіти.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 21144 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись

4. Технічні вміння:

- практичне застосування вбудованих функцій у Microsoft Office Excel;
- впевнений користувач ПК (Outlook Express, Internet);
- вільне користування законодавчою базою Liga;
- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;
- вміння використовувати офісну техніку

5. Особистісні компетенції

- відповідальність;
- системність і самостійність в роботі;
- дисциплінованість;
- наполегливість;
- креативність та ініціативність;
- емоційна стабільність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про захист персональних даних»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;
Закону України «Про природні монополії»;
Закону України «Про відходи»;
Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
Закону України «Про ціни та ціноутворення»;

{Додаток 12 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 13


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу моніторингу відносин Управління роздрібного ринку електричної енергії (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника) НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- розглядає звернення, готує проекти відповідей та надає роз’яснення в межах компетенції Відділу з питань врегулювання відносин на роздрібному ринку електричної енергії;
- надає консультативну допомогу з питань, що належать до компетенції Відділу;
- розробляє нормативно-правові акти, якими регулюються відносини між суб’єктами електроенергетики та споживачами на роздрібному ринку електричної енергії;
- здійснює моніторинг (у тому числі, збір та аналіз інформації щодо діяльності суб’єктів електроенергетики та їх взаємовідносин із кінцевими споживачами електричної енергії) стану виконання суб’єктами електроенергетики вимог законодавства України з метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів, а також з метою напрацювання пропозицій для постійного удосконалення законодавчої, нормативно-правової та нормативно-технічної бази, якою регулюються відносини на роздрібному ринку електричної енергії;
- здійснює моніторинг та аналіз кількості та причин звернень до суб’єктів електроенергетики, у тому числі за звітами Інформаційно-консультаційних центрів по роботі із споживачами;
- систематизує зібрану інформацію, отриману за результатами отриманих під час здійснення моніторингу;
- готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства;
- здійснює в межах компетенції відділу експертизу проектів законів та нормативно-правових актів на відповідність фундаментальним наукам та законодавству в сфері електроенергетики;
- готує матеріали для розгляду на нарадах, семінарах, конференціях з питань, що належать до компетенції Відділу;
- розглядає звернення, готує проекти відповідей та надає роз’яснення в межах компетенції Відділу з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП;
- співпрацює з громадськими та іншими організаціями з питань моніторингу та регулювання відносин на роздрібному ринку електричної енергії;
- надає консультативну допомогу з питань, що належать до компетенції Відділу;
- надання роз’яснень з питань врегулювання відносин на роздрібному ринку електричної енергії.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 21144 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строкове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись

4. Технічні вміння:

рівень досвідченого користувача: програми пакету Microsoft Office, володіння пошуковими системами Internet, (принтер, сканер, ксерокс)

5. Особистісні компетенції

надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, чуйність, тактовність, емоційна стабільність, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність, автономність, неупередженість, наступність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Конституції України;
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про ринок електричної енергії»;
Закону України «Про звернення громадян».

{Додаток 13 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 14


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- приймає участь у роботі Тендерного комітету Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Тендерний комітет);
- бере участь у формуванні річного плану закупівель та додатку до нього;
- здійснює оприлюднення інформації відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;
- надає консультативну допомогу з питань, що належать до компетенції Сектору державних закупівель;
- організовує засідання Тендерного комітету;
- здійснює оперативне інформування членів Тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності;
- складає документи з питань публічних закупівель;
- забезпечує зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель;
- здійснює аналіз пропозицій структурних підрозділів щодо формування річного плану закупівель та додатку до нього;
- здійснює моніторинг законодавства у сфері публічних закупівель.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 21144 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати індивідуально та в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись

4. Технічні вміння:

- рівень досвідченого користувача Microsoft Office;
- знання електронної системи ProZorro

5. Особистісні компетенції

надійність, порядність, чесність, дисциплінованість, неупередженість, емоційна стабільність, тактовність, відповідальність, повага до інших, комунікабельність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про публічні закупівлі».

{Додаток 14 в редакції Наказ Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 15


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу інформації та комунікацій з громадськістю НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- підготовка проектів публікацій та розміщення їх в установленому порядку на сторінках Регулятора в соціальних мережах Facebook та Twitter, офіційному веб-сайті НКРЕКП та інформування ЗМІ про публікації (за необхідністю);
- опрацювання запитів, що надходять від ЗМІ, на інтерв’ю (відео-, аудіо-, текстове);
- участь в опрацюванні запитів, що надходять від ЗМІ, про надання інформації;
- участь в підготовці інформаційних матеріалів для інтерв’ю, публікацій;
- попереднє опрацювання текстового інтерв’ю та його погодження;
- визначення необхідності у висвітленні актуальних тем, що стосуються діяльності Регулятора, та запланованих/проведених заходів;
- моніторинг публікацій в електронних ЗМІ та інтернет-виданнях щодо діяльності Регулятора та надання пропозицій щодо реагування на них (за необхідністю);
- адміністрування сторінок Регулятора в соціальних мережах Facebook та Twitter, каналу на YouTube;
- забезпечення належного представлення НКРЕКП у ЗМІ, Інтернет-виданнях, відкритості у діяльності Регулятора шляхом оприлюднення інформації, формування сприятливого для Комісії інформаційного простору та позитивної репутації;
- створення якісного та інформативного контенту і просування його у соціальних мережах та ЗМІ.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 21144 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год, 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, за спеціальністю журналістика, філологія

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись

4. Технічні вміння:

- впевнений користувач Microsoft Office (Word, Outlook, Excel, Power Point);
- впевнений користувач пошукової системи, соціальних мереж, YouTube.
- навички роботи з фото/відео редактором;
- знання інструментів просування сторінок у Facebook, Twitter

5. Особистісні компетенції

- креативність;
- ініціативність;
- комунікабельність;
- відповідальність;
- дисциплінованість;
- автономність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закону України «Про захист персональних даних»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»;
Закону України «Про інформацію»;
Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення".

{Додаток 15 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}


Додаток 16


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
05.07.2018  № 36-а
(у редакції наказу НКРЕКП
09.07.2018  № 37-а)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста із питань мобілізаційної роботи НКРЕКП

Загальні умови

Посадові обов’язки

- організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період і в умовах надзвичайного стану;
- розробляє та приймає участь у розгляданні проектів нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації у межах наданих йому повноважень;
- розглядає та готує для структурних підрозділів НКРЕКП вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- веде військовий облік, військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством у мирний час та на період мобілізації та воєнного часу;
- звіряє особові картки робітників, службовців і тих, хто навчається, із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць і подавати ці картки не рідше одного разу на рік до військових комісаріатів для звіряння з обліковими даними військових комісаріатів;
- здійснює систематичний облік змін у військовозобов’язаних і призовників сімейного стану, адреси місця проживання, службового стану, технічної підготовки, освіти і у п’ятиденний строк вносити ці зміни до їх особових карток та повідомляє про них у відповідні військові комісаріати;
- контролює розроблення проектів розділів мобілізаційного плану структурними підрозділами НКРЕКП та вживає заходів щодо забезпечення їх виконання;
- приймає участь у роботі з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;
- надає державним органам інформацію, необхідну для планування і здійснення мобілізаційних заходів;
- додержується режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- сприяє науковому, інформаційному, методологічному і методичному забезпеченню мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- вносить зміни та виправлення у посвідчення про відстрочку від призову на військовозобов’язаних при зміні їх облікових даних або умов бронювання з повідомленням до відповідних військових комісаріатів;
- надає до військового комісаріату список юнаків, які підлягають приписці до призовної дільниці (при наявності такої категорії працівників);
- готує наказ про стан військового обліку військовозобов’язаних та призовників, а також бронювання військовозобов’язаних та подає його для затвердження керівникові апарату НКРЕКП;
- готує щорічні доповіді про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;
- готує запити на отримання у встановленому порядку інформації, документів і матеріалів від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також інших підприємств, установ та організацій з питань мобілізаційної підготовки, які необхідні для виконання поставлених завдань;
- виконує обов’язки відповідального за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу;
- виконує доручення керівника апарату НКРЕКП інші завдання в межах своєї компетенції.

Умови оплати праці

- посадовий оклад 21144 грн.
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Документи приймаються до 16 год. 26 липня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Смоленська, 19, о 10:00 год 01 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Коломієць Інна Вікторівна, 204-71-53 Kolomiiets@nerc.gov.ua;
Євченко Ірина Олексіївна, 204-70-73

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта

вища освіта освітнього ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених завдань

- уміння працювати з інформацією;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння ефективно використовувати ресурси;
- уміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2. Командна робота та взаємодія

- уміння працювати індивідуально та в команді;
- уміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін:

- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись

4. Технічні вміння:

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку;
- впевнений користувач Microsoft Office (Word, Excel)

5. Особистісні компетенції

- надійність;
- дисциплінованість;
- комунікабельність;
- відповідальність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції».

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

знання:
Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
Закон України «Про оборону України»;
Закон України «Про правовий режим воєнного стану»;
Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»;
Закон України «Про державну таємницю».

{Додаток 16 в редакції Наказу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 37-а від 09.07.2018}вгору