Щодо забезпечення обліку надходжень плати за ліцензії, видані НКРЕ
НКРЕ; Наказ, Форма типового документа, Інформація від 04.03.2014174
Документ vn174862-14, поточна редакція — Прийняття від 04.03.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

НАКАЗ

04.03.2014  № 174

Щодо забезпечення обліку надходжень плати за ліцензії, видані НКРЕ

Відповідно до Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету» та від 07 серпня 2013 року № 600 «Деякі питання ведення обліку доходів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг», наказів Міністерства фінансів України від 29 січня 2013 року № 43 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету» та від 03 вересня 2013 року № 787 «Про затвердження Порядку повернення коштів помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів», та з метою здійснення контролю за справлянням платежів до бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» НАКАЗУЮ:

1. Управлінню ліцензування забезпечити:

звернення в електронному вигляді відповідальним працівником управління ліцензування протягом одного робочого дня з дати надходження від суб'єкта звернення документа, що підтверджує внесення разової плати за видачу ліцензії (надання адміністративної послуги), до відповідального працівника відповідного структурного підрозділу НКРЕ на територіях (із зазначенням інформації про суб'єкта звернення за отриманням платної адміністративної послуги, суму оплати та номера і дати документа, що підтверджує внесення відповідної плати) про надання підтвердження надходження зазначеної плати за адміністративні послуги до державного бюджету;

долучення до ліцензійної справи копій виписок з відповідних рахунків за надходженнями, отриманих від структурних підрозділів НКРЕ на територіях, що підтверджують надходження до державного бюджету плати за адміністративні послуги;

до 3 числа місяця наступного за звітним кварталом надання до управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності в письмовому та електронному вигляді Зведеної інформації щодо внесення заявниками плати за адміністративні послуги відповідно до інформації, отриманої від структурних підрозділів НКРЕ на територіях, за формою, наведеною у додатку 1.

2. Структурним підрозділам НКРЕ на територіях:

не пізніше наступного робочого дня після отримання в електронному вигляді від відповідального працівника управління ліцензування інформації, зазначеної у пункті 1 цього наказу, звертаються до Головних управлінь Державної казначейської служби України щодо підтвердження надходження плати за адміністративні послуги до державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 22011500;

після отримання виписки від Головних управлінь Державної казначейської служби України відповідальний працівник структурного підрозділу НКРЕ на територіях в електронному вигляді направляє цю виписку на електронну адресу відповідального працівника управління ліцензування;

до 3 числа місяця, наступного за звітним кварталом, на основі виписок, отриманих від Головних управлінь Державної казначейської служби України, формувати Зведену інформацію щодо надходження доходів до державного бюджету від плати за ліцензії видані НКРЕ за звітний квартал за кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики», за формою, наведеною у додатку 2, яку в електронному вигляді надсилати до управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності разом із відповідними копіями виписок.

3. Управлінню з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності забезпечити:

аналіз узагальненої інформації щодо плати за ліцензії, видані НКРЕ;

відображення в бухгалтерському обліку і при розкритті елементів фінансової та бюджетної звітності визначеного нормативно-правовими документами розміру плати за адміністративні послуги та надходжень за кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Члена Комісії К.Теличка.

Голова Комісії

С. Тітенко
Додаток 1
до наказу НКРЕ
04.03.2014  № 174

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо внесення суб’єктами звернення плати за адміністративні послуги (одноразова плата)
за __________ квартал 20__ року

№ п/п

Дата та номер реєстрації заяви

Найменування суб’єкта звернення

Найменування адміністративної послуги та вид ліцензованої діяльності відповідно до заяви

встановлена потужність або заявлені обсяги (МВт, Гкал/год, млн кВт·год

визначений нормативно-правовими документами розмір плати (адмін.збору) за адміністративні послуги

дата та номер документу, що підтверджує надходження коштів до державного бюджету за адміністративні послуги

розмір надходження коштів до державного бюджету за надані адміністративні послуги, грн

відхилення, грн

Дата та номер рішення НКРЕ про надання адміністративної послуги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Начальник
управління ліцензування


Ю. Антонюк
Додаток 2
до наказу НКРЕ
04.03.2014  № 174

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
щодо надходження доходів до державного бюджету від плати за ліцензії видані НКРЕ

за ________ квартал 20__ року

у _______________________________________ області

Вид надходжень

Сплачено доходів до державного бюджету, у тому числі:

Всього надходжень

поточна плата

одноразова плата за ліцензії

невірно сплачені платежі

А

1

2

3

4

22011500 «Плата за ліцензії, видані НКРЕ»

у тому числі сплачено не за місцем реєстрації ліцензіата:

Область, назва ліцензіата та код ЄДРПОУ

Всього

Керівник

_______________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

Виконавець

_______________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)вгору