Документ vn011874-19, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

НАКАЗ

15.03.2019  № 11

Про затвердження Звіту про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 липня 2012 року № 869, НАКАЗУЮ:

Затвердити Звіт про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік, затвердженим наказом НКРЕКП від 28 грудня 2017 року № 77 (у редакції наказу НКРЕКП від 05 липня 2018 року № 25), що додається.

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
15.03.2019  № 11

ЗВІТ
про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік, затвердженим наказом НКРЕКП від 28 грудня 2017 року № 77 (у редакції наказу НКРЕКП від 05 липня 2018 року № 25)

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний виконавець

Форма завершення заходу

Стан виконання

1

Завдання 0401. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

1.1

Захід. Розроблення Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

II квартал

Департамент ліцензійного контролю

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»

1.2

Захід. Організація та проведення планових перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Відповідно до плану, затвердженого постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1425

Департамент ліцензійного контролю

Прийняття відповідних рішень за результатами проведених заходів державного контролю

Здійснено 153 планові перевірки, а саме:
в електроенергетичному комплексі  -64;
на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів - 47;
у сфері теплопостачання - 31;
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - 11.
Станом на 14.03.2019, за результатами проведених планових перевірок, прийнято 128 постанов

1.3

Захід. Організація та проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Протягом року

Департамент ліцензійного контролю

Прийняття відповідних рішень за результатами проведених заходів державного контролю

Здійснено 98 позапланових перевірок, а саме:
в електроенергетичному комплексі  -65;
на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів - 13;
у сфері теплопостачання - 11;
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - 9.
Станом на 14.03.2019, за результатами проведених позапланових перевірок, прийнято 85 постанов та 1 розпорядження

1.4

Захід. Розроблення та затвердження форм звітності для забезпечення реалізації Закону України «Про ринок електричної енергії»

У терміни, визначені Законом України «Про ринок електричної енергії»

Департамент ліцензійного контролю

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження форм звітності»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»

1.5

Захід. Розроблення Порядку встановлення обмежень для суб'єктів природних монополій щодо суміщення видів діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг

IV квартал

Департамент ліцензійного контролю

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку встановлення обмежень для суб'єктів природних монополій щодо суміщення видів діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг»

Захід перенесено на III квартал 2019 року відповідно до пункту 1.5 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

1.6

Захід. Внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

I квартал

Управління ліцензування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 307»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 09.01.2018 № 8 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»

1.7

Захід. Розгляд заяв та документів про видачу, переоформлення, анулювання (за заявою) та визнання недійсними ліцензій на право провадження діяльності у сфері енергетики та комунальних послуг

У терміни, визначені Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Управління ліцензування

Прийняття рішень НКРЕКП про видачу, переоформлення, анулювання (за заявою) та визнання недійсними ліцензій на право провадження діяльності у сфері енергетики та комунальних послуг

Прийнято рішення НКРЕКП про видачу, переоформлення, анулювання (за заявою) та визнання недійсними ліцензій на право провадження діяльності у сфері енергетики та комунальних послуг, у т. ч.:
1. З виробництва електричної енергії:
видано - 140;
анульовано - 10;
переоформлено - 5.
2. З передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами:
анульовано - 38.
3. З розподілу електричної енергії:
видано - 33;
анульовано - 1.
4. З постачання електричної енергії за регульованим тарифом:
анульовано - 35.
5. З постачання електричної енергії:
видано - 27;
анульовано - 5.
6. З постачання електричної енергії споживачу:
видано - 267;
анульовано - 3.
7. З виробництва теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках:
видано - 7;
анульовано - 2;
переоформлено - 3.
8. З виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії):
анульовано - 1;
переоформлено - 1.
9. З транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами:
анульовано - 1;
переоформлено - 1.
10. З постачання теплової енергії:
видано - 2;
анульовано - 1;
переоформлено - 1.
11. З централізованого водопостачання та водовідведення:
переоформлено - 6.
12. З захоронення побутових відходів:
видано - 5;
анульовано - 1.
13. З перероблення побутових відходів:
видано - 2;
анульовано - 1.
14. З постачання природного газу:
видано - 150;
анульовано - 15

1.8

Захід. Формування та ведення реєстру суб'єктів природних монополій, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулює НКРЕКП

У терміни, визначені постановою НКРЕКП від 19.10.2017 1268

Управління ліцензування

Розміщення реєстру на офіційному веб-сайті НКРЕКП. Надання реєстру до Антимонопольного комітету України

Відомості до реєстру вносились не пізніше 7 числа кожного місяця, були розміщені на офіційному веб-сайті НКРЕКП та щомісяця до 10 числа на електронних та паперових носіях надавались до Антимонопольного комітету України

1.9

Захід. Формування та ведення реєстру об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій)

У терміни, визначені постановою НКРЕ від 25.03.2010 № 299

Управління ліцензування

Розміщення реєстру на офіційному веб-сайті НКРЕКП

Відомості до реєстру вносились не пізніше 7 числа кожного місяця та розміщувались на офіційному веб-сайті НКРЕКП

1.10

Захід. Формування та оприлюднення реєстру суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулює НКРЕКП

У терміни, визначені постановою НКРЕКП від 01.12.2016 № 2124

Управління ліцензування

Розміщення реєстру на офіційному веб-сайті НКРЕКП

Відомості до реєстру вносились щомісяця не пізніше 1 числа місяця, що йде після звітного, та розміщувались на офіційному веб-сайті НКРЕКП

1.11

Захід. Розроблення Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів

III квартал

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів»

Захід перенесено на перше півріччя 2019 року відповідно до пункту 1.6 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

1.12

Захід. Розроблення Методики визначення величини доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів та запасу надійності

III квартал

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Методики визначення величини доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів та запасу надійності»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 23.08.2018 № 893 «Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів (міждержавних електричних мереж України)»

1.13

Захід. Розроблення Договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів

III квартал

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів»

05 жовтня 2017 року схвалено проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів (міждержавних електричних мереж України)». Проект має бути приведений у відповідність до нової редакції Правил управління обмеженнями та Порядку розподілу пропускної спроможності з урахуванням положень Правил гармонізованого розподілу, що були прийняті об’єднанням регуляторів ЄС ACER 02.10.2017 (HAR). Наразі зазначений проект доопрацьовується ДП «НЕК «Укренерго»

1.14

Захід. Розроблення Правил ринку, що включають також типові форми договорів:
про участь у балансуючому ринку;
про врегулювання небалансів;
про надання допоміжних послуг з надання резервів, регулювання напруги та відновлення ОЕС України після системних аварій

І півріччя

Управління енергоринку

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил ринку»

1.15

Захід. Розроблення Методики розрахунку регульованої ціни на допоміжні послуги з надання резервів, регулювання напруги та відновлення ОЕС України після системних аварій

І півріччя

Управління енергоринку

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

Проект постанови «Про затвердження Методики розрахунку регульованих цін на допоміжні послуги» схвалений на засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання 23 серпня 2018 року.
19 листопада 2018 року було проведено відкрите обговорення зауважень та пропозицій до проекту Методики.
У зв’язку з тим, що проект Методики зазнав суттєвих змін, на засіданні НКРЕКП 07 грудня 2018 року було повторно прийнято рішення про схвалення проекту Методики та 14 грудня 2018 року оприлюднено на офіційному веб-сайті НКРЕКП для отримання пропозицій та зауважень

1.16

Захід. Розроблення Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, що включають також типові форми договорів:
про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;
про купівлю-продаж електроенергії на ринку «на добу наперед»;
про купівлю-продаж електроенергії на внутрішньодобовому ринку

І півріччя

Управління енергоринку

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 14.03.2018 № 308 «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку»

1.17

Захід. Розроблення алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників електричної енергії

III квартал

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання постачальників електричної енергії»

Захід перенесено на 2019 рік відповідно до пункту 1.17 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

1.18

Захід. Розроблення Порядку опублікування виробниками інформації про частку кожного джерела енергії, яке було використане для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

III квартал

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку опублікування виробниками інформації про частку кожного джерела енергії, яке було використане для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії»

Проект постанови «Про затвердження Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, яке було використане для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії» схвалений на засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання 27 липня 2018 року.
Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про ринок електричної енергії» нормативно-правові акти та рішення, що можуть вплинути на конкуренцію, підлягають погодженню Антимонопольним комітетом України.
Наразі відповіді від Антимонопольного комітету України стосовно зазначеного проекту Порядку до НКРЕКП не надходило

1.19

Захід. Розроблення Порядку формування кошторису гарантованого покупця

III квартал

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування кошторису гарантованого покупця»

Проект постанови «Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом» схвалений на засіданні НКРЕКП від 17 вересня 2018 року.
НКРЕКП 18 грудня 2018 року провела відкрите обговорення зазначеного проекту постанови.
Крім того, на вимогу частини четвертої статті 71 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо затвердження Регулятором нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом, після консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства НКРЕКП було направлено доопрацьований проект постанови для погодження до Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
Також відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про ринок електричної енергії» проект направлено повторно на погодження Антимонопольним комітетом України.
Наразі відповіді від Секретаріату Енергетичного Співтовариства та Антимонопольного комітету України стосовно зазначеного проекту до НКРЕКП не надходило

1.20

Захід. Розроблення Порядку здійснення купівлі-продажу електричної енергії гарантованим покупцем з метою виконання спеціальних обов’язків на перехідний період, що також включає типові форми договорів:
на купівлю е/е за «зеленим» тарифом;
про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (між постачальниками універсальних послуг та оператором системи передачі);
про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (між гарантованим покупцем та ДП «НАЕК «Енергоатом»)

III квартал

Управління енергоринку

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

1.21

Захід. Установлення алгоритмів перерахувань коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, на поточні рахунки енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

Протягом року

Управління енергоринку

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП:
від 29.12.2017 № 1610 «Про алгоритм перерахувань коштів на січень 2018 року»;
від 31.01.2018 № 126 «Про алгоритм перерахувань коштів на лютий 2018 року»;
від 28.02.2018 № 262 «Про алгоритм перерахувань коштів на березень 2018 року»;
від 14.06.2018 № 401 «Про алгоритм перерахувань коштів на червень 2018 року»;
від 26.06.2018 № 567 «Про алгоритм перерахувань коштів на липень 2018 року»;
від 31.07.2018 № 801 «Про алгоритм перерахувань коштів на серпень 2018 року»;
від 30.08.2018 № 932 «Про алгоритм перерахувань коштів на вересень 2018 року»;
від 28.09.2018 № 1133 «Про алгоритм перерахувань коштів на жовтень 2018 року»;
від 30.10.2018 № 1284 «Про алгоритм перерахувань коштів на листопад 2018 року»;
від 30.11.2018 № 1576 «Про алгоритм перерахувань коштів на грудень 2018 року»;
від 28.12.2018 № 2078 «Про алгоритм перерахувань коштів на січень 2019 року»

1.22

Захід. Моніторинг стану виконання суб’єктами господарювання у сфері виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, які підлягають державному регулюванню НКРЕКП, даних звітності з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Систематизація та узагальнення даних звітності з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

З метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання систематизовано та узагальнено 2595 форм звітності ліцензіатів (включно з уточненими формами)

1.23

Захід. Опрацювання поданих теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями розрахунків нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію відповідно до вимог Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Затвердження відповідними рішеннями НКРЕКП реєстрів нормативів та доведення їх до відома уповноваженого банку для подальшого виконання

Відповідними рішеннями НКРЕКП затверджено 20848 нормативів перерахування коштів, реєстри яких доведено до відома уповноваженого банку для подальшого виконання

1.24

Захід. Внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів

II півріччя

Управління ліцензування
Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішень НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 04.04.2017 № 467» та «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25.05.2017 № 683»

Прийнято постанову НКРЕКП від 01.02.2019 № 115 «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 04 квітня 2017 року № 467».
Прийняття проекту рішення НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25.05.2017 № 683» перенесено на 2019 рік відповідно до пункту 1.22 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

1.25

Захід. Участь у розробці та внесенні змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

II півріччя

Управління ліцензування
Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики

Прийняття рішення НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії»

Захід перенесено на 2019 рік відповідно до пункту 1.23 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

1.26

Захід. Розроблення Правил роздрібного ринку електричної енергії

I квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

1.27

Захід. Приведення форм звітності у відповідність до змін чинного законодавства в частині показників якості надання послуг з електропостачання

II квартал

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 12.06.2018 № 374 «Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення»

1.28

Захід. Розроблення форм звітності щодо показників якості надання послуг у сфері теплопостачання

II півріччя

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання» та № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з теплопостачання» та інструкцій щодо їх заповнення»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 15.02.2019 № 209 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії» та № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання» та інструкцій щодо їх заповнення»

1.29

Захід. Опрацювання програми заходів з недопущення конфлікту інтересів оператора системи передачі при виконанні функцій диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, передачі електричної енергії, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку

II півріччя

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо погодження програми заходів з недопущення конфлікту інтересів оператора системи передачі

У зв’язку із невідповідністю вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії» поданої ДП «НЕК «Укренерго» Програми заходів з недопущення конфлікту інтересів оператора системи передачі НКРЕКП листом від 22.03.2018 № 2835/13/7-18 надано відповідь, що Програма потребує суттєвого доопрацювання.
Захід перенесено на 2019 рік відповідно до пункту 1.32 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

1.30

Захід. Опрацювання Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, що розробляється оператором системи передачі

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо затвердження Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей

Захід перенесено на 2019 рік відповідно до пункту 1.33 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік».
Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон) кодексом системи передачі визначаються, зокрема, порядок планування розвитку системи передачі, у тому числі порядок та вимоги щодо підготовки оператором системи передачі звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей та плану розвитку системи передачі на наступні 10 років. Кодекс системи передачі затверджено постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309.
Наданий оператором системи передачі у 2018 році проект Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей не відповідав вимогам Закону та кодексу системи передачі

1.31

Захід. Опрацювання плану розвитку системи передачі на наступні 10 років, що подається оператором системи передачі

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо погодження плану розвитку системи передачі на наступні 10 років

Захід перенесено на ІІІ квартал 2019 року відповідно до п. 4.3 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік».
Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон) План розвитку системи передачі на наступні 10 років розробляється на основі звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, а також планів розвитку суміжних систем передачі, систем розподілу електричної енергії. При цьому відповідно до Закону також передбачено, що кодексом системи передачі визначаються, зокрема, порядок планування розвитку системи передачі, у тому числі порядок та вимоги щодо підготовки оператором системи передачі звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей та плану розвитку системи передачі на наступні 10 років. Кодекс системи передачі затверджено постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309. Наданий оператором системи передачі у 2018 році проект плану розвитку системи передачі на наступні 10 років не відповідав вимогам Закону та кодексу системи передачі

1.32

Захід. Розробка Інструкції з моніторингу ринку електричної енергії

II півріччя

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо затвердження Інструкції з моніторингу ринку електричної енергії

Захід перенесено на 2019 рік відповідно до пункту 1.34 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

1.33

Захід. Розроблення форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення для моніторингу ринку електричної енергії відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1120 «Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг»

II півріччя

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення для моніторингу ринку електричної енергії»

Захід перенесено на 2019 рік відповідно до пункту 1.35 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

2

Завдання 0402. Реалізація цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг

2.1

Захід. Встановлення або перегляд НКРЕКП тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії ТЕЦ, АЕС, ГЕС і когенераційними установками

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики

Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії АЕС, ТЕЦ, ГЕС і когенераційними установками

Виконано. Прийнято 311 постанов НКРЕКП:
103 постанови про перегляд або встановлення тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії для ТЕЦ;
3 постанови про перегляд або встановлення тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії для АЕС;
5 постанов про встановлення або перегляд тарифів для гідроелектростанцій;
200 постанов про встановлення «зелених» тарифів та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання, про перегляд величин «зелених» тарифів виробникам електричної енергії з нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

2.2

Захід. Розрахунок та встановлення тарифів на розподіл електричної енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП від 24.01.2018 №№ 61 - 93, від 20.02.2018 № 208, від 14.08.2018 № 847, від 18.09.2018 №№ 1018 - 1043, від 20.09.2018 №№ 1067 - 1072, від 28.09.2018 №№ 1126 - 1127, від 11.12.2018 №№ 1827 - 1856, від 18.12.2018 № 1963, від 28.12.2018 №№ 2059 - 2060

2.3

Захід. Розрахунок та встановлення тарифів на постачання електроенергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на постачання електроенергії

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП від 24.01.2018 №№ 61 - 93, від 20.02.2018 № 208, від 14.08.2018 № 847, від 18.09.2018 №№ 1018 - 1043, від 20.09.2018 №№ 1067 - 1072, від 28.09.2018 №№ 1126 - 1127, від 11.12.2018 №№ 1875 - 1887, від 14.12.2018 № 1907

2.4

Захід. Удосконалення Порядку визначення класів споживачів

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕ від 13.08.1998 № 1052»

Захід перенесено на перше півріччя 2019 року відповідно до пункту 2.5 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

2.5

Захід. Розрахунок та затвердження ставок плати за стандартне приєднання для всіх операторів систем розподілу на 2019 рік

IV квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження ставок плати за стандартне приєднання для всіх операторів систем розподілу на 2019 рік

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 28.12.2018 № 2068 «Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання на 2019 рік»

2.6

Захід. Розрахунок та затвердження ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання для всіх операторів систем розподілу на 2019 рік

IV квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання для всіх операторів систем розподілу на 2019 рік

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 28.12.2018 № 2069 «Про затвердження ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання на 2019 рік»

2.7

Захід. Удосконалення форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги» та інструкції щодо її заповнення

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП «Про внесення змін до форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги» та інструкції щодо її заповнення»

Захід перенесено на перше півріччя 2019 року відповідно до пункту 2.6 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

2.8

Захід. Перегляд прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії

Протягом року

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП про перегляд прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії

Зміна показників, що використовуються при розрахунку прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії (далі - ОРЦЕЕ), протягом 2018 року не призводила до зміни річної прогнозованої ОРЦЕЕ на 5% по відношенню до середньорічної ОРЦЕЕ, яка прогнозувалась з урахуванням затвердженої ОРЦЕЕ на 2018 рік. Ураховуючи зазначене, рівень прогнозованої ОРЦЕЕ у 2018 року не переглядався

2.9

Захід. Опрацювання розрахункових матеріалів ліцензіатів щодо встановлення (коригування) тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

Відповідними рішеннями НКРЕКП для 26 ліцензіатів встановлено (скориговано) 1343 тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за категоріями споживачів теплової енергії:
населення - 347;
бюджетні установи - 349;
інші споживачі (крім населення) - 351;
релігійні організації - 296

2.10

Захід. Опрацювання розрахункових матеріалів ліцензіатів щодо встановлення (коригування) тарифів на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

Відповідними рішеннями НКРЕКП для 26 ліцензіатів встановлено (скориговано) 426 тарифів, з яких 308 тарифів на послуги з централізованого опалення та з централізованого постачання гарячої води для потреб населення та послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків,
118 - з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення)

2.11

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері формування та встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів

Протягом року

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішень НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27.04.2017 № 601» та «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27.04.2017 № 602»

Захід перенесено на І півріччя 2019 року відповідно до пункту 2.11 та п. 2.12 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

2.12

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері формування та встановлення тарифу на послугу з перероблення побутових відходів

Протягом року

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27.10.2017 № 1307»

Захід перенесено на перше півріччя 2019 року відповідно до пункту 2.13 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

2.13

Захід. Розроблення форм звітності для ліцензіатів НКРЕКП у сферах перероблення та захоронення побутових відходів

IV квартал

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Департамент ліцензійного контролю

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження форм звітності НКРЕКП у сферах перероблення та захоронення побутових відходів та інструкцій щодо їх заповнення»

Захід перенесено на перший квартал 2019 року відповідно до пункту 2.14 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

2.14

Захід. Опрацювання розрахунків тарифів на послуги з захоронення та перероблення побутових відходів

Протягом року

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Встановлення відповідними рішеннями НКРЕКП тарифів на послуги з захоронення та перероблення побутових відходів

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП:
від 21.06.2018 № 553;
від 30.10.2018 № 1272;
від 11.01.2019 № 2

2.15

Захід. Коригування тарифів на послуги з захоронення та перероблення побутових відходів

Протягом року

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Встановлення відповідними рішеннями НКРЕКП тарифів на послуги з захоронення та перероблення побутових відходів

Захід перенесено на перше півріччя 2019 року відповідно до пункту 2.16 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік».
Відповідні рішення планується приймати у разі надходження до НКРЕКП заяв про коригування тарифів, встановлених НКРЕКП на послуги з захоронення або перероблення побутових відходів

2.16

Захід. Встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Ліцензіатам НКРЕКП встановлено 161 тариф на централізоване водопостачання та водовідведення

2.17

Захід. Встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Ліцензіатам НКРЕКП встановлено 106 тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових) систем

2.18

Захід. Визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття рішень НКРЕКП про визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

Ліцензіатам НКРЕКП встановлено 9 індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

2.19

Захід. Удосконалення Порядку формування тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого регулювання

III квартал

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішення НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 28 листопада 2013 року № 1499»

Захід перенесено на III квартал 2019 року відповідно до пункту 2.20 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

2.20

Захід. Встановлення або перегляд НКРЕКП тарифів у нафтогазовому комплексі

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення або перегляд НКРЕКП тарифів у нафтогазовому комплексі

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП:
від 19.06.2018 № 480 «Про встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу АТ «УКРТРАНСГАЗ»;
від 25.09.2018 № 1080 «Про встановлення тарифу на транспортування аміаку магістральними трубопроводами ДП «УКРХІМТРАНСАМІАК» для споживачів України по маршруту РС-33 - Одеський припортовий завод»;
від 21.12.2018 № 2001 «Про встановлення тимчасових тарифів для АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на перший рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП»

3

Завдання 0403. Сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів

3.1

Захід. Розроблення Методики розрахунку державної регульованої ціни на електричну енергію для виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях

III квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Методики розрахунку державної регульованої ціни на електричну енергію для виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 28.12.2018 № 2113 «Про затвердження Методики розрахунку державної регульованої ціни на електричну енергію для виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях»

3.2

Захід. Розроблення Типового договору на придбання послуг з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

III квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Типового договору на придбання послуг з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 28.12.2018 № 2114 «Про затвердження Типового договору про надання послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»

3.3

Захід. Затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 29.12.2017 № 1618 «Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю»

3.4

Захід. Внесення змін до Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом від постачання електроенергії населенню

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом від постачання електроенергії населенню

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП:
від 27.12.2017 № 1419 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 серпня 2017 року № 1050»;
від 21.12.2018 № 2014 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 серпня 2017 року № 1050»

3.5

Захід. Затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу

I півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП:
від 27.12.2017 № 1420 «Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу»;
від 21.12.2018 № 2013 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420»

3.6

Захід. Затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії споживачам (крім населення) за тарифами, диференційованими за періодами часу

I півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії споживачам (крім населення) за тарифами, диференційованими за періодами часу

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.12.2017 № 1421 «Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії споживачам (крім населення) за тарифами, диференційованими за періодами часу»

3.7

Захід. Затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ПАТ «Одесаобленерго» від постачання електроенергії дитячому центру «Молода гвардія»

I півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ПАТ «Одесаобленерго» від постачання електроенергії дитячому центру «Молода гвардія»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.12.2017 № 1422 «Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат Публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» від постачання електричної енергії дитячому центру «Молода гвардія»

3.8

Захід. Внесення змін до Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом

I півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до Порядку розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.12.2017 № 1418 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 512»

3.9

Захід. Внесення змін до Порядку розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

I півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до Порядку розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 24.10.2017 № 1288 «Про внесення змін до Порядку розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом»

3.10

Захід. Внесення змін до нормативних документів НКРЕКП, які регулюють питання тарифоутворення на послуги з передачі електричної енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП щодо внесення змін до нормативних документів НКРЕКП, які регулюють питання тарифоутворення на послуги з передачі електричної енергії

Захід перенесено на перше півріччя 2019 року відповідно до пункту 3.4 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

3.11

Захід. Внесення змін до нормативних документів НКРЕКП, які регулюють питання тарифоутворення на послуги з розподілу електричної енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП щодо внесення змін до нормативних документів НКРЕКП, які регулюють питання тарифоутворення на послуги з розподілу електричної енергії

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії»

3.12

Захід. Розроблення та затвердження Методики (Порядку) формування цін на універсальні послуги

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Методики (Порядку) формування цін на універсальні послуги

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 «Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги»

3.13

Захід. Розроблення та затвердження Методики розрахунку ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Методики розрахунку ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 05.10.2018 № 1176 «Про затвердження Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника універсальних послуг»

3.14

Захід. Розроблення та затвердження Методики (Порядку) формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Методики (Порядку) формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 05.10.2018 № 1179 «Про затвердження Порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електричної енергії споживачам постачальником «останньої надії»

3.15

Захід. Розроблення та затвердження Методики розрахунку ціни (тарифу) на послуги постачальника «останньої надії»

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Методики розрахунку ціни (тарифу) на послуги постачальника «останньої надії»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 05.10.2018 № 1178 «Про затвердження Методики розрахунку тарифу на послуги постачальника «останньої надії»

3.16

Захід. Розроблення та затвердження Порядку погодження будівництва та експлуатації прямої лінії

III квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Порядку погодження будівництва та експлуатації прямої лінії

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 04.09.2018 № 954 «Про затвердження Порядку погодження будівництва та експлуатації прямої лінії»

3.17

Захід. Затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу

III квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965 «Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу»

3.18

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання ринку електричної енергії

Протягом року

Управління енергоринку

Прийняття та внесення змін до рішень НКРЕКП щодо регулювання ринку електричної енергії

Постановою НКРЕКП від 23.10.2018 № 1238 погоджено зміни до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України, затверджені рішенням Щорічних загальних зборів членів Оптового ринку електричної енергії України (підпункт 4.3.1 протоколу від 01 лютого 2018 року)

3.19

Захід. Опрацювання розрахункових матеріалів ліцензіатів щодо встановлення (коригування) тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за методикою формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

У зв’язку з відсутністю змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердження яких належить до повноважень Фонду державного майна України, реалізацію механізму формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання було призупинено з незалежних від НКРЕКП причин

3.20

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання ринку природного газу

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішень про внесення змін до рішень НКРЕКП щодо регулювання ринку природного газу

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП:
від 19.06.2018 № 481 «Про затвердження Змін до Кодексу газосховищ щодо формування Плану розвитку газосховищ»;
від 12.07.2018 № 691 «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 та внесення змін до Типового договору розподілу природного газу»;
від 25.09.2018 № 1079 «Про затвердження Змін до Кодексу газотранспортної системи»;
від 30.10.2018 № 1281 «Про внесення змін до Кодексу газосховищ та затвердження Змін до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу»;
від 30.10.2018 № 1282 «Про внесення змін до Кодексу газотранспортної системи»;
від 04.12.2018 № 1598 «Про внесення змін до Типового договору транспортування природного газу»;
від 14.12.2018 № 1916 «Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем»

3.21

Захід. Розроблення проекту змін до Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств»

Захід перенесено на IV квартал 2019 року відповідно до пункту 3.14 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

3.22

Захід. Розроблення форм звітності та інструкцій зі здійснення моніторингу у сферах перероблення та захоронення побутових відходів відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1120 «Про затвердження Порядку здійснення НКРЕКП моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг»

II півріччя

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття відповідного рішення НКРЕКП щодо затвердження форм звітності та інструкцій зі здійснення моніторингу у сферах перероблення та захоронення побутових відходів

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП від 18.01.2019 № 38 «Про затвердження форм звітності щодо показників рівня прозорості, обсягів захоронення та рівня тарифу у сфері захоронення побутових відходів та інструкцій щодо їх заповнення» та від 18.01.2019 № 39 «Про затвердження форм звітності щодо показників рівня прозорості, обсягів перероблення та рівня тарифу у сфері перероблення побутових відходів та інструкцій щодо їх заповнення»

3.23

Захід. Опрацювання програм відповідності, розроблених операторами системи розподілу

II-ІV квартал

Департамент стратегічного розвитку та планування

Погодження або відмова у погодженні програм відповідності операторів системи розподілу відповідними рішеннями НКРЕКП

Програми відповідності операторів систем розподілу у 2018 році на погодження не надходили

3.24

Захід. Опрацювання інформації щодо кандидатур осіб, що претендують на посаду уповноважених з питань відповідності

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Погодження уповноважених з питань відповідності відповідними рішеннями НКРЕКП

Кандидатури осіб, що претендують на посаду уповноважених з питань відповідності, у 2018 році на погодження не надходили

3.25

Захід. Розробка вимоги щодо захисту, надання, розкриття та оприлюднення інформації учасниками ринку

II квартал

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 «Про затвердження Порядку збору та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості ENTSO-E»

3.26

Захід. Розробка процедури щодо звільнення від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора системи розподілу

II квартал

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку прийняття рішення про звільнення оператора системи розподілу від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 12.06.2018 № 372 «Про затвердження Порядку прийняття рішення про звільнення оператора системи розподілу від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності»

4

Завдання 0404. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

4.1

Захід. Підготовка до наступного етапу приведення тарифів на електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про приведення тарифів на електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня

Захід перенесено на 2019 рік відповідно до пункту 4.1 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

4.2

Захід. Розгляд та схвалення НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів з розподілу та постачання електричної енергії на 2018 рік

III квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішень НКРЕКП щодо схвалення інвестиційних програм ліцензіатів з розподілу та постачання електричної енергії на 2018 рік

Схвалено 34 інвестиційні програми

4.3

Захід. Розгляд та схвалення НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів з розподілу електричної енергії на 2019 рік

II півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішень НКРЕКП щодо схвалення інвестиційних програм ліцензіатів з розподілу електричної енергії на 2019 рік

Схвалено проекти постанов щодо схвалення інвестиційних програм на 2019 рік для 5 ліцензіатів

4.4

Захід. Розгляд та схвалення НКРЕКП інвестиційної програми ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на 2019 рік

II півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП щодо схвалення інвестиційної програми ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на 2019 рік

Інвестиційна програма перебуває на розгляді НКРЕКП

4.5

Захід. Розробка та затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу

III квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 04.09.2018 № 955 «Про затвердження Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу»

4.6

Захід. Опрацювання інвестиційних програм, розроблених суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках, що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Схвалення інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання відповідними рішеннями НКРЕКП

Прийнято 24 постанови НКРЕКП щодо схвалення інвестиційних програм, у тому числі 2 постанови щодо схвалення змін до інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

4.7

Захід. Здійснення контролю щодо стану виконання інвестиційних програм суб’єктами господарювання у сфері виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Систематизація та узагальнення даних звітності з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

Систематизовано та узагальнено 375 форм звітності ліцензіатів у сфері теплопостачання, у тому числі:
97 форм № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна);
278 форм № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна).
За результатами аналізу діяльності ліцензіатів до Департаменту ліцензійного контролю надані 15 службових записок з відповідною інформацією до актів планових та/або позапланових перевірок

4.8

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо формування інвестиційних програм у сфері перероблення побутових відходів

Протягом року

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27.10.2017 № 1308»

Захід перенесено на III квартал 2019 року відповідно до пункту 4.8 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

4.9

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо формування інвестиційних програм у сфері захоронення побутових відходів

Протягом року

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25.05.2017 № 706»

Захід перенесено на III квартал 2019 року відповідно до пункту 4.9 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

4.10

Захід. Розгляд та підготовка до схвалення НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів у сферах захоронення та перероблення побутових відходів

Протягом року

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішень НКРЕКП щодо схвалення інвестиційних програм ліцензіатів у сферах захоронення та перероблення побутових відходів

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП від 11.12.2018 № 1888 та № 1889

4.11

Захід. Схвалення інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття рішень НКРЕКП щодо схвалення інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Схвалено 44 інвестиційні програми для ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

4.12

Захід. Затвердження та моніторинг виконання планів розвитку газотранспортних, газорозподільних систем та газосховищ

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішень НКРЕКП щодо затвердження та моніторингу виконання планів розвитку газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ та установки LNG

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП: від 02.08.2018 № 808, від 04.09.2018 № 956, від 30.10.2018 №№ 1320 - 1323, від 06.11.2018 №№ 1351 - 1369, від 13.11.2018 №№ 1420 - 1433, від 20.11.2018 №№ 1455 - 1458, від 27.11.2018 № 1557, від 04.12.2018 №№ 1600 - 1612, від 07.12.2018 № 1680, від 14.12.2018 №№ 1910 - 1915, від 18.12.2018 №№ 1981 - 1994

4.13

Захід. Підготовка проекту змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією»

Захід перенесено на II квартал 2019 року відповідно до пункту 4.15 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

4.14

Захід. Підготовка проекту змін до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження змін до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 21.06.2018 № 546 «Про затвердження змін до Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж»

5

Завдання 0405. Забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг

5.1

Захід. Розроблення та затвердження Інструкції з моніторингу ринку у нафтогазовій сфері відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1120 «Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг»

II квартал

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішень НКРЕКП щодо затвердження Інструкції з моніторингу ринку у нафтогазовій сфері відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1120 «Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 09.01.2018 № 17 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП», якою внесено зміни до постанови НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 стосовно затвердження нових форм звітностей та інструкцій щодо їх заповнення відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1120 «Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг»

5.2

Захід. Удосконалення форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення для моніторингу ринку природного газу

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішень НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року № 1234»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 09.01.2018 № 17 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП», якою внесено зміни, зокрема, до постанови НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234

5.3

Захід. Розроблення проекту Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг, та врегулювання спорів

III квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та/або комунальних послуг, та врегулювання спорів»

Захід перенесено на перший квартал 2019 року відповідно до пункту 5.1 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

5.4

Захід. Розроблення проекту Правил врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

III квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Правил врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 05.02.2019 № 156 «Про затвердження Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг»

5.5

Захід. Підготовка проекту Змін до Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі зі споживачами електричної енергії

III квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Змін до Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі зі споживачами електричної енергії»

Захід перенесено на IV квартал 2019 року відповідно до пункту 5.3 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

5.6

Захід. Підготовка проекту Змін до постанови НКРЕКП від 30.05.2013 № 642 «Про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії»

III квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 30.05.2013 № 642 «Про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії»

Захід перенесено на IV квартал 2019 року відповідно до пункту 5.4 наказу НКРЕКП від 26.12.2018 № 51 «Про затвердження Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік»

5.7

Захід. Виконання вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

І квартал

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Звіту про результати діяльності НКРЕКП у 2017 році»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 23.03.2018 № 360 «Про затвердження Звіту про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2017 році»

5.8

Захід. Приведення Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання у відповідність до змін чинного законодавства

II квартал

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання»

5.9

Захід. Підготовка проекту рішення НКРЕКП «Про визначення ставки внеску на ____ квартал 2018 року»

Щокварталу

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

Прийняття рішення НКРЕКП «Про визначення ставки внеску на ____ квартал 2018 року»

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП:
від 22.03.2018 № 345 «Про визначення ставки внеску на регулювання на ІІ квартал 2018 року»;
від 21.06.2018 № 525 «Про визначення ставки внеску на регулювання на ІІІ квартал 2018 року»;
від 25.09.2018 № 1087 «Про визначення ставки внеску на регулювання на ІV квартал 2018 року»;
від 18.12.2018 № 1979 «Про визначення ставки внеску на регулювання на І квартал 2019 року»

5.10

Захід. Представлення Звіту про використання коштів

І квартал

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

Оприлюднення Звіту про виконання кошторису на офіційному сайті НКРЕКП

Звіт про виконання кошторису оприлюднено на сайті НКРЕКП та опубліковано в «Інформаційному бюлетені НКРЕКП» від 26.02.2018 № 2

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та плануванняВ. Цаплінвгору