Документ vl944874-15, поточна редакція — Прийняття від 23.04.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

23.04.2015  № 3944/17.2/61-15


Гринчук О.
м. Рівне
33027

Шановний пане Гринчук!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розглянула Ваш запит на інформацію від 04.04.2015 року  щодо надання інформації стосовно фінансових чинників відповідно до яких розраховуються тарифи  на енергоносії, та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 № 715 (далі - Положення), НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг. НКРЕКП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також зазначеним Положенням.

Щодо тарифів на електричну енергію

Комісія, відповідно до повноважень, визначених Положенням, в тому числі, бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері функціонування ринку електричної енергії, розробляє і затверджує порядки (методики) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері електроенергетики, установлює ціни (тарифи) на електричну енергію, тарифи на її передачу та постачання; здійснює контроль за цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів і які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках.

НКРЕКП здійснює регулювання цін (тарифів) на товари (послуги) суб’єктів природних монополій в паливно-енергетичному комплексі України, керуючись принципами, визначеними чинним законодавством, головним з яких є принцип балансу економічних інтересів споживачів та виробників, їх товарів і послуг, та забезпечення повного відшкодування споживачем економічно обґрунтованих витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії.

Законом України «Про електроенергетику» передбачено ринкове формування тарифів на електричну енергію.

Відповідно до пункту 3.7.4 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15/1, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 08.08.96 1996 за № 433/1458 (із змінами), та Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» роздрібні тарифи формуються за ринковою формулою, яка складається із:

закупівельної ціни електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії та/або у безпосередніх виробників електричної енергії;

тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідного класу напруги ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого перебуває споживач;

складової, яка забезпечує покриття витрат з постачання електричної енергії (тариф на постачання);

нормативних технологічних витрат у місцевих (локальних) електричних мережах.

Тарифи на передачу та постачання електричної енергії формуються відповідно до Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії, затвердженої постановою НКРЕ від 06.05.1998 № 564.

Відповідно до методики  споживачі об’єднані у дві групи: 1 група - суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи - підприємці, 2 група - міське та сільське населення.

Крім того, споживачі електричної енергії розподіляються за двома класами напруги відповідно до Порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги, затвердженого постановою НКРЕ від 13.08.98 № 1052, 1 клас напруги -  із ступенем напруги 27,5 кВ та вище, 2 клас напруги - менше 27,5 кВ.

Тарифи на передачу та постачання електричної енергії для кожної енергопостачальної компанії різні і залежать від багатьох факторів, а саме: структури та стану електричних мереж, витрат електроенергії в мережах, структури та обсягів споживання електроенергії, площі території, що обслуговується тощо.

Технологічні витрати в мережі розраховуються та затверджуються відповідно до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, затвердженого постановою НКРЕ від 15.08.2013 № 1110.

Оптова ринкова ціна на електроенергію визначається як середньозважена величина вартості закупівлі електричної енергії від усіх виробників, що продають електричну енергію в Оптовий ринок, витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних та міждержавних електромереж, витрат на забезпечення функціонування ОРЕ та ряду додаткових загальнодержавних витрат (збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на теплову та електричну енергію, компенсація пільгових тарифів для деяких категорій споживачів, у першу чергу населення, тощо).

Слід зазначити, що питома вага оптової ринкової ціни на електричну енергію (далі - ОРЦ) в структурі роздрібних тарифів складає близько 80%, рівень якої залежить передусім від фактору зміни цін на первинні енергоносії - ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут. При цьому, має місце значна залежність від зовнішніх джерел постачання: 100% закупівель ядерного палива, 75% газу. ОРЦ формується щомісячно на Оптовому ринку електроенергії відповідно до обсягів продажу та ціни вироблення електроенергії генеруючими компаніями ТЕС, АЕС, ГЕС, ТЕЦ, ВЕС, а також враховує зміни цін на первинні енергоносії і затверджується  НКРЕКП щомісяця.

Роздрібні тарифи єдині на території України для всіх споживачів (крім населення) незалежно від галузі та диференціюються лише за класами напруги (1 та 2 клас).

Разом з тим на сьогодні, відповідно до чинних актів Кабінету Міністрів України та законів України, окремі групи споживачів мають фіксовані тарифи, а енергопостачальні компанії ? втрати, які виникають від різниці між ринковим і фіксованим тарифом. Сума дотацій, що надаються енергопостачальним компаніям для покриття збитків від постачання електроенергії таким споживачам  включається до складу ОРЦ.

Тарифи на електричну енергію для населення також розраховуються за ринковою формулою відповідно до Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії, затвердженої постановою НКРЕ від 06.05.1998 № 564.

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, у квітні 1999 року були встановлені на економічно обґрунтованому рівні.

Протягом тривалого періоду вони не змінювалися, лише у 2006 році тарифи на електроенергію для населення двічі збільшувалися по 25 % (з 1 травня та з 1 вересня). Наступна зміна тарифів для населення відбулася протягом 2011 та 2012 років шляхом впровадження блочних тарифів на електроенергію (введення градації різних рівнів тарифів для окремих груп споживачів в залежності від обсягів споживання). 1 червня 2014 року прийнято рішення щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення в межах від 10 % до 40 % в залежності від обсягів споживання електроенергії, середнє зростання становило 14%.

В той же час, протягом 2006 - 2014 років відбулось зростання середньозваженого роздрібного тарифу на електричну енергію з 30,4 до 122,8 коп./кВт·год з ПДВ, або в 4 рази.

Зазначене пояснюється тим, що протягом  2006 - 2014 років відбулося суттєве зростання вартості енергоносіїв та відбувся об’єктивний процес зростання суми дотування окремих категорій споживачів внаслідок застосування фіксованих (знижених) тарифів на електроенергію (обсяги перехресного субсидіювання) відповідно до Законів України та рішень Кабінету Міністрів України.

Дотації протягом 2006 - 2014 років зросли з 5,4 млрд. грн. до 40,8 млрд. грн (без ПДВ) або в 7,5 разів. Так, за 2014 рік ці дотації склали - 40,8 млрд.грн. (без ПДВ), що складає понад 30 % в структурі ОРЦ (довідково: станом на 01 січня 2015 року ОРЦ становить 98,8 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).

Також, одним із факторів зростання середньозваженого роздрібного тарифу на електричну енергію є девальвація гривні до американського долара.

У зв’язку з цим відбувався об’єктивний процес зміни рівня оптової ринкової ціни електроенергії та витрат на її передачу і постачання в сторону збільшення. Внаслідок цього, у січні 2015 року діючі тарифи на електроенергію для населення відшкодовували лише близько 21 % економічно обґрунтованих витрат з виробництва, передачі та постачання електроенергії. Тобто населення фактично оплачує в середньому менше ніж 1/4 реальної вартості електричної енергії.

Різниця в тарифах для населення між фіксованими та ринковими рівнями компенсується енергопостачальним компаніям через механізм дотацій за рахунок промисловості, залізничного транспорту, бюджетних організацій та інших споживачів. Тобто відбувається перехресне субсидіювання населення за рахунок інших споживачів. Таким чином, на сьогодні непобутові споживачі через необхідність дотування населення сплачують за електричну енергію на 26 % дорожче.

Отже, з метою економії енергоресурсів та зменшення навантаження на державний бюджет, пріоритетним завданням вдосконалення державної тарифної політики в електроенергетиці є приведення тарифів на електричну енергію для населення та інших споживачів, для яких застосовуються знижені тарифи на електроенергію, до економічно обґрунтованого рівня, що дозволить скоротити обсяги перехресного субсидіювання в електроенергетиці.

Зважаючи на викладене, Комісія прийняла постанову від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню», що дозволить зменшити розрив між рівнем реальних витрат з виробництва, передачі та постачання електроенергії та фіксованим тарифом, за яким на цей час населення сплачує за спожиту електроенергію. При цьому середньозважене зростання тарифів становить 45,2 %.

Для розрахунку тарифу на електроенергію, що відпускається населенню, враховувались Прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2015 рік, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 № 404 (у редакції постанови КМУ від 22.12.2014 року № 709 (прогноз, сценарій 2), зокрема індекс споживчих цін, який складає - 117,9. Таким чином, запропоновано збільшення тарифу 1 блоку на 17,9% (внаслідок необхідності округлень тарифів збільшення становить 19%).

Крім того, постановою передбачено поетапне збільшення тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню наступним чином (коп. кВт·год з ПДВ):

Етапи підвищенняЗ 01.04.2015

З 01.09.2015

З 01.03.2016

З 01.09.2016

З 01.03.2017

Середнє зростання тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню до попереднього тарифу

Тариф

51,2

62,8

77,3

97,28

122,77

% зростання

45,2%

23%

23%

26%

26%

Тариф 1 блоку (для населення, яке споживає до 100 кВт·год (150 для сільської місцевості)(у тому числі, яке проживає в будинках обладнаних, обладнаних кухонними електроплитами)

Тариф

36,6

45,6

57

71,4

90

% зростання

19 %

25%

25%

25%

26%

Тариф 2 блоку (для населення, яке споживає понад 100 кВт·год до 600 кВт·год електроенергії на місяць)

Тариф

63

78,9

99

129

168

% зростання

50 %

25%

25%

30%

30%

Тариф 3 блоку (для населення, яке споживає понад 600 кВт·год електроенергії на місяць)

Тариф

140,7

147,9

156

163,8

168

% зростання

5%

5%

5%

5%

3%

Тариф для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії

Тариф

36,6

45,6

57

71,4

90

% зростання

19%

25%

25%

25%

26%

Тариф для гуртожитків (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»)

Тариф

36,6

45,6

57

71,4

90

% зростання

19%

25%

25%

25%

26%

Тариф для населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, крім гуртожитків

Тариф

63

78,9

99

129

168

% зростання

50%

25%

25%

30%

30%

Тариф на електроенергію, що відпускається релігійним організаціям, дитячому центру «Молода гвардія» та міському електричному транспорту

Тариф

63

78,9

99

129

168

% зростання

50%

25%

25%

30%

30%

Реалізація зазначених заходів дасть можливість з 1 березня 2017 року привести тарифи на електроенергію для побутових споживачів до економічно обґрунтованого рівня, який діяв у січні 2015 року (122,8 коп. кВт·год. з ПДВ) та розрахований без врахування дотаційних сертифікатів, що у свою чергу дозволить обмежити темпи зростання  роздрібних тарифів на електричну енергію для інших (непобутових) споживачів.

Варто зазначити, що пунктом 2 розділу ХІІ Коаліційної угоди, укладеної учасниками коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України VIII скликання та підписаної Політичною партією «Народний фронт», Партією «Блок Петра Порошенка», Політичною партією «Об'єднання «Самопоміч», Радикальною партією Олега Ляшка, Політичною партією Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», передбачена поетапна ліквідація перехресного субсидіювання та вирівнювання цін на природний газ та електричну енергію, а також поступова ліквідація перехресного субсидіювання (багаторівневої тарифної системи) шляхом встановлення цін та тарифів для всіх споживачів, включаючи населення, на економічно обґрунтованому рівні та одночасне здійснення переходу до адресних дотацій соціально-вразливим верствам населення (протягом 2015 - 2017 років). Введення мораторію на надання нових пільгових цін та тарифів для окремих галузей промисловості та споживачів електричної енергії та газу можливе на рівні закону.

Щодо ціни на товарний природний газ власного видобутку

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» підприємства, частка держави у статутному фонді яких становить 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких перебувають у статутному фонді інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісяця здійснюють продаж усього товарного природного газу, видобутого на підставі спеціальних дозволів на користування надрами в межах території України, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України на формування такого ресурсу, за закупівельними цінами, які для кожного суб'єкта господарювання - власника спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами щороку встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, згідно із затвердженим нею Порядком формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток.

Ціни на природний газ власного видобутку для суб’єктів господарювання, визначених статтею 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», розраховуються відповідно до Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, затвердженого постановою НКРЕКП від 11 грудня 2014 року № 763 (далі - Порядок).

Порядок визначає механізм формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, із забезпеченням єдиних принципів та методичних основ формування цін на природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ.

Згідно з положеннями  зазначеного вище Порядку ціна на природний газ власного видобутку, установлена НКРЕКП для суб’єкта господарювання, що здійснює його видобуток, повинна забезпечувати відшкодування економічно обґрунтованих витрат, сплату податків, інших обов’язкових платежів, зборів, відрахувань та отримання прибутку, достатнього для забезпечення виконання інвестиційної програми.

Постановою НКРЕКП від 03.03.2015 № 502 встановлено ціну на товарний природний газ власного видобутку для  ПАТ «Укргазвидобування» в розмірі 1590,00 грн за 1000 м-3 (без урахування ПДВ), яка набрала чинності з 1 квітня 2015 року. Зазначена ціна є однією із складових середньозваженої ціни природного газу як товару, виходячи з якої розраховуються роздрібні ціни на природний газ для потреб населення.

Основні фактори, що вплинули на збільшення ціни на газ власного видобутку для зазначеного Товариства:

збільшення собівартості видобутку, пов’язане, головним чином, із збільшенням ставки рентної плати за користування надрами (ставка збільшилась з 20 % до 70 % відповідно до норм Податкового кодексу України);

необхідність збільшення капітальних інвестицій у газодобувну галузь.

Щодо роздрібних цін на природний газ для населення.

Роздрібні ціни на природний газ для потреб населення визначалися відповідно до Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (із змінами), та розраховувалися НКРЕКП виходячи із:

- середньозваженої ціни природного газу як товару, що видобувається суб’єктами, зазначеними у частині першій статті 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», та інших ресурсів суб’єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення (далі - уповноважений суб’єкт);

- питомих витрат уповноваженого суб’єкта, пов’язаних із закупівлею та реалізацією природного газу населенню;

- збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (відповідно до Податкового кодексу України - 4 %);

- загального тарифу на транспортування природного газу;

- середньозваженого тарифу на постачання природного газу;

- податку на додану вартість (відповідно до Податкового кодексу України - 20 %);

- планованого річного обсягу споживання природного газу населенням, передбаченого прогнозним річним балансом надходження та розподілу природного газу;

- планованих річних обсягів розподілу природного газу для потреб населення, що видобувається суб’єктами, та інших ресурсів природного газу, що належить до інших ресурсів уповноваженого суб’єкта, передбачених прогнозним річним балансом надходження та розподілу природного газу.

Основні фактори, які вплинули на зростання роздрібних цін на природний газ для потреб населення:

- дефіцит ресурсу природного газу, пов’язаний, зокрема, із зменшенням його видобутку;

необхідність збільшення цін на товарний природний газ для газодобувних підприємств, які підпадають під вимоги статті 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та здійснюють продаж газу власного видобутку для потреб населення, у зв’язку із збільшенням ставки рентної плати за користування надрами та з метою збільшення капітальних інвестицій у газодобувну галузь;

зростання ціни на імпортований природний газ у зв’язку з девальвацією гривні до долара США;

необхідність перегляду тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами у зв’язку, зокрема, з підвищенням граничного рівня ціни на природний газ, який використовується на виробничо-технологічні потреби газотранспортних та газорозподільних підприємств та зменшенням обсягів транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами та його постачання.

З метою виконання пункту 4 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо здійснення НКРЕКП у І кварталі 2015 року перегляду цін на природний газ для споживачів та зменшення дефіциту ПАТ «НАК «Нафтогаз України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2015 року № 129-р «Про схвалення проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту Меморандуму про економічну та фінансову політику» та з урахуванням листа Міністерства фінансів України (від 28 лютого 2015 року № 31-12240-03/6404) і положень Меморандуму про економічну та фінансову політику (Лист про наміри від 27 лютого 2015 року № 3080/0/2-15 Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду) НКРЕКП здійснено перегляд роздрібних цін на природний газ для населення.

Враховуючи викладене та положення Меморандуму про економічну та фінансову політику, з метою приведення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення, до економічно обґрунтованого рівня; забезпечення фінансової стабілізації газодобувних, газотранспортних, газорозподільних підприємств та НАК «Нафтогаз України» як суб’єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для потреб населення, забезпечення приросту природного газу власного видобутку та докорінного зменшення залежності від імпортованого природного газу на відкритому засіданні Комісії 03.03.2015 прийнято постанову НКРЕКП № 583 «Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення» (зареєстровано в Міністерстві юстиції 03 березня 2015 року за № 242/26687), якою з 1 квітня 2015 року встановлено нові рівні роздрібних цін на природний газ для потреб населення:

у разі використання природного газу:

1) для приготування їжі та/або підігріву води - 7,188 грн за 1 м-3.

2) для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води):

у період з 01 травня по 30 вересня (включно) - 7,188 грн за 1 м-3;

у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):

за обсяг спожитий до 200 м-3 природного газу на місяць (включно) - 3,600 грн за 1 м-3;

за обсяг спожитий понад 200 м-3 природного газу на місяць - 7,188 грн за 1 м-3.

Роздрібні ціни на природний газ для потреб населення, встановлені постановою НКРЕКП від 03.03.2015 № 583, не залежать від наявності або відсутності лічильників природного газу.

Щодо ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання

Граничний  рівень ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання формується, зокрема, з урахуванням ціни імпортованого природного газу, отриманого НАК «Нафтогаз України»  згідно з контрактом купівлі-продажу природного газу між ВАТ «Газпром» та НАК «Нафтогаз України» на 2009-2019 роки та імпортованого газу, закупленого НАК «Нафтогаз України» у європейських компаній, середньомісячного офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком України, витрат імпортера, пов’язаних з закупівлею і реалізацією природного газу.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 № 605 «Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (із змінами) передбачено, що установлені граничні (максимальні) рівні цін на природний газ, що реалізується установам та організаціям, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарювання, можуть коригуватися Комісією в наступному місяці реалізації природного газу Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» в разі зміни середньомісячного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком України у місяці реалізації природного газу, до офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком України у попередньому місяці, та/або в разі зміни середньозваженої ціни імпортованого природного газу, що закуповується Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» для формування ресурсу природного газу, що використовується для задоволення потреб споживачів України, та/або вимог законодавства та інших обставин, що значно впливають на їх величину.

З метою забезпечення стабілізації фінансового стану суб’єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для споживачів України та враховуючи інформацію НАК «Нафтогаз України» щодо середньозваженої ціни імпортованого природного газу на квітень поточного року, прогнозованого середньомісячного курсу гривні до долара США за березень 2015 року, витрат НАК «Нафтогаз України», пов’язаних із закупівлею та реалізацією природного газу, необхідністю врахування витрат Компанії, пов’язаних із транспортуванням природного газу територією Словаччини у квітні 2015 року, постановами НКРЕКП від 31.03.2015 №№ 965, 966 встановлено граничний рівень ціни на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання на рівні 7200,00 грн за 1000 м3 без урахування податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється у розмірі 2 відсотків, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом.

Щодо ціни на природний газ для суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень

Граничний рівень ціни на природний газ для суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, формується з урахуванням ціни імпортованого природного газу, податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється у розмірі 2 відсотків, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом. Граничний рівень ціни на природний газ у розмірі 1309,2 грн за 1000 м-3 для зазначених споживачів, встановлений постановою НКРЕ від 13.07.2010 № 813, не переглядався з 2010 року, є дотаційним і відшкодовував станом на 03.03.2015 близько 10 % вартості імпортованого природного газу (з 2010 року ціна імпортованого газу зросла на 287 %). Різниця вартості закупівлі природного газу призводить до дефіциту НАК «Нафтогаз України», що потребує компенсації НАК «Нафтогаз України» різниці між цінами закупівлі та реалізації природного газу для зазначених споживачів.

З метою виконання пункту 4 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо здійснення НКРЕКП у І кварталі 2015 року перегляду цін на природний газ для споживачів та зменшення дефіциту ПАТ «НАК «Нафтогаз України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2015 року № 129-р «Про схвалення проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту Меморандуму про економічну та фінансову політику» та з урахуванням листа Міністерства фінансів України (від 28 лютого 2015 року № 31-12240-03/6404) і положень Меморандуму про економічну та фінансову політику (Лист про наміри від 27 лютого 2015 року № 3080/0/2-15 Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду) з 1 квітня 2015 року постановою НКРЕКП від 03.03.2015 № 584 граничний рівень ціни на природний газ для суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), збільшено на 128,7 % і встановлено на рівні 2994,3 грн за 1000 м-3 (з урахуванням податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється у розмірі 2 відсотків, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом).

Прийняте рішення дозволить зменшити дефіцит ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за рахунок зменшення компенсації Товариству різниці між цінами закупівлі та реалізації газу для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання.

Щодо тарифів на водопостачання

Формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, яким закріплено вичерпний перелік витрат, які формують структуру даних тарифів.

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення формуються кожним ліцензіатом окремо відповідно до річних планів ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, економічно обґрунтованих планованих витрат даного підприємства, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, технологічних процесів виробництва, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді; та встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за результатами всебічного та об’єктивного розгляду наданих ліцензіатами розрахунків та підтвердних матеріалів.

При цьому, формування собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для кожного підприємства є індивідуальною та пов’язана з технологічними особливостями надання даних послуг, а саме: з джерелом водопостачання (поверхневе, підземне), його віддаленості від споживачів, якістю води в джерелі водопостачання, технологією очищення, обсягом реалізації послуг водопостачання та/або водовідведення (залежить від кількості споживачів послуг), станом основних фондів, розгалуженістю комунікацій тощо.

Щодо тарифів на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання

Механізм формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, централізоване водопостачання та водовідведення визначений Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води (далі - Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869.

Слід зазначити, що найсуттєвішою складовою тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води є витрати на придбання теплової енергії.

Водночас, статтею 20 Закону «Про теплопостачання» визначено, що тариф на теплову енергію для споживача визначається як сума тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Відповідно до пункту 12 Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії здійснюється ліцензіатами відповідно до річних планів її виробництва, транспортування та постачання, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних та галузевих нормативів витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків, кошторисів, з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 18 Порядку, при формуванні тарифів до складу планованої виробничої собівартості теплової енергії, її виробництва, транспортування, постачання включаються: витрати на придбання палива (газу, мазуту, вугілля, торфу, інших видів технологічного палива) та електричної енергії для технологічних потреб, що визначаються, виходячи з планованого обсягу виробництва теплової енергії, норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, установлених відповідно до міжгалузевих, галузевих та регіональних методик, інших нормативних документів з нормування витрат і втрат ресурсів, у яких враховуються основні особливості технологічних процесів конкретного виробництва, діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси; витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів господарювання; витрати на транспортування теплової енергії іншими суб'єктами господарювання; витрати на холодну воду; витрати на оплату праці; амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; сплата податків і зборів тощо.

Таким чином, враховуючи умови і технологічні особливості виробничого процесу кожного окремого ліцензіата (штатна чисельність працівників, вартість основних засобів (первісна, залишкова), їх знос, вартість активів, тощо), а також різновид паливно-енергетичних ресурсів, що використовується при виробництві теплової енергії та ціни на них, економічно обґрунтована собівартість теплової енергії для кожного окремого суб’єкта господарювання різна.

Згідно пункту 59 Порядку при формуванні тарифів підприємствами, що надають послуги з централізованого опалення та з централізованого постачання гарячої води до складу виробничої собівартості зазначених послуг включаються: витрати на придбання теплової енергії відповідно до укладених договорів; витрати на придбання електричної енергії; витрати, пов'язані з використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу; витрати на оплату праці; амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, оренду основних засобів; сплата податків і зборів тощо.

Враховуючи викладене, оскільки при розрахунку вартості послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для населення за основу використовується вартість теплової енергії за тарифами, встановленими для окремого ліцензіата, з урахуванням додаткових витрат, які не враховуються у тарифах на теплову енергію, а виникають при наданні вказаних послуг, кінцеві тарифи на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для виконавців цих послуг також різні.

Слід зазначити, що прийняті НКРЕКП постанови зі структурами розміщені на офіційному  веб-сайті НКРЕКП за адресою: www.nerc.gov.ua у розділі: Рішення НКРЕКП/ Постанови/2014 року/2015 року.

З повагою

Член Комісії

Б. Циганенковгору