Документ vl890874-15, поточна редакція — Прийняття від 22.04.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

22.04.2015  № 3890/17.2/61-15


Лисичанська міська рада
Луганської області
м. Лисичанськ
вул. Комсомольська 7, 93100

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розглянула лист від 17.03.2015 року № 625/01-22 Лисичанської міської ради Луганської області щодо встановлення знижених цін (тарифів) на енергоносії для підприємств з виробництва хліба, хлібобулочних виробів та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10.09.2014 № 715 (далі - Положення), НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг. НКРЕКП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також зазначеним Положенням.

Щодо цін на природний газ

Згідно з положеннями статті 5 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України забезпечує проведення державної цінової політики, здійснює державне регулювання цін, визначає повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та застосування цін, якщо інше не визначено законом або міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729 "Про забезпечення споживачів природним газом" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" є уповноваженим суб'єктом з формування ресурсу природного газу для населення та споживачів України (далі - НАК «Нафтогаз України») і зобов'язана забезпечити гарантованих постачальників ресурсом природного газу в необхідному йому обсязі.

При цьому, потреби в природному газі, зокрема, промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання (у тому числі для підприємств-виробників хліба), забезпечуються з ресурсів  імпортованого природного газу НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006 № 605 "Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" установлені НКРЕКП граничні (максимальні) рівні цін на природний газ, що реалізуються установам та організаціям, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промисловим споживачам та іншим суб'єктам господарювання, можуть коригуватися Комісією в наступному місяці реалізації природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" в разі зміни середньомісячного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком України у місяці реалізації природного газу, до офіційного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком України у попередньому місяці, та/або в разі зміни середньозваженої ціни імпортованого природного газу, що закуповується Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" для формування ресурсу природного газу, що використовується для задоволення потреб споживачів України та/або вимог законодавства, та інших обставин, що значно впливають на їх величину.

Згідно з вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України НКРЕКП щомісячно здійснює коригування граничних рівнів цін на природний газ, що реалізується установам та організаціям, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, промисловим споживачам та іншим суб'єктам господарювання.

З 01.04.2015 діє граничний (максимальний) рівень ціни на природний газ, що реалізується промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарювання на рівні 7200,00 грн за 1000 м-3 без урахування податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється у розмірі 2 відсотків, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом, затверджений постановою НКРЕКП від 31.03.2015 № 966.

Щодо тарифів на електроенергію

Відповідно до пункту 3.7.4 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 № 15/1, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 08.08.96 1996 за № 433/1458 (із змінами),  та  Порядку розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» роздрібні тарифи формуються за ринковою формулою, яка  складається із:

закупівельної ціни електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії та/або у безпосередніх виробників електричної енергії;

тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідного класу напруги ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого перебуває споживач;

складової, яка забезпечує покриття витрат з постачання електричної енергії (тариф на постачання);

нормативних технологічних витрат у місцевих (локальних) електричних мережах.

Тарифи на передачу та постачання електричної енергії формуються відповідно до Тимчасової методики розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання електроенергії, затвердженої постановою НКРЕ від 06.05.1998 № 564.

Відповідно до методики  споживачі об’єднані у дві групи: 1 група - суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи - підприємці, 2 група - міське та сільське населення

Крім того, споживачі електричної енергії розподіляються за двома класами напруги відповідно до Порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги, затвердженого постановою НКРЕ від 13.08.98 № 1052, 1 клас напруги -  із ступенем напруги 27,5 кВ та вище, 2 клас напруги - менше 27,5 кВ.

Тарифи на передачу та постачання електричної енергії для кожної енергопостачальної компанії різні і залежать від багатьох факторів, а саме: структури та стану електричних мереж, витрат електроенергії в мережах, структури та обсягів споживання електроенергії, площі території, що обслуговується тощо.

Технологічні витрати в мережі розраховуються та затверджуються відповідно до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, затвердженого постановою НКРЕ від 15.08.2013 № 1110 (із змінами).

Оптова ринкова ціна на електроенергію визначається, як середньозважена величина вартості закупівлі електричної енергії від усіх виробників, що продають електричну енергію в Оптовий ринок, витрат на диспетчеризацію та утримання магістральних та міждержавних електромереж, витрат на забезпечення функціонування ОРЕ та ряду додаткових загальнодержавних витрат (збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на теплову та електричну енергію, компенсація пільгових тарифів для деяких категорій споживачів, у першу чергу населення, тощо).

Слід зазначити, що питома вага оптової ринкової ціни на електричну енергію (далі - ОРЦ) в структурі роздрібних тарифів складає близько 80%, рівень якої залежить передусім від фактору зміни цін на первинні енергоносії - ядерне паливо, вугілля, природний газ, мазут. При цьому, має місце значна залежність від зовнішніх джерел постачання: 100% закупівель ядерного палива, 75% газу. ОРЦ формується щомісячно на Оптовому ринку електроенергії відповідно до обсягів продажу та ціни вироблення електроенергії генеруючими компаніями ТЕС, АЕС, ГЕС, ТЕЦ, ВЕС, а також враховує зміни цін на первинні енергоносії і затверджується  НКРЕКП щомісяця.

Роздрібні тарифи єдині на території України для всіх споживачів (крім населення) незалежно від галузі  та  диференціюються лише за класами  напруги (1 та 2 клас).

Разом з тим на сьогодні, відповідно до чинних актів Кабінету Міністрів України та законів України, окремі групи споживачів мають фіксовані тарифи, а енергопостачальні компанії ? втрати, які виникають від різниці між ринковим і фіксованим (пільговим) тарифом. Сума дотацій, що надаються енергопостачальним компаніям для покриття збитків від постачання електроенергії таким споживачам  включається до складу ОРЦ.

Звертаємо увагу, формування та затвердження єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію для усіх споживачів здійснюється щомісяця у чіткій відповідності до чинного законодавства. При цьому, Комісія постійно вживає всіх можливих заходів щодо недопущення необґрунтованого зростання рівнів єдиних роздрібних тарифів.

Варто зазначити, що пунктом 2 розділу ХІІ Коаліційної угоди, укладеної учасниками коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України VIII скликання та підписаної Політичною партією «Народний фронт», Партією «Блок Петра Порошенка», Політичною партією «Об'єднання «Самопоміч», Радикальною партією Олега Ляшка, Політичною партією Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», передбачена поетапна ліквідація перехресного субсидіювання та вирівнювання цін на природний газ та електричну енергію, а також поступова ліквідація перехресного субсидіювання (багаторівневої тарифної системи) шляхом встановлення цін та тарифів для всіх споживачів, включаючи населення, на економічно обґрунтованому рівні та одночасне здійснення переходу до адресних дотацій соціально-вразливим верствам населення (протягом 2015 - 2017 років). Введення мораторію на надання нових пільгових цін та тарифів для окремих галузей промисловості та споживачів електричної енергії та газу можливе на рівні закону.

Отже, враховуючи зазначене вище, встановлення знижених тарифів на електроенергію для підприємств з виробництва хліба та хлібобулочних виробів призведе до додаткового цінового навантаження на інших споживачів України (промислові та сільськогосподарські підприємства, споживачів бюджетної сфери, малий та середній бізнес тощо), підвищення рівня єдиних роздрібних тарифів та поглиблення перехресного субсидіювання одних споживачів за рахунок інших, що є неприпустимим. Крім того, встановлення знижених цін та тарифів на газ, електроенергію для виробництва хліба та хлібобулочних виробів можливе за умови внесення змін до законодавчих актів Уряду.

Член Комісії

Б. Циганенковгору