Щодо надання роз'яснень
НКРЕ; Лист від 25.04.200505-34-18/1849
Документ vl849227-05, поточна редакція — Прийняття від 25.04.2005

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
25.04.2005 N 05-34-18/1849
На N 023/05-273 від 12.04.2005
ВАТ ЕК "Миколаївобленерго"

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія регулювання електроенергетики України
(НКРЕ) розглянула лист ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" від 12.04.2005
N 023/05-273 щодо проведення експертизи приладів обліку та в межах
своєї компетенції повідомляє таке.
Оскільки на засоби вимірювальної техніки (у тому числі
лічильники електричної енергії) поширюється державний
метрологічний нагляд, тому для встановлення придатності зазначених
засобів вимірювальної техніки до застосування, здійснюється
повірка, шляхом контролю метрологічних характеристик. Згідно з
вимогами статті 28 Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ), повірка засобів вимірювальної техніки
проводиться територіальними органами, уповноваженими на її
проведення. Повірку засобів вимірювальної техніки під час
експлуатації та випуску з виробництва і ремонту можуть виконувати
повірочні лабораторії підприємств і організацій, уповноважені на
її проведення.
Проведення експертизи експертами при НКРЕ регулюється
Положенням про проведення експертизи та порядок реєстрації
експертів при Національній комісії регулювання електроенергетики
України (Положення), постанова НКРЕ від 12.02.2003 N 129
( v0129227-03 ).
Відповідно до вимог зазначеного положення експертиза
проводиться з метою створення умов для забезпечення прозорості,
обґрунтованості та об'єктивності прийнятих Національною комісією
регулювання електроенергетики України у межах її компетенції
рішень у процесі державного регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій та суміжних ринків у паливно-енергетичному
комплексі України.
Відповідно до пункту 1.2 Положення ( v0129227-03 ) визначає
порядок проведення експертизи за рішенням НКРЕ, порядок реєстрації
експертів при НКРЕ та інші питання, що стосуються організації
експертизи, та поширюється на ліцензіатів, експертів та осіб, що
звернулися до НКРЕ із заявою на реєстрацію.
Відповідно до пункту 4.5 Положення ( v0129227-03 ) рішення
про проведення експертизи приймається на засіданні НКРЕ і
направляється ліцензіату та експерту або експертам.
Враховуючи вищезазначене повідомляємо, що вибір експерта та
рішення про проведення експертизи приймається колегіально лише на
засіданні центрального апарату НКРЕ, а територіальне
представництво НКРЕ не має повноважень щодо призначення експертизи
та вибору експерта. Центральний апарат НКРЕ не приймав рішення про
проведення експертизи приладів обліку електричної енергії та не
призначав експертом, для проведення зазначеної експертизи Казенне
південне виробничо-технічне підприємство. Свідоцтво про реєстрацію
експерта при НКРЕ не є достатньою підставою для проведення
Казенним південним виробничо-технічним підприємством експертизи
приладів обліку електричної енергії. Зареєстрований експерт при
НКРЕ має зазначений статус лише при проведені експертизи, рішення
про проведення якої прийнято центральним апаратом НКРЕ.
Член Комісії Ю.Андрійчуквгору