Щодо ціни на природний газ для населення
НКРЕ; Лист від 23.11.20076790/14/17-07
Документ vl790227-07, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2007

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
23.11.2007 N 6790/14/17-07
Парх-ко С.Н.
93600 Луганська обл.,
смт. Станично-Луганське,

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія регулювання електроенергетики України
(далі - НКРЕ) розглянула резолюцію мітингу жителів
Станично-Луганського району Луганської області, надіслану листом
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 09.11.2007
N 46443/1/1-07, щодо ціни на природний газ для населення та в
межах своєї компетенції повідомляє.
Взаємовідносини між газопостачальними організаціями,
газотранспортними організаціями та громадянами - споживачами газу
(далі - споживачі) регулюються Правилами надання населенню послуг
з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 09.12.1999 N 2246 ( 2246-99-п ) (далі - Правила).
Пунктом 4 Правил ( 2246-99-п ) встановлено, що послуги з
газопостачання надаються споживачеві на підставі договору, що
укладається ним відповідно до типового договору, затвердженого у
встановленому порядку.
Слід зазначити, що згідно Типового договору про надання
населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 N 938 ( 938-2006-п )
(далі - Типовий договір), передбачено, що договір про надання
населенню послуг з газопостачання укладається між газопостачальним
підприємством та власником (наймачем, орендарем) квартири,
приватного будинку.
Крім того, слід зазначити, що абзацом тринадцятим пункту 2
Правил ( 2246-99-п ) визначено, що об'єкт споживача -
територіально відокремлена газифікована споруда (житловий будинок,
квартира, майстерня тощо), що належить споживачеві на правах
власності або користування.
Відповідно до вимог положень пунктів 3 і 4 Типового договору
( 938-2006-п ) у додатку до договору або в розрахунковій
книжці/платіжному документі споживача наводиться характеристика
об'єкта надання послуг (опалювана площа приватного будинку, площа
інших опалюваних приміщень тощо) та зазначається кількість осіб,
зареєстрованих у квартирі, приватному будинку.
Абзацами першим та другим пункту 10 Правил ( 2246-99-п )
встановлено: "Розрахунок населення за надані послуги з
газопостачання здійснюється починаючи з 1 січня 2007 р. за
роздрібними цінами, диференційованими залежно від обсягів
споживання, що встановлені НКРЕ, за показаннями лічильників газу,
а у разі їх відсутності - за нормами споживання природного газу.
Застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від
річних обсягів споживання, у поточному році для споживачів
здійснюється залежно від річного обсягу фактичного використання
природного газу (зафіксованого на кожному особовому рахунку
споживача) у попередньому році".
Таким чином, річні обсяги споживання природного газу, для
застосування відповідної роздрібної ціни на природний газ, у
випадку коли у одного споживача встановлено окремі лічильники газу
на кожну газифіковану споруду (житловий будинок та теплицю)
визначаються шляхом підсумовування обсягів використаного
природного газу за 12 місяців попереднього року по кожному
лічильнику газу.
В разі, якщо споживач: зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності і
використовує природний газ для потреб, які не є побутовими (в тому
числі на опалення теплиці), за газ природний він повинен
розраховуватись за цінами, які визначені для інших суб'єктів
господарської діяльності відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 29.04.2006 N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі
питання діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України") на рівні 720 гривень за 1 000 куб.м; є фізична особа - населення, то за природний газ він повинен
сплачувати за цінами як для населення відповідно до постанови НКРЕ
від 19.12.2006 N 1672 ( z1330-06 ) "Про роздрібні ціни на
природний газ, що використовується для потреб населення" (із
змінами, внесеними постановою НКРЕ від 07.03.2007 N 297
( z0221-07 ).
При цьому, облік газу повинен здійснюватись окремо по кожному
виду споживання природного газу.
Одночасно повідомляємо, що в Україні діє механізм, відповідно
до якого оплата вартості наданих послуг з газопостачання
населенням здійснюється за роздрібними цінами на природний газ, що
використовується для потреб населення і не залежить від відстані
транспортування природного газу, місцевості проживання споживача
(село або місто) та наявності родовищ газу поблизу споживачів.
Член Комісії К.Теличковгору