Щодо надання роз'яснень
НКРЕ; Лист від 12.10.200505-39-14/4762
Документ vl762227-05, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2005

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
12.10.2005 N 05-39-14/4762
На N 4440 від 12.09.2005
ВАТ "Хмельницькгаз"

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія регулювання електроенергетики України
розглянула лист ВАТ "Хмельницькгаз" від 12.09.2005 N 4440 щодо
вхідного контролю лічильників газу та повідомляє.
На сьогодні законодавством не передбачено вимоги щодо
обов'язковості проведення вхідного контролю лічильників газу.
Згідно зі статтею 20 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) (далі - Закон) державний
метрологічний контроль і нагляд стосовно засобів вимірювальної
техніки та методик виконання вимірювань поширюється на
вимірювання, результати яких використовуються під час обліку
енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової
енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо).
Пунктом 2 статті 11 Закону ( 113/98-ВР ) встановлено, що
засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний
метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати, випускати з
виробництва, ремонту та у продаж і видавати напрокат лише за
умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну
атестацію.
Одночасно слід зазначити, що згідно статті 1 Закону
( 113/98-ВР ) повірка засобів вимірювальної техніки - встановлення
придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється
державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі
результатів контролю їх метрологічних характеристик.
Відповідно до вимог пункту 1 статті 26 Закону ( 113/98-ВР )
засоби вимірювальної техніки, призначені для серійного виробництва
в Україні або для ввезення на територію України партіями,
підлягають державним приймальним та контрольним випробуванням з
метою затвердження типів цих засобів або контролю їх відповідності
затвердженим типам і обов'язковим вимогам нормативних документів з
метрології. Затверджені типи засобів вимірювальної техніки
заносяться центральним органом виконавчої влади у сфері метрології
до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки у порядку,
встановленому нормативним документом з метрології цього органу.
Таким чином відповідність лічильників діючим стандартам та
технічним умовам має визначатися під час державних приймальних та
контрольних випробувань, а не за результатами проведення вхідного
контролю.
До того ж, згідно пункту 9.23 ДСТУ 2681-94 "Метрологія.
Терміни та визначення" вибіркова повірка засобів вимірювальної
техніки - повірка групи засобів вимірювальної техніки, що вибрані
з партії встановленим чином, за результатами якої визначається
придатність партії. Тобто, проведення вхідного контролю фактично
дублює проведення вибіркової повірки.
Член Комісії Ю.Андрійчуквгору