Документ vl644862-12, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2012

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ЛИСТ

11.10.2012  № 6442/26/47-12


Лев-ко О.Л.
вул. Челябінська, м. Київ

Шановна Лев-ко О.Л!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ), розглянула Вашу телеграму, надіслану за належністю листом Генеральної прокуратури України від 02.10.2012 № 0711/1-277-07 щодо правомірності дій правління садового товариства «Лісова поляна», та в межах своєї компетенції повідомляє.

Відповідно до положень статті 12 Закону України «Про електроенергетику» одним із завдань та повноважень НКРЕ є контроль за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення ліцензованої діяльності і застосування до них відповідних санкцій за їх порушення.

Слід зазначити, що Садове Товариство «Лісова поляна» не є ліцензіатом НКРЕ, а саме суб'єктом підприємницької діяльності, зареєстрованим у встановленому порядку, який отримав ліцензію на постачання електричної енергії за регульованим тарифом та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ (положення пункту 1.4 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1996 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.08.1996 за № 433/1458.

Садівниче товариство створюється відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про об’єднання громадян" (далі - Закон) і визначається, як добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод та є неприбутковою організацією.

Згідно із положеннями статті 6 Закону всі основні питання діяльності об'єднань громадян повинні вирішуватись на зборах членів або представників членів об'єднання.

Садівниче товариство у випадку реєстрації об'єднання громадян набуває статус юридичної особи. (положення статті 14 Закону).

Об'єднання громадян діє на основі статуту або положення (положення статті 13 Закону).

Таким чином, питання користування електричною енергією, розрахунків за спожиту електричну енергію, питання технічного забезпечення електропостачання електроустановок споживачів населеного пункту, припинення електропостачання споживачам населеного пункту регулюються установчими документами садового товариства.

При цьому повідомляємо, що згідно статті 8 Закону України "Про об'єднання громадян" втручання державних органів та службових осіб у діяльність об'єднань громадян не допускається.

Крім того, відповідно до положень частини першої статті 3 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

З повагою

Член Комісії

Ю. Власенковгору