Документ vl587227-05, поточна редакція — Прийняття від 13.12.2005

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
13.12.2005 N 05-39-14/5878
Ліцензіатам з постачання
природного газу
за регульованим тарифом

На звернення газопостачальних підприємств щодо виконання умов
постанови НКРЕ від 07.09.2005 N 783 ( z1143-05 ) "Про внесення
змін до постанови НКРЕ від 04.01.2000 N 1" та застосування
Типового договору про надання послуг з газопостачання,
затвердженого постановою НКРЕ від 04.01.2000 N 1 ( z0057-00 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2000 за
N 57/4278 (у редакції постанови НКРЕ від 07.09.2005 N 783,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.10.2005 за
N 1143/11423) (далі - Типовий договір), Національна комісія
регулювання електроенергетики України повідомляє.
Щодо виконання вимог положень постанови НКРЕ від 07.09.2005
N 783 ( z1143-05 ) "Про внесення змін до постанови НКРЕ від
04.01.2000 N 1". Згідно пункту 3.8 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання природного газу за
регульованим тарифом, затверджених наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва від
25.08.2005 N 74 ( z1087-05 ), постановою НКРЕ від 25.08.2005 N 693
( za087-05 ) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
22.09.2005 за N 1087/11367 (далі - Ліцензійні умови), ліцензіат
зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства України. Таким чином, вимоги положень постанови НКРЕ від 07.09.2005
N 783 ( z1143-05 ) "Про внесення змін до постанови НКРЕ від
04.01.2000 N 1", а саме вимог пункту 3 цієї постанови, є
обов'язковими для виконання ліцензіатами з постачання природного
газу за регульованим тарифом. Невиконання ліцензіатами вимог
постанови НКРЕ від 07.09.2005 N 783 "Про внесення змін до
постанови НКРЕ від 04.01.2000 N 1" буде розглядатись Комісією як
порушення Ліцензійних умов ( z1087-05 ), внаслідок чого будуть
застосовуватись санкції відповідно до чинного законодавства. Для прискорення роботи щодо укладення договорів Комісія
рекомендує: діяти згідно вимог статті 181 Господарського кодексу України
( 436-15 ), відповідно до якої допускається укладення
господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну
листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо. Так
договір буде вважатися оформленим при дотриманні такого порядку:
газопостачальна організація (поштою або через житлово-комунальні
організації) надсилає споживачеві два примірники договору та
лист-роз'яснення за підписом керівника газопостачальної
організації, споживач заповнює у відведених в договорі місцях
(керуючись листом-роз'ясненням) власні реквізити, перелік газових
приладів тощо, підписує договір і один примірник повертає
газопостачальній організації; організувати відвідування споживачів відповідальними
працівниками та роботу відділу збуту газопостачальної організації
у вихідні дні або інший зручний для споживачів час; залучати (на договірній основі) до роботи з укладання
договорів про надання послуг з газопостачання працівників
житлово-комунальних організацій; періодично проводити через засоби масової інформації
роз'яснювальну роботу із споживачами, акцентуючи увагу на правах
споживачів, обов'язках газопостачальної організації.
Щодо проведення періодичної повірки побутових лічильників
газу. Відповідно до пункту 3 статті 28 Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) періодична
повірка, обслуговування та ремонт побутових лічильників (у тому
числі демонтаж, транспортування та монтаж) здійснюються за рахунок
підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, тепло-,
газо- і водопостачання. Крім того, пунктом 16 Правил надання населенню послуг з
газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 09.12.1999 N 2246 ( 2246-99-п ) (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 14.04.2004 N 476 ( 476-2004-п ), визначено,
що забезпечення своєчасної планової повірки лічильників газу
(демонтаж, транспортування та монтаж) входить до переліку послуг,
що надаються за рахунок витрат газотранспортних організацій. Таким чином, вимоги пунктів 3.5 та 6.2.14 Типового договору
( z0057-00 ) щодо обов'язку безоплатно здійснювати періодичну
повірку лічильників газу відповідають вимогам чинного
законодавства та наявність цих пунктів у договорах про надання
послуг з газопостачання є обов'язковою. Враховуючи зазначене, газопостачальні підприємства за власний
рахунок зобов'язані здійснювати періодичну повірку, обслуговування
та ремонт, пов'язаний з цією повіркою (у тому числі демонтаж,
транспортування та монтаж) лічильників газу. Одночасно слід зауважити, що не проводячи вчасно періодичну
повірку побутових лічильників газу, газопостачальні підприємства
порушують вимоги Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ), положень Правил надання населенню
послуг з газопостачання ( 2246-99-п ) та Типового договору
( z0057-00 ) і, як наслідок, вимоги пункту 3.8 Ліцензійних умов
( z1087-05 ), відповідно до якого ліцензіат повинен діяти згідно
із законодавством України. Щодо включення в структуру тарифу на транспортування
природного газу витрат, пов'язаних з періодичною повіркою,
обслуговуванням та ремонтом побутових лічильників газу, то
розрахунок тарифів на транспортування та постачання природного
газу для газопостачальних підприємств здійснюється у відповідності
до Методики розрахунку тарифів на транспортування та постачання
природного газу для підприємств з газопостачання та газифікації,
затвердженої постановою НКРЕ від 04.09.2002 N 983 ( v0983227-02 ).
Відповідно до зазначеної Методики перегляд тарифів може
відбуватись по ініціативі підприємства з газопостачання та
газифікації чи регулюючого органу - НКРЕ. Підприємство має право
звернутись до НКРЕ з проханням про перегляд тарифів у випадку
зміни обсягів транспортування або постачання природного газу,
зміни нормативно-правової бази (внесення змін до Закону України
"Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) чи інших
обґрунтованих причин, що призвело до зменшення рівня
рентабельності або збитковості надання послуг.
Щодо внесення змін та уточнень до договору про надання послуг
з газопостачання. До компетенції НКРЕ не входить погодження
договорів про надання послуг з газопостачання з уточненнями та
змінами, що розроблені газопостачальними підприємствами на основі
Типового договору ( z0057-00 ). Згідно пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 09.12.1999 N 2246 ( 2246-99-п ) "Про
затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання"
НКРЕ розробляє та затверджує типовий договір про надання послуг з
газопостачання. Відповідно до частини 3 статті 184 Господарського кодексу
України ( 436-15 ) укладання господарських договорів на основі
примірних і типових договорів повинно здійснюватися з додержанням
умов, передбачених статтею 179 цього Кодексу, не інакше, як шляхом
викладення договору у вигляді єдиного документа, оформленого
згідно з вимогами статті 181 цього Кодексу та відповідно до
правил, встановлених нормативно-правовими актами щодо застосування
примірного або типового договору. Так, абзацом четвертим частини 4
статті 179 Господарського кодексу України встановлено, що при
укладанні господарських договорів сторони можуть визначати зміст
договору на основі типового договору, затвердженого Кабінетом
Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим
органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від
змісту типового договору, але мають право конкретизувати його
умови. Таким чином, зміст договору про надання послуг з
газопостачання не може відрізнятись від змісту Типового договору
( z0057-00 ), а наявність у кожному конкретному договорі розділів
про права, обов'язки та відповідальність сторін є обов'язковою.
Звертаємо також увагу на те, що договір, який має бути підписаний
із споживачем, не може передбачати менші обсяги та якість послуг,
аніж передбачено Типовим договором.
Щодо відмови споживачів від укладення договорів про надання
послуг з газопостачання. Згідно статті 19 Закону України "Про
житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ) відносини між учасниками
договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг
здійснюються виключно на договірних засадах, а підпунктом 1 пункту
3 статті 20 цього Закону визначено, що споживач зобов'язаний
укласти договір на надання житлово-комунальних послуг,
підготовлений виконавцем на основі типового договору. Пунктом 4 Правил надання населенню послуг з газопостачання
( 2246-99-п ), встановлено, що послуги з газопостачання надаються
споживачеві на підставі укладеного між ним та газопостачальною
(газотранспортною) організацією договору про надання послуг з
газопостачання, типова форма якого затверджена НКРЕ. У випадку незгоди споживача переукласти із газопостачальною
організацією договір про надання послуг з газопостачання,
підготовлений газопостачальним підприємством на основі Типового
договору про надання послуг з газопостачання ( z0057-00 )
(викладеного у редакції постанови НКРЕ від 07.09.2005 N 783
( z1143-05 ), Комісія вважає, що відключення газових приладів
споживача у цьому випадку має відбуватися лише після рішення суду
щодо цього питання за поданням газопостачальної організації. Одночасно слід зазначити, що відповідно до частини першої
статті 649 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) розбіжності, що
виникли між сторонами при укладенні договору на підставі правового
акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки
Крим, органу місцевого самоврядування та в інших випадках,
встановлених законом, вирішуються судом.
Член Комісії Ю.Андрійчуквгору