Щодо надання роз'яснень
НКРЕ; Лист від 05.09.20075321/14/17-07
Документ vl532227-07, поточна редакція — Прийняття від 05.09.2007

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
05.09.2007 N 5321/14/17-07
ВАТ "Сумигаз"

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія регулювання електроенергетики України
розглянула Ваш лист від 05.07.2007 N 03/2023, надісланий листом
ДК "Газ України" від 24.07.2007 N 31/26-7482, та лист
від 05.07.2007 N 03/2022 щодо надання роз'яснень та, в межах своєї
компетенції, повідомляє.
Щодо визначення річних обсягів споживання природного газу для
нових споживачів. Взаємовідносини між газопостачальними
підприємствами, газотранспортними підприємствами та фізичними
особами - споживачами газу регулюються Правилами надання населенню
послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 09.12.1999 N 2246 ( 2246-99-п ) (у редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 476
( 476-2004-п ) (далі - Правила).
Абзацом першим пункту 4 Правил ( 2246-99-п ) встановлено, що
послуги з газопостачання надаються споживачеві на підставі
договору, що укладається ним відповідно до типового договору,
затвердженого у встановленому порядку.
Підпунктом 9 пункту 28 Типового договору про надання
населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 N 938 ( 938-2006-п )
(далі - Типовий договір), встановлено, що споживач зобов'язаний не
пізніше ніж за 7 днів до зміни власника (наймача) квартири,
приватного будинку письмово повідомити виконавця про розірвання
договору та розрахуватися за надані послуги, включаючи день, у
який настала така зміна.
Згідно пункту 40 Типового договору ( 938-2006-п ) для
оформлення договору або внесення змін до нього споживач на вимогу
виконавця повинен подати такі документи: документ, що посвідчує особу споживача (для громадян
України - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення
громадянина України, видане у зв'язку з втратою паспорта чи у
зв'язку з прийняттям громадянства України; для іноземців -
національний паспорт або документ, що його замінює); довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності); технічний паспорт на будівлю або домову книгу; документ, що підтверджує право власності на квартиру,
приватний будинок або користування ними.
Враховуючи зазначене, з новим власником будинку укладається
новий договір про надання населенню послуг з газопостачання. Таким
чином, роздрібна ціна на природний газ для нового споживача не
може застосовуватися залежно від річного обсягу використання
природного газу попереднім споживачем (попереднім власником).
Абзацами третім-п'ятим пункту 10 Правил ( 2246-99-п )
встановлено, що річні обсяги споживання природного газу у
поточному році для споживачів, внутрішньобудинкова система
газопостачання яких не була раніше підключена до газорозподільної
мережі, визначаються за 12 місяців відповідно до встановлених
законодавством норм споживання залежно від виду споживання та
кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку,
шляхом підсумовування даних про обсяг газу.
У разі нового підключення внутрішньобудинкової системи
газопостачання споживача до газорозподільної мережі протягом
попереднього року річні обсяги споживання природного газу у
попередньому році визначаються шляхом додавання визначеного за
нормами споживання обсягу природного газу з початку попереднього
року до моменту підключення та обсягів фактично використаного
природного газу з моменту підключення до кінця попереднього року.
Зазначені норми встановлені постановою Кабінету Міністрів
України від 08.06.1996 N 619 ( 619-96-п ) "Про затвердження норм
споживання природного газу населенням у разі відсутності газових
лічильників".
Стосовно визначення річних обсягів споживання природного газу
у разі встановлення в газифікованому житловому фонді протягом
попереднього року лічильника газу та підключення опалювального
приладу, газопостачальним підприємствам необхідно дотримуватись
вимог положень пункту 10 Правил ( 2246-99-п ).
Зокрема, абзацами четвертим-сьомим пункту 10 Правил
( 2246-99-п ) встановлено, що річні обсяги споживання природного
газу у попередньому році визначаються: у разі нового підключення внутрішньобудинкової системи
газопостачання споживача до газорозподільної мережі протягом
попереднього року - шляхом додавання визначеного за нормами
споживання обсягу природного газу з початку попереднього року до
моменту підключення та обсягів фактично використаного природного
газу з моменту підключення до кінця попереднього року; у разі підключення окремих газових приладів і пристроїв
споживача до внутрішньобудинкової системи газопостачання в
газифікованому житловому фонді протягом попереднього року (за
відсутності лічильника газу) - шляхом додавання визначеного за
нормами споживання обсягу природного газу з початку попереднього
року до моменту підключення та обсягів фактично використаного
природного газу з моменту підключення до кінця попереднього року; у разі встановлення в газифікованому житловому фонді протягом
попереднього року лічильника газу - шляхом додавання визначеного
за нормами споживання обсягу природного газу з початку
попереднього року до моменту встановлення лічильника газу та
обсягів фактично використаного природного газу за показаннями
лічильника з моменту його встановлення до кінця попереднього року.
Щодо ціни на природний газ для споживачів, що проживають у
гуртожитках. Відповідно до положень пункту 38 розділу VI
Примірного положення про гуртожитки ( 208-86-п ) громадяни, які
проживають у приміщеннях, що перебувають у їх відособленому
користуванні, вносять плату за користування жилою площею і за
комунальні послуги по ставках квартирної плати (тарифах),
установлених для будинків державного та громадського житлового
фонду.
Згідно з абзацом першим пункту 4 Правил ( 2246-99-п ),
послуги з газопостачання надаються споживачеві на підставі
договору, що укладається ним відповідно до типового договору,
затвердженого у встановленому порядку. Якщо гуртожитки знаходяться
на балансі житлово-експлуатаційних підприємств, які є юридичними
особами, договори про надання послуг з газопостачання гуртожиткам
укладаються між газопостачальним підприємством та
житлово-експлуатаційними підприємствами. У випадку, якщо
гуртожитки знаходяться на балансі бюджетних установ та
організацій, надання послуг з газопостачання гуртожиткам
відбувається на підставі окремих договорів, які укладаються між
газопостачальним підприємством і бюджетними установами та
організаціями (договір на поставку природного газу виключно для
потреб населення).
Таким чином, громадяни, що проживають в гуртожитках,
прирівнюються до населення, що мешкає в багатоквартирних будинках,
природний газ в яких використовується тільки для побутових потреб.
Абзацом восьмим пункту 10 Правил ( 2246-99-п ) встановлено,
що річні обсяги споживання природного газу (крім обсягів,
використаних для опалення) у попередньому році для споживачів,
зареєстрованих у гуртожитку, що перебуває на балансі підприємства
або організації, визначаються за 12 місяців згідно з нормами
споживання залежно від виду споживання однією особою,
зареєстрованою у гуртожитку, шляхом підсумовування даних про обсяг
газу.
Таким чином, відпуск природного газу підприємствам і
організаціям, на балансі яких знаходяться гуртожитки, відбувається
за ціною, як для населення (громадянам, що проживають в гуртожитку
та використовують природний газ на приготування їжі і підігрів
води газовим водонагрівачем), на всі інші потреби, у т.ч. і на
опалення зазначених підприємств і організацій, ціни на природний
газ встановлені постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.2006 N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
Пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2006
N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" установлено з 1 січня
2007 р. граничні рівні цін на природний газ для підприємств
комунальної теплоенергетики, теплових електростанцій,
електроцентралей та котелень суб'єктів господарювання, зокрема
блочних (модульних) котелень (в обсязі, що використовується для
надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за
умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та
бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), з урахуванням
податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на
природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на його
транспортування, розподіл і постачання та витрат із зберігання за
умови компенсації Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" з державного бюджету різниці в цінах на природний газ, на
рівні 686 гривень за 1 тис.куб. метрів.
Щодо питання визначення річних обсягів споживання природного
газу та ціни на природний газ для споживачів, що проживають у
комунальних квартирах, то наявна інформація щодо обставин, про які
йдеться у вашому листі, не дає можливості Комісії надати до нього
роз'яснення.
Разом з тим, слід зазначити, що при визначенні річних обсягів
споживання природного газу та ціни на природний газ для
споживачів, що проживають у комунальних квартирах газопостачальним
підприємствам необхідно дотримуватись вимог положень пункту 10
Правил ( 2246-99-п ) (зокрема, абзаців дев'ятого-одинадцятого та
двадцять восьмого).
Щодо трактування абзацу дванадцятого пункту 10 Правил
( 2246-99-п ). Згідно вимог абзацу дванадцятого пункту 10 Правил
під час визначення річних обсягів споживання природного газу
обсяги, оплата яких зарахована в погашення заборгованості за
минулі роки, не враховуються.
Абзацом другим пункту 10 Правил ( 2246-99-п ) встановлено, що
застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від річних
обсягів споживання, у поточному році для споживачів здійснюється
залежно від річного обсягу фактичного використання природного газу
(зафіксованого на кожному особовому рахунку споживача) у
попередньому році.
Враховуючи вищевикладене, застосування роздрібних цін на
природний газ, що використовується для потреб населення
здійснюється залежно від річного обсягу фактичного використання
природного газу споживачем у попередньому році.
Щодо розірвання договору (продаж житла) із споживачем зі
значним залишком коштів на особовому рахунку. Приймаючи до уваги
положення Правил ( 2246-99-п ), а також Типового договору
( 938-2006-п ) щодо умов перерахунку згідно яких оплата
здійснюється населенням за фактично надані послуги з
газопостачання, то в разі розірвання договору, на думку Комісії,
залишки коштів мають бути повернуті споживачеві.
Щодо другого питання.
Виходячи з вимог положень Правил ( 2246-99-п ) та Типового
договору ( 938-2006-п ) лічильники газу можуть зніматися, зокрема,
у випадку проведення експертизи лічильника газу, яка може
проводитися на вимогу як споживача, так і виконавця, та
періодичної повірки.
Експертиза лічильника газу проводиться відповідно до
Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених
у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті,
затвердженого наказом Мінпаливенерго від 27 грудня 2005 р. N 619
( z0053-06 ) (далі - Положення).
Абзацом першим пункту 3.2.7 Положення ( z0053-06 )
встановлено, що у разі демонтажу лічильника газу на підставі акта
про виявлені порушення на період проведення експертизи
газопостачальна (газотранспортна) організація при демонтажі
лічильника газу зобов'язана безкоштовно встановити на його місце
лічильник газу з власного обмінного фонду.
Разом з тим, згідно вимог пункту 3.2.6 Положення ( z0053-06 )
у разі демонтажу лічильника газу за заявою споживача на місце
демонтованого лічильника газу газопостачальною (газотранспортною)
організацією установлюється: лічильник газу з обмінного фонду газопостачальної
(газотранспортної) організації; або інший придатний для застосування лічильник газу
споживача; або перехідний патрубок (у разі відсутності лічильника газу у
газопостачальної (газотранспортної) організації або у споживача).
При встановленні перехідного патрубка облік спожитого газу
здійснюється за нормами споживання, установленими законодавством.
У цьому разі в акті про демонтаж лічильника газу для
проведення експертизи робиться запис про тимчасове підключення
газових приладів та пристроїв споживача до системи газопостачання
без лічильника.
Інформація про встановлення іншого лічильника або перехідного
патрубка фіксується в обліковій картці споживача.
Абзацом другим пункту 16-1 Правил ( 2246-99-п ) встановлено,
що на час зняття лічильника газу для проведення його періодичної
повірки та ремонту, пов'язаного з такою повіркою, розрахунки із
споживачем здійснюються відповідно до середньомісячного обсягу
споживання природного газу в аналогічному періоді (опалювальному
або міжопалювальному) попереднього року або фактичному періоді
споживання, якщо він становить менш як шість місяців. Роздрібна
ціна на природний газ для споживача, на думку Комісії, у цьому
випадку застосовується як за наявності газових лічильників.
Таким чином, порядок розрахунків, встановлений пунктом 16-1
Правил ( 2246-99-п ), застосовується тільки на час зняття
лічильника газу для проведення його періодичної повірки та
ремонту, пов'язаного з такою повіркою.
Член Комісії К.Теличковгору