Документ vl480874-15, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

21.05.2015  № 4800/18/61-15


Житлово-будівельний
кооператив «Юпітер-1»
просп. Г. Гонгадзе
м. Київ, 04208

Щодо надання роз’яснень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), розглянула лист ЖБК «Юпітер-1» від 03.04.2015 № 14/15 щодо теплового навантаження об’єктів теплоспоживання та відносин у сфері житлово-комунальних послуг (далі – Лист), надісланий листом Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства від 24.04.2015 № 04-12/13-392, та у межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до положень пункту 23 Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198 (далі – Правила), у споживачів теплової енергії, що не мають приладів комерційного обліку, обсяг фактично спожитої теплової енергії розраховується відповідно до теплового навантаження, визначеного у договорі купівлі-продажу теплової енергії, з урахуванням середньомісячної фактичної температури теплоносія в теплових мережах теплопостачальної організації, середньомісячної температури зовнішнього повітря та кількості годин (діб) роботи тепловикористального обладнання в розрахунковому періоді.

Слід зазначити, що згідно з положеннями пункту 25 Правил у зазначеному вище договорі зазначається максимальне теплове годинне навантаження за кожним видом і параметром теплоносія на опалення, вентиляцію, кондиціювання, максимальне, середньогодинне і середньодобове теплове навантаження на гаряче водопостачання, а також місячний, квартальний та річний обсяг постачання теплової енергії.

Також повідомляємо, що відповідно до положень пункту 9 Правил теплові навантаження об’єкта теплоспоживання (максимальне проектне з опалення, вентиляції, кондиціювання, інших технологічних потреб і середньогодинне, середньодобове та максимальне з гарячого водопостачання) повинні бути визначені під час розроблення технічних умов приєднання споживачів теплової енергії.

З огляду на зазначене, теплові навантаження об’єкта теплоспоживання визначаються під час розроблення технічних умов приєднання споживачів теплової енергії та узгоджуються сторонами договору купівлі-продажу теплової енергії під час його укладення.

Також повідомляємо, що нормування витрат теплоти на потреби опалення та гарячого водопостачання житлових споруд визначається відповідно до Керівного технічного матеріалу 204 Україна 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» (далі – КТМ), які містять відповідний розділ.

Крім того, звертаємо увагу на те, що кількість відпущеної споживачу теплової енергії визначається розрахунковим методом згідно з договірним тепловим навантаженням житлового будинку з дотриманням вимог відповідних державних будівельних норм (далі – ДБН).

Разом з тим, із зазначених у Листі питань щодо внесення змін до зазначених вище КТМ та ДБН ЖБК «Юпітер-1» доцільно звернутися до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, до завдань якого відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 197, зокрема, належить затвердження державних будівельних норм, порядків, норм і правил у сфері житлово-комунального господарства, методик визначення норм споживання житлово-комунальних послуг (крім споживання природного газу та електроенергії), нормативів витрат і втрат ресурсів, що використовуються у житлово-комунальній сфері та інше.

Додатково повідомляємо, що відповідно до положень статті 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон) виконавцем послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води для об’єктів усіх форм власності є суб’єкт господарювання з постачання теплової енергії (теплопостачальна організація).

Водночас, згідно з положеннями цієї статті Закону особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які залежно від цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем послуг або виробником.

Поряд з цим, слід зазначити, що згідно з положеннями статті 7 Закону до повноважень органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг, зокрема, належить здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг.

Також, слід зазначити, що згідно з положеннями статті 6 зазначеного вище Закону до повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері житлово-комунальних послуг належить забезпечення дотримання вимог законодавства у цій сфері.

Таким чином, із зазначених у Листі питань щодо дотримання законодавства у сфері житлово-комунальних послуг ЖБК «Юпітер-1» доцільно звернутися до Київської міської державної адміністрації.

Член НКРЕКП

Р. Машляківськийвгору