Щодо надання роз'яснень
НКРЕ; Лист від 20.09.200503-39-11/4431
Документ vl443227-05, поточна редакція — Прийняття від 20.09.2005

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
Л И С Т
 
20.09.2005 N 03-39-11/4431
На N ЕЦ-35 від 12.09.2005
 
ТзОВ "Енергоцентр"

 
Щодо надання роз'яснень

 
     Національна комісія регулювання електроенергетики України розглянула ваш лист від 12.09.2005 N ЕЦ-35 та повідомляє.
 
     Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом, відповідно до абзацу 2 пункту 9.2 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. N 28 ( z0417-96 ) (у редакції постанови НКРЕ від 22 серпня 2002 р. N 928 ( z0903-02 ) (далі - ПКЕЕ), зобов'язаний забезпечувати постачання електричної енергії, якісні характеристики якої відповідають параметрам, визначеним державними стандартами, та зазначені в договорі.
 
     Як зазначено пунктом 7.37 ПКЕЕ ( z0417-96 ), у разі отримання від споживача повідомлення про відхилення показників якості електричної енергії від договірних значень сторони у дводенний термін мають організувати спільні вимірювання, провести їх аналіз та оформити двосторонній акт про постачання неякісної електричної енергії.
 
     У випадку невідповідності параметрів якості електричної енергії показникам, передбаченим договором про постачання електричної енергії, внаслідок дій (бездіяльності) постачальника електричної енергії, споживач має право на відшкодування у відповідності до законодавства України за розрахунковий період, в якому проводилися заміри.
 
     У разі відмови постачальника електричної енергії провести необхідні вимірювання параметрів якості електричної енергії споживач має право сам організувати такі вимірювання із залученням організацій, які мають відповідні повноваження, надані Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. За результатами вимірювань складається акт про постачання неякісної електричної енергії, який підписується споживачем та представником організації, що брала участь у вимірюваннях. Акт подається (надсилається) постачальнику електричної енергії для вжиття відповідних заходів та проведення перерахунку оплати за неякісну електричну енергію. У випадку постачання неякісної електричної енергії постачальник електричної енергії має відшкодувати витрати споживача на проведення вимірювань.
 
     У разі відмови постачальника електричної енергії або зволікання щодо вжиття відповідних заходів з приведення показників якості електричної енергії у відповідність до визначених Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики, проведення перерахунку оплати за неякісну електричну енергію, відшкодування витрат споживача на проведення вимірювань споживач на підставі оформленого належним чином акта про постачання неякісної електричної енергії має право виставити постачальнику електричної енергії платіжну вимогу-доручення та звернутися до суду за захистом порушених прав.
 
     Разом з тим, згідно з абзацом першим пункту 4.1 ПКЕЕ ( z0417-96 ), електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та потужності, що встановлюються відповідно до вимог ПУЕ та проектних рішень, а також за бажанням споживача засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії.
 
     Таким чином, у разі відмови постачальника електричної енергії провести необхідні вимірювання параметрів якості електричної енергії, такі вимірювання має право провести споживач разом з організацією, яка має відповідні повноваження, надані Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики.
 
     Постачальник електричної енергії, при укладенні договору про постачання електричної енергії (далі - Договір), не має права відмовити споживачу у встановленні засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії, якщо зазначені засоби занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки та пройшли повірку або державну метрологічну атестацію, як це передбачено положеннями статті 11 Закону Україну "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ).
 
     За умови коли Договором передбачено встановлення таких засобів, зафіксоване ними відхилення показників якості електричної енергії від договірних значень, потрібно приймати за такі, що отримані у результаті спільних вимірювань і які не потребують додаткового підтвердження.
 
 Член Комісії                       Ю.Кияшко вгору