Документ vl321558-04, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2004

            МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
12.03.2004 N 8/42-321
Головдерженергонагляду
Регіональним інспекціям
Держенергонагляду та їх
структурним підрозділам
Постачальникам електричної
енергії за регульованим
тарифом

Про організацію роботи з визначення
екологічної броні електропостачання споживачів

Визначення екологічної броні електропостачання споживача
встановлено нормою статті 1 Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), у розвиток якої створена відповідна нормативна
база, а саме Кабінетом Міністрів України прийнято дві постанови: від 26 грудня 2003 р. N 2052 ( 2052-2003-п )"Про затвердження
Порядку складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого
має бути встановлена екологічна броня електропостачання, та
визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2002 р. N 1792" (далі - Постанова КМУ N
2052); від 28 січня 2004 р. N 93 ( 93-2004-п ) "Про затвердження
Порядку обмеження електроспоживання споживачів до рівня
екологічної броні електропостачання або повного припинення їм
електропостачання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 31 серпня 1995 р. N 705" (далі - Постанова КМУ N 93). Крім того, наказом Міністерства палива та енергетики від 19
січня 2004 року N 26 ( z0154-04 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції 4 лютого 2004 року за N 154/8753, затверджено інструкцію
про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної
броні електропостачання споживача (далі - інструкція). Згідно вимог Постанови КМУ N 2052 ( 2052-2003-п ) Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації вже в лютому
поточного року повинні були надати постачальникам електричної
енергії за регульованим тарифом (електропередавальним
організаціям) (далі - енергопостачальники) затверджені у
встановленому порядку переліки споживачів та їх обладнання, для
якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання
(далі - Перелік). Відповідно до вимог пункту 3 наказу Мінпаливенерго
від 19 січня 2004 року N 26 ( z0154-04 ) робота щодо визначення
величин екологічної броні електропостачання споживачам, що внесені
до Переліків, повинна бути завершена в термін до 01.09.2004. В першу чергу, екологічну броню потрібно визначити
споживачам, включеним до Переліку на підставі їх внесення, в
установленому порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 11
липня 2002 року N 956 ( 956-2002-п ) до Державного реєстру
об'єктів підвищеної небезпеки (далі - Реєстр) та/або таким, що не
сплачують за поточне споживання електроенергії. Робота з визначення екологічної броні електропостачання
споживача проводиться енергопостачальником спільно зі споживачем
за обов'язковою участю Держенергонагляду. З метою якісного та вчасного виконання цієї роботи належить:
1. Енергопостачальникам: Провести аналіз оформлених в установленому порядку та наданих
енергопостачальникам облдержадміністраціями Переліків з метою
визначення обсягу робіт, який необхідно виконати, підготовленості
персоналу до виконання цих робіт та оформлення відповідних актів
екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання
споживача (далі - Акт), що мають бути додатками до договорів. Повідомити споживачів, до початку спільної з ними роботи щодо
визначення екологічної броні електропостачання та оформлення Акту,
про необхідність завчасної підготовки ними матеріалів, що
підтверджують відповідність фактичних схем електропостачання
вимогам надійності електропостачання екологічної броні та
наявність комерційного обліку електроенергії, що використовується
на потреби екологічної броні. Отримати у відповідних територіальних підрозділах
Держнаглядохоронпраці підтвердження щодо споживачів та об'єктів,
розташованих на території області (міста), які внесенні до Реєстру
( 956-2002-п ) та повинні бути включені до Переліку з метою
використання цієї інформації при визначенні черговості споживачів
у графіку проведення обстежень. Графіки проведення обстежень споживачів, включених до
Переліків, скласти виходячи з наявності у них наступних факторів,
а саме: споживачі, об'єкти яких включені до Реєстру ( 956-2002-п ),
що є боржниками з оплати за електроенергію та не в повному обсязі
розраховуються за поточне споживання електроенергії; споживачі, об'єкти яких включені до Реєстру ( 956-2002-п ),
які в повному обсязі розраховуються за поточне споживання
електроенергії; інші споживачі, обладнання яких внесене до Переліку, що не
сплачують за поточне споживання електроенергії; решта споживачів, обладнання яких внесене до Переліку та які
є споживачами І категорії щодо надійності електропостачання. Складені графіки надаються територіальним підрозділам
Держенергонагляду для узгодження термінів спільної роботи з
визначення величин екологічної броні. Довідково. На даний час розроблено проект постанови Кабінету
Міністрів України, якою затверджується "Порядок кредитування
(фінансування) з державного бюджету оплати екологічної броні
електропостачання при несплаті або неповній сплаті за спожиту
електроенергію споживачів, які мають таку броню". Згідно з зазначеним Порядком енергопостачальники повинні
підтверджувати споживачам, що звертаються за оформленням кредиту
для оплати електричної енергії, що використовується на потреби
екологічної броні: обсяг та вартість електричної енергії, що використовується
для покриття екологічної броні; факт обмеження споживачем власного електроспоживання до рівня
екологічної броні; наявність комерційного обліку електроенергії виключно на
потреби екологічної броні.
2. Енергопостачальникам та територіальним підрозділам
Держенергонагляду: Оперативно взаємоузгоджувати конкретні терміни проведення
обстежень відповідних споживачів при можливих коригуваннях
погоджених графіків проведення обстежень. Взаємоузгоджувати заходи щодо спонукання споживачів-боржників
отримувати в установленому порядку кредити на оплату електричної
енергії, що використовується на потреби екологічної броні. Розглядати та приймати узгоджені рішення щодо підтвердження
виконання споживачем умов, необхідних для надання кредиту. Контролювати наявність факторів техногенного та природного
характеру у споживачів, які звертаються щодо отримання технічних
умов на приєднання до електричних мереж та допуску до подачі
напруги на нові та реконструйовані електроустановки. При визначенні величини екологічної броні електропостачання у
споживачів особливу увагу звертати на неприпустимість можливості
продовження роботи окремих об'єктів (цехів, дільниць) споживача за
рахунок встановлення йому загальної величини екологічної броні, що
контролюється шляхом підтвердження використання електричної
енергії на потреби екологічної броні окремо і виключно для кожного
конкретного об'єкту, обладнання, віднесеного до неї. У разі виявлення при обстеженні споживача, що
електрообладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня
електропостачання, відсутнє, в Акті слід встановлювати та
затверджувати нульову величину екологічної броні
електропостачання.
3. Держенергонагляду: За результатами проведеної роботи щомісяця надавати
інформацію в місцеві органи виконавчої влади та
Головдерженергонагляду щодо суб'єктів господарської діяльності,
яким затверджена величина екологічної броні, за встановленими
формами. У випадках встановлення споживачам на основі проведених
обстежень нульової величини екологічної броні електропостачання
необхідно надавати органу виконавчої влади, яким затверджено
Перелік, пропозиції щодо необхідності внесення до нього змін у
встановленому порядку. Усім споживачам, для електрообладнання яких встановлена
екологічна броня електропостачання, за необхідності видати приписи
щодо обладнання відповідних приєднань засобами комерційного обліку
електроенергії, а споживачам, схеми електропостачання
струмоприймачів екологічної броні яких не відповідають категорії
щодо надійності електропостачання, видати приписи про приведення
схем у відповідність до вимог відповідної категорії. До виконання вимог цих приписів визначені Актами величини
екологічної броні електропостачання споживача не затверджуються. У разі, коли споживач відмовився від складання Акта
екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання,
складається Акт про відмову, про що одночасно інформуються
відповідні органи виконавчої влади.
Заступник Міністра С.Чехвгору