Щодо надання роз'яснень
НКРЕ; Лист від 14.11.200505-34-11/5311
Документ vl311227-05, поточна редакція — Прийняття від 14.11.2005

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
14.11.2005 N 05-34-11/5311
На N 26Е03/07-6343 від 18.10.2005
АК "Харківобленерго"

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія регулювання електроенергетики України
розглянула лист АК "Харківобленерго" від 18.10.2005
N 26Е03/07-6343 та повідомляє наступне.
Постановою Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року
N 1545-XII ( 1545-12 ) встановлено, що до прийняття відповідних
актів законодавства України на території республіки застосовуються
акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані
законодавством України, за умови, що вони не суперечать
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законам України.
Відносини на роздрібному ринку електричної енергії
регулюються Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР )
та Правилами користування електричною енергією, затвердженими
постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ) (у редакції
постанови НКРЕ від 22.08.2002 N 928 ( z0903-02 ), в яких визначені
процедури щодо врегулювання відносин між суб'єктами
господарювання, в тому числі щодо встановлення та підключення
електроустановок.
Відповідно до пункту 1 Положення про дозвільну систему,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня
1992 року N 576 ( 576-92-п ), дозвільна система - це особливий
порядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку і
використання спеціально визначених предметів, матеріалів і
речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств,
майстерень і лабораторій з метою охорони інтересів держави та
безпеки громадян.
Оскільки чинними Правилами ( z0417-96 ) чи іншими
нормативно-правовими документами не передбачено отримання дозволу
на використання електричної енергії для обігріву та/або опалення
чи в інших цілях, Комісія вважає, що Інструкція про порядок
узгодження застосування електрокотлів та інших електронагрівальних
приладів ( n0003400-84 ), затверджена Міненерго СРСР 25 січня 1984
року, є такою, що не діє на території України в частині видачі
(отримання) споживачами дозволу на використання електричної
енергії в термічних процесах.
Як зазначено частиною 4 статті 179 Господарського кодексу
України ( 436-15 ) при укладенні господарських договорів сторони
можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення,
коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови
договору, що не суперечать законодавству.
Враховуючи зазначене, додатки до господарських договорів
мають відповідати вимогам чинного законодавства.
Член Комісії Ю.Андрійчуквгору