Щодо використання не повірених засобів обліку
НКРЕ; Лист від 10.06.200505-39-11/2600
Документ vl260227-05, поточна редакція — Прийняття від 10.06.2005

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
10.06.2005 N 05-39-11/2600
На N 3604-АИД від 27.05.2005
Ліцензіатам з постачання
електричної енергії
за регульованим тарифом
Територіальні представництва
НКРЕ

Щодо використання не повірених засобів обліку

Національна комісія регулювання електроенергетики України
розглянула лист ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" від 27.05.2005
N 3604-АИД та повідомляє.
Згідно з пунктом 2 статті 9 Закону Україну "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) засоби вимірювальної
техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд,
дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та у
продаж і видавати напрокат лише за умови, якщо вони пройшли
повірку або державну метрологічну атестацію.
Тобто, неповірений засіб обліку не повинен застосовуватись
для розрахунків за електричну енергію.
Разом з тим, як зазначено абзацами першим та другим пункту 3
Правил користування електричною енергією для населення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999
N 1357 ( 1357-99-п ) (далі - ПКЕЕН), споживання електричної
енергії здійснюється на підставі договору про користування
електричною енергією між споживачем і енергопостачальником (далі -
Договір), що розробляється енергопостачальником згідно з Типовим
договором про користування електричною енергією (додаток до ПКЕЕН)
(далі - Типовий договір) і укладається на три роки.
Договір про користування електричною енергією вважається
продовженим на рік, якщо за місяць до закінчення зазначеного
терміну жодна із сторін не заявила про розірвання договору або про
внесення до нього змін.
Відповідно до абзацу восьмого пункту 13 Типового договору
( 1357-99-п ) енергопостачальник зобов'язується проводити планову
повірку, ремонт і заміну приладів обліку в терміни, встановлені
нормативно-технічними документами та договором.
Як зазначено пунктом 25 Типового договору ( 1357-99-п ), у
разі порушення енергопостачальником умов договору споживач
викликає представника енергопостачальника для складання та
підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються терміни,
види, показники порушень тощо (бланк типового акта-претензії надає
енергопостачальник).
Акт-претензія складається споживачем та представником
енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами.
У разі неприбуття представника енергопостачальника у
встановлений термін споживач має право скласти акт-претензію у
довільній формі.
У разі відмови представника енергопостачальника від
підписання акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше
ніж три споживачі, або споживач і виборна особа будинкового,
вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.
Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у
десятиденний термін усуває недоліки або надає споживачеві
обґрунтовану відмову щодо задоволення його претензій (абзац перший
пункту 26 Типового Договору ( 1357-99-п ).
Тобто, якщо споживач подав енергопостачальнику Акт-претензію,
щодо необхідності проведення повірки лічильника, відповідно до
умов Договору, але енергопостачальник вчасно провести повірку
лічильника або замінити його на інший повірений не має можливості,
а споживач відмовляється проводити розрахунки за спожиту
електроенергію виходячи з показів не повіреного лічильника, такі
розрахунки повинні проводитись як при користуванні електроенергією
без приладу обліку з дозволу енергопостачальника.
Згідно з пунктом 33 ПКЕЕН ( 1357-99-п ) у разі користування
електричною енергією без приладу обліку з дозволу
енергопостачальника розрахунки із споживачем здійснюються
відповідно до середньомісячного споживання. Величина
середньомісячного споживання електроенергії визначається за
попередні 12 місяців, або за фактичний період споживання, якщо він
менший 12 місяців.
У такому випадку, у разі виявлення енергопостачальником
порушення споживачем ПКЕЕН ( 1357-99-п ) пов'язаних з втручанням в
роботу приладу обліку, Методика обчислення розміру відшкодування
збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок порушення
споживачем Правил користування електричною енергією для населення,
затверджена постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 22 листопада 1999 р. N 1416
( z0919-99 ) (далі - Методика), не повинна застосовуватись.
Потрібно зауважити, що як зазначено абзацом третім пункту 17
ПКЕЕН ( 1357-99-п ), енергопостачальник повинен відновити облік
електричної енергії протягом 3 місяців. Постачання електричної
енергії без обліку понад 3 місяці забороняється.
Якщо споживач не подавав енергопостачальнику Акт-претензію і
розрахунки за спожиту електроенергію проводяться виходячи з
показів лічильника не повіреного у встановлений термін, Методика
( z0919-99 ) застосовується в усіх передбачених випадках, за
винятком випадку, коли експертизою пошкодженого приладу обліку
встановлено лише відхилення метрологічних характеристик лічильника
від передбачених нормативно - технічною документацією, і при цьому
не має інших доказів втручання споживача у його роботу.
Разом з тим, навіть за умови прострочення терміну повірки,
споживач, відповідно до абзацу шостого пункту 48 ПКЕЕН
( 1357-99-п ), несе відповідальність згідно із законодавством за
пошкодження приладу обліку.
Виняток становлять випадки, коли пошкодження приладу обліку
можуть бути безпосередньо пов'язані з простроченням терміну
повірки (нечіткий відбиток на пломбі, пересихання кордової нитки,
що використовується для пломбування лічильника, порушення
щільності між оглядовим склом і корпусом лічильника, тощо), або
коли споживач, відповідно до пункту 11 ПКЕЕН ( 1357-99-п ), не
несе відповідальності за збереження приладу обліку.
Одночасно НКРЕ звертає вашу увагу на те, що не проводячи
вчасно планову повірку засобів обліку, енергопостачальник порушує
вимоги пункту 38 ПКЕЕН ( 1357-99-п ) і, як наслідок, вимоги пункту
3.4.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1996 N 15/1 ( z0433-96 ),
відповідно до якого ліцензіат повинен діяти згідно із
законодавством України.
Додатково НКРЕ звертає увагу на те, що усі попередні
роз'яснення з порушеного питання, надані Комісією, діють у
частині, що не суперечить цьому листу.
Член Комісії Ю.Андрійчуквгору