Щодо надання роз'яснень
НКРЕ; Лист від 21.01.200605-30-11/257
Документ vl257227-06, поточна редакція — Прийняття від 21.01.2006

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
21.01.2006 N 05-30-11/257
На N 11/3106-8 від 21.12.2005
Хмельницьке обласне
територіальне відділення
Антимонопольного комітету
України

Щодо надання роз'яснень

Національна комісія регулювання електроенергетики України
розглянула лист Хмельницького обласного територіального
представництва Антимонопольного комітету України від 21.12.2005
N 11/3106-8 та в межах своєї компетенції повідомляє.
Згідно з частиною 2 статті 11 Закону Україну "Про метрологію
та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) засоби вимірювальної
техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд,
дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та у
продаж і видавати напрокат лише за умови, якщо вони пройшли
повірку або державну метрологічну атестацію.
Тобто, не повірений засіб обліку не повинен застосовуватись
для розрахунків за електричну енергію.
Потрібно зауважити, що як зазначено абзацом третім пункту 17
Правил користування електричною енергією для населення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99
N 1357 ( 1357-99-п ) (далі - ПКЕЕН), енергопостачальник повинен
відновити облік електричної енергії протягом 3 місяців. Постачання
електричної енергії без обліку понад 3 місяці забороняється.
Відповідно до абзацу восьмого пункту 13 Типового договору про
користування електричною енергією (додаток до ПКЕЕН ( 1357-99-п )
(далі - Типовий договір) енергопостачальник зобов'язується
проводити планову повірку, ремонт і заміну приладів обліку в
терміни, встановлені нормативно-технічними документами та
договором.
Як зазначено пунктом 25 Типового договору ( 1357-99-п ), у
разі порушення енергопостачальником умов договору споживач
викликає представника енергопостачальника для складання та
підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються терміни,
види, показники порушень тощо (бланк типового акта-претензії надає
енергопостачальник).
Акт-претензія складається споживачем та представником
енергопостачальника і скріплюється їхніми підписами.
У разі неприбуття представника енергопостачальника у
встановлений термін споживач має право скласти акт-претензію у
довільній формі.
У разі відмови представника енергопостачальника від
підписання акт вважається дійсним, якщо його підписали не менше
ніж три споживачі, або споживач і виборна особа будинкового,
вуличного, квартального чи іншого органу самоврядування.
Акт-претензія споживача подається енергопостачальнику, який у
десятиденний термін усуває недоліки або надає споживачеві
обґрунтовану відмову щодо задоволення його претензій (абзац перший
пункту 26 Типового Договору ( 1357-99-п ).
Тобто, якщо споживач подав енергопостачальнику Акт-претензію,
щодо необхідності проведення повірки лічильника, відповідно до
умов Договору, але енергопостачальник вчасно провести повірку
лічильника або замінити його на інший повірений не має можливості,
а споживач відмовляється проводити розрахунки за спожиту
електроенергію виходячи з показів не повіреного лічильника, такі
розрахунки повинні проводитись як при користуванні електроенергією
без приладу обліку з дозволу енергопостачальника.
Якщо споживач не подавав енергопостачальнику Акт-претензію і
розрахунки за спожиту електроенергію проводяться виходячи з
показів лічильника не повіреного у встановлений термін, Методика
застосовується в усіх передбачених випадках, за винятком випадку,
коли експертизою пошкодженого приладу обліку встановлено лише
відхилення метрологічних характеристик лічильника від передбачених
нормативно-технічною документацією, і при цьому не має інших
доказів втручання споживача у його роботу.
Разом з тим, навіть за умови прострочення терміну повірки,
споживач, відповідно до абзацу шостого пункту 48 ПКЕЕН
( 1357-99-п ), несе відповідальність згідно із законодавством за
пошкодження приладу обліку.
Виняток становлять випадки, коли пошкодження приладу обліку
можуть бути безпосередньо пов'язані з простроченням терміну
повірки (нечіткий відбиток на пломбі, пересихання кордової нитки,
що використовується для пломбування лічильника, порушення
щільності між оглядовим склом і корпусом лічильника, тощо), або
коли споживач, відповідно до пункту 11 ПКЕЕН ( 1357-99-п ), не
несе відповідальності за збереження приладу обліку.
Одночасно НКРЕ звертає вашу увагу на те, що не проводячи
вчасно планову повірку засобів обліку, енергопостачальник порушує
вимоги пункту 38 ПКЕЕН ( 1357-99-п ) і, як наслідок, вимоги пункту
3.4.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ від 13.06.1995 N 15/1 ( z0433-96 ),
відповідно до якого ліцензіат повинен діяти згідно із
законодавством України.
Член Комісії Ю.Андрійчуквгору