Про аналіз діяльності НКРЕ за 2000-2002 роки
НКРЕ; Лист від 08.10.200205-30-14/3108
Документ vl108227-02, поточна редакція — Редакція від 21.11.2002, підстава - vl602227-02

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
08.10.2002 N 05-30-14/3108
На п.6 постанови КМУ від 29.08.2002 N 1302,
п.3 дор. Прем'єр-міністра України N 8745/1
Державний комітет
інформаційної політики,
телебачення та радіомовлення
України

Про аналіз діяльності НКРЕ за 2000-2002 роки

( В доповнення до Листа див. Лист Національної комісії
регулювання електроенергетики
N 05-39-06/3602 ( vl602227-02 ) від 21.11.2002 )
На виконання п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від
29.08.2002 р. N 1302 ( 1302-2002-п) "Про заходи щодо подальшого
забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" та
п. 3 доручення Прем'єр-міністра України від 09.08.2002 р. N 8745/1
до Указу Президента України від 01.08.2002 р. N 683 ( 683/2002 )
"Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності
органів державної влади" Національна комісія регулювання
електроенергетики України повідомляє.
Розпорядженням НКРЕ від 01.10.2002 N 29 "Про заходи щодо
подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів
виконавчої влади", на виконання згаданих документів, створено
робочу групу для аналізу і висвітлення діяльності Комісії за
період 2000-2002 років під керівництвом Голови Комісії. Робочою
групою проведено аналіз діяльності НКРЕ за період 2000-2002 років,
зокрема основних офіційних публікацій, їх доступність для широкої
громадськості, надану на запити інформацію, додержання
встановлених строків, кількість та причини відмови у її наданні
тощо та зроблено висновки.
Висвітлення діяльності Національної комісії регулювання
електроенергетики України здійснюється у відповідності до Законів
України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації"
( 539/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ) в частині
інформування громадськості про власну діяльність та діяльність
суб'єктів природних монополій, а також згідно з Положенням про
НКРЕ, затвердженим Указом Президента України від 21 квітня
1998 року N 335 ( 335/98 ), та інших нормативно-правових актів.
Основними принципами функціонування Комісії є відкритість,
доступність, прозорість і гласність. Джерелом офіційної інформації
про діяльність НКРЕ, що готує й оперативно поширює її, виступає із
заявами і надає повідомлення та роз'яснення від імені Комісії,
забезпечує взаємодію із засобами масової інформації та
громадськістю, підтримує зв'язки з державними структурами - є
відділ зв'язків з громадськістю та міжнародної координації.
Діяльність Комісії систематично широко висвітлюється на сторінках
газет і журналів "День", "Киевские ведомости", "Голос України",
"Урядовий кур'єр", "Бизнес", "Українська інвестиційна газета",
"Зеркало недели", "Енергетична політика", "Нафта і газ",
"Енергетика та ринок" та на телебаченні.
Крім того, Комісія має власні публікації. Так, в пресі була
надрукована інформація про неправомірність сплати податку на
додану вартість за електричну енергію, що стало причиною
непоодиноких звернень громадян до НКРЕ з питання щодо встановлення
вартості електроенергії. У зв'язку з цим, в статті "Які ціни
справедливі" Комісією було надано детальне роз'яснення з
зазначеного питання ("Урядовий кур'єр" від 09.09.2000 N 164).
У 2001 році подією, що викликала неабиякий резонанс, стало
прийняття Верховною Радою України і відхилення Президентом України
Закону України "Про засади функціонування оптового ринку
електричної енергії". Реакцією на цю подію з боку Комісії була
стаття Голови Комісії Продана Ю.В. "Ефективний енергоринок -
основа одужання енергетики країни ("Урядовий кур'єр" від
09.09.2000 N 164), де висвітлено чітку позицію Кабінету Міністрів
України, Мінпаливенерго та державного регулюючого органу в
паливно-енергетичному комплексі, з порушеного питання.
В газеті "Урядовий кур'єр" до відома громадськості доводиться
перелік розподільчих рахунків енергопостачальних компаній та їх
структурних підрозділів і зміни до нього, на які мають
перераховувати свої кошти споживачі.
Для забезпечення прозорості проведення розрахунків між
учасниками оптового ринку електроенергії та інформованості
громадськості з питання функціонування ринку електричної енергії
Національна комісія регулювання електроенергетики України
відповідно до п.2 Тимчасового порядку внесення змін до алгоритму
оптового ринку електричної енергії та здійснення контролю за його
дотриманням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19.02.02 N 200 ( 200-2002-п ) публікує всі свої рішення в
офіційному друкованому органі Кабінету Міністрів ("Урядовий
кур'єр").
Також інформування громадськості про діяльність НКРЕ
забезпечується шляхом впровадження таких заходів: щотижня у всеукраїнській газеті Держкомінформу "Говорить і
показує Україна" публікуються повідомлення про місце і час
проведення відкритих засідань Комісії та питання порядку денного; для залучення кваліфікованих спеціалістів до роботи в Комісії
в газеті "Говорить і показує Україна" розміщується оголошення про
конкурс на заміщення вакантних посад; щотижня засобам масової інформації та прес-службі Кабінету
Міністрів України надається інформація про події, що відбулися в
Комісії та рішення, які були прийняті; щомісяця виходить "Вісник НКРЕ", в якому містяться всі
прийняті Комісією рішення; з 1999 року щомісяця в офіційному друкованому засобі масової
інформації Комісії - "Інформаційний бюлетень НКРЕ", публікуються
всі постанови Комісії та найбільш характерні відповіді на
запитання ліцензіатів та громадян, а також основні
нормативно-правові акти з питань регулювання електроенергетики та
нафтогазового комплексу України, прийняті Верховною Радою України,
Президентом України, Кабінетом Міністрів України та іншими
міністерствами і відомствами; з 1998 року щорічно Комісією видається "Збірник
нормативно-правових актів НКРЕ з питань регулювання
електроенергетики та нафтогазового комплексу України" (випуски 1,
2, 3, 4 та 5), що містить найважливіші законодавчі та
нормативно-правові акти з питань функціонування енергетичної
галузі.
Комісія співпрацює з всеукраїнськими юридичними
інформаційно-пошуковими системами "Законодавство" (Верховна Рада
України) та "Ліга:Закон" (ІАЦ "Ліга"), бази яких оперативно
поповнюються текстами постанов та листів НКРЕ.
Крім того, для забезпечення відкритості і доступності
інформації про діяльність НКРЕ створено веб-сайт Комісії
(www.nerc.gov.ua), інформація якого систематично оновлюється.
Стосовно надання інформації, то проведений робочою групою
аналіз дозволяє стверджувати про те, що на всі запити, які
надходять до Комісії від міністерств, відомств, підприємств,
організацій, ліцензіатів, громадськості надано вичерпні відповіді,
в межах своєї компетенції, з додержанням встановлених строків. В
НКРЕ плата за надання будь-якої інформації не стягується.
В межах своєї компетенції і фінансових ресурсів Комісія
продовжує роботу в напрямку щодо подальшого забезпечення
відкритості у її діяльності, висвітленні актуальних проблем
енергетичної галузі, інформованості громадськості з питань
державного регулювання в паливно-енергетичному комплексі.
Голова Комісії Ю.Проданвгору