Щодо норм споживання електричної енергії
НКРЕ; Лист від 22.02.20121016/09/47-12
Документ vl016862-12, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2012

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ЛИСТ

22.02.2012  № 1016/09/47-12

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, розглянула лист ЗАТ «Комсомольська правда - Україна» від 14.02.2012 щодо норм споживання електричної енергії та повідомляє.

Тарифи на електричну енергію для побутових споживачів (населення) фіксовані та однакові по всій території України, рівень яких не збільшувався з 1 вересня 2006 року. У той же час з вересня 2006 року постійно відбувається об’єктивний процес зміни рівня оптової ринкової ціни електроенергії та витрат на її передачу і постачання. Це зростання обумовлено насамперед збільшенням витрат на паливо у зв’язку із зростанням вартості первинних енергоносіїв (зокрема, газ природний, ядерне паливо, вугілля), збільшенням витрат на виробничі послуги, сировину і матеріали, оплату праці у зв’язку із ростом цін на продукцію промисловості та інфляційними процесами. Внаслідок цього, станом на 1 січня 2011 року тарифи на електричну енергію для побутових споживачів відшкодовували лише 24,4 % економічно обґрунтованих витрат з виробництва, передачі та постачання електроенергії.

Таким чином, підвищення тарифів на електричну енергію є необхідним кроком по приведенню тарифів на електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня.

Разом з тим з метою запобігання погіршенню соціального стану більшої частини населення, у тому числі яке використовує електричну енергію для приготування їжі та опалення житла НКРЕ запроваджено двоблочні тарифи на електричну енергію.

Обсяг споживання електроенергії 150 кВтгод на місяць (250 кВтгод для будинків, обладнаних електроплитами), на який застосовується окремий тариф на електроенергію відповідає граничній нормі споживання електричної енергії, в межах якої застосовуються пільги та надається субсидія, що визначена постановами Кабінету Міністрів України від 01.08.96 № 879 «Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати» та від 01.12.95 № 959 «Про встановлення тимчасових норм споживання населенням електроенергії та природного газу, на оплату яких надається субсидія».

Тобто, в умовах підвищення тарифів на електричну енергію для населення, обсяг споживання електроенергії (150 кВтгод або 250 кВтгод), на який застосовується окремий тариф, було запроваджено з метою додаткового захисту соціально уразливих верств населення, які користуються пільгами та отримують субсидії.

Зазначимо, що згідно з пунктом 3 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 (далі - Правила), споживання електричної енергії здійснюється на підставі договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником.

Пунктом 9 Правил встановлено, що споживання електричної енергії без приладів обліку не допускається, крім випадків передбачених цими Правилами.

У квартирах або інших об'єктах споживача, розташованих за однією адресою, встановлюється один прилад обліку незалежно від кількості господарських будівель.

За наявності декількох наймачів (власників) квартири прилад обліку встановлюється для кожного з них.

Розрахунки населення за спожиту електричну енергію здійснюються за діючими тарифами (цінами) для населення на підставі показань приладів обліку (абзац перший пункту 19 Правил).

Таким чином, питання щодо оплати і розрахунків за спожиту електричну енергію має вирішуватись з урахуванням вищенаведених вимог чинного  законодавства України.

Додатково зазначимо, що основним соціальним захистом населення є надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Порядок надання населенню субсидій регулюється відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.95 № 848 (далі - Положення).

Відповідно до пункту 3 Положення призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад. У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх відповідним органам праці та соціального захисту населення здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.

Член Комісії

К. Теличковгору