Документ vl010874-15, поточна редакція — Прийняття від 01.04.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

01.04.2015  № 3010/15/61-15


ПАТ "Одесагаз"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розглянула лист ПАТ "Одесагаз" від 25.02.2015 №04/1-092 та в межах компетенції повідомляє.

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами (населенням) - споживачами газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 (далі - Правила).

Згідно положень пункту 17 Правил розрахунковим періодом для визначення розміру оплати послуг з газопостачання є календарний місяць. Плата за надані протягом розрахункового періоду послуги з газопостачання вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено інший строк.

Пунктом 19 Правил визначено якщо споживач не оплатив надані послуги з газопостачання протягом 10 днів після строку, зазначеного в договорі чи платіжному документі споживачеві надсилається письмове попередження про припинення газопостачання.

У разі неоплати наданих послуг з газопостачання протягом 10 днів після отримання споживачем письмового попередження (з позначкою про його вручення) газопостачальне/газорозподільне підприємство має право відключити споживача від газопостачання (крім випадку, коли споживач на момент відключення пред'явив представникам газопостачального/газорозподільного підприємства платіжний документ, який свідчить про погашення заборгованості в повному обсязі).

Припинення газопостачання не звільняє споживача від обов'язку сплатити заборгованість за фактично отримані послуги з газопостачання.

Забороняється відключати споживачів від газопостачання в останній робочий день перед вихідними та святковими днями, крім випадків аварійних ситуацій в системах газопостачання.

Таким чином, відключення споживачів, які мають заборгованість з оплати за надані послуги з газопостачання, повинно проводитись з урахуванням вищевикладеного.

Разом з тим, слід зазначити, що Правилами не визначено яким чином має надсилатися/вручатися письмове попередження про припинення газопостачання (з позначкою про його вручення).

На думку Комісії, письмовим попередженням про припинення газопостачання (з позначкою про його вручення) може бути будь-яке письмове попередження про припинення газопостачання, яке вручається споживачеві під розписку (реєстроване поштове відправлення, а також письмове попередження, вручене споживачу під розписку безпосередньо кур’єром або представником газопостачального підприємства тощо).

Порядок надання послуг поштового зв'язку, права та обов'язки операторів поштового зв'язку і користувачів послуг поштового зв'язку визначено Правилами надання послуг поштового зв’язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270.

Член Комісії

В. Тарасюквгору