Щодо порушень в роботі лічильників газу
НКРЕ; Лист від 11.12.20139006/16/47-13
Документ vl006862-13, поточна редакція — Прийняття від 11.12.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ЛИСТ

11.12.2013  № 9006/16/47-13


ПАТ «Харківгаз»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ), розглянула лист ПАТ «Харківгаз» від 04.11.2013 № 3266 та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами (населенням) - споживачами газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246 (далі - Правила).

Пунктом 25 Правил передбачено, що про порушення в роботі лічильника газу, несправність, виявлення зовнішнього пошкодження лічильника газу або виникнення сумнівів щодо достовірності його показань споживач зобов'язаний невідкладно повідомити газопостачальне підприємство.

Згідно з положеннями пункту 30 Правил газопостачальне підприємство має право, зокрема, вимагати від споживача відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою НКРЕ від 29.05.2003 № 475 (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 2.2. Порядку у разі пошкодження лічильника газу, повірочного тавра, цілісності його пломб з вини споживача або дій споживача, що призвело до заниження показань лічильника, розрахунок збитків здійснюється за Нормами з урахуванням кількості підключених газових приладів, пристроїв, розміру опалювальної площі, кількості осіб, яким надавались послуги з газопостачання, та кількості днів з часу останнього контрольного зняття представником газопостачального або газорозподільного підприємства показань лічильника газу до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців.

Факт пошкодження (втручання в роботу) лічильника газу, що призвело до заниження його показань, засвідчується актом експертизи лічильника газу, який складається за результатами проведення експертизи лічильника газу відповідно до Положення про проведення експертизи лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті, затвердженого наказом Мінпаливенерго від 27.12.2005 № 619.

Відповідно до пункту 1.3 Порядку порушення споживачем Правил, які тягнуть за собою відповідальність з відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству:

використання газу у разі самовільного підключення до системи газопостачання;

використання газу в разі самовільного відновлення газопостачання;

пошкодження лічильника газу, пломб на ньому, порушення цілісності або пошкодження повірочного тавра, а також дій споживача, які призводять до заниження показань лічильника;

зрив пломб на газових приладах та пристроях, опломбованих газопостачальним або газорозподільним підприємством;

використання газу (у разі відсутності лічильника) у випадку, коли не було своєчасно повідомлено газопостачальне або газорозподільне підприємство про зміну розміру опалювальної площі, кількості осіб, яким надаються послуги з газопостачання понад один місяць, встановлення додаткових газових приладів та пристроїв;

відмова в доступі до своїх житлових та підсобних приміщень, де розташовані газові прилади (пристрої), запірна арматура та лічильники газу, представникам газопостачального або газорозподільного підприємства у випадках, передбачених Правилами для контрольного зняття показань лічильників газу, проведення інвентаризації газового обладнання та планово-технічного обслуговування, припинення газопостачання:

відмова у доступі до своїх житлових та підсобних приміщень, де розташовані лічильники газу, представникам газопостачального (газорозподільного) підприємства для їх демонтажу та монтажу, пов'язаного з проведенням періодичної повірки лічильників газу.

Таким чином, у пункті 1.3 Порядку надано вичерпний перелік порушень споживачем Правил, що тягнуть за собою відповідальність з відшкодування газопостачальному (газорозподільному) підприємству збитків.

Разом з тим звертаємо увагу ПАТ «Харківгаз», що згідно вимог пункту 32 Правил газопостачальне підприємство зобов'язане, зокрема, знімати показники лічильників газу у грудні попереднього року та січні поточного року.

Крім того, відповідно до положень пункту 17 Правил газопостачальне підприємство мас право контролювати правильність зняття показань та оформлення споживачем платіжних документів.

Згідно прикладу, наведеному у вашому листі, газопостачальним підприємством не було знято контрольні показники лічильника газу споживача у січні 2013 року, що є порушенням вимог пункту 32 Правил.

Також звертаємо увагу ПАТ «Харківгаз», що чинним законодавством України не встановлено обов'язку (права) споживача передавати газопостачальному підприємству показники лічильника газу по телефону. Крім того, у разі виникнення спірних питань між споживачем та газопостачальним підприємством не можна підтвердити чи спростувати достовірність передачі показників лічильника газу по телефону та, безпосередньо, сам показник лічильника газу. Таким чином, НКРЕ не враховує показники лічильника газу, передані по телефону.

Враховуючи вищезазначене, на думку НКРЕ. у зв'язку з тим, що положеннями пункту 1.3 Порядку надано вичерпний перелік порушень споживачем Правил, які тягнуть за собою відповідальність з відшкодування збитків газопостачальному (газорозподільному) підприємству, та, враховуючи те, що газопостачальним підприємством не доведено вину споживача (факту пошкодження або втручання в роботу лічильника газу), що засвідчується актом експертизи лічильника газу - газопостачальне підприємство не може вимагати від споживача відшкодування збитків згідно з Порядком.

Одночасно слід зазначити, що нарахування споживачеві збитків згідно з Порядком є правом, а не обов'язком газопостачального підприємства.

Окремо зазначаємо, що відповідно до положень пункту 39 Правил у разі коли між споживачем і газопостачальним (газорозподільним) підприємством не досягнуто згоди про відшкодування збитків, спірні питання вирішуються в судовому порядку.

З повагою

Член Комісії

В. Меркушоввгору