Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 22.11.20133304-05/41225-08
Документ va412731-13, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.11.2013 № 3304-05/41225-08


Департаменту капітального будівництва
Донецької обласної державної адміністрації
83001, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 144

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з газифікації східної частини м. Курахове Мар'їнського району (1-а черга будівництва (газопровід середнього тиску P = 0,3 мПа) (оголошення № 158064 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 12.08.2013 № 63 (806)), проведеної департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 22.10.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 22.10.2013 № 3304-05/36759-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з газифікації східної частини м. Курахове Мар'їнського району (1-а черга будівництва (газопровід середнього тиску P = 0,3 мПа)) (далі - документація конкурсних торгів) оформлені протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 31.07.2013 № 4 та від 01.08.2013 № 11.

Додатком 2 "Документи, які учасник торгів повинен надати у складі своєї пропозиції конкурсних торгів" (далі - додаток 2) до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, довідку місцевого органу ГУМВС України, що службову (посадову) особу учасника або фізичну особу - учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель.

Зазначимо, що пунктом 1.4 Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі - Положення), затвердженого наказом Мін'юсту від 11.01.2012 № 39/5, зареєстрованим у Мін'юсті 11.01.2012 за № 28/20341, передбачено, що держателем Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі - Реєстр), є Міністерство юстиції України.

Згідно з пунктом 3.3 Положення органами, уповноваженими здійснювати видачу відомостей з Реєстру (у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки), є Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 12.09.2013 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПАТ "Донецькоблгаз"

5917342,80

2

ПП "Лагода"

5935862,40

Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (далі - форма реєстру), цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій, затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ), передбачено, що у колонці 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів необхідно зазначати інформацію щодо способу отримання пропозицій конкурсних торгів (особисто або поштою).

Водночас у колонці 2 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено інформації щодо способу отримання пропозицій конкурсних торгів.

Додатком 2 до документації конкурсних торгів передбачено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, документально підтверджену копіями відповідних офіційних документів (технічних паспортів тощо) довідку про наявність власного та/або залученого парку машин і механізмів, необхідних для виконання цієї закупівлі, із зазначенням їх переліку. У випадку якщо учасник користуватиметься залученими (орендованими) машинами та механізмами, учасник до зазначеної довідки повинен додати завірені копії договорів оренди на залучені машини і механізми.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ПП "Лагода" відсутні завірені копії технічних паспортів або копії договорів оренди на залучені машини і механізми.

Пунктом 2 статті 22 Закону передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема, вимоги, передбачені статтею 17 Закону, та спосіб їх документального підтвердження.

Пунктом п'ятим частини першої статті 17 Закону передбачено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

На виконання вищезазначеної вимоги додатком 2 до документації конкурсних торгів передбачено подання учасником у складі пропозиції конкурсних торгів довідки місцевого органу ГУМВС України про те, що службову (посадову) особу учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель та не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі.

Водночас пропозиція конкурсних торгів ПАТ "Донецькоблгаз" містить довіреності від 12.08.2013 та від 27.08.2013, згідно з якими службовими (посадовими) особами, яких уповноважено представляти інтереси ПАТ "Донецькоблгаз" під час проведення процедури закупівлі, є Падалка А. М. та Бондаренко О. В. відповідно.

При цьому пропозиція конкурсних торгів ПАТ "Донецькоблгаз" не містить довідки місцевого органу ГУМВС України про те, що Падалку А. М. та Бондаренка О. В. не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель та не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, судимість з яких не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Згідно з абзацом 2 пункту першого та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 16.09.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Донецькоблгаз" і ПП "Лагода", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна" та "Строк виконання" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу 5 "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця", визначено ПАТ "Донецькоблгаз", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою та з яким укладено договір підряду від 04.10.2013 № 50.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі робіт з газифікації східної частини м. Курахове Мар'їнського району (1-а черга будівництва (газопровід середнього тиску P = 0,3 мПа)), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні реєстру пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги форми реєстру та Наказу;

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги Положення.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів ПАТ "Донецькоблгаз" і ПП "Лагода" не відповідають вимогам додатка 2 до документації конкурсних торгів.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором підряду від 04.10.2013 № 50, що проведено з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленим в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

Крім того, Мінекономрозвитку рекомендує в документації конкурсних торгів замовника зазначати інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників згідно з законодавством, зокрема вимогами, встановленими статтею 17 Закону. Тобто у разі якщо законодавством визначено конкретну форму документів, які можуть містити відповідну інформацію, передбачену статтею 17 Закону, та встановлено уповноважений орган на їх видачу, пропонуємо замовнику при підготовці документації конкурсних торгів у подальшому встановлювати вимогу щодо надання учасниками саме таких документів.

VII. Додаткова інформація:

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору