Документ va403342-10, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2010

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Департамент заходів торговельної політики
Л И С Т
26.03.2010 N 18/1-0403-ЕП
<...>

Департаментом заходів торговельної політики розглянуто лист
<...> щодо застосування вимоги частини 2 статті 4 Закону України
від 17.07.97 N 468/97-ВР ( 468/97-ВР ) "Про державне регулювання
імпорту сільськогосподарської продукції" при митному оформленні
товарів другої - двадцять першої груп УКТЗЕД ( 2371а-14 ).
Частиною 2 статті 4 цього Закону ( 468/97-ВР ) встановлено,
що продукти, призначені для продажу населенню, що підпадають під
визначення другої - двадцять першої груп Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) (УКТ ЗЕД), можуть бути випущені з-під митного
контролю на територію України з країн, вільних від карантину, за
умови наявності, зокрема, сертифіката походження таких продуктів.
Законодавчої норми щодо необхідності подання сертифікату
походження вказаних товарів, не призначених для продажу населенню,
при їх випуску з-під митного контролю статтею 4 Закону України від
17.07.97 N 468/97-ВР ( 468/97-ВР ) не встановлено.
Повідомляємо також, що відповідно до статті 1 Митного кодексу
України ( 92-15 ) митний режим - сукупність норм, встановлених
законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої
мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний
кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг
митних процедур, які при цьому здійснюються.
Статтею 81 Митного кодексу України ( 92-15 ) встановлено, що
декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою
(письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про
товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний
кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх
митного контролю та митного оформлення.
Перелік документів, необхідних для здійснення митного
контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України, затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 01.02.06 N 80 ( 80-2006-п ).
Зокрема, одним з документів, обов'язковим для подання, є
зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що
використовується в міжнародній практиці замість договору
(контракту).
Відповідно до Положення про форму зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), затвердженого наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.01
N 201 ( z0833-01 ), до умов, які повинні бути передбачені в
договорі (контракті), відносяться предмет договору, об'єкт, мета
та інші істотні умови.
Згідно зі статтею 45 Митного кодексу України ( 92-15 ) особи,
які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон
України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом
покладено на митні органи, зобов'язані подавати митним органам
документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю.
Директор Департаменту
заходів торговельної політики О.І.Пашинний
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору