Роз'яснення до складання звіту про вартість об'єкта аукціону
Фонд державного майна; Лист від 27.06.200710-36-10278
Документ va278224-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.10.2009, підстава - v4577224-09

                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
27.06.2007 N 10-36-10278
{ Лист втратив чинність на підставі Листа Фонду державного
майна
N 10-36-14577 ( v4577224-09 ) від 07.10.2009 }
Роз'яснення до складання звіту
про вартість об'єкта аукціону

На виконання пункту 10 наказу Фонду державного майна України
від 13.06.2007 N 929 (зі змінами, внесеними наказом від 27.06.2007
N 1052), керуючись повноваженнями стосовно надання роз'яснень щодо
застосування національних стандартів оцінки та Методики оцінки
майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 51, ст. 2669) (далі - Методика оцінки майна), Фонд
державного майна України надає такі роз'яснення до пункту 15
Порядку продажу у 2007 році земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007
N 710 ( 710-2007-п ) (газета "Урядовий кур'єр" від 23.05.2007
N 89) (далі - Порядок продажу) щодо складання звіту про вартість
об'єкта аукціону.
1. Оцінка об'єкта аукціону проводиться суб'єктом оціночної
діяльності - суб'єктом господарювання на підставі договору на
проведення оцінки, укладеного з державним органом приватизації, за
результатами конкурсного відбору, передбаченого пунктом 5 Порядку
продажу ( 710-2007-п ).
2. Оцінка земельних ділянок державної власності, на яких
розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, проводиться
відповідно до Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки
майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10.09.2003 N 1440 ( 1440-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., 37, ст. 1995), Національного стандарту
N 2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.10.2004 N 1442 ( 1442-2004-п ) (газета
"Урядовий кур'єр" від 10.11.2004 N 214), Методики експертної
грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 N 1531 ( 1531-2002-п )
(газета "Урядовий кур'єр" від 23.10.2002 N 196), та Порядку
проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,
затвердженого наказом Державного комітету України по земельних
ресурсах від 09.01.2003 N 2 ( z0396-03 ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 22, ст. 1011) (далі - Порядок оцінки). Базою
оцінки для земельної ділянки є ринкова вартість, визначена на
підставі припущення про земельну ділянку як умовно вільну від
земельних поліпшень.
3. Визначення початкової вартості об'єкта приватизації, який
належить до об'єктів малої приватизації, визначених частиною
першою статті 2 Закону України "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) (газета
"Голос України" від 14.04.92 N 68), крім окремого індивідуально
визначеного майна, до якого належать рухоме майно та об'єкти
незавершеного будівництва за наявності бухгалтерської інформації
щодо фактичних витрат на будівництво таких об'єктів, відповідно до
Методики оцінки майна ( 1891-2003-п ) здійснюється шляхом
проведення незалежної оцінки згідно з національними стандартами
оцінки. База оцінки такого об'єкта визначається відповідно до
вимог Методики оцінки майна.
4. Визначення початкової вартості об'єкта приватизації
(пакета акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації (корпоратизації), що належить державі, об'єктів
незавершеного будівництва за наявності бухгалтерської інформації
щодо фактичних витрат на будівництво таких об'єктів) відповідно до
Методики оцінки майна ( 1891-2003-п ) здійснюється шляхом
проведення стандартизованої оцінки. За результатами оцінки
державний орган приватизації складає акт оцінки відповідного
майна, який затверджується наказом. Наказ разом з актом оцінки не
пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку проведення
незалежної оцінки об'єкта аукціону, зазначеного у договорі на
проведення оцінки, передається суб'єкту оціночної діяльності -
суб'єкту господарювання як вихідні дані для використання в оцінці
об'єкта аукціону, до складу якого належить зазначений об'єкт
приватизації. Вартість об'єкта аукціону визначається як сума
оціночної вартості об'єкта приватизації, зазначеній у акті оцінки,
та ринкової вартості земельної ділянки, на якій розташований
об'єкт приватизації.
5. Незалежна оцінка об'єкта аукціону оформлюється звітом про
оцінку, який містить висновок про вартість. Звіт про оцінку та
висновок про вартість об'єкта аукціону складаються з дотриманням
вимог, встановлених національними стандартами оцінки. При цьому у
висновку про вартість окремо зазначаються вартість об'єкта
аукціону, вартість об'єкта приватизації та вартість земельної
ділянки, на якій розташований об'єкт приватизації, без урахування
суми податку на додану вартість. Сума податку на додану вартість,
що нараховується і сплачується у випадках, визначених
законодавством, визначається за результатами продажу об'єкта
аукціону з ціни продажу такого об'єкта і включається до ціни,
зазначеної в договорі купівлі-продажу об'єкта аукціону.
6. Керуючись положеннями пункту 3.4 Порядку оцінки
( z0396-03 ) та пунктами 22 та 23 Методики оцінки майна, звіт про
вартість об'єкта аукціону дійсний протягом строку, встановленого
Методикою оцінки майна ( 1891-2003-п ) (з урахуванням строку його
продовження), але не може перевищувати одного року від дати
оцінки. Строк проведення оцінки об'єкта аукціону, порядок
рецензування звіту про оцінку та затвердження її результатів
встановлюються відповідно до вимог Методики оцінки майна.
Голова Фонду В.Семенюквгору