Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель
Мінекономрозвитку України; Лист, Висновок від 22.11.20133304-05/41226-08
Документ va122731-13, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.11.2013 № 3304-05/41226-08


Відділу освіти Шахтарської міськради
Донецької області вул. Ватутіна, 1,
м. Шахтарськ, Донецька обл., 86200

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, Київ, 03680

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 3-1, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції будинку творчості під дитячий садок в м. Шахтарськ по вул. Суворова, 17 (оголошення № 109697 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 15.04.2013 № 30 (773)), проведеної відділом освіти Шахтарської міськради Донецької області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 24.10.2013 (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 24.10.2013 № 3304-05/37041-08).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим, п'ятим та сьомим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

Замовником, усупереч вимозі пункту 3.6 Порядку, не надано протоколу вибору процедури закупівлі та протоколу затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції будинку творчості під дитячий садок в м. Шахтарськ по вул. Суворова, 17 (далі - документація конкурсних торгів). Пунктом 3.8 Порядку встановлено, що у разі, коли Замовник не надав у строк (термін), визначений у листі-повідомленні, інформацію та документи, зазначені у цьому листі, Мінекономрозвитку здійснює моніторинг закупівлі та приймає рішення за його результатами на підставі та в межах наявної інформації та документів.

З огляду на зазначене, Мінекономрозвитку на підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" закупівлі за державні кошти робіт з реконструкції будинку творчості під дитячий садок в м. Шахтарськ по вул. Суворова, 17 оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 05.04.2013.

Пунктом 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 2 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено, що пропозиція, що подається учасником, повинна містити, зокрема копію свідоцтва платника податків (про перебування на податковому обліку).

При цьому слід зауважити, що до Податкового кодексу України 17.12.2012 були внесені зміни Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" від 24.05.2012 № 4834-VI, зокрема, відповідно до яких пункт 64.3 Податкового кодексу України викладено в новій редакції: взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.1 цієї статті підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". У разі взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах державної податкової служби згідно з пунктом 64.2 цієї статті цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб наступного робочого дня з дня взяття на облік за основним місцем обліку надсилається (видається) довідка про взяття на облік.

Разом з цим, 17.12.2012 набрав чинності Закон України "Про внесення змін у деякі закони України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 24.05.2012 № 4839-VI, яким внесені зміни до законодавства щодо взяття на облік юридичних та фізичних осіб - підприємців.

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 24.05.2012 № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України від 24.05.2012 № 4834-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм", а також підвищення рівня обслуговування платників податків та удосконалення окремих норм порядку обліку платників податків в органах державної податкової служби внесені зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі - Порядок обліку платників податків і зборів).

Вищезазначеними змінами до Порядку обліку платників податків і зборів встановлюються особливості взяття на облік в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб, а саме у разі взяття на облік як платників податків і зборів в органах державної податкової служби юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі у разі взяття на облік договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, орган державної податкової служби за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.

Отже, законодавством передбачено, що взяття на облік суб'єктів господарювання в органах державної статистики, Державної податкової служби та Пенсійного фонду України підтверджується Випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яка висилається (видається) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю держреєстратором в порядку, встановленому Законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" з урахуванням особливостей, встановлених Порядком обліку платників податків і зборів.

Таким чином, при розробленні та затвердженні замовниками документації конкурсних торгів слід враховувати вищевказані зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку платників податків і зборів.

Пунктом 7 "Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 7 розділу 3) документації конкурсних торгів передбачено, що гарантійний строк якості на виконані роботи становить не менше 24 місяців від дати прийняття об'єкта Замовником.

Водночас відповідно до частини першої статті 884 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду. Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об'єкта замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом.

Таким чином, Замовник в порушення вимог ЦКУ зменшив нижню межу гарантійного строку на виконані роботи.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 16.05.2013 (далі - протокол розкриття Замовника) для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

№ п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн. з ПДВ

1

ТОВ "Ліспром"

3366958,80

2

ТОВ "Глав-Інж-Строй"

3169049,15

3

ТОВ "Фінансово-промислова група "Універсал"

3457443,34

4

Дочірнє підприємство "Дюфор"

3162024,82

Формою протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (далі - форма протоколу розкриття), затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що пункт 5 "Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів)" протоколу розкриття є обов'язковими для заповнення.

У пункті 5 протоколу розкриття Замовника зазначено ціну пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Ліспром" - 3366598,80 гривні.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Ліспром" надано форму "Пропозиція конкурсних торгів", згідно з якою ціна пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Ліспром" складає 3366958,80 гривні.

Згідно з протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 27.05.2013 пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Глав-Інж-Строй" та ТОВ "Фінансово-промислова група "Універсал" відхилено як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів.

Зокрема пропозицію конкурсних торгів ТОВ "Глав-Інж-Строй" відхилено у зв'язку з тим, що у складі пропозиції конкурсних торгів зазначеного учасника надано фінансовий звіт, де середня кількість працівників дорівнює одному працівнику (сторінка 37 пропозиції конкурсних торгів) та у довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (сторінка 87 пропозиції конкурсних торгів), зазначено п'ять працівників.

Слід зазначити, що в документації конкурсних торгів Замовника не передбачено підстави для відхилення пропозиції конкурсних торгів у разі невідповідності відомостей, зазначених у фінансовому звіті та довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Відповідно до абзацу шостого статті 3 Закону закупівля здійснюється за принципом об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів.

Натомість Замовником допущено до оцінки пропозицію конкурсних торгів ТОВ "Ліспром", у складі якої подано фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2012 рік та довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, де зазначено аналогічну чисельність працівників - 1 та 5 відповідно.

Невідповідність даних фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за 2012 рік та довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Глав-Інж-Строй", не може вважатись достатньою підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів такого учасника згідно з пунктом 3 частини першої статті 29 Закону, оскільки Замовником було допущено до оцінки пропозицію конкурсних торгів ТОВ "Ліспром", яка містила аналогічні дані.

Пунктом 1 "Оформлення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 1 розділу III) передбачено, що повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, які додаються до пропозицій конкурсних торгів за вимогою замовника і вказані у даній документації з конкурсних торгів.

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів дочірнього підприємства "Дюфор" надано "Календарний графік виконання робіт" та "Договірну ціну", підписані Пилипенко І. І. та Жуковою О. І. відповідно.

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів дочірнього підприємства "Дюфор" не надано документів, що підтверджують повноваження щодо права підпису документів пропозиції конкурсних торгів зазначеного учасника Пилипенко І. І. та Жуковою О. І.

Пунктом 2 розділу III документації конкурсних торгів передбачено, що у разі залучення субпідрядних організацій на роботи учасником подається, зокрема, нотаріально завірена копія ліцензії на здійснення функцій генерального підрядника.

Відповідно до роз'яснення Замовника від 30.04.2013 № 14 та згідно з постановою КМУ "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури" від 05.12.2007 № 1396 діяльність генерального підрядника на будівництві включена до переліку робіт, здійснення яких можливе за умови отримання ліцензії.

Пропозиція конкурсних торгів дочірнього підприємства "Дюфор" містить інформацію щодо залучення субпідрядної організації "Макіївське міжрайонне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт ДПТ України".

При цьому пропозиція конкурсних торгів дочірнього підприємства "Дюфор" не містить нотаріально завіреної копії ліцензії на здійснення функцій генерального підрядника.

Частиною 1 "Кваліфікаційні вимоги учасникам" (далі - частина 1) додатка 2 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, довідку у вигляді таблиці із зазначенням клієнтів, з якими укладались аналогічні договори (назва клієнта, місцезнаходження, предмет та дата укладення угоди та термін (строк) виконання аналогічних робіт, контактні телефони). Відомості повинні підтверджуватися нотаріально засвідченими копіями договорів та оригіналами відгуків по таких договорах в кількості не менше трьох.

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Ліспром" надано довідку про наявність досвіду виконання аналогічних договорів, згідно з якою предметом аналогічних договорів виступали капітальний ремонт офісного приміщення, ремонт системи водопостачання та каналізації та ремонт приміщень та благоустрій території.

Згідно з наказом Державного комітету ядерного регулювання від 26.11.2004 № 181 реконструкція - це комплекс будівельних робіт, пов'язаних із зміною техніко-економічних показників чи використанням об'єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів. При цьому складовою частиною реконструкції об'єкта може бути капітальний ремонт.

Виходячи з викладеного, відомості, зазначені у довідці про наявність досвіду виконання аналогічних договорів, наданої у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Ліспром", не можуть вважатися такими, що надані відносно виконаних аналогічних робіт.

Частиною 1 додатка 2 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема довідку у вигляді таблиці про основні типи обладнання, будівельні машини і механізми, що передбачається використовувати для виконання робіт по будівництву, де зазначити: тип обладнання, будівельних машин та механізмів, модель і вік устаткування, будівельних машин та механізмів (в роках), стан (в робочому стані, потребує ремонту, ін.), кількість наявних одиниць, власне, орендоване (назва орендодавця), буде придбане (назва постачальника). Якщо учасник подає відомості про орендовані транспортні засоби, такі відомості повинні підтверджуватись копіями договорів оренди, якщо транспортні засоби власні, подаються копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу.

Пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Ліспром" містить довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, згідно з якою відповідне обладнання, зокрема, орендоване у ТОВ "Старком Груп".

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Старком Груп" не надано копії договорів оренди на відповідне обладнання.

Частиною 2 "Вимоги, встановлені статтею 17 Закону" (далі - частина 2) додатка 2 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема інформаційну довідку з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видана не більше ніж за 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів уповноваженим органом, на фізичну особу, яка є учасником, або службову (посадову) особу, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (оригінал).

Зазначимо, що пунктом 1.4 Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі - Положення), затвердженого наказом Мін'юсту від 11.01.2012 № 39/5, зареєстрованим у Мін'юсті 11.01.2012 за № 28/20341, передбачено, що держателем Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі - Реєстр), є Міністерство юстиції України.

Згідно з пунктом 3.3 Положення органами, уповноваженими здійснювати видачу відомостей з Реєстру (у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки), є Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Водночас у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "Ліспром" та дочірнього підприємства "Дюфор" відсутні інформаційні довідки з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видані не більше ніж за 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів уповноваженим органом, на службових (посадових) осіб, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (оригінал).

Частиною 2 додатка 2 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, довідку у вигляді таблиці про професійну структуру і кваліфікацію інженерно-технічних працівників учасника для виконання робіт по будівництву (від першого керівника до майстра, робітника): із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, посади, освіти, досвіду роботи по спеціальності, копії трудових книжок, копії дипломів (для інженерно-технічних працівників).

Водночас у складі пропозиції конкурсних торгів дочірнього підприємства "Дюфор" надано довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 14.05.2013 № 14/05-08, яка не містить інформації про досвід роботи по спеціальності працівників дочірнього підприємства "Дюфор".

Частиною 2 додатка 2 до документації конкурсних торгів встановлено, що учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати, зокрема, документ, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів (виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом) чи інше) (на вибір учасника).

При цьому у складі пропозиції конкурсних торгів дочірнього підприємства "Дюфор" надано наказ від 03.12.2012 № 135-к (далі - наказ від 03.12.2012), відповідно до якого М. О. Федорищев приступив до виконання обов'язків директора зазначеного учасника на підставі позачергових зборів учасників товариства ТОВ "Донецька управляюча компанія" від 30.11.2012 № 30/11-33.

Проте відповідно до абзацу першого пункту 2 роз'яснення Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС "Про порядок оплати тимчасового замісництва" від 29.12.65 № 30/391 (далі - Роз'яснення) призначення працівника виконувачем обов'язків за вакантною посадою не допускається. Таке можливо лише за посадою, призначення на яку здійснюється вищим органом управління. Керівник підприємства, установи, організації зобов'язаний не пізніше місячного строку з дня прийняття працівника на роботу надати документи для його призначення на посаду до вищого органу управління. Цей орган в місячний строк з дня отримання документів повинен розглянути питання і повідомити керівника про результати.

Таким чином, наказ від 03.12.2012 суперечить Роз'ясненню.

Згідно з абзацом другим пункту 1 та пунктом 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, а також пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та у зв'язку з тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, є обов'язком замовника.

Проте, відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 27.05.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Ліспром" та дочірнього підприємства "Дюфор", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв "Ціна" та "Строк виконання робіт" і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у додатку 5 "Критерії та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів учасників" до документації конкурсних торгів визначено - дочірнє підприємство "Дюфор", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою та з яким укладено договір від 19.06.2013 № 153.

Формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (далі - форма протоколу оцінки), затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, передбачено, що пункти 5 "Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх відхилення" і 6 "Перелік пропозицій конкурсних торгів, допущених до оцінки" протоколу оцінки є обов'язковими для заповнення, крім того, протокол оцінки повинен містити відбиток печатки Замовника.

Водночас у протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 27.05.2013 не заповнено відповідно пункти 5 і 6, крім того, зазначений протокол не містить відбитку печатки Замовника.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі робіт з реконструкції будинку творчості під дитячий садок в м. Шахтарськ по вул. Суворова, 17, закупівлі Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону в частині зазначення інформації про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством та зміни до Податкового кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та положення Порядку обліку платників податків і зборів, а також вимоги ЦКУ в частині визначення гарантій якості у договорі будівельного підряду;

- при заповненні протоколу оцінки конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги форми протоколу оцінки.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Ліспром" та дочірнього підприємства "Дюфор" не відповідають вимогам частин 1 та 2 додатка 2 до документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів дочірнього підприємства "Дюфор" не відповідає вимогам пунктів 1 і 2 розділу III документації конкурсних торгів та вимогам Роз'яснення.

3. Щодо відповідності законодавству у сфері державних закупівель інших рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов'язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю:

- рішення та дії Замовника, пов'язані із здійсненням відповідної закупівлі не відповідають абзацу шостому частини першої статті 3 Закону.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором від 19.06.2013 № 153, що проведена з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство рекомендує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Пунктом 3.14 Порядку визначено, що копію висновку Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) - до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

Директор департаменту
державних закупівель
та державного замовлення
Мінекономрозвитку
А.Є. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору