Національний класифікатор України. Єдиний закупівельний словник (CPV:2002, IDT) ДК 021:2007
Держспоживстандарт України; Класифікатор, Покажчик від 04.04.200776
Документ va076609-07, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 01.01.2016, підстава - v1749731-15

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ПРИЙНЯТО
ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту
України
04.04.2007 N 76
( v0076609-07 )
{ Класифікатор скасовано на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1749 ( v1749731-15 ) від 23.12.2015 }
НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
Єдиний закупівельний словник
(CPV:2002, IDT)
ДК 021:2007

Книга 1

Чинний від 01.01.2008
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Національний класифікатор "Єдиний закупівельний словник"
(ЄЗС) призначений для стандартизації опису в договорах
(контрактах) предмета державних закупівель, забезпечування більшої
прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти, створювання ефективного конкурентного середовища у сфері
державних закупівель, а також підтримування участі вітчизняних
товаровиробників у торгах щодо закупівель за межами України. Єдиний закупівельний словник згармонізований з європейським
закупівельним словником Common Procurement Vocabulary (CPV). Єдиний закупівельний словник складається з основного та
додаткового словників, які є автентичними перекладами CPV, у
редакції додатка I до Регламенту ЄС N 2195/2002 Європейського
Парламенту і Ради та поправок до додатка I згідно з Регламентом
Комісії ЄС N 2151/2003, а також містить таблицю відповідності між
Єдиним закупівельним словником і Українською класифікацією товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), ідентичну таблиці відповідності між CPV і
Комбінованою номенклатурою Європейського співтовариства (CN) у
редакції додатка V до Регламенту ЄС N 2195/2002 Європейського
Парламенту і Ради та поправок до додатка V згідно з Регламентом
Комісії ЄС N 2151/2003. В основному та додатковому словниках назви продукції та
послуг - предметів закупівель, а також описи їхньої призначеності
чи додаткових характеристик мають англійські відповідники. В українських назвах та описах предмета закупівель в
основному і додатковому словниках за необхідності через розділовий
знак ";" курсивом наведено їхні синоніми або пояснення. Щоб полегшити пошук предмета закупівель, у книзі 3 подано
абетковий покажчик у вигляді ключових слів українською мовою.
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей класифікатор Український Єдиний закупівельний словник
(далі - ЄЗС) призначений замовникам державних закупівель для
описування в повідомленнях про запрошення до участі в торгах
(тендерах) предмета державних закупівель, а також вітчизняним
товаровиробникам і надавачам послуг для пошуку тендерних
пропозицій як у межах, так і поза межами України. Основний словник ЄЗС установлює коди та назви продукції та
послуг, що можуть бути предметом закупівель. Додатковий словник ЄЗС установлює коди та описи призначеності
чи додаткових характеристик продукції та послуг, що уточнюють
предмет закупівлі.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Коди предмета закупівлі в основному словнику складаються з
восьми цифр і їхня структура відповідає такій схемі: - перші 2 цифри (XX) визначають розділ (XX000000-Y); - перші 3 цифри (XXX) визначають групу (XXX00000-Y); - перші 4 цифри (XXXX) визначають клас (XXXX0000-Y); - перші 5 цифр (XXXXX) визначають категорію (XXXXX000-Y).
Останні три цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах
кожної категорії. Щоб встановити однакову розрядність цифрового
коду, на кожному рівні код доповнено нулями до восьми розрядів. Дев'ята цифра (Y) є контрольним числом.
Приклад 01000000-7 Продукція сільського господарства, садівництва,
мисливства та супутня продукція 01100000-8 Культури сільськогосподарські, продукція
овочівництва та садівництва 01130000-7 Плоди, горіхи, культури для виробництва напоїв та
прянощів 01131000-4 Плоди та горіхи 01131100-5 Плоди та горіхи тропічних культур 01131110-8 Плоди тропічних культур 01131111-5 Банани.
Контрольне число розраховують таким чином: 1. Кожну цифру коду перемножують на відповідний ваговий
коефіцієнт (3, 7, 1, 3, 7, 1, 3, 7); 2. Одержані результати додають; 3. Суму ділять на 10; 4. Остача від ділення - є контрольне число. Приклад розраховування контрольного числа для коду
32553000-Y:
------------------------------------------------------------------ |Код | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Ваговий | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | |коефіцієнт | | | | | | | | | |---------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Добуток | 9 | 14 | 5 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | |---------------+------------------------------------------------| |Сума |9 + 14 + 5 + 15 + 21 + 0 + 0 + 0 = 64 | |---------------+------------------------------------------------| |Ділення |64 : 10 = 6 (остача 4) | |---------------+------------------------------------------------| |Контрольне |4 | |число | | ------------------------------------------------------------------
Скорочення "н.в.і.у." означає "не введені до інших
угруповань". Таблицю відповідності кодів УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) кодам ЄЗС подано в додатку А. Абетковий покажчик ключових слів у контексті назв українською
мовою предмета закупівлі подано в книзі 3.
3. ОСНОВНИЙ СЛОВНИК
------------------------------------------------------------------ | Код | Назва | |-------------+--------------------------------------------------| | 01000000-7 |Продукція сільського |Agricultural, | | |господарства, |horticultural, hunting | | |садівництва, мисливства |and related products | | |та супутня продукція | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01100000-8 |Культури |Crops, products of | | |сільськогосподарські, |market gardening and | | |продукція овочівництва та|horticulture | | |садівництва | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01110000-1 |Хлібні злаки та інші |Cereals and other crops | | |культури | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01111000-8 |Хлібні злаки |Cereals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01111100-9 |Пшениця |Wheat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01111110-2 |Пшениця тверда |Durum wheat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01111120-5 |Пшениця м'яка |Soft wheat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01111200-0 |Кукурудза |Maize | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01111300-1 |Рис |Rice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01111400-2 |Ячмінь |Barley | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01111500-3 |Жито |Rye | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01111600-4 |Овес |Oats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01111700-5 |Солод |Malt | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01111900-7 |Продукція із зерна |Grain products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01112000-5 |Картопля та сушені овочі |Potatoes and dried | | | |vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01112100-6 |Картопля |Potatoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01112200-7 |Овочі стручкові сушені та|Dried leguminous | | |бобові культури |vegetables and pulses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01112210-0 |Овочі стручкові сушені |Dried leguminous | | | |vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01112211-7 |Сочевиця |Lentils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01112212-4 |Нут |Chick peas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01112213-1 |Горох сушений |Dried peas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01112220-3 |Культури бобові |Pulses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01113000-2 |Насіння та плоди олійні |Oil seeds and oleaginous| | | |fruit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01113100-3 |Боби сої |Soya beans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01113200-4 |Арахіс |Peanuts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01113300-5 |Насіння соняшнику |Sunflower seeds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01113400-6 |Насіння бавовнику |Cotton seeds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01113500-7 |Насіння кунжуту; насіння |Sesame seeds | | |сезаму | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01113600-8 |Насіння гірчиці |Mustard seeds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01114000-9 |Тютюн необроблений |Unmanufactured tobacco | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01115000-6 |Рослини, використовувані |Plants used for sugar | | |для виробництва цукру |manufacturing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01115100-7 |Буряк цукровий |Sugar beet | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01115200-8 |Тростина цукрова |Sugar cane | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01116000-3 |Солома та кормові |Straw and forage | | |культури | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01116100-4 |Солома |Straw | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01116200-5 |Культури кормові |Forage | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01117000-0 |Сировина рослинна |Raw vegetable materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01117100-1 |Сировина рослинна, |Raw vegetable materials | | |використовувана у |used in textile | | |текстильній промисловості|production | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01117110-4 |Бавовна |Cotton | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01117120-7 |Джут |Jute | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01117130-0 |Льон |Flax | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01118000-7 |Каучук і латекс |Natural rubber and latex| | |натуральні та супутня |and associated products | | |продукція | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01118100-8 |Каучук натуральний |Natural rubber | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01118200-9 |Латекс натуральний |Natural latex | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01118210-2 |Продукція з латексу |Latex products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01119000-4 |Рослини, використовувані |Plants used in specific | | |у специфічних галузях |fields | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01119100-5 |Рослини, використовувані |Plants used in perfumery| | |у парфумерії чи |or pharmacy, or for | | |фармацевтиці або в |insecticidal or similar | | |інсектицидних чи |purposes | | |аналогічних цілях | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01119110-8 |Рослини, використовувані |Plants used in perfumery| | |у парфумерії | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01119120-1 |Рослини, використовувані |Plants used in pharmacy | | |у фармацевтиці | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01119130-4 |Рослини, використовувані |Plants used for | | |у інсектицидних цілях |insecticidal purposes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01119140-7 |Рослини, використовувані |Plants used for | | |у фунгіцидних чи |fungicidal or similar | | |аналогічних цілях |purposes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01119200-6 |Насіння рослин, |Seeds of plants used in | | |використовуваних у |specific fields | | |специфічних галузях | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01120000-4 |Овочі, продукція |Vegetables, | | |садівництва та |horticultural products | | |розсадників |and nursery products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121000-1 |Овочі |Vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121100-2 |Овочі коренеплідні та |Root and tuber | | |бульбоплідні |vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121110-5 |Овочі коренеплідні |Root vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121111-2 |Буряк столовий |Beetroot | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121112-9 |Морква |Carrots | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121113-6 |Цибуля |Onions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121114-3 |Ріпа |Turnips | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121120-8 |Овочі бульбоплідні |Tuber vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121200-3 |Овочі плодові |Fruit vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121210-6 |Квасоля |Beans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121211-3 |Боби кінські |Broad beans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121212-0 |Квасоля стручкова |Green beans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121213-7 |Квасоля багатоквіткова; |Runner beans | | |квасоля турецька | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121220-9 |Горох |Peas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121221-6 |Горох овочевий |Garden peas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121222-3 |Горох зелений для |Mange-tout | | |споживання в стручках; | | | |манжту | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121230-2 |Перець овочевий |Peppers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121240-5 |Томати |Tomatoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121250-8 |Баклажани |Courgettes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121260-1 |Гриби культивовані |Mushrooms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121270-4 |Огірки |Cucumbers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121300-4 |Овочі листкові |Leaf vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121310-7 |Салат-латук |Lettuce | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121320-0 |Салат листковий |Salad leaves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121330-3 |Артишок |Artichokes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121340-6 |Шпинат |Spinach | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121400-5 |Овочі капустяні |Cabbage vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121410-8 |Капуста головчаста |Cabbage | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121420-1 |Капуста цвітна |Cauliflower | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121430-4 |Капуста брокколі |Broccoli | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121440-7 |Капуста брюссельська |Brussels sprouts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01121500-6 |Насіння овочів |Vegetable seeds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01122000-8 |Продукція садівництва |Horticultural products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01122100-9 |Рослини живі, цибулини, |Live plants, bulbs, | | |корені, прищепи та живці |roots, cuttings and | | | |slips | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01122200-0 |Квіти зрізані |Cut flowers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01122210-3 |Композиції квіткові |Floral arrangements | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01122300-1 |Насіння квітів |Flower seeds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01130000-7 |Плоди, горіхи, культури |Fruit, nuts, beverage | | |для виробництва напоїв та|and spice crops | | |прянощів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131000-4 |Плоди та горіхи |Fruit and nuts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131100-5 |Плоди та горіхи тропічних|Tropical fruit and nuts | | |культур | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131110-8 |Плоди тропічних культур |Tropical fruit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131111-5 |Банани |Bananas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131112-2 |Ананаси |Pineapples | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131113-9 |Манго |Mangoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131114-6 |Фініки |Dates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131115-3 |Родзинки |Raisins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131116-0 |Інжир |Figs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131117-7 |Авокадо |Avocados | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131118-4 |Плоди ківі |Kiwi fruit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131120-1 |Горіхи кокосові |Coconuts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131200-6 |Плоди цитрусових культур |Citrus fruit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131210-9 |Лимони |Lemons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131220-2 |Апельсини |Oranges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131230-5 |Грейпфрути |Grapefruit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131240-8 |Мандарини |Tangerines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131250-1 |Лайми |Limes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131300-7 |Плоди нетропічних культур|Non-tropical fruit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131310-0 |Ягоди |Berry fruit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131311-7 |Смородина |Currants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131312-4 |Аґрус |Gooseberries | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131313-1 |Суниця; полуниця |Strawberries | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131314-8 |Малина |Raspberries | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131315-5 |Журавлина |Cranberries | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131320-3 |Яблука, груші, айва |Apples, pears and | | | |quinces | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131321-0 |Яблука |Apples | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131322-7 |Груші |Pears | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131323-4 |Айва |Quinces | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131330-6 |Плоди кісточкових культур|Stone fruit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131331-3 |Абрикоси |Apricots | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131332-0 |Персики |Peaches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131333-7 |Вишні |Cherries | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131334-4 |Сливи |Plums | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131340-9 |Виноград |Grapes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131341-6 |Виноград столовий |Table grapes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131342-3 |Виноград для виноробства |Wine grapes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131400-8 |Маслини; оливки |Olives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01131500-9 |Насіння плодових культур |Fruit seeds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01132000-1 |Культури для виробництва |Beverage crops | | |напоїв | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01132100-2 |Кава зелена в зернах |Coffee beans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01132200-3 |Листя чаю |Tea bushes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01132300-4 |Мате |Mate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01132400-5 |Какао-боби сирі |Cocoa beans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01133000-8 |Прянощі необроблені |Unprocessed spices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01200000-9 |Тварини живі та продукція|Live animals and animal | | |тваринництва |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01210000-2 |Худоба велика рогата та |Cattle and their | | |продукція її розведення |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01211000-9 |Худоба велика рогата |Cattle | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01211100-0 |Худоба велика рогата жива|Live bovine cattle | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01211200-1 |Телята |Calves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01212000-6 |Молоко коров'яче сире |Fresh cows' milk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01213000-3 |Сперма бугаїв |Bulls' semen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01220000-5 |Тварини |Farm animals and their | | |сільськогосподарські та |products | | |продукція їх розведення | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01221000-2 |Худоба |Livestock | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01221100-3 |Вівці |Sheep | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01221200-4 |Кози |Goats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01221300-5 |Коні |Horses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01222000-9 |Молоко овече та козине |Fresh milk from sheep | | |сире |and goats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01222100-0 |Молоко овече |Sheep's milk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01222200-1 |Молоко козине |Goats' milk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01223000-6 |Вовна і волос тварин |Wool and animal hair | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01223100-7 |Вовна стрижена |Shorn wool | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01223200-8 |Волос тварин |Animal hair | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01230000-8 |Свині |Pigs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01240000-1 |Птиця свійська жива та |Live poultry and eggs | | |яйця | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01241000-8 |Птиця свійська жива |Live poultry | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01242000-5 |Яйця |Eggs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01250000-4 |Тварини дрібні живі та |Small live animals and | | |продукція їх розведення |their products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01251000-1 |Кролі та зайці |Rabbits and hares | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01251100-2 |Кролі |Rabbits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01251200-3 |Зайці |Hares | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01252000-8 |Продукція тваринництва |Animal products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01252100-9 |Мед натуральний |Natural honey | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01252200-0 |Равлики |Snails | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01252300-1 |Харчові продукти |Edible products of | | |тваринного походження |animal origin | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01252400-2 |Віск |Waxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01300000-0 |Продукція змішаного |Products of mixed | | |сільського господарства |farming | |-------------+-------------------------+------------------------| | 01900000-6 |Товари |Agricultural supplies | | |сільськогосподарські | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02000000-4 |Продукція лісівництва та |Forestry and logging | | |лісозаготівлі |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02100000-5 |Деревина |Wood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02110000-8 |Деревина хвойних порід |Coniferous wood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02120000-1 |Деревина тропічних порід |Tropical wood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02130000-4 |Деревина паливна |Fuel wood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02140000-7 |Деревина необроблена |Rough wood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02150000-0 |Деревина м'яких порід |Softwood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02160000-3 |Відходи деревинні |Wood waste | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02170000-6 |Тріска та стружка |Scrap wood | | |деревинні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02180000-9 |Колоди |Logs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02181000-6 |Стовпи дерев'яні |Wooden poles | | |необроблені | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02182000-3 |Кілки |Pickets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02190000-2 |Лісоматеріали |Timber | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02191000-9 |Продукція з |Timber products | | |лісоматеріалів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02200000-6 |Смоли природні |Gums | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02210000-9 |Бальзами |Balsams | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02220000-2 |Шелак |Lac | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02300000-7 |Корок натуральний |Cork | | |необроблений | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02400000-8 |Продукція лісівництва |Forestry products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02410000-1 |Рослини, трави, мохи та |Ornamental plants, | | |лишайники декоративні |grasses, mosses or | | | |lichens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02500000-9 |Продукція лісорозсадників|Tree-nursery products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02510000-2 |Рослини |Plants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02511000-9 |Саджанці рослин |Bedding plants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02512000-6 |Цибулини квітів |Flower bulbs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02513000-3 |Кущі |Shrubs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 02520000-5 |Дерева |Trees | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05000000-5 |Риба, продукція |Fish, fishing products | | |рибальства та інша |and other by-products of| | |супутня продукція рибного|the fishing industry | | |господарства | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05100000-6 |Риба |Fish | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05110000-9 |Риба жива |Live fish | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05120000-2 |Риба, свіжа та охолоджена|Fish, fresh or chilled | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05121000-9 |Риба камбалоподібна, |Flat fish, fresh or | | |свіжа та охолоджена |chilled | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05121100-0 |Морський язик, свіжий та |Sole, fresh or chilled | | |охолоджений | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05121200-1 |Камбала, свіжа та |Plaice, fresh or chilled| | |охолоджена | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05122000-6 |Риба родини тріскових, |Fish of the cod family, | | |свіжа та охолоджена |fresh or chilled | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05122100-7 |Тріска, свіжа та |Cod, fresh or chilled | | |охолоджена | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05122200-8 |Сайда, свіжа та |Pollock, fresh or | | |охолоджена |chilled | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05122300-9 |Хек, свіжий та |Hake, fresh or chilled | | |охолоджений | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05122400-0 |Пікша, свіжа та |Haddock, fresh or | | |охолоджена |chilled | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05123000-3 |Оселедець, свіжий та |Herring, fresh or | | |охолоджений |chilled | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05124000-0 |Тунець, свіжий та |Tuna, fresh or chilled | | |охолоджений | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05125000-7 |Мерлан, свіжий та |Whiting, fresh or | | |охолоджений |chilled | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05126000-4 |Мальок, свіжий та |Whitebait, fresh or | | |охолоджений |chilled | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05127000-1 |Лосось, свіжий та |Salmon, fresh or chilled| | |охолоджений | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05130000-5 |М'ясо риби |Fish meat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05200000-7 |Ракоподібні та молюски |Crustaceans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05210000-0 |Ракоподібні свіжі |Fresh crustaceans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05220000-3 |Устриці |Oysters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05230000-6 |Молюски |Shellfish | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05240000-9 |Безхребетні водяні |Aquatic invertebrates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05300000-8 |Продукція водяна |Aquatic products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05310000-1 |Корали та аналогічна |Corals or similar | | |продукція |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05320000-4 |Губки натуральні |Natural sponges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05330000-7 |Водорості морські |Seaweeds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05331000-4 |Водорості |Algae | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05400000-9 |Побічна продукція рибного|By-products of the | | |господарства |fishing industry | |-------------+-------------------------+------------------------| | 05410000-2 |Борошно рибне |Fish meal | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10000000-3 |Вугілля кам'яне, буре |Coal, lignite, peat and | | |вугілля, торф та інша |other coal-related | | |продукція переробляння |products | | |вугілля | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10100000-4 |Вугілля кам'яне та паливо|Coal and coal-based | | |на основі вугілля |fuels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10110000-7 |Вугілля кам'яне |Coal | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10120000-0 |Паливо на основі вугілля |Coal-based fuels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10121000-7 |Антрацит |Hard coal | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10122000-4 |Брикети |Briquettes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10123000-1 |Паливо тверде |Solid fuels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10124000-8 |Паливо викопне |Fossil fuels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10125000-5 |Паливо деревне |Wood fuels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10200000-5 |Вугілля буре та торф |Lignite and peat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10210000-8 |Вугілля буре; лігніт |Lignite | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10220000-1 |Торф |Peat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10300000-6 |Продукція переробляння |Coal-related products | | |вугілля | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10310000-9 |Нафта вугільна |Coal oil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10320000-2 |Продукція коксова |Coke products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 10321000-9 |Кокс |Coke | |-------------+-------------------------+------------------------| | 11000000-0 |Нафта, природний газ, |Petroleum, natural gas, | | |оливи та споріднена |oil and associated | | |продукція |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 11100000-1 |Нафта (сира) |Petroleum (crude) | |-------------+-------------------------+------------------------| | 11200000-2 |Газ природний |Natural gas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 11300000-3 |Оливи та подібна |Oil and associated | | |продукція |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 11310000-6 |Сланці бітумінозні чи |Bituminous or oil shale | | |нафтоносні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 12000000-7 |Руди уранові та торієві |Uranium and thorium ores| |-------------+-------------------------+------------------------| | 12100000-8 |Руди уранові |Uranium ores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 12200000-9 |Руди торієві |Thorium ores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 13000000-4 |Руди металеві |Metal ores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 13100000-5 |Руди залізні |Iron ores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 13200000-6 |Руди кольорових металів |Non-ferrous metal ores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 13210000-9 |Руди мідні |Copper ores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 13220000-2 |Руди нікелеві |Nickel ores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 13230000-5 |Руди алюмінієві |Aluminium ores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 13240000-8 |Руди благородних металів |Precious-metal ores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 13250000-1 |Руди свинцеві |Lead ores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 13260000-4 |Руди цинкові |Zinc ores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 13270000-7 |Руди олов'яні |Tin ores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 13300000-7 |Руди різні |Miscellaneous ores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14000000-1 |Продукція видобувна, |Mining, quarrying and | | |гірнича та інша |other associated | | |споріднена продукція |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14100000-2 |Матеріали будівельні з |Stone construction | | |каменю |materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14110000-5 |Камінь будівельний |Stone for construction | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14111000-2 |Мармур та будівельний |Marble and calcareous | | |вапняковий камінь |building stone | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14111100-3 |Мармур |Marble | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14111200-4 |Туф вапняковий; травертин|Travertine | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14112000-9 |Камінь будівельний різний|Miscellaneous building | | | |stone | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14112100-0 |Граніт |Granite | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14112200-1 |Пісковик |Sandstone | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14112300-2 |Базальт |Basalt | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14112400-3 |Камінь бордюрний |Kerbstones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14120000-8 |Вапняк, гіпс та крейда |Limestone, gypsum and | | | |chalk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14121000-5 |Вапняк та гіпс |Limestone and gypsum | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14121100-6 |Гіпс |Gypsum | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14121200-7 |Вапно |Lime | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14121210-0 |Вапно у порошку |Powdered lime | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14121300-8 |Вапняк |Limestone | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14122000-2 |Крейда та доломіт |Chalk and dolomite | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14122100-3 |Крейда |Chalk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14122200-4 |Доломіт |Dolomite | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14130000-1 |Сланець шиферний |Slate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14200000-3 |Пісок та глина |Sand and clay | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14210000-6 |Гравій, пісок, |Gravel, sand, crushed | | |роздроблений камінь та |stone and aggregates | | |наповнювачі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14211000-3 |Пісок |Sand | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14211100-4 |Пісок природний |Natural sand | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212000-0 |Гранули, щебінь, порошок |Granules, chippings, | | |з каменю, галька, гравій,|stone powder, pebbles, | | |поколотий та роздроблений|gravel, broken and | | |камінь, кам'яні суміші, |crushed stone, stone | | |гравійно-піщані суміші та|mixtures, sand-gravel | | |інші наповнювачі |mixtures and other | | | |aggregates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212100-1 |Галька та гравій |Pebbles and gravel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212110-4 |Галька |Pebbles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212120-7 |Гравій |Gravel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212200-2 |Наповнювачі |Aggregates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212210-5 |Суміші гравійно-піщані |Sand-gravel mix | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212300-3 |Камінь поколотий і |Broken and crushed stone| | |роздроблений | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212310-6 |Баласт |Ballast | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212320-9 |Граніт роздроблений |Crushed granite | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212330-2 |Базальт роздроблений |Crushed basalt | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212400-4 |Ґрунт |Soil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212410-7 |Гумус |Topsoil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212420-0 |Підґрунтя |Subsoil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14212430-3 |Щебінь кам'яний |Stone chippings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14213000-7 |Покрив дорожній |Macadam, tarred macadam | | |щебеневий, |and tar sands | | |щебенево-гудроновий | | | |дорожній покрив та | | | |бітумінозний пісок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14213100-8 |Покрив дорожній |Macadam | | |щебеневий; макадам | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14213200-9 |Покрив дорожній |Tarred macadam | | |щебенево-гудроновий; | | | |тармакадам | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14213300-0 |Пісок бітумінозний |Tar sands | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14220000-9 |Глина та каолін |Clay and kaolin | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14221000-6 |Глина |Clay | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14222000-3 |Каолін |Kaolin | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14300000-4 |Мінерали хімічні та |Chemical and fertiliser | | |мінеральні добрива |minerals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14310000-7 |Добрива мінеральні |Fertiliser minerals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14311000-4 |Кальцій природний, |Natural calcium, | | |алюмінієвий фосфат |aluminium calcium | | |кальцію та природна |phosphate and crude | | |необроблена калієва сіль |natural potassium salts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14311100-5 |Кальцій природний |Natural calcium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14311200-6 |Фосфат кальцію |Aluminium calcium | | |алюмінієвий |phosphates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14311300-7 |Сіль калієва природна |Crude natural potassium | | |необроблена |salts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14312000-1 |Пірит; залізний колчедан |Iron pyrites | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14312100-2 |Пірит необпалений |Unroasted iron pyrites | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14320000-0 |Мінерали хімічні |Chemical minerals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14400000-5 |Сіль та чистий хлорид |Salt and pure sodium | | |натрію |chloride | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14410000-8 |Сіль кам'яна |Rock salt | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14420000-1 |Сіль морська |Sea salt | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14430000-4 |Сіль випарена та чистий |Evaporated salt and pure| | |хлорид натрію |sodium chloride | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14440000-7 |Сіль дорожня |Road salt | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14450000-0 |Розчини соляні |Salt in brine | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14500000-6 |Продукція добувної |Related mining and | | |промисловості |quarrying products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14510000-9 |Бітум та асфальт |Bitumen and asphalt | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14511000-6 |Бітум |Bitumen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14512000-3 |Асфальт |Asphalt | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14520000-2 |Каміння дорогоцінне та |Precious and | | |напівдорогоцінне; пемза; |semi-precious stones; | | |наждак; природні |pumice stone; emery; | | |абразиви; інші мінерали |natural abrasives; other| | |та благородні метали |minerals and precious | | | |metals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14521000-9 |Каміння дорогоцінне та |Precious and | | |напівдорогоцінне |semi-precious stones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14521100-0 |Каміння дорогоцінне |Precious stones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14521110-3 |Алмази |Diamonds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14521120-6 |Рубіни |Rubies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14521130-9 |Смарагди |Emeralds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14521140-2 |Пил і порошок |Dust or powder of | | |дорогоцінного каміння |precious stones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14521200-1 |Каміння напівдорогоцінне |Semi-precious stones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14521210-4 |Пил і порошок |Dust or powder of | | |напівдорогоцінного |semi-precious stones | | |каміння | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14522000-6 |Алмази промислові; пемза;|Industrial diamonds; | | |наждак та інші природні |pumice stone; emery and | | |абразиви |other natural abrasives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14522100-7 |Пемза |Pumice stone | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14522200-8 |Алмази промислові |Industrial diamonds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14522300-9 |Наждак |Emery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14522400-0 |Абразиви природні |Natural abrasives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14523000-3 |Мінерали споріднені, |Related minerals, | | |благородні метали та |precious metals and | | |подібна продукція |associated products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14523100-4 |Мінерали |Minerals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14523200-5 |Золото |Gold | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14523300-6 |Срібло |Silver | |-------------+-------------------------+------------------------| | 14523400-7 |Платина |Platinum | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15000000-8 |Продукти харчові та напої|Food products and | | | |beverages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15100000-9 |Продукція тваринництва, |Animal products, meat | | |м'ясо та м'ясні продукти |and meat products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15110000-2 |М'ясо |Meat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15111000-9 |М'ясо великої рогатої |Bovine meat | | |худоби | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15111100-0 |Яловичина |Beef | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15111110-3 |Солонина яловича |Corned beef | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15111140-2 |Туші яловичі |Beef carcasses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15111190-7 |Яловичина у відрубах |Beef cuts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15111191-4 |М'ясо на біфштекси |Beefsteak | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15111200-1 |Телятина |Veal | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15111210-4 |Телятина у відрубах |Veal cuts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15112000-6 |Птиця свійська |Poultry | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15112100-7 |М'ясо свійської птиці |Fresh poultry, whole | | |свіже, тушки |animals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15112110-0 |Гуси |Geese | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15112120-3 |Індики |Turkeys | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15112130-6 |Кури |Chickens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15112140-9 |Качки |Ducks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15112200-8 |М'ясо свійської птиці у |Poultry cuts | | |відрубах | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15112210-1 |Відруби курей |Chicken cuts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15112220-4 |Відруби індиків |Turkey cuts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15112230-7 |Відруби качок, гусей та |Duck, goose and | | |цесарок |guinea-fowl cuts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15112300-9 |Печінка свійської птиці |Poultry livers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15112310-2 |Печінка гусяча |Foie gras | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15113000-3 |Свинина |Pork | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15113100-4 |М'ясо свиняче на відбивні|Pork chops | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15113300-6 |Туші свинячі |Pork carcasses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15114000-0 |Субпродукти |Offal | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15115000-7 |Ягнятина та баранина |Lamb and mutton | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15115100-8 |Ягнятина |Lamb | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15115200-9 |Баранина |Mutton | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15117000-1 |Козлятина |Goat meat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15118000-8 |М'ясо коней, віслюків, |Horse, ass, mule or | | |мулів та лошаків |ninny meat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15118100-9 |Конина |Horsemeat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15118900-7 |М'ясо віслюків, мулів та |Ass, mule or hinny meat | | |лошаків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15119000-5 |М'ясо різне |Various meats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15119100-6 |Кролятина |Rabbit meat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15119200-7 |Зайчатина |Hare meat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15119300-8 |Дичина |Game | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15119400-9 |Лапки жаб'ячі |Frogs' legs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15119500-0 |Голуби |Pigeons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15120000-5 |Вовна, шкури та шкіра |Animal wool, hides and | | |тварин |skins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15121000-2 |Вовна |Wool | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15122000-9 |Шкури тварин |Animal hides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15123000-6 |Шкіра тварин |Animal skins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15124000-3 |Шкіра та пір'я пташині |Bird skins and feathers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15130000-8 |Продукція з м'яса |Meat products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131000-5 |Консерви м'ясні та вироби|Meat preserves and | | |з м'яса |preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131100-6 |Продукція з ковбасного |Sausage-meat products | | |фаршу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131110-9 |Фарш ковбасний |Sausage meat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131120-2 |Вироби ковбасні |Sausage products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131130-5 |Ковбаси |Sausages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131131-2 |Ковбаси з печінки |Liver sausages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131132-9 |Ковбаси з яловичини |Beef sausages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131133-6 |Ковбаси зі свинини |Pork sausages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131134-3 |Кров'янка та інші |Black pudding and other | | |кров'яні ковбаси |blood sausages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131135-0 |Ковбаси з м'яса свійської|Poultry sausages | | |птиці | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131200-7 |М'ясо сушене, засолене, |Dried, salted, smoked or| | |закопчене та замариноване|seasoned meat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131210-0 |Окіст копчений |Gammon | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131220-3 |Грудинка копчена |Bacon | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131230-6 |Салямі |Salami | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131300-8 |Вироби з печінки |Liver preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131310-1 |Паштети |Pate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131320-4 |Вироби з печінки гусей та|Preparations of goose or| | |качок |duck liver | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131400-9 |Продукція зі свинини |Pork products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131410-2 |Шинка |Ham | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131420-5 |Фрикадельки |Meatballs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131490-6 |Страви зі свинини готові |Prepared pork dishes | | |до вживання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131500-0 |Продукція з м'яса |Poultry products | | |свійської птиці | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131600-1 |Продукція з яловичини та |Beef and veal products | | |телятини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131610-4 |Фрикадельки з яловичини |Beef meatballs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131620-7 |Фарш яловичий |Minced beef | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131640-3 |Біфштекси яловичі |Beefburgers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15131700-2 |Вироби з м'яса |Meat preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15200000-0 |Риба приготована та |Prepared and preserved | | |законсервована |fish | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15210000-3 |Філе, печінка, ікра та |Fish fillets, fish | | |молочко риб |livers and roe | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15211000-0 |Філе рибне |Fish fillets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15211100-1 |Філе рибне свіже |Fresh fish fillets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15212000-7 |Ікра та молочко риб |Fish roe | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15213000-4 |Печінка риб |Fish livers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15220000-6 |Риба, філе рибне та інше |Frozen fish, fish | | |м'ясо риб заморожені |fillets and other fish | | | |meat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15221000-3 |Риба заморожена |Frozen fish | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15222000-0 |Філе рибне заморожене |Frozen fish fillets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15223000-7 |Куски риби заморожені |Frozen fish steaks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15229000-9 |Продукція рибна |Frozen fish products | | |заморожена | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15230000-9 |Риба сушена та засолена; |Dried or salted fish; | | |риба в розсолі; риба |fish in brine; smoked | | |закопчена |fish | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15231000-6 |Риба сушена |Dried fish | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15232000-3 |Риба засолена |Salted fish | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15233000-0 |Риба в розсолі |Fish in brine | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15234000-7 |Риба закопчена |Smoked fish | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15234100-8 |Лосось закопчений |Smoked salmon | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15234200-9 |Оселедець закопчений |Smoked herring | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15234300-0 |Форель закопчена |Smoked trout | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15235000-4 |Риба законсервована |Preserved fish | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15240000-2 |Консерви рибні та іншим |Canned or tinned fish | | |способом приготована чи |and other prepared or | | |законсервована риба |preserved fish | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15241000-9 |Риба запанірована |Coated, canned or tinned| | |сухарями чи в тісті, |fish | | |рибні консерви | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15241100-0 |Консерви з лосося |Canned salmon | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15241200-1 |Оселедець приготований чи|Prepared or preserved | | |законсервований |herring | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15241300-2 |Сардини |Sardines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15241400-3 |Консерви з тунця |Canned tuna | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15241500-4 |Макрель |Mackerel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15241600-5 |Анчоуси |Anchovies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15241700-6 |Палички рибні |Fish fingers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15241800-7 |Вироби з риби |Coated fish preparations| | |запанірованої сухарями чи| | | |в тісті | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15242000-6 |Страви рибні готові до |Prepared fish dishes | | |вживання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15243000-3 |Вироби з риби |Preparations of fish | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15244000-0 |Ікра осетрових та |Caviar and caviar | | |замінники ікри |substitutes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15244100-1 |Ікра осетрових |Caviar | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15244200-2 |Замінники ікри |Caviar substitutes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15250000-5 |Морепродукти |Seafood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15251000-2 |Ракоподібні заморожені |Frozen crustaceans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15252000-9 |Ракоподібні приготовані |Prepared or preserved | | |чи законсервовані |crustaceans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15253000-6 |Продукція з молюсків |Shellfish products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15300000-1 |Плоди, овочі та супутня |Fruit, vegetables and | | |продукція |related products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15310000-4 |Картопля та продукція з |Potatoes and potato | | |картоплі |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15311000-1 |Картопля заморожена |Frozen potatoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15311100-2 |Чіпси та картопля фрі |Chips or french fries | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15311200-3 |Картопля у шматочках, у |Diced, sliced and other | | |вигляді пластівців та в |frozen potatoes | | |іншому вигляді заморожена| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15312000-8 |Продукція з картоплі |Potato products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15312100-9 |Пюре картопляне швидкого |Instant mashed potatoes | | |приготування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15312200-0 |Чіпси картопляні |Part-fried potato chips | | |засмажені частково | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15312300-1 |Вироби хрусткі з картоплі|Potato crisps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15312310-4 |Вироби хрусткі з картоплі|Flavoured potato crisps | | |ароматизовані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15312400-2 |Закуски з картоплі |Potato snacks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15312500-3 |Крокети з картоплі |Potato croquettes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15313000-5 |Картопля оброблена |Processed potatoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15320000-7 |Соки фруктові та овочеві |Fruit and vegetable | | | |juices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15321000-4 |Соки фруктові |Fruit juices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15321100-5 |Сік апельсиновий |Orange juice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15321110-8 |Сік апельсиновий |Concentrated orange | | |концентрований |juice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15321200-6 |Сік грейпфрутовий |Grapefruit juice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15321300-7 |Сік лимонний |Lemon juice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15321400-8 |Сік ананасовий |Pineapple juice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15321500-9 |Сік виноградний |Grape juice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15321600-0 |Сік яблучний |Apple juice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15321700-1 |Суміші неконцентрованих |Mixtures of | | |соків |unconcentrated juices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15321800-2 |Соки концентровані |Concentrated juices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15322000-1 |Соки овочеві |Vegetable juices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15322100-2 |Сік томатний |Tomato juice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15330000-0 |Плоди та овочі |Fruit and vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331000-7 |Овочі оброблені |Processed vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331100-8 |Овочі свіжі та заморожені|Fresh or frozen | | | |vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331110-1 |Овочі коренеплідні |Processed root | | |оброблені |vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331120-4 |Овочі бульбоплідні |Processed tuber | | |оброблені |vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331130-7 |Квасоля, горох, перець, |Beans, peas, peppers, | | |томати та інші овочі |tomatoes and other | | | |vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331131-4 |Квасоля оброблена |Processed beans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331132-1 |Горох оброблений |Processed peas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331133-8 |Горох поколотий |Split peas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331134-5 |Томати оброблені |Processed tomatoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331135-2 |Гриби оброблені |Processed mushrooms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331136-9 |Перець оброблений |Processed peppers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331137-6 |Паростки бобів сої |Soybean sprouts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331138-3 |Трюфелі |Truffles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331140-0 |Овочі листкові та капуста|Leaf and cabbage | | | |vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331142-4 |Капуста оброблена |Processed cabbage | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331150-3 |Бобові оброблені |Processed pulses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331170-9 |Овочі заморожені |Frozen vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331400-1 |Овочі законсервовані та |Preserved and/or canned | | |(або) овочеві консерви |vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331410-4 |Квасоля в томатному соусі|Beans in tomato sauce | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331411-1 |Квасоля печена |Baked beans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331420-7 |Томати законсервовані |Preserved tomatoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331423-8 |Консерви томатні |Canned tomatoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331425-2 |Паста томатна |Tomato puree | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331427-6 |Паста томатна |Concentrated tomato | | |концентрована |puree | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331428-3 |Соус томатний |Tomato sauce | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331430-0 |Консерви грибні |Canned mushrooms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331450-6 |Маслини оброблені; оливки|Processed olives | | |оброблені | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331460-9 |Консерви овочеві |Canned vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331461-6 |Капуста квашена |Canned sauerkraut | | |законсервована | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331462-3 |Горох законсервований |Canned peas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331463-0 |Квасоля лущена |Canned shelled beans | | |законсервована | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331464-7 |Квасоля нелущена |Canned whole beans | | |законсервована | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331465-4 |Спаржа законсервована |Canned asparagus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331466-1 |Маслини законсервовані; |Canned olives | | |оливки законсервовані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331470-2 |Кукурудза цукрова |Sweet corn | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331480-5 |Овочі законсервовані для |Provisionally preserved | | |тимчасового зберігання |vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15331500-2 |Овочі законсервовані в |Vegetables preserved in | | |оцті |vinegar | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332000-4 |Плоди та горіхи оброблені|Processed fruit and nuts| |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332100-5 |Плоди оброблені |Processed fruit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332140-7 |Яблука оброблені |Processed apples | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332150-0 |Груші оброблені |Processed pears | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332160-3 |Банани оброблені |Processed bananas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332170-6 |Ревінь |Rhubarb | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332180-9 |Диня |Melons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332200-6 |Джеми та мармелад; желе |Jams and marmalades; | | |плодове; пюре та пасти |fruit jellies; fruit or | | |плодові чи горіхові |nut puree and pastes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332230-5 |Мармелад |Marmalades | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332231-2 |Мармелад апельсиновий |Orange marmalade | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332232-9 |Мармелад лимонний |Lemon marmalade | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332240-8 |Желе плодове |Fruit jellies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332250-1 |Пасти фруктові |Fruit pastes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332260-4 |Пасти горіхові |Nut pastes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332261-1 |Паста арахісова |Peanut butter | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332270-7 |Пюре плодове |Fruit purees | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332290-3 |Джеми |Jams | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332291-0 |Джем абрикосовий |Apricot jam | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332292-7 |Джем ожиновий |Blackberry jam | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332293-4 |Джем з чорної смородини |Blackcurrant jam | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332294-1 |Джем вишневий |Cherry jam | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332295-8 |Джем малиновий |Raspberry jam | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332296-5 |Джем суничний; джем |Strawberry jam | | |полуничний | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332300-7 |Горіхи оброблені |Processed nuts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332310-0 |Горіхи підсмажені або |Roasted or salted nuts | | |підсолені | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332400-8 |Плоди законсервовані |Preserved fruits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332410-1 |Плоди висушені |Dried fruit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332411-8 |Смородина оброблена |Processed currants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332412-5 |Родзинки оброблені |Processed raisins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15332419-4 |Родзинки без кісточок; |Sultanas | | |кишмиш | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15333000-1 |Побічна продукція |Vegetable by-products | | |переробляння овочів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15400000-2 |Олії, тверді олії та |Animal or vegetable oils| | |тваринні жири |and fats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15410000-5 |Олії та тваринні жири |Crude animal or | | |сирі |vegetable oils and fats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15411000-2 |Олії та тваринні жири |Animal or vegetable oils| |-------------+-------------------------+------------------------| | 15411100-3 |Олії |Vegetable oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15411110-6 |Олія оливкова |Olive oil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15411120-9 |Олія кунжутова |Sesame oil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15411130-2 |Олія арахісова |Groundnut oil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15411140-5 |Олія кокосова |Coconut oil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15411200-4 |Олія харчова |Cooking oil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15411210-7 |Олія для смаження |Frying oil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15412000-9 |Жири |Fats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15412100-0 |Жири тваринні |Animal fats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15412200-1 |Олії тверді |Vegetable fats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15413000-6 |Залишки олій тверді |Solid residues of | | | |vegetable fats or oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15413100-7 |Макуха |Oil-cake | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15420000-8 |Олії та жири очищені |Refined oils and fats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15421000-5 |Олії очищені |Refined oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15422000-2 |Жири очищені |Refined fats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15423000-9 |Олії та жири |Hydrogenated or | | |гідрогенізовані або |esterified oils or fats | | |етерифіковані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15424000-6 |Воски рослинні |Vegetable waxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15430000-1 |Жири харчові |Edible fats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15431000-8 |Маргарин та подібні |Margarine and similar | | |вироби |preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15431100-9 |Маргарин |Margarine | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15431110-2 |Маргарин рідкий |Liquid margarine | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15431200-0 |Паста знежирена або з |Reduced or iow-fat | | |низьким вмістом жиру |spreads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15500000-3 |Продукти молочні |Dairy products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15510000-6 |Молоко та вершки |Milk and cream | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15511000-3 |Молоко |Milk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15511100-4 |Молоко пастеризоване |Pasteurised milk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15511200-5 |Молоко стерилізоване |Sterilised milk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15511210-8 |Молоко УВТ-оброблене |UHT milk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15511300-6 |Молоко знежирене |Skimmed milk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15511400-7 |Молоко частково знежирене|Semi-skimmed milk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15511500-8 |Молоко незбиране |Full-cream milk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15511600-9 |Молоко згущене |Condensed milk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15511700-0 |Молоко сухе |Milk powder | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15512000-0 |Вершки |Cream | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15512100-1 |Вершки з низьким вмістом |Single cream | | |жирів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15512200-2 |Вершки жирні |Double cream | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15512300-3 |Вершки згущені |Clotted cream | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15512900-9 |Вершки для збивання |Whipping cream | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15530000-2 |Масло вершкове |Butter | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15540000-5 |Сири |Cheese products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15541000-2 |Сир столовий |Table cheese | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15542000-9 |Сир недозрілий |Fresh cheese | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15542100-0 |Сир кисломолочний |Cottage cheese | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15542200-1 |Сир м'який |Soft cheese | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15542300-2 |Сир фета |Feta cheese | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15543000-6 |Сири терті, в порошку, |Grated, powdered, | | |блакитні та інші |blue-veined and other | | | |cheese | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15543100-7 |Сири блакитні |Blue cheese | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15543200-8 |Сир чедер |Cheddar cheese | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15543300-9 |Сир тертий |Grated cheese | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15543400-0 |Сир пармезан |Parmesan cheese | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15544000-3 |Сир твердий |Hard cheese | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15545000-0 |Сир плавлений |Cheese spreads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15550000-8 |Продукція молочна |Assorted dairy products | | |різноманітна | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15551000-5 |Йогурт та інша |Yoghurt and other | | |ферментована молочна |fermented milk products | | |продукція | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15551300-8 |Йогурт |Yoghurt | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15551310-1 |Йогурт неароматизований |Unflavoured yoghurt | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15551320-4 |Йогурт ароматизований |Flavoured yoghurt | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15551500-0 |Маслянка |Buttermilk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15552000-2 |Казеїн |Casein | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15553000-9 |Лактоза та сироп лактози |Lactose or lactose syrup| |-------------+-------------------------+------------------------| | 15554000-6 |Сироватка |Whey | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15555000-3 |Морозиво та подібна |Ice-cream and similar | | |продукція |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15555100-4 |Морозиво |Ice-cream | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15555200-5 |Шербет |Sorbet | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15600000-4 |Продукція |Grain mill products, | | |борошномельно-круп'яної |starches and starch | | |промисловості, крохмалі |products | | |та продукція з крохмалю | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15610000-7 |Продукція |Grain mill products | | |борошномельно-круп'яної | | | |промисловості | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15611000-4 |Рис обрушений |Husked rice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612000-1 |Борошно зернових та |Cereal or vegetable | | |овочевих культур і |flour and related | | |супутня продукція |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612100-2 |Борошно пшеничне |Wheat flour | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612110-5 |Борошно непросіяне |Wholemeal flour | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612120-8 |Борошно хлібопекарське |Breadmaking flour | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612130-1 |Борошно без домішок |Plain flour | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612150-7 |Борошно для виробництва |Pastry flour | | |кондвиробів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612190-9 |Борошно самопідіймальне |Self-raising flour | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612200-3 |Борошно інших зернових |Cereal flour | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612210-6 |Борошно кукурудзяне |Corn flour | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612220-9 |Борошно рисове |Rice flour | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612300-4 |Борошно овочеве дрібного |Vegetable flour and meal| | |та грубого помелу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612400-5 |Суміші для виготовляння |Mixes for the | | |хлібопекарських виробів |preparation of baker's | | | |wares | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612410-8 |Суміші для виготовляння |Cake mixes | | |кондитерських виробів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612420-1 |Суміші для виготовляння |Baking mixes | | |хлібобулочних виробів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15612500-6 |Продукція хлібопекарська |Bakery products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15613000-8 |Продукція із зерна |Cereal grain products | | |зернових | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15613100-9 |Крупи |Groats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15613300-1 |Продукція із зернових |Cereal products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15613310-4 |Зернові, приготовані для |Prepared breakfast | | |сніданку |cereals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15613311-1 |Пластівці кукурудзяні |Cornflakes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15613312-8 |Суміші вівсяні |Oat mix | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15613313-5 |Мюслі |Muesli | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15613319-7 |Пшениця "повітряна" |Puffed wheat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15613380-5 |Пластівці вівсяні |Rolled oats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15614000-5 |Рис оброблений |Processed rice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15614100-6 |Рис довгозернистий |Long-grain rice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15614200-7 |Рис полірований |Milled rice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15614300-8 |Рис подроблений |Broken rice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15615000-2 |Висівки |Bran | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15620000-0 |Крохмаль та |Starches and starch | | |крохмалепродукти |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15621000-7 |Олія кукурудзяна |Corn oil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15622000-4 |Глюкоза та продукція з |Glucose and glucose | | |глюкози; фруктоза та |products; fructose and | | |продукція з фруктози |fructose products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15622100-5 |Глюкоза та продукція з |Glucose and glucose | | |глюкози |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15622110-8 |Глюкоза |Glucose | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15622120-1 |Сироп глюкози |Glucose syrup | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15622300-7 |Фруктоза та продукція з |Fructose and fructose | | |фруктози |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15622310-0 |Фруктоза |Fructose | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15622320-3 |Вироби з фруктози |Fructose preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15622321-0 |Розчини фруктози |Fructose solutions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15622322-7 |Сироп фруктози |Fructose syrup | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15623000-1 |Крохмаль |Starches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15624000-8 |Тапіока |Tapioca | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15625000-5 |Крупа манна |Semolina | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15626000-2 |Крем солодкий в порошку |Custard powder | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15700000-5 |Корми для тварин |Animal feedstuffs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15710000-8 |Корми готові для |Prepared animal feeds | | |сільськогосподарських та |for farm and other | | |інших тварин |animals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15711000-5 |Корм для риб |Fish food | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15712000-2 |Корм сухий для худоби |Dry fodder | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15713000-9 |Корм для домашніх тварин |Pet food | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15800000-6 |Продукти харчові різні |Miscellaneous food | | | |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15810000-9 |Вироби хлібобулочні, |Bread products, fresh | | |свіжовипечені |pastry goods and cakes | | |кондитерські вироби та | | | |торти | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15811000-6 |Вироби хлібобулочні |Bread products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15811100-7 |Хліб |Bread | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15811200-8 |Рогалики |Rolls | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15811300-9 |Круасани |Croissants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15811400-0 |Булочки |Crumpets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15811500-1 |Продукція з хліба готова |Prepared bread products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15811510-4 |Бутерброди |Sandwiches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15811511-1 |Бутерброди готові |Prepared sandwiches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15812000-3 |Вироби кондитерські та |Pastry goods and cakes | | |торти | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15812100-4 |Вироби кондитерські |Pastry goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15812120-0 |Пироги |Pies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15812121-7 |Пироги пікантні |Savoury pies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15812122-4 |Пироги солодкі |Sweet pies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15812200-5 |Тістечка |Cakes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15813000-0 |Вироби до сніданку |Morning goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15820000-2 |Сухарі та печиво, вироби |Rusks and biscuits; | | |кондитерські та торти |preserved pastry goods | | |довготривалого зберігання|and cakes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15821000-9 |Вироби сухарні та |Toasted bread products | | |кондитерські |and pastry goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15821100-0 |Вироби сухарні |Toasted bread products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15821110-3 |Грінки |Toasted bread | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15821130-9 |Хлібці хрусткі |Crispbread | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15821150-5 |Сухарі |Rusks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15821200-1 |Печиво солодке |Sweet biscuits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15830000-5 |Цукор та супутня |Sugar and related | | |продукція |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15831000-2 |Цукор |Sugar | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15831200-4 |Цукор білий |White sugar | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15831300-5 |Цукор та сироп кленові |Maple sugar and maple | | | |syrup | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15831400-6 |Меляса |Molasses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15831500-7 |Сиропи цукрові |Sugar syrups | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15831600-8 |Мед |Honey | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15832000-9 |Відходи цукрового |Sugar-manufacture waste | | |виробництва | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15833000-6 |Вироби з цукру |Sugar products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15833100-7 |Десерти |Desserts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15833110-0 |Глазур карамельна |Flans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15840000-8 |Какао; шоколад та |Cocoa; chocolate and | | |кондитерські цукрові |sugar confectionery | | |вироби | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15841000-5 |Какао |Cocoa | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15841100-6 |Какао-паста |Cocoa paste | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15841200-7 |Какао-масло, жир та олія |Cocoa butter, fat or oil| |-------------+-------------------------+------------------------| | 15841300-8 |Какао-порошок без цукру |Unsweetened cocoa powder| |-------------+-------------------------+------------------------| | 15841400-9 |Какао-порошок з цукром |Sweetened cocoa powder | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15842000-2 |Шоколад та кондитерські |Chocolate and sugar | | |цукрові вироби |confectionery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15842100-3 |Шоколад |Chocolate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15842200-4 |Вироби шоколадні |Chocolate products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15842210-7 |Шоколад для готування |Drinking chocolate | | |напоїв | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15842220-0 |Шоколад плитковий |Chocolate bars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15842300-5 |Вироби кондитерські |Confectionery | | |цукрові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15842310-8 |Цукерки |Boiled sweets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15842320-1 |Нуга |Nougat | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15842400-6 |Плоди, горіхи та шкірки |Fruit, nuts or fruit | | |плодів зацукровані |peel preserved by sugar | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15850000-1 |Вироби макаронні |Pasta products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15851000-8 |Вироби з борошна |Farinaceous products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15851100-9 |Вироби макаронні неварені|Uncooked pasta | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15851110-2 |Макарони |Macaroni | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15851120-5 |Локшина |Noodles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15851190-6 |Спагеті |Spaghetti | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15851200-0 |Вироби макаронні готові |Prepared pasta and | | |та кускус |couscous | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15851210-3 |Вироби макаронні готові |Prepared pasta | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15851220-6 |Вироби макаронні з |Stuffed pasta | | |начинкою | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15851230-9 |Лазанья |Lasagne | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15851250-5 |Кускус |Couscous | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15851290-7 |Консерви з макаронними |Canned pasta | | |виробами | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15860000-4 |Кава, чай та супутня |Coffee, tea and related | | |продукція |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15861000-1 |Кава |Coffee | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15861100-2 |Кава смажена |Roasted coffee | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15861200-3 |Кава без кофеїну |Decaffeinated coffee | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15861300-4 |Кава з кофеїном |Non-decaffeinated coffee| |-------------+-------------------------+------------------------| | 15862000-8 |Замінники кави |Coffee substitutes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15863000-5 |Чай |Tea | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15863100-6 |Чай зелений |Green tea | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15863200-7 |Чай чорний |Black tea | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15864000-2 |Чай та мате підготовані |Preparations of tea or | | | |mate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15864100-3 |Чай в пакетиках |Teabags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15865000-9 |Настоянки трав'яні |Herbal infusions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15870000-7 |Приправи та спеції |Condiments and | | | |seasonings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15871000-4 |Оцет; соуси; суміші |Vinegar; sauces; mixed | | |приправ; порошок |condiments; mustard | | |гірчичний та гірчиця |flour and meal; prepared| | |грубого помелу; гірчиця |mustard | | |готова | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15871100-5 |Оцет та замінники оцту |Vinegar and vinegar | | | |substitutes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15871110-8 |Оцет |Vinegar | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15871120-1 |Замінники оцту |Vinegar substitutes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15871200-6 |Соуси, суміші приправ і |Sauces, mixed condiments| | |спецій |and mixed seasonings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15871210-9 |Соус соєвий |Soya sauce | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15871230-5 |Кетчуп томатний |Tomato ketchup | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15871250-1 |Гірчиця готова |Mustard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15871260-4 |Соуси |Sauces | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15871270-7 |Суміші приправ |Mixed condiments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15871273-8 |Майонез |Mayonnaise | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15871274-5 |Пасти для бутербродів |Sandwich spreads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15871279-0 |Соус гострий з манго; |Chutney | | |чутні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15872000-1 |Трави та спеції |Herbs and spices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15872100-2 |Перець |Pepper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15872200-3 |Спеції |Spices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15872300-4 |Трави |Herbs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15872400-5 |Сіль |Salt | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15872500-6 |Імбир |Ginger | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15880000-0 |Продукція спеціальна |Special nutritional | | |поживна |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15881000-7 |Їжа готова гомогенізована|Homogenised food | | | |preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15882000-4 |Продукція дієтична |Dietetic products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15884000-8 |Їжа для дітей |Baby food | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15890000-3 |Продукти харчові різні |Miscellaneous food | | |н.в.і.у. та висушені |products n.e.c. and | | |продукти |dried goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15891000-0 |Супи та бульйони |Soups and broths | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15891100-1 |Супи м'ясні |Meat soups | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15891200-2 |Супи рибні |Fish soups | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15891300-3 |Супи змішані |Mixed soups | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15891400-4 |Супи |Soups | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15891410-7 |Суміші супові |Soup mixes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15891500-5 |Бульйони |Broths | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15891600-6 |Бульйони міцні |Stocks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15891610-9 |Суміші для міцних |Mixes for stocks | | |бульйонів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15891900-9 |Супи овочеві |Vegetable soups | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15892000-7 |Соки, екстракти, пектини |Vegetable saps, | | |та загущувачі рослинні |extracts, peptic | | | |substances and | | | |thickeners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15892100-8 |Соки рослинні |Vegetable saps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15892200-9 |Екстракти рослинні |Vegetable extracts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15892400-1 |Загущувачі |Thickeners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15893000-4 |Продукти сухі |Dry goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15893100-5 |Суміші харчові |Food mixes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15893200-6 |Суміші десертні |Dessert mixes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15893300-7 |Суміші для соусів |Gravy mixes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15894000-1 |Продукти харчові |Processed food products | | |оброблені | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15894100-2 |Набори харчові веганські |Vegan packs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15894200-3 |Набори продуктові |Prepared meals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15894210-6 |Набори продуктові для |School meals | | |школи | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15894220-9 |Набори продуктові для |Hospital meals | | |лікарні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15894300-4 |Страви готові |Prepared dishes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15894400-5 |Закуски легкі |Snacks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15894500-6 |Продукція для автоматів з|Vending-machine | | |продажу їжі |ingredients | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15894600-7 |Начинки для бутербродів |Sandwich fillings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15894700-8 |Делікатеси |Delicatessen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15895000-8 |Продукція швидкої їжі; |Fast-food products | | |фаст-фуди | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15895100-9 |Гамбургери |Hamburgers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15896000-5 |Продукти |Deep-frozen products | | |глибокозаморожені | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15897000-2 |Продукти законсервовані |Canned goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15897100-3 |Пайок польовий |Field rations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15898000-9 |Дріжджі |Yeast | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15899000-6 |Порошки пекарські готові |Baking powder | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15900000-7 |Напої |Beverages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15910000-0 |Напої спиртні |Distilled alcoholic | | |здистильовані |beverages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15911000-7 |Напої спиртні |Spirituous beverages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15911100-8 |Спирти |Spirits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15911200-9 |Лікери |Liqueurs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15930000-6 |Вина |Wines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15931000-3 |Вина неароматизовані |Unfavoured wines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15931100-4 |Вина ігристі |Sparkling wine | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15931200-5 |Вина столові |Table wine | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15931300-6 |Портвейн |Port | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15931400-7 |Мадера |Madeira | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15931500-8 |Сусло виноградне |Grape must | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15931600-9 |Херес |Sherry | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15932000-0 |Осад винний |Wine lees | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15940000-9 |Сидр та інші фруктові |Cider and other fruit | | |вина |wines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15941000-6 |Сидр |Cider | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15942000-3 |Вина фруктові |Fruit wines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15950000-2 |Напої нездистильовані, |Non-distilled fermented | | |отримані бродінням |beverages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15951000-9 |Вермут |Vermouth | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15960000-5 |Пиво солодове |Malt beer | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15961000-2 |Пиво |Beer | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15961100-3 |Лагер |Lager | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15962000-9 |Відходи пивоваріння та |Brewing or distilling | | |винокуріння |dregs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15980000-1 |Напої безалкогольні |Non-alcoholic beverages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15981000-8 |Вода мінеральна |Mineral water | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15981100-9 |Вода мінеральна |Still mineral water | | |негазована | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15981200-0 |Вода мінеральна газована |Sparkling mineral water | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15981300-1 |Вода в замороженому |Water in solid form | | |вигляді | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15981310-4 |Лід |Ice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15981320-7 |Сніг |Snow | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15981400-2 |Вода мінеральна |Flavoured mineral waters| | |ароматизована | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15982000-5 |Напої безалкогольні інші |Soft drinks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15982100-6 |Фруктові напої; сквоші |Fruit squashes | | |фруктові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 15982200-7 |Молоко шоколадне |Chocolate milk | |-------------+-------------------------+------------------------| | 16000000-5 |Тютюн, тютюнові вироби та|Tobacco, tobacco goods | | |супутні товари |and supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 16100000-6 |Вироби тютюнові |Tobacco goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 16110000-9 |Сигари |Cigars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 16120000-2 |Сигарили |Cigarillos | |-------------+-------------------------+------------------------| | 16130000-5 |Сигарети |Cigarettes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 16200000-7 |Тютюн |Tobacco | |-------------+-------------------------+------------------------| | 16210000-0 |Тютюн перероблений |Manufactured tobacco | |-------------+-------------------------+------------------------| | 16300000-8 |Супутні товари |Tobacconist supplies | | |тютюнопаління | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17000000-2 |Тканини та текстильні |Textiles and textile | | |вироби |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17100000-3 |Тканини текстильні та |Textile fabrics and | | |подібні тканини |related items | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17110000-6 |Тканини ткані |Woven fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17111000-3 |Тканини зі штучних чи |Synthetic woven fabrics | | |синтетичних ниток | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17111100-4 |Тканини зі змішаних ниток|Mixed woven fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17112000-0 |Тканини бавовняні |Woven fabrics of cotton | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17112100-1 |Тканини матрацні |Ticking | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17112200-2 |Тканини джинсові |Denim | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17112300-3 |Тканини полотняні |Canvas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17112310-6 |Вироби полотняні |Canvas items | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17112400-4 |Поплин |Poplin | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17112500-5 |Тасьма |Webbing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17112510-8 |Тасьма плетена |Webbing straps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17120000-9 |Тканини шерстяні |Woollen fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17130000-2 |Тканини лляні |Linen fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17131000-9 |Полотна лляні |Linen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17140000-5 |Тканини спеціальні |Special fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17141000-2 |Тканини ворсові |Pile | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17142000-9 |Тканини махрові на |Terry towelling | | |рушники | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17143000-6 |Тканини оббивальні |Upholstery fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17144000-3 |Тканини на штори |Curtain fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17145000-0 |Тканини на підкладки |Lining fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17150000-8 |Тканини трикотажні чи |Knitted or crocheted | | |в'язані |fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17151000-5 |Тканини трикотажні |Knitted fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17151100-6 |Тканини ворсові |Pile fabrics | | |трикотажні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17152000-2 |Тканини в'язані |Crocheted fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17160000-1 |Тканини |Cloth | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17170000-4 |Полотна неткані |Non-woven fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17200000-4 |Вироби текстильні |Textile articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17210000-7 |Вироби текстильні для |Textile household | | |домашнього господарства |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17211000-4 |Ковдри та пледи |Blankets and travelling | | | |rugs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17211100-5 |Ковдри |Blankets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17211200-6 |Пледи |Travelling rugs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17212000-1 |Білизна постільна |Bed linen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17212100-2 |Простирадла |Sheets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17212200-3 |Покривала |Duvet covers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17212300-4 |Чохли на матраци |Mattress covers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17212400-5 |Перини |Eiderdowns | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17212500-6 |Наволочки на подушки |Pillowcases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17212600-7 |Чохли на стільці |Bolstercases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17213000-8 |Білизна столова |Table linen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17213100-9 |Скатертини |Tablecloths | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17213200-0 |Серветки столові |Table napkins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17214000-5 |Білизна туалетна і |Toilet and kitchen linen| | |кухонна | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17214100-6 |Рушники |Towels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17214200-7 |Рушники кухонні |Dishtowels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17214300-8 |Рушники рулонні |Roller towels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17214500-0 |Серветки для витирання |Face cloths | | |обличчя | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17215000-2 |Занавіски, драпіровки, |Curtains, drapes, | | |ламбрекени та текстильні |valances and textile | | |жалюзі |blinds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17215100-3 |Занавіски |Curtains | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17215110-6 |Занавіски від диму |Smoke curtains | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17215200-4 |Драпіровки |Drapes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17215300-5 |Ламбрекени |Valances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17215400-6 |Жалюзі |Blinds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17215410-9 |Жалюзі внутрішні |Interior blinds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17215420-2 |Жалюзі текстильні |Textile blinds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17215430-5 |Жалюзі горизонтальні |Venetian blinds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17215440-8 |Жалюзі вертикальні |Vertical blinds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17216000-9 |Вироби |Furnishing articles | | |меблево-декоративні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17216100-0 |Предмети меблеві м'які |Soft furnishings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17216110-3 |Подушки диванні |Cushions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17216120-6 |Подушки |Pillows | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17218000-3 |Білизна для лікарень |Hospital linen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17218100-4 |Штори для операційної |Operating-theatre drapes| | |зали | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17218200-5 |Простирадла для |Operating-theatre sheets| | |операційної зали | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17220000-0 |Вироби текстильні готові |Made-up textile articles| |-------------+-------------------------+------------------------| | 17221000-7 |Мішки і сумки |Sacks and bags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17221100-8 |Сумки дорожні |Travel bags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17221110-1 |Рюкзаки |Rucksacks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17221200-9 |Сумки спортивні |Sports bags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17221300-0 |Сумки поштові та для |Mail or parcel bags | | |поштових відправлень | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17221310-3 |Мішки поштові |Post pouches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17221400-1 |Набори сумок |Kitbags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17221500-2 |Сумки для прання білизни |Laundry bags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17221600-3 |Сумки текстильні |Textile bags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17221700-4 |Мішки для пакування |Goods-packing sacks | | |товару | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17221710-7 |Пакети для пакування |Goods-packing bags | | |товару | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17222000-4 |Брезенти, вітрила для |Tarpaulins, sails for | | |човнів, дощок для |boats, sailboards or | | |віндсерфінгу чи наземних |land craft, awnings, | | |вітрильних апаратів, |sunblinds, tents and | | |маркізи, тенти, намети та|camping goods | | |вироби для туризму | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17222100-5 |Брезенти, навіси і тенти |Tarpaulins, awnings and | | | |sunblinds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17222110-8 |Брезенти |Tarpaulins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17222120-1 |Маркізи |Awnings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17222130-4 |Тенти |Sunblinds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17222200-6 |Покривала маскувальні |Camouflage covers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17222400-8 |Вітрила |Sails | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17222500-9 |Вироби текстильні |Textile camping goods | | |туристські | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17222510-2 |Матраци надувні |Pneumatic mattresses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17222520-5 |Ліжка туристські |Camp beds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17222530-8 |Намети |Tents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17222540-1 |Мішки спальні |Sleeping bags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17222541-8 |Мішки спальні пухові та |Sleeping bags filled | | |пір'яні |with feathers or down | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17223000-1 |Парашути |Parachutes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17223100-2 |Парашути керовані |Dirigible parachutes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17223200-3 |Ротошути |Rotochutes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17225000-5 |Вироби текстильні готові |Miscellaneous | | |різні |manufactured textile | | | |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17225100-6 |Серветки для витирання |Dusters | | |пилу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17225200-7 |Елементи фільтрувальні |Filter elements of cloth| | |тканинні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17225300-8 |Жилети рятувальні |Life jackets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17225400-9 |Покривала вогнетривкі |Fire blankets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17225500-0 |Сітки москітні |Mosquito nets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17225600-1 |Серветки для миття посуду|Dishcloths | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17225700-2 |Пояси рятувальні |Life belts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17225800-3 |Серветки для чищення |Cleaning cloths | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17225810-6 |Серветки для полірування |Polishing cloths | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17230000-3 |Килими, мати та килимки |Carpets, mats and rugs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17231000-0 |Килими |Carpets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17231100-1 |Покриви трикотажні на |Knotted carpeting | | |підлогу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17231200-2 |Покриви ткані на підлогу |Woven carpeting | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17231300-3 |Покриви килимові |Tufted carpeting | | |тафтингові на підлогу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17231310-6 |Паласи |Carpet tiles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17231400-4 |Покриви текстильні на |Carpeting | | |підлогу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17232000-7 |Мати |Mats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17233000-4 |Килимки |Rugs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17234000-1 |Покриви текстильні |Industrial carpeting | | |промислові на підлогу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17240000-6 |Вироби різні з мотузки, |Miscellaneous cordage, | | |канату, шпагату та |rope, twine and netting | | |сіткового полотна | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17241000-3 |Мотузки, канати, шпагат |Cordage, rope, twine and| | |та сіткове полотно |netting | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17241100-4 |Мотузки, шпагат і канати |Twine, cordage and rope | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17241110-7 |Канати |Rope | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17241120-0 |Шпагат |Cordage | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17241130-3 |Шнурки |String | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17241140-6 |Мотузки |Twine | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17241200-5 |Полотно сіткове |Textile nets | | |текстильне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17241210-8 |Сітка в'язана |Knotted nets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17241220-1 |Стропи |Slings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17242000-0 |Ганчір'я |Rags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17250000-9 |Матеріали неткані |Non-woven articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17260000-2 |Вироби текстильні різні |Miscellaneous textile | | | |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17261000-9 |Тюль, мереживо, вузькі |Tulle, lace, | | |тканини, оздоблювальні |narrow-woven fabrics, | | |матеріали та вишиті |trimmings and embroidery| | |вироби | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17261100-0 |Тканини ткані вузькі; |Narrow-woven fabrics; | | |матеріали оздоблювальні |trimmings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17261110-3 |Стрічки |Ribbon | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17261120-6 |Тасьма текстильна |Textile tape | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17261130-9 |Етикетки і нашивки |Textile labels and | | |текстильні |badges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17261131-6 |Етикетки текстильні |Textile labels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17261132-3 |Нашивки текстильні |Textile badges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17261133-0 |Ярлики |Insignia | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17261140-2 |Деталі декоративні |Ornamental trimmings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17261141-9 |Галуни |Braids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17261142-6 |Еполети |Epaulettes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17261200-1 |Тканини сіткові |Net fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17262000-6 |Фетр |Felt | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17263000-3 |Вата з текстильних |Textile wadding, yarns, | | |матеріалів, пряжа, |fabrics and articles for| | |тканини та вироби |technical uses | | |технічної призначеності, | | | |текстильні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17263100-4 |Вата з текстильних |Textile wadding | | |матеріалів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17263200-5 |Пряжа металізована |Metallised yarn | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17263300-6 |Тканини з металізованих |Woven fabrics of metal | | |ниток |thread | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17263400-7 |Тканини текстильні |Impregnated, coated or | | |просочені чи з покривом |covered textile fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17263500-8 |Вироби текстильні |Textile articles for | | |технічної призначеності |technical uses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17263510-1 |Шланги текстильні |Textile hosepiping | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17263520-4 |Стрічки конвеєрні |Textile conveyor belts | | |текстильні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17263530-7 |Повітроводи вентиляційні |Ventilation ducting | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17263600-9 |Вироби текстильні |Quilted textile products| | |стьобані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17280000-8 |Вироби трикотажні, |Knitwear, hosiery and | | |панчішно-шкарпеткові та |related articles | | |супутні вироби | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17281000-5 |Вироби |Hosiery | | |панчішно-шкарпеткові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17281100-6 |Колготи, панчохи і |Tights, stockings and | | |шкарпетки |socks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17281110-9 |Панчохи |Stockings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17281120-2 |Колготи |Tights | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17281130-5 |Шкарпетки |Socks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17282000-2 |Пуловери, кардигани та |Pullovers, cardigans and| | |аналогічні вироби |similar articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17282100-3 |Блузи, пуловери, |Jerseys, pullovers, | | |кардигани, жилети та |cardigans, waistcoats | | |аналогічні вироби |and similar articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17282110-6 |Пуловери |Pullovers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17282120-9 |Кардигани |Cardigans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17282130-2 |Светри |Sweatshirts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17282140-5 |Жилети |Waistcoats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17300000-5 |Пряжа і нитки текстильні |Textile yarn and thread | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17310000-8 |Волокно текстильне |Natural textile fibres | | |натуральне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17320000-1 |Волокно текстильне штучне|Artificial textile | | | |fibres | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17330000-4 |Пряжа та нитки текстильні|Textile yarn and thread | | |з натурального волокна |of natural fibres | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17331000-1 |Пряжа шовкова |Silk yarn | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17332000-8 |Пряжа вовняна |Wool yarn | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17333000-5 |Пряжа бавовняна |Cotton yarn | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17334000-2 |Пряжа лляна |Flax yarn | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17335000-9 |Нитки та пряжа з |Sewing thread and yarn | | |натурального волокна для |of natural fibres | | |шиття | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17335100-0 |Нитки для шиття |Sewing thread | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17335200-1 |Пряжа трикотажна |Knitting yarn | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17336000-6 |Пряжа текстильна з |Vegetable textile-fibre | | |рослинного волокна |yarn | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17340000-7 |Нитки та пряжа синтетичні|Synthetic yarn or thread| |-------------+-------------------------+------------------------| | 17341000-4 |Пряжа синтетична |Synthetic yarn | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17342000-1 |Нитки синтетичні |Synthetic thread | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17342100-2 |Нитки синтетичні для |Synthetic sewing thread | | |шиття | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17342200-3 |Пряжа синтетична |Synthetic knitting yarn | | |трикотажна | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 17400000-6 |Відходи текстильні |Textile waste | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18000000-9 |Одяг та аксесуари |Clothing and accessories| |-------------+-------------------------+------------------------| | 18100000-0 |Одяг професійний, |Occupational clothing, | | |спеціальний робочий одяг |special workwear and | | |та аксесуари |accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18110000-3 |Одяг професійний |Occupational clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18111000-0 |Одяг медичний |Medical clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18112000-7 |Одяг військовий |Military clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18113000-4 |Одяг виробничий |Industrial clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18114000-1 |Комбінезони робочі |Coveralls | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18115000-8 |Уніформи |Uniforms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18115100-9 |Уніформа пожежна |Fire-brigade uniforms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18115200-0 |Уніформа |Police uniforms | | |поліцейська/міліцейська | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18115300-1 |Уніформа військова |Military uniforms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18130000-9 |Одяг робочий спеціальний |Special workwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18131000-6 |Одяг для захисту та |Protective and safety | | |убезпечування |clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18131100-7 |Бронежилети |Bulletproof vests | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18131200-8 |Одяг для біологічного та |Garments for biological | | |хімічного захисту |or chemical protection | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18131300-9 |Одяг для радіоактивного |Radiologically | | |захисту |protective clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18131400-0 |Одяг для антибалістичного|Garments for | | |захисту |anti-ballistic | | | |protection | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18131500-1 |Жилети захисні |Safety vests | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18131600-2 |Жилети світловідбивні |Reflective vests | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18132000-3 |Одяг для льотчиків |Flying clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18132100-4 |Куртки для льотчиків |Flight jackets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18132200-5 |Комбінезони для льотчиків|Flight suits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18133000-0 |Одяг та спорядження |Special wear and gear | | |спеціальні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18133100-1 |Куртки камуфляжні |Camouflage jackets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18133200-2 |Комбінезони бойові |Combat suits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18133300-3 |Спорядження бойове |Combat gear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18133400-4 |Уніформа бойова |Combat uniforms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18133500-5 |Шоломи військові |Military helmets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18133600-6 |Чохли для шоломів |Helmet covers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18133700-7 |Костюми лижні |Skiing outfits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18133800-8 |Одяг та спорядження |Arctic clothing and | | |арктичні |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18133900-9 |Одяг для підводного |Diving wear | | |плавання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18134000-7 |Комбінезони для |Immersion suits | | |занурювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18134100-8 |Комбінезони рятувальні |Survival suits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18140000-2 |Доповнення до робочого |Workwear accessories | | |одягу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18141000-9 |Рукавиці робочі |Workgloves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18142000-6 |Козирки захисні |Safety visors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18143000-3 |Спорядження захисне |Protective gear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18200000-1 |Одяг верхній |Outerwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18210000-4 |Пальта |Coats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18211000-1 |Накидки |Capes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18212000-8 |Плащі |Cloaks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18213000-5 |Куртки вітрозахисні |Windjackets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18220000-7 |Одяг для захисту від |Weatherproof clothing | | |негоди | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18221000-4 |Одяг водонепроникний |Waterproof clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18221100-5 |Накидки водонепроникні |Waterproof capes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18221200-6 |Анораки |Anoraks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18221300-7 |Дощовики |Raincoats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18222000-1 |Одяг фірмовий |Corporate clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18222100-2 |Костюми |Suits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18222200-3 |Комплекти |Ensembles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18223000-8 |Куртки і блейзери |Jackets and blazers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18223100-9 |Блейзери |Blazers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18223200-0 |Куртки |Jackets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18224000-5 |Одяг, виготовлений з |Clothing made of coated | | |текстильних матеріалів, |or impregnated textile | | |просочених чи з покривом |fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18230000-0 |Одяг верхній різний |Miscellaneous outerwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18231000-7 |Сукні |Dresses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18232000-4 |Спідниці |Skirts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18233000-1 |Шорти |Shorts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18234000-8 |Штани |Trousers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18300000-2 |Предмети одягу |Garments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18310000-5 |Білизна нижня |Underwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18311000-2 |Плавки |Slips | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18312000-9 |Кальсони |Underpants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18313000-6 |Труси |Panties | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18314000-3 |Халати купальні |Bathrobes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18320000-8 |Сорочки та нічна білизна |Shirts and nightwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18321000-5 |Сорочки |Shirts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18322000-2 |Білизна нічна |Nightwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18322100-3 |Сорочки нічні |Nightshirts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18322200-4 |Халати |Dressing gowns | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18322300-5 |Піжами |Pyjamas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18322400-6 |Майки |Vests | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18322500-7 |Сорочки нічні жіночі |Nightdresses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18323000-9 |Бюстгальтери, корсети, |Brassieres, corsets, | | |підв'язки та аналогічні |suspenders and similar | | |вироби |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18323100-0 |Бюстгальтери |Brassieres | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18323200-1 |Корсети |Corsets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18323300-2 |Підв'язки |Suspenders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18330000-1 |Теніски |T-shirts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18400000-3 |Одяг спеціальний та |Special clothing and | | |аксесуари |accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18410000-6 |Одяг спеціальний |Special clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18411000-3 |Одяг дитячий |Baby clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18412000-0 |Одяг спортивний |Sportswear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18412100-1 |Костюми тренувальні |Tracksuits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18412200-2 |Сорочки спортивні |Sports shirts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18412300-3 |Комбінезони лижні |Ski suits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18412800-8 |Купальники та плавки |Swimwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18420000-9 |Аксесуари до одягу |Clothing accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18421000-6 |Хусточки носові |Handkerchiefs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18422000-3 |Шарфи |Scarves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18423000-0 |Краватки |Ties | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18424000-7 |Рукавички |Gloves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18425000-4 |Паски нешкіряні |Non-leather belts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18440000-5 |Капелюхи та наголовні |Hats and headgear | | |убори | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18441000-2 |Капелюхи |Hats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18443000-6 |Убори наголовні та |Headgear and headgear | | |аксесуари |accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18443100-7 |Пов'язки наголовні |Headbands | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18443200-8 |Убори наголовні металеві |Metal headgear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18443300-9 |Убори наголовні |Textile headgear | | |текстильні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18443310-2 |Берети |Berets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18443320-5 |Пілотки |Field caps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18443330-8 |Капюшони |Hoods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18443340-1 |Кепки |Caps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18443400-0 |Зав'язки під підборіддя |Chin straps for headgear| | |до наголовних уборів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18443500-1 |Козирки |Visors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18444000-3 |Убори наголовні захисні |Protective headgear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18444100-4 |Убори наголовні для |Safety headgear | | |убезпечування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18444110-7 |Шоломи |Helmets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18444200-5 |Капелюхи тверді |Hard hats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18450000-8 |Застібки |Fasteners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18451000-5 |Ґудзики |Buttons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18451100-6 |Деталі до ґудзиків |Parts of buttons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18452000-2 |Шпильки англійські |Safety pins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18453000-9 |Застібки "блискавки" |Zip fasteners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18500000-4 |Одяг шкіряний |Leather clothes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18510000-7 |Аксесуари до шкіряного |Leather clothing | | |одягу |accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18511000-4 |Рукавиці та мітенки |Leather gloves or | | |шкіряні |mittens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18511100-5 |Рукавиці з крагами |Gauntlets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18512000-1 |Паски та патронташі |Leather belts and | | |шкіряні |bandoliers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18512100-2 |Паски |Belts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18512200-3 |Патронташі |Bandoliers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18600000-5 |Хутра та вироби з хутра |Furs and articles of fur| |-------------+-------------------------+------------------------| | 18610000-8 |Вироби з хутра |Fur articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18611000-5 |Шкурки хутрові |Fur skins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18612000-2 |Одяг хутровий |Fur clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18613000-9 |Вироби зі штучного хутра |Artificial fur articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18620000-1 |Хутра |Furs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 18700000-6 |Одяг ношений; секонд-хенд|Second-hand clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19000000-6 |Шкіра, шкіряні вироби та |Leather, leather | | |взуття |products and footwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19100000-7 |Шкіра |Leather | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19110000-0 |Замша |Chamois leather | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19120000-3 |Шкіра зі шкур великої |Leather of bovine or | | |рогатої худоби чи шкур |equine animals | | |тварин родини конячих | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19130000-6 |Шкіра зі шкур овець, кіз |Leather of sheep, goats | | |і свиней |or pigs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19131000-3 |Шкіра зі шкур овець та |Sheep-or lamb-skin | | |ягнят |leather | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19132000-0 |Шкіра зі шкур кіз і |Goat-or kid-skin leather| | |козенят | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19133000-7 |Шкіра зі шкур свиней |Pig leather | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19140000-9 |Шкіра зі шкур інших |Leather of other | | |тварин, шкіра |animals, composite | | |скомбінована та інша |leather and other | | |шкіра |leather | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19141000-6 |Шкіра зі шкур інших |Leather of other animals| | |тварин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19142000-3 |Шкіра скомбінована |Composite leather | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19143000-0 |Шкіра штучна |Imitation leather | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19144000-7 |Шкіра лакована |Patent leather | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19150000-2 |Відходи шкіри |Leather waste | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19200000-8 |Вироби шкіряні, дорожні |Leather articles, | | |та шорно-сідельні |luggage and saddlery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19210000-1 |Вироби шорно-сідельні |Saddlery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19211000-8 |Сідла |Saddles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19212000-5 |Хлисти |Riding crops | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19213000-2 |Батоги |Whips | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19220000-4 |Вироби дорожні |Luggage | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19221000-1 |Кейси |Suitcases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19222000-8 |Сумки жіночі |Handbags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19223000-5 |Портмоне і гаманці |Pouches and wallets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19223100-6 |Портмоне |Pouches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19223200-7 |Гаманці |Wallets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19224000-2 |Валізи |Trunks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19225000-9 |Тримачі до фляг та кобури|Water-bottle holders and| | | |holsters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19225100-0 |Тримачі до фляг |Water-bottle holders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19225200-1 |Кобури |Holsters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19229000-7 |Несесери |Toilet cases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19230000-7 |Ремінці до годинників |Watch straps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19240000-0 |Вироби шкіряні, |Leather articles used in| | |використовувані в машинах|machinery or mechanical | | |та механічних пристроях |appliances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19300000-9 |Взуття |Footwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19310000-2 |Взуття різне, крім |Footwear other than | | |спортивного та захисного |sports and protective | | | |footwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19311000-9 |Взуття водонепроникне |Waterproof footwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19312000-6 |Взуття гумове чи з |Footwear with rubber or | | |полімерних матеріалів |plastic parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19312100-7 |Сандалі з гумовим чи з |Sandals with uppers of | | |полімерним верхом |rubber or plastics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19312200-8 |Чоботи гумові |Rubber boots | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19312300-9 |Взуття повсякденне з |Town footwear with | | |гумовим чи з полімерним |rubber or plastic uppers| | |верхом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19312400-0 |Пантофлі |Flip flops | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19313000-3 |Взуття з верхом зі шкіри |Footwear with uppers of | | | |leather | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19313100-4 |Сандалі |Sandals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19313200-5 |Тапочки |Slippers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19313300-6 |Взуття повсякденне |Town footwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19314000-0 |Взуття з верхом з |Footwear with uppers of | | |текстильних матеріалів |textile materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19315000-7 |Чоботи |Boots | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19315100-8 |Черевики |Ankle boots | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19315200-9 |Чобітки |Calf boots | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19315300-0 |Чоботи до колін |Knee boots | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19315400-1 |Чоботи болотні |Waders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19316000-4 |Калоші |Galoshes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19320000-5 |Взуття спортивне |Sports footwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19321000-2 |Взуття лижне |Ski footwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19321100-3 |Взуття для бігових лиж |Cross-country ski | | | |footwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19322000-9 |Взуття тренувальне |Training shoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19323000-6 |Черевики для скелелазіння|Climbing boots | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19324000-3 |Бутси футбольні |Football boots | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19330000-8 |Взуття захисне |Protective footwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19331000-5 |Взуття з захисним |Footwear incorporating a| | |металевим підноском |protective metal toe-cap| |-------------+-------------------------+------------------------| | 19332000-2 |Взуття спеціальне |Special footwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19332100-3 |Взуття для льотчиків |Flying footwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19340000-1 |Деталі взуття |Parts of footwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19341000-8 |Верх взуття |Footwear uppers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19342000-5 |Підошви |Soles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 19343000-2 |Каблуки |Heels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20000000-6 |Деревина, вироби з |Wood, wood products, | | |деревини, вироби з корка,|cork products, | | |кошикові та плетені |basketware and | | |вироби |wickerwork | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20100000-7 |Деревина розпиляна |Sawn wood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20110000-0 |Шпали до залізничних |Railway sleepers | | |колій | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20111000-7 |Шпали дерев'яні |Wooden sleepers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20112000-4 |Частини шпал |Parts of sleepers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20120000-3 |Деревина кріпильна для |Mining timber | | |шахт | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20130000-6 |Деревина м'яких порід |Prepared softwood | | |оброблена | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20131000-3 |Елементи огорожі |Fencing components | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20140000-9 |Деревина твердих порід |Hardwood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20150000-2 |Паркет |Parquet | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20160000-5 |Продукція з деревини |Prepared or treated | | |оброблена чи просочена |wooden products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20161000-2 |Деревина просочена |Treated wood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20161100-3 |Стовпи просочені |Treated poles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20170000-8 |Тирса |Sawdust | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20200000-8 |Листи з деревини та шпон |Wooden sheets and | | | |veneers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20210000-1 |Плити та панелі з |Wooden boards and panels| | |деревини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20211000-8 |Фанера клеєна |Plywood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20212000-5 |Деревина шарувата |Laminated wood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20213000-2 |Плити деревинностружкові |Particle board | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20214000-9 |Плити деревинноволокнисті|Fibreboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20215000-6 |Панелі з деревини |Wooden panels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20216000-3 |Шпон |Veneer sheets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20220000-4 |Деревина спресована |Densified wood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20300000-9 |Вироби столярні та |Builders' wood joinery | | |теслярські |and carpentry | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20310000-2 |Вироби столярні |Builders' wood joinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20311000-9 |Вікна дерев'яні |Wooden windows | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20311100-0 |Вікна двостулкові від |French windows | | |підлоги; вікна французькі| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20312000-6 |Двері дерев'яні |Wooden doors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20313000-3 |Плінтус дерев'яний |Wooden parquet panels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20320000-5 |Вироби теслярські |Builders' wood carpentry| |-------------+-------------------------+------------------------| | 20321000-2 |Панелі готові на огорожу |Made-up fencing panels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20322000-9 |Конструкції дерев'яні |Timber roof trusses | | |будівельні збірні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20323000-6 |Сходи дерев'яні |Staircases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20330000-8 |Споруди дерев'яні збірні |Prefabricated wooden | | | |buildings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20400000-0 |Тара, піддони, ящики та |Wooden containers, | | |інша дерев'яна тара |pallets, boxes and other| | | |containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20410000-3 |Тара дерев'яна |Wooden containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20411000-0 |Контейнери дерев'яні |Wooden casks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20411100-1 |Коробки дерев'яні |Wooden cases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20411200-2 |Барабани кабельні |Cable drums | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20412000-7 |Тара дерев'яна решітчаста|Wooden crates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20412100-8 |Бочки дерев'яні |Barrels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20412200-9 |Чани дерев'яні |Wooden vats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20413000-4 |Ящики дерев'яні |Wooden boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20420000-6 |Піддони дерев'яні |Wooden pallets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20421000-3 |Піддони ящикові |Pallet boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20500000-1 |Вироби з деревини та |Articles of wood and | | |корка |cork | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20510000-4 |Вироби з деревини та |Products of wood and | | |супутні вироби |related articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20511000-1 |Ручки дерев'яні до |Wooden tool handles | | |інструментів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20512000-8 |Оправи дерев'яні до |Wooden tool holders | | |інструментів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20513000-5 |Деталі інструментів з |Tool parts of wood | | |деревини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20514000-2 |Рамки дерев'яні |Wooden frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20515000-9 |Труни |Coffins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20520000-7 |Вироби з корка, кошикові |Articles of cork, | | |та плетені вироби |basketware and | | | |wickerwork | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20521000-4 |Вироби кошикові |Basketware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20521100-5 |Вироби плетені |Wickerwork | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20522000-1 |Корок натуральний |Natural cork | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20522100-2 |Плити з корка |Cork tiles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21000000-3 |Маса паперова, папір та |Various types of pulp, | | |паперові вироби різних |paper and paper products| | |типів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21100000-4 |Маса паперова, папір та |Pulp, paper and | | |картон |paperboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21110000-7 |Маса паперова |Pulp | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21111000-4 |Маса деревинна |Wood pulp | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21111100-5 |Маса деревинна хімічна |Chemical wood pulp | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21120000-0 |Папір та картон |Paper and paperboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21121000-7 |Папір газетний, папір |Newsprint, handmade | | |ручного виготовляння та |paper and other uncoated| | |інший папір і картон для |paper or paperboard for | | |графічних робіт |graphic purposes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21121100-8 |Папір газетний |Paper for newsprint | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21121200-9 |Папір та картон ручного |Hand-made paper or | | |виготовляння |paperboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21121300-0 |Папір-основа та |Photo-sensitive, | | |картон-основа |heat-sensitive or | | |фоточутливі, термочутливі|thermographic paper and | | |та термографічні |paperboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21121310-3 |Папір-основа та |Photo-sensitive paper or| | |картон-основа фоточутливі|paperboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21121320-6 |Папір-основа та |Heat-sensitive paper or | | |картон-основа |paperboard | | |термочутливі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21121330-9 |Папір-основа та |Thermographic paper or | | |картон-основа |paperboard | | |термографічні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21122000-4 |Папір туалетний, папір |Toilet-tissue, | | |"крафт-лайнер" та інші |kraftliner and other | | |папір і картон |paper and paperboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21122100-5 |Папір та картон |Multi-ply paper and | | |багатошарові |paperboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21122200-6 |Папір "крафт-лайнер" |Kraftliner | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21124000-8 |Папір жиронепроникний та |Greaseproof paper and | | |інший папір |other paper items | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21124100-9 |Папір жиронепроникний |Greaseproof paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21124200-0 |Калька |Tracing paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21124300-1 |Пергамін |Glassine paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21124400-2 |Папір прозорий та |Transparent or | | |напівпрозорий |translucent paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21124500-3 |Папір для малювання та |Art and craft paper | | |крафт-папір | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21124600-4 |Папір креслярський |Drawing paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21124700-5 |Папір для друкування карт|Paper for maps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21125000-5 |Папір та картон оброблені|Processed paper and | | | |paperboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21125100-6 |Папір та картон |Composite paper and | | |скомбіновані |paperboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21125300-8 |Папір для писання |Writing paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21125400-9 |Папір друкарський |Printing paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21125600-1 |Папір самокопіювальний та|Self-copy or other copy | | |інший копіювальний папір |paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21125610-4 |Папір термографічний |Thermographic paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21125690-8 |Папір фотокопіювальний та|Photocopier paper and | | |ксерографічний |xerographic paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21125691-5 |Папір фотокопіювальний |Photocopier paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21125692-2 |Папір ксерографічний |Xerographic paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21126000-2 |Макулатура і відходи |Waste and scrap of paper| | |паперу та картону |and paperboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21200000-5 |Вироби з паперу та |Paper or paperboard | | |картону |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21210000-8 |Папір та картон гофровані|Corrugated paper or | | | |paperboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21211000-5 |Тара з паперу та картону |Containers of paper and | | | |paperboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21211100-6 |Картонки, коробки та |Cartons, boxes or cases | | |ящики | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21211110-9 |Коробки з паперу та |Paper or paperboard | | |картону |boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21211120-2 |Сегрегатори, лотки на |Box files, letter trays,| | |листи, ящики для |storage boxes and | | |зберігання та аналогічні |similar articles | | |вироби | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21211200-7 |Мішки та пакети паперові |Paper sacks and bags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21211210-0 |Мішки паперові |Paper sacks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21211220-3 |Пакети паперові |Paper bags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21211230-6 |Пакети гігієнічні для |Air-sickness bags | | |пасажирів літаків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21220000-1 |Вироби паперові побутової|Household and hospital | | |та медичної призначеності|paper articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21221000-8 |Папір туалетний, носові |Toilet paper, | | |хусточки, рушники для |handkerchiefs, hand | | |витирання рук і серветки |towels and serviettes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21221100-9 |Папір туалетний |Toilet paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21221200-0 |Хусточки носові паперові |Paper handkerchiefs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21221300-1 |Рушники паперові для |Paper hand towels | | |витирання рук | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21221400-2 |Серветки паперові |Paper serviettes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21222000-5 |Вироби паперові |Paper sanitary or | | |санітарно-гігієнічної та |hospital articles | | |медичної призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21222100-6 |Вироби паперові |Sanitary paper products | | |санітарно-гігієнічної | | | |призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21222110-9 |Рушники і тампони |Sanitary towels or | | |гігієнічні |tampons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21222120-2 |Пелюшки, підгузки |Disposable nappies | | |одноразові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21222121-9 |Прокладки гігієнічні |Paper napkin liners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21222200-7 |Вироби медичні паперові |Hospital paper articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21222210-0 |Компреси паперові |Paper compresses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21222220-3 |Мішечки паперові |Paper sterilisation | | |стерильні та |pouches or wraps | | |обгортувальний папір | | | |стерильний | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21222300-8 |Вироби паперові |Disposable paper | | |одноразові |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21230000-4 |Приладдя канцелярське |Paper stationery and | | |паперове та інші вироби |other items | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21231000-1 |Папір копіювальний, папір|Carbon paper, self-copy | | |самокопіювальний, |paper, paper duplicator | | |трафарети паперові та |stencils and carbonless | | |папір перебивний |paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21231100-2 |Папір копіювальний |Carbon paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21231200-3 |Папір самокопіювальний |Self-copy paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21231300-4 |Папір перебивний |Carbonless paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21231400-5 |Трафарети паперові до |Paper duplicator | | |копіювально- |stencils | | |розмножувальних машин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21232000-8 |Конверти, закриті поштові|Envelopes, letter cards | | |листівки та неілюстровані|and plain postcards | | |поштові листівки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21232100-9 |Листівки поштові закриті |Letter cards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21232200-0 |Листівки поштові |Plain postcards | | |неілюстровані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21232300-1 |Конверти |Envelopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21233000-5 |Папір тиснений та |Embossed or perforated | | |перфорований |paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21233100-6 |Папір тиснений та |Embossed or perforated | | |перфорований для |printing paper | | |друкування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21233200-7 |Папір тиснений та |Embossed or perforated | | |перфорований для писання |writing paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21233600-1 |Папір у вигляді |Continuous paper for | | |неперервної стрічки до |computer printers | | |комп'ютерних принтерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21233610-4 |Форми нерозрізні |Continuous forms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21234000-2 |Папір гумований чи липкий|Gummed or adhesive paper| |-------------+-------------------------+------------------------| | 21234100-3 |Папір самоклейний |Self-adhesive paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21240000-7 |Шпалери та аналогічні |Wallpaper and other | | |настінні покриви |coverings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21241000-4 |Покриви настінні на |Paper-or | | |паперовій та картонній |paperboard-based wall | | |основі |coverings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21241100-5 |Шпалери |Wallpaper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21242000-1 |Покриви настінні з |Textile wall coverings | | |текстильних матеріалів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21243000-8 |Покриви на підлогу на |Paper-or | | |паперовій та картонній |paperboard-based floor | | |основі |coverings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21250000-0 |Папір сигаретний та папір|Cigarette paper and | | |фільтрувальний |filter paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21251000-7 |Папір сигаретний |Cigarette paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 21252000-4 |Папір фільтрувальний |Filter paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22000000-0 |Продукція друкована |Various types of printed| | |різних видів та вироби |matter and articles for | | |для друкування |printing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22100000-1 |Книжки, брошури та |Printed books, brochures| | |рекламні проспекти |and leaflets | | |друковані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22110000-4 |Книжки друковані |Printed books | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22111000-1 |Книжки шкільні |School books | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22112000-8 |Книжки художні |Textbooks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22113000-5 |Книжки бібліотечні |Library books | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22114000-2 |Словники, карти, ноти та |Dictionaries, maps, | | |інші книжки |music books and other | | | |book | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22114100-3 |Словники |Dictionaries | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22114200-4 |Атласи |Atlases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22114300-5 |Карти |Maps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22114310-8 |Карти кадастрові |Cadastral maps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22114311-5 |Світлокопії |Blueprints | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22114400-6 |Ноти музичні друковані |Printed music | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22114500-7 |Енциклопедії |Encyclopedias | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22120000-7 |Видання |Publications | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22121000-4 |Видання технічні |Technical publications | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22130000-0 |Довідники |Directories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22140000-3 |Рекламні проспекти |Leaflets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22150000-6 |Брошури |Brochures | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22160000-9 |Буклети |Booklets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22200000-2 |Газети, щоденні та |Newspapers, journals, | | |періодичні видання і |periodicals and | | |журнали |magazines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22210000-5 |Газети |Newspapers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22211000-2 |Видання щоденні |Journals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22212000-9 |Видання періодичні |Periodicals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22212100-0 |Видання серійні |Serials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22213000-6 |Журнали |Magazines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22300000-3 |Картки поштові, вітальні |Postcards, greeting | | |листівки та інша |cards and other printed | | |друкована продукція |matter | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22310000-6 |Картки поштові |Postcards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22312000-0 |Малюнки |Pictures | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22313000-7 |Картинки перебивні |Transfers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22314000-4 |Кресленики |Designs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22315000-1 |Фотографії |Photographs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22320000-9 |Листівки вітальні |Greeting cards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22321000-6 |Листівки новорічні та |Christmas cards | | |різдвяні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22400000-4 |Марки, чекові бланки, |Stamps, cheque forms, | | |банкноти, акредитиви, |banknotes, stock | | |комерційні рекламні |certificates, trade | | |матеріали, каталоги та |advertising material, | | |настанови |catalogues and manuals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22410000-7 |Марки |Stamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22411000-4 |Марки новорічні та |Christmas stamps | | |різдвяні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22412000-1 |Марки нові |New stamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22413000-8 |Марки колекційні |Savings stamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22420000-0 |Папір з водяними знаками |Stamp-impressed paper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22430000-3 |Банкноти |Banknotes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22440000-6 |Бланки чекові |Cheque forms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22450000-9 |Вироби друковані, |Security-type printed | | |захищені від |matter | | |фальсифікації | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22451000-6 |Паспорти |Passports | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22452000-3 |Бланки поштових переказів|Postal orders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22460000-2 |Матеріали рекламні |Trade-advertising | | |комерційні, торгові |material, commercial | | |каталоги та настанови |catalogues and manuals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22461000-9 |Каталоги |Catalogues | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22462000-6 |Матеріали рекламні |Advertising material | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22470000-5 |Настанови |Manuals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22471000-2 |Настанови для |Computer manuals | | |користувачів комп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22472000-9 |Інструкції |Instruction manuals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22473000-6 |Настанови технічні |Technical manuals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22500000-5 |Форми друкарські та |Printing plates or | | |циліндри друкарські та |cylinders or other media| | |інші носії для друкування|for use in printing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22510000-8 |Форми офсетні |Offset plates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22520000-1 |Устатковання для сухого |Dry-etching equipment | | |витравлювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22521000-8 |Устатковання для |Embossing equipment | | |рельєфного тиснення | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22800000-8 |Журнали реєстраційні, |Paper or paperboard | | |бухгалтерські книги, |registers, account | | |швидкозшивачі, формуляри |books, binders, forms | | |та інші друковані вироби,|and other articles of | | |паперові та картонні |printed stationery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22810000-1 |Журнали реєстраційні |Paper or paperboard | | |паперові та картонні |registers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22813000-2 |Книги бухгалтерські |Account books | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22814000-9 |Квитанції |Receipt books | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22815000-6 |Книжки записні |Notebooks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22816000-3 |Блокноти |Pads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22817000-0 |Щоденники та |Diaries or personal | | |індивідуальні органайзери|organisers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22819000-4 |Книги адресні |Address books | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22820000-4 |Формуляри |Forms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22821000-1 |Бюлетені виборчі |Electoral forms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22822000-8 |Бланки для ділових |Business forms | | |паперів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22822100-9 |Бланки для ділових |Continuous business | | |паперів нерозрізні |forms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22822200-0 |Бланки для ділових |Non-continuous business | | |паперів розрізні |forms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22830000-7 |Зошити |Exercise books | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22832000-1 |Аркуші для записів |Exercise papers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22840000-0 |Альбоми для зразків |Albums for samples | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22841000-7 |Альбоми для колекцій |Collection albums | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22841100-8 |Альбоми для марок |Stamp books | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22841200-9 |Біндери філателійні |Philatelic binders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22850000-3 |Швидкозшивачі та супутнє |Binders and related | | |приладдя |accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22851000-0 |Швидкозшивачі |Binders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22852000-7 |Папки |Folders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22852100-8 |Папки на "справи" |File covers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22860000-6 |Вироби друковані |Printed stationery | | |канцелярські, крім |except forms | | |формулярів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22861000-3 |Конверти друковані |Printed envelopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22861100-4 |Конверти друковані з |Printed window envelopes| | |адресним віконцем | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22861200-5 |Конверти друковані без |Printed non-window | | |адресного віконця |envelopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22861300-6 |Конверти друковані для |Printed X-ray envelopes | | |рентгенівських плівок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22862000-0 |Папір для нотаток |Notepaper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22863000-7 |Візитки |Business cards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22864000-4 |Картки вітальні |Compliment slips | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22865000-1 |Талони |Coupons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22866000-8 |Етикетки |Labels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22866100-9 |Етикетки зі штриховим |Bar-coded labels | | |кодом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22866200-0 |Ярлики на багаж |Luggage tags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22867000-5 |Талони на обід |Luncheon vouchers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22868000-2 |Бювари |Blotting pads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22869000-9 |Розклади |Timetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22869100-0 |Розклади настінні |Wall planners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22869200-1 |Календарі |Calendars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22900000-9 |Матеріали друковані різні|Miscellaneous printed | | | |matter | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22910000-2 |Наліпки про сплату |Car-tax discs | | |податку на транспортний | | | |засіб | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22920000-5 |Посвідчення водія |Driving licences | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22930000-8 |Посвідчення особи |ID cards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22940000-1 |Ліцензії |Permits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22950000-4 |Перепустки |Entrance cards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22960000-7 |Матеріали друковані, |Bespoke printed matter | | |зроблені на замовлення | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22980000-3 |Квитки |Tickets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 22981000-0 |Квитки проїзні |Transport tickets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23000000-7 |Нафтопродукти та паливо |Petroleum products and | | | |fuels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23100000-8 |Продукти |Refined petroleum | | |нафтопереробляння |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23110000-1 |Фракції нафти легкі, |Light and medium oils | | |середні та похідні |and derivate products | | |продукти | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23111000-8 |Бензин та авіаційне |Petrol and aviation fuel| | |паливо | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23111100-9 |Гас авіаційний |Aviation kerosene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23111110-2 |Паливо реактивне типу |Kerosene jet type fuels | | |гасу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23111200-0 |Бензин неетильований |Unleaded petrol | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23111300-1 |Бензин етильований |Leaded petrol | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23112000-5 |Бензини спеціальні |Special spirits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23112100-6 |Уайт-спірит |White spirit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23120000-4 |Фракції нафти важкі та |Heavy oils and derivate | | |похідні продукти |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23121000-1 |Газойлі |Gas oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23121100-2 |Оливи дизельні |Diesel oil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23121200-3 |Паливо дизельне |Diesel fuel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23122000-8 |Паливо котельне |Fuel oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23122100-9 |Паливо пічне |Heating oil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123000-5 |Оливи мастильні та |Lubricating oils and | | |мастильні речовини |lubricating agents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123100-6 |Оливи моторні |Motor oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123200-7 |Оливи мастильні |Compressor lube oils | | |компресорні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123300-8 |Оливи турбінні |Turbine lube oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123400-9 |Оливи для зубчастих |Gear oils | | |передач | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123500-0 |Оливи редукторні |Reductor oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123600-1 |Оливи для застосування в |Oils for use in | | |гідравлічних системах та |hydraulic systems and | | |для інших цілей |other purposes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123610-4 |Рідини гідравлічні |Liquids for hydraulic | | | |purposes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123620-7 |Оливи формувальні |Mould release oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123630-0 |Оливи антикорозійні |Anti-ccrrosion oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123640-3 |Оливи електроізоляційні |Electrical insulating | | | |oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123650-6 |Рідини гальмівні |Brake fluids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123700-8 |Оливи світлі та рідкий |White oils and liquid | | |парафін |parafins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123710-1 |Оливи світлі |White oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23123720-4 |Парафін рідкий |Liquid parafins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23130000-7 |Оливи та препарати |Petroleum oils and | | |мінеральні |preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23132000-1 |Оливи легкі |Light oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23133000-8 |Оливи мінеральні |Petroleum oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23200000-9 |Газ нафтовий та інші |Petroleum gases and | | |газоподібні вуглеводні, |other gaseous | | |крім природного газу |hydrocarbons, except | | | |natural gas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23210000-2 |Пропан і бутан |Propane and butane | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23211000-9 |Газ пропан |Propane gas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23211100-0 |Газ пропан скраплений |Liquefied propane gas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23212000-6 |Газ бутан |Butane gas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23212100-7 |Газ бутан скраплений |Liquefied butane gas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23300000-0 |Нафтопродукти різні |Miscellaneous petroleum | | | |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23310000-3 |Вазелін та парафін |Petroleum jelly and | | |нафтові |waxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23311000-0 |Вазелін нафтовий |Petroleum jelly | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23312000-7 |Парафін твердий |Paraffin wax | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23313000-4 |Парафін нафтовий |Petroleum wax | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23320000-6 |Залишки переробляння |Petroleum residues | | |нафти | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24000000-4 |Хімікати, хімічна |Chemicals, chemical | | |продукція та синтетичні |products and man-made | | |волокна |fibres | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24100000-5 |Хімікати |Chemicals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24110000-8 |Гази |Gases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111000-5 |Гази промислові |Industrial gases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111100-6 |Водень, аргон, інертні |Hydrogen, argon, rare | | |гази, азот і кисень |gases, nitrogen and | | | |oxygen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111120-2 |Аргон |Argon | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111130-5 |Гази інертні |Rare gases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111131-2 |Гелій |Helium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111139-8 |Неон |Neon | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111140-8 |Гази медичні |Medical gases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111150-1 |Водень |Hydrogen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111160-4 |Азот |Nitrogen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111161-1 |Азот рідкий |Liquid nitrogen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111170-7 |Кисень |Oxygen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111200-7 |Сполуки кисню неорганічні|Inorganic oxygen | | | |compounds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111210-0 |Діоксид вуглецю |Carbon dioxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111220-3 |Оксиди азоту |Nitrogen oxides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111230-6 |Сполуки кисню газоподібні|Gaseous inorganic oxygen| | |неорганічні |compounds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111300-8 |Повітря скраплене та |Liquid and compressed | | |стиснене |air | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111310-1 |Повітря скраплене |Liquid air | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24111320-4 |Повітря стиснене |Compressed air | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24120000-1 |Барвники та пігменти |Dyes and pigments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121000-8 |Оксиди, пероксиди та |Oxides, peroxides and | | |гідроксиди |hydroxides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121100-9 |Оксид цинку та пероксид |Zinc oxide and peroxide,| | |цинку, оксид титану, |titanium oxide, dyes and| | |барвники та пігменти |pigments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121110-2 |Оксид цинку |Zinc oxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121120-5 |Пероксид цинку |Zinc peroxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121130-8 |Оксид титану |Titanium oxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121200-0 |Оксиди та гідроксиди |Chromium, manganese, | | |хрому, марганцю, магнію, |magnesium, lead and | | |свинцю та міді |copper oxides and | | | |hydroxides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121210-3 |Оксид хрому |Chromium oxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121220-6 |Оксид марганцю |Manganese oxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121230-9 |Оксид свинцю |Lead oxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121240-2 |Оксид міді |Copper oxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121250-5 |Оксид магнію |Magnesium oxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121260-8 |Гідроксиди до барвників і|Hydroxides for dyes and | | |пігментів |pigments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121261-5 |Гідроксид хрому |Chromium hydroxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121262-2 |Гідроксид марганцю |Manganese hydroxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121263-9 |Гідроксид свинцю |Lead hydroxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121264-6 |Гідроксид міді |Copper hydroxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121265-3 |Гідроксид магнію |Magnesium hydroxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24121300-1 |Вапно гашене |Hydrated lime | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24122000-5 |Екстракти дубильних |Tanning extracts, dyeing| | |речовин, екстракти |extracts, tannins and | | |барвників, дубильні та |colouring matter | | |фарбувальні речовини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24122100-6 |Екстракти барвників |Dyeing extracts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24122200-7 |Екстракти дубильних |Tanning extracts | | |речовин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24122300-8 |Речовини дубильні |Tannins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24122400-9 |Речовини фарбувальні |Colouring matter | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24122500-0 |Препарати дубильних |Tanning preparations | | |речовин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24130000-4 |Речовини хімічні |Basic inorganic | | |неорганічні основні |chemicals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131000-1 |Елементи хімічні, |Chemical elements, | | |неорганічні кислоти та |inorganic acids and | | |сполуки |compounds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131100-2 |Металоїди |Metalloids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131110-5 |Фосфіди |Phosphides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131120-8 |Карбіди |Carbides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131130-1 |Гідриди |Hydrides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131140-4 |Нітриди |Nitrides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131150-7 |Азиди |Azides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131160-0 |Силіциди |Silicides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131170-3 |Бориди |Borides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131180-6 |Сірка очищена |Refined sulphur | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131200-3 |Галогени |Halogen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131300-4 |Метали лужні |Alkali metals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131310-7 |Ртуть |Mercury | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131400-5 |Хлорид водню, неорганічні|Hydrogen chloride, | | |кислоти, діоксид кремнію |inorganic acids, silicon| | |та діоксид сірки |dioxide and sulphur | | | |dioxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131410-8 |Кислоти неорганічні |Inorganic acids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131411-5 |Кислота сірчана |Sulphuric acid | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131420-1 |Кислота фосфорна |Phosphoric acid | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131430-4 |Кислоти поліфосфорні |Polyphosphoric acids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131440-7 |Кислота |Hexafluorosilicic acid | | |гексафторсиліцієва | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131450-0 |Діоксид сірки |Sulphur dioxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131460-3 |Діоксид кремнію |Silicon dioxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131470-6 |Хлорид водню; кислота |Hydrogen chloride | | |соляна | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131500-6 |Гідроксиди як основні |Hydroxides as basic | | |неорганічні хімічні |inorganic chemicals | | |речовини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131510-9 |Оксиди металів |Metal oxides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131511-6 |Пірити заліза та оксиди |Iron pyrites and iron | | |заліза |oxides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131520-2 |Гідроксид натрію |Sodium hydroxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131521-9 |Сода каустична |Caustic soda | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131522-6 |Сода рідка |Liquid soda | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131600-7 |Сполуки сірки |Sulphur compounds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131700-8 |Сірка |Sulphur | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131800-9 |Вуглець |Carbon | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24131900-0 |Хлор |Chlorine | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24132000-8 |Солі металів галоїдні; |Metallic halogenates; | | |гіпохлорити, хлорати та |hypochlorites, chlorates| | |перхлорати |and perchlorates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24132100-9 |Солі металів галоїдні; |Metallic haliogenates | | |галогенати металів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24132110-2 |Гексафторсилікат натрію |Sodium | | | |hexafluorosilicate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24132120-5 |Хлориди |Chlorides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24132121-2 |Хлорид алюмінію |Aluminium chloride | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24132122-9 |Хлорид заліза |Ferric chloride | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24132123-6 |Поліхлорид алюмінію |Poly aluminium chloride | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24132130-8 |Хлоргідрат алюмінію |Aluminium chlorohydrate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24132200-0 |Гіпохлорити та хлорати |Hypochlorites and | | | |chlorates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24132210-3 |Хлорит натрію |Sodium chlorite | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24132220-6 |Гіпохлорит натрію |Sodium hypochlorite | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133000-5 |Сульфіди, сульфати; |Sulphides, sulphates; | | |нітрати, фосфати та |nitrates, phosphates and| | |карбонати |carbonates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133100-6 |Сульфіди, сульфіти та |Sulphides, sulphites and| | |сульфати |sulphates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133110-9 |Сульфіди різні |Miscellaneous sulphides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133111-6 |Сірководень |Hydrogen sulphide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133112-3 |Полісульфіди |Polysulphides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133120-2 |Сульфати |Sulphates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133121-9 |Тіосульфат натрію |Sodium thiosulphate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133122-6 |Сульфат оксиду заліза |Ferric sulphate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133123-3 |Сульфат алюмінію |Sulphate of aluminium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133124-0 |Сульфат натрію |Sodium sulphate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133125-7 |Сульфат заліза |Iron sulphate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133126-4 |Сульфат міді |Copper sulphate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133200-7 |Фосфінати, фосфонати, |Phosphinates, | | |фосфати та поліфосфати |phosphonates, phosphates| | | |and polyphosphates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133210-0 |Гексаметафосфат натрію |Sodium hexametaphosphate| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133220-3 |Фосфати |Phosphates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133300-8 |Карбонати |Carbonates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133310-1 |Карбонат натрію |Sodium carbonate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133320-4 |Бікарбонат натрію |Sodium bicarbonate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24133400-9 |Нітрати |Nitrates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24134000-2 |Солі металеві кислот |Miscellaneous metal acid| | |різні |salts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24134100-3 |Перманганат калію |Potassium permanganate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24134200-4 |Солі оксометалеві кислот |Oxometallic acid salts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24135000-9 |Речовини хімічні |Miscellaneous inorganic | | |неорганічні різні |chemicals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24135100-0 |Вода важка, інші ізотопи |Heavy water, other | | |та їхні сполуки |isotopes and their | | | |compounds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24135200-1 |Ціанід, оксид ціаніду, |Cyanide, cyanide oxide, | | |фульмінати, ціанати, |fulminates, cyanates, | | |силікати, борати, |silicates, borates, | | |перборати, солі |perborates, salts of | | |неорганічних кислот |inorganic acids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24135210-4 |Ціаніди |Cyanides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24135220-7 |Оксид ціаніду |Cyanide oxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24135230-0 |Фульмінати |Fulminates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24135240-3 |Ціанати |Cyanates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24135300-2 |Пероксид водню |Hydrogen peroxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24135400-3 |Кварц п'єзоелектричний |Piezo-electric quartz | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24135500-4 |Сполуки рідкісноземельних|Compounds of rare earth | | |металів |metals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24135600-5 |Силікати |Silicates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24135610-8 |Силікат натрію |Sodium silicate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24135700-6 |Борати та перборати |Borates and perborates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24136000-6 |Вода здистильована |Distilled water | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24137000-3 |Каміння штучне |Synthetic stones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24137100-4 |Каміння дорогоцінне |Synthetic precious | | |штучне |stones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24137200-5 |Каміння напівдорогоцінне |Synthetic semi-precious | | |штучне |stones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24140000-7 |Речовини хімічні |Basic organic chemicals | | |органічні основні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141000-4 |Вуглеводні |Hydrocarbons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141100-5 |Вуглеводні насичені |Saturated hydrocarbons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141110-8 |Вуглеводні насичені |Saturated acyclic | | |нециклічні |hydrocarbons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141111-5 |Метан |Methane | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141112-2 |Етилен |Ethylene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141113-9 |Пропілен |Propene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141114-6 |Бутилен |Butene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141115-3 |Ацетилен |Acetylene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141120-1 |Вуглеводні насичені |Saturated cyclic | | |циклічні |hydrocarbons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141200-6 |Вуглеводні ненасичені |Unsaturated hydrocarbons| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141210-9 |Вуглеводні ненасичені |Unsaturated acyclic | | |нециклічні |hydrocarbons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141220-2 |Вуглеводні ненасичені |Unsaturated cyclic | | |циклічні |hydrocarbons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141221-9 |Бензол |Benzene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141222-6 |Толуол |Toluene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141223-3 |Орто-ксилол |O-xylenes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141224-0 |Мета-ксилол |M-xylenes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141225-7 |Стирол |Styrene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141226-4 |Етилбензол |Ethyl benzene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141300-7 |Галогенопохідні |Other halogenated | | |вуглеводнів інші |derivatives of | | | |hydrocarbons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141310-0 |Тетрахлоретилен; |Tetrachloroethylene | | |перхлоретилен | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24141320-3 |Тетрахлорид вуглецю |Carbon tetrachloride | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24142000-1 |Спирти, феноли, |Alcohols, phenols, | | |фенолспирти та їхні |phenol-alcohols and | | |галогене-, сульфо-, |their halogenated, | | |нітро-, нітрозопохідні; |sulphonated, nitrated or| | |спирти жирні технічні |nitrosated derivatives; | | | |industrial fatty | | | |alcohols | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24142100-2 |Спирти жирні технічні |Industrial fatty | | | |alcohols | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24142200-3 |Спирти моногідратні |Monohydric alcohols | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24142210-6 |Метанол |Methanol | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24142220-9 |Етанол |Ethanol | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24142300-4 |Діоли, багатоатомні |Diols, polyalcohols and | | |спирти та їхні похідні |derivatives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24142310-7 |Етиленгліколь |Ethylene glycol | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24142320-0 |Похідні спиртів |Alcohol derivatives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24142400-5 |Феноли та їхні похідні |Phenols and derivatives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24142500-6 |Спирт |Alcohol | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24142510-9 |Спирт етиловий |Ethyl alcohol | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24143000-8 |Кислоти жирні |Industrial | | |монокарбонові технічні |monocarboxylic fatty | | | |acids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24143100-9 |Олії кислотного очищення |Acid oils from refining | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24143200-0 |Кислоти карбонові |Carboxylic acids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24143210-3 |Кислота оцтова |Acetic acid | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24143220-6 |Кислота пероцтова |Peracetic acid | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24143300-1 |Кислоти монокарбонові |Unsaturated | | |ненасичені та їхні |monocarboxylic acids and| | |сполуки |compounds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24143310-4 |Естери метакрилової |Esters of methacrylic | | |кислоти |acid | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24143320-7 |Естери акрилової кислоти |Esters of acrylic acid | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24143400-2 |Кислоти ароматичні |Aromatic polycarboxylic | | |полікарбонові та |and carboxylic acids | | |карбонові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24144000-5 |Сполуки органічні з |Organic compounds with | | |азотною функційною групою|nitrogen functions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24144100-6 |Сполуки з аміновою |Amine function compounds| | |функційною групою | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24144200-7 |Сполуки амінові з |Oxygen-function | | |кисневою функційною |amino-compounds | | |групою | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24144300-8 |Уреїни |Ureines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24144400-9 |Сполуки з азотною |Compounds with nitrogen | | |функційною групою |functions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24145000-2 |Сполуки сіркоорганічні |Organo-sulphur compounds| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24146000-9 |Альдегіди, кетони, |Aldehyde, ketone, | | |пероксиди органічні та |organic peroxides and | | |ефіри |ethers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24146100-0 |Сполуки з альдегідною |Aldehyde function | | |функційною групою |compounds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24146200-1 |Кетони, хінони та їхні |Ketone and quinone | | |похідні |function compounds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24146300-2 |Пероксиди органічні |Organic peroxides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24146310-5 |Оксид етилену |Ethylene oxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24146320-8 |Ефіри; етери |Ethers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24147000-6 |Речовини хімічні |Miscellaneous organic | | |органічні різні |chemicals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24147100-7 |Барвники рослинного |Vegetable derivatives | | |походження |for dyeing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24147200-8 |Вугілля деревне |Wood charcoal | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24147300-9 |Оливи та продукція |Oils and products of the| | |високотемпературного |distillation of | | |дистилювання |high-temperature coal | | |кам'яновугільної смоли, |tar, pitch and pitch tar| | |пек і пекова смола | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24147310-2 |Смола кам'яновугільна |Coal tar | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24147311-9 |Креозот |Creosote | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24147320-5 |Пек; дьоготь |Pitch | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24147330-8 |Смола пекова |Pitch tar | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24147400-0 |Продукти смоляні |Resin products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24147500-1 |Відходи лужні целюлозного|Residual lyes from the | | |виробництва |manufacture of wood pulp| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24150000-0 |Добрива азотні та сполуки|Fertilisers and nitrogen| | |азоту |compounds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24151000-7 |Добрива азотні |Nitrogenous fertilisers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24151100-8 |Кислота азотна та її солі|Nitric acid and salts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24151110-1 |Нітрат натрію |Sodium nitrate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24151200-9 |Кислоти сірчано-нітратні |Sulphonitric acids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24151300-0 |Аміак |Ammonia | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24151310-3 |Аміак у водному розчині |Liquid ammonia | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24151320-6 |Хлорид аміаку |Ammonium chloride | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24151330-9 |Сульфат аміаку |Ammonium sulphate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24152000-4 |Добрива фосфатні |Phosphatic fertilisers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24152100-5 |Добрива фосфатні |Mineral phosphatic | | |мінеральні |fertilisers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24152200-6 |Добрива фосфатні хімічні |Chemical phosphatic | | | |fertilisers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24154000-8 |Добрива тваринного та |Animal or vegetal | | |рослинного походження |fertilisers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24158000-6 |Добрива різні |Miscellaneous | | | |fertilisers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24160000-3 |Пластмаси в первинній |Plastics in primary | | |формі |forms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24161000-0 |Поліетилен у первинній |Primary-form polymers of| | |формі |ethylene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24162000-7 |Поліпропілен у первинній |Primary-form polymers of| | |формі |propylene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24163000-4 |Полістирол у первинній |Primary-form polymers of| | |формі |styrene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24164000-1 |Полівініл у первинній |Primary-form of vinyl | | |формі |polymers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24164100-2 |Полівінілацетат у |Primary-form polymers of| | |первинній формі |vinyl acetate | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24164200-3 |Поліакрил у первинній |Primary-form acrylic | | |формі |polymers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24165000-8 |Поліестери в первинній |Primary-form of | | |формі |polyesters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24166000-5 |Поліаміди в первинній |Primary-form polyamides | | |формі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24167000-2 |Смоли уремічні в |Primary-form urea resins| | |первинній формі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24168000-9 |Смоли амінові в первинній|Primary-form | | |формі |amino-resins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24169000-6 |Силікони в первинній |Primary-form silicones | | |формі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24170000-6 |Каучук синтетичний |Synthetic rubber | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24180000-9 |Ензими |Enzymes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24200000-6 |Продукція агрохімічна |Agro-chemical products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24210000-9 |Пестициди |Pesticides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24220000-2 |Інсектициди |Insecticides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24230000-5 |Гербіциди |Herbicides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24240000-8 |Регулятори росту рослин |Plant-growth regulators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24250000-1 |Засоби дезінфікувальні |Disinfectants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24260000-4 |Родентициди |Rodenticides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24270000-7 |Фунгіциди |Fungicides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24300000-7 |Фарби, лаки, друкарська |Paints, varnishes, | | |фарба та мастики |printing ink and mastics| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24310000-0 |Фарби |Paints | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24311000-7 |Фарба для дорожньої |Road paint | | |розмітки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24312000-4 |Фарби художні |Artists' paints | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24312100-5 |Емалі та глазурі |Enamels and glazes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24312200-6 |Фарби олійні та водні |Oil and water paints | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24312210-9 |Фарби олійні |Oil paints | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24312220-2 |Фарби водні |Water paints | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24312300-7 |Фарби шкільні |Students' paints | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24312310-0 |Набори фарб |Colours in sets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24312320-3 |Фарби для оформлювання |Signboard painters' | | |вивісок |colours | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24312400-8 |Продукція декораційна |Decorating supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24320000-3 |Лаки |Varnishes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24330000-6 |Туш і друкарські фарби |Ink | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24331000-3 |Фарба друкарська |Printing ink | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24331100-4 |Фарба для глибокого друку|Intaglio ink | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24331200-5 |Туш креслярська |India ink | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24340000-9 |Мастики, шпаклівки, |Mastics, fillers, putty | | |замазки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24341000-6 |Мастики |Mastics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24342000-3 |Шпаклівки |Fillers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24343000-0 |Замазки |Putty | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24344000-7 |Тісто цементне |Grout | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24350000-2 |Розчинники |Solvents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24351000-9 |Розчини для знімання |Paint stripper | | |фарби | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24352000-6 |Розріджувачі |Thinners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24400000-8 |Засоби лікувальні |Medicinal products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24410000-1 |Засоби лікувальні для |Medicinal products for | | |шлункового тракту та |the alimentary tract and| | |обміну речовин |metabolism | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24411000-8 |Засоби лікувальні від |Medicinal products for | | |підвищеної кислотності |acid related disorders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24412000-5 |Засоби лікувальні від |Medicinal products for | | |розладів |functional | | |кишково-шлункового тракту|gastrointestinal | | | |disorders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24413000-2 |Засоби послаблювальні |Laxatives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24414000-9 |Засоби протидіарейні, |Antidiarrhoeals, | | |кишкові протизапальні/ |intestinal | | |протиінфекційні препарати|anti-inflammatory/ | | | |anti-infective agents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24415000-6 |Засоби лікувальні, |Medicinal products used | | |використовувані під час |in diabetes | | |діабету | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24415100-7 |Інсулін |Insulin | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24416000-3 |Вітаміни |Vitamins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24416100-4 |Провітаміни |Provitamins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24417000-0 |Добавки мінеральні |Mineral supplements | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24420000-4 |Засоби лікувальні для |Medicinal products for | | |крові, органів |the blood, blood-forming| | |кровотворення та |organs and the | | |серцево-судинної системи |cardiovascular system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24421000-1 |Засоби лікувальні для |Medicinal products for | | |крові та органів |the blood and | | |кровотворення |blood-forming organs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24421100-2 |Засоби протитромбозні |Antithrombotic agents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24421200-3 |Засоби кровоспинні |Antihaemorrhagics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24421300-4 |Засоби від анемії |Antianaemic preparations| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24421400-5 |Замінники крові та |Blood substitutes and | | |розчини перфузійні |perfusion solutions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24422000-8 |Засоби лікувальні для |Medicinal products for | | |серцево-судинної системи |the cardiovascular | | | |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24422100-9 |Засоби лікувальні для |Cardiac therapy | | |серцевої терапії |medicinal products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24422200-0 |Засоби від гіпертонії |Antihypertensives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24422300-1 |Засоби сечогінні |Diuretics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24422400-2 |Засоби для захисту |Vasoprotectives | | |кровоносних судин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24422500-3 |Засоби від геморою |Antihaemorrhoidals for | | |місцевого застосування |topical use | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24422600-4 |Бета-блокатори |Beta-blocking agents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24422700-5 |Блокатори вапнякових |Calcium channel blockers| | |каналів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24422800-6 |Засоби активні для |Agents acting on the | | |носоглоткової системи |renin-angiotensin system| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24430000-7 |Засоби лікувальні, |Medicinal products for | | |використовувані в |dermatology and the | | |дерматології й для |musculo-skeletal system | | |кістяково-м'язової | | | |системи | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24431000-4 |Засоби лікувальні, |Medicinal products for | | |використовувані в |dermatology | | |дерматології | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24431100-5 |Засоби протигрибкові |Antifungals for | | |дерматологічного |dermatological use | | |застосування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24431110-8 |Кислоти саліцилові |Salicylic acids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24431200-6 |Засоби пом'якшувальні та |Emollients and | | |захисні |protectives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24431300-7 |Засоби від псоріазу |Antipsoriatics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24431400-8 |Антибіотики та |Antibiotics and | | |хіміотерапевтичні засоби |chemotherapeutics for | | |дерматологічного |dermatological use | | |застосування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24431500-9 |Кортикостероїди |Corticosteroids for | | |дерматологічного |dermatological use and | | |застосування та для |dermatological | | |дерматологічних |preparations | | |препаратів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24431600-0 |Засоби антисептичні та |Antiseptics and | | |дезінфікувальні |disinfectants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24431700-1 |Препарати від прищів; |Anti-acne preparations | | |антиакне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24432000-1 |Засоби лікувальні для |Medicinal products for | | |кістяково-м'язової |the musculo-skeletal | | |системи |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24432100-2 |Засоби протизапальні та |Anti-inflammatory and | | |протиревматичні |antirheumatic products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24432200-3 |Релаксанти м'язові |Muscle relaxants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24432300-4 |Препарати протиартритні |Antigout preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24440000-0 |Засоби лікувальні для |Medicinal products for | | |сечостатевої системи та |the genitourinary system| | |гормони |and hormones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24441000-7 |Засоби лікувальні для |Medicinal products for | | |сечостатевої системи та |the genitourinary system| | |статеві гормони |and sex hormones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24441100-8 |Засоби гінекологічні |Gynaecological | | |протиінфекційні та |anti-infectives and | | |антисептичні |antiseptics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24441200-9 |Засоби гінекологічні інші|Other gynaecologicals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24441300-0 |Гормони статеві та |Sex hormones and | | |модулятори статевої |modulators of the | | |системи |genital system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24441400-1 |Засоби протизаплідні; |Contraceptives | | |контрацептиви | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24441410-4 |Засоби протизаплідні |Oral contraceptives | | |оральні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24441420-7 |Засоби протизаплідні |Chemical contraceptives | | |хімічні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24442000-4 |Препарати гормональні для|Systemic hormonal | | |систематичного вжитку, |preparations, excl. sex | | |крім статевих гормонів |hormones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24442100-5 |Гормони гіпофіза, |Pituitary, hypothalamic | | |гіпоталамуса та |hormones and analogues | | |аналогічні гормони | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24442200-6 |Кортикостероїди |Corticosteroids for | | |систематичного вжитку |systemic use | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24442300-7 |Засоби лікувальні для |Thyroid therapy | | |терапії щитовидної залози|medicinal products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24450000-3 |Засоби загальні |General anti-infectives | | |протиінфекційні |for systemic use, | | |систематичного вжитку, |vaccines, antineoplastic| | |вакцини, засоби від |and immunomodulating | | |новоутворень та |agents | | |імуномодулятори | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451000-0 |Засоби загальні |General anti-infectives | | |протиінфекційні |for systemic use and | | |систематичного вжитку та |vaccines | | |вакцини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451100-1 |Засоби антибактерійні |Antibacterials for | | |систематичного вжитку |systemic use | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451200-2 |Засоби протигрибкові |Antimycotics for | | |систематичного вжитку |systemic use | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451300-3 |Засоби протигрибкові |Antimycobacterials | | |бактерійні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451400-4 |Засоби антивірусні |Antivirals for systemic | | |систематичного вжитку |use | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451500-5 |Сироватки імунні та |Immune sera and | | |імуноглобуліни |immunoglobulins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451510-8 |Антисироватки |Antisera | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451520-1 |Імуноглобуліни |Immunoglobulins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451600-6 |Вакцини |Vaccines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451610-9 |Вакцини від дифтерії, |Diphtheria-pertussis-tet| | |коклюшу та правця |anus vaccines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451620-2 |Вакцини від дифтерії та |Diphtheria-tetanus | | |правця |vaccines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451630-5 |Вакцини БЦЖ (сухі); |BCG vaccines (dried) | | |вакцини Кальметт-Герена | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451640-8 |Вакцини від кору, свинки |Meastes-mumps-rubella | | |та рожі |vaccines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451650-1 |Вакцини від плямистого |Typhus vaccines | | |тифу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451660-4 |Вакцини від грипу |Influenza vaccines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451670-7 |Вакцини від поліомієліту |Polio vaccines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451680-0 |Вакцини від гепатиту B |Hepatitis B vaccines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24451690-3 |Вакцини для ветеринарної |Vaccines for veterinary | | |медицини |medicine | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24452000-7 |Засоби від новоутворень |Antineoplastic and | | |та імуномодулятори |immunomodulating agents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24452100-8 |Засоби від новоутворень |Antineoplastic agents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24452200-9 |Засоби лікувальні для |Endocrine therapy | | |терапії залоз внутрішньої|medicinal products | | |секреції | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24452300-0 |Засоби імуносупресійні |Immunosuppressive agents| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24460000-6 |Засоби лікувальні для |Medicinal products for | | |нервової системи та |the nervous system and | | |органів чуття |sensory organs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24461000-3 |Засоби лікувальні для |Medicinal products for | | |нервової системи |the nervous system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24461100-4 |Засоби анестезувальні; |Anaesthetics | | |анестетики | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24461200-5 |Засоби знеболювальні; |Analgesics | | |анальгетики | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24461300-6 |Засоби протиепілептичні |Antiepileptics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24461400-7 |Засоби лікувальні від |Anti-Parkinson medicinal| | |хвороби Паркінсона |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24461500-8 |Нейролептики |Psycholeptics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24461600-9 |Нейроаналептики |Psychoanaleptics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24461700-0 |Засоби лікувальні інші |Other nervous system | | |для нервової системи |medicinal products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24462000-0 |Засоби лікувальні для |Medicinal products for | | |органів чуття |sensory organs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24462100-1 |Засоби офтальмологічні |Ophthalmologicals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24470000-9 |Засоби лікувальні для |Medicinal products for | | |дихальної системи |the respiratory system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24473000-6 |Засоби лікувальні від |Medicinal products for | | |хронічних захворювань, |obstructive airway | | |які переносяться |diseases | | |повітряно-крапельним | | | |шляхом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24474000-3 |Препарати від кашлю та |Cough and cold | | |застуди |preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24475000-0 |Препарати антигістамінні |Antihistamines for | | |систематичного вжитку |systemic use | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24490000-5 |Засоби лікувальні різні |Various medicinal | | | |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24491000-2 |Засоби антипаразитні, |Antiparasitic products, | | |інсектициди та репеленти |insecticides and | | | |repellents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24491100-3 |Засоби антипротозойні |Antiprotozoals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24491200-4 |Засоби антигельмінтні |Anthelmintics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24491300-5 |Засоби від екопаразитів, |Ectoparasiticides, incl.| | |зокрема засоби від |scabicides, insecticides| | |корости, інсектициди і |and repellents | | |репеленти | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24492000-9 |Розчини лікувальні |Medical solutions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24492100-0 |Розчини для вливання |Infusion solutions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24492200-1 |Продукти для |Parenteral nutrition | | |парентерального |products | | |харчування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24492210-4 |Розчини парентерального |Parenteral feeding | | |харчування |solutions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24492300-2 |Розчини ентерального |Enteral feeds | | |харчування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24492400-3 |Розчини перфузійні |Perfusion solutions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24492500-4 |Розчини для ін'єкцій |Injectable solutions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24492510-7 |Рідини для |Intravenous fluids | | |внутрішньовенного | | | |введення | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24492600-5 |Розчини галенові |Galenical solutions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24492700-6 |Розчини глюкози |Glucose solutions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24492800-7 |Розчини для діалізу |Dialysis solutions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24493000-6 |Продукція терапевтична |Other therapeutic | | |інша |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24493100-7 |Токсини |Toxins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24493200-8 |Замінники нікотину |Nicotine substitutes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24494000-3 |Засоби діагностичні |Diagnostic agents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24495000-0 |Продукція нетерапевтична |All other | | |інша |non-therapeutic products| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24496000-7 |Реактиви та контрастові |Reagents and contrast | | |засоби |media | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24496100-8 |Реактиви для визначання |Blood-grouping reagents | | |групи крові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24496200-9 |Реактиви для |Blood-testing reagents | | |досліджування крові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24496300-0 |Реактиви хімічні |Chemical reagents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24496400-1 |Реактиви ізотопні |Isotopic reagents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24496500-2 |Реактиви лабораторні |Laboratory reagents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24496600-3 |Реактиви для |Reagents for | | |електрофорезу |electrophoresis | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24496700-4 |Реактиви урологічні |Urological reagents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24496800-5 |Засоби |X-ray contrast media | | |рентгеноконтрастові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24497000-4 |Препарати лікувальні, |Medical preparations | | |крім стоматологічних |excluding dental | | |матеріалів |consumables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24497100-5 |Препарати клізмові |Enema preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24497110-8 |Цементи для реконструкції|Bone reconstruction | | |кісток |cements | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24498000-1 |Продукція клінічна |Clinical products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24498100-2 |Культури мікроорганізмів |Microbiological cultures| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24498200-3 |Залози внутрішньої |Glands and their | | |секреції та їхні |extracts | | |екстракти | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24498300-4 |Субстанції пептидні |Peptic substances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24500000-9 |Гліцерин, мило, |Glycerol, soaps, | | |детергенти, засоби для |detergents, cleaning and| | |чищення та полірування, |polishing preparations, | | |парфуми та косметичні |perfumes and toilet | | |засоби |preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24510000-2 |Гліцерин |Glycerol | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24511000-9 |Препарати та воски пахучі|Odoriferous preparations| | | |and waxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24511100-0 |Засоби для ароматизування|Preparations for | | |та дезодорування |perfuming or deodorising| | |приміщень |rooms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24511300-2 |Засоби полірувальні та |Polishes and creams | | |креми | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24511310-5 |Мастики для натирання |Floor polishes | | |підлоги | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24511320-8 |Креми для чищення взуття |Shoe polishes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24511330-1 |Воски полірувальні |Polishing waxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24511340-4 |Суміші для прибирання |Sweeping compounds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24511350-7 |Речовини ущільнювальні; |Sealants | | |ущільнювачі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24511400-3 |Пасти та порошки для |Scouring pastes and | | |чищення |powders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24512000-6 |Засоби органічні |Organic surface-active | | |поверхнево-активні |agents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24513000-3 |Засоби для чищення |Cleaning products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24513100-4 |Мило |Soap | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24513200-5 |Засоби мийні |Washing preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24513210-8 |Диспергатори олій |Oil dispersant | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24513290-2 |Детергенти |Detergents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24513291-9 |Детергенти для |Dishwasher detergents | | |посудомийних машин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24513292-6 |Засоби знежирювальні |Degreasing agents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24513293-3 |Розчинники жирів |Grease digesters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24513294-0 |Препарати для чищення |Cleaning compounds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24513295-7 |Розчини для ополіскування|Rinsing solutions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24520000-5 |Парфуми та туалетні |Perfumes and toiletries | | |засоби | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24521000-2 |Засоби туалетні |Toiletries | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24521100-3 |Вода туалетна |Toilet waters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24521110-6 |Дезодоранти |Deodorants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24521120-9 |Антиперспіранти |Antiperspirants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24521200-4 |Засоби для макіяжу |Make-up preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24521300-5 |Засоби для манікюру та |Manicure or pedicure | | |педикюру |preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24521400-6 |Засоби косметичні |Beauty products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24521500-7 |Продукція для доглядання |Skin-care products | | |за шкірою | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24521600-8 |Шампуні |Shampoos | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24521700-9 |Засоби для доглядання за |Hair preparations | | |волоссям | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24521800-0 |Засоби для гігієни |Preparations for oral or| | |порожнини рота та зубів |dental hygiene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24521900-1 |Засоби для гоління |Shaving preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24600000-0 |Вибухівка та хімічна |Explosives and fine | | |продукція тонкого |chemical products | | |органічного синтезу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24610000-3 |Вибухівка готова |Prepared explosives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24611000-0 |Речовини вибухові |Propellant powders | | |метальні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24611100-1 |Порох на основі |Propergol fuels | | |проперголю | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24612000-7 |Вибухівка різна |Miscellaneous explosives| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24612100-8 |Динаміт |Dynamite | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24612200-9 |Тринітротолуол |TNT | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24612300-0 |Нітрогліцерин |Nitro-glycerine | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24613000-4 |Петарди сигнальні, ракети|Signalling flares, rain | | |сигнальні на випадок дощу|rockets, fog signals and| | |чи туману та піротехнічні|pyrotechnic articles | | |вироби | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24613100-5 |Набої для відлякування |Bird-scaring cartridges | | |птахів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24613200-6 |Феєрверки |Fireworks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24615000-8 |Шнури запальні, капсулі, |Fuses, caps, igniters | | |запали та |and electric detonators | | |електродетонатори | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24620000-6 |Клеї |Glues | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24621000-3 |Желатини |Gelatines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24621200-5 |Адгезиви |Adhesives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24630000-9 |Олії ефірні |Essential oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24640000-2 |Продукція хімічна |Photographic chemicals | | |фотографічна | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24641000-9 |Фотопластинки, фотоплівки|Photographic plates and | | | |films | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24641200-1 |Емульсії фотографічні |Emulsions for | | | |photographic use | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24641210-4 |Проявники фотографічні |Photographic developers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24641220-7 |Фіксажі фотографічні |Photographic fixers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24641230-0 |Проявники рентгенологічні|X-ray developers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24641240-3 |Фіксажі рентгенологічні |X-ray fixers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24641250-6 |Середовища живильні |Culture medium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24641260-9 |Підсилювачі зображення |Image intensifiers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24650000-5 |Носії інформації без |Unrecorded media | | |запису | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24660000-8 |Продукція хімічна |Specialised chemical | | |спеціалізована |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24661000-5 |Жири та мастила |Greases and lubricants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24661100-6 |Мастила |Lubricants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24661110-9 |Розчин буровий |Drilling mud | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24661120-2 |Жир силіконовий |Silicon grease | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24661130-5 |Рідини бурові |Drilling fluids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24661200-7 |Добавки до олив |Additives for oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24661210-0 |Порошок до вогнегасників |Fire-extinguisher powder| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24661220-3 |Речовини до вогнегасників|Fire-extinguisher agents| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24661230-6 |Заряди до вогнегасників |Fire-extinguisher | | | |charges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24661300-8 |Рідини робочі |Hydraulic fluids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24661310-1 |Препарати проти |De-icing agents | | |обледеніння | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24661311-8 |Препарати антифризні |Anti-freezing | | | |preparations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24661400-9 |Жири та оливи хімічно |Chemically-modified fats| | |модифіковані |and oils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24662000-2 |Пасти для виготовляння |Modelling pastes | | |моделей | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24662100-3 |Віск стоматологічний |Dental wax | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24663000-9 |Засоби оздоблювальні |Finishing agents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24664000-6 |Вугілля зактивоване |Activated carbon | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24664100-7 |Вугілля зактивоване нове |New activated carbon | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24664200-8 |Вугілля зактивоване |Regenerated activated | | |регенероване |carbon | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24665000-3 |Засоби хімічні для |Chemical toilets | | |туалету | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24666000-0 |Пептони та білкові |Peptones and protein | | |розчини |substances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24667000-7 |Добавки хімічні |Chemical additives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24667100-8 |Речовини в'язкі готові, |Prepared binders for | | |використовувані у |foundry moulds or cores | | |виробництві ливарних форм| | | |та стрижнів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24667200-9 |Добавки до цементів, |Additives for cements, | | |будівельних розчинів та |mortars or concretes | | |бетонів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24668000-4 |Продукція хімічна для |Chemical products for | | |нафтогазової |the oil and gas industry| | |промисловості | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24668100-5 |Хімікати для свердловин |Downhole chemicals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24668200-6 |Флокулянти |Flocculating agents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24668300-7 |Хімікати грязьові |Mud chemicals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24668400-8 |Ампули желатинові до |Gel ampoules for | | |вибійних вибухівок |stemming explosives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24669000-1 |Аерозолі та хімічна |Aerosols and chemicals | | |продукція у вигляді |in disc form | | |пластин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24669100-2 |Аерозолі |Aerosols | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24669200-3 |Елементи хімічні у |Chemical elements in | | |вигляді пластин |disc form | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24700000-1 |Волокна синтетичні |Man-made fibres | | |елементарні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24710000-4 |Волокна синтетичні |Synthetic fibres | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24711000-1 |Джгут з неперервного |Synthetic filament tow | | |синтетичного волокна | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24712000-8 |Нитки високоміцні |High-tenacity yarn | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24713000-5 |Мононитки |Single textured yarn | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24714000-2 |Моноволокно синтетичне |Synthetic monofilament | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24720000-7 |Волокна штучні |Artificial fibres | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24721000-4 |Волокна штучні відрізкові|Artificial staple fibres| |-------------+-------------------------+------------------------| | 24722000-1 |Поліпропілен |Polypropylene | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24723000-8 |Нитки штучні текстуровані|Artificial textured yarn| | |волокна | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24800000-2 |Продукція хімічна різна |Various chemical | | | |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24810000-5 |Рідини охолоджувальні |Radiator fluids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24820000-8 |Продукція хімічна для |Water-treatment | | |обробляння води |chemicals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 24830000-1 |Продукція антикорозійна |Anti-corrosion products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25000000-1 |Вироби гумові та |Rubber, plastic and film| | |пластмасові, кіно- та |products | | |фотоплівки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25100000-2 |Вироби гумові |Rubber products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25110000-5 |Шини та супутня продукція|Tyres and related | | | |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111000-2 |Шини |Tyres | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111100-3 |Шини до автомобілів |Tyres for motor cars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111200-4 |Шини до мотоциклів |Tyres for motorcycles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111300-5 |Шини до автомобілів |Heavy-duty tyres | | |великої | | | |вантажопідіймальності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111310-8 |Шини до вантажних |Tyres for trucks | | |автомобілів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111320-1 |Шини до автобусів |Tyres for buses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111330-4 |Шини до літаків |Tyres for aircraft | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111400-6 |Шини до |Agrarian tyres | | |сільськогосподарської | | | |техніки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111500-7 |Камери внутрішні, |Rubber inner tubes, | | |протектори та ободові |treads and flaps | | |стрічки гумові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111510-0 |Стрічки ободові |Tyre flaps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111520-3 |Камери внутрішні гумові |Inner tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111530-6 |Протектори шинні |Tyre treads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111600-8 |Шини до крісел на колесах|Wheel chair tyres | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111700-9 |Шини, що були у |Used tyres | | |використанні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111710-2 |Амортизатори відбивні |Fenders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111800-0 |Шини з відновленим |Retreaded tyres | | |протектором | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25111900-1 |Шини до велосипедів |Tyres for bicycles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25120000-8 |Вироби з вулканізованого |Unvulcanised and | | |та невулканізованого |vulcanised rubber | | |каучуку |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25121000-5 |Вироби з |Unvulcanised rubber | | |невулканізованого каучуку|articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122000-2 |Вироби з вулканізованого |Vulcanised rubber | | |каучуку |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122100-3 |Труби, трубки та шланги з|Vulcanised rubber tubes,| | |вулканізованого каучуку |pipes and hoses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122110-6 |Шланги бурові |Drilling hoses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122120-9 |Стояки гнучкі |Flexible risers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122130-2 |Трубки гумові |Rubber tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122200-4 |Стрічки конвеєрні та |Vulcanised rubber | | |привідні паси чи |conveyor or transmission| | |бельтинги з |belts or belting | | |вулканізованого каучуку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122210-7 |Паси вентиляторні гумові |Rubber fan belts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122220-0 |Прокладки гумові |Gaskets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122230-3 |Стрічки конвеєрні гумові |Rubber conveyor belts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122240-6 |Паси привідні гумові |Rubber transmission | | | |belts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122300-5 |Вироби гігієнічні та |Vulcanised rubber | | |фармацевтичні з |hygienic or | | |вулканізованого каучуку |pharmaceutical articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122310-8 |Предмети гігієни |Hygienic articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122320-1 |Вироби фармацевтичні |Pharmaceutical articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122340-7 |Соски, |Teats, nipple shields | | |молоковідсмоктувачі та |and similar articles for| | |аналогічні вироби для |babies | | |немовлят | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122400-6 |Покриви з вулканізованого|Vulcanised rubber floor | | |каучуку на підлогу та |coverings and mats | | |килимки з вулканізованого| | | |каучуку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122410-9 |Покриви з вулканізованого|Vulcanised rubber floor | | |каучуку на підлогу |coverings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122420-2 |Килимки з вулканізованого|Vulcanised rubber mats | | |каучуку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122421-9 |Мати гімнастичні |Gymnasium mats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122500-7 |Форми із вулканізованого |Forms of vulcanised | | |каучуку |rubber | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122510-0 |Кільця еластичні |Elastic rings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122520-3 |Сальники гумові |Rubber seals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122530-6 |Стрічки гумові |Rubber bands | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122540-9 |Штампи гумові |Rubber stamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25122550-2 |Наповнювачі; герметики |Grout packers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25130000-1 |Тканини текстильні |Rubberised textile | | |прогумовані |fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25131000-8 |Тканина кордна для шин |Tyre-cord fabric | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25132000-5 |Стрічка клейка з |Adhesive tape of | | |прогумованого текстилю |rubberised textiles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25140000-4 |Каучук регенерований |Reclaimed rubber | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25150000-7 |Продукція з відходів гуми|Rubber waste products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25160000-0 |Вироби медичної |Medical articles of | | |призначеності гумові |rubber | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25161000-7 |Аксесуари до одягу гумові|Rubber clothing | | | |accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25161100-8 |Рукавички гумові |Rubber gloves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25161200-9 |Рукавички одноразові |Disposable gloves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25162000-4 |Одяг гумовий |Rubber clothing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25170000-3 |Вироби із твердого |Articles of hard rubber | | |каучуку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25171000-0 |Вироби гігієнічні та |Hygienic or | | |фармацевтичні |pharmaceutical articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25172000-7 |Плитки гумові |Rubber tiles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25174000-1 |Амортизатори гумові |Rubber cushioning | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25200000-3 |Вироби пластмасові |Plastic products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25210000-6 |Плити, листи, трубки та |Plastic plates, sheets, | | |профілі пластмасові |tubes and profiles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25211000-3 |Моноволокно пластмасове |Plastic monofilament | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25211100-4 |Трубка електроізоляційна |Plastic electric conduit| | |пластмасова | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25211200-5 |Стрижні пластмасові |Plastic rods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25211300-6 |Прути пластмасові |Plastic sticks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212000-0 |Трубки, труби і шланги |Tubes, pipes and hoses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212100-1 |Трубки пластмасові |Plastic tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212110-4 |Трубки гнучкі пластмасові|Flexible plastic tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212120-7 |Трубки гнучкі |Flexible PVC tubes | | |полівінілхлоридні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212200-2 |Труби пластмасові |Plastic pipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212210-5 |Труби гнучкі пластмасові |Flexible plastic pipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212220-8 |Труби гнучкі |Flexible PVC pipes | | |полівінілхлоридні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212300-3 |Шланги пластмасові |Plastic hoses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212310-6 |Шланги гнучкі пластмасові|Flexible plastic hoses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212320-9 |Шланги гнучкі |Flexible PVC hoses | | |полівінілхлоридні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212400-4 |Муфти пластмасові |Plastic sleeves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212500-5 |Фітинги пластмасові чи |Plastic or PVC fittings | | |полівінілхлоридні до |for tubes, pipes and | | |трубок, труб і шлангів |hoses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212510-8 |Фітинги пластмасові до |Plastic fittings for | | |трубок |tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212520-1 |Фітинги полівінілхлоридні|PVC fittings for tubes | | |до трубок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212530-4 |Фітинги пластмасові до |Plastic fittings for | | |труб |pipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212540-7 |Фітинги полівінілхлоридні|PVC fittings for pipes | | |до труб | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212550-0 |Фітинги пластмасові до |Plastic fittings for | | |шлангів |hoses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212560-3 |Фітинги полівінілхлоридні|PVC fittings for hoses | | |до шлангів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212600-6 |Компоненти необроблені |Untreated PVC components| | |полівінілхлоридні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212610-9 |Арматура необроблена |Untreated PVC frames | | |полівінілхлоридна | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212620-2 |Трубопроводи необроблені |Untreated PVC piping | | |полівінілхлоридні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212630-5 |Тюбінги необроблені |Untreated PVC tubing | | |полівінілхлоридні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25212700-7 |Пінопласт |PVC foam | | |полівінілхлоридний | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25213000-7 |Плити, листи, плівки, |Plastic plates, sheets, | | |фольга та смуги |film, foil and strip | | |пластмасові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25213100-8 |Плівка пластмасова |Plastic film | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25213200-9 |Фольга пластмасова |Plastic foil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25213300-0 |Плівка клейка |Cling film | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25213400-1 |Стрічки пластмасові |Plastic strips | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25213500-2 |Листи пластмасові |Plastic sheets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25213600-3 |Плити пластмасові |Plastic plates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25220000-9 |Вироби пакувальні |Packaging products of | | |пластмасові |plastics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25221000-6 |Мішки та пакети |Polythene sacks and bags| | |поліетиленові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25221100-7 |Мішки та пакети з |Polythene waste and | | |відходів та залишків |refuse sacks and bags | | |поліетилену | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25221200-8 |Пакети поліетиленові |Polythene medical bags | | |медичної призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25221210-1 |Пакети на кров |Blood bags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25221220-4 |Пакети на плазму |Plasma bags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25221230-7 |Пакети на сечу |Bags for urine | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25221300-9 |Пакети поліетиленові для |Polythene storage bags | | |зберігання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25221310-2 |Пакети пакувальні |Jiffy bags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25222000-3 |Мішки та пакети |Plastic sacks and bags | | |пластмасові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25222100-4 |Мішки пластмасові на |Plastic waste sacks | | |відходи | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25222200-5 |Пакети пластмасові |Plastic medical bags | | |медичної призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25223000-0 |Тара пластмасова жорстка |Hard plastic containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25223100-1 |Ящики пластмасові |Plastic cases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25223110-4 |Ящики пластмасові на |Plastic bottle cases | | |пляшки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25223200-2 |Тара пластмасова |Plastic crates | | |ґратчаста | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25223300-3 |Тара пластмасова на |Plastic refuse | | |сміття |containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25223310-6 |Бочки пластмасові |Plastic barrels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25224000-7 |Бутлі, пляшки та фляги |Plastic carboys, bottles| | |пластмасові |and flasks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25225000-4 |Котушки та бобіни |Plastic spools or | | |пластмасові |bobbins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25226000-1 |Корки, накривки та |Plastic stoppers, lids | | |ковпачки пластмасові |and caps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25226100-2 |Корки пластмасові |Plastic stoppers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25226200-3 |Накривки пластмасові |Plastic lids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25226300-4 |Ковпачки пластмасові |Plastic caps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25227000-8 |Вироби з полістиролу |Polystyrene products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25227100-9 |Листи з полістиролу |Polystyrene sheeting | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25227200-0 |Плити з полістиролу |Polystyrene slabs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25230000-2 |Вироби будівельні |Builders' ware of | | |пластмасові |plastic | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25231000-9 |Покриви на підлогу, стіни|Plastic floor, wall or | | |та стелі пластмасові |ceiling coverings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25232000-6 |Вироби санітарні |Plastic sanitary ware | | |пластмасові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25232100-7 |Ванни, піддони душові та |Plastic baths, shower | | |умивальники пластмасові |basins or washbasins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25232110-0 |Ванни пластмасові |Plastic baths | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25232120-3 |Піддони душові |Plastic shower basins | | |пластмасові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25232130-6 |Умивальники пластмасові |Plastic washbasins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25232200-8 |Сидіння до унітаза та |Plastic lavatory seats | | |накривки пластмасові |and covers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25232300-9 |Унітази пластмасові |Plastic lavatory pans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25232400-0 |Біде пластмасові |Plastic bidets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25233000-3 |Резервуари, цистерни та |Plastic reservoirs, | | |чани пластмасові |tanks and vats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25233100-4 |Резервуари пластмасові |Plastic reservoirs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25233200-5 |Цистерни пластмасові |Plastic tanks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25233300-6 |Чани пластмасові |Plastic vats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25234000-0 |Двері, вікна, рами, |Plastic doors, windows, | | |пороги, жалюзі та штори |frames, thresholds, | | |пластмасові |shutters and blinds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25234100-1 |Вікна пластмасові |Plastic windows | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25234110-4 |Рами віконні пластмасові |Plastic window frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25234200-2 |Двері пластмасові |Plastic doors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25234210-5 |Рами дверні пластмасові |Plastic door frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25234300-3 |Пороги пластмасові |Plastic thresholds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25234400-4 |Жалюзі та штори |Plastic shutters and | | |пластмасові |blinds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25234410-7 |Жалюзі пластмасові |Plastic shutters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25234420-0 |Штори пластмасові |Plastic blinds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25235000-7 |Конструкції збірні |Plastic prefabricated | | |пластмасові |buildings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25236000-4 |Накривки лазів і люків |Plastic manhole or | | |пластмасові |access covers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25237000-1 |Корпуси пластмасові |Plastic housings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25237100-2 |Корпуси пластмасові до |Plastic meter-housing | | |лічильників |boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25237200-3 |Оболонки пластмасові |Plastic cladding | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25240000-5 |Вироби пластмасові різні |Miscellaneous plastic | | | |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25241000-2 |Стрічки, смуги та форми |Plastic self-adhesive | | |самоклейні пластмасові |tape, strips and shapes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25241100-3 |Стрічка самоклейна |Plastic self-adhesive | | |пластмасова |tape | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25241110-6 |Стрічка клейка |Adhesive tape | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25241120-9 |Стрічка світловідбивальна|Reflective tape | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25241200-4 |Смуги самоклейні |Plastic self-adhesive | | |пластмасові |strips | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25241300-5 |Форми самоклейні |Plastic self-adhesive | | |пластмасові |shapes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25241310-8 |Етикетки клейкі |Adhesive labels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25242000-9 |Плити, листи, плівка та |Plastic self-adhesive | | |фольга самоклейні |plates, sheets, film and| | |пластмасові |foil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25242100-0 |Плити самоклейні |Plastic self-adhesive | | |пластмасові |plates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25242200-1 |Листи самоклейні |Plastic self-adhesive | | |пластмасові |sheets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25242300-2 |Плівка самоклейна |Plastic self-adhesive | | |пластмасова |film | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25242400-3 |Фольга самоклейна |Plastic self-adhesive | | |пластмасова |foil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25243000-6 |Посуд столовий та |Plastic tableware, | | |кухонний, предмети |kitchenware, household | | |побутової призначеності |and toilet articles | | |пластмасові та | | | |пластмасові предмети для | | | |туалету | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25243100-7 |Посуд столовий та |Plastic table and | | |кухонний пластмасовий |kitchen ware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25243110-0 |Ножі пластмасові |Plastic cutlery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25243120-3 |Контейнери на харчові |Domestic food containers| | |продукти | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25243130-6 |Тарілки |Bowls | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25243140-9 |Сушарки пластмасові |Plastic drying racks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25243200-8 |Губки |Sponges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25243300-9 |Предмети пластмасові |Plastic household or | | |побутової призначеності |toiletry articles | | |та пластмасові предмети | | | |для туалету | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25243310-2 |Відра пластмасові |Plastic buckets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25243320-5 |Відра для сміття |Plastic rubbish bins | | |пластмасові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25243330-8 |Совки для сміття |Plastic dustpans | | |пластмасові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25244000-3 |Деталі ламп, |Plastic parts of lamps, | | |освітлювальна арматура та|lighting fittings and | | |таблички з написом |nameplates | | |пластмасові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25244100-4 |Таблички з написом та |Plastic nameplates and | | |значки пластмасові |signs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25244110-7 |Таблички з написом |Plastic nameplates | | |пластмасові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25244120-0 |Значки пластмасові |Plastic signs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25244121-7 |Значки поліцейські |Police signs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25244200-5 |Устатковання вуличне |Plastic street furniture| | |пластмасове | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25244210-8 |Деталі вуличного |Parts of plastic street | | |устатковання пластмасові |furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25244220-1 |Стрижні світловідбивальні|Reflective studs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25244230-4 |Кульки світловідбивальні |Reflective beads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25244300-6 |Арматура освітлювальна |Plastic lighting | | |пластмасова |fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25244310-9 |Деталі пластмасові |Parts of plastic | | |освітлювальної арматури |lighting fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25245000-0 |Убори наголовні гумові та|Rubber or plastic | | |пластмасові |headgear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25245100-1 |Каски захисні |Crash helmets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25245200-2 |Капелюхи гумові та |Rubber or plastic hats | | |пластмасові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25246000-7 |Арматура |Plastic electrical | | |електроізоляційна |insulating fittings | | |пластмасова | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25247000-4 |Приладдя канцелярське та |Plastic office or school| | |шкільне пластмасове |supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25247100-5 |Приладдя канцелярське |Plastic office supplies | | |пластмасове | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25247110-8 |Швидкозшивачі з кільцями |Ring binders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25247120-1 |Скріпки |Paper clips | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25247200-6 |Приладдя шкільне |Plastic school supplies | | |пластмасове | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25247210-9 |Інструменти креслярські |Plastic drawing | | |пластмасові |instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25247220-2 |Приладдя письмове |Plastic writing | | |пластмасове |instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25247230-5 |Лінійки |Rulers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25248000-1 |Фурнітура пластмасова |Plastic fittings for | | | |furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25248100-2 |Елементи фільтрувальні |Plastic filtration | | |пластмасові |elements | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25248200-3 |Деталі пластмасові |Plastic components | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25248210-6 |Деталі огорожі |Plastic fencing | | |пластмасові |components | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25248220-9 |Конуси дорожні |Plastic road cones | | |пластмасові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25248230-2 |Деталі бар'єрів |Plastic barrier | | |пластмасові |components | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25248240-5 |Маркери пластмасові |Plastic markers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25249000-8 |Спорядження пластмасове |Plastic apparel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25249100-9 |Рукавички пластмасові |Plastic gloves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25250000-8 |Картки магнітні |Magnetic cards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25251000-5 |Картки кредитні |Credit cards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25252000-2 |Картки кредитні з |Smart cards | | |мікрочіпом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25253000-9 |Картки платіжні |Charge cards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25253100-0 |Картки для отримування |Agency fuel cards | | |палива | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25260000-1 |Носії звукозапису |Sound recordings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25261000-8 |Грамплатівки |Records | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25262000-5 |Касети музичні |Music cassettes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25263000-2 |Компакт-диски |Compact discs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25270000-4 |Смоли |Resins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25271000-1 |Смола епоксидна |Epoxy resin | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25271100-2 |Труби з епоксидних смол |Epoxy-resin tubing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25300000-4 |Плівки |Film products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25310000-7 |Плівка радіологічна |Radiology film | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25311000-4 |Плівка рентгенівська |X-ray film | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25312000-1 |Плівка діазоскопічна |Blue diazo film | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25320000-0 |Плівка кінематографічна |Cinematographic film | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25321000-7 |Плівка фотографічна |Photographic film | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25321100-8 |Плівка для миттєвого |Instant-print film | | |друку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25330000-3 |Відеоплівки |Video films | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25331000-0 |Відеокасети |Video cassettes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 25332000-7 |Відеострічки |Video tapes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26000000-8 |Продукція мінеральна |Non-metallic mineral | | |неметалева |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26100000-9 |Скло та скляні вироби |Glass and glass products| |-------------+-------------------------+------------------------| | 26110000-2 |Скло |Glass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26111000-9 |Скло листове |Sheet glass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26111100-0 |Скло необроблене |Unworked glass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26111200-1 |Флоат-скло |Float glass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26111300-2 |Перегородки скляні |Curtain-wall gtazing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26120000-5 |Скло плоске |Flat glass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26121000-2 |Скло плоске профільоване |Shaped flat glass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26121200-4 |Скло безпечне |Safety glass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26121300-5 |Дзеркала скляні |Glass mirrors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26121400-6 |Скло ізоляційне |Insulating glass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26130000-8 |Вироби з порожнистого |Hollow-glass articles | | |скла | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26131000-5 |Пляшки, банки, флакони та|Glass bottles, jars, | | |посуд скляний |phials and containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26131100-6 |Пляшки скляні |Glass bottles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26131200-7 |Банки скляні |Glass jars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26131300-8 |Флакони скляні |Glass phials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26131400-9 |Вмістини скляні |Glass containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26132000-2 |Склянки для пиття |Drinking glasses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26133000-9 |Вироби скляні |Glassware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26133100-0 |Посуд столовий скляний |Glass tableware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26133110-3 |Графини |Decanters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26133200-1 |Вироби столові та кухонні|Table and kitchen | | |склокерамічні |glass-ceramic objects | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26133300-2 |Вироби із загартованого |Toughened glassware | | |скла | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26133400-3 |Вироби склокерамічні |Ceramic glassware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26134000-6 |Колби-вкладки скляні до |Glass inners for vacuum | | |вакуумних посудин |vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26134100-7 |Колби-вкладки скляні до |Glass inners for vacuum | | |термосів |flasks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26140000-1 |Скловолокно |Fibreglass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26141000-8 |Вироби зі скловолокна |Fibreglass articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26141100-9 |Мати зі скловолокна |Fibreglass mats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26141200-0 |Тканини зі скловолокна |Fibreglass fabrics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26141300-1 |Полотна зі скловолокна |Fibreglass cloths | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26150000-4 |Скловироби оброблені |Processed glassware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26151000-1 |Напівфабрикати скляні |Semi-finished glass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26151100-2 |Кульки, стрижні та трубки|Glass balls, rods or | | |скляні |tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26151110-5 |Кульки скляні |Glass balls | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26151120-8 |Стрижні скляні |Glass rods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26151130-1 |Трубки скляні |Glass tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26151140-4 |Кулі |Globes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26151200-3 |Блоки для брукування, |Moulded-glass paving | | |цегла і плитка зі |blocks, bricks or tiles | | |сформованого скла | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152000-8 |Скло технічне |Technical glass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152100-9 |Колби та оболонки до |Glass envelopes and | | |електронно-променевих |cathode-ray tubes | | |трубок скляні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152110-2 |Колби скляні |Glass envelopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152120-5 |Оболонки до |Cathode-ray tubes | | |електронно-променевих | | | |трубок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152200-0 |Скло до настінних і |Glass for clocks, | | |наручних годинників та |watches or spectacles | | |окулярів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152210-3 |Скло до настінних |Glass for clocks | | |годинників | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152220-6 |Скло до наручних |Glass for watches | | |годинників | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152230-9 |Скло до окулярів |Glass spectacles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152300-1 |Посуд лабораторний, |Laboratory, hygienic or | | |гігієнічний та |pharmaceutical glassware| | |фармацевтичний скляний | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152320-7 |Посуд гігієнічний скляний|Hygienic glassware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152330-0 |Посуд лабораторний |Laboratory glassware | | |скляний | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152331-7 |Чашки Петрі |Petri dishes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152339-3 |Пробірки |Test tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152340-3 |Посуд фармацевтичний |Pharmaceutical glassware| | |скляний | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152350-6 |Ампули скляні |Glass ampoules | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152400-2 |Деталі скляні до ліхтарів|Glass parts for lamps | | |та освітлювальної |and lighting fittings, | | |арматури, знаків і |signs and nameplates | | |табличок з написом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152410-5 |Вироби скляні для |Signalling glassware | | |оповіщування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152411-2 |Таблички з написом скляні|Glass nameplates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152412-9 |Знаки скляні |Glass signs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152420-8 |Деталі скляні до |Glass parts for street | | |вуличного освітлювання |lighting | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152430-1 |Деталі скляні до ліхтарів|Glass parts for lamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152490-9 |Скло до вуличного |Glass for street | | |облаштовання |furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152500-3 |Ізолятори електричні |Glass electrical | | |скляні |insulators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152600-4 |Елементи оптичні скляні |Optical elements of | | | |glass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26152700-5 |Намистини скляні |Glass beads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26200000-0 |Вироби керамічні |Non-refractory ceramic | | |невогнетривкі та |goods and refractory | | |вогнетривкі |ceramic products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26210000-3 |Вироби побутові керамічні|Ceramic household | | | |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26211000-0 |Посуд столовий, кухонний |Porcelain or china | | |та побутові і туалетні |tableware, kitchenware, | | |вироби з фарфору |and household and | | | |toiletry articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26211100-1 |Посуд столовий фарфоровий|Porcelain or china | | | |tableware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26211110-4 |Тарілки фарфорові |Porcelain or china | | | |plates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26211120-7 |Миски фарфорові |Porcelain or china | | | |dishes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26211130-0 |Чашки і блюдця фарфорові |Porcelain or china cups | | | |and saucers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26211200-2 |Посуд кухонний фарфоровий|Porcelain or china | | | |kitchenware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26211300-3 |Вази фарфорові для квітів|Porcelain or china | | | |flower bowls | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26211400-4 |Вироби туалетні фарфорові|Porcelain or china | | | |toiletry articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26211500-5 |Вироби |Porcelain or china | | |господарсько-побутові |household articles | | |фарфорові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26212000-7 |Посуд столовий, кухонний |Non-porcelain or china | | |та господарсько-побутові |ceramic tableware, | | |і туалетні вироби |kitchenware, and | | |керамічні, крім посуду та|household and toiletry | | |виробів фарфорових |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26212100-8 |Посуд столовий керамічний|Ceramic tableware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26212110-1 |Тарілки керамічні |Plates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26212120-4 |Миски керамічні |Dishes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26212130-7 |Чашки і блюдця керамічні |Ceramic cups and saucers| |-------------+-------------------------+------------------------| | 26212200-9 |Посуд кухонний керамічний|Ceramic kitchenware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26212300-0 |Вази для квітів керамічні|Flower bowls | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26213000-4 |Вироби декоративні |Ornamental ceramic | | |керамічні |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26214000-1 |Вироби побутові |Household sanitary | | |санітарно-технічні |ceramic fixtures | | |керамічні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26214100-2 |Раковини та умивальники |Sinks and washbasins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26214110-5 |Раковини |Sinks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26214120-8 |Умивальники |Washbasins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26214200-3 |Ванни |Baths | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26214300-4 |Унітази та зливні бачки |Lavatory bowls and | | | |cisterns | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26214310-7 |Унітази |Lavatory bowls | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26214320-0 |Бачки зливні |Lavatory cisterns | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26214400-5 |Біде |Bidets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26214500-6 |Пісуари |Urinals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26230000-9 |Ізолятори керамічні та |Ceramic insulators and | | |керамічна ізолювальна |insulating fittings | | |арматура | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26231000-6 |Ізолятори керамічні |Ceramic insulators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26232000-3 |Арматура ізолювальна |Ceramic insulating | | |керамічна |fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26240000-2 |Вироби керамічні технічні|Technical ceramic wares | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26241000-9 |Вироби лабораторної, |Porcelain or china | | |хімічної або технічної |ceramic wares for | | |призначеності, фарфорові |laboratory, chemical or | | | |technical uses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26241100-0 |Вироби лабораторної |Porcelain or china | | |призначеності, фарфорові |ceramic wares for | | | |laboratory use | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26241200-1 |Вироби технічної |Porcelain or china | | |призначеності, фарфорові |ceramic wares for | | | |technical use | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26241300-2 |Вироби хімічної |Porcelain or china | | |призначеності, фарфорові |ceramic wares for | | | |chemical use | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26250000-5 |Вироби керамічні різні |Miscellaneous ceramic | | | |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26251000-2 |Вироби керамічні, |Ceramic articles for use| | |використовувані у |in agriculture, | | |сільському господарстві, |horticulture and the | | |садівництві, для |conveyance or packing of| | |транспортування та |goods | | |пакування товарів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26251100-3 |Вироби керамічні, |Ceramic articles for use| | |використовувані у |in agriculture | | |сільському господарстві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26251200-4 |Вироби керамічні, |Ceramic articles for use| | |використовувані у |in horticulture | | |садівництві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26251300-5 |Вироби керамічні, |Ceramic articles for use| | |використовувані для |in the conveyance or | | |транспортування та |packing of goods | | |пакування товарів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26252000-9 |Вироби керамічні не для |Non-structural ceramic | | |будівництва |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26260000-8 |Вироби керамічні |Refractory ceramic goods| | |вогнетривкі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26261000-5 |Плитки керамічні |Ceramic tiles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26262000-2 |Блоки керамічні |Ceramic blocks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26263000-9 |Цемент, будівельний |Refractory cement, | | |розчин і бетон |mortar and concrete | | |вогнетривкі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26263100-0 |Цемент вогнетривкий |Refractory cement | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26263200-1 |Розчин будівельний |Refractory mortar | | |вогнетривкий | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26263300-2 |Бетон вогнетривкий |Refractory concrete | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26264000-6 |Плити керамічні |Ceramic flags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26900000-7 |Продукція мінеральна |Miscellaneous | | |неметалева різна |non-metallic mineral | | | |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26910000-0 |Вироби абразивні |Abrasive products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26911000-7 |Камені жорнові, точильні |Millstones, grindstones | | |камені та шліфувальні |and grinding wheels | | |круги | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26911100-8 |Камені жорнові |Millstones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26911200-9 |Камені точильні |Grindstones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26911300-0 |Круги шліфувальні |Grinding wheels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26912000-4 |Порошок абразивний та |Abrasive powder or grain| | |абразивне зерно | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26913000-1 |Корунд штучний |Artificial corundum | |-------------+-------------------------+------------------------| | 26914000-8 |Графіт штучний |Artificial graphite | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27000000-5 |Метали основні та |Basic metals and | | |споріднена продукція |associated products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27100000-6 |Метали основні |Basic metals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27110000-9 |Чавун перероблений та |Basic iron and steel | | |сталь | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27111000-6 |Чавун у чушках |Pig iron | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27112000-3 |Продукція феромарганцева |Ferro-manganese products| |-------------+-------------------------+------------------------| | 27113000-0 |Продукція чорної |Ferrous products | | |металургії | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27114000-7 |Залізо |Iron | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27114100-8 |Залізо у зливках |Iron ingots | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27115000-4 |Сталь |Steel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27120000-2 |Зливки сплавів сталі |Steel alloy ingots | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27130000-5 |Вироби з вуглецевої сталі|Carbon-steel products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27131000-2 |Труби до магістральних |Carbon-steel line pipe | | |трубопроводів з | | | |вуглецевої сталі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27132000-9 |Тюбінги з вуглецевої |Carbon-steel tubing | | |сталі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27133000-6 |Щітки вугільні |Carbon brushes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27140000-8 |Прути та стрижні |Bars and rods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27141000-5 |Прути та стрижні |Hot-rolled bars and rods| | |гарячекатані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27150000-1 |Матеріали конструкційні |Railway-track | | |до рейкових колій |construction materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27151000-8 |Матеріали конструкційні |Iron or steel | | |залізні чи сталеві до |railway-track | | |рейкових колій |construction materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27151100-9 |Матеріали конструкційні |Iron railway-track | | |залізні до рейкових колій|construction materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27151200-0 |Матеріали конструкційні |Steel railway-track | | |сталеві до рейкових колій|construction materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27152000-5 |Рейки залізні та сталеві |Iron or steel rails | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27152100-6 |Рейки залізні |Iron rails | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27152200-7 |Рейки сталеві |Steel rails | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27152300-8 |Матеріали гарячекатані до|Hot-rolled railway | | |рейкових колій |materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27152310-1 |Накладки стикові та |Rolled fishplates and | | |опорні підкладки катані |sole plates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27152320-4 |Контррейки катані |Rolled check rails | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27152330-7 |Шпали та розпірні бруски |Rolled sleepers and | | |катані |cross-ties | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27190000-3 |Шлак, дрос, відходи та |Slag, dross, ferrous | | |скрап чорних металів |waste and scrap | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27191000-0 |Зливки з переплавленого |Remelted scrap ingots | | |скрапу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27200000-7 |Трубки |Tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27210000-0 |Трубки та фітинги залізні|Iron tubes and fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27211000-7 |Трубки, труби та |Tubes, pipes and hollow | | |порожнисті профілі |profiles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27211100-8 |Труби та трубки залізні |Iron pipes and tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27212000-4 |Фітинги до труб різні |Various pipe fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27212100-5 |Муфти |Couplings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27212110-8 |Перехідники фланцеві |Flange adaptors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27212200-6 |Хомути та скоби |Repair clamps and | | | |collars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27212300-7 |Коліна, трійники та |Bends, tees and pipe | | |фітинги до труб |fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27220000-3 |Трубки та фітинги сталеві|Steel tubes and fittings| |-------------+-------------------------+------------------------| | 27221000-0 |Профілі порожнисті |Hollow profiles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27222000-7 |Фітинги до трубок |Tube fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27222100-8 |Фланці |Flanges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27222200-9 |Фітинги з наріззю до |Threaded tube fittings | | |трубок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27222300-0 |Фітинги не литі до трубок|Non-cast tube fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27222400-1 |Коліна та відводи для |Welded elbows and bends | | |зварювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27222500-2 |Фітинги зварні |Welded fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27300000-8 |Вироби залізні та сталеві|Iron and steel products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27310000-1 |Вироби холоднотягнуті |Cold drawn products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27311000-8 |Прути та стрижні зі |Steel alloy bars and | | |сплавів сталі |rods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27312000-5 |Кутики, фасонні та |Alloy steel angles, | | |спеціальні профілі зі |shapes and sections | | |сплавів сталі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27313000-2 |Вироби з нержавкої сталі |Stainless-steel products| |-------------+-------------------------+------------------------| | 27320000-4 |Вироби холоднокатані |Cold-rolled products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27321000-1 |Прокат плоский |Flat-rolled products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27321100-2 |Прокат плоский залізний |Flat-rolled products of | | | |iron | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27321200-3 |Прокат плоский сталевий |Flat-rolled products of | | | |steel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27330000-7 |Вироби гнуті |Folded products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27331000-4 |Вироби гнуті сталеві |Folded products of steel| |-------------+-------------------------+------------------------| | 27331100-5 |Кутики, фасонні та |Angles, shapes and | | |спеціальні профілі |sections | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27331110-8 |Кабелепроводи |Non-tubular electric | | |нециліндричні |conduit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27332000-1 |Вироби гнуті залізні |Folded products of iron | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27340000-0 |Дріт та різна продукція |Wire and miscellaneous | | | |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27341000-7 |Дріт |Wire | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27341100-8 |Дріт сталевий |Steel wire | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27341200-9 |Дріт зі сплавів |Alloy wire | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27350000-3 |Феросплави |Ferro-alloys | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27351000-0 |Феросплави, що не |Non-ECSC ferro-alloys | | |покласифіковані | | | |Європейським об'єднанням | | | |вугілля та сталі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27351100-1 |Феромарганець |Ferro-manganese | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27351200-2 |Ферохром |Ferro-chromium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27351300-3 |Феронікель |Ferro-nickel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27353000-4 |Гранули і порошки залізні|Iron or steel granules | | |та сталеві |and powders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27354000-1 |Напівфабрикати |Semi-finished products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27354100-2 |Напівфабрикати залізні |Semi-finished products | | | |of iron | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27354200-3 |Напівфабрикати сталеві |Semi-finished products | | | |of steel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27354210-6 |Напівфабрикати з |Semi-finished products | | |нержавкої сталі |of stainless-steel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27355000-8 |Вироби з кованого заліза |Forged iron products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27356000-5 |Елементи конструкційні до|Railway-track | | |рейкових колій |construction supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27356100-6 |Кутики, фасонні та |Welded iron or steel | | |спеціальні профілі |angles, shapes and | | |зварні, залізні та |sections for railways | | |сталеві, до рейкових | | | |колій | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27356200-7 |Елементи конструкційні |Railway-track | | |залізні та сталеві до |construction materials | | |рейкових колій |of iron or steel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27356210-0 |Рейки струмопровідні |Current-conducting rails| |-------------+-------------------------+------------------------| | 27356220-3 |Стрілки, хрестовини |Switch blades, crossing | | |глухого перетинання, |frogs, point rods and | | |розпірки між рейками та |crossing pieces | | |інші елементи з'єднання | | | |та розведення рейок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27356230-6 |Накладки стикові та |Fishplates and sole | | |опорні підкладки |plates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27356240-9 |Клеми рейкові, опорні |Rail clips, bedplates | | |плити та розпірні бруски |and ties | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27356250-2 |Подушки рейкові та |Chairs and chair wedges | | |гальмівні башмаки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27400000-9 |Метали дорогоцінні та |Precious metals and | | |метали, плаковані |metals clad with | | |дорогоцінними металами |precious metals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27410000-2 |Метали дорогоцінні |Precious metals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27411000-9 |Вироби з |Unwrought semi-precious | | |напівдорогоцінних металів|products | | |необроблені | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27411100-0 |Срібло необроблене та у |Unwrought or powdered | | |вигляді порошку |silver | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27411110-3 |Срібло у вигляді порошку |Silver powder | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27411120-6 |Срібло необроблене |Unwrought silver | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27411200-1 |Срібло напівоброблене |Semi-manufactured silver| |-------------+-------------------------+------------------------| | 27412000-6 |Золото необроблене та у |Unwrought or powdered | | |вигляді порошку |gold | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27413000-3 |Платина необроблена та у |Unwrought or powdered | | |вигляді порошку |platinum | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27414000-0 |Відходи та брухт |Waste and scrap of | | |дорогоцінних металів |precious metals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27420000-5 |Метали, плаковані |Metals clad with | | |дорогоцінними металами |precious metals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27421000-2 |Метали недорогоцінні, |Base metals clad with | | |плаковані сріблом або |silver or gold | | |золотом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27422000-9 |Метали недорогоцінні, |Base metals clad with | | |плаковані платиною |platinum | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27500000-0 |Алюміній та алюмінієві |Aluminium and aluminium | | |вироби |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27510000-3 |Алюміній необроблений |Unwrought aluminium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27511000-0 |Оксид алюмінію |Aluminium oxide | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27520000-6 |Вироби алюмінієві |Aluminium products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27521000-3 |Напівфабрикати алюмінієві|Semi-finished aluminium | | | |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27521100-4 |Порошки та ошурки |Powders and flakes of | | |алюмінієві |aluminium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27521200-5 |Прути, бруски та профілі |Aluminium bars, rods and| | |алюмінієві |profiles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27521300-6 |Дріт алюмінієвий |Aluminium wire | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27521400-7 |Листи алюмінієві |Aluminium sheets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27521500-8 |Фольга алюмінієва |Aluminium foil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27521600-9 |Трубки, труби та фітинги |Aluminium tubes, pipes | | |до трубок і труб |and tube or pipe | | |алюмінієві |fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27521610-2 |Фітинги до трубок і труб |Aluminium tube or pipe | | |алюмінієві |fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27530000-9 |Відходи та брухт алюмінію|Waste and scrap of | | | |aluminium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27531000-6 |Зола та залишки, що |Ash and residues | | |містять алюміній |containing aluminium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27600000-1 |Вироби свинцеві, цинкові |Lead, zinc and tin | | |та олов'яні |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27610000-4 |Свинець, цинк та олово |Lead, zinc and tin | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27611000-1 |Свинець |Lead | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27612000-8 |Цинк |Zinc | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27613000-5 |Олово |Tin | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27620000-7 |Напівфабрикати свинцеві, |Semi-finished products | | |цинкові та олов'яні |of lead, zinc or tin | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27621000-4 |Напівфабрикати свинцеві |Semi-finished products | | | |of lead | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27621100-5 |Прути, бруски, профілі та|Lead bars, rods, | | |дріт свинцеві |profiles and wire | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27621200-6 |Пластини, листи, смуги та|Lead plates, sheets, | | |фольга свинцеві |strip and foil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27621300-7 |Трубки, труби та фітинги |Lead tubes, pipes and | | |до трубок і труб свинцеві|tube or pipe fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27621400-8 |Порошки та ошурки |Lead powders and flakes | | |свинцеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27622000-1 |Напівфабрикати цинкові |Semi-finished products | | | |of zinc | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27622100-2 |Прути, бруски, профілі та|Zinc bars, rods, | | |дріт цинкові |profiles and wire | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27622200-3 |Пластини, листи, смуги та|Zinc plates, sheets, | | |фольга цинкові |strip and foil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27622300-4 |Трубки, труби та фітинги |Zinc tubes, pipes and | | |до трубок і труб цинкові |tube or pipe fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27622400-5 |Пил, порошки та ошурки |Zinc dust, powders and | | |цинкові |flakes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27623000-8 |Напівфабрикати олов'яні |Semi-finished products | | | |of tin | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27623100-9 |Прути, бруски, профілі та|Tin bars, rods, profiles| | |дріт олов'яні |and wire | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27623200-0 |Пластини, листи, смуги та|Tin plates, sheets, | | |фольга олов'яні |strip and foil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27623300-1 |Трубки, труби та фітинги |Tin tubes, pipes and | | |до трубок і труб олов'яні|tube or pipe fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27623400-2 |Порошки та ошурки |Tin powders and flakes | | |олов'яні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27630000-0 |Відходи та брухт свинцю, |Waste and scrap of lead,| | |цинку та олова |zinc or tin | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27631000-7 |Зола та залишки, що |Ash and residue | | |містять цинк або свинець |containing zinc or lead | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27700000-2 |Вироби мідні |Copper products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27710000-5 |Мідь необроблена |Unwrought copper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27712000-9 |Мідь нерафінована |Unrefined copper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27713000-6 |Мідь рафінована, |Unwrought refined copper| | |необроблена | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27720000-8 |Напівфабрикати мідні |Semi-finished products | | | |of copper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27721000-5 |Порошки та ошурки мідні |Powders and flakes of | | | |copper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27722000-2 |Прути, бруски та профілі |Copper bars, rods and | | |мідні |profiles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27723000-9 |Дріт мідний |Copper wire | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27724000-6 |Плити, листи та смуги |Copper plates, sheets | | |мідні |and strip | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27725000-3 |Фольга мідна |Copper foil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27726000-0 |Трубки, труби та фітинги |Copper tubes, pipes and | | |до трубок і труб мідні |tube or pipe fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27726100-1 |Труби та трубки мідні |Copper pipes and tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27726110-4 |Труби та трубки латунні |Brass pipes and tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27726200-2 |Фітинги мідні до трубок і|Copper tube or pipe | | |труб |fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27726210-5 |Фітинги з гарматної |Gunmetal pipe fittings | | |бронзи до труб | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27726220-8 |Фітинги латунні до трубок|Brass tube or pipe | | |і труб |fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27730000-1 |Відходи та брухт міді |Waste and scrap of | | | |copper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27731000-8 |Зола та залишки, що |Ash and residues | | |містять мідь |containing copper | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27800000-3 |Вироби з кольорових |Non-ferrous metal | | |металів |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27810000-6 |Нікель необроблений |Unwrought nickel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27820000-9 |Вироби нікелеві |Nickel products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27821000-6 |Напівфабрикати нікелеві |Semi-finished products | | | |of nickel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27821100-7 |Прути, бруски, профілі та|Nickel bars, rods, | | |дріт нікелеві |profiles and wire | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27821200-8 |Плити, листи, смуги та |Nickel plates, sheets, | | |фольга нікелеві |strip and foil | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27821210-1 |Листи нікелеві |Nickel sheets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27821300-9 |Трубки, труби та фітинги |Nickel tubes, pipes and | | |до трубок і труб нікелеві|tube or pipe fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27821400-0 |Порошки та ошурки |Nickel powders and | | |нікелеві |flakes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27830000-2 |Відходи та брухт нікелю |Waste and scrap of | | | |nickel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 27831000-9 |Зола та залишки, що |Ash and residues | | |містять метали |containing metals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28000000-2 |Вироби та матеріали |Fabricated products and | | |готові |materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28100000-3 |Вироби конструкційні |Structural metal | | |металеві |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28110000-6 |Споруди металеві та їхні |Metal structures and | | |частини |parts of structures | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28111000-3 |Будинки збірні |Prefabricated buildings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28111100-4 |Будинки модульні та |Modular and portable | | |переносні |buildings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28111110-7 |Кабінки |Cabins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28111200-5 |Секції; бокси |Cubicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28111300-6 |Лікарні польові |Field hospital | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28111400-7 |Кухні польові |Field kitchens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28111500-8 |Оранжереї; парники |Glasshouses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112000-0 |Вироби конструкційні |Structural metal | | |металеві та їхні частини,|products and parts | | |крім збірних будинків |except prefabricated | | | |buildings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112100-1 |Мости залізні та сталеві |Iron or steel bridges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112110-4 |Секції мостів залізні та |Iron or steel bridge | | |сталеві |sections | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112111-1 |Секції мостів залізні |Iron bridge sections | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112112-8 |Секції мостів сталеві |Steel bridge sections | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112120-7 |Конструкції мостів |Steel structures of | | |сталеві |bridges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112130-0 |Конструкції мостів |Iron structures of | | |залізні |bridges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112200-2 |Вежі, решітчасті щогли, |Towers, lattice masts, | | |вишки та пілони |derricks and pylons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112210-5 |Вишки |Derricks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112211-2 |Вишки бурові |Drilling derricks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112212-9 |Вишки бурові стаціонарні |Static drilling derricks| |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112220-8 |Пілони та опори |Pylons and poles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112221-5 |Пілони |Pylons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112222-2 |Пілони до ліній |Electricity transmission| | |електропередавання |pylons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112223-9 |Кріплення до пілонів |Pylon supports | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112224-6 |Опори для тримання |Poles for carrying | | |повітряних ліній |overhead lines | | |електропередавання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112225-3 |Опори електричні |Electricity poles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112230-1 |Вежі |Towers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112231-8 |Вежі залізні |Iron towers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112232-5 |Вежі сталеві |Steel towers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112233-2 |Вежі водонапірні |Water towers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112240-4 |Балки |Girders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112250-7 |Щогли |Masts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112260-0 |Радіощогли та телевізійні|Radio or television | | |щогли |masts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112261-7 |Радіощогли |Radio masts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112262-4 |Щогли телевізійні |Television masts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112263-1 |Щогли решітчасті |Lattice masts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112300-3 |Конструкції та їхні |Iron, steel or aluminium| | |деталі залізні, сталеві |structures and parts | | |та алюмінієві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112310-6 |Риштовання |Scaffolding | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112311-3 |Розпірки аркові |Arch struts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112312-0 |Підпірки аркові |Arch stilts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112313-7 |Підпори |Supports | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112314-4 |Кронштейни для |Pipe-hanging brackets | | |підвішування труб | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112315-1 |Устатковання для |Equipment for | | |риштування |scaffolding | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112316-8 |Затискачі аркові |Arch clips | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112317-5 |Конструкції риштовань |Scaffolding structures | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112318-2 |Підпори магістральних |Pipeline supports | | |трубопроводів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112320-9 |Конструкції металеві |Metal structures | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112321-6 |Навіси над транспортними |Bus shelters | | |зупинками | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112322-3 |Кабіни телефонні |Telephone booths | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112329-2 |Екрани захисні |Security screens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112330-2 |Конструкції алюмінієві |Aluminium structures | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112380-7 |Деталі металевих |Parts of metal | | |конструкцій |structures | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112381-4 |Покриви металеві |Cladding | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112382-1 |Ворота протипаводкові |Floodgates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112383-8 |Ворота судноплавного |Lock gates | | |шлюзу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112390-0 |Шлюзи |Sluices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112391-7 |Ворота шлюзові |Sluice gates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112400-4 |Палі шпунтові |Piling | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28112410-7 |Стінки шпунтові |Sheet piling | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28120000-9 |Вироби будівельні |Builders' joinery of | | |металеві |metal | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28121000-6 |Вікна та супутні вироби |Windows and related | | | |items | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28121100-7 |Вікна та супутні вироби |Iron or steel windows | | |залізні та сталеві |and related items | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28121110-0 |Пороги залізні та сталеві|Iron or steel thresholds| |-------------+-------------------------+------------------------| | 28121120-3 |Віконниці залізні та |Iron or steel shutters | | |сталеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28121130-6 |Вікна залізні та сталеві |Iron or steel windows | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28121131-3 |Рами віконні залізні та |Iron or steel window | | |сталеві |frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28121200-8 |Вікна та супутні вироби |Aluminium windows and | | |алюмінієві |related items | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28121210-1 |Віконниці алюмінієві |Aluminium shutters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28121220-4 |Вікна алюмінієві |Aluminium windows | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28121221-1 |Рами віконні алюмінієві |Aluminium window frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122000-3 |Вікна, двері та супутні |Windows, doors and | | |вироби |related items | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122100-4 |Вікна |Windows | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122110-7 |Рами віконні |Window frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122111-4 |Склопакети |Double-glazed units | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122200-5 |Двері |Doors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122210-8 |Заготовки дверні |Door blanks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122211-5 |Рами дверні |Door frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122212-2 |Полотна дверні |Door screens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122213-9 |Пороги дверні |Door thresholds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122214-6 |Двері залізні та сталеві |Iron or steel doors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122220-1 |Двері протипожежні |Fire doors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122230-4 |Двері розсувні |Sliding doors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122240-7 |Двері гаражні |Garage doors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122300-6 |Ворота |Gates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28122310-9 |Ворота вхідні |Access gates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28200000-4 |Цистерни, резервуари та |Metal tanks, reservoirs | | |контейнери металеві; |and containers; | | |радіатори та котли |central-heating | | |центрального опалювання |radiators and boilers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28210000-7 |Цистерни, резервуари, |Metal tanks, reservoirs,| | |контейнери та посудини, |containers and pressure | | |що працюють під тиском, |vessels | | |металеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28211000-4 |Цистерни металеві |Metal tanks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28211100-5 |Балони для повітря |Air cylinders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28211110-8 |Балони для стисненого |Compressed-air cylinders| | |повітря | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28211200-6 |Апарати дихальні |Breathing apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28211210-9 |Апарати дихальні для |Breathing apparatus for | | |пожежників |firefighting | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28211220-2 |Апарати дихальні для |Breathing apparatus for | | |аквалангістів |diving | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28211300-7 |Цистерни залізні та |Iron or steel tanks | | |сталеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28211400-8 |Цистерни для зберігання |Storage tanks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28211410-1 |Цистерни для зберігання |Oil-storage tanks | | |нафтопродуктів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28211420-4 |Цистерни для зберігання |Sludge-storage tanks | | |бурового розчину | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28211500-9 |Цистерни для води |Water tanks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28211600-0 |Резервуари |Reservoirs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28212000-1 |Балони для скрапленого |Liquefied-gas containers| | |газу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28212100-2 |Балони для газу |Gas cylinders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28212200-3 |Резервуари для газу |Gas tanks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28213000-8 |Контейнери |Large containers | | |великогабаритні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28213100-9 |Контейнери залізні та |Iron or steel containers| | |сталеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28213110-2 |Силоси |Silos | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28213200-0 |Контейнери для |Refrigerated containers | | |охолоджування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28213210-3 |Резервуари закриті для |Water chambers | | |зберігання води | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28213300-1 |Контейнери вантажні |Standard freight | | |стандартні |containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28213400-2 |Контейнери для зберігання|Storage containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28213500-3 |Контейнери для води |Water containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28213600-4 |Контейнери на колесах |Wheeled containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28213700-5 |Скіпи для сміття |Refuse skips | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28213800-6 |Контейнери для відходів |Containers for waste | | | |material | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28214000-5 |Бочки металеві |Casks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28214100-6 |Бункери для зберігання |Storage bins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28214200-7 |Бочки залізні та сталеві |Iron or steel casks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28214300-8 |Системи контейнерні для |Container storage system| | |зберігання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28214310-1 |Механізми штабелювальні |Stacking machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28214400-9 |Бочки алюмінієві |Aluminium casks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28215000-2 |Посудини, що працюють під|Pressure vessels | | |тиском | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28215100-3 |Посудини, що працюють під|Steel pressure vessels | | |тиском, сталеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28216000-9 |Баки |Drums | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28216100-0 |Баки залізні та сталеві |Iron or steel drums | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28216200-1 |Баки для відходів |Waste drums | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28216300-2 |Баки алюмінієві |Aluminium drums | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28217000-6 |Ящики |Boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28217100-7 |Ящики залізні та сталеві |Iron or steel boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28217200-8 |Корпуси лічильників |Meter housings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28217300-9 |Ящики збірні |Prefabricated boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28217400-0 |Ящики алюмінієві |Aluminium boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28218000-3 |Контейнери з легкого |Light metal containers, | | |металу, корки, накривки |corks, tops for | | |до контейнерів та інші |container and lids | | |накривки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28218100-4 |Контейнери з легкого |Light metal containers | | |металу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28218300-6 |Корки, нарізні заглушки, |Corks, stoppers, tops | | |накривки до контейнерів |for containers, and lids| | |металеві та інші металеві|made of metal | | |накривки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28218310-9 |Корки |Corks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28218320-2 |Заглушки нарізні |Stoppers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28218330-5 |Накривки до контейнерів |Tops for containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28218340-8 |Накривки інші |Lids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28218400-7 |Банки металеві |Cans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28218410-0 |Банки залізні та сталеві |Iron or steel cans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28218420-3 |Банки консервні |Food cans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28218430-6 |Банки алюмінієві |Aluminium cans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28219000-0 |Чани |Vats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28220000-0 |Радіатори і котли для |Central-heating | | |центрального опалювання |radiators and boilers | | |та їхні деталі |and parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28221000-7 |Радіатори та котли |Radiators and boilers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28221100-8 |Радіатори |Radiators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28221110-1 |Радіатори для |Central-heating | | |центрального опалювання |radiators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28221111-8 |Радіатори для |Non-electrically-heated | | |центрального опалювання |central-heating | | |неелектричні |radiators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28221112-5 |Деталі радіаторів для |Parts of central-heating| | |центрального опалювання |radiators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28221200-9 |Котли |Boilers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28221210-2 |Котли водяні |Water boilers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28221220-5 |Котли для центрального |Central-heating boilers | | |опалювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28221221-2 |Деталі котлів для |Parts of central-heating| | |центрального опалювання |boilers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28222000-4 |Системи для рекуперації |Heat-recovery systems | | |тепла | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28222100-5 |Устатковання для |Heat-recovery equipment | | |рекуперації тепла | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28300000-5 |Реактори ядерні та їхні |Nuclear reactors and | | |деталі |parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28310000-8 |Реактори ядерні |Nuclear reactors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28320000-1 |Деталі ядерних реакторів |Parts of nuctear | | | |reactors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28321000-8 |Системи охолоджування |Reactor-cooling systems | | |реактора | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28322000-5 |Деталі корпусів ядерних |Parts of nuclear-reactor| | |реакторів |vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28400000-6 |Кабель, дріт та супутня |Cable, wire and related | | |продукція |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28410000-9 |Вироби з дроту |Wire products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28411000-6 |Дріт скручений |Stranded wire | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28411100-7 |Дріт скручений залізний |Iron or steel stranded | | |та сталевий |wire | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28412000-3 |Дріт для огорож |Fencing wire | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28412300-6 |Дріт колючий |Barbed wire | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28413000-0 |Сітка металева |Metal netting | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28413100-1 |Огорожа з дротяної сітки |Wire-mesh fencing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28413200-2 |Полотно дротяне |Wire cloth | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28414000-7 |Скоби, цвяхи, оббивні |Staples, nails, tacks, | | |цвяхи, креслярські кнопки|drawing pins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28414100-8 |Скоби |Staples | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28414200-9 |Цвяхи |Nails | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28414300-0 |Цвяхи оббивні |Tacks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28414400-1 |Кнопки креслярські |Drawing pins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28415000-4 |Катанка |Wire rods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28415100-5 |Приладдя для зварювання |Welding accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28415200-6 |Матеріали для зварювання |Welding materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28415300-7 |Матеріали для паяння |Soldering or brazing | | |м'яким чи твердим припоєм|materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28415310-0 |Матеріали для паяння |Soldering materials | | |м'яким припоєм | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28415320-3 |Матеріали для паяння |Brazing materials | | |твердим припоєм | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28416000-1 |Голки швацькі та |Sewing needles or | | |в'язальні спиці |knitting needles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28416100-2 |Голки швацькі |Sewing needles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28416200-3 |Спиці в'язальні |Knitting needles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28417000-8 |Вироби залізні |Ironmongery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28417100-9 |Ковадла |Anvils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28417200-0 |Горни переносні |Portable forge | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28417300-1 |Ґрати |Grilles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28417400-2 |Вироби залізні дрібні |Hardware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28417500-3 |Вироби слюсарні |Smiths' wares | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28417510-6 |Вироби ковальські |Blacksmiths' wares | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28418000-5 |Стропи залізні та сталеві|Iron or steel slings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28419000-2 |Провід електричний |Conductors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28419100-3 |Провід електричний |Steel or aluminium | | |сталевий чи алюмінієвий |conductors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28419200-4 |Провід електричний мідний|Copper or bronze | | |чи бронзовий |conductors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28420000-2 |Кабелі та супутня |Cable and related | | |продукція |products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28421000-9 |Кабелі |Cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28421100-0 |Кабелі силові |Power cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28421120-6 |Кабелі низьковольтні та |Low-and medium-voltage | | |середньовольтні |cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28421130-9 |Кабелі низьковольтні |Low-voltage cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28421140-2 |Кабелі середньовольтні |Medium-voltage cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28421150-5 |Кабелі високовольтні |High-voltage cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28421200-1 |Кабелі підводні |Underwater cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28421210-4 |Кабелі для укладання по |Submarine cable | | |морському дну | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28421400-3 |Кабелі екрановані |Shielded cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28421500-4 |Кабелі для сигналізації |Signalling cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28421600-5 |Кабелі залізні та сталеві|Iron or steel cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28421610-8 |Кабелі сталеві |Steel cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28422000-6 |Приладдя кабельне |Cable accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28422100-7 |Трубопроводи кабельні |Cable conduits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28422200-8 |Розніми кабельні |Cable connectors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28422300-9 |Оболонки кабельні |Cable ducts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28422400-0 |Кріплення кабельне |Cable fasteners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28500000-7 |Продукція готова металева|Miscellaneous fabricated| | |різна та супутні вироби |metal products and | | | |related items | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28510000-0 |Вироби металеві до ванної|Metal articles for the | | |кімнати та кухні |bathroom and kitchen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28511000-7 |Вироби санітарно-технічні|Metal sanitary ware | | |металеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28511100-8 |Крани водопровідні |Taps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28512000-4 |Вироби столові, кухонні |Metal table, kitchen or | | |та інші |household articles | | |господарсько-побутові | | | |вироби металеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28512100-5 |Вироби столові металеві |Metal tableware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28512110-8 |Миски бляшані |Mess tins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28512200-6 |Начиння кухонне металеве |Metal kitchenware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28512210-9 |Начиння кухонне |Cooking utensils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28512220-2 |Стелажі для сушіння |Plate racks | | |тарілок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28512900-3 |Вироби |Metal household articles| | |господарсько-побутові | | | |металеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28512910-6 |Баки сміттєві металеві |Metal waste bins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28512920-9 |Скриньки поштові |Letterboxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28512930-2 |Сміттезбірники металеві |Metal litter bins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28512950-8 |Баки металеві |Metal bins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28520000-3 |Вироби металеві |Metal goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28521000-0 |Сейфи, секції до |Armoured or reinforced | | |банківських сховищ і |safes, strongboxes and | | |двері броньовані та |doors | | |армовані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28521300-3 |Сейфи |Safes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28521500-5 |Двері броньовані та |Armoured or reinforced | | |армовані |doors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28521600-6 |Шафки-сейфи депозитні |Safe-deposit lockers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28521700-7 |Ящики та шафки металеві |Metal boxes and lockers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28521710-0 |Камери зберігання |Left-luggage lockers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28521720-3 |Шафки, що замикаються, |Lockers | | |індивідуального | | | |користування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28521721-0 |Ящики-сейфи депозитні |Safe-deposit boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28521722-7 |Скриньки для зберігання |Safety cases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28521780-1 |Скриньки на ділові папери|Deed boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28521790-4 |Скриньки для зберігання |Cash boxes | | |готівки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28522000-7 |Лотки приймальні, дрібне |Delivery trays, small | | |офісне та канцелярське |office or desk equipment| | |устатковання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28522100-8 |Лотки приймальні |Delivery trays | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28522200-9 |Устатковання дрібне |Small office equipment | | |офісне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28522300-0 |Устатковання канцелярське|Desk equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28522400-1 |Пристосовання для |Fittings for loose-leaf | | |скріплювання аркушів у |binders or files | | |швидкозшивачах чи папках | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28524000-1 |Статуетки, прикраси; |Statuettes, ornaments; | | |рамки до фотокарток та |photograph or picture | | |картин і дзеркала |frames, and mirrors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28524300-4 |Рамки до фотокарток |Photograph frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28524400-5 |Рами до картин |Picture frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28525000-8 |Гачки та петлі |Hooks and eyes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28526000-5 |Ґвинти гребні |Ship propellers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527000-2 |Вироби металеві різні |Miscellaneous | | | |metal-based articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527100-3 |Дзвони |Bells | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527200-4 |Драбини |Ladders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527210-7 |Драбини до пожежних машин|Firefighting vehicle | | | |ladders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527220-0 |Сходи розкладні |Folding steps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527230-3 |Сходні |Step stools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527300-5 |Устатковання |Goods-handling equipment| | |вантажно-розвантажувальне| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527330-4 |Платформи |Platforms for handling | | |вантажно-розвантажувальні|goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527340-7 |Приладдя дротяно-канатне |Wire-rope accessories | | |для |for handling goods | | |вантажно- | | | |розвантажувальних робіт | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527400-6 |Знаки та пов'язані з ними|Signs and related items | | |вироби | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527410-9 |Знаки металеві |Metal signs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527420-2 |Знаки дорожні |Road signs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527430-5 |Знаки вуличні |Street signs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527440-8 |Знаки магазинні |Shop signs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527450-1 |Таблички з написами |Nameplates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527460-4 |Таблички з адресами |Address plates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527700-9 |Елементи колодязів |Manhole elements | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527710-2 |Бокси пожежних гідрантів |Surface boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527720-5 |Бокси вододільні |Boundary boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527730-8 |Рами колодязів |Manhole frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527740-1 |Накривки для колодязів |Manhole covers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527750-4 |Накривки для водостоків |Drain covers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527760-7 |Накривки доступу |Access covers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527790-6 |Скоби-сходи до колодязів |Manhole step irons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527800-0 |Якорі |Anchors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527900-1 |Аноди протекторні |Sacrificial anodes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527910-4 |Аноди протекторні цинкові|Zinc sacrificial anodes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28527920-7 |Аноди протекторні |Magnesium sacrificial | | |магнієві |anodes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28528000-9 |Зброя холодна |Swords | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28528100-0 |Кортики, шаблі |Cutlasses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28528200-1 |Штики |Bayonets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28528300-2 |Ланцети |Lances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28528900-8 |Арматура металева |Metal fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28528910-1 |Плити металеві |Metal plates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28528920-4 |Стрижні металеві |Metal rods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28528930-7 |Форми металеві |Metal shapes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28528940-0 |Листи металеві |Metal sheets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28528950-3 |Полиці металеві |Metal shelving | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28528960-6 |Штампи металеві; печатки |Metal stamps | | |металеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28530000-6 |Обшивка листова |Armour plating | | |броньована | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28531000-3 |Листи обшивні |Cover plates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28540000-9 |Вальниці (підшипники) |Bearings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28541000-6 |Мікрокульки |Microbeads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28542000-3 |Вальниці (підшипники) |Roller bearings | | |роликові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28550000-2 |Сталь м'яка |Mild steel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28551000-9 |Заготовки монетні |Coin blanks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28552000-6 |Ящики монетні |Coin boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28553000-3 |Наручники |Handcuffs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28560000-5 |Стояки та розпірки для |Props and mining struts | | |шахт | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28561000-2 |Стояки |Props | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28561100-3 |Стояки для шахт |Mine props | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28562000-9 |Розпірки для шахт |Mining struts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28564000-3 |Траки гусеничні |Caterpillar tracks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28570000-8 |Вироби чавунні |Cast-iron products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28580000-1 |Устатковання для |Miscellaneous | | |пожежогасіння різне |fire-protection | | | |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28581000-8 |Драбини платформні |Platforms ladders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28581100-9 |Драбини пожежні |Fire ladders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28582000-5 |Пристрої для |Fire-protection devices | | |пожежогасіння | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28582100-6 |Шланги пожежні |Fire hoses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28582200-7 |Гідранти пожежні |Fire hydrants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28600000-8 |Вироби ножові, |Cutlery, tools, locks, | | |інструменти, замки, ключі|keys and hinges | | |та завіси | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28610000-1 |Вироби ножові |Cutlery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28611000-8 |Ножі та ножиці |Knives and scissors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28611100-9 |Ножі |Knives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28611110-2 |Ножі столові |Table knives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28611120-5 |Ножі кухонні |Cooks' knives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28611200-0 |Ножиці |Scissors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28612000-5 |Бритви |Razors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28612100-6 |Леза до бритв |Razor blades | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28613000-2 |Набори манікюрні та |Manicure or pedicure | | |педикюрні |sets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28614000-9 |Ложки, виделки |Spoons, forks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28614100-0 |Ложки |Spoons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28614200-1 |Виделки |Forks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28620000-4 |Інструменти |Tools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621000-1 |Інструменти ручні |Hand tools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621100-2 |Лопати штикові та совкові|Spades and shovels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621110-5 |Лопати штикові |Spades | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621120-8 |Лопати совкові |Shovels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621200-3 |Вила садові |Gardening forks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621300-4 |Мотики, кайла, сапи, |Mattocks, picks, hoes, | | |граблі та пляжні граблі |rakes and beach rakes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621310-7 |Мотики |Mattocks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621320-0 |Кирки |Picks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621330-3 |Сапи |Hoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621340-6 |Граблі |Rakes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621341-3 |Граблі пляжні |Beach rakes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621400-5 |Сокири |Axes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621500-6 |Пилки ручні |Hand saws | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28621510-9 |Полотна до ручних пилок |Handsaw blades | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622000-8 |Інструмент ручний різний |Miscellaneous hand tools| |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622100-9 |Долота |Chisels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622200-0 |Плоскогубці |Pliers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622210-3 |Плоскогубці обтискні |Crimping pliers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622300-1 |Молотки |Hammers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622400-2 |Кліщі |Wire grips | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622500-3 |Ключі гайкові |Spanners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622600-4 |Інструмент для дорожніх |Roadworking tools | | |робіт | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622610-7 |Вістря для пробивання |Spikes for piercing road| | |отворів у дорожніх |surfaces | | |покривах | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622700-5 |Напилки та рашпилі |Files or rasps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622800-6 |Викрутки |Screwdrivers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622900-7 |Свердла, леза до викруток|Drill bits, screwdriver | | |та інше приладдя |bits and other | | | |accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622910-0 |Свердла |Drill bits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622920-3 |Леза до викруток |Screwdriver bits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622930-6 |Тримачі інструментів |Tool carriers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28622940-9 |Набори інструментів |Tool kits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28623000-5 |Інструменти з ножним |Treadle-operated tools | | |приводом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28630000-7 |Замки, ключі та завіси |Locks, keys and hinges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28631000-4 |Замки висячі та врізні |Miscellaneous padlocks | | |замки різні |and locks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28631100-5 |Замки врізні |Locks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28631110-8 |Замки дверні |Door locks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28631120-1 |Замки велосипедні |Bicycle locks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28631130-4 |Замки до транспортних |Vehicle locks | | |засобів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28631140-7 |Замки меблеві |Furniture locks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28631200-6 |Замки висячі та ланцюги |Padlocks and chains | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28631210-9 |Замки висячі |Padlocks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28632000-1 |Клямки, деталі замків та |Clasps, lock parts and | | |ключі |keys | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28632100-2 |Клямки |Clasps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28632200-3 |Ключі |Keys | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28632300-4 |Деталі висячих замків |Parts of padlocks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28632400-5 |Деталі інших замків |Parts of locks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28633000-8 |Завіси, монтажна арматура|Hinges, mountings and | | |та фурнітура |fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28633100-9 |Завіси |Hinges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28633200-0 |Арматура монтажна |Mountings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28633300-1 |Фурнітура |Fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28700000-9 |Кріплення, ланцюги та |Fasteners, chain and | | |пружини |springs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28710000-2 |Кріплення |Fasteners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28711000-9 |Кріплення нарізні |Threaded fasteners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28711100-0 |Шурупи |Wood screws | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28711200-1 |Гачки та кільця з наріззю|Screw hooks or screw | | | |rings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28711300-2 |Гвинти самонарізні |Self-tapping screws | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28711400-3 |Болти |Bolts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28711500-4 |Комплекти фланцевих |Flange jointing sets | | |з'єднань | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28711510-7 |Болти та гвинти |Bolts and screws | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28711520-0 |Шурупи та гвинти з |Coach bolts and screws | | |квадратними головками | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28711600-5 |Гайки |Nuts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28711700-6 |Вироби нарізні залізні та|Iron or steel threaded | | |сталеві |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28712000-6 |Кріплення ненарізні |Iron or steel | | |залізні та сталеві |non-threaded fasteners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28712100-7 |Заклепки |Rivets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28712200-8 |Шайби |Washers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28712300-9 |Шплінти |Cotter pins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28712400-0 |Накладки стикові сталеві |Steel fishplates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28713000-3 |Кріплення мідні |Copper fasteners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28720000-5 |Ланцюги |Chain | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28721000-2 |Ланцюги шарнірні |Articulated chain | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28722000-9 |Елементи ланцюгів |Parts of chain | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28730000-8 |Пружини |Springs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28800000-0 |Матеріали конструкційні |Construction materials | | |та супутні вироби |and associated items | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28810000-3 |Матеріали конструкційні |Construction materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28811000-0 |Матеріали будівельні |Building materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28811100-1 |Цегла |Bricks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28811200-2 |Цемент |Cement | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28811210-5 |Цемент для бурових робіт |Drilling cement | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28811300-3 |Вироби керамічні |Ceramics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28811400-4 |Фарби та шпалери |Paints and wallcoverings| |-------------+-------------------------+------------------------| | 28811500-5 |Матеріали термоізоляційні|Thermal insulating | | | |material | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812000-7 |Конструкції будівельні |Miscellaneous building | | |різні |structures | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812100-8 |Укриття |Shelters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812110-1 |Деталі укриттів |Shelter parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812120-4 |Прокат профільний; |Profile sections | | |профілі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812200-9 |Покриви на підлогу |Floor coverings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812210-2 |Покриви на підлогу |Wooden floor coverings | | |дерев'яні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812220-5 |Покриви на підлогу |Flexible floor coverings| | |еластичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812230-8 |Покриви на підлогу тверді|Solid flooring | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812240-1 |Фальш-підлоги |False floors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812250-4 |Лінолеум |Linoleum | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812300-0 |Перегородки |Partitions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812310-3 |Простінки |Partition walls | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812400-1 |Дах |Roof | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812410-4 |Каркаси дахів |Roof frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812420-7 |Крокви |Roof supports | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812430-0 |Ферми кроквяні |Roof trusses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812500-2 |Матеріали покрівельні |Roofing materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812510-5 |Ґонт; дранка покрівельна |Shingles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812600-3 |Матеріали звукоізоляційні|Sound insulation | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28812700-4 |Балки допоміжні |Beams | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813000-4 |Матеріали |Road-construction | | |дорожньо-будівельні |materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813100-5 |Матеріали для дорожнього |Paving materials | | |покриву | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813120-1 |Плитка тротуарна |Paving slabs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813130-4 |Каміння брукувальне |Paving stones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813140-7 |Каміння дорожнє |Roadstone | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813200-6 |Плитняк |Flagstones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813300-7 |Матеріали з покривом |Coated materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813310-0 |Матеріали дорожні з |Coated road materials | | |покривом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813320-3 |Камені дорожні з покривом|Coated roadstone | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813330-6 |Матеріали облицьовувальні|Coating materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813400-8 |Матеріали для |Highway materials | | |автодорожнього | | | |будівництва | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813500-9 |Розмітка дорожня |Road markings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813510-2 |Кульки скляні для |Glass beads for road | | |дорожньої розмітки |marking | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813700-1 |Матеріали для |Road-repair materials | | |дорожньо-ремонтних робіт | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813800-2 |Матеріали для укладання |Road-surfacing materials| | |верхнього шару дорожнього| | | |покриву | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813810-5 |Матеріали для |Surface dressing | | |поверхневого викінчення | | | |дорожнього покриву | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813900-3 |Матеріали для |Road-maintenance | | |дорожньо-експлуатаційних |materials | | |робіт | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28813910-6 |Матеріали для зимових |Winter-maintenance | | |дорожньо-експлуатаційних |materials | | |робіт | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28814000-1 |Бетон |Concrete | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28814100-2 |Бетон товарний |Ready-mixed concrete | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28814200-3 |Вироби бетонні |Concrete products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28814210-6 |Балки бетонні |Concrete girders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28814220-9 |Щогли бетонні |Concrete masts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28814230-2 |Палі бетонні |Concrete piles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28814240-5 |Труби та фітинги бетонні |Concrete pipes and | | | |fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28814250-8 |Опори бетонні |Concrete poles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28814260-1 |Стовпи бетонні |Concrete posts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28814270-4 |Плити бетонні |Concrete slabs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28814280-7 |Шпали бетонні |Concrete sleepers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815000-8 |Гарнітура будівельна |Building fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815100-9 |Системи труб і каналів |Ducting | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815200-0 |Матеріали до |Plumbing and heating | | |водопровідних та |materials | | |опалювальних систем | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815210-3 |Матеріали до |Plumbing materials | | |водопровідних систем | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815220-6 |Матеріали до опалювальних|Heating materials | | |систем | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815300-1 |Віконниці |Shutters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815310-4 |Ролети |Roller-type shutters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815400-2 |Дахи засклені |Skylights | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815500-3 |Системи поливні |Sprinkler systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815600-4 |Підіймачі пасажирські |Stairlifts | | |сходові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815700-5 |Жалюзі зовнішні |Exterior blinds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815710-8 |Навіси |Canopies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815800-6 |Облаштовання внутрішнє до|Building internal | | |будинків |fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815810-9 |Карнизи на штори та |Curtain rails and | | |запони |hangings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815811-6 |Карнизи на штори |Curtain rails | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815820-2 |Світильники флуоресцентні|Fluorescent lights | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815821-9 |Трубки флуоресцентні |Fluorescent tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28815822-6 |Лампи розжарювання та |Bulbs and fluorescent | | |флуоресцентні лампи |lamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28820000-6 |Облаштовання для доріг |Road furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28821000-3 |Бар'єри роздільні на |Crash barriers | | |автотрасі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28821100-4 |Бар'єри дорожні |Road barriers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28822000-0 |Огорожі |Fences | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28822100-1 |Стовпи дерев'яні |Wooden posts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28823000-7 |Бар'єри захисні |Safety barriers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28823100-8 |Огородження захисне |Safety fencing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28823200-9 |Парапети |Guardrails | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28824000-4 |Облаштовання міське |Urban furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28824100-5 |Стовпчики напрямні |Marker posts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28824200-6 |Сигналізатори дорожньої |Road-danger lamps | | |безпеки світлові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28824300-7 |Семафори |Beacons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28824400-8 |Стовпи для зупинок |Bus-stop posts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28824500-9 |Стовпчики огородження |Bollards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28824600-0 |Конуси дорожні |Road cones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28824700-1 |Елементи оповіщувальні |Signage | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28824710-4 |Матеріали оповіщувальні |Sign materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28824720-7 |Стовпи-вказівники |Sign posts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28825000-1 |Устатковання до вуличного|Street-lighting | | |освітлювання |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28825100-2 |Стовпи освітлювальні |Street-lighting columns | | |вуличні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28825200-3 |Стовпи ліхтарні |Lamp posts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28825300-4 |Ліхтарі вуличні |Street lamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28830000-9 |Засоби каналізаційні |Sewer mains | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28831000-6 |Відстійники каналізаційні|Sewage chambers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28832000-3 |Елементи водоводів |Culvert elements | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28833000-0 |Заглушки з ковкого заліза|Ductile-iron end caps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28834000-7 |Коліна каналізаційні |Bends | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28840000-2 |Вироби сталеві, що |Steel products related | | |належать до |to construction | | |конструкційних матеріалів|materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28841000-9 |Трубопроводи сталеві |Steel conduit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28842000-6 |Каркаси сталеві |Steel frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28843000-3 |Палети сталеві |Steel pallets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28844000-0 |Труби сталеві |Steel pipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28845000-7 |Стовпи сталеві |Steel posts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28846000-4 |Балки сталеві |Steel girders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28847000-1 |Матеріали сталеві |Steel materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28847100-2 |Пластини сталеві |Steel plates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28847200-3 |Стрічки сталеві вузькі; |Steel strip | | |штрипси | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28847300-4 |Листи сталеві |Steel sheets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28850000-5 |Вироби трубні |Oil country tubular | | |нафтопромислової |goods | | |призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28860000-8 |Трубопроводи |Pipeline, piping, pipes,| | |магістральні, |casing, tubing and | | |трубопроводи, труби, |related items | | |обсадні труби, тюбінги та| | | |супутні вироби | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28861000-5 |Трубопроводи магістральні|Pipelines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28861100-6 |Газопроводи магістральні |Gas pipelines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28861110-9 |Мережі газорозподільчі |Gas-distribution network| |-------------+-------------------------+------------------------| | 28861200-7 |Мережі водопровідні |Water mains | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28861400-9 |Трубопроводи магістральні|Underwater pipeline | | |підводні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28861410-2 |Трубопроводи магістральні|Subsea pipelines | | |морські | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28861500-0 |Трубопроводи магістральні|High-pressure pipeline | | |високого тиску | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28861600-1 |Трубопроводи магістральні|Low-pressure pipeline | | |низького тиску | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28861700-2 |Скребачки трубопровідні |Pipeline pigs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28861710-5 |Пристрої для запуску |Pig launchers | | |скребачок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28861720-8 |Пристрої для приймання |Pig receivers | | |скребачок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28861730-1 |Пастки для скребачок |Pig traps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28862000-2 |Трубопроводи |Piping | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28862100-3 |Приладдя до трубопроводів|Piping supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28862200-4 |Трубопроводи розподільчі |Distribution piping | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28862300-5 |Трубопроводи водовідвідні|Outfall piping | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28862400-6 |Трубопроводи та |Piping and associated | | |аналогічні вироби з |products made of | | |поглазурованої кераміки |vitrified clay | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28862410-9 |Труби з поглазурованої |Vitrified clay pipes | | |кераміки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28862420-2 |Фітинги з поглазурованої |Vitrified clay fittings | | |кераміки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28862430-5 |Колодязі з поглазурованої|Vitrified clay manholes | | |кераміки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28862440-8 |З'єднання та перехідники |Vitrified clay pipe | | |трубні з поглазурованої |joints and adapters | | |кераміки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28862500-7 |Трубопроводи питної води |Drinking-water piping | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863000-9 |Труби та фітинги |Pipes and fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863100-0 |Труби |Pipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863110-3 |Труби дренажні |Drainage pipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863111-0 |Труби стічні |Drain pipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863112-7 |Система дренажна |Drainage system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863120-6 |Труби до зовнішніх мереж |Distance-heating pipes | | |теплопостачання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863121-3 |Труби опалювальні |Heating pipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863130-9 |Труби каналізаційні |Sewer pipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863140-2 |Труби паропровідні та |Steam and water pipes | | |водопровідні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863150-5 |Труби низького тиску |Low-pressure pipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863160-8 |Труби розподільчі та |Distribution pipes and | | |приладдя |accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863170-1 |Трубки та труби інші ніж |Tubes and pipes other | | |залізні або сталеві |than in iron and steel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863171-8 |Трубки поліетиленові |Polyethylene tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863172-5 |Труби поліетиленові |Polyethylene pipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863200-1 |Арматура трубопровідна |Pipe fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863210-4 |Затискачі трубні |Pipe clamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863230-0 |З'єднувачі до |Pipe connectors | | |трубопроводів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863240-3 |З'єднання трубні |Pipe joints | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863241-0 |З'єднання трубні |Polyethylene pipe joints| | |поліетиленові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28863242-7 |З'єднання ізолювальні |Insulated joints | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28864000-6 |Труби обсадні та тюбінги |Casing and tubing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28864100-7 |Труби обсадні |Casing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28864200-8 |Тюбінги |Tubing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28864210-1 |Тюбінги мідні |Copper tubing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28864300-9 |Вироби трубні |Tubular goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28864310-2 |Трубки та фітинги |Tubes and fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29000000-9 |Машини, устатковання, |Machinery, equipment, | | |прилади, апарати та |appliances, apparatus | | |споріднені вироби |and associated products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29100000-0 |Машини, що виробляють та |Machinery for the | | |використовують механічну |production and use of | | |енергію |mechanical power | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29110000-3 |Турбіни та двигуни |Turbines and motors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29111000-0 |Мотори |Motors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29111100-1 |Мотори підвісні до |Outboard motors for | | |морських суден |marine propulsion | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29112000-7 |Установки турбінні |Turbine installations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29112100-8 |Турбіни парові |Steam turbines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29112200-9 |Турбіни гідравлічні |Hydraulic turbines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29112210-2 |Колеса водяні |Water wheels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29112300-0 |Турбіни газові |Gas turbines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29112400-1 |Устатковання турбінне |Turbine equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29112410-4 |Прилади турбінні |Turbine instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113000-4 |Частини турбін |Parts of turbines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113100-5 |Частини парових турбін |Parts of steam turbines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113110-8 |Плити фундаментні |Base plates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113120-1 |Корпуси |Casings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113130-4 |Системи конденсувальні |Condenser air-cooling | | |для охолоджування повітря|systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113150-0 |Системи мастильні |Lubricating oil systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113160-3 |Вологовідділювачі |Moisture separators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113161-0 |Вологопоглиначі |Dehumidifiers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113170-6 |Пристрої обертові |Rotary equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113171-3 |Ротори |Rotors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113172-0 |Лопаті |Blades | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113190-2 |Механізми поворотні |Turning gear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113200-6 |Частини гідравлічних |Parts of hydraulic | | |турбін |turbines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113300-7 |Частини газових турбін |Parts of gas turbines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113310-0 |Системи впуску повітря |Air-inlet systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113390-4 |Системи опалювального |Fuel-gas systems | | |газу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29113400-8 |Частини водяних коліс |Parts of water wheels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29120000-6 |Помпи та компресори |Pumps and compressors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29121000-3 |Установки силові та |Hydraulic or pneumatic | | |двигуни гідравлічні та |power engines and motors| | |пневматичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29121100-4 |Циліндри гідравлічні та |Hydraulic or pneumatic | | |пневматичні |cylinders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29121200-5 |Установки силові |Hydraulic power engines | | |гідравлічні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29121300-6 |Установки силові |Pneumatic power engines | | |пневматичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29121400-7 |Двигуни гідравлічні |Hydraulic power motors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29121500-8 |Двигуни пневматичні |Pneumatic power motors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122000-0 |Помпи |Pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122100-1 |Помпи для рідин |Pumps for liquids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122110-4 |Помпи для пожежогасіння |Pumps for firefighting | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122120-7 |Пристрої паливозаправні |Helicopter refuelling | | |до вертольотів |package | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122130-0 |Помпи водяні |Water pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122160-9 |Помпи охолоджувальні |Cooling pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122161-6 |Помпи водяного |Cooling-water pumps | | |охолоджування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122170-2 |Помпи для мастил |Lubricating pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122180-5 |Помпи паливні |Fuel pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122190-8 |Бетонопомпи |Concrete pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122200-2 |Помпи поршневі |Reciprocating | | |нагнітальні для рідин |positive-displacement | | | |pumps for liquids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122210-5 |Станції гідравлічні |Hydraulic power packs | | |силові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122220-8 |Помпи каналізаційні |Sewage pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122230-1 |Помпи дозувальні |Dosing pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122300-3 |Підсилювачі тиску для |Pressure boosters for | | |рідин |liquids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122400-4 |Помпи відцентрові та |Centrifugal pumps and | | |рідинні підіймачі |liquid elevators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122410-7 |Помпи медичної |Pumps for medical use | | |призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122411-4 |Помпи для годування |Nutritional pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122419-0 |Помпи перфузійні |Perfusion pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122420-0 |Підіймачі рідинні |Liquid elevators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122430-3 |Помпи відцентрові |Centrifugal pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122440-6 |Помпи роторні |Rotary pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122450-9 |Помпи вакуумні |Vacuum pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122460-2 |Помпи повітряні |Air pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29122480-8 |Помпи лопатеві |Impeller pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29123000-7 |Компресори |Compressors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29123100-8 |Компресори газові |Gas compressors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29123200-9 |Компресори роторні |Rotary compressors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29123300-0 |Компресори до |Compressors for | | |холодильного устатковання|refrigerating equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29123400-1 |Компресори повітряні |Air compressors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29123410-4 |Компресори повітряні |Mounted air compressors | | |змонтовані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29123500-2 |Турбокомпресори |Turbo-compressors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29123600-3 |Компресори поршневі |Reciprocating | | |об'ємні |displacement compressors| |-------------+-------------------------+------------------------| | 29123610-6 |Пристрої пневматичні |Compressed-air package | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29123700-4 |Компресори відцентрові |Centrifugal compressors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29123800-5 |Компресори, |Compressors for use in | | |використовувані у |civil aircraft | | |цивільній авіації | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124000-4 |Частини помп, |Parts of pumps, | | |компресорів, силових |compressors, engines or | | |установок і двигунів |motors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124100-5 |Частини силових установок|Parts of engines or | | |і двигунів |motors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124130-4 |Частини пневматичних |Parts of pneumatic | | |силових установок |engines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124150-0 |Частини гідравлічних |Parts of hydraulic power| | |силових установок і |engines or motors | | |двигунів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124170-6 |Частини реактивних |Parts of reaction | | |силових установок |engines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124200-6 |Частини помп і рідинних |Parts of pumps or liquid| | |підіймачів |elevators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124210-9 |Частини паливних помп, |Parts of fuel, hand and | | |ручних помп і бетонопомп |concrete pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124211-6 |Частини паливних помп |Parts of fuel pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124212-3 |Частини ручних помп |Parts of hand pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124213-0 |Частини бетонопомп |Parts of concrete pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124220-2 |Частини поршневих |Parts of reciprocating | | |нагнітальних помп |positive-displacement | | | |pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124221-9 |Частини гідравлічних |Parts of hydraulic power| | |силових агрегатів |packs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124222-6 |Частини дозувальних помп |Parts of dosing pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124230-5 |Частини роторних |Parts of rotary | | |нагнітальних помп |positive-displacement | | | |pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124290-3 |Частини відцентрових помп|Parts of centrifugal | | | |pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124300-7 |Частини повітряних і |Parts of air or vacuum | | |вакуумних помп, |pumps, of air or gas | | |повітряних і газових |compressors | | |компресорів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124310-0 |Частини повітряних помп |Parts of air pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124320-3 |Частини вакуумних помп |Parts of vacuum pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124330-6 |Частини повітряних |Parts of air compressors| | |компресорів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29124340-9 |Частини газових |Parts of gas compressors| | |компресорів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29130000-9 |Крани, заглушки, клапани |Taps, cocks, valves and | | |та аналогічні пристрої |similar appliances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131000-6 |Крани, заглушки та |Taps, cocks and valves | | |клапани | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131100-7 |Клапани функційні |Valves defined by | | | |function | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131110-0 |Клапани радіаторів |Central-heating radiator| | |центрального опалювання |valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131120-3 |Клапани шлюзові |Sluice valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131130-6 |Регулятори температури |Temperature regulators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131140-9 |Клапани редукційні, |Pressure-reducing, | | |регулювальні, контрольні |control, check or safety| | |та запобіжні |valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131141-6 |Клапани редукційні |Pressure-reducing valves| |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131142-3 |Клапани регулювальні |Control valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131143-0 |Клапани регулювання |Flood-control valves | | |паводкових стоків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131144-7 |Клапани регулювання |Process-control valves | | |процесів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131145-4 |Клапани контрольні |Check valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131146-1 |Клапани зворотні |Non-return valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131147-8 |Клапани запобіжні |Safety valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131148-5 |Клапани запірні |Stop valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131150-2 |Клапани водонапірних труб|Standpipe valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131160-5 |Гідранти |Hydrants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131170-8 |Вентилі випускні газових |Gas-cylinder outlet | | |балонів |valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131200-8 |Клапани конструкційного |Valves defined by | | |виконання |construction | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131210-1 |Клапани ножові |Knife valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131220-4 |Клапани напірних |Penstock valves | | |трубопроводів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131230-7 |Засувки; вентилі шиберні |Gate valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131240-0 |Клапани кульові |Globe valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131250-3 |Клапани голчасті |Needle valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131260-6 |Клапани кулькові |Ball valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131270-9 |Крани коркові |Plug valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131280-2 |Клапани дросельні |Butterfly valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131290-5 |Клапани мембранні |Diaphragm valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131291-2 |Золотники |Sliding valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131292-9 |Клапани відкидні |Flap valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131300-9 |Арматура фонтанна та інші|Christmas trees and | | |складені частини клапанів|other assemblies of | | | |valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131310-2 |Арматура фонтанна бурова |Oil-rig Christmas trees | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131320-5 |Маніфолди штуцерні |Choke manifolds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131390-6 |Складені частини клапанів|Assemblies of valves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29131400-0 |Вентилі та крани до |Sanitary taps, cocks | | |санітарно-технічного | | | |устатковання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29132000-3 |Частини вентилів та |Parts of taps and valves| | |клапанів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29132100-4 |Приводи вентильні |Valve actuators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29132110-7 |Приводи вентильні |Electric valve actuators| | |електричні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29132120-0 |Приводи вентильні |Hydraulic valve | | |гідравлічні |actuators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29132130-3 |Приводи вентильні |Pneumatic valve | | |пневматичні |actuators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29132200-5 |Частини вентилів |Tap parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29132300-6 |Частини клапанів |Valve parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29140000-2 |Колеса зубчасті, зубчасті|Gears, gearing and | | |передачі та елементи |driving elements | | |механічних передач | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29141000-9 |Колеса зубчасті, зубчасті|Plain gears, gearing and| | |передачі та елементи |driving elements | | |механічних передач прості| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29141100-0 |Вали трансмісійні, |Transmission, cam and | | |кулачкові та колінчасті |crank shafts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29141110-3 |Вали трансмісійні |Transmission shafts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29141120-6 |Вали кулачкові |Cam shafts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29141130-9 |Вали колінчасті |Crank shafts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29141200-1 |Корпуси вальниць |Bearing housings | | |(підшипників) | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29141300-2 |Колеса зубчасті та |Gears and gearing | | |зубчасті передачі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29141400-3 |Маховики та шківи |Flywheels and pulleys | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29141410-6 |Лебідки |Winches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29141500-4 |Муфти зчеплення |Clutches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29141600-5 |Поліспасти |Pulley blocks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29141700-6 |Муфти з'єднувальні до |Shaft couplings | | |валів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29141800-7 |З'єднання універсальні; |Universal joints | | |кардани | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29142000-6 |Частини елементів |Parts of gearing and | | |зубчастих і механічних |driving elements | | |передач | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29142100-7 |Частини елементів |Parts of gearing | | |зубчастих передач |elements | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29142200-8 |Частини елементів |Parts of driving | | |механічних передач |elements | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29200000-1 |Машини загальної |General-purpose | | |призначеності |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29210000-4 |Печі промислові, |Industrial or laboratory| | |лабораторні, |furnaces, incinerators | | |сміттєспалювальні та |and ovens | | |пекарські | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29211000-1 |Пальники |Furnace burners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29212000-8 |Печі сміттєспалювальні |Waste incinerators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29213000-5 |Печі плавильні |Smeiting furnaces | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29214000-2 |Печі пекарські |Ovens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29214100-3 |Печі промислові |Commercial ovens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29215000-9 |Печі кремаційні |Cremators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29219000-7 |Деталі до пальників, |Parts of furnace | | |печей та пекарських печей|burners, furnaces or | | | |ovens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29220000-7 |Устатковання |Lifting and handling | | |підіймально-транспортне |equipment and parts | | |та його частини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221000-4 |Устатковання |Lifting and handling | | |підіймально-транспортне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221100-5 |Талі та підіймачі |Pulley tackle and hoists| |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221200-6 |Машини підіймальні |Pithead winding gear, | | |шахтні, лебідки |winches for underground | | |підземного використання |use, and capstans | | |та кабестани | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221210-9 |Машини підіймальні шахтні|Pithead winding gear and| | |та лебідки підземного |winches for use | | |використання |underground | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221211-6 |Машини підіймальні шахтні|Pithead winding gear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221212-3 |Лебідки підземного |Winches for use | | |використання |underground | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221220-2 |Кабестани |Capstans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221300-7 |Домкрати та автомобільні |Jacks and vehicle hoists| | |підіймачі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221310-0 |Системи підіймальні |Built-in jacking systems| | |вбудовані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221320-3 |Домкрати гідравлічні |Hydraulic jacks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221330-6 |Домкрати пневматичні |Pneumatic jacks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221340-9 |Домкрати механічні |Mechanical jacks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221350-2 |Підіймачі автомобільні |Vehicle hoists | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221400-8 |Крани підіймальні, |Cranes, mobile lifting | | |пересувні конструкції і |frames and works trucks | | |внутрішньозаводський |fitted with a crane | | |транспорт, оснащений | | | |краном | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221410-1 |Крани підіймальні |Cranes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221411-8 |Крани портові |Harbour cranes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221412-5 |Крани берегові |Quayside cranes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221413-2 |Крани-штабелери |Stacker cranes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221414-9 |Крани контейнерні |Container cranes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221415-6 |Крани баштові |Tower cranes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221420-4 |Крани мостові |Overhead travelling | | | |cranes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221421-1 |Крани пересувні |Travelling crane | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221422-8 |Мости відкатні |Traversing bridge | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221430-7 |Крани козлові |Portal jib cranes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221431-4 |Конструкції підіймальні |Mobile lifting frames | | |пересувні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221432-1 |Крани на платформі |Pedestal jib cranes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221440-0 |Крани на автомобільному |Vehicle-mounted cranes | | |ходу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221441-7 |Крани для встановлювання |Cranes for trucks | | |на вантажних автомобілях | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221450-3 |Крани портальні |Bridge cranes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221500-9 |Автонавантажувачі |Fork-lift trucks, works | | |самохідні, |trucks, railway-station | | |внутрішньозаводський |platforms tractors | | |транспорт, тягачі, які | | | |використовують на | | | |платформах залізничних | | | |вокзалів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221510-2 |Навантажувачі |Lifting trucks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221511-9 |Автонавантажувачі вилкові|Fork-lift trucks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221520-5 |Транспорт |Works trucks | | |внутрішньозаводський | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221521-2 |Транспорт |Works trucks fitted with| | |внутрішньозаводський, |handling equipment | | |оснащений | | | |вантажно- | | | |розвантажувальним | | | |устаткованням | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221530-8 |Тягачі, які |Railway-station | | |використовують на |platforms tractors | | |платформах залізничних | | | |вокзалів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221531-5 |Візки безрейкові |Free-steered vehicles | | |самохідні |(FSVS) | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221532-2 |Устатковання до |Equipment for emergency | | |автомобілів екстреної |vehicles | | |технічної допомоги | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221600-0 |Ліфти, скіпові підіймачі,|Lifts, skip hoists, | | |підіймачі, ескалатори та |hoists, escalators and | | |рухомі доріжки |moving walkways | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221610-3 |Ліфти |Lifts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221611-0 |Пристрої |Bath lifts | | |спуско-підіймальні для | | | |ванн | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221612-7 |Ліфти вантажні |Goods lifts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221613-4 |Ліфти механічні |Mechanical lifts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221620-6 |Підіймачі скіпові |Skip hoists | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221621-3 |Пристрої підіймальні для |Bin-lifts | | |контейнерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221630-9 |Підіймачі |Hoists | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221640-2 |Ескалатори |Escalators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221650-5 |Доріжки рухомі |Moving walkways | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221700-1 |Елеватори та конвеєри |Elevators and conveyors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221710-4 |Елеватори та конвеєри |Pneumatic elevators or | | |пневматичні |conveyors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221720-7 |Конвеєри |Conveyors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221721-4 |Елеватори та конвеєри |Bucket-type, | | |ковшові безперервної дії |continuous-action | | | |elevators or conveyors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221722-1 |Елеватори та конвеєри |Belt-type | | |стрічкові безперервної |continuous-action | | |дії |elevators or conveyors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221723-8 |Конвеєри армовані шахтні |Armoured-faced conveyors| | | |(AFCS) for mining | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221730-0 |Устатковання конвеєрне |Conveyor equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221731-7 |Стрічки конвеєрні |Conveyor belts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221800-2 |Машини та механізми для |Lifting, handling, | | |підіймання, |loading or unloading | | |переміщування, |machinery | | |завантажування або | | | |розвантажування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221810-5 |Штовхачі шахтних |Mine-wagon pushers and | | |вагонеток і механізми для|locomotive or wagon | | |переставляння локомотивів|traversers | | |та вагонів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221820-8 |Підіймачі монорейкові та |Monorail or ski-lift | | |гірськолижні підіймачі |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221821-5 |Підіймачі монорейкові |Overhead monorail | | |підвісні |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221822-2 |Підіймачі крісельні |Chairlifts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221829-1 |Підіймачі гірськолижні |Ski-lift equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221830-1 |Устатковання для |Flare tip removal | | |видаляння факельних |equipment | | |наконечників | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221840-4 |Механізми карусельного |Carousel storage and | | |типу для зберігання та |retrieval machines | | |пошуку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221850-7 |Устатковання механічне |Mechanical handling | | |для вантажно- |equipment | | |розвантажувальних робіт | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221890-9 |Механізми завантажувальні|Loading or handling | | |та для переміщування |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221891-6 |Устатковання |Loading equipment | | |завантажувальне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221892-3 |Устатковання |Unloading equipment | | |розвантажувальне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221893-0 |Навантажувачі з бічним |Sideloaders | | |висувним | | | |вантажопідіймачем | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221894-7 |Устатковання для |Container-handling | | |переміщування контейнерів|equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221900-3 |Частини підіймального |Parts of lifting and | | |устатковання та |handling equipment | | |устатковання для | | | |переміщування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221910-6 |Частини підіймальних |Parts of cranes | | |кранів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221920-9 |Частини |Parts of works trucks | | |внутрішньозаводського | | | |транспорту | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221950-8 |Частини ліфтів, скіпових |Parts of lift, skip | | |підіймачів та ескалаторів|hoists or escalators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221951-5 |Частини ліфтів |Parts of lifts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221952-2 |Частини скіпових |Parts of skip hoists | | |підіймачів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221953-9 |Частини ескалаторів |Parts of escalators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221954-6 |Частини рухомих доріжок |Parts of moving walkways| |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221980-7 |Частини конвеєрів |Parts of conveyors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221981-4 |Частини стрічкових |Parts of belt conveyors | | |конвеєрів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221989-0 |Частини ковшових |Parts of bucket | | |конвеєрів |conveyors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29221990-0 |Частини до барабанних |Parts of winding gear | | |лебідок та іншого |and other lifting or | | |підіймального |handling equipment | | |устатковання та | | | |устатковання для | | | |переміщування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29222000-1 |Ковші, лопати, грейдери |Buckets, shovels, grabs | | |та затискачі до |and grips for cranes or | | |підіймальних кранів та |excavators | | |екскаваторів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29230000-0 |Устатковання |Cooling and ventilation | | |охолоджувальне та |equipment | | |вентиляційне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231000-7 |Теплообмінники, |Heat-exchange units, | | |кондиціонери повітря, |air-conditioning and | | |холодильне устатковання |refrigerating equipment,| | |та фільтрувальні |and filtering machinery | | |механізми | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231100-8 |Теплообмінники і машини |Heat-exchange units and | | |для скраплювання повітря |machinery for liquefying| | |та інших газів |air or other gases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231110-1 |Теплообмінники |Heat-exchange units | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231111-8 |Помпи теплові |Heat pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231120-4 |Машини для скраплювання |Machinery for liquefying| | |повітря та інших газів |air or other gases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231200-9 |Установки для |Air-conditioning | | |кондиціювання повітря |installations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231210-2 |Кондиціонери повітря |Window air-conditioning | | |віконні |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231220-5 |Кондиціонери повітря |Wall air-conditioning | | |настінні |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231230-8 |Агрегати для опалювання, |HVAC packages | | |вентилювання та | | | |кондиціювання повітря | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231240-1 |Кондиціонери повітря для |Vehicle air conditioners| | |транспортних засобів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231250-4 |Частини кондиціонерів |Parts of | | |повітря |air-conditioning | | | |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231251-1 |Зволожувачі |Dampers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231252-8 |Решітки вентиляційні |Louvres | | |жалюзні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231300-0 |Устатковання холодильне |Refrigerating and | | |та морозильне |freezing equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231310-3 |Устатковання морозильне |Freezing equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231320-6 |Устатковання холодильне |Refrigerating equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231321-3 |Вітрини холодильні |Refrigerated showcases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231322-0 |Прилавки холодильні |Refrigerated counters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231329-9 |Устатковання холодильне |Commercial refrigerating| | |промислове |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231400-1 |Механізми та апарати для |Machinery and apparatus | | |фільтрування і очищування|for filtering or | | |газів |purifying gases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231420-7 |Повітро- і газоочищувачі |Electrostatic air and | | |електростатичні |gas cleaners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231430-0 |Апарати фільтрувальні |Filtering apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231431-7 |Фільтри повітряні |Air filters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29231432-4 |Фільтри газові |Gas filters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29232000-4 |Устатковання вентиляційне|Ventilation equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29232100-5 |Устатковання для |Smoke-extraction | | |видаляння диму |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29232200-6 |Вентилятори |Fans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29232210-9 |Частини вентиляторів |Parts of fans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29233000-1 |Частини холодильного та |Parts of refrigerating | | |морозильного устатковання|and freezing equipment | | |і теплових помп |and heat pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29233100-2 |Частини холодильного |Parts of refrigerating | | |устатковання |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29233200-3 |Частини морозильного |Parts of freezing | | |устатковання |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29233300-4 |Частини теплових помп |Parts of heat pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29240000-3 |Машини загальної |Miscellaneous | | |призначеності різні |general-purpose | | | |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241000-0 |Апарати для дистилювання,|Distilling, filtering or| | |фільтрування та |rectifying apparatus | | |ректифікування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241200-2 |Машини та апарати для |Liquid filtering or | | |фільтрування та очищання |purifying machinery and | | |рідин |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241210-5 |Машини та апарати для |Machinery and apparatus | | |фільтрування рідин |for filtering liquids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241211-2 |Апарати для фільтрування |Drilling-mud filtering | | |бурового розчину |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241212-9 |Машини гідроциклонні |Hydrocyclone machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241213-6 |Апарати для фільтрування |Apparatus for filtering | | |та очищання напоїв |or purifying beverages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241230-1 |Машини та апарати для |Machinery and apparatus | | |фільтрування та очищання |for filtering or | | |води |purifying water | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241231-8 |Апарати для фільтрування |Water filtration | | |води |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241232-5 |Апарати для видаляння |De-aeration apparatus | | |газів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241233-2 |Апарати для очищання води|Water-purifying | | | |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241234-9 |Апарати для опріснювання |Desalination apparatus | | |води | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241235-6 |Устатковання для |Filtration plant | | |фільтраційних станцій |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241300-3 |Фільтри оливові, паливні |Oil, petrol and | | |та повітряно-впускні |air-intake filters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241330-2 |Фільтри оливові |Oil filters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241340-5 |Фільтри паливні |Petrol filters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241350-8 |Фільтри повітряно-впускні|Air-intake filters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29241400-4 |Устатковання для |Recycling equipment | | |утилізування відходів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242000-7 |Машини для чищення |Machinery for cleaning | | |пляшок, пакування, |bottles, packing and | | |зважування та |weighing and spraying | | |розпилювання |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242100-8 |Машини для чищення, |Machinery for cleaning, | | |наповнювання, пакування |filling, packing or | | |та фасування пляшок та |wrapping bottles or | | |іншого посуду |other containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242110-1 |Машини для чищення та |Machinery for cleaning | | |сушіння пляшок та іншого |or drying bottles or | | |посуду |other containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242120-4 |Машини для наповнювання |Machinery for filling or| | |та закупорювання пляшок, |closing bottles, cans or| | |металевих банок та іншого|other containers | | |посуду | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242130-7 |Машини пакувальні та |Packing or wrapping | | |фасувальні |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242131-4 |Машини |Strapping machines | | |стрічкообв'язувальні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242132-1 |Машини пакувальні |Packaging machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242133-8 |Машини фасувальні |Wrapping machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242300-0 |Машини зважувальні та |Weighing machinery and | | |шкальні ваги |scales | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242310-3 |Машини зважувальні |Weighing machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242311-0 |Терези |Balances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242320-6 |Ваги шкальні |Scales | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242321-3 |Ваги магазинні |Shop scales | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242322-0 |Ваги для неперервного |Scales for continuous | | |зважування товарів |weighing of goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242323-7 |Ваги контрольні |Checkweigher scales | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242400-1 |Вогнегасники, |Fire-extinguishers, | | |пістолети-розбризкувачі, |spray guns, steam or | | |пароструминні та |sand blasting machines | | |піскоструминні машини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242410-4 |Вогнегасники |Fire-extinguishers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242411-1 |Касети з піною до |Foam packages | | |вогнегасників | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242412-8 |Вогнегасники переносні |Portable | | | |fire-extinguishers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242420-7 |Машини пароструминні та |Steam or sand blasting | | |піскоструминні |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242430-0 |Устатковання для |Spraying equipment | | |розпорошування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242431-7 |Пістолети-розбризкувачі |Spray guns | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242470-2 |Апарати механічні для |Mechanical appliances | | |метання, розбризкування |for projecting, | | |та розпорошування |dispersing or spraying | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242471-9 |Апарати |Gas-dispersing apparatus| | |газорозпорошувальні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242472-6 |Устатковання для |Decontamination | | |дезактивування |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242473-3 |Апарати для чищення водою|Pressurised water | | |під тиском |cleaning apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242474-0 |Апарати очищувальні |High-pressure cleaning | | |високого тиску |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29242479-5 |Апарати дезодорувальні |Odour-masking apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29243000-4 |Центрифуги, каландри та |Centrifuges, calendering| | |торгові автомати |or vending machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29243100-5 |Центрифуги |Centrifuges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29243200-6 |Каландри |Calendering machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29243210-9 |Машини валкові |Rolling machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29243300-7 |Автомати торгові |Vending machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29243310-0 |Автомати для продажу |Sanitary vending | | |предметів гігієни |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29243320-3 |Автомати для продажу |Stamp-vending machines | | |марок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29243330-6 |Автомати для продажу |Automatic goods-vending | | |товарів |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29244000-1 |Машини для термічного |Machinery for the heat | | |обробляння матеріалів |treatment of materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29244100-2 |Машини для термічного |Machinery for the heat | | |обробляння газів |treatment of gas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29245000-8 |Частини машин загальної |Parts of general-purpose| | |призначеності |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29245200-0 |Частини центрифуг |Parts of centrifuges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29245300-1 |Частини каландрів |Parts of calendering | | | |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29245400-2 |Частини валкових машин |Parts of rolling | | | |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29245500-3 |Частини фільтрувальних |Parts of filtering | | |машин |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29245600-4 |Частини очищувальних |Parts of purifying | | |машин |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29245700-5 |Частини розпорошувальних |Parts of spraying | | |машин |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29245800-6 |Гирі до зважувальних |Weights for weighing | | |машин |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29246000-5 |Машини посудомийні |Non-domestic dishwashing| | |непобутової призначеності|machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29247000-2 |Частини посудомийних |Parts of dishwashing | | |машин і машин для |machines and of machines| | |чищення, наповнювання, |for cleaning, filling, | | |пакування та фасування |packing or wrapping | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29247100-3 |Частини посудомийних |Parts of dishwashing | | |машин |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29247200-4 |Частини машин для чищення|Parts of cleaning | | | |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29247300-5 |Частини машин для |Parts of filling | | |наповнювання |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29247400-6 |Частини пакувальних машин|Parts of packing | | | |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29247500-7 |Частини фасувальних машин|Parts of wrapping | | | |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29248000-9 |Генератори газу |Gas generators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29248100-0 |Генератори озону |Ozone generators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29300000-2 |Машини для сільського |Agricultural, | | |господарства, садівництва|horticultural and | | |і лісового господарства |forestry machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29310000-5 |Машини |Agricultural and | | |сільськогосподарські та |forestry machinery for | | |лісогосподарські для |soil preparation or | | |готування або обробляння |cultivation | | |ґрунту | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29311000-2 |Плуги та дискові борони |Ploughs or disc harrows | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29312000-9 |Борони, скарифікатори, |Harrows, scarifiers, | | |культиватори, прополювачі|cultivators, weeders or | | |та розпушувачі |hoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29313000-6 |Сівалки, саджалки та |Seeders, planters or | | |машини для пересаджування|transplanters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29314000-3 |Розкидачі гною |Manure spreaders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29314100-4 |Машини для внесення |Fertiliser distributors | | |добрив | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29315000-0 |Котки для газонів та |Lawn or sports-ground | | |спортивних майданчиків |rollers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29330000-1 |Машини збиральні |Harvesting machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29331000-8 |Косарки |Mowers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29331100-9 |Газонокосарки |Lawnmowers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29331110-2 |Косарки для газонів, |Lawn, park or | | |парків та спортивних |sports-ground mowers | | |майданчиків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29332000-5 |Машини сінозбиральні |Haymaking machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29333000-2 |Преси для соломи та сіна |Straw or fodder balers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29333100-3 |Преси-підбирачі |Pick-up balers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29334000-9 |Машини для збирання й |Harvesting and threshing| | |обмолочування |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29340000-4 |Машини розпорошувальні |Spraying machinery for | | |для сільського |agriculture or | | |господарства та |horticulture | | |садівництва | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29350000-7 |Причепи і напівпричепи |Self-loading or | | |самонавантажувальні та |unloading trailers and | | |розвантажувальні |semi-trailers for | | |сільськогосподарські |agriculture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29351000-4 |Причепи |Self-loading trailers | | |самонавантажувальні |for agriculture | | |сільськогосподарські | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29352000-1 |Причепи розвантажувальні |Unloading trailers for | | |сільськогосподарські |agriculture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29353000-8 |Напівпричепи |Self-loading | | |самонавантажувальні |semi-trailers for | | |сільськогосподарські |agriculture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29354000-5 |Напівпричепи |Unloading semi-trailers | | |розвантажувальні |for agriculture | | |сільськогосподарські | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29360000-0 |Машини |Specialist agricultural | | |сільськогосподарські та |or forestry machinery | | |лісогосподарські | | | |спеціальної призначеності| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29361000-7 |Машини для очищання, |Machines for cleaning, | | |сортування та |sorting or grading eggs,| | |вибраковування яєць, |fruit or other produce | | |плодів та іншої | | | |сільськогосподарської | | | |продукції | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29361100-8 |Машини для очищання |Machines for cleaning | | |сільськогосподарської |produce | | |продукції | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29361110-1 |Машини для очищання яєць |Machines for cleaning | | | |eggs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29361120-4 |Машини для очищання |Machines for cleaning | | |плодів |fruit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29361200-9 |Машини для сортування та |Machines for sorting or | | |вибраковування |grading produce | | |сільськогосподарської | | | |продукції | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29361210-2 |Машини для сортування та |Machines for sorting or | | |вибраковування яєць |grading eggs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29361220-5 |Машини для сортування та |Machines for sorting or | | |вибраковування плодів |grading fruit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29361300-0 |Машини для очищання, |Machines for cleaning, | | |сортування, калібрування |sorting or grading seed,| | |насіння, зерна та сушених|grain or dried | | |овочів |vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29362000-4 |Машини доїльні |Milking machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29363000-1 |Машини для готування |Machinery for preparing | | |кормів тваринам |animal feeding stuffs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29364000-8 |Машини для бджільництва |Bee-keeping machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29365000-5 |Машини для птахівництва |Poultry-keeping | | | |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29365100-6 |Інкубатори та брудери для|Poultry incubators and | | |птахівництва |brooders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29370000-3 |Трактори |Tractors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29371000-0 |Трактори |Pedestrian-controlled | | |сільськогосподарські, |agricultural tractors | | |керовані людиною, яка іде| | | |поруч | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29372000-7 |Трактори, які були у |Used tractors | | |використанні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29373000-4 |Двигуни тягові |Traction motors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29380000-6 |Частини |Parts of agricultural | | |сільськогосподарських та |and forestry machinery | | |лісогосподарських машин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29381000-3 |Частини |Parts of agricultural | | |сільськогосподарських |machinery | | |машин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29382000-0 |Частини лісогосподарських|Parts of forestry | | |машин |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29400000-3 |Верстати |Machine tools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29410000-6 |Верстати лазерні та |Machine tools operated | | |обробчі центри |by laser and machining | | | |centres | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29411000-3 |Верстати спеціальної |Special-purpose machine | | |призначеності |tools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29412000-0 |Центри обробчі |Machining centre | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29412100-1 |Центри обробчі |Horizontal-spindle | | |горизонтально-шпиндельні |machining centre | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29412200-2 |Центри обробчі |Vertical-spindle | | |вертикально-шпиндельні |machining centre | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29420000-9 |Верстати токарні, |Lathes, boring and | | |верстати |milling machine tools | | |розточувально-фрезерні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29421000-6 |Верстати токарні |Lathes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29421100-7 |Верстати токарні з |CNC lathe | | |числовим програмним | | | |керуванням | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29422000-3 |Верстати для нарізування |Threading or tapping | | |зовнішньої та внутрішньої|machines | | |нарізі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29423000-0 |Верстати фрезерні |Milling machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29430000-2 |Верстати для обробляння |Metal-working machine | | |металів |tools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29431000-9 |Верстати для чистового |Machine tools for | | |обробляння металів |finishing metals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29432000-6 |Машини з числовим |Numerically-controlled | | |програмним керуванням для|machines for metal | | |обробляння металів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29433000-3 |Машини згинальні, |Bending, folding, | | |крайкозагинальні, |straightening or | | |вирівнювальні та |flattening machines | | |правильні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29434000-0 |Машини кувальні |Forging machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29435000-7 |Машини штампувальні |Die-stamping machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29436000-4 |Преси |Presses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29436100-5 |Преси гідравлічні |Hydraulic presses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29437000-1 |Верстати для свердління, |Machine tools for | | |розточування чи |drilling, boring or | | |фрезерування металів |milling metal | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29437100-2 |Верстати для свердління |Machine tools for | | |металів |drilling metal | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29437200-3 |Верстати для розточування|Machine tools for boring| | |металів |metal | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29437300-4 |Верстати для фрезерування|Machine tools for | | |металів |milling metal | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29438000-8 |Центри металообробчі |Metal-working machining | | | |centre | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29440000-5 |Верстати для обробляння |Machine tools for | | |твердих матеріалів, крім |working hard materials | | |металів |except metals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29441000-2 |Верстати для обробляння |Machine tools for | | |каменю, кераміки, бетону |working stone, ceramics,| | |чи скла |concrete or glass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29441100-3 |Верстати для обробляння |Machine tools for | | |каменю |working stone | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29441200-4 |Верстати для обробляння |Machine tools for | | |кераміки |working ceramics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29441300-5 |Верстати для обробляння |Machine tools for | | |бетону |working concrete | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29441400-6 |Верстати для обробляння |Machine tools for | | |скла |working glass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29442000-9 |Верстати для обробляння |Machine tools for | | |дерева, кістки, корка, |working wood, bone, | | |ебоніту та твердих |cork, hard rubber or | | |пластмас |hard plastics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29442100-0 |Верстати для обробляння |Machine tools for | | |дерева |working wood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29442200-1 |Верстати для обробляння |Machine tools for | | |кістки |working bone | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29442300-2 |Верстати для обробляння |Machine tools for | | |корка |working cork | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29442400-3 |Верстати для обробляння |Machine tools for | | |ебоніту |working hard rubber | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29442500-4 |Верстати для обробляння |Machine tools for | | |твердих пластмас |working hard plastics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29450000-8 |Інструменти ручні |Pneumatic or motorised | | |пневматичні та з |hand tools | | |вмонтованими двигунами | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29451000-5 |Інструменти ручні |Pneumatic hand tools | | |пневматичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29452000-2 |Інструменти ручні |Hand-held | | |електромеханічні |electromechanical tools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29460000-1 |Устатковання для паяння |Soldering, brazing and | | |м'якими та твердими |welding tools, surface | | |припоями і зварювання, |tempering and | | |машини та устатковання |hot-spraying machines | | |для поверхневого |and equipment | | |термообробляння і | | | |гарячого напилювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29461000-8 |Устатковання для паяння |Soldering and brazing | | |м'якими та твердими |equipment | | |припоями | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29461100-9 |Устатковання для паяння |Soldering equipment | | |м'якими припоями | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29461200-0 |Устатковання для паяння |Brazing equipment | | |твердими припоями | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29462000-5 |Устатковання зварювальне |Welding equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29462100-6 |Устатковання зварювальне |Electric welding | | |електричне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29462200-7 |Устатковання зварювальне |Non-electric welding | | |неелектричне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29463000-2 |Машини для поверхневого |Surface tempering | | |термообробляння |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29464000-9 |Устатковання для |Fusion equipment | | |зварювання оплавлянням | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29464100-0 |Устатковання для |Fusion equipment for | | |зварювання оплавлянням |plastics | | |пластмас | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29465000-6 |Машини для напилювання |Metal-spraying machinery| | |металу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29470000-4 |Частини та приладдя до |Parts and accessories of| | |верстатів |machine tools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29471000-1 |Пристрої для |Tool holders | | |закріплювання | | | |інструментів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29472000-8 |Пристрої для |Machine-tool work | | |закріплювання деталей до |holders | | |верстатів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29473000-5 |Пристосовання спеціальні |Machine-tool dividing | | |до ділильних верстатів |special attachments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29474000-2 |Частини та приладдя до |Parts and accessories | | |металообробчих верстатів |for metal-working | | | |machine tools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29475000-9 |Частини та приладдя до |Parts and accessories | | |верстатів для обробляння |for hard | | |твердих матеріалів |material-working machine| | | |tools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29475100-0 |Частини ланцюгових пилок |Parts of chain saws | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29476000-6 |Частини ручних |Parts of hand tools | | |інструментів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29477000-3 |Частини пневматичних |Parts of pneumatic tools| | |інструментів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29500000-4 |Машини спеціальної |Special-purpose | | |призначеності та їхні |machinery and parts | | |частини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29510000-7 |Машини для металургійної |Machinery for metallurgy| | |промисловості та їхні |and associated parts | | |частини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29511000-4 |Машини металопрокатні |Metal-rolling machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29511100-5 |Частини металопрокатних |Parts of metal-rolling | | |машин |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29512000-1 |Машини ливарні |Casting machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29512100-2 |Частини ливарних машин |Parts of casting | | | |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29520000-0 |Машини для шахт, кар'єрів|Machinery for mining, | | |та будівництва |quarrying and | | | |construction | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521000-7 |Устатковання гірниче |Mining equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521200-9 |Машини врубові та |Coal or rock cutters and| | |тунелепрохідницькі, |tunnelling machinery, | | |бурильні та прохідницькі |and boring or sinking | | |машини для добування |machinery | | |вугілля чи гірських порід| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521210-2 |Машини для буріння |Well-drilling machinery | | |свердловин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521211-9 |Інструмент для спуску |Well-head running tools | | |гирлового устатковання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521212-6 |З'єднання |Riser connector | | |водовідокремлювальних |apparatus | | |колон | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521213-3 |Устатковання для |Well-completion | | |завершування свердловини |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521214-0 |Устатковання для операцій|Well-intervention | | |у свердловинах |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521215-7 |Устатковання для |Well-testing equipment | | |випробовування свердловин| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521216-4 |Пристрій противикидний |Blow-out prevention | | | |(BOP) apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521220-5 |Машини врубові для |Coal or rock-cutting | | |добування вугілля чи |machinery | | |гірських порід | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521230-8 |Машини тунелепрохідницькі|Tunnelling machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521240-1 |Машини бурильні |Boring machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521241-8 |Екскаватори тунельні |Moles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521249-4 |Устатковання для буріння |Rock-drilling equipment | | |гірських порід | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521250-4 |Машини прохідницькі |Sinking machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521300-0 |Устатковання бурове |Drilling equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521310-3 |Платформи добувні морські|Offshore production | | | |platforms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521311-0 |Устатковання для |Offshore equipment | | |розробляння морських | | | |родовищ | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521312-7 |Установка бурова морська |Offshore drilling unit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521320-6 |Устатковання нафтобурове |Oil drilling equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521321-3 |Машини бурові |Drilling machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521322-0 |Установка бурова |Drilling rig | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521323-7 |Бури |Drills | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521324-4 |Устатковання обсадне |Line equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521325-1 |Пристрої підвісні |Liner hangers | | |обсадної | | | |колони-хвостовика | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521330-9 |Устатковання |Oil platform equipment | | |нафтопромислових платформ| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521331-6 |Установки блокові на |Skid units | | |полозках | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521332-3 |Модулі, змонтовані на |Skid-mounted modules | | |полозках | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521340-2 |Машини нафтопромислові |Oil-field machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521341-9 |Помпи занурювані |Submersible pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521350-5 |Устатковання підводне |Subsea equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521351-2 |Системи керування |Subsea control systems | | |підводні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521360-8 |Устатковання для |Downhole equipment | | |свердловин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29521400-1 |Кріплення шахтні |Mobile hydraulic-powered| | |пересувні з гідравлічним |mine roof supports | | |приводом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522000-4 |Машини для земляних робіт|Earthmoving and | | |і землерийні машини та |excavating machinery, | | |їхні частини |and associated parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522100-5 |Машини для земляних робіт|Earthmoving machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522110-8 |Бульдозери |Bulldozers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522120-1 |Бульдозери з поворотним |Angle-dozers | | |відвалом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522200-6 |Грейдери та планувальники|Graders and levellers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522210-9 |Грейдери дорожні |Road graders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522300-7 |Скрепери |Scraper machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522400-8 |Машини трамбувальні |Tamping machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522500-9 |Навантажувачі |Front-end shovel loaders| | |передньоковшові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522510-2 |Навантажувачі |Front-end shovel loaders| | |передньоковшові зі |with back-hoe | | |зворотною лопатою | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522520-5 |Навантажувачі |Front-end shovel loaders| | |передньоковшові |without back-hoe | | |фронтальні без зворотної | | | |лопати | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522600-0 |Лопати механічні, |Mechanical shovels, | | |екскаватори та ковшові |excavators and shovel | | |навантажувачі, гірничі |loaders, and mining | | |машини |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522610-3 |Лопати механічні |Mechanical shovels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522611-0 |Навантажувачі ковшові |Mechanical shovel | | |механічні |loaders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522620-6 |Машини землерийні |Excavating machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29522621-3 |Екскаватори механічні |Mechanical excavators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523000-1 |Машини будівельні |Construction machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523100-2 |Машини для цивільного |Civil engineering | | |будівництва |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523110-5 |Машини для забивання паль|Pile drivers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523120-8 |Машини |Road-surfacing machinery| | |дорожньо-укладальні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523121-5 |Машини для вирівнювання |Planers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523122-2 |Молотки відбійні |Chippers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523123-9 |Машини для укладання |Paving machinery | | |доріг | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523124-6 |Котки дорожні |Road rollers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523125-3 |Котки механічні |Mechanical rollers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523130-1 |Снігоочисники та |Snowploughs and | | |снігодуви |snowblowers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523131-8 |Снігоочисники |Snowploughs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523132-5 |Снігодуви |Snowblowers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523140-4 |Пристрої для витягування |Pile extractors | | |паль | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523150-7 |Машини для ущільнювання |Compacting machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29523160-0 |Машини для укладання |Cable-laying machinery | | |кабелю | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29524000-8 |Машина для обробляння |Mineral-processing and | | |мінералів та |foundry mould-forming | | |ливарно-формувальні |machinery | | |машини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29524100-9 |Машина для обробляння |Mineral-processing | | |мінералів |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29524110-2 |Машини сортувальні та |Sorting and screening | | |просіювальні |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29524120-5 |Машини для змішування |Machines for mixing | | |гравію з асфальтом |gravel with bitumen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29524130-8 |Бетоно- та розчиномішалки|Concrete or mortar | | | |mixers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29524131-5 |Змішувачі цементу |Cement mixers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29524140-1 |Машини дробильні |Grinding machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29524141-8 |Млини для розтирання |Coal pulverizing mills | | |вугілля | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29524150-4 |Форми ливарні |Foundry moulds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29524200-0 |Машини формувальні для |Foundry mould-forming | | |виготовляння ливарних |machinery | | |форм | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29525000-5 |Засоби транспортні на |Track-laying vehicles | | |гусеничному ходу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526000-2 |Частини машин для шахт, |Parts of machinery for | | |кар'єрів і будівництва |mining, quarrying and | | | |construction | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526100-3 |Частини бурових машин |Parts for boring | | | |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526110-6 |Частини машин для буріння|Parts for well-drilling | | |свердловин |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526111-3 |Пробки-мости; |Bridge plugs | | |пакер-пробки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526112-0 |Долота бурові промислові |Industrial drill bits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526113-7 |Яси бурильні |Drilling jars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526114-4 |Буровики залізні |Iron roughnecks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526115-1 |Столи обертові |Rotary tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526116-8 |Устатковання для |Mudline suspension | | |підвішування труб |equipment | | |подавання бурового | | | |розчину | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526117-5 |Устатковання хвостовиків |Tie-back equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526120-9 |Частини свердловинних |Parts of well-extraction| | |виймальних машин |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526121-6 |Підвіски до обсадних труб|Casing hangers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526122-3 |Устатковання підвісне |Liner hanger equipment | | |обсадної | | | |колони-хвостовика | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526123-0 |Пристрої натяжні до |Production riser | | |експлуатаційних стояків |tensioners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526124-7 |Горловини свердловин |Well-heads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526125-4 |Устатковання хвостовиків |Production riser | | |експлуатаційних стояків |tie-back equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526126-1 |Системи контролювання |Welt-head control system| | |горловин свердловин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526127-8 |Устатковання горловин |Well-head equipment | | |свердловин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526128-5 |Системи для підіймання |Rig-jacking systems | | |бурильних установок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526130-2 |Частини врубових машин |Parts of coal or rock | | |для добування вугілля чи |cutting machinery | | |гірських порід | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526131-9 |Частини врубових машин |Parts of coal cutting | | |для добування вугілля |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526132-6 |Частини врубових машин |Parts of rock cutting | | |для добування гірських |machinery | | |порід | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526140-5 |Частини |Parts of tunnelling | | |тунелепрохідницьких машин|machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526200-4 |Частини машин для |Parts of | | |обробляння мінералів |mineral-processing | | | |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526300-5 |Частини прохідницьких |Parts of sinking | | |машин |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29526400-6 |Частини екскаваторних |Parts of excavating | | |машин |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29530000-3 |Машини для переробляння |Machinery for food, | | |харчових продуктів, |beverage and tobacco | | |виготовляння напоїв та |processing and | | |переробляння тютюну та |associated parts | | |їхні частини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531000-0 |Машини для обробляння |Food, beverage and | | |харчових продуктів, |tobacco-processing | | |виготовляння напоїв та |machinery | | |переробляння тютюну | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531100-1 |Машини для молочної |Dairy machinery | | |промисловості | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531110-4 |Сепаратори молочні |Centrifugal cream | | |відцентрові |separators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531200-2 |Машини для обробляння |Machinery for processing| | |хлібних злаків та сушених|cereals or dried | | |овочів |vegetables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531300-3 |Машини, використовувані у|Machinery used in the | | |виробництві алкогольних і|manufacture of alcoholic| | |фруктових напоїв |or fruit beverages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531400-4 |Печі для готування їжі, |Cooking ovens, dryers | | |сушарки для |for agricultural | | |сільськогосподарських |products and equipment | | |продуктів та устатковання|for cooking or heating | | |для готування чи | | | |підігрівання їжі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531410-7 |Печі для готування їжі |Cooking ovens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531411-4 |Грилі |Grills | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531420-0 |Сушарки для |Dryers for agricultural | | |сільськогосподарських |products | | |продуктів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531500-5 |Машини для промислового |Machinery for the | | |готування чи виробництва |industrial preparation | | |харчових продуктів і |or manufacture of food | | |напоїв |or drink | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531510-8 |Машини для нарізування |Food-cutting machines | | |харчових продуктів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531511-5 |Хліборізки |Bread-slicing machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531512-2 |Беконорізки |Bacon slicers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531520-1 |Машини для переробляння |Food-processing | | |харчових продуктів |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531530-4 |Машини для виготовляння |Pasta-making machines | | |макаронних виробів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29531600-6 |Машини для переробляння |Machinery for processing| | |тютюну |tobacco | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29532000-7 |Частини машин для |Parts of machinery for | | |обробляння харчових |food, beverage and | | |продуктів, виготовляння |tobacco processing | | |напоїв та переробляння | | | |тютюну | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29532100-8 |Частини машин для |Parts of machinery for | | |обробляння харчових |food processing | | |продуктів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29532110-1 |Частини машин для |Parts of dairy machinery| | |молочної промисловості | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29532111-8 |Частини доїльних машин |Parts of milking | | | |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29532200-9 |Частини машин для |Parts of machinery for | | |виробництва напоїв |beverage processing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29532300-0 |Частини машин для |Parts of machinery for | | |переробляння тютюну |tobacco processing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29540000-6 |Машини для виробництва |Machinery for textile, | | |текстильних виробів, |apparel and leather | | |верхнього одягу та |production | | |шкіряних виробів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541000-3 |Машини для виробництва |Machinery for textiles | | |текстильних виробів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541100-4 |Машини для обробляння |Machines for processing | | |штучних текстильних |man-made textile | | |матеріалів |materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541200-5 |Машини для прядіння |Textile spinning | | |текстильних матеріалів |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541300-6 |Верстати ткацькі |Weaving machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541400-7 |Машини в'язальні |Knitting machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541500-8 |Машини швейні |Sewing machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541600-9 |Машини пральні, хімічного|Laundry washing, | | |чищення та сушильні для |dry-cleaning and drying | | |пралень |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541610-2 |Установка пральна |Washing installation | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541611-9 |Устатковання пральне |Washing equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541612-6 |Машини пральні |Washing machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541613-3 |Машини хімічного чищення |Dry-cleaning machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541620-5 |Машини сушильні |Drying machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541700-0 |Устатковання для |Linen ironing and | | |прасування та складання |folding equipment | | |білизни | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541710-3 |Устатковання для |Linen folding equipment | | |складання білизни | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541800-1 |Машини для кінцевого |Textile-finishing | | |обробляння тканин |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541810-4 |Машини прасувальні |Ironing machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29541820-7 |Преси прасувальні |Ironing presses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29542000-0 |Частини машин для |Parts of machinery for | | |виробництва текстильних |textile and apparel | | |виробів і верхнього одягу|production | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29550000-9 |Машини для виготовляння |Machinery for paper or | | |паперу та картону |paperboard production | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29551000-6 |Частини машин для |Parts of machinery for | | |виготовляння паперу та |paper or paperboard | | |картону |production | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29560000-2 |Машини спеціальної |Miscellaneous | | |призначеності різні |special-purpose | | | |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29561000-9 |Машини папероробчі, |Paper, printing and | | |друкувальні та палітурні |bookbinding machinery | | |та їхні частини |and parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29561100-0 |Машини палітурні |Bookbinding machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29561110-3 |Машини брошурувальні |Book-sewing machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29561200-1 |Машини друкувальні |Printing machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29561210-4 |Машини для офсетного |Offset printing | | |друку |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29561220-7 |Машини для набирання |Typesetting machinery | | |шрифту | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29561230-0 |Машини для друкування |Ticket printers | | |квитків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29561300-2 |Системи фотонабірні |Photocomposing system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29561400-3 |Сушарки для деревини, |Dryers for wood, paper | | |паперової маси, паперу чи|pulp, paper or | | |картону |paperboard | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29561500-4 |Частини друкувальних чи |Parts of printing or | | |палітурних машин |bookbinding machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29562000-6 |Електротовари спеціальної|Special-purpose | | |призначеності |electrical goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29562100-7 |Клітка Фарадея; камера |Faraday cage | | |екранована | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29562200-8 |Сурдокамери |Anechoic chamber | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29562300-9 |Матеріали - поглиначі |Electromagnetic | | |енергії електромагнітного|absorbent material | | |опромінювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29563000-3 |Машини для хімічної |Chemical industry | | |промисловості |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29563100-4 |Хлоратори |Chlorinators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29563200-5 |Установки дозувальні |Dosing plant | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29564000-0 |Машини для обробляння |Machinery for working | | |гуми та пластмаси |rubber or plastics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29564100-1 |Машини для виробництва |Machines for the | | |пластмасових вікон і рам |production of plastic | | | |windows and frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29565000-7 |Машини мийні тунельні |Tunnel washer | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29566000-4 |Машини для очищування |Machinery for the | | |стічних вод |treatment of sewage | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29566100-5 |Сміттєподрібнювачі |Comminutors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29566110-8 |Мацератори для очищування|Macerators for the | | |стічних вод |treatment of sewage | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29566200-6 |Преси каналізаційні |Sewage presses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29566300-7 |Скребачки |Scrapers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29566400-8 |Змішувачі |Mixer units | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29566500-9 |Решітки каналізаційні |Sewage screens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29566600-0 |Устатковання для |Oxygenation equipment | | |аерування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29566700-1 |Відстійники |Precipitators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29566800-2 |Пласти для седиментації |Sedimentation beds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29566900-3 |Устатковання для |Sludge-processing | | |обробляння мулу |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29567000-1 |Устатковання для |Pipeline machinery | | |обслуговування | | | |магістральних | | | |трубопроводів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29567100-2 |Машини для інспектування |Machines for inspecting | | |внутрішньої поверхні |the internal surface of | | |магістральних |pipelines | | |трубопроводів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29567200-3 |Машини для чищення |Machines for cleaning | | |внутрішньої поверхні |the internal surface of | | |магістральних |pipelines | | |трубопроводів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29567300-4 |Роботи промислові |Industrial robots | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29568000-8 |Системи підіймання |Pallet-picking system | | |піддонів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29568100-9 |Системи видаляння |Pallet-retrieving system| | |піддонів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29569000-5 |Пилососи та |Non-domestic vacuum | | |підлогонатирачі |cleaners and floor | | |непобутової призначеності|polishers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29569100-6 |Пилососи непобутової |Non-domestic vacuum | | |призначеності |cleaners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29569200-7 |Підлогонатирачі |Non-domestic floor | | |непобутової призначеності|polishers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29569300-8 |Частини пилососів |Parts of non-domestic | | |непобутової призначеності|vacuum cleaners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29569400-9 |Частини підлогонатирачів |Parts of non-domestic | | |непобутової призначеності|floor polishers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29600000-5 |Зброя, боєприпаси та їхні|Weapons, ammunition and | | |частини |associated parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29610000-8 |Танки та броньовані |Motorised tanks and | | |бойові машини |armoured fighting | | | |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29611000-5 |Танки |Motorised tanks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29611100-6 |Частини танків |Parts of motorised tanks| |-------------+-------------------------+------------------------| | 29612000-2 |Машини бойові броньовані |Armoured fighting | | | |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29612100-3 |Частини броньованих |Parts of armoured | | |бойових машин |fighting vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29620000-1 |Зброя військова |Military weapons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29621000-8 |Зброя спрямованої енергії|Directed-energy weapons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29622000-5 |Установки ракетні пускові|Rocket-launching systems| |-------------+-------------------------+------------------------| | 29623000-2 |Вогнемети |Flame throwers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29624000-9 |Гармати водяні |Water cannons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29630000-4 |Зброя вогнепальна |Firearms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29631000-1 |Зброя вогнепальна легка |Light firearms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29631100-2 |Пістолети |Pistols | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29631110-5 |Револьвери |Revolvers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29631200-3 |Зброя вогнепальна легка |Light firearms of | | |калібру менше ніж 7 мм |calibre less than 7 mm | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29631300-4 |Зброя вогнепальна легка |Light firearms of 7-mm | | |калібру 7 мм та більше |calibre or more | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29632000-8 |Рушниці |Rifles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29633000-5 |Міномети |Mortars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29634000-2 |Зброя вогнепальна важка |Heavy firearms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29635000-9 |Пістолети газові |Gas guns | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29640000-7 |Боєприпаси |Ammunition | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29641000-4 |Патрони до дробовиків |Cartridges for shotguns | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29642000-1 |Боєприпаси до легкої |Ammunition for light | | |вогнепальної зброї |firearms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29642100-2 |Боєприпаси до легкої |Ammunition for light | | |вогнепальної зброї |firearms of calibre less| | |калібру менше ніж 7 мм |than 7 mm | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29642200-3 |Боєприпаси до легкої |Ammunition for light | | |вогнепальної зброї |firearms of 7-mm calibre| | |калібру 7 мм та більше |or more | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29643000-8 |Набої |Shells | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29644000-5 |Бомби, гранати, торпеди, |Bombs, grenades, | | |міни та ракети |torpedoes, mines and | | | |missiles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29644100-6 |Бомби |Bombs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29644200-7 |Гранати |Grenades | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29644300-8 |Торпеди |Torpedoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29644400-9 |Міни |Mines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29644500-0 |Ракети |Missiles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29650000-0 |Частини військової зброї |Parts of military | | | |weapons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29651000-7 |Частини легкої |Parts of tight firearms | | |вогнепальної зброї | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29651100-8 |Частини легкої |Parts of light firearms | | |вогнепальної зброї |of calibre less than | | |калібру менше ніж 7 мм |7 mm | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29651200-9 |Частини легкої |Parts of light firearms | | |вогнепальної зброї |of 7-mm calibre or more | | |калібру 7 мм та більше | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29652000-4 |Частини ракетниць |Parts of rocket | | | |launchers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29653000-1 |Частини мінометів |Parts of mortars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29660000-3 |Кийки та відбивні ціпки |Truncheons or night | | | |sticks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29700000-6 |Прилади побутові |Domestic appliances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29710000-9 |Прилади побутові |Electrical domestic | | |електричні |appliances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711000-6 |Прилади побутові |Electrical domestic | | |електричні для обробляння|appliances for use with | | |харчових продуктів |foodstuffs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711100-7 |Холодильники та |Refrigerators and | | |морозильні камери |freezers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711110-0 |Холодильники з |Refrigerator-freezers | | |морозильною камерою | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711120-3 |Камери морозильні |Freezers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711121-0 |Камери морозильні у |Chest-type freezers | | |вигляді скрині | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711122-7 |Камери морозильні |Household freezers | | |побутові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711123-4 |Камери морозильні у |Upright-type freezers | | |вигляді шафи | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711124-1 |Камери морозильні |Industrial freezers | | |промислові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711130-6 |Холодильники |Refrigerators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711200-8 |Комбайни кухонні |Food processors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 28711210-1 |Змішувачі для харчових |Food blenders | | |продуктів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711211-8 |Міксери для харчових |Food mixers | | |продуктів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711300-9 |Прилади електротермічні |Eiectrothermic | | | |appliances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711310-2 |Кавоварки електричні |Eiectric coffee makers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711320-5 |Чаєварки електричні |Electric tea makers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711330-8 |Тостери електричні |Electric toasters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711340-1 |Плити для підігрівання |Plate warmers | | |страв | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711350-4 |Вафельниці |Waffle irons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711360-7 |Печі електричні |Electric ovens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711361-4 |Печі мікрохвильові |Microwave ovens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711400-0 |Духовки, конфорки, |Roasters, hobs, | | |електроплитки та |hotplates and boiling | | |кип'ятильники |rings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711410-3 |Духовки |Roasters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711420-6 |Конфорки |Hobs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711430-9 |Електроплитки |Hotplates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711440-2 |Кип'ятильники |Boiling rings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29711500-1 |Електромашинки для |Can openers | | |відкривання консервів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29712000-3 |Прилади електричні |Electrical domestic | | |побутові для доглядання |appliances for use with | | |за тілом людини |the human body | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29712100-4 |Електробритви та машинки |Shavers and hair | | |електричні для |clippers | | |підстригання волосся | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29712110-7 |Електробритви |Shavers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29712120-0 |Машинки електричні для |Hair dippers | | |підстригання волосся | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29712200-5 |Прилади перукарські |Hairdressing appliances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29712210-8 |Сушарки для волосся |Hair dryers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29712300-6 |Сушарки для рук |Hand-drying apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29713000-0 |Прилади електричні |Electrical domestic | | |побутові для чищення, |appliances for cleaning;| | |праски |smoothing irons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29713100-1 |Машини посудомийні |Dishwashing machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29713200-2 |Машини пральні та сушарки|Clothes-washing and | | |для білизни |drying machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29713210-5 |Машини пральні з сушаркою|Washer/dryers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29713211-2 |Установки сушильні та |Drying and pressing unit| | |прасувальні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29713300-3 |Ущільнювачі побутового |Rubbish compactors | | |сміття | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29713400-4 |Машини для доглядання за |Floor-maintenance | | |підлогою |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29713410-7 |Машини для чищення |Floor-cleaning machines | | |підлоги | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29713420-0 |Підлогонатирачі |Floor polishers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29713430-3 |Пилососи |Vacuum cleaners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29713431-0 |Приладдя до пилососів |Accessories for vacuum | | | |cleaners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29713500-5 |Праски електричні |Electric irons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29713510-8 |Праски парові |Steam irons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29714000-7 |Шафи вентиляційні та |Ventilating or recycling| | |циркуляційні |hoods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29714100-8 |Вентилятори побутові |Ventilators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29714110-1 |Вентилятори побутові |Extraction ventilators | | |витяжні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29715000-4 |Водонагрівачі та системи |Water heaters and | | |опалювання будинків; |heating for buildings; | | |сантехнічне устатковання |plumbing equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29715100-5 |Водонагрівачі проточні чи|Electric instantaneous | | |акумуляційні та |or storage water heaters| | |занурювані нагрівачі |and immersion heaters | | |електричні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29715200-6 |Устатковання опалювальне |Heating equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29715210-9 |Устатковання для |Central-heating | | |центрального опалення |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29715220-2 |Елементи опору |Electric heating | | |електронагрівальні |resistors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29715230-5 |Прилади електричні для |Electric soil-heating | | |обігрівання ґрунту |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29715240-8 |Прилади електричні для |Electric space-heating | | |обігрівання приміщень |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29715300-7 |Устатковання сантехнічне |Plumbing equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29716000-1 |Частини електричних |Parts of electrical | | |побутових приладів |domestic appliances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29720000-2 |Прилади побутові |Non-electric domestic | | |неелектричні |appliances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29721000-9 |Устатковання побутове для|Domestic cooking or | | |готування чи підігрівання|heating equipment | | |їжі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29721100-0 |Прилади побутові для |Domestic cooking | | |готування їжі |appliances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29721200-1 |Холодильники газові |Gas refrigerators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29721300-2 |Повітронагрівачі та |Non-electric air heaters| | |розподільники гарячого |or hot air-distributors | | |повітря неелектричні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29721310-5 |Повітронагрівачі |Air heaters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29721320-8 |Осушувачі повітря |Air dryers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29721321-5 |Осушувачі стисненого |Compressed-air dryers | | |повітря | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29721400-3 |Водонагрівачі проточні чи|Instantaneous or storage| | |акумуляційні, |non-electric water | | |неелектричні |heaters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29721410-6 |Прилади газові |Gas appliances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29721411-3 |Нагрівачі газові |Gas heaters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29722000-6 |Частини печей, кухонних |Parts of stoves, | | |плит, плит для |cookers, plate warmers | | |підігрівання страв та |and domestic appliances | | |інших побутових приладів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29722100-7 |Частини печей |Parts of stoves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29722200-8 |Частини кухонних плит |Parts of cookers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29722300-9 |Частини плит для |Parts of plate warmers | | |підігрівання страв | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29800000-7 |Устатковання різне |Miscellaneous equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29810000-0 |Устатковання, пов'язане з|Transport related | | |перевезенням |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29811000-7 |Устатковання дорожнє |Road equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29811100-8 |Устатковання |Road-maintenance | | |дорожньо-експлуатаційне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29811110-1 |Машини для прибирання |Road sweepers | | |вулиць | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29811120-4 |Машини для прибирання |Runway sweepers | | |тротуарів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29811200-9 |Устатковання для |Road-marking equipment | | |нанесення дорожньої | | | |розмітки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29811300-0 |Устатковання для |Traffic-control | | |регулювання дорожнього |equipment | | |руху | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29811400-1 |Знаки дорожні зі змінною |Variable message signs | | |інформацією | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29811600-3 |Устатковання контрольне |Car-park control | | |для автомобільних стоянок|equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29811700-4 |Устатковання для сплати |Toll equipment | | |дорожніх зборів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29812000-4 |Устатковання морське |Marine equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29812100-5 |Устатковання портове |Harbour equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29812110-8 |Споруди докові |Docking installations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29812200-6 |Системи радіолокаційні |Radar sets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29812300-7 |Устатковання навігаційне |Navigation equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29812400-8 |Лопаті гребних гвинтів |Propeller blades | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813000-1 |Устатковання залізничне |Railway equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813100-2 |Рейки та приладдя |Rails and accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813110-5 |Стрижні |Rods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813120-8 |Колії залізничні |Track rails | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813130-1 |Колії трамвайні |Tramline | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813140-4 |Шпали |Sleepers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813150-7 |Крейцкопфи |Crossheads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813160-0 |З'їзди стрілкові |Crossovers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813170-3 |Хрестовини переведення |Railway frogs | | |стрілок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813180-6 |Стрілки залізничні |Railway points | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813200-3 |Устатковання |Signalling equipment | | |сигналізаційне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813210-6 |Стовпи сигнальні |Signal posts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813220-9 |Коробки сигналізаційні |Signalling boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813300-4 |Системи нагляду за рухом |Train-monitoring system | | |поїздів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813400-5 |Системи підігрівання |Points heating system | | |стрілок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29813500-6 |Машини для вирівнювання |Track-alignment | | |колій |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29814000-8 |Конструкції навантажувані|Loadbearing equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29814100-9 |Платформи ремонтні |Access platforms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29814110-2 |Платформи для поводження |Goods-handling platforms| | |з вантажами | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29814120-5 |Устатковання для |Sludge-handling | | |поводження з мулом |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29814130-8 |Установка для висушування|Sludge-drier | | |мулу |installation | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29814200-0 |Підіймачі гідравлічні |Hydraulic-platforms | | | |hoists | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29814300-1 |Містки для в'їзду/з'їзду |Access ramps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29814310-4 |Містки для поромів |Ferry ramps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29814330-0 |Містки для пасажирів |Passenger walkway | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29814340-3 |Трапи пасажирські |Passenger-boarding | | | |stairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29814400-2 |Естакади |Gantries | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29814500-3 |Доки плавучі |Floating dock | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29814510-6 |Конструкції складські |Floating storage unit | | |плавучі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29815000-5 |Устатковання аеропортів |Airport equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29815100-6 |Системи з обробляння |Baggage-handling system | | |багажу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29815110-9 |Устатковання з обробляння|Baggage-handling | | |багажу |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29815200-7 |Устатковання для |Air-traffic control | | |керування повітряним |equipment | | |рухом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29815210-0 |Устатковання вежі |Control tower equipment | | |керування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29816000-2 |Устатковання для |Traffic-monitoring | | |моніторингу транспортного|equipment | | |руху | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29816100-3 |Камери контролювання |Speed camera equipment | | |швидкості | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29816200-4 |Системи вимірювання |Traffic-flow measuring | | |потоку транспортного руху|system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29820000-3 |Устатковання цехове |Workshop equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29821000-0 |Устатковання |Woodworking equipment | | |деревообробче | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29821100-1 |Верстати шліфувальні |Sanding machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29821200-2 |Устатковання пиляльне |Sawing equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29822000-7 |Устатковання для пошиву |Shoe-making equipment | | |взуття | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29823000-4 |Інструменти механізовані |Power tools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29824000-1 |Устатковання ковальське |Blacksmiths' equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29830000-6 |Устатковання будівельне |Construction equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29831000-3 |Устатковання до підвісних|Bridge-suspension | | |мостів |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29832000-0 |Устатковання для |Dismantling equipment | | |демонтування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29833000-7 |Устатковання іригаційне |Irrigation equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29834000-4 |Устатковання дренажне |Drainage equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29834100-5 |Устатковання для |Equipment for swimming | | |плавальних басейнів |pools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29835000-1 |Устатковання для парків |Park and playground | | |та ігрових майданчиків |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29835100-2 |Устатковання для |Grounds-maintenance | | |облаштовування територій |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29836000-8 |Устатковання промислове |Industrial equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29836100-9 |Устатковання компресорне |Compression equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29836200-0 |Устатковання |Cooling equipment | | |охолоджувальне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29836300-1 |Устатковання |Multi-functional | | |багатофункційне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29836400-2 |Машини та механізми |Industrial machinery | | |промислові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29836410-5 |Двигуни газові; |Gas engine | | |газомотори | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29836420-8 |Модуль газонагнітальний |Gas-injection module | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29836430-1 |Установки котельні |Boiler installations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29836431-8 |Котли водонагрівальні |Hot-water boilers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29836432-5 |Котли парогенераторні |Steam-generating boilers| |-------------+-------------------------+------------------------| | 29836433-2 |Парогенератори |Steam generators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29836434-9 |Установки допоміжні до |Auxiliary plant for use | | |котлів |with boilers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29836435-6 |Пароконденсатори |Steam condensers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29837000-5 |Устаткований збірне |Prefabricated equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29838000-2 |Установки гідравлічні |Hydraulic installations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29838100-3 |Устатковання гідравлічне |Hydraulic equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29839000-9 |Комплекти устатковання |Equipment sets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29840000-9 |Устатковання для |Catering equipment | | |підприємств громадського | | | |харчування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29841000-6 |Устатковання |Light catering equipment| | |малогабаритне для | | | |підприємств громадського | | | |харчування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29842000-3 |Устатковання для |Food-preparation | | |готування їжі |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29842100-4 |М'ясорізки |Meat slicers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29842200-5 |Устатковання для їдалень |Canteen equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29843000-0 |Устатковання для готелів |Hotel equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29844000-7 |Устатковання промислових |Industrial kitchen | | |кухонь |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29845000-4 |Устатковання для |Restaurant equipment | | |ресторанів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29850000-2 |Устатковання аварійне та |Emergency and security | | |охоронне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29851000-9 |Устатковання пожежне та |Firefighting and rescue | | |рятувальне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29851100-0 |Устатковання пожежне |Firefighting equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29851120-6 |Засоби пожежогасіння |Firefighting materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29851200-1 |Устатковання рятувальне |Rescue equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29851300-2 |Устатковання безпеки |Safety equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29851310-5 |Устатковання безпеки |Site-safety equipment | | |об'єктів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29851320-8 |Устатковання ядерної |Nuclear safety equipment| | |безпеки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29851330-1 |Установки безпеки |Safety installations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852000-6 |Системи охоронні |Security systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852100-7 |Устатковання охоронне |Security equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852200-8 |Засоби захисту |Protection equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852210-1 |Системи захисту ядерних |Nuclear-reactor | | |реакторів |protection system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852220-4 |Устатковання для |Radiation protection | | |радіаційного захисту |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852300-9 |Устатковання для |Site-identification | | |ідентифікації об'єктів |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852310-2 |Системи на магнітних |Magnetic-card system | | |картках | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852320-5 |Устатковання для обліку |Flexible-working-hours | | |погодинної роботи |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852330-8 |Системи хронометражні |Timekeeping system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852340-1 |Годинники табельні |Time clocks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852400-0 |Металодетектори |Metal detectors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852500-1 |Системи стеження |Surveillance system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852510-4 |Давачі |Sensors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29852600-2 |Устатковання для |Bar-code scanning | | |сканування штрихових |equipment | | |кодів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29860000-5 |Устатковання технічне |Technical equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29861000-2 |Системи контролювання |Control systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29861200-4 |Системи керування та |Command and control | | |контролювання |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29861300-5 |Системи контролювання |Access control system | | |доступу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29861400-6 |Системи диспетчерського |Scada or equivalent | | |керування та збирання |system | | |даних чи еквівалентні | | | |системи | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29861500-7 |Системи визначання |Vehicle location system | | |місцеперебування | | | |транспортних засобів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29861600-8 |Системи диспетчерські |Dispatch system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29862000-9 |Устатковання друкарське |Printing and graphics | | |та поліграфічне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29862100-0 |Системи друкування на |Film printing system | | |плівках | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29862200-1 |Преси друкарські |Printing press | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29862300-2 |Місця робочі |Graphics workstations | | |автоматизовані для | | | |поліграфічних робіт | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29862400-3 |Гектографи |Hectographs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29862500-4 |Машини гравірувальні |Engraving machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29863000-6 |Преси для карбування |Coin press | | |монет | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29864000-3 |Засоби автоматизування |Office automation | | |офісних робіт |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29865000-0 |Устатковання для |Information-processing | | |обробляння інформації |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29865100-1 |Системи керування |Warehouse management | | |складами |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29865110-4 |Системи складські |Depot system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29867000-4 |Блоки керування |Controller unit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29867100-5 |Блоки цифрового |Digital remote-control | | |дистанційного керування |unit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29868000-1 |Апарати роздавальні |Dispensers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29868100-2 |Дозатори напоїв |Drinks dispensers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29868200-3 |Автомати для роздавання |Sanitary dispensing | | |предметів гігієни |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29868300-4 |Дозатори рулонного |Toilet-roll dispenser | | |туалетного паперу |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29870000-8 |Устатковання різне, |Miscellaneous equipment | | |н.в.і.у. |n.e.c. | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29871000-5 |Устатковання |Disinfection equipment | | |дезінфікувальне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29872000-2 |Устатковання газових |Gas network equipment | | |мереж | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29872100-3 |Устатковання газове, що |Gas pressure equipment | | |працює під тиском | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29873000-9 |Устатковання |Sewerage works equipment| | |каналізаційної мережі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29874000-6 |Устатковання для |Sealing equipment | | |герметизації | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 29875000-3 |Установки водорозподільчі|Water installations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30000000-9 |Техніка, устатковання та |Office and computing | | |приладдя офісне та |machinery, equipment and| | |комп'ютерне |supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30100000-0 |Техніка, устатковання та |Office machinery, | | |приладдя офісне, крім |equipment and supplies | | |комп'ютерів |except computers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30110000-3 |Техніка для обробляння |Word-processing machines| | |текстів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30111000-0 |Процесори текстові |Word processors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30120000-6 |Устатковання |Photocopying and | | |фотокопіювальне та |printing equipment | | |друкувальне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30121000-3 |Устатковання |Photocopying and | | |фотокопіювальне та |thermocopying equipment | | |термокопіювальне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30121100-4 |Устатковання |Photocopying equipment | | |фотокопіювальне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30121110-7 |Устатковання для |Colour photocopiers | | |кольорового | | | |фотокопіювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30121120-0 |Устатковання копіювальне |Copying equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30121200-5 |Устатковання |Thermocopying equipment | | |термокопіювальне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30121300-6 |Устатковання |Reproduction equipment | | |відтворювальне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30121400-7 |Техніка розмножувальна |Duplicating machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30122000-0 |Машини офсетні офісні |Office-type offset | | | |printing machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30123000-7 |Техніка для офісу та |Office and business | | |бізнесу |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30123100-8 |Машини для перевіряння |Ticket-validation | | |квитків |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30123200-9 |Банкомати |Automatic cash | | | |dispensers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30123300-0 |Машини трафаретні |Stencil duplicating | | |розмножувальні |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30123400-1 |Машини фальцювальні |Folding machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30123500-2 |Машини перфорувальні |Perforation machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30123600-3 |Автомати монетні |Coin-handling machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30123610-6 |Автомати для сортування |Coin-sorting machines | | |монет | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30123620-9 |Машини для підраховування|Coin-counting machines | | |монет | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30123630-2 |Машини для пакування |Coin-wrapping machines | | |монет | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30124000-4 |Частини та приладдя до |Parts and accessories of| | |офісної техніки |office machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30125000-1 |Частини та приладдя до |Parts and accessories of| | |фотокопіювальних апаратів|photocopying apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30125100-2 |Картриджі з тонером |Toner cartridges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30130000-9 |Устатковання для поштових|Post-office equipment | | |відділень | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30131000-6 |Устатковання для поштових|Mailroom equipment | | |відправлень | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30131100-7 |Машини для фальцювання |Paper or envelope | | |конвертів та паперу |folding machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30131200-8 |Машини для укладання |Envelope-stuffing | | |конвертів |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30131300-9 |Машини адресувальні |Addressing machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30131400-0 |Машини для штемпелювання |Postage machines | | |поштових відправлень | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30132000-3 |Устатковання сортувальне |Sorting equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30132100-4 |Устатковання для |Mail-sorting equipment | | |сортування поштових | | | |відправлень | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30133000-0 |Устатковання для |Mailing equipment | | |обробляння поштових | | | |відправлень | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30133100-1 |Устатковання для |Bulk-mailing equipment | | |обробляння великих партій| | | |поштових відправлень | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30140000-2 |Машини лічильні та |Calculating and | | |бухгалтерські |accounting machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30141000-9 |Машини лічильні |Calculating machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30141100-0 |Калькулятори кишенькові |Pocket calculators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30142000-6 |Машини бухгалтерські |Accounting machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30143000-3 |Апарати касові |Cash registers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30144000-0 |Машини лічильного типу |Calculation-type | | | |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30144100-1 |Машини поштові |Postage-franking | | |франкувальні |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30144200-2 |Апарати для видавання |Ticket-issuing machines | | |квитків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30144300-3 |Машини для підраховування|Vehicle-counting | | |кількості транспортних |machines | | |засобів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30144400-4 |Автомати для збирання |Automatic fare | | |оплати за проїзд |collection | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30150000-5 |Машинки друкарські |Typewriters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30151000-2 |Машинки друкарські |Electronic typewriters | | |електронні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30160000-8 |Частини та приладдя до |Parts and accessories of| | |друкарських машинок та |typewriters and | | |лічильних машин |calculating machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30161000-5 |Частини та приладдя до |Parts and accessories of| | |друкарських машинок |typewriters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30162000-2 |Частини та приладдя до |Parts and accessories of| | |лічильних машин |calculating machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30190000-7 |Устатковання та приладдя |Various office equipment| | |офісне різне |and supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30191000-4 |Устатковання офісне |Office equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30191100-5 |Устатковання для картотек|Filing equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30191110-8 |Системи обертові |Card carousel systems | | |картотечні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30191200-6 |Проектори епідіаскопічні |Overhead projectors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30191300-7 |Устатковання факсимільне |Facsimile equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30191400-8 |Машини для подрібнювання |Shredders | | |паперу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192000-1 |Приладдя офісне |Office supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192100-2 |Гумки |Erasers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192110-5 |Вироби чорнильні |Ink products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192111-2 |Подушки штемпельні |Ink pads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192112-9 |Чорнило для друкарських |Ink sources for printing| | |машин |machinery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192113-6 |Картриджі чорнильні |Ink cartridges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192120-8 |Ручки |Pens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192121-5 |Ручки кулькові |Ballpoint pens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192122-2 |Авторучки |Fountain pens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192123-9 |Ручки волоконні |Fibre pens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192124-6 |Фломастери |Felt-tipped pens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192125-3 |Маркери |Markers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192130-1 |Олівці |Pencils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192131-8 |Олівці механічні зі |Propelling or sliding | | |вставним грифелем |pencils | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192140-4 |Дошки білі для писання |Whiteboards | | |маркерами | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192150-7 |Штемпелі для датування, |Date, sealing or | | |опечатування та |numbering stamps | | |нумерування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192200-3 |Рулетки |Measuring tapes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192300-4 |Стрічки копіювальні |Ink ribbons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192310-7 |Стрічки до друкарських |Typewriter ribbons | | |машинок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192400-5 |Приладдя |Reprographic supplies | | |копіювально- | | | |розмножувальне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192500-6 |Плівки прозорі до |Overhead transparencies | | |епідіаскопів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192600-7 |Дошки креслярські |Drawing boards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192700-8 |Товари канцелярські |Stationery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192710-1 |Конверти на заробітну |Salary envelopes | | |плату | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192720-4 |Відомості на заробітну |Salary mailers | | |плату | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30192800-9 |Етикетки самоклейні |Self-adhesive labels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30200000-1 |Устатковання та приладдя |Computer equipment and | | |комп'ютерне |supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30210000-4 |Машини для обробляння |Data-processing machines| | |даних | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30211000-1 |Комп'ютери універсальні |Mainframe computer | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30211100-2 |Комп'ютери надпотужні |Super computer | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30211200-3 |Апаратне забезпечення |Mainframe hardware | | |універсального комп'ютера| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30211300-4 |Платформи комп'ютерів |Computer platforms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30211400-5 |Конфігурації комп'ютерів |Computer configurations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30211500-6 |Блоки центрального |Central processing unit | | |процесора | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30211600-7 |Процесори |Processors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30212000-8 |Апаратне та програмне |Minicomputer hardware | | |забезпечення |and software | | |мінікомп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30212100-9 |Апаратне забезпечення |Minicomputer hardware | | |мінікомп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30212110-2 |Блоки центрального |Central processing units| | |процесора до |for minicomputers | | |мінікомп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30212200-0 |Програмне забезпечення |Minicomputer software | | |мінікомп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30213000-5 |Комп'ютери персональні |Personal computers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30213100-6 |Ноутбуки |Notebook personal | | | |computers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30213200-7 |Лептопи |Laptop personal | | | |computers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30213300-8 |Комп'ютери портативні |Portable computers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30213400-9 |Блоки центрального |Central processing units| | |процесора до персональних|for personal computers | | |комп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30214000-2 |Місця робочі |Workstations | | |автоматизовані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30215000-9 |Апаратне та програмне |Microcomputer hardware | | |забезпечення |and software | | |мікрокомп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30215100-0 |Апаратне забезпечення |Microcomputer hardware | | |мікрокомп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30215110-3 |Блоки центрального |Central processing units| | |процесора до |for microcomputers | | |мікрокомп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30215200-1 |Програмне забезпечення |Microcomputer software | | |мікрокомп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30216000-6 |Пристрої зчитувальні |Magnetic or optical | | |магнітні та оптичні |readers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30216100-7 |Пристрої зчитувальні |Optical readers | | |оптичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30216110-0 |Сканери комп'ютерні |Scanners for computer | | | |use | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30216120-3 |Устатковання для |Optical-character-recogn| | |оптичного розпізнавання |ition equipment | | |символів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30216130-6 |Пристрої зчитування |Barcode readers | | |штрихових кодів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30216200-8 |Пристрої зчитування з |Magnetic card readers | | |магнітних карток | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30216300-9 |Пристрої зчитування з |Punchcard readers | | |перфокарт | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217000-3 |Деталі, аксесуари та |Parts, accessories and | | |приладдя до комп'ютерів |supplies for computers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217100-4 |Деталі до комп'ютерів |Parts of computers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217110-7 |Інтерфейси мережеві |Network interfaces | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217120-0 |Порти комп'ютерні |Computer ports | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217130-3 |Карти комп'ютерні |Computer cards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217131-0 |Карти електронні |Electronic cards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217200-5 |Аксесуари до комп'ютерів |Computer accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217210-8 |Екрани антиблікові |Anti-glare screens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217220-1 |Килимки до комп'ютерної |Mousepads | | |миші | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217230-4 |Кеш-пам'ять |Caches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217300-6 |Приладдя до комп'ютерів |Computer supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217310-9 |Картриджі шрифтові до |Font cartridges for | | |принтерів |printers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217320-2 |Дискети |Diskettes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217330-5 |Стрічки магнітні |Magnetic tapes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30217340-8 |Компакт-диски; CD-ROM |CD-ROM | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30220000-7 |Устатковання |Digital cartography | | |картографічне цифрове |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30221000-4 |Карти кадастрові цифрові |Digital cadastral maps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30230000-0 |Апаратне забезпечення |Computer hardware | | |комп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30231000-7 |Комп'ютери та принтери |Computers and printers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30231100-8 |Комп'ютери |Computers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30231110-1 |Термінали з базами даних |Database | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30231200-9 |Устатковання комп'ютерне |Computer equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30231210-2 |Пристрій керування |Central controlling unit| | |центральний | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30231220-5 |Пристрої периферійні |Computer peripherals | | |комп'ютерні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30231230-8 |Термінали комп'ютерні |Computer terminals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30231240-1 |Пульти керування; консолі|Consoles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30231250-4 |Екрани дисплейні |Display screens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30231300-0 |Комп'ютери настільні |Desktop computers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30231310-3 |Устатковання видавниче на|Desktop-publishing | | |базі настільних |equipment | | |комп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30231400-1 |Системи на оптичних |Optical-disk system | | |дисках | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30231600-3 |Устатковання комп'ютерне |Medical computer | | |медичної призначеності |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232000-4 |Устатковання комп'ютерне |Miscellaneous computer | | |різне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232100-5 |Устатковання резервне |Back-up equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232120-1 |Миші комп'ютерні |Computer mice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232130-4 |Джойстики |Joysticks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232140-7 |Пера світлові |Light pens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232150-0 |Трекболи |Trackballs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232160-3 |Планшети графічні |Graphics tablets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232200-6 |Пристрої |Carousel units | | |запам'ятовувальні | | | |карусельного типу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232300-7 |Устатковання для |Cassette-handling | | |маніпулювання касетами |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232400-8 |Устатковання для |Memory-expansion | | |розширювання пам'яті |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232500-9 |Устатковання для |Data-processing | | |обробляння даних |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232510-2 |Реєстратори даних |Data recorders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232520-5 |Устатковання для введення|Data-entry equipment | | |даних | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232530-8 |Устатковання для |Data-validation | | |перевіряння даних |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30232600-0 |Пристрої кодувальні |Encoders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233000-1 |Пристрої |Storage, input or output| | |запам'ятовувальні, |units | | |введення та виведення | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233100-2 |Пристрої |Computer storage units | | |запам'ятовувальні | | | |комп'ютерні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233110-5 |Пристрої |Magnetic card storage | | |запам'ятовувальні на |units | | |магнітних картках | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233120-8 |Пристрої |Magnetic tape storage | | |запам'ятовувальні на |units | | |магнітних стрічках | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233130-1 |Пристрої |Magnetic disk storage | | |запам'ятовувальні на |units | | |магнітних дисках | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233131-8 |Накопичувачі на гнучких |Floppy-disk drives | | |магнітних дисках | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233132-5 |Накопичувачі на жорстких |Hard-disk drives | | |дисках | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233140-4 |Пристрої |Direct-access storage | | |запам'ятовувальні з |devices (DASD) | | |прямим доступом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233141-1 |Системи запам'ятовувальні|Disk-storage system | | |дискові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233150-7 |Накопичувачі на оптичних |Optical-disk drives | | |дисках | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233160-0 |Накопичувачі на магнітній|Tape streamers | | |стрічці; стримери | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233170-3 |Носії інформації |Storage media | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233171-0 |Диски |Disks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233172-7 |Диски оптичні |Optical disks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233200-3 |Пристрої введення або |Input or output units | | |виведення | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233210-6 |Пристрої введення |Input units | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233211-3 |Клавіатури комп'ютерні |Computer keyboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233212-0 |Клавіатури брайлеві |Braille pads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233220-9 |Пристрої виведення |Output units | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233230-2 |Принтери та плотери |Printers and plotters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233231-9 |Принтери лазерні |Laser printers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233232-6 |Принтери матричні |Dot-matrix printers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233234-0 |Принтери графічні |Colour graphics printers| | |кольорові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30233235-7 |Плотери |Plotters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30234000-8 |Устатковання |Library automation | | |автоматизоване для |equipment | | |бібліотек | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30235000-5 |Контролери дисків |Disk controller | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30236000-2 |Устатковання |IT equipment | | |інформаційних технологій | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30240000-3 |Програмне забезпечення |Software | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30241000-0 |Програмне забезпечення |Computer software | | |комп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30241100-1 |Програмне забезпечення |Database software | | |баз даних | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30241200-2 |Програмне забезпечення |Applications software | | |прикладне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30241210-5 |Програмне забезпечення |Project management | | |для керування проектами |software | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30241300-3 |Програмне забезпечення |Mainframe software | | |універсального комп'ютера| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30241310-6 |Програми комп'ютерні |Computer programs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30241320-9 |Розширення можливостей |Computer upgrade | | |комп'ютера; апгрейд | | | |комп'ютера | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30241330-2 |Архітектура мікроканальна|Micro-channel | | | |architecture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30241400-4 |Програмне забезпечення |Operating-systems | | |операційних систем |software | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30241410-7 |Компілятори мови високого|Language compilers | | |рівня | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30241500-5 |Програмне забезпечення |Systems software | | |системне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30241600-6 |Програмне забезпечення |Utilities software | | |службове | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30241700-7 |Програмне забезпечення |Multimedia software | | |мультимедійне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30242000-7 |Програмне забезпечення |Security software | | |для захисту даних | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 20242100-8 |Програмне забезпечення |Anti-virus software | | |антивірусне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30242200-9 |Програмне забезпечення |Debugging software | | |налагоджувальне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30243000-4 |Програмне забезпечення |Medical software | | |медичної призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30244000-1 |Програмне забезпечення |Management software | | |для керування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30244100-2 |Програмне забезпечення |Library management | | |для керування бібліотекою|software | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30244200-3 |Програмне забезпечення |Memory-management | | |для керування пам'яттю |software | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30245000-8 |Пакети програмного |Software packages | | |забезпечення | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30245100-9 |Програмне забезпечення |Spreadsheet software | | |для табличних обчислень | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30245200-0 |Програмне забезпечення |Transaction-processing | | |для обробляння транзакцій|software | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30245300-1 |Програмне забезпечення |Statistical software | | |для статистики | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30246000-5 |Програмне забезпечення |Communications software | | |для зв'язку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30246100-6 |Програмне забезпечення |IT software | | |інформаційно-технологічне| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30246200-7 |Програмне забезпечення |Emulation software | | |для емуляції | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30247000-2 |Програмне забезпечення |Desktop-publishing | | |видавничих систем на базі|software | | |настільних комп'ютерів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30247100-3 |Програмне забезпечення |Drawing and painting | | |для креслення та |software | | |малювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30247200-4 |Програмне забезпечення |Image-processing | | |для обробляння зображень |software | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30248000-9 |Продукти програмні |Software products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30248100-0 |Застосовання програмне |Software applications | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30248200-1 |Ліцензії на програмне |Software licences | | |забезпечення | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30248300-2 |Модернізація програмного |Software upgrade | | |забезпечення; апгрейд | | | |програмного забезпечення | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30249000-6 |Програмне забезпечення |Miscellaneous software | | |різне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30249100-7 |Програмне забезпечення |Computer-aided design | | |для автоматизованого |software | | |проектування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30249200-8 |Програмне забезпечення |Digital-mapping software| | |для цифрового | | | |картографування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30249300-9 |Програмне забезпечення |Educational software | | |для навчання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30249400-0 |Програмне забезпечення |Financial systems | | |для фінансових систем |software | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30249410-3 |Програмне забезпечення |Accounting software | | |для бухгалтерського | | | |обліку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30249420-6 |Системи видачі єврочеків |Eurocheque-issuing | | | |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30249500-1 |Програмне забезпечення |Office automation | | |для автоматизування |software | | |діловодства | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30249600-2 |Програмне забезпечення |Word-processing software| | |для обробляння текстів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30249700-3 |Програмне забезпечення |Optical-character-recogn| | |для оптичного |ition software | | |розпізнавання символів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30249800-4 |Програмне забезпечення |Print-spooling software | | |для виведення на друк | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30250000-6 |Системи комп'ютерні |Computer systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30251000-3 |Системи контролювання |Computer control system | | |комп'ютерні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30252000-0 |Системи керування базами |Database-management | | |даних |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30253000-7 |Системи бухгалтерського |Accounting system | | |обліку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30253100-8 |Системи виписування |Billing system | | |рахунків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30254000-4 |Системи інформаційні |information systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30254100-5 |Системи електронної пошти|E-mail system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30254200-6 |Системи інформаційні |Financial information | | |фінансові |systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30254300-7 |Системи інформування |Passenger information | | |пасажирів |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30254310-0 |Табло інформаційні |Electronic bulletin | | |електронні |boards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30254320-3 |Системи інформування |Real-time passenger | | |пасажирів у режимі |information system | | |реального часу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30255000-1 |Системи інформаційні |Medical information | | |медичні |systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30255100-2 |Системи інформаційні для |Nursing information | | |доглядання за хворими |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30255200-3 |Системи адміністративні |Patient-administration | | |для обліку пацієнтів |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30255300-4 |Системи керування для |Theatre management | | |операційних |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30255400-5 |Системи інформаційні для |Clinical information | | |клініки |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30255500-6 |Системи ведення медичних |Casemix system | | |карток пацієнтів; системи| | | |Casemix | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30256000-8 |Системи керування для |Library management | | |бібліотек |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30257000-5 |Системи формування |Imaging and archiving | | |зображення та архівування|system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30258000-2 |Керування даними |Electronic data | | |електронне |management (EDM) | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30259000-9 |Системи комп'ютерні різні|Miscellaneous computer | | | |systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30259100-0 |Системи автоматизування |Automation system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30259200-1 |Системи визначання |Boat-location system | | |місцеперебування суден | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30259300-2 |Системи автоматизованого |CAD system | | |проектування; САПР | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30259400-3 |Системи збирання даних |Data-acquisition system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30259500-4 |Системи цифрового |Digital mapping system | | |картографування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30259600-5 |Системи оптичного |Optical reading system | | |зчитування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30259700-6 |Системи керування |Document management | | |документами |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30259800-7 |Системи публічного |Public address systems | | |оповіщування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30260000-9 |Сервери |Servers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30261000-6 |Сервери мережеві |Network servers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30262000-3 |Сервери комп'ютерні |Computer servers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30263000-0 |Сервери файлові |File servers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30264000-7 |Сервери UNIX та |UNIX or equivalent | | |аналогічні сервери |servers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 30265000-4 |Сервери принтерні |Printer servers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31000000-6 |Машини, апаратура, |Electrical machinery, | | |устатковання та товари |apparatus, equipment and| | |широкого вжитку |consumables | | |електричні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31100000-7 |Електродвигуни, |Electric motors, | | |генератори та |generators and | | |трансформатори |transformers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31110000-0 |Електродвигуни |Electric motors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31111000-7 |Адаптери |Adapters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31120000-3 |Генератори |Generators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31121000-0 |Установки генераторні |Generating sets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31121100-1 |Установки генераторні з |Generating sets with | | |двигунами із запалюванням|compression-ignition | | |від стискання |engines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31121110-4 |Перетворювачі силові |Power converters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31121111-1 |Перетворювачі електричні |Electric rotary | | |обертові |converters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31121200-2 |Установки генераторні з |Generating sets with | | |двигунами з іскровим |spark-ignition engines | | |запалюванням | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31121300-3 |Генератори |Wind-energy generators | | |вітроенергетичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31121310-6 |Млини вітряні |Windmills | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31121320-9 |Турбіни вітряні |Wind turbines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31121330-2 |Генератори вітротурбінні |Wind turbine generators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31121331-9 |Ротори турбін |Turbine rotors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31121340-5 |Електростанції вітряні |Wind farm | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31122000-7 |Блоки генераторні |Generator units | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31122100-8 |Елементи паливні |Fuel cells | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31124000-1 |Генератори паротурбінні |Steam-turbine generator | | |та супутня апаратура |and related apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31124100-2 |Установки |Turbine generator sets | | |турбогенераторні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31124200-3 |Апаратура керування |Turbine generator | | |турбогенераторами |control apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31126000-5 |Динамо-машини |Dynamos | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31127000-2 |Генератори аварійні |Emergency generator | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31128000-9 |Турбогенератори |Turbogenerator | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31129000-6 |Установки генераторні |Diesel-powered generator| | |дизельні |set | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31130000-6 |Генератори змінного |Alternators | | |струму | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31131000-3 |Двигуни однофазні |Single-phase motors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31131100-4 |Механізми пускові |Actuators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31131200-5 |Аноди |Anodes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31132000-0 |Двигуни багатофазні |Multi-phase motors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31140000-9 |Градирні |Cooling towers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31141000-6 |Охолоджувачі водяні |Water coolers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31150000-2 |Баласти до газорозрядних |Ballasts for discharge | | |ламп та трубок |lamps or tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31151000-9 |Перетворювачі статичні |Static converters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31152000-6 |Конденсатори |Capacitors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31153000-3 |Випрямлячі |Rectifiers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31154000-0 |Блоки безперебійного |Uninterruptible power | | |живлення |supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31155000-7 |Інвертори |Inverters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31156000-4 |Джерела живлення з |Interruptible power | | |можливістю |supplies | | |підзаряджування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31157000-1 |Котушки індуктивності |Inductors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31158000-8 |Пристрої зарядні |Chargers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31158100-9 |Пристрої зарядні |Battery chargers | | |акумуляторні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31160000-5 |Частини електродвигунів, |Parts of electric | | |генераторів і |motors, generators and | | |трансформаторів |transformers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31161000-2 |Частини електродвигунів і|Parts for electrical | | |генераторів |motors and generators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31161100-3 |Системи збуджування |Excitation systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31161200-4 |Системи газового |Gas cooling systems | | |охолоджування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31161300-5 |Ротори генераторів |Generator rotors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31161400-6 |Системи водяного |Primary water systems | | |охолоджування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31161500-7 |Системи змащування |Seal oil systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31161600-8 |Системи водяного |Stator cooling water | | |охолоджування статорів |systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31161700-9 |Частини парових |Parts of steam | | |генераторів |generators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31161800-0 |Частини газових |Parts of gas generators | | |генераторів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31161900-1 |Системи з регульованою |Voltage-control systems | | |напругою; Системи | | | |"генератор-двигун" | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31162000-9 |Частини трансформаторів, |Parts of transformers, | | |котушок індуктивності та |inductors and static | | |статичних перетворювачів |converters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31162100-0 |Частини конденсаторів |Parts of condensers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31170000-8 |Трансформатори |Transformers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31171000-5 |Трансформатори з рідинним|Liquid dielectric | | |діелектриком |transformers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31172000-2 |Трансформатори напруги |Voltage transformers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31173000-9 |Трансформатори |Instrument transformer | | |вимірювальні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31200000-8 |Апаратура |Electricity distribution| | |електророзподілювальна та|and control apparatus | | |контрольна | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31210000-1 |Апаратура електрична для |Electrical apparatus for| | |перемикання та захисту |switching or protecting | | |електричних кіл |electrical circuits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31211000-8 |Щитки та блоки з плавкими|Boards and fuse boxes | | |запобіжниками | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31211100-9 |Щитки електричні |Boards for electrical | | | |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31211110-2 |Панелі керування |Control panels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31211200-0 |Блоки з плавкими |Fuse boxes | | |запобіжниками | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31211300-1 |Запобіжники плавкі |Fuses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31211310-4 |Вимикачі автоматичні |Cut-outs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31212000-5 |Переривачі електричного |Circuit breakers | | |кола | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31212100-6 |Переривачі електричного |Overhead circuit | | |кола підвісні |breakers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31212200-7 |Тестери |Circuit testers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31213000-2 |Устатковання розподільче |Distribution equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31213100-3 |Коробки розподільчі |Distribution boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31213200-4 |Трансформатори |Distribution | | |розподільчі |transformers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31213300-5 |Шафи кабельного |Cable distribution | | |розподілення |cabinet | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31213400-6 |Системи розподільчі |Distribution system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31214000-9 |Апаратура комутаційна |Switchgear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31214100-0 |Вимикачі |Switches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31214110-3 |Роз'єднувачі |Isolating switches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31214120-6 |Уземлювачі |Earthing switch | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31214200-1 |Вимикачі-роз'єднувачі |Switch disconnector | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31214300-2 |Апаратура комутаційна |Outdoor switching | | |зовнішня |installations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31214400-3 |Вимикачі-роз'єднувачі з |Fuse switch disconnector| | |плавкими запобіжниками | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31214500-4 |Щити електричні |Electric switchboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31214510-7 |Щити електричні |Distribution | | |розподільчі |switchboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31214520-0 |Щити середньовольтні |Medium-voltage | | | |switchboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31215000-6 |Обмежувачі напруги |Voltage limiters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31216000-3 |Блискавковідводи |Lightning arrestors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31216100-4 |Устатковання для захисту |Lightning-protection | | |від блискавок |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31216200-5 |Блискавковідводи тросові |Lightning conductors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31217000-0 |Обмежувачі перенапружень |Surge suppressors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31218000-7 |Шини електричні |Busbars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31219000-4 |Коробки захисні |Protection boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31220000-4 |Компоненти електричних |Electrical circuit | | |кіл |components | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31221000-1 |Реле електричні |Electrical relays | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31223000-5 |Патрони до ламп |Lamp-holders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31224000-2 |З'єднання та контактні |Connections and contact | | |елементи |elements | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31224100-3 |Штепселі та розетки |Plugs and sockets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31224200-4 |З'єднувачі коаксіальні |Coaxial connectors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31224300-5 |Коробки з'єднувальні |Connection boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31224400-6 |Кабелі з'єднувальні |Connection cables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31224500-7 |Затискачі |Terminals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31224600-8 |Регулятори світла |Dimmers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31224700-9 |Муфти з'єднувальні |Junction boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31224800-0 |Комплекти з'єднувальні |Cable joining kits | | |кабельні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31230000-7 |Частини |Parts of electricity | | |електророзподільчої та |distribution or control | | |контрольної апаратури |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31300000-9 |Проводи та кабелі |Insulated wire and cable| | |ізольовані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31310000-2 |Мережі електроживлення |Mains | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31311000-9 |З'єднання мереж |Mains connections | | |електроживлення | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31320000-5 |Кабелі для розподіляння |Power distribution | | |електричної енергії |cables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31321000-2 |Лінії електроживлення |Electricity power lines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31321100-3 |Лінії електроживлення |Overhead power lines | | |повітряні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31330000-8 |Кабелі коаксіальні |Coaxial cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31340000-1 |Приладдя до ізольованих |Insulated cable | | |кабелів |accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31341000-8 |Бобіни до ізольованих |Insulated cable reels | | |кабелів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31342000-5 |З'єднання до ізольованих |Insulated cable | | |кабелів |junctions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31343000-2 |Муфти до ізольованих |Insulated cable joints | | |кабелів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31344000-9 |Сальники до ізольованих |Insulated cable glands | | |кабелів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31350000-4 |Провідники електричні для|Electric conductors for | | |передавання даних і |data and control | | |контролювання |purposes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31351000-1 |Провідники електричні для|Electric conductors for | | |систем контролювання |access control systems | | |доступу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31352000-8 |Кабелі волоконно-оптичні |Optical-fibre cables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31352100-9 |Кабелі волоконно-оптичні |Optical-fibre cables for| | |для передавання |information transmission| | |інформації | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31352200-0 |Кабелі оптичні |Optical | | |телекомунікаційні |telecommunication cables| |-------------+-------------------------+------------------------| | 31352300-1 |Кабелі волоконно-оптичні |Optical-fibre cables for| | |для передавання даних |data transmission | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31400000-0 |Акумулятори, гальванічні |Accumulators, primary | | |елементи та батареї |cells and primary | | |гальванічних елементів |batteries | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31410000-3 |Елементи гальванічні |Primary cells | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31420000-6 |Батареї гальванічних |Primary batteries | | |елементів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31421000-3 |Батареї гальванічні |Lead batteries | | |свинцеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31422000-0 |Джерела живлення |Battery packs | | |портативні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31430000-9 |Акумулятори електричні |Electric accumulators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31431000-6 |Акумулятори |Lead-acid accumulators | | |свинцево-кислотні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31432000-3 |Акумулятори |Nickel-cadmium | | |нікелево-кадмієві |accumulators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31500000-1 |Устатковання |Lighting equipment and | | |освітлювальне та |electric lamps | | |електричні лампи | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31510000-4 |Лампи розжарювання |Electric filament lamps | | |електричні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31511000-1 |Лампи напрямленого світла|Sealed-beam lamp units | | |герметичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31512000-8 |Лампи розжарювання |Tungsten halogen | | |галогенно-вольфрамові |filament lamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31513000-5 |Лампи розжарювання |Filament lamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31514000-2 |Лампи розрядні |Discharge lamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31515000-9 |Лампи ультрафіолетові |Ultraviolet lamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31516000-6 |Лампи інфрачервоні |Infrared lamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31517000-3 |Лампи дугові |Arc lamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31518000-0 |Устатковання |Signalling lights | | |освітлювальне сигнальне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31518100-1 |Прожектори заливального |Floodlights | | |світла | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31518110-4 |Прожектори для польових |Field operating lights | | |робіт | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31518200-2 |Устатковання для |Emergency lighting | | |аварійного освітлювання |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31518300-3 |Устатковання для |Rooflights | | |освітлювання дахів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31518400-4 |Устатковання для |Runway lights | | |освітлювання | | | |злітно-посадкової смуги | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31518500-5 |Лампи ртутні |Mercury-vapour lamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31518600-6 |Прожектори пошукові |Searchlights | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31520000-7 |Світильники та |Lamps and light fittings| | |освітлювальна арматура | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31521000-4 |Світильники |Lamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31521100-5 |Світильники настільні |Desk lamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31521200-6 |Світильники підлогові |Floor-standing lamps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31521300-7 |Світильники електричні |Portable electric lamps | | |переносні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31521310-0 |Лампи аварійної |Warning lights | | |сигналізації | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31521320-3 |Торшери |Torches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31522000-1 |Гірлянди ялинкові |Christmas tree lights | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31523000-8 |Написи і |Illuminated signs and | | |таблички-вказівники з |nameplates | | |підсвічуванням | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31523100-9 |Написи з підсвічуванням |Illuminated signs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31523110-2 |Знаки дорожні з |Illuminated traffic | | |підсвічуванням |signs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31523200-0 |Знаки з незмінною |Permanent message signs | | |інформацією | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31523300-1 |Таблички-вказівники з |Illuminated nameplates | | |підсвічуванням | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31524000-5 |Арматура освітлювальна на|Ceiling or wall light | | |стелю та стіни |fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31524100-6 |Арматура освітлювальна на|Ceiling light fittings | | |стелю | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31524110-9 |Світильники до |Operating-theatre lamps | | |операційних | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31524120-2 |Світильники стельові |Ceiling lights | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31524200-7 |Арматура освітлювальна |Wall light fittings | | |настінна | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31524210-0 |Світильники настінні |Wall lights | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31527000-6 |Прожектори напрямленого |Spotlights | | |світла | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31527100-7 |Світильники для вуличного|Road lights | | |освітлювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31527200-8 |Світильники для |Exterior lights | | |зовнішнього освітлювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31527210-1 |Ліхтарі |Lanterns | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31527220-4 |Світильники для |Tunnel lighting | | |освітлювання тунелів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31527230-7 |Апаратура освітлювальна |Lighting for ship | | |для морської навігації та|guidance and | | |зовнішнього освітлювання |illumination | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31527240-0 |Апаратура освітлювальна |Lighting for river | | |для річкової навігації та|guidance and | | |зовнішнього освітлювання |illumination | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31527250-3 |Апаратура освітлювальна |Lighting for aircraft | | |для повітряної навігації |guidance and | | |та зовнішнього |illumination | | |освітлювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31527260-6 |Системи освітлювальні |Lighting systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31527270-9 |Апаратура освітлювальна |Platforms lighting | | |для платформ | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31527300-9 |Прилади освітлювальні |Domestic lights | | |побутові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31530000-0 |Частини до світильників |Parts of lamps and | | |та освітлювального |lighting equipment | | |устатковання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31531000-7 |Лампи електричні для |Light bulbs | | |освітлювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31531100-8 |Трубки електричні для |Electric tubes | | |освітлювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31532000-4 |Частини до світильників |Parts of lamps and light| | |та освітлювальної |fittings | | |арматури | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31600000-2 |Устатковання та апаратура|Electrical equipment and| | |електричні |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31610000-5 |Устатковання електричне |Electrical equipment for| | |до двигунів і |engines and vehicles | | |транспортних засобів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31611000-2 |Комплекти електропроводів|Wiring sets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31612000-9 |Електропроводи для |Electrical wiring looms | | |намотування двигунів |for engines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31612200-1 |Стартери |Starter motors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31612300-2 |Устатковання електричне |Electrical signalling | | |сигнальне до силових |equipment for engines | | |установок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31612310-5 |Джерела світла імпульсні;|Blinkers | | |"мигалки" | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31620000-8 |Апаратура звукової та |Sound or visual | | |оптичної сигналізації |signalling apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31621000-5 |Устатковання |Control, safety or | | |регулювальне, запобіжне |signalling equipment for| | |та сигнальне на |railways | | |залізницях | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31621100-6 |Устатковання регулювальне|Control equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31621200-7 |Устатковання електричне |Electrical signalling | | |сигнальне на залізницях |equipment for railways | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31621300-8 |Установки електричні для |Electrical installations| | |залізниці |for railways | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31622000-2 |Сирени |Sirens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31623000-9 |Устатковання |Control, safety or | | |регулювальне, запобіжне |signalling equipment for| | |та сигнальне на дорогах |roads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31623100-0 |Світлофори |Traffic lights | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31623200-1 |Устатковання |Control, safety or | | |регулювальне, запобіжне |signalling equipment for| | |та сигнальне на |inland waterways | | |внутрішніх водних шляхах | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31623300-2 |Устатковання |Control, safety or | | |регулювальне, запобіжне |signalling equipment for| | |та сигнальне на стоянках |parking facilities | | |автомобілів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31623400-3 |Устатковання |Control, safety or | | |регулювальне, запобіжне |signalling equipment for| | |та сигнальне на портових |port installations | | |спорудах | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31623500-4 |Устатковання |Control, safety or | | |регулювальне, запобіжне |signalling equipment for| | |та сигнальне в аеропортах|airports | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31623510-7 |Реєстратори параметрів |Flight recorders | | |польоту; "чорні скрині" | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31623520-0 |Апаратура освітлювальна в|Airport lighting | | |аеропортах | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31623600-5 |Генератори сигналів |Signal generators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31623700-6 |Розгалужувачі антенні |Aerial signal splitters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31623800-7 |Машини для нанесення |Electroplating machines | | |гальванічного покриву | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31623900-8 |Устатковання сигнальне |Crossing control | | |для регулювання руху на |signalling equipment | | |перехрестях | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31624000-6 |Табло інформаційні |Information panels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31624100-7 |Табло для повідомлень зі |Changing message | | |змінною індикацією |indicator panels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31625000-3 |Пристрої охоронної та |Burglar and fire alarms | | |пожежної сигналізації | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31625100-4 |Системи виявляння пожежі |Fire-detection systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31625200-5 |Системи пожежної |Fire-alarm systems | | |сигналізації | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31625300-6 |Системи охоронної |Burglar-alarm systems | | |сигналізації | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31630000-1 |Магніти |Magnets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31640000-4 |Машини та апарати |Machines and apparatus | | |спеціальної призначеності|with individual | | | |functions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31641000-1 |Імітатори |Simulators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31641100-2 |Імітатори водіння |Driving simulators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31641200-3 |Імітатори бойові |Battle simulators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31641300-4 |Тренажери |Training simulators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31642000-8 |Прилади для електронного |Electronic detection | | |виявляння |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31642100-9 |Прилади для виявляння |Detection apparatus for | | |металевих труб |metal pipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31642200-0 |Міношукачі |Detection apparatus for | | | |mines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31642300-1 |Прилади для виявляння |Detection apparatus for | | |пластмас |plastics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31642400-2 |Прилади для виявляння |Detection apparatus for | | |неметалевих предметів |non-metallic objects | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31642500-3 |Прилади для виявляння |Detection apparatus for | | |деревини |timber | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31643000-5 |Прискорювачі частинок |Particle accelerators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31643100-6 |Прискорювачі лінійні |Linear accelerators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31644000-2 |Реєстратори даних різні |Miscellaneous data | | | |recorders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31645000-9 |Автомати для пінболу |Pinball machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31650000-7 |Арматура ізолювальна |Insulating fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31660000-0 |Електроди вугільні |Carbon electrodes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31670000-3 |Частини машин та апаратів|Electrical parts of | | |електричні |machinery or apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31680000-6 |Приладдя та пристосовання|Electrical supplies and | | |електричні |accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31681000-3 |Пристосовання електричні |Electrical accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31681100-4 |Контакти електричні |Electrical contacts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31681200-5 |Помпи електричні |Electric pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31681300-6 |Схеми електричні |Electrical circuits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31681400-7 |Компоненти електричні |Electrical components | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31681410-0 |Матеріали електричні |Electrical materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31681500-8 |Пристрої для |Rechargers | | |підзаряджування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682000-0 |Джерела електроживлення |Electricity supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682100-1 |Коробки електроживлення |Electricity boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682200-2 |Панелі приладні |Instrument panels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682210-5 |Апаратура вимірювальна та|Instrumentation and | | |контрольне устатковання |control equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682220-8 |Панелі мікшувальні |Mixing panels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682230-1 |Панелі з графічним |Graphic display panels | | |дисплеєм | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682300-3 |Устатковання |Medium-voltage equipment| | |середньовольтове | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682310-6 |Панелі середньовольтові |Medium-voltage panels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682400-4 |Устатковання електричне |Overhead electrical | | |повітряне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682410-7 |Конструкції опорні |Overhead cable carriers | | |повітряних кабелів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682500-5 |Устатковання електричне |Emergency electricity | | |аварійне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682510-8 |Системи електричні |Emergency power systems | | |аварійні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682520-1 |Системи аварійного |Emergency shutdown | | |вимикання |systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682530-4 |Джерела електроживлення |Emergency power supplies| | |аварійні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31682540-7 |Устатковання підстанцій |Substation equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31700000-3 |Приладдя електронне, |Electronic, | | |електромеханічне та |electromechanical and | | |електротехнічне |electrotechnical | | | |supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31710000-6 |Устатковання електронне |Electronic equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31711000-3 |Приладдя електронне |Electronic supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31711100-4 |Компоненти електронні |Electronic components | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31711110-7 |Приймачі-передавачі |Transceivers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31711120-0 |Перетворювачі |Transducers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31711130-3 |Резистори |Resistors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31711140-6 |Електроди |Electrodes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31711200-5 |Табло лічильні електронні|Electronic scoreboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31711300-6 |Системи хронометражні |Electronic timekeeping | | |електронні |systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31711310-9 |Система реєстрації |System for recording | | |присутності |attendance | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31712000-0 |Машини і апарати |Microelectronic | | |мікроелектронні та |machinery and apparatus | | |мікросистеми |and microsystems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31712100-1 |Машини і апарати |Microelectronic | | |мікроелектронні |machinery and apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31712200-2 |Мікросистеми |Microsystems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31720000-9 |Устатковання |Electromechanical | | |електромеханічне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31730000-2 |Устатковання |Electrotechnical | | |електротехнічне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 31731000-9 |Приладдя електротехнічне |Electrotechnical | | | |supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32000000-3 |Устатковання та апаратура|Radio, television, | | |радіо-, телевізійна, |communication, | | |комунікаційна, |telecommunication and | | |телекомунікаційна та |related equipment and | | |супутнє устатковання і |apparatus | | |апаратура | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32100000-4 |Лампи, трубки та |Electronic valves, tubes| | |компоненти електронні |and electronic | | | |components | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32110000-7 |Конденсатори електричні |Electrical capacitors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32111000-4 |Конденсатори постійної |Fixed capacitors | | |ємності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32112000-1 |Конденсатори змінної та |Variable or adjustable | | |регульованої ємності |capacitors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32120000-0 |Резистори електричні |Electrical resistors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32130000-3 |Схеми друковані |Printed circuits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32131000-0 |Плати друкованої схеми |Populated printed | | |змонтовані |circuit boards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32132000-7 |Плати друкованої схеми не|Unpopulated printed | | |змонтовані |circuit boards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32140000-6 |Лампи та трубки |Valves and tubes | | |електронні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32141000-3 |Трубки |Cathode-ray television | | |електронно-променеві |picture tubes | | |телевізійні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32141100-4 |Трубки телевізійних камер|Television camera tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32142000-0 |Трубки та устатковання |Microwave tubes and | | |надвисокочастотного |equipment | | |діапазону | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32142100-1 |Магнетрони |Magnetrons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32142200-2 |Устатковання |Microwave equipment | | |надвисокочастотного | | | |діапазону | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32142210-5 |Радіоустатковання |Microwave radio | | |надвисокочастотного |equipment | | |діапазону | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32142300-3 |Клістрони |Klystrons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32143000-7 |Кенотрони; газотрони |Valve tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32144000-4 |Лампи та трубки |Receiver or amplifier | | |електронні приймальні та |valves and tubes | | |підсилювальні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32150000-9 |Прилади напівпровідникові|Semiconductors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32151000-6 |Діоди |Diodes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32152000-3 |Діоди |Light-emitting diodes | | |світловипромінювальні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32153000-0 |Транзистори |Transistors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32154000-7 |Кристали п'єзоелектричні |Mounted piezo-electric | | |складені |crystals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32160000-2 |Схеми інтегровані та |Electronic integrated | | |мікромодулі електронні |circuits and | | | |microassemblies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32161000-9 |Картки телефонні |Phonecards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32161100-0 |SIM-картки |SIM cards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32162000-6 |Картки з інтегрованими |Cards containing | | |схемами |integrated circuits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32163000-3 |Схеми інтегровані |Integrated electronic | | |електронні |circuits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32164000-0 |Мікромодулі |Microassemblies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32165000-7 |Мікропроцесори |Microprocessors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32170000-5 |Частини електронних |Parts of electronic | | |модулів |assemblies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32171000-2 |Частини електричних |Parts of electrical | | |конденсаторів |capacitors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32172000-9 |Частини електричних |Parts of electrical | | |резисторів, реостатів і |resistors, rheostats and| | |потенціометрів |potentiometers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32173000-6 |Частини електронних ламп |Parts of electronic | | |і трубок |valves and tubes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32180000-8 |Модулі |Modules | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32200000-5 |Апаратура передавальна |Transmission apparatus | | |для радіотелефонії, |for radiotelephony, | | |радіотелеграфії, |radiotelegraphy, radio | | |радіомовлення і |broadcasting and | | |телебачення |television | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32210000-8 |Устатковання для |Broadcasting equipment | | |радіомовлення | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32211000-5 |Устатковання виробниче |Broadcast production | | |для радіомовлення |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32220000-1 |Апаратура передавальна |Television transmission | | |телевізійна без |apparatus without | | |приймальних пристроїв |reception apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32221000-8 |Радіомаяки |Radio beacons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32222000-5 |Пристрої кодування |Video-signal coding | | |відеосигналів |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32223000-2 |Апаратура для передавання|Video transmission | | |відеосигналу |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32224000-9 |Апаратура передавальна |Television transmission | | |телевізійна |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32230000-4 |Апаратура для передавання|Radio transmission | | |радіосигналу з |apparatus with reception| | |приймальним пристроєм |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32231000-1 |Апаратура для кабельного |Closed-circuit | | |телебачення |television apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32232000-8 |Устатковання для |Video-conferencing | | |проведення |equipment | | |відеоконференцій | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32233000-5 |Станції ретрансляційні |Radio-frequency booster | | |радіочастотні |stations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32234000-2 |Камери кабельного |Closed-circuit | | |телебачення |television cameras | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32235000-9 |Системи спостерігання |Closed-circuit | | |кабельні |surveillance system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32236000-6 |Радіотелефони |Radio telephones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32237000-3 |Прийомопередавачі |Walkie-talkies | | |портативні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32240000-7 |Камери телевізійні |Television cameras | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32250000-0 |Телефони мобільні |Mobile telephones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32251000-7 |Телефони автомобільні |Car telephones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32252000-4 |Телефони стандарту GSM |GSM telephones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32260000-3 |Устатковання для |Data-transmission | | |передавання даних |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32270000-6 |Апаратура передавальна |Digital transmission | | |цифрова |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32300000-6 |Приймачі радіо- і |Television and radio | | |телевізійні, апаратура |receivers, and sound or | | |для записування та |video recording or | | |відтворювання звуку і |reproducing apparatus | | |зображення | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32310000-9 |Радіоприймачі |Radio broadcast | | | |receivers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32320000-2 |Устатковання телевізійне |Television and | | |та аудіовізуальне |audio-visual equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32321000-9 |Устатковання |Television projection | | |телепроекційне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32321100-0 |Кіноапаратура |Film equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32321200-1 |Апаратура аудіовізуальна |Audio-visual equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32321300-2 |Матеріали аудіовізуальні |Audio-visual materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32322000-6 |Устатковання |Multimedia equipment | | |мультимедійне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32323000-3 |Відеомонітори |Video monitors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32323100-4 |Відеомонітори кольорові |Colour video monitors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32323200-5 |Відеомонітори монохромні |Monochrome video | | | |monitors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32323300-6 |Відеоустатковання |Video equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32323400-7 |Устатковання для |Video-playback equipment| | |відтворювання | | | |відеозаписів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32323500-8 |Системи |Video-surveillance | | |відеоспостерігання |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32324000-0 |Телевізори |Televisions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32324100-1 |Телевізори кольорові |Colour televisions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32324200-2 |Телевізори монохромні |Monochrome televisions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32324300-3 |Устатковання телевізійне |Television equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32324400-4 |Антени телевізійні |Television aerials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32324500-5 |Відеотюнери |Video tuners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32330000-5 |Апаратура для звуко- і |Apparatus for sound, | | |відеозаписування та |video-recording and | | |відтворювання |reproduction | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32331000-2 |Електропрогравачі |Turntables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32331100-3 |Програвачі грамплатівок |Record players | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32331200-4 |Програвачі касетні |Cassette players | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32331300-5 |Апаратура |Sound-reproduction | | |звуковідтворювальна |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32331400-6 |Програвачі компакт-дисків|Compact disc players | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32332000-9 |Магнітофони |Magnetic tape recorders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32332100-0 |Диктофони |Dictating machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32332200-1 |Автовідповідачі телефонні|Telephone-answering | | | |machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32332300-2 |Пристрої |Sound recorders | | |звукозаписувальні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32333000-6 |Апаратура |Video recording or | | |відеозаписування та |reproducing apparatus | | |відеовідтворювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32333100-7 |Відеомагнітофони |Video recorders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32333200-8 |Відеокамери записувальні;|Video camcorders | | |камкордери | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32333300-9 |Апаратура |Video-reproducing | | |відеовідтворювальна |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32333400-0 |Відеоплеєри |Video players | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32340000-8 |Мікрофони та гучномовці |Microphones and | | | |loudspeakers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32341000-5 |Мікрофони |Microphones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32342000-2 |Гучномовці |Loudspeakers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32342100-3 |Телефони наголовні |Headphones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32342200-4 |Навушники |Earphones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32342300-5 |Мікрофони та звукові |Microphones and speaker | | |колонки |sets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32342400-6 |Пристрої акустичні |Acoustic devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32342410-9 |Устатковання звукове |Sound equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32342420-2 |Пульти мікшерські |Studio mixing console | | |студійні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32342430-5 |Системи стиснення мовних |Speech-compression | | |повідомлень |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32342440-8 |Системи голосової пошти |Voice-mail system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32342450-1 |Пристрої записування |Voice recorders | | |голосу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32343000-9 |Підсилювачі |Amplifiers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32343100-0 |Підсилювачі звукової |Audio-frequency | | |частоти |amplifiers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32343200-1 |Мегафони |Megaphones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32344000-6 |Апаратура приймальна для |Reception apparatus for | | |радіотелефонії та |radiotelephony or | | |радіотелеграфії |radiotelegraphy | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32344100-7 |Приймачі портативні для |Portable receivers for | | |вихідних телефонних |calling and paging | | |дзвінків і пейджингового | | | |зв'язку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32344110-0 |Системи розпізнавання |Voice-logging system | | |голосу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32344200-8 |Пристрої радіоприймальні |Radio receivers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32344210-1 |Радіоустатковання |Radio equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32344220-4 |Радіопейджери |Radio pagers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32344230-7 |Радіостанції |Radio stations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32344240-0 |Радіовежі |Radio tower | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32344250-3 |Радіоустановки |Radio installations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32344260-6 |Устатковання радіо- та |Radio and multiplex | | |мультиплексне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32344270-9 |Системи радіо- і |Radio and telephone | | |телефонного контролювання|control system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32344280-2 |Радіостанції портативні; |Portable radios | | |рації | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32350000-1 |Частини до звуко- та |Parts of sound and video| | |відеоустатковання |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32351000-8 |Приладдя до звуко- та |Accessories for sound | | |відеоустатковання |and video equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32351100-9 |Устатковання |Video-editing equipment | | |відеомонтажне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32351200-0 |Екрани |Screens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32352000-5 |Антени та відбивачі |Aerials and reflectors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32352100-6 |Частини до радіо- та |Parts of radio and radar| | |радіолокаційного |equipment | | |устатковання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32352200-7 |Частини запасні та |Radar spare parts and | | |приладдя до |accessories | | |радіолокаторів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32360000-4 |Устатковання для |Intercom equipment | | |внутрішнього зв'язку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32400000-7 |Мережі |Networks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32410000-0 |Мережа локальна |Local area network | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32411000-7 |Мережа кільцева з |Token-ring network | | |маркерним доступом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32412000-4 |Мережа комунікаційна |Communications network | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32412100-5 |Мережа телекомунікаційна |Telecommunications | | | |network | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32412110-8 |Мережа Інтернет |Internet network | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32412120-1 |Мережа Інтранет |Intranet network | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32413000-1 |Мережа інтегрована |Integrated network | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32413100-2 |Маршрутизатори мережеві; |Network routers | | |роутери мережеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32415000-5 |Мережа Етернет |Ethernet network | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32416000-2 |Мережа ISDN |ISDN network | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32416100-3 |Мережа ISDX |ISDX network | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32417000-9 |Мережі мультимедійні |Multimedia networks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32418000-6 |Радіомережа |Radio network | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32420000-3 |Устатковання мережеве |Network equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32421000-0 |Кабелі мережеві |Network cabling | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32422000-7 |Компоненти мережеві |Network components | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32423000-4 |Концентратори мережеві |Network hubs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32424000-1 |Інфраструктура мережева |Network infrastructure | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32425000-8 |Системи мережеві |Network operating system| | |операційні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32426000-5 |Системи мережеві |Network publishing | | |видавничі |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32427000-2 |Системи мережеві |Network system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32428000-9 |Модернізація мережі; |Network upgrade | | |апгрейд мережі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32429000-6 |Устатковання телефонної |Telephone network | | |мережі |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32430000-6 |Мережа глобальна |Wide area network | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32440000-9 |Устатковання телеметричне|Telemetry and terminal | | |та термінальне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32441000-6 |Устатковання телеметричне|Telemetry equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32441100-7 |Системи спостерігання |Telemetry surveillance | | |телеметричні |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32441200-8 |Устатковання телеметричне|Telemetry and control | | |та контрольне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32441300-9 |Системи телематичні |Telematics system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32442000-3 |Устатковання термінальне |Terminal equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32442100-4 |Панелі термінальні |Terminal boards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32442200-5 |Коробки термінальні |Terminal boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32442300-6 |Емулятори термінальні |Terminal emulators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32442400-7 |Блоки прикінцевих |Termination blocks | | |пристроїв | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32500000-8 |Устатковання та приладдя |Telecommunications | | |телекомунікаційні |equipment and supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32510000-1 |Системи телекомунікаційні|Wireless | | |безпроводові |telecommunications | | | |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32520000-4 |Кабелі та устатковання |Telecommunications cable| | |телекомунікаційні |and equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32521000-1 |Кабелі телекомунікаційні |Telecommunications cable| |-------------+-------------------------+------------------------| | 32522000-8 |Устатковання |Telecommunications | | |телекомунікаційне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32523000-5 |Засоби телекомунікаційні |Telecommunications | | | |facilities | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32524000-2 |Системи телекомунікаційні|Telecommunications | | | |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32530000-7 |Устатковання, пов'язане |Satellite-related | | |зі супутниковим зв'язком |communications equipment| |-------------+-------------------------+------------------------| | 32531000-4 |Устатковання |Satellite communications| | |супутникового зв'язку |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32532000-1 |Антени супутникові |Satellite dishes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32533000-8 |Станції супутникові |Satellite earth stations| | |наземні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32534000-5 |Платформи супутникові |Satellite platforms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32540000-0 |Комутатори |Switchboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32541000-7 |Устатковання комутаторів |Switchboard equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32542000-4 |Панелі комутаційні |Switchboard panels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32543000-1 |Комутатори телефонні |Telephone switchboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32544000-8 |Устатковання приватних |PABX equipment | | |локальних АТС з вхідним | | | |та вихідним зв'язком | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32545000-5 |Системи приватних |PABX systems | | |локальних АТС з вхідним | | | |та вихідним зв'язком | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32546000-2 |Устатковання комутаційне |Digital switching | | |цифрове |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32546100-3 |Комутатори цифрові |Digital switchboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32547000-9 |Комутатори вакуумні |Vacuum switchboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32550000-3 |Устатковання телефонне |Telephone equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32551000-0 |Кабелі телефонні та |Telephone cables and | | |споріднене устатковання |associated equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32551100-1 |З'єднання телефонні |Telephone connections | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32551200-2 |Станції телефонні |Telephone exchanges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32551300-3 |Гарнітура телефонна |Telephone headsets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32551400-4 |Мережа телефонна |Telephone network | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32551500-5 |Кабелі телефонні |Telephone cables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552000-7 |Апаратура електрична для |Electrical apparatus for| | |проводової телефонії та |line telephony or line | | |проводової телеграфії |telegraphy | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552100-8 |Апарати телефонні |Telephone sets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552110-1 |Телефони безпроводові |Cordless telephones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552120-4 |Телефони аварійного |Emergency telephones | | |зв'язку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552130-7 |Апарати телефонні |Public telephones | | |загального користування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552140-0 |Устатковання до |Payphone equipment | | |телефонів-автоматів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552200-9 |Телепринтери |Teleprinters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552300-0 |Апаратура комутаційна |Telephonic or | | |телефонна та телеграфна |telegraphic switching | | | |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552310-3 |Станції телефонні цифрові|Digital telephone | | | |exchanges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552320-6 |Мультиплексори |Multiplexers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552330-9 |Апаратура комутаційна |Telephone switching | | |телефонна |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552400-1 |Апаратура перетворювання |Audio-frequency signal | | |сигналів звукової частоти|conversion apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552410-4 |Модеми |Modems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552420-7 |Перетворювачі частоти |Frequency converter | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552430-0 |Устатковання кодувальне |Coding equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552500-2 |Апаратура телетекстна |Teletext apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552510-5 |Термінали відеотекстні |Videotext terminals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552520-8 |Устатковання телексне |Telex equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32552600-3 |Домофони |Entrance telephones | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32553000-4 |Частини електричної |Parts of electrical | | |телефонної та телеграфної|telephonic or | | |апаратури |telegraphic apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32560000-6 |Матеріали |Fibre-optic materials | | |волоконно-оптичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32561000-3 |З'єднання |Fibre-optic connections | | |волоконно-оптичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32570000-9 |Апаратура зв'язку |Communications equipment| |-------------+-------------------------+------------------------| | 32571000-6 |Інфраструктура зв'язку |Communications | | | |infrastructure | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32572000-3 |Кабелі зв'язку |Communications cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32572100-4 |Кабелі зв'язку з багатьма|Communications cable | | |електричними провідниками|with multiple electrical| | | |conductors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32572200-5 |Кабелі зв'язку з |Communications cable | | |коаксіальними |with coaxial conductors | | |провідниками | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32572300-6 |Кабелі зв'язку для |Communications cable for| | |спеціальних застосувань |special applications | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32573000-0 |Системи керування |Communications control | | |зв'язком |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32580000-2 |Апаратура обробляння |Data equipment | | |даних | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32581000-9 |Апаратура передавання |Data-communications | | |даних |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32581100-0 |Кабелі передавання даних |Data-transmission cable | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32581110-3 |Кабелі передавання даних |Data-transmission cable | | |з багатьма електричними |with multiple electrical| | |провідниками |conductors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32581120-6 |Кабелі передавання даних |Data-transmission cable | | |з коаксіальними |with coaxial conductors | | |провідниками | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32581130-9 |Кабелі передавання даних |Data-transmission cable | | |для спеціальних |for special applications| | |застосувань | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32582000-6 |Носії даних |Data carriers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32583000-3 |Носії для записування |Data and voice media | | |даних та мовних | | | |повідомлень | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 32584000-0 |Носії із записаними |Data-bearing media | | |даними | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33000000-0 |Апаратура медична та |Medical and laboratory | | |лабораторна, апаратура |devices, optical and | | |оптична та прецизійна, |precision devices, | | |годинники та хронометри, |watches and clocks, | | |продукція фармацевтична |pharmaceuticals and | | |та супутні медичні |related medical | | |витратні матеріали |consumables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33100000-1 |Апаратура медична |Medical devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33110000-4 |Устатковання для |Imaging equipment for | | |отримування зображення |medical, dental and | | |медичної, стоматологічної|veterinary use | | |та ветеринарної | | | |призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111000-1 |Апаратура рентгенівська |X-ray devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111100-2 |Столи рентгенівські |X-ray table | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111200-3 |Місце робоче |X-ray workstations | | |рентгенологічне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111300-4 |Апарати рентгенівські |X-ray processing devices| |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111400-5 |Апарати флюорографічні |X-ray fluoroscopy | | | |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111500-6 |Апарати рентгенівські для|Dental X-ray | | |стоматології | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111600-7 |Апарати радіографічні |Radiography devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111610-0 |Установки |Magnetic resonance unit | | |магнітно-резонансні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111620-3 |Гамма-камери |Gamma cameras | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111640-9 |Термографи |Thermographs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111650-2 |Апарати мамографічні |Mammography devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111700-8 |Устатковання |Angiography room | | |ангіографічних кабінетів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111710-1 |Приладдя ангіографічне |Angiography supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111720-4 |Апарати ангіографічні |Angiography devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111721-1 |Апарати для цифрової |Digital angiography | | |ангіографії |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111730-7 |Приладдя для |Angioplasty supplies | | |ангіопластики | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111740-0 |Апарати для ангіопластики|Angioplasty devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33111800-9 |Системи |Diagnostic X-ray system | | |рентгенодіагностичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33112000-8 |Устатковання для |Echo, ultrasound and | | |отримування зображення, |doppler imaging | | |ехографічне, |equipment | | |ультразвукове і | | | |допплерівське | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33112100-9 |Детектори |Ultrasonic heart | | |ехокардіографічні |detector | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33112200-0 |Установки ультразвукові |Ultrasonic unit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33112300-1 |Сканери ультразвукові |Ultrasound scanners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33112310-4 |Апарати для кольорової |Colour-flow doppler | | |допплерографії | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33112320-7 |Устатковання |Doppler equipment | | |допплерівське | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33112330-0 |Ехоенцефалографи |Echoencephalographs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33112340-3 |Ехокардіографи |Echocardiographs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33113000-5 |Устатковання |Magnetic resonance | | |магнітно-резонансної |imaging equipment | | |інтроскопії | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33113100-6 |Сканери |Magnetic resonance | | |магнітно-резонансні |scanners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33113110-9 |Сканери |Nuclear magnetic | | |ядерно-магнітно- |resonance scanners | | |резонансні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33114000-2 |Апарати для спектроскопії|Spectroscopy devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33115000-9 |Апарати для томографії |Tomography devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33115100-0 |Сканери для комп'ютерної |CT scanners | | |томографії | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33115200-1 |Сканери для комп'ютерної |CAT scanners | | |аксіальної томографії | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33120000-7 |Апаратура для функційних |Functional exploration | | |діагностичних досліджень | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33121000-4 |Системи довготривалого |Long term ambulatory | | |амбулаторного |recording system | | |реєстрування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33121100-5 |Електроенцефалографи |Electro-encephalographs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33121200-6 |Апарати сцинтиграфічні |Scintigraphy devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33121300-7 |Електроміографи |Electromyographs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33121400-8 |Аудіометри |Audiometers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33121500-9 |Електрокардіографи |Electrocardiogram | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33122000-1 |Апаратура офтальмологічна|Ophthalmology | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33123000-8 |Апаратура для |Cardiovascular devices | | |досліджування серця та | | | |судин | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33123100-9 |Тензіометри |Tensiometer | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33123200-0 |Апарати |Electrocardiography | | |електрокардіографічні |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33123210-3 |Апарати серцевого |Cardiac-monitoring | | |моніторингу |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33123220-6 |Апарати для |Cardio-angiography | | |кардіоангіографії |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33123230-9 |Кардіографи |Cardiographs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33124000-5 |Апаратура та приладдя для|Diagnostics and | | |діагностики і |radiodiagnostic devices | | |рентгенодіагностики |and supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33124100-6 |Апарати діагностичні |Diagnostic devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33124110-9 |Системи діагностичні |Diagnostic systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33124120-2 |Апарати для |Diagnostic ultrasound | | |ультразвукової |devices | | |діагностики | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33124130-5 |Приладдя для діагностики |Diagnostic supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33124131-2 |Смужки індикаторні |Reagent strips | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33124200-7 |Апарати |Radiodiagnostic devices | | |рентгенодіагностичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33124210-0 |Приладдя для |Radiodiagnostic supplies| | |рентгенодіагностики | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33125000-2 |Апарати для урологічних |Urology, exploration | | |досліджень |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33126000-9 |Апарати стоматологічні |Stomatology devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33127000-6 |Апарати для імунного |Immuno-analysis devices | | |аналізу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33130000-0 |Апаратура стоматологічна |Dentistry | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33131000-7 |Інструменти |Dental hand instrument | | |стоматологічні ручні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33131100-8 |Інструменти для |Dental surgical | | |хірургічної стоматології |instrument | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33131200-9 |Голки хірургічні |Dental suture needle | | |стоматологічні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33131300-0 |Інструменти |Dental disposable | | |стоматологічні |instrument | | |одноразового застосування| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33131400-1 |Зонди зубні |Dental probe | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33131500-2 |Інструменти для видаляння|Dental extraction | | |зубів |instrument | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33131510-5 |Бури стоматологічні |Dental drills | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33131600-3 |Інструменти для |Dental filling | | |пломбування зубів |instrument | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33132000-4 |Імплантанти зубні |Dental implant | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33133000-1 |Засоби для отримування |Dental impression | | |зліпків зубів |accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33134000-8 |Засоби ендодонтії |Endodontics accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33135000-5 |Пристрої ортодонтичні |Orthodontic devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33136000-2 |Інструменти обертові та |Rotary and abrasive | | |абразивні |instrument | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33137000-9 |Засоби для |Dental prophylaxis | | |стоматологічної |accessories | | |профілактики | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33138000-6 |Матеріали для |Prosthodontic and | | |протезування зубів та |relining products | | |припасовування зубних | | | |протезів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33138100-7 |Протези зубні |Dentures | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33140000-3 |Матеріали витратні |Medical non-chemical | | |медичні нехімічні та |consumables and | | |гематологічні |haematological | | | |consumables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141000-0 |Матеріали витратні |Disposable non-chemical | | |медичні нехімічні та |medical consumables and | | |гематологічні, одноразові|haematological | | | |consumables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141100-1 |Матеріали |Dressings; clip, suture,| | |перев'язувальні, |ligature supplies | | |затискачі, шовні | | | |матеріали, лігатури | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141110-4 |Матеріали перев'язувальні|Dressings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141111-1 |Матеріали перев'язувальні|Adhesive dressings | | |клейкі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141112-8 |Пластирі |Plasters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141113-5 |Бандажі |Bandages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141114-2 |Марля медична |Medical gauze | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141115-9 |Вата медична |Medical wadding | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141116-6 |Тампони |Dressing packs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141117-3 |Вата бавовняна |Cotton wool | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141118-0 |Серветки марлеві |Wipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141119-7 |Компреси |Compresses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141120-7 |Затискачі, шовні |Clip, suture, ligature | | |матеріали, лігатури |supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141121-4 |Матеріали шовні |Surgical sutures | | |хірургічні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141122-1 |Скоби хірургічні |Surgical staples | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141123-8 |Контейнери для голок |Sharps containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141124-5 |Апарати зшивальні |Autosutures | | |автоматичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141125-2 |Матеріали для накладання |Material for surgical | | |хірургічних швів |sutures | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141126-9 |Лігатури |Ligatures | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141127-6 |Засоби кровоспинні |Absorbable haemostatics | | |розсмоктувальні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141128-3 |Голки для накладання швів|Needles for sutures | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141200-2 |Катетери |Catheters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141210-5 |Катетери балонні |Balloon catheters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141220-8 |Канюлі |Cannulae | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141230-1 |Ділататори; розширювачі |Dilator | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141240-4 |Приладдя до катетерів |Catheter accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141300-3 |Пристрої для венепункції |Venepuncture, blood | | |та взяття проб крові |sampling devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141310-6 |Шприци |Syringes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141320-9 |Голки медичні |Medical needles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141400-4 |Кусачки та бістурі; |Wire-cutter and | | |рукавички хірургічні |bistoury; surgical | | | |gloves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141410-7 |Кусачки та бістурі |Wire-cutter and bistoury| |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141411-4 |Скальпелі та леза |Scalpels and blades | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141420-0 |Рукавички хірургічні |Surgical gloves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141500-5 |Матеріали витратні |Haematological | | |гематологічні |consumables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141510-8 |Продукти переробляння |Blood products | | |крові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141520-1 |Екстракти плазми |Plasma extracts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141530-4 |Коагулянти крові |Blood coagulants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141540-7 |Альбумін |Albumin | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141550-0 |Гепарин |Heparin | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141560-3 |Органи людини |Human organs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141570-6 |Кров людини |Human blood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141580-9 |Кров тварин |Animal blood | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141600-6 |Колектори та приймальні |Collector and collection| | |мішки, дренажі та |bags, drainage and kits | | |комплекти | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141610-9 |Мішки приймальні |Collection bag | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141611-6 |Сечоприймачі |Urine collection bag | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141612-3 |Мішки для збирання крові |Blood collection bag | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141620-2 |Набори медичних |Medical kits | | |інструментів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141621-9 |Набори, використовувані |Incontinence kit | | |під час нетримання сечі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141622-6 |Набори для профілактики |AIDS-prevention kits | | |СНІДу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141623-3 |Аптечки першої допомоги |First-aid boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141624-0 |Набори для введення в |Administration sets | | |середину лікувальних | | | |засобів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141625-7 |Набори діагностичні |Diagnostic kits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141626-4 |Набори дозувальні |Dosage kits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141630-5 |Фільтри для плазми крові |Blood plasma filters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23141640-8 |Дренаж |Drain | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141641-5 |Зонди |Probes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141642-2 |Приладдя дренажне |Drain accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141700-7 |Засоби ортопедичні |Orthopaedic supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141710-0 |Милиці |Crutches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141720-3 |Засоби допоміжні для |Walking aids | | |ходіння | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141730-6 |Корсети хірургічні |Surgical collars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141740-9 |Взуття ортопедичне |Orthopaedic footwear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141750-2 |Суглоби штучні |Artificial joints | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141760-5 |Лещата; шини |Splints | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141770-8 |Апарати для лікування |Fracture appliances, | | |переломів, спиці та |pins and plates | | |пластини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141800-8 |Матеріали витратні |Dental consumables | | |стоматологічні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141810-1 |Матеріали для пломбування|Dental filling materials| | |зубів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141820-4 |Зуби |Teeth | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141821-1 |Зуби фарфорові |Porcelain teeth | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141822-8 |Зуби акрилові |Acrylic teeth | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141830-7 |Прокладки цементні під |Cement base | | |пломбу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141840-0 |Засоби кровоспинні |Dental haemostatic | | |стоматологічні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33141850-3 |Продукція для гігієни |Dental hygiene products | | |зубів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33142000-7 |Матеріали багаторазового |Reusable supplies | | |використовування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33150000-6 |Апаратура терапевтична |Therapy | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33151000-3 |Апарати та приладдя |Radiotherapy devices and| | |радіотерапевтичні |supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33151100-4 |Апарати |Gamma therapy devices | | |гамма-терапевтичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33151200-5 |Апарати |X-ray therapy devices | | |рентгенотерапевтичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33151300-6 |Спектрографи |Spectrographs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33151400-7 |Приладдя |Radiotherapy supplies | | |радіотерапевтичне | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33152000-0 |Інкубатори |Incubators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33153000-7 |Літотриптори |Lithotripter | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33154000-4 |Прилади |Mechanotherapy devices | | |механотерапевтичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33155000-1 |Прилади фізіотерапевтичні|Physical therapy devices| |-------------+-------------------------+------------------------| | 33156000-8 |Прилади для |Psychology testing | | |психологічного тестування|devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33157000-5 |Прилади газотерапевтичні |Gas-therapy and | | |та респіраторні |respiratory devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33157100-6 |Маски газові медичні |Medical gas masks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33157110-9 |Маски кисневі |Oxygen mask | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33157200-7 |Набори кисневі |Oxygen kits | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33157300-8 |Палатки кисневі |Oxygen tents | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33157400-9 |Апарати дихальні медичні |Medical breathing | | | |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33157500-0 |Камери гіпербаричні |Hyperbaric chambers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33157700-2 |Пристрої ручні для |Blow bottle | | |штучного дихання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33157800-3 |Пристрої для подавання |Oxygen administration | | |кисню |unit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33157810-6 |Установка для |Oxygen therapy unit | | |оксигенотерапії | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33158000-2 |Прилади електричні, |Electrical, | | |електромагнітні та |electromagnetic and | | |механічні для лікування |mechanical treatment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33158100-3 |Пристрої електромагнітні |Electromagnetic unit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33158200-4 |Апарати |Electrotherapy devices | | |електротерапевтичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33158210-7 |Стимулятори |Stimulator | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33158300-5 |Апарати ультрафіолетового|Ultraviolet medical | | |випромінювання медичні |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33158400-6 |Пристрої |Mechanical therapy unit | | |механотерапевтичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33158500-7 |Апарати інфрачервоного |Infrared medical devices| | |випромінювання медичні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33159000-9 |Системи для клінічної |Clinical chemistry | | |хімії |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33160000-9 |Устатковання для |Operating techniques | | |операційних | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33161000-6 |Пристрої |Electrosurgical unit | | |електрохірургічні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33162000-3 |Апаратура та інструменти |Operating theatre | | |для операційних |devices and instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33162100-4 |Апарати для операційних |Operating-theatre | | | |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33162200-5 |Інструменти для |Operating-theatre | | |операційних |instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33163000-0 |Намети медичної |Tent for medical use | | |призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33164000-7 |Апарати целіоскопічні |Coelioscopy devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33164100-8 |Кольпоскопи |Colposcope | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33165000-4 |Апарати кріохірургічні та|Cryosurgical and | | |кріотерапевтичні |cryotherapy devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33166000-1 |Апарати дерматологічні |Dermatological devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33167000-8 |Світильники хірургічні |Surgical lights | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33168000-5 |Апарати ендоскопічні та |Endoscopy, endosurgery | | |ендохірургічні |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33168100-6 |Ендоскопи |Endoscopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33169000-2 |Інструменти хірургічні |Surgical instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33169100-3 |Лазери хірургічні |Surgical laser | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33170000-2 |Засоби анестезійні та |Anaesthesia and | | |реанімаційні |resuscitation | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33171000-9 |Інструменти анестезійні |Instruments for | | |та реанімаційні |anaesthesia and | | | |resuscitation | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33171100-0 |Інструменти анестезійні |Instruments for | | | |anaesthesia | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33171110-3 |Маски для анестезії |Anaesthesia mask | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33171200-1 |Інструменти реанімаційні |Instruments for | | | |resuscitation | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33171210-4 |Маски для реанімації |Resuscitation mask | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33172000-6 |Апаратура анестезійна та |Anaesthesia and | | |реанімаційна |resuscitation devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33172100-7 |Апаратура анестезійна |Anaesthesia devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33172200-8 |Апаратура реанімаційна |Resuscitation devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33180000-5 |Апаратура функційної |Functional support | | |допомоги | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33181000-2 |Апарати для підтримування|Renal support devices | | |функції нирки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33181100-3 |Апарати для гемодіалізу |Haemodialysis devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33181200-4 |Фільтри для діалізу |Dialysis filters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33181300-5 |Монітори для гемодіалізу |Haemodialysis individual| | |індивідуальні |monitor | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33181400-6 |Пункти багатотермінальні |Haemodialysis | | |для гемодіалізу |multiposition | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33181500-7 |Матеріали витратні |Renal consumables | | |урологічні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33181510-0 |Рідина ниркова |Renal fluid | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33181520-3 |Матеріали витратні для |Renal dialysis | | |ниркового діалізу |consumables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33182000-9 |Апарати для підтримування|Cardiac support devices | | |функції серця | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33182100-0 |Дефібрилятори |Defibrillator | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33182200-1 |Апарати для серцевої |Cardiac stimulation | | |стимуляції |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33182210-4 |Кардіостимулятори |Pacemaker | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33182220-7 |Клапани серця |Cardiac valve | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33182230-0 |Шлуночки серця |Ventricle | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33182240-3 |Частини та приладдя до |Parts and accessories | | |кардіостимуляторів |for pacemakers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33182241-0 |Батареї до |Batteries for pacemakers| | |кардіостимуляторів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33182300-2 |Апарати кардіохірургічні |Cardiac surgery devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33182400-3 |Системи рентгенівського |Cardiac X-ray system | | |досліджування серця | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33183000-6 |Апарати |Orthopaedic support | | |протезно-ортопедичні |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33183100-7 |Імплантанти ортопедичні |Orthopaedic implants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33183200-8 |Протези ортопедичні |Orthopaedic prostheses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33183300-9 |Апарати для остеосинтезу |Osteosynthesis devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33184000-3 |Частини тіла штучні |Artificial parts of the | | | |body | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33184100-4 |Імплантанти хірургічні |Surgical implants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33184200-5 |Протези судин |Vascular prostheses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33184300-6 |Частини серця штучні |Artificial parts of the | | | |heart | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33184400-7 |Протези молочної залози |Breast prostheses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33184500-8 |Ендопротези коронарні |Coronary endoprostheses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33184600-9 |Протези очні |False eyes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33185000-0 |Апарати слухові |Hearing aids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33185100-1 |Частини та приладдя до |Parts and accessories | | |слухових апаратів |for hearing aids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33185200-2 |Імплантанти кохлеарні |Cochlear implant | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33185300-3 |Імплантанти |Otolaryngology implant | | |отоларингологічні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33185400-4 |Гортані штучні |Larynx artificial | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33186000-7 |Пристрої для штучного |Extracorporeal | | |кровообігу |circulatory unit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33186100-8 |Оксигенатори |Oxygenator | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33190000-8 |Устатковання медичне |Miscellaneous medical | | |різне |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33191000-5 |Пристрої для |Sterilisation, | | |стерилізування, |disinfection and hygiene| | |дезінфікування та гігієни|devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33191100-6 |Стерилізатори |Steriliser | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33191110-9 |Автоклави |Autoclaves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192000-2 |Меблі медичні |Medical furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192100-3 |Ліжка медичної |Beds for medical use | | |призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192110-6 |Ліжка ортопедичні |Orthopaedic beds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192120-9 |Ліжка лікарняні |Hospital beds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192130-2 |Ліжка з мотором |Motorised beds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192140-5 |Кушетки психіатричні |Psychiatric couches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192150-8 |Ліжка терапевтичні |Therapy beds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192160-1 |Ноші |Stretchers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192200-4 |Столи медичні |Medical tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192210-7 |Столи для обстежування |Examination tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192220-0 |Столи для розтину трупів |Autopsy tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192230-3 |Столи операційні |Operating tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192300-5 |Меблі медичні, крім ліжок|Medical furniture except| | |і столів |beds and tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192310-8 |Апарати пересувні та |Traction or suspension | | |підвісні до медичних |devices for medical beds| | |ліжок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192320-1 |Тримачі посудин з сечею |Urine-bottle holders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192330-4 |Штативи для переливання |Transfusion pods | | |крові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192340-7 |Меблі для операційних, |Operating theatre | | |крім столів |furniture except tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192400-6 |Установки стоматологічні |Dental workstations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33192410-9 |Крісла стоматологічні |Dental chairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193000-9 |Коляски інвалідні, |Invalid carriages, | | |крісла-візки та |wheelchairs and | | |аналогічні пристрої |associated devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193100-0 |Коляски інвалідні та |Invalid carriages and | | |крісла-візки |wheelchairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193110-3 |Коляски інвалідні |Invalid carriages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193120-6 |Крісла-візки |Wheelchairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193121-3 |Крісла-візки з мотором |Motorised wheelchairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193200-1 |Частини та приладдя до |Parts and accessories | | |інвалідних колясок і |for invalid carriages | | |крісел-візків |and wheelchairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193210-4 |Частини та приладдя до |Parts and accessories | | |інвалідних колясок |for invalid carriages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193211-1 |Мотори до інвалідних |Motors for invalid | | |колясок |carriages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193212-8 |Пристрої кермові до |Steering devices for | | |інвалідних колясок |invalid carriages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193213-5 |Пристрої керування до |Control devices for | | |інвалідних колясок |invalid carriages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193214-2 |Шасі до інвалідних |Chassis for invalid | | |колясок |carriages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193220-7 |Частини та приладдя до |Parts and accessories | | |крісел-візків |for wheelchairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193221-4 |Подушки до крісел-візків |Wheelchair cushions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193222-1 |Рами до крісел-візків |Wheelchair frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193223-8 |Сидіння до крісел-візків |Wheelchair seats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33193224-5 |Колеса до крісел-візків |Wheelchair wheels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33194000-6 |Апарати та інструменти |Devices and instruments | | |для переливання та |for transfusion and | | |вливання |infusion | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33194100-7 |Апарати та інструменти |Devices and instruments | | |для вливання |for infusion | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33194110-0 |Помпи інфузійні |Infusion pumps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33194120-3 |Препарати для вливання |Products for infusion | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33194200-8 |Апарати та інструменти |Devices and instruments | | |для переливання |for transfusion | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33194210-1 |Апарати для переливання |Blood-transfusion | | |крові |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33194220-4 |Приладдя для переливання |Blood-transfusion | | |крові |supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33195000-3 |Системи спостерігання за |Patient-monitoring | | |станом пацієнта |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33195100-4 |Монітори |Monitors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33195110-7 |Монітори для |Respiratory monitors | | |спостерігання за диханням| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33195200-5 |Пости спостерігання |Central monitoring | | |центральні |station | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33196000-0 |Засоби медичної допомоги |Medical aids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33196100-1 |Апарати для літніх осіб |Devices for the elderly | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33196200-2 |Апарати для інвалідів |Devices for the disabled| |-------------+-------------------------+------------------------| | 33200000-2 |Прилади та пристрої для |Instruments and | | |вимірювання, |appliances for | | |контролювання, |measuring, checking, | | |випробовування та |testing and navigating | | |навігації | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33210000-5 |Прилади навігаційні, |Navigational, | | |метеорологічні, |meteorological, | | |геологічні та геофізичні |geological and | | | |geophysical instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33211000-2 |Прилади навігаційні |Navigational instruments| |-------------+-------------------------+------------------------| | 33211100-3 |Устатковання для |Direction-finding | | |визначання курсу |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33211110-6 |Компаси |Compasses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33211200-4 |Секстанти |Sextants | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33211210-7 |Системи глобального |Global positioning | | |позиціювання |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33211300-5 |Гідролокатори; сонари |Sonars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33211400-6 |Ехолоти |Echo sounders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33211500-7 |Радіолокатори; радари |Radar apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33211510-0 |Устатковання для |Radar surveillance | | |радіолокаційного огляду |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33212000-9 |Прилади та пристрої |Surveying, hydrographic,| | |геодезичні, |oceanographic, | | |гідрографічні, |hydrological and | | |океанографічні, |meteorological | | |гідрологічні та |instruments and | | |метеорологічні |appliances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33212100-0 |Апаратура телеметрична |Telemetry apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33212200-1 |Прилади геодезичні |Surveying instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33212210-4 |Прилади гідрографічні |Hydrographic instruments| |-------------+-------------------------+------------------------| | 33212220-7 |Прилади метеорологічні |Meteorological | | | |instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33212230-0 |Устатковання геологічне |Geological equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33212240-3 |Устатковання сейсмічне |Seismic equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33212250-6 |Устатковання топографічне|Topography equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33212300-2 |Теодоліти |Theodolites | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33220000-8 |Устатковання |Remote-control equipment| | |дистанційного керування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33221000-5 |Апаратура дистанційного |Radio remote-control | | |радіокерування |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33222000-2 |Сирени з дистанційним |Remote-control siren | | |керуванням |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33230000-1 |Терези прецизійні, |Precision balances, | | |прилади для креслення, |instruments for drawing,| | |обчислювання та |calculating and | | |вимірювання лінійних |measuring length | | |розмірів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33231000-8 |Терези прецизійні |Precision balances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33232000-5 |Столи креслярські |Drafting tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33232100-6 |Машини креслярські |Drafting machines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33232200-7 |Пантографи |Pantographs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33232300-8 |Лінійки логарифмічні |Slide rules | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33233000-2 |Інструменти ручні для |Hand-held instruments | | |вимірювання лінійних |for measuring length | | |розмірів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33240000-4 |Прилади для вимірювання |Instruments for | | |фізичних величин |measuring quantities | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33241000-1 |Апаратура для вимірювання|Apparatus for measuring | | |випромінювання |radiation | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33241100-2 |Реєстратори |Electron-beam recorders | | |електронно-променеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33241200-3 |Дозиметри радіаційні |Radiation dosimeters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33241300-4 |Прилади для вимірювання |Instruments for | | |електричних величин |measuring electrical | | | |quantities | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33241310-7 |Амперметри |Ammeters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33241320-0 |Вольтметри |Voltmeters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33241400-5 |Лічильники Гейгера |Geiger counters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33241500-6 |Прилади для моніторингу |Contamination-monitoring| | |рівня зараженості |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33241600-7 |Дозиметри |Radiation monitors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33242000-8 |Осцилоскопи |Oscilloscopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33242100-9 |Осцилографи |Oscillographs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33243000-5 |Устатковання для |Error-monitoring | | |моніторингу помилок |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33244000-2 |Прилади для моніторингу |Pollution-monitoring | | |забрудненості |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33250000-7 |Прилади для контролювання|Instruments for checking| | |фізичних характеристик |physical characteristics| |-------------+-------------------------+------------------------| | 33251000-4 |Прилади вимірювальні |Metering instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33251100-5 |Гідрометри |Hydrometers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33251200-6 |Термометри |Thermometers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33251300-7 |Пірометри |Pyrometers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33251400-8 |Барометри |Barometers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33251500-9 |Гігрометри |Hygrometers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33251600-0 |Психрометри |Psychrometers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33252000-1 |Прилади для вимірювання |Instruments for | | |витрат, рівня і тиску |measuring flow, level | | |рідин та газів |and pressure of liquids | | | |and gases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33252100-2 |Витратоміри |Flow-measuring equipment| |-------------+-------------------------+------------------------| | 33252110-5 |Лічильники води |Water meters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33252200-3 |Устатковання для |Level-measuring | | |вимірювання рівня |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33252300-4 |Устатковання для |Pressure-measuring | | |вимірювання тиску |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33252310-7 |Манометри |Pressure gauges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33252400-5 |Устатковання |Measuring and control | | |контрольно-вимірювальне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253000-8 |Апаратура детекторна та |Detection and analysis | | |аналітична |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253100-9 |Апаратура детекторна |Detection apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253110-2 |Детектори газу |Gas-detection apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253120-5 |Детектори диму |Smoke-detection | | | |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253130-8 |Детектори несправностей |Fault detectors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253200-0 |Апаратура для аналізів |Analysis apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253210-3 |Газоаналізатори |Gas-analysis apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253220-6 |Хроматографи |Chromatographs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253221-3 |Хроматографи газові |Gas Chromatographs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253230-9 |Аналізатори диму |Smoke-analysis apparatus| |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253300-1 |Спектрометри |Spectrometers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253310-4 |Мас-спектрометри |Mass spectrometer | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253320-7 |Устатковання для |Emission measurement | | |вимірювання емісій |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253321-4 |Спектрометри емісійні |Emission spectrometer | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253330-0 |Аналізатори спектральні |Spectrum analyser | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253400-2 |Аналізатори |Analysers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253410-5 |Аналізатори розширювання |Expansion analysers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253420-8 |Устатковання для |Sound-measuring | | |вимірювання звуку |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253430-1 |Устатковання для |Noise-measuring | | |вимірювання шуму |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253440-4 |Віброаналізатори |Vibration analysers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253450-7 |Аналізатори біохімічні |Biochemical analysers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253451-4 |Цитометри |Cytometers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253452-1 |Аналізатори крові |Blood analysers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253453-8 |Аналізатори молока |Milk analysers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253454-5 |Устатковання біомедичне |Biomedical equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253455-2 |Лічильники кров'яних |Blood-cell counters | | |тілець; гемометри | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253456-9 |Аналізатори хімічні |Chemistry analyser | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253457-6 |Аналізатори гематологічні|Haematology analysers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253458-3 |Аналізатори імунологічні |Immunoassay analysers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33253500-3 |Детектори рідин |Apparatus for detecting | | | |fluids | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33260000-0 |Апаратура |Checking and testing | | |контрольно- |apparatus | | |випробовувальна | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33261000-7 |Мікроскопи |Microscopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33261100-8 |Мікроскопи електронні |Electron microscopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33261110-1 |Мікроскопи електронні |Scanning electron | | |растрові |microscopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33261120-4 |Мікроскопи електронні |Transmission electron | | |трансмісійні |microscope | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33261200-9 |Сканери |Scanners | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33261300-0 |Дифрактографи |Diffraction apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33262000-4 |Машини і апаратура |Machines and apparatus | | |випробовувальні та |for testing and | | |вимірювальні |measuring | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33262100-5 |Прилади для |Solderability testers | | |випробовування на | | | |здатність до паяння | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33262200-6 |Апаратура випробовувальна|Servo-hydraulic test | | |сервогідравлічна |apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33262300-7 |Устатковання для |Gas-detection equipment | | |виявляння газу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33262400-8 |Апаратура для виявляння |Drug detection apparatus| | |наркотиків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33262500-9 |Набори для аналізування |Gas-testing kits | | |газів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33262600-0 |Системи виявляння |Explosives detection | | |вибухових речовин |system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33262610-3 |Детектори вибухових |Bomb detectors | | |пристроїв | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33262700-1 |Системи дозиметричні |Dosimetry system | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33262800-2 |Прилади автомобільні |Instruments for vehicles| |-------------+-------------------------+------------------------| | 33263000-1 |Лічильники |Meters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33263100-2 |Лічильники енергії |Energy meters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33263200-3 |Лічильники електронні |Electronic meters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33263300-4 |Лічильники магнітні |Magnetic meters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33263400-5 |Лічильники електроенергії|Electricity meters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33264000-8 |Лічильники кількості |Production counters | | |виробів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33264100-9 |Лічильники обертів |Revolution counters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33264110-2 |Спідометри автомобільні |Speed indicators for | | | |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33264111-9 |Тахометри |Tachometers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33264112-6 |Таксометри |Taxi meters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33264200-0 |Стробоскопи |Stroboscopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33270000-3 |Прилади та апаратура для |Regulating and | | |регулювання і |controlling instruments | | |контролювання |and apparatus | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33271000-0 |Обмежувачі швидкості |Speed limiters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33280000-6 |Устатковання, основане на|Non-medical equipment | | |застосуванні |based on the use of | | |випромінювань, немедичної|radiations | | |призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33281000-3 |Устатковання для |Baggage-scanning | | |сканування багажу |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33282000-0 |Устатковання для |X-ray inspection | | |рентгенівського контролю |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33300000-3 |Устатковання для |Industrial process | | |керування виробничими |control equipment | | |процесами | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33400000-4 |Прилади оптичні |Optical instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33410000-7 |Окуляри та лінзи |Spectacles and lenses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33411000-4 |Окуляри |Spectacles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33411100-5 |Окуляри сонцезахисні |Sunglasses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33411200-6 |Оправи та кріплення до |Frames and mountings for| | |окулярів |spectacles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33412000-1 |Окуляри-маска |Goggles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33412100-2 |Окуляри захисні |Protective goggles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33412200-3 |Оправи та кріплення до |Frames and mountings for| | |захисних окулярів |goggles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33413000-8 |Лінзи |Lenses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33413100-9 |Лінзи коригувальні |Corrective lenses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33413110-2 |Лінзи контактні |Contact lenses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33413111-9 |Кришталики штучні |Intraocular lenses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33413112-6 |Лінзи окулярні |Spectacle lenses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33420000-0 |Матеріали поляризаційні |Polarising material | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33421000-7 |Апаратура |Fibre-optic apparatus | | |волоконно-оптична | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33422000-4 |Дзеркала |Mirrors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33423000-1 |Фільтри оптичні |Optical filters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33424000-8 |Пристрої оптичні |Optical aids | | |допоміжні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33430000-3 |Прилади астрономічні та |Astronomical and optical| | |оптичні |instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33431000-0 |Біноклі |Binoculars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33432000-7 |Прилади нічного бачення |Nightglasses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33433000-4 |Приціли телескопічні |Telescopic sights | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33434000-1 |Мікроскопи оптичні |Optical microscopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33435000-8 |Телескопи |Telescopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33436000-5 |Прилади оптичні |Specialist optical | | |спеціалізовані |instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33436100-6 |Лазери |Lasers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33436110-9 |Лазери промислові |Industrial lasers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33440000-6 |Пристрої на рідких |Liquid crystal devices | | |кристалах | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33441000-3 |Перископи |Periscopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33450000-9 |Устатковання фотографічне|Photographic equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33451000-6 |Фотоапарати |Cameras | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33451100-7 |Об'єктиви фотоапаратів |Camera lenses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33451200-8 |Корпуси фотоапаратів |Camera bodies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33451300-9 |Камери репродукційні для |Cameras for preparing | | |готування друкарських |printing plates or | | |пластин або циліндрів |cylinders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33451400-0 |Фотоапарати миттєвого |Instant print cameras | | |друку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33451500-1 |Кінокамери |Cinematographic cameras | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33452000-3 |Кінопроектори |Cinematographic | | | |projectors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33452100-4 |Проектори |Projectors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33452110-7 |Діапроектори |Slide projectors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33452200-5 |Збільшувачі |Enlargers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33452300-6 |Зменшувачі |Reducers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33453000-0 |Апаратура для |Apparatus for | | |фотолабораторій |photographic | | | |laboratories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33453100-1 |Спалахи |Flashlights | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23453110-3 |Лампи-спалахи |Photographic flashbulbs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23453111-0 |Лампи-спалахи типу |Photographic flashcubes | | |"кубик" | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 23453200-2 |Фотозбільшувачі |Photographic enlargers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33453300-3 |Апаратура та устатковання|Apparatus and equipment | | |для проявляння фотоплівок|for developing film | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33453400-4 |Екрани проекційні |Projection screens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33454000-7 |Устатковання для роботи з|Microfilm and microfiche| | |мікрофільмами і |equipment | | |мікрофішами | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33454100-8 |Устатковання для роботи з|Microfilm equipment | | |мікрофільмами | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33454110-1 |Пристрої для читання |Microfilm readers | | |мікрофільмів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33454200-9 |Устатковання для роботи з|Microfiche equipment | | |мікрофішами | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33454210-2 |Пристрої для читання |Microfiche readers | | |мікрофіш | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33454300-0 |Устатковання для роботи з|Microform equipment | | |мікроформами | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33454310-3 |Пристрої для читання |Microform readers | | |мікроформ | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33500000-5 |Прилади вимірювання часу |Horological instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33510000-8 |Годинники та хронометри |Watches and clocks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33511000-5 |Годинники |Watches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33511100-6 |Годинники наручні |Wristwatches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33511200-7 |Секундоміри |Stopwatches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33512000-2 |Годинники настільні та |Clocks | | |настінні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33512100-3 |Будильники |Alarm clocks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33512200-4 |Годинники настінні |Wall clocks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33512300-5 |Годинники автомобільні |Clocks for vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33513000-9 |Реєстратори часу та |Time registers and the | | |аналогічні лічильники; |like; parking meters | | |лічильники часу стоянки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33513100-0 |Реєстратори часу |Time registers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33513200-1 |Пристрої реєстрації дати |Time recorders | | |та часу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33513300-2 |Лічильники часу стоянки |Parking meters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33513310-5 |Лічильники з оплатою |Token meters | | |жетонами | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33513400-3 |Таймери контролювання |Process timers | | |процесу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 33513500-4 |Реле часу |Time switches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34000000-7 |Засоби мототранспортні, |Motor vehicles, trailers| | |причепи та деталі до |and vehicle parts | | |транспортних засобів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34100000-8 |Засоби мототранспортні |Motor vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34110000-1 |Автомобілі легкові |Passenger cars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34111000-8 |Автомобілі легкові типу |Estate cars | | |"універсал" | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34112000-5 |Автомобілі легкові типу |Saloon cars | | |"седан" | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34113000-2 |Засоби транспортні |4-wheel-drive vehicles | | |повнопривідні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34113100-3 |Джипи |Jeeps | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34113200-4 |Автомобілі з особливо |All-terrain vehicles | | |високою прохідністю; | | | |всюдиходи | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34113300-5 |Засоби транспортні |Off-road vehicles | | |позашляхові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34114000-9 |Автомобілі спеціальної |Specialist vehicles | | |призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34114100-0 |Автомобілі екстреної |Emergency vehicles | | |допомоги | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34114110-3 |Автомобілі рятувальні |Rescue vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34114120-6 |Автомобілі санітарні |Paramedic vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34114121-3 |Автомобілі швидкої |Ambulances | | |допомоги | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34114122-0 |Автомобілі для |Patient-transport | | |транспортування хворих |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34114200-1 |Автомобілі |Police cars | | |поліцейські/міліцейські | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34114210-4 |Автомобілі для |Prisoner-transport | | |перевезення в'язнів |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34114300-2 |Автомобілі соціальної |Welfare vehicles | | |допомоги | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34114400-3 |Мікроавтобуси |Minibuses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34115000-6 |Автомобілі з дизельним |Diesel-powered vehicles | | |двигуном | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34116000-3 |Засоби мототранспортні |Motor vehicles for the | | |для перевезення менше ніж|transport of fewer than | | |10 чоловік |10 persons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34117000-0 |Засоби транспортні, які |Second-hand transport | | |були у використанні |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34120000-4 |Засоби мототранспортні |Motor vehicles for the | | |для перевезення 10 і |transport of 10 or more | | |більше чоловік |persons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34121000-1 |Автобуси |Buses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34121100-2 |Автобуси громадського |Public-service buses | | |користування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34121200-3 |Автобуси двосекційні |Articulated buses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34121300-4 |Автобуси двоповерхові |Double-decker buses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34121400-5 |Автобуси з низьким дном |Low-floor buses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34122000-8 |Автобуси туристичні |Coaches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34130000-7 |Засоби мототранспортні |Motor vehicles for the | | |для перевезення товарів |transport of goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34131000-4 |Автомобілі вантажні з |Diesel-powered goods | | |дизельним двигуном |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34132000-1 |Електромобілі вантажні |Battery-powered goods | | | |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34133000-8 |Поїзди автомобільні |Articulated trucks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34133100-9 |Автоцистерни |Tankers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34133110-2 |Автоцистерни для |Fuel-tanker trucks | | |перевезення палива | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34134000-5 |Автомобілі з платформою |Flat-bed trucks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34135000-2 |Самоскиди |Tipper trucks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34136000-9 |Автофургони |Vans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34136100-0 |Автофургони легкі |Light vans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34136200-1 |Автофургони з закритим |Panel vans | | |кузовом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34137000-6 |Автомобілі вантажні, які |Second-hand goods | | |були у використанні |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34138000-3 |Тягачі дорожні |Road tractor units | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34139000-0 |Шасі |Chassis | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34139100-1 |Шасі кабін |Chassis cabs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34139200-2 |Шасі кузовні |Chassis bodies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34139300-3 |Шасі суцільні |Complete chassis | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34140000-0 |Автомобілі великовантажні|Heavy-duty motor | | | |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34141000-7 |Автомобілі-самоскиди |Dumper trucks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34142000-4 |Автокрани |Crane trucks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34142100-5 |Автомобілі з |Elevator-platforms | | |підіймальними платформами|trucks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34142200-6 |Навантажувачі скіпові |Skip loaders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34143000-1 |Автомобілі для доглядання|Winter-maintenance | | |за дорогами взимку |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144000-8 |Засоби мототранспортні |Special-purpose motor | | |спеціальної призначеності|vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144100-9 |Вишки бурові пересувні |Mobile drilling derricks| |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144200-0 |Автомобілі аварійних |Vehicles for the | | |служб |emergency services | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144210-3 |Засоби транспортні |Firefighting vehicles | | |пожежні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144211-0 |Автомобілі пожежні з |Turntable-ladder trucks | | |поворотною драбиною | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144212-7 |Автомобілі пожежні з |Water-tender vehicles | | |цистерною на воду | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144213-4 |Автомобілі пожежні |Fire engines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144220-6 |Автомобілі технічної |Breakdown vehicles | | |допомоги | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144300-1 |Мости пересувні |Mobile bridges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144400-2 |Автомобілі для догляду за|Road-maintenance | | |дорогами |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144410-5 |Автомобілі для чищення |Gully emptiers | | |водостоків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144420-8 |Автомобілі для розсипання|Salt spreaders | | |солі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144430-1 |Автомобілі для прибирання|Road-sweeping vehicles | | |вулиць | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144431-8 |Автомобілі для вакуумного|Suction-sweeper vehicles| | |прибирання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144440-4 |Автомобілі для розсипання|Gritter vehicles | | |піску | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144450-7 |Автомобілі поливальні |Sprinkler vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144500-3 |Сміттєвози та |Vehicles for refuse and | | |асенізаційні автомобілі |sewage | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144510-6 |Сміттєвози |Vehicles for refuse | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144511-3 |Автомобілі для збирання |Refuse-collection | | |сміття |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144512-0 |Автомобілі для |Refuse-compaction | | |ущільнювання сміття |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144520-9 |Автоцистерни асенізаційні|Sewage tankers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144600-4 |Автомобілі військові |Military vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144610-7 |Автомобілі для |Offensive-action | | |наступальних дій |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144700-5 |Автомобілі допоміжні |Utility vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144710-8 |Автонавантажувачі |Wheeled loaders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144730-4 |Автомобілі авіазаправні |Aircraft-refuelling | | | |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144740-7 |Автомобілі для |Aircraft-towing vehicles| | |транспортування літаків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144750-0 |Автомобілі для |Cargo carriers | | |перевезення вантажів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144751-7 |Навантажувачі портальні |Straddle carriers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144760-3 |Автобуси-бібліотеки |Mobile library vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144800-6 |Автофургони житлові |Mobile homes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144900-7 |Засоби транспортні з |Electric vehicles | | |електричним приводом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34144910-0 |Автобуси з електричним |Electric buses | | |приводом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34200000-9 |Кузови транспортних |Vehicle bodies, trailers| | |засобів, причепи та |or semi-trailers | | |напівпричепи | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34210000-2 |Кузови автомобілів |Vehicle bodies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34211000-9 |Кузови автобусів |Bus bodies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34212000-6 |Кузови автомобілів |Ambulance bodies | | |швидкої допомоги | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34213000-3 |Кузови вантажних |Vehicle bodies for goods| | |автомобілів |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34220000-5 |Причепи, напівпричепи та |Trailers, semi-trailers | | |пересувні контейнери |and mobile containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34221000-2 |Контейнери пересувні |Special-purpose mobile | | |спеціальної призначеності|containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34221100-3 |Пункти пересувні з |Mobile incident units | | |надання допомоги | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34221200-4 |Пункти пересувні з |Mobile emergency units | | |надання екстреної | | | |допомоги | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34221300-5 |Засоби транспортні |Chemical incident unit | | |хіміко-аварійні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34223000-6 |Причепи та напівпричепи |Trailers and | | | |semi-trailers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34223100-7 |Напівпричепи |Semi-trailers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34223200-8 |Паливозаправники |Bowsers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34223300-9 |Причепи |Trailers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34223310-2 |Причепи загальної |General-purpose trailers| | |призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34223320-5 |Причепи для перевезення |Horsebox trailers | | |коней | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34223330-8 |Блоки пересувні, |Mobile units on trailers| | |встановлювані на причепи | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34223340-1 |Причепи-цистерни |Tanker trailers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34223350-4 |Причепи з поворотними |Turntable-ladder | | |драбинами |trailers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34223360-7 |Причепи заправні |Refuelling trailers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34223370-0 |Причепи-самоскиди |Tipper trailers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34223400-0 |Причепи та напівпричепи |Caravan-type trailers | | |житлові |and semi-trailers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34224000-3 |Частини причепів, |Parts of trailers, | | |напівпричепів та інших |semi-trailers and other | | |транспортних засобів |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34300000-0 |Частини та приладдя до |Parts and accessories | | |транспортних засобів і |for vehicles and their | | |їхніх двигунів |engines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34310000-3 |Двигуни та частини |Engines and engine parts| | |двигунів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34311000-0 |Двигуни |Engines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34311100-1 |Двигуни внутрішнього |Internal-combustion | | |згоряння до автомобілів і|engines for motor | | |мотоциклів |vehicles and motorcycles| |-------------+-------------------------+------------------------| | 34311110-4 |Двигуни з іскровим |Spark-ignition engines | | |запалюванням | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34311120-7 |Двигуни із запалюванням |Compression-ignition | | |від стискання |engines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34312000-7 |Частини двигунів |Engine parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34312100-8 |Паси вентиляторні |Fan belts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34312200-9 |Свічки запалювання |Spark plugs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34312300-0 |Радіатори автомобільні |Vehicle radiators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34312400-1 |Поршні |Pistons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34320000-6 |Частини запасні |Mechanical spare parts | | |механічні, крім двигунів |except engines and | | |і частин двигунів |engine parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34321000-3 |Мости автомобільні |Axles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34322000-0 |Гальма та частини гальм |Brakes and brake parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34322100-1 |Устатковання гальмівне |Brake equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34322200-2 |Гальма дискові |Disc brakes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34322300-3 |Накладки гальмівні |Brake linings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34322400-4 |Колодки гальмівні |Brake pads | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34322500-5 |Башмаки гальмівні |Brake shoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34323000-7 |Коробки передач |Gearboxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34324000-4 |Колеса, частини та |Wheels, parts and | | |приладдя |accessories | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34324100-5 |Устатковання для |Wheel-balancing | | |балансування коліс |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34325000-1 |Глушники та вихлопні |Silencers and exhaust | | |труби |pipes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34326000-8 |Зчеплення та їхні частини|Clutches and associated | | | |parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34327000-5 |Колеса кермові, кермові |Steering wheels, columns| | |колонки та коробки |and boxes | | |кермового механізму | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34328000-2 |Домкрати |Vehicle jacks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34330000-9 |Стенди випробовувальні |Test benches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34340000-2 |Набори для переобладнання|Vehicle conversion kits | | |автомобіля | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34350000-5 |Паски безпеки |Seat belts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34360000-8 |Частини запасні до |Spare parts for goods | | |вантажних автомобілів |vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34370000-1 |Частини запасні до |Spare parts for vans | | |фургонів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34380000-4 |Частини запасні до |Spare parts for cars | | |легкових автомобілів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34390000-7 |Вироби комплектувальні до|Tractor accessories | | |тракторів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34400000-1 |Мотоцикли, велосипеди та |Motorcycles, bicycles | | |коляски |and sidecars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34410000-4 |Мотоцикли |Motorcycles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34411000-1 |Частини та приладдя до |Parts and accessories | | |мотоциклів |for motorcycles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34411100-2 |Коляски до мотоциклів |Motorcycle sidecars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34411110-5 |Частини та приладдя до |Parts and accessories | | |мотоциклетних колясок |for motorcycle sidecars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34420000-7 |Моторолери |Motor scooters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34430000-0 |Велосипеди з мотором |Cycles with auxiliary | | | |motors | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34440000-3 |Велосипеди |Bicycles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34441000-0 |Велосипеди без мотора |Non-motorised bicycles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 34442000-7 |Частини та приладдя до |Parts and accessories | | |велосипедів |for bicycles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35000000-4 |Устатковання транспортне |Transport equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35100000-5 |Судна та човни |Ships and boats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35110000-8 |Судна |Ships | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35111000-5 |Кораблі військові |Warships | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35111100-6 |Кораблі морські патрульні|Marine patrol vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35111200-7 |Авіаносці |Aircraft carriers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35111300-8 |Човни підводні |Submarines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35112000-2 |Судна для перевезення |Ships and similar | | |пасажирів і вантажів |vessels for the | | | |transport of persons or | | | |goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35112100-3 |Судна круїзні, пороми та |Cruise ships, ferry | | |інші судна для |boats and the like for | | |перевезення пасажирів |the transport of persons| |-------------+-------------------------+------------------------| | 35112110-6 |Пороми |Ferry boats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35112120-9 |Судна круїзні; лайнери |Cruise ships | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35112200-4 |Судна для перевезення |Vessels for the | | |вантажів |transport of goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35112210-7 |Балкери |Bulk carriers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35112220-0 |Сухогрузи |Cargo ships | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35112230-3 |Судна вантажні |Goods vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35112240-6 |Судна-контейнеровози |Container carriers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35112250-9 |Судна з трейлерним |Ro-Ro vessels | | |завантажуванням і | | | |розвантажуванням | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35112260-2 |Танкери |Tanker ships | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35112270-5 |Судна-автомобілевози |Car carriers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35112280-8 |Судна-рефрижератори |Refrigerated vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113000-9 |Судна риболовні та інші |Fishing and other | | |судна спеціальної |special vessels | | |призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113100-0 |Судна риболовні та |Fishing vessels and | | |рибопереробчі |factory ships | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113110-3 |Судна риболовні |Fishing vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113120-6 |Судна рибопереробчі |Factory ships | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113200-1 |Судна-буксири |Tug boats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113300-2 |Судна різні |Miscellaneous vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113310-5 |Судна-землечерпалки |Dredgers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113320-8 |Доки морські плавучі |Seagoing floating docks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113330-1 |Судна водолазні |Dive-support vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113331-8 |Крани плавучі |Floating cranes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113340-4 |Судна промислові |Production vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113341-1 |Судна для сейсмічних |Seismic survey vessels | | |спостережень | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113342-8 |Судна гідрографічні |Survey vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113343-5 |Судна для контролювання |Pollution-control | | |забрудненості |vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113400-3 |Судна аварійні |Emergency vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113410-6 |Судна пожежні |Fire vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113420-9 |Судна рятувальні |Rescue vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35113430-2 |Судна легкі; катери |Light vessels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35114000-6 |Платформи бурові та |Floating or submersible | | |виробничі, плавучі та |drilling or production | | |занурювані |platforms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35114100-7 |Судна бурові |Drillships | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35114200-8 |Установки бурові |Jack-up rigs | | |самопідіймальні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35114300-9 |Установки бурових |Platforms drilling rigs | | |платформ | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35114400-0 |Платформи бурові плавучі |Floating drilling | | | |platforms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35114500-1 |Споруди виробничі плавучі|Floating production | | | |facility | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35114600-2 |Установки бурові |Semi-submersible rigs | | |напівзанурювані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35114700-3 |Платформи виробничі |Production platforms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35114710-6 |Платформи пересувні |Mobile platforms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35114720-9 |Платформи морські |Offshore platforms | | |стаціонарні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35114730-2 |Платформи бурові |Drilling platforms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35115000-3 |Конструкції плавучі |Floating structures | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35115100-4 |Буї маркерні |Marker buoys | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35115200-5 |Плоти |Rafts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35115210-8 |Плоти рятувальні надувні |Inflatable rafts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35120000-1 |Човни |Boats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35121000-8 |Човни спеціалізовані |Specialised boats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35121100-9 |Човни моторні |Motor boats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35121110-2 |Човни сторожові |Surveillance boats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35121120-5 |Човни митного контролю |Customs patrol boats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35121130-8 |Човни |Police patrol boats | | |поліцейські/міліцейські | | | |патрульні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35121140-1 |Човни рятувальні |Lifeboats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35122000-5 |Човни спортивні та |Pleasure and sporting | | |прогулянкові |boats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35122100-6 |Човни вітрильні |Sailing boats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35122110-9 |Катамарани вітрильні |Catamaran sailing boats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35122120-2 |Шлюпки рятувальні |Rescue dinghies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35122130-5 |Шлюпки вітрильні |Sailing dinghies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35122140-8 |Судна малі |Small craft | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35122150-1 |Човни зі скловолокна |Fibreglass dinghies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35122160-4 |Човни напівжорсткі |Semi-rigid dinghies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35122200-7 |Судна надувні |Inflatable craft | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35122210-0 |Човни гумові |Rubber dinghies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35122220-3 |Каное |Canoes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35122300-8 |Човни веслові |Rowing boats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35200000-6 |Локомотиви залізничні і |Railway and tramway | | |трамвайні та рейковий |locomotives and rolling | | |рухомий склад і їхні |stock and associated | | |частини |parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35210000-9 |Локомотиви і тендери |Rail locomotives and | | |залізничні |tenders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35211000-6 |Електролокомотиви |Electrically-powered | | |залізничні |rail locomotives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35212000-3 |Локомотиви |Diesel-electric | | |дизель-електричні |locomotives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35213000-0 |Локомотиви дизельні |Diesel locomotives | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35214000-7 |Тендери локомотивні |Locomotive tenders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35215000-4 |Вагони канатної дороги |Cable cars | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35220000-2 |Рухомий склад рейковий |Rolling stock | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35221000-9 |Засоби транспортні для |Railway maintenance or | | |ремонту та обслуговування|service vehicles | | |залізниць | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35222000-6 |Вагони пасажирські |Railway and tramway | | |залізничні та трамвайні |passenger coaches, and | | |та тролейбуси |trolleybuses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35222100-7 |Вагони пасажирські |Tramway passenger | | |трамвайні |coaches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35222200-8 |Вагони пасажирські |Railway passenger | | |залізничні |coaches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35222300-9 |Тролейбуси |Trolleybuses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35222310-2 |Вагони залізничні |Railway carriages | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35222400-0 |Вагони багажні та вагони |Luggage vans and | | |спеціальної призначеності|special-purpose vans | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35223000-3 |Вагони товарні залізничні|Railway freight wagons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35230000-5 |Деталі локомотивів |Parts of railway or | | |залізничних і трамвайних |tramway locomotives or | | |та рейкового рухомого |rolling stock; | | |складу; механічні засоби |mechanical | | |керування транспортними |traffic-control | | |потоками |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35231000-2 |Деталі локомотивів та |Parts of locomotives or | | |рухомого складу |rolling stock | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35231100-3 |Колеса-моноблоки |Monobloc wheels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35231200-4 |Буфери та приводи |Buffers and drawgear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35231300-5 |Сидіння до рейкового |Rolling-stock seats | | |рухомого складу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35231400-6 |Осі колісні та бандажі, |Wheel axles and tyres | | |інші деталі локомотивів і|and other parts of | | |рейкового рухомого складу|locomotives or rolling | | | |stock | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35232000-9 |Устатковання механічне |Mechanical signalling | | |сигнальне та контрольне |and control equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35300000-7 |Апарати літальні |Aircraft and spacecraft | | |повітряні та космічні | | | |літальні апарати | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35310000-0 |Вертольоти та літаки |Helicopters and | | | |aeroplanes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35311000-7 |Апарати літальні |Fixed-wing aircraft | | |повітряні з жорсткими | | | |крилами | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35311100-8 |Літаки |Aeroplanes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35311200-9 |Апарати літальні |Non-piloted aircraft | | |непілотовані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35311300-0 |Апарати літальні |Piloted aircraft | | |пілотовані | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35311400-1 |Апарати літальні |Special-purpose aircraft| | |спеціальної призначеності| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35312000-4 |Вертольоти |Helicopters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35320000-3 |Апарати літальні |Spacecraft, satellites | | |космічні, супутники та |and launch vehicles | | |засоби запуску | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35321000-0 |Кораблі літальні космічні|Spacecraft | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35322000-7 |Супутники |Satellites | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35323000-4 |Засоби запуску космічних |Spacecraft launchers | | |літальних апаратів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35330000-6 |Кулі повітряні, дирижаблі|Balloons, dirigibles and| | |та інші безмоторні |other non-powered | | |літальні апарати |aircraft | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35331000-3 |Планери |Gliders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35331100-4 |Дельтаплани |Hang-gliders | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35332000-0 |Кулі повітряні |Balloons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35333000-7 |Дирижаблі |Dirigibles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35340000-9 |Деталі до повітряних та |Parts for aircraft and | | |космічних літальних |spacecraft | | |апаратів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35341000-6 |Деталі до повітряних |Parts for aircraft | | |літальних апаратів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35341100-7 |Двигуни до повітряних |Aircraft engines | | |літальних апаратів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35341110-0 |Двигуни турбореактивні та|Turbojets and | | |турбоґвинтові |turbopropellers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35341111-7 |Двигуни турбореактивні |Turbojets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35341112-4 |Двигуни турбоґвинтові |Turbopropellers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35341120-3 |Двигуни реактивні |Jet engines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35341130-6 |Деталі до двигунів |Parts for aircraft | | |літальних апаратів |engines | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35341131-3 |Деталі до турбореактивних|Parts for turbojets or | | |двигунів та |turbopropellers | | |турбоґвинтових двигунів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35342000-3 |Деталі до вертольотів |Parts for helicopters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35350000-2 |Устатковання до |Aircraft or spacecraft | | |повітряних і космічних |equipment, trainers, | | |літальних апаратів, |simulators and | | |тренажери, імітатори та |associated parts | | |деталі до них | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35351000-9 |Устатковання до |Aircraft equipment | | |повітряних літальних | | | |апаратів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35351100-0 |Пристрої для запуску |Aircraft-launching gear | | |повітряних літальних | | | |апаратів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35351110-3 |Системи катапультування |Aircraft catapult | | |до повітряних літальних |systems | | |апаратів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35351200-1 |Пристрої гальмівні |Deck-arresting gear | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35351300-2 |Імітатори польотів |Flight simulators | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35351310-5 |Тренажери наземні для |Ground flying trainer | | |льотної підготовки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35400000-8 |Устатковання транспортне |Miscellaneous transport | | |різне |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35410000-1 |Візки гужові та ручні, |Horse or hand-drawn | | |інші транспортні засоби з|carts and other | | |немеханічним приводом |non-mechanically-propell| | | |ed vehicles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35411000-8 |Візки ручні |Trolleys | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35420000-4 |Візки багажні |Baggage carts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 35421000-1 |Візки прогулянкові дитячі|Pushchairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36000000-1 |Товари промислові, меблі,|Manufactured goods, | | |вироби ручної роботи, |furniture, handicrafts, | | |вироби спеціальної |special-purpose products| | |призначеності та супутні |and associated | | |товари |consumables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36100000-2 |Меблі |Furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36110000-5 |Сидіння, стільці та |Seats, chairs and | | |частини до них |associated parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36111000-2 |Сидіння з металевим |Seats with metal frames | | |каркасом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36111100-3 |Сидіння до пасажирських |Seats for civil aircraft| | |літаків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36111200-4 |Сидіння до |Seats for motor vehicles| | |мототранспортних засобів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36111300-5 |Сидіння поворотні |Swivel seats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36111400-6 |Сидіння офісні, шкільні |Office, classroom and | | |та інші |other seating | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36111410-9 |Стільці шкільні |Classroom chairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36111420-2 |Стільці офісні |Office chairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36111430-5 |Сидіння театральні |Theatre seats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36111490-3 |Сидіння, що |Ejector seats | | |катапультується | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36112000-9 |Сидіння з дерев'яним |Seats with wooden frames| | |каркасом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36112100-0 |Стільці для їдалень |Dining chairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36112200-1 |Крісла |Armchairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36112300-2 |Дивани |Settees | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36112400-3 |Сидіння багатомісні |Bench seats | | |нерознімні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36112500-4 |Лежаки |Deck chairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36112600-5 |Табуретки |Stools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36113000-6 |Сидіння пластмасові |Plastic seats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36114000-3 |Деталі сидінь |Parts of seats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36114100-4 |Оббивка м'яка |Upholstering | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36115000-0 |Стільці |Chairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36120000-8 |Меблі не для дому |Non-domestic furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121000-5 |Меблі офісні |Office furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121100-6 |Меблі офісні металеві |Metal office furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121110-9 |Столи металеві |Metal tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121120-2 |Шафи металеві кутові |Metal cupboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121130-5 |Столи письмові металеві |Metal desks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121140-8 |Стелажі офісні металеві |Metal office shelving | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121150-1 |Полиці книжкові металеві |Metal bookcases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121160-4 |Системи для зберігання |Metal filing systems | | |документації металеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121161-1 |Шафи для зберігання |Metal filing cabinets | | |документації металеві | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121162-8 |Шафи картотечні металеві |Metal card-index | | | |cabinets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121163-5 |Системи карусельного типу|Carousel systems | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121164-2 |Столи офісні на колесах |Office trolleys | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121170-7 |Шафи металеві |Metal cabinets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121200-7 |Меблі офісні дерев'яні |Wooden office furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121210-0 |Столи дерев'яні |Wooden tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121220-3 |Шафи дерев'яні кутові |Wooden cupboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121230-6 |Столи письмові дерев'яні |Wooden desks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121240-9 |Стелажі офісні дерев'яні |Wooden office shelving | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121241-6 |Стелажі дерев'яні для |Wooden archive shelving | | |архівів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121250-2 |Системи для зберігання |Filing systems | | |документації | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121251-9 |Шафи для зберігання |Filing cabinets | | |документації | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121252-6 |Шафи картотечні |Card-index cabinets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121253-3 |Шафи картотечні підвісні |Hanging files | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121254-0 |Столи дерев'яні на |Wooden trolleys | | |колесах | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121300-8 |Стенди інформаційні |Display units | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121400-9 |Меблі комп'ютерні |Computer furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121410-2 |Столи комп'ютерні |Computer tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121500-0 |Столи для сортування |Sorting tables | | |документів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36121510-3 |Стелажі для сортування |Sorting frames | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36122000-2 |Меблі магазинні |Shop furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36122100-3 |Вітрини |Display cases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36122200-4 |Прилавки |Counters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36122210-7 |Прилавки для |Servery counters | | |обслуговування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36122300-5 |Вітрини для зберігання |Storage units | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36123000-9 |Меблі лабораторні |Laboratory furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36123100-0 |Сидіння лабораторні |Laboratory benching | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36130000-1 |Меблі для дому |Domestic furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36131000-8 |Меблі та устатковання |Kitchen furniture and | | |кухонні |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36131100-9 |Шафи кутові |Cupboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36131200-0 |Полиці |Shelves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36131300-1 |Поверхні робочі |Worktops | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36131400-2 |Шафи |Cabinets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36131500-3 |Гарнітури кухонні |Fitted kitchens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36131600-4 |Шафи витяжні |Fume cupboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36132000-5 |Меблі для саду |Garden furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133000-2 |Меблі для спальні, |Bedroom, dining-room and| | |їдальні та житлової |living-room furniture | | |кімнати | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133100-3 |Меблі для спальні |Bedroom furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133110-6 |Ліжка, спальне приладдя |Beds and bedding and | | |та спеціалізовані м'які |specialist soft | | |меблі |furnishings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133111-3 |Каркаси матрацні |Mattress supports | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133112-0 |Матраци |Mattresses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133113-7 |Меблі м'які |Specialist soft | | |спеціалізовані |furnishings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133114-4 |Електроковдри |Electric blankets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133115-1 |Клейонки |Rubber sheets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133116-8 |Ліжка дитячі |Cots | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133120-9 |Меблі для спальні, крім |Bedroom furniture, other| | |ліжок та спального |than beds and beddings | | |приладдя | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133121-6 |Шафи гардеробні |Wardrobes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133122-3 |Комоди |Chests of drawers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133123-0 |Столики біля ліжка |Bedside tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133200-4 |Меблі для їдальні |Dining-room furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133210-7 |Столи обідні |Dining tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133300-5 |Меблі для житлової |Living-room furniture | | |кімнати | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133310-8 |Столи та письмові столи |Desks and tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133311-5 |Столи письмові |Desks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133312-2 |Столи |Tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133313-9 |Столики журнальні |Coffee tables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36133320-1 |Полиці книжкові |Bookcases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36134000-9 |Меблі для ванної кімнати |Bathroom furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36140000-4 |Меблі та устатковання |Miscellaneous furniture | | |різні |and equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36141000-1 |Меблі металеві |Metal furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36141100-2 |Стелажі металеві |Racking | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36141200-3 |Верстаки |Work benches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36141400-5 |Табуретки металеві |Metal stools | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36141500-6 |Меблі модульні |Modular furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36142000-8 |Полиці книжкові пересувні|Mobile bookshelves | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36143000-5 |Меблі для конференц-залів|Conference-room | | | |furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36144000-2 |Устатковання виставкове |Exhibition equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36144100-3 |Стенди виставкові |Exhibition stands | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36145000-9 |Меблі бібліотечні |Library furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36145100-0 |Устатковання бібліотечне |Library equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36146000-6 |Меблі для кімнати |Lounge and | | |відпочинку та вітальні |reception-area furniture| |-------------+-------------------------+------------------------| | 36147000-3 |Меблі пластмасові та |Plastic furniture and | | |меблі з інших матеріалів |furniture of other | | | |materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36147100-4 |Меблі пластмасові |Plastic furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36147110-7 |Стільці пластмасові |Plastic chairs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36147200-5 |Меблі бамбукові |Bamboo furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36148000-0 |Вироби комплектувальні до|Parts of furniture | | |меблів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36150000-7 |Меблі шкільні |School furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36151000-4 |Столи та стільці шкільні |School tables and chairs| |-------------+-------------------------+------------------------| | 36151100-5 |Парти шкільні |Classroom desks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36151200-6 |Лавки |Benches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36152000-1 |Меблі для дитячого садка |Kindergarten furniture | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36153000-8 |Устатковання для закладів|Educational equipment | | |освіти | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36153100-9 |Устатковання навчальне |Teaching equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36153110-2 |Приладдя навчальне |Teaching supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36153200-0 |Посібники та прилади |Training aids and | | |навчальні |devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36200000-3 |Вироби ювелірні та |Jewellery and related | | |супутні товари |articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36210000-6 |Монети та медалі |Coins and medals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36211000-3 |Монети |Coins | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36212000-0 |Медалі |Medals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36220000-9 |Вироби ювелірні |Articles of jewellery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36221000-6 |Перли |Pearls | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36222000-3 |Вироби золотих справ |Goldsmiths' wares | | |майстрів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36223000-0 |Вироби з дорогоцінних |Articles of precious | | |металів |metal | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36224000-7 |Вироби з дорогоцінного та|Articles of precious or | | |напівдорогоцінного |semi-precious stones | | |каміння | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36225000-4 |Вироби срібних справ |Silversmiths' wares | | |майстрів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36226000-1 |Подарунки з нагоди виходу|Retirement gifts | | |на пенсію | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36300000-4 |Інструменти музичні та |Musical instruments and | | |частини до них |parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36310000-7 |Інструменти музичні |Musical instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36311000-4 |Піаніно |Pianos | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36312000-1 |Органи |Organs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36313000-8 |Інструменти струнні |String instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36314000-5 |Інструменти духові |Wind instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36315000-2 |Інструменти музичні з |Electrically amplified | | |електропідсилювачем |musical instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36315100-3 |Синтезатори |Synthetisers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36316000-9 |Інструменти ударні |Percussion instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36320000-0 |Частини та приладдя до |Parts and accessories of| | |музичних інструментів |musical instruments | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36400000-5 |Вироби та інвентар |Sports goods and | | |спортивні |equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36410000-8 |Інвентар для спортивних |Outdoor sports equipment| | |ігор на відкритому | | | |повітрі | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36411000-5 |Інвентар лижний |Skiing equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36411100-6 |Лижі |Skis | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36412000-2 |Інвентар для водних видів|Water-sports equipment | | |спорту | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36412100-3 |Лижі водні |Water skis | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36413000-9 |Спорядження мисливське та|Articles for hunting or | | |риболовне |fishing | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36414000-6 |Вироби туристичні |Camping goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36415000-3 |Інвентар для занять |Athletics equipment | | |спортом | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36416000-0 |Інвентар для відпочинку |Leisure equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36420000-1 |Інвентар гімнастичний |Gymnasium equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36500000-6 |Ігри та іграшки, |Games and toys; | | |атракціони |fairground amusements | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36510000-9 |Ляльки |Dolls | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36520000-2 |Іграшки |Toys | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36521000-9 |Інструменти музичні |Toy musical instruments | | |іграшкові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36522000-6 |Іграшки на колесах |Wheeled toys | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36523000-3 |Ігри-головоломки; пазли |Puzzles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36524000-0 |Ігри |Games | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36530000-5 |Вироби для розважальних |Articles for funfair, | | |заходів, настільні та |table or parlour games | | |кімнатні ігри | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36531000-2 |Карти гральні |Playing cards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36532000-9 |Відеоігри |Video games | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36533000-6 |Більярд |Billiards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36534000-3 |Автомати ігрові на монети|Coin-or disc-operated | | |та жетони |games | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36535000-0 |Каруселі, гойдалки, |Roundabouts, swings, | | |стрілкові тири та інші |shooting galleries and | | |атракціони |other fairground | | | |amusements | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36535100-1 |Гойдалки |Swings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36535200-2 |Устатковання для ігрових |Playground equipment | | |майданчиків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36600000-7 |Вироби промислові різні |Miscellaneous | | |та інші вироби |manufactured and other | | | |goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36610000-0 |Приладдя для прання |Laundry supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36620000-3 |Дошки шкільні грифельні |School slates or boards | | |та планшети з поверхнями |with writing or drawing | | |для писання і малювання |surfaces | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36621000-0 |Дошки для класів |Blackboards | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36622000-7 |Дошки грифельні для |Writing slates | | |писання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36630000-6 |Продукція штучна |Artificial products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36631000-3 |Фрукти штучні |Artificial fruit | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36632000-0 |Квіти штучні |Artificial flowers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36633000-7 |Трава штучна |Artificial grass | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36634000-4 |Газони штучні |Artificial lawn | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36635000-1 |Біжутерія |Imitation jewellery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36640000-9 |Апаратура та устатковання|Apparatus and equipment | | |демонстраційні |designed for | | | |demonstrational purposes| |-------------+-------------------------+------------------------| | 36641000-6 |Продукція інформаційна та|Information and | | |рекламна |promotion products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36650000-2 |Парасолі; палиці для |Umbrellas and sunshades;| | |прогулянок, |walking sticks and seat | | |палиці-сидіння |sticks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36651000-9 |Парасолі від сонця |Sunshades | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36652000-6 |Парасолі від дощу |Umbrellas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36653000-3 |Палиці-сидіння |Seat sticks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36654000-0 |Палиці для прогулянок |Walking sticks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36655000-7 |Деталі, оздоблення та |Parts, trimmings and | | |аксесуари до парасольок, |accessories of | | |палиць для прогулянок та |umbrellas, sunshades, | | |аналогічних виробів |walking sticks and | | | |similar articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36660000-5 |Предмети для похорону |Funeral supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36670000-8 |Устатковання для кухонь, |Kitchen equipment, | | |товари для дому та посуд |household items and | | |для закладів громадського|catering supplies | | |харчування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36671000-5 |Приладдя кухонне |Kitchen equipment | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36671100-6 |Посуд кухонний |Kitchenware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36671110-9 |Посуд глиняний |Crockery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36671120-2 |Чашки та стакани |Cups and glasses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36671121-9 |Чашки |Cups | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36671122-6 |Набори чашок |Cuplets | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36671130-5 |Тара на харчові продукти |Food containers | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36671140-8 |Каністри, фляги на воду |Water canteens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36671150-1 |Термоси |Vacuum flasks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36671160-4 |Таці |Trays | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36671200-7 |Посуд столовий та |Table and kitchen ware | | |кухонний | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36671210-0 |Посуд столовий |Tableware | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36671300-8 |Вироби фарфорові та |China and kitchenware | | |кухонний посуд | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36672000-2 |Посуд для закладів |Catering supplies | | |громадського харчування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36672100-3 |Посуд одноразовий для |Disposable catering | | |закладів громадського |supplies | | |харчування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36672110-6 |Приладдя столове та |Disposable cutlery and | | |тарілки одноразові |plates | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36672120-9 |Стакани одноразові |Disposable cups | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36672200-4 |Таці для їжі |Food trays | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36673000-9 |Мітли та щітки різних |Brooms and brushes of | | |типів |various types | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36673100-0 |Мітли |Brooms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36673200-1 |Щітки |Brushes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36673210-4 |Пензлики для малювання |Painters' brushes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36673220-7 |Пензлики косметичні |Brushes for cosmetics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36673230-0 |Щітки зубні |Toothbrushes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36673300-2 |Мітли та щітки для |Brooms and brushes for | | |прибирання будинку |household cleaning | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36673310-5 |Щітки туалетні |Toilet brushes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36674000-6 |Запальнички, предмети із |Lighters, articles of | | |горючих матеріалів, |combustible materials, | | |піротехнічні вироби, |pyrotechnics, matches | | |сірники, рідкий та |and liquid or liquefied | | |скраплений газ |gas fuels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36674100-7 |Запальнички для сигарет |Cigarette lighters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36674200-8 |Сплави пірофорні |Pyrophoric alloys | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36674300-9 |Сірники |Matches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36674400-0 |Газ до запальничок |Gas fuels for lighters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36674500-1 |Вироби піротехнічні |Pyrotechnics | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36674600-2 |Свічки |Candles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36675000-3 |Вироби для доглядання за |Articles for use with | | |волоссям |the hair | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36675100-4 |Гребені |Combs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36675200-5 |Парики |Wigs | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36680000-1 |Приладдя для казарм |Barracks supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36700000-8 |Матеріали витратні та |Consumables and consumer| | |товари широкого вжитку |goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36710000-1 |Матеріали витратні |Consumables | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36711000-8 |Набори реактивів для |Test kits | | |аналізів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36712000-5 |Фільтри |Filters | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36712100-6 |Картриджі до фільтрів |Filter cartridges | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36712200-7 |Деталі швидкозношувальні |Wearing parts | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36713000-2 |Предмети санітарії |Sanitary articles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36720000-4 |Вироби, які не |Tax-free goods | | |оподатковують | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36730000-7 |Вироби одноразові |Disposable goods | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36731000-4 |Вироби одноразового |One-use items | | |використання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36731100-5 |Презервативи |Condoms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36731200-6 |Предмети особистої |Personal items | | |гігієни | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36800000-9 |Приладдя для ручної |Handicraft and art | | |роботи та мистецтва |supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36810000-2 |Приладдя для ручної |Handicraft supplies | | |роботи | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36820000-5 |Приладдя для мистецтва |Art supplies | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36821000-2 |Пензлі для художників |Artists' brushes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36822000-9 |Пера креслярські |Drawing pens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36822100-0 |Олівці кольорові |Crayons | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36822200-1 |Олівці вугільні для |Drawing charcoal | | |малювання | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36822300-2 |Крейда для малювання |Chaiks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36822400-3 |Пастелі |Pastels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36900000-0 |Продукція спеціальної |Special-purpose product | | |призначеності | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36910000-3 |Спорядження |Police equipment | | |поліцейське/міліцейське | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36911000-0 |Мішені для тренування зі |Targets for shooting | | |стрільби |practice | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36912000-7 |Спорядження для |Anti-riot equipment | | |підтримування | | | |громадського порядку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36920000-6 |Продукція з вторинної |Recycled products | | |сировини | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36930000-9 |Засоби охоронні |Security devices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36931000-6 |Приладдя охоронне |Security fittings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36932000-3 |Сумки із захистом для |Security bags | | |перевезення цінних | | | |вантажів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36933000-0 |Пломби |Seals | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36934000-7 |Бірки |Tags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36940000-2 |Бірки вушні для тварин |Animal ear tags | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36941000-9 |Бірки вушні для великої |Bovine ear tags | | |рогатої худоби | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36950000-5 |Ящики на компост |Compost boxes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36960000-8 |Жетони |Tokens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36970000-1 |Кабіни душові |Spray booths | |-------------+-------------------------+------------------------| | 36980000-4 |Рейки снігомірні |Snow poles | |-------------+-------------------------+------------------------| | 37000000-8 |Сировина вторинна |Recovered secondary raw | | |регенерована |materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 37100000-9 |Сировина вторинна |Recovered secondary | | |регенерована металева |metal raw materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 37200000-0 |Сировина вторинна |Recovered secondary | | |регенерована неметалева |non-metal raw materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40000000-2 |Енергія електрична, газ, |Electricity, gas, | | |атомна енергія і паливо, |nuclear energy and | | |пара, гаряча вода та інші|fuels, steam, hot water | | |види енергії |and other sources of | | | |energ | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40100000-3 |Енергія електрична |Electricity | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40200000-4 |Газ вироблений |Manufactured gas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40210000-7 |Газ кам'яновугільний та |Coal gas or similar | | |аналогічні гази |gases | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40220000-0 |Газ магістральний |Mains gas | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40300000-5 |Пара, гаряча вода та |Steam, hot water and | | |подібні продукти |associated products | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40310000-8 |Вода гаряча |Hot water | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40320000-1 |Пара |Steam | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40330000-4 |Опалювання централізоване|District heating | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40340000-7 |Опалювання центральне |Long-distance heating | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40400000-6 |Енергія сонячна |Solar energy | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40410000-9 |Батареї сонячні |Solar panels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40411000-6 |Колектори сонячної |Solar collectors for | | |енергії для виробництва |heat production | | |тепла | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40412000-3 |Модулі сонячні |Solar photovoltaic | | |фотоелектричні |modules | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40420000-2 |Устатковання сонячне |Solar installation | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40500000-7 |Паливо атомне |Nuclear fuels | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40510000-0 |Уран |Uranium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 49520000-3 |Плутоній |Plutonium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40530000-6 |Матеріали радіоактивні |Radioactive materials | |-------------+-------------------------+------------------------| | 40540000-9 |Радіоізотопи |Radio-isotopes | |-------------+-------------------------+------------------------| | 41000000-9 |Вода зібрана та очищена |Collected and purified | | | |water | |-------------+-------------------------+------------------------| | 41100000-0 |Вода природна |Natural water | |-------------+-------------------------+------------------------| | 41110000-3 |Вода питна |Drinking water | |-------------+-------------------------+------------------------| | 41120000-6 |Вода непитна |Non-drinking water | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45000000-7 |Роботи будівельні |Construction work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45100000-8 |Роботи з готування |Site preparation work | | |будівельної ділянки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45110000-1 |Роботи з розбирання та |Building demolition and | | |знесення будівель та |wrecking work and | | |земляні роботи |earthmoving work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111000-8 |Роботи зі знесення |Demolition, site | | |будівель, готування і |preparation and | | |розчищування будівельних |clearance work | | |ділянок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111100-9 |Роботи зі знесення |Demolition work | | |будівель | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111200-0 |Роботи з готування і |Site preparation and | | |розчищування будівельних |clearance work | | |ділянок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111210-3 |Роботи підривні та |Blasting and associated | | |подібні роботи з виймання|rock-removal work | | |гірських порід | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111211-0 |Роботи підривні |Blasting work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111212-7 |Роботи з виймання |Rock-removal work | | |гірських порід | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111213-4 |Роботи з розчищування |Site-clearance work | | |будівельної ділянки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111214-1 |Роботи з піскоструминного|Blast-clearing work | | |очищування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111220-6 |Роботи зі зрізання дерев |Scrub-removal work | | |і кущів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111230-9 |Роботи зі стабілізування |Ground-stabilisation | | |ґрунту |work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111240-2 |Роботи з осушування |Ground-drainage work | | |ґрунту | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111250-5 |Роботи з досліджування |Ground investigation | | |ґрунту |work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111260-8 |Роботи з готування |Site-preparation work | | |ділянок до гірничих робіт|for mining | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111290-7 |Роботи з готування до |Primary works for | | |надання послуг |services | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45111291-4 |Роботи з улаштування |Site-development work | | |ділянки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112000-5 |Роботи викопувальні та |Excavating and | | |земляні |earthmoving work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112100-6 |Роботи з копання траншей |Trench-digging work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112200-7 |Роботи зі знімання |Soil-stripping work | | |ґрунтового покриву | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112210-0 |Роботи зі знімання |Topsoil-stripping work | | |поверхневого шару ґрунту | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112300-8 |Роботи з підсипання і |Infill and | | |рекультивування ґрунту |land-reclamation work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112310-1 |Роботи з підсипання |Infill work | | |ґрунту | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112320-4 |Роботи з рекультивування |Land-reclamation work | | |ґрунту | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112330-7 |Роботи з рекультивування |Site-reclamation work | | |будівельної ділянки | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112340-0 |Роботи з очищування |Soil-decontamination | | |забруднених ґрунтів |work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112350-3 |Роботи з рекультивування |Reclamation of waste | | |пустирів |land | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112400-9 |Роботи викопувальні |Excavating work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112410-2 |Роботи з викопування |Grave-digging work | | |могил | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112420-5 |Роботи з викопування |Basement excavation work| | |котлованів під фундаменти| | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112440-1 |Терасування пагорбів |Terracing of hillsides | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112441-8 |Роботи з терасування |Terracing work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112450-4 |Роботи викопувальні на |Excavation work at | | |археологічних ділянках |archaeological sites | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112500-0 |Роботи земляні |Earthmoving work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112600-1 |Вирізування і засипання |Cut and fill | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112700-2 |Роботи з ландшафтного |Landscaping work | | |планування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112710-5 |Роботи з ландшафтного |Landscaping work for | | |планування озеленених |green areas | | |ділянок | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112711-2 |Роботи з ландшафтного |Landscaping work for | | |планування парків |parks | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112712-9 |Роботи з ландшафтного |Landscaping work for | | |планування садів |gardens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112713-6 |Роботи з ландшафтного |Landscaping work for | | |планування дахових садів |roof gardens | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112714-3 |Роботи з ландшафтного |Landscaping work for | | |планування кладовищ |cemeteries | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112720-8 |Роботи з ландшафтного |Landscaping work for | | |планування спортивних |sports grounds and | | |майданчиків і зон |recreational areas | | |відпочинку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112721-5 |Роботи з ландшафтного |Landscaping work for | | |планування полів для |golf courses | | |гольфу | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112722-2 |Роботи з ландшафтного |Landscaping work for | | |планування полів для |riding areas | | |верхової їзди | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112723-9 |Роботи з ландшафтного |Landscaping work for | | |планування ігрових |playgrounds | | |майданчиків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112730-1 |Роботи з ландшафтного |Landscaping work for | | |планування доріг та |roads and motorways | | |автомобільних шляхів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45112740-4 |Роботи з ландшафтного |Landscaping work for | | |планування аеропортів |airports | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45113000-2 |Провадження робіт на |Siteworks | | |будівельних ділянках | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45120000-4 |Роботи з розвідувального |Test drilling and boring| | |буріння та свердління |work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45121000-1 |Роботи з розвідувального |Test drilling work | | |свердління | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45122000-8 |Роботи з розвідувального |Test boring work | | |буріння | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45200000-9 |Роботи з повного або |Works for complete or | | |часткового будування та |part construction and | | |роботи зі зведення |civil engineering work | | |об'єктів цивільного | | | |будівництва | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45210000-2 |Роботи з будування |Building construction | | |будівель |work | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45211000-9 |Роботи з будування |Construction work for | | |багатоквартирних житлових|multi-dwelling buildings| | |та індивідуальних |and individual houses | | |будинків | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45211100-0 |Роботи з будування |Construction work for | | |житлових будинків |houses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45211200-1 |Притулки для людей |Sheltered housing | | |похилого віку | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45211300-2 |Будинки |Houses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45211310-5 |Ванні кімнати |Bathrooms | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45211320-8 |Веранди |Porches | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45211340-4 |Будинки багатоквартирні |Multi-dwelling buildings| | |житлові | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45211341-1 |Квартири |Flats | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45211350-7 |Будинки багатофункційні |Multi-functional | | |житлові |buildings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45211360-0 |Містобудування |Urban development | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212000-6 |Роботи з будування |Construction work for | | |будівель для проведення |buildings relating to | | |дозвілля, спортивних, |leisure, sports, | | |культурних закладів, |culture, lodging and | | |закладів тимчасового |restaurants | | |розміщування та | | | |ресторанів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212100-7 |Роботи з будування |Construction work of | | |об'єктів для проведення |leisure facilities | | |дозвілля | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212110-0 |Центри дозвілля |Leisure centre | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212120-3 |Парки тематичні |Theme park | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212130-6 |Парки з атракціонами |Amusement park | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212140-9 |Об'єкти для відпочинку |Recreation installation | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212150-2 |Кінотеатри |Cinema | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212160-5 |Казино |Casino | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212170-8 |Будівлі розважальних |Entertainment building | | |закладів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212171-5 |Центри розважальні |Entertainment centre | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212172-2 |Центри відпочинку |Recreation centre | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212180-1 |Каси квиткові |Ticket offices | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212190-4 |Зведення сонцезахисних |Sun-protection works | | |споруд | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212200-8 |Роботи з будування |Construction work for | | |спортивних об'єктів |sports facilities | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212210-1 |Об'єкти спортивні |Single-purpose sports | | |спеціалізовані |facilities | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212211-8 |Ковзанки |Ice rink | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212212-5 |Роботи з будування |Construction work for | | |плавальних басейнів |swimming pool | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212220-4 |Об'єкти спортивні |Multi-purpose sports | | |багатоцільові |facilities | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212221-1 |Роботи з будування споруд|Construction work in | | |спортивних майданчиків |connection with | | | |structures for sports | | | |ground | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212222-8 |Зали гімнастичні |Gymnasium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212223-5 |Об'єкти для зимових видів|Winter-sports facilities| | |спорту | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212224-2 |Стадіони |Stadium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212225-9 |Зали спортивні |Sports hall | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212290-5 |Роботи з ремонтування і |Repair and maintenance | | |технічного обслуговування|work in connection with | | |спортивних об'єктів |sports facilities | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212300-9 |Роботи з будування |Construction work for | | |будівель для закладів |art and cultural | | |мистецтва та культури |buildings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212310-2 |Роботи з будування |Construction work for | | |будівель для виставок |buildings relating to | | | |exhibitions | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212311-9 |Галереї художні |Art gallery | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212312-6 |Центри виставкові |Exhibition centre | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212313-3 |Музеї |Museum | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212320-5 |Роботи з будування |Construction work for | | |будівель для художніх |buildings relating to | | |вистав |artistic performances | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212321-2 |Зали глядацькі |Auditorium | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212322-9 |Театри |Theatre | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212330-8 |Бібліотеки |Library | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212331-5 |Бібліотеки мультимедійні |Multimedia library | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212340-1 |Зали лекційні |Lecture hall | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212350-4 |Будівлі особливої |Buildings of particular | | |історичної чи |historical or | | |архітектурної цінності |architectural interest | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212351-1 |Пам'ятки історичні |Prehistoric monument | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212352-8 |Пам'ятки індустріальні |Industrial monument | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212353-5 |Палаци |Palace | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212354-2 |Замки |Castle | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212360-7 |Будівлі релігійні |Religious buildings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212361-4 |Церкви |Church | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212400-0 |Будівлі засобів |Accommodation and | | |тимчасового розміщування |restaurant buildings | | |та ресторанів | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212410-3 |Роботи з будування |Construction work for | | |будівель для закладів |lodging buildings | | |тимчасового розміщування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212411-0 |Готелі |Hotel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212412-7 |Гуртожитки |Hostel | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212413-4 |Засоби тимчасового |Short-stay accommodation| | |розміщування | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212420-6 |Роботи з будування |Construction work for | | |ресторанів і подібних |restaurants and similar | | |об'єктів |facilities | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212421-3 |Ресторани |Restaurant | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212422-0 |Їдальні |Canteen | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45212423-7 |Кафе |Cafeteria | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213000-3 |Роботи з будування |Construction work for | | |комерційних будівель, |commercial buildings, | | |складів, промислових |warehouses and | | |будівель і будівель, |industrial buildings, | | |пов'язаних з транспортом |buildings relating to | | | |transport | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213100-4 |Роботи з будування |Construction work for | | |комерційних будівель |commercial buildings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213110-7 |Будівлі торговельні |Shop buildings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213111-4 |Центри торговельні |Shopping centre | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213112-1 |Об'єкти торговельні |Shop units | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213120-0 |Заклади поштові |Post office | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213130-3 |Банки |Bank | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213140-6 |Ринки |Market | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213141-3 |Ринки накриті |Covered market | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213142-0 |Ринки просто неба |Open-air market | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213150-9 |Приміщення |Office block | | |адміністративні | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213200-5 |Роботи з будування |Construction work for | | |складів та промислових |warehouses and | | |будівель |industrial buildings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213210-8 |Склади-холодильники |Cold-storage | | | |installations | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213220-1 |Роботи з будування |Construction work for | | |складів |warehouses | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213221-8 |Склади-магазини |Warehouse stores | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213230-4 |Бойні |Abattoir | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213240-7 |Будівлі |Agricultural buildings | | |сільськогосподарські | | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213241-4 |Комори |Barn | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213242-1 |Стайні |Cowsheds | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213250-0 |Роботи з будування |Construction work for | | |промислових будівель |industrial buildings | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213251-7 |Об'єкти промислові |Industrial units | |-------------+-------------------------+------------------------| | 45213252-4 |Майстерні |Workshops | |-------------+-------------------------+------------------------| | 4521