Документ va040816-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.06.2016, підстава - v0371816-16

ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2013  № 40

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції № 371 від 10.06.2016}

Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг щодо ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції
№ 221 від 23.12.2013}

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, згідно з додатком 1.

2. Затвердити такі, що додаються, тимчасові інформаційні картки адміністративної послуги з:

переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (додаток 2);

видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (додаток 3);

видачі відокремленому структурному підрозділу копії ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (додаток 4);

внесення змін до переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має право виконувати на підставі діючої ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (додаток 5);

анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (додаток 11).

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції № 221 від 23.12.2013}

3. Затвердити технологічну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, згідно з додатком 6.

4. Затвердити такі, що додаються, тимчасові технологічні картки адміністративної послуги з:

переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (додаток 7);

видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (додаток 8);

видачі відокремленому структурному підрозділу копії ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (додаток 9);

внесення змін до переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має право виконувати на підставі діючої ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (додаток 10);

анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (додаток 12).

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції № 221 від 23.12.2013}

5. Відділу організаційно-методичного забезпечення ліцензування (Постоловська С.В.):

5.1. Розмістити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції України та у місці здійснення прийому суб'єктів будівельної діяльності.

5.2. Довести інформаційні та технологічні картки до відома керівників територіальних органів Держархбудінспекції України.

5.3 У разі внесення змін до відповідних законів чи інших нормативно-правових актів забезпечити внесення змін у встановленому порядку до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, тимчасових інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, затверджених цим наказом, у термін не пізніше одного місяця після набрання чинності таких змін.

6. Управлінню організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення (Петренко В.К.) забезпечити:

- розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції України;

- публікацію, в офіційному Віснику Держархбудінспекції України інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.

7. Керівникам територіальних органів Держархбудінспекції України: розробити інформаційні і технологічні картки на підставі інформаційних і технологічних карток, затверджених цим наказом, та забезпечити їх розміщення у місці здійснення прийому суб'єктів будівельної діяльності.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Сташенка В.Ю.

Голова

О.В. РибакДодаток 1
до наказу Держархбудінспекції України
01.03.2013 № 40

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 5 поверх

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четверг, 9-00 - 18-00
п'ятниця, 9-00 - 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон - (044) 291-6-904, ф. (044) 291-6-950;
E-mail : dabi@dabi.gov.ua, http://dabi.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України "Про архітектурну діяльність"

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури"

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 № 47 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури", наказ Мінрегіонбуду України від 28.10.2008 № 486 "Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів"

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про видачу ліцензії, в якій повинні міститися відомості про суб'єкта будівельної діяльності - заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні телефони - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані - для фізичної особи (підприємця);
2. Перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір виконати;
3. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
4. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав документи;
5. За наявності у заявника відокремленого структурного підрозділу, який має намір провадити будівельну діяльність, додається копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
6. Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає або надсилає поштою до органу ліцензування

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна


У разі платності:

10.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу"

10.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Одна мінімальна заробітна плата, що діє на момент видачі ліцензії.
Плата за видачу ліцензії зараховується до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації

10.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунки відповідних місцевих бюджетів, які обліковуються за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати", що сплачуються ліцензіатами за місцем реєстрації підприємства

11.

Строк надання адміністративної послуги

27 робочих днів від дня реєстрації заяви

12.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Документи подані не в повному обсязі, або в них виявлено невідповідність вимогам Порядку ліцензування, господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396

13.

Результат надання адміністративної послуги

Оформлена та видана ліцензія на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику (довіреній особі) за довіреністю форми М2 протягом трьох робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення сплати за ліцензію

16.

Примітка

На офіційному сайті Держархбудінспекції України http://dabi.gov.ua у розділі "Ліцензування" розміщенні нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, а також типові зразки заяв та інших документів, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування

Зразок (типовий)

__________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
на видачу ліцензії
(типова форма)

Заявник ____________________________________________________________________
(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника,
робочі телефони)
____________________________________________________________________________
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані:
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані)
____________________________________________________________________________

Банківські реквізити: __________________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ___________________________________
просить видати ліцензію на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із
створенням об'єктів архітектури, згідно з переліком робіт, що додається.

Ліцензія отримується вперше (за наявності раніше виданої ліцензії вказується:
серія _____ № _____, діє до ______ року, видана _________________________________
__________________________________________________________________________).
(найменування органу, який видав ліцензію)

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами і іншими нормативно-правовими
актами щодо виконання робіт, які додаються до заяви, ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.

Я __________________________________________________________________________
(для юридичної особи прізвище, ім'я, по батькові керівника),
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення
інформації (для юридичних осіб - назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, для
фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові) про видачу ліцензії в засобах
масової інформації.

До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 05.12.2007 № 1396, зі змінами від 18.01.2012 № 43
"Про відновлення дії постанови від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін
до деяких постанов Кабінету Міністрів України"), а саме:

- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір
виконувати;

- (*) дані про наявність відокремлених структурних підрозділів із зазначенням їх
місцезнаходження;

- відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та
кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове,
нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю
якості виконання робіт.

Заявник

__________________________________
(для юридичної особи посада керівника),
(фізична особа - підприємець)

____________
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М.П.

__________
Примітка. * заповнюється за наявності у заявника відокремлених структурних підрозділів (філій,
представництв), які провадитимуть будівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії, довідки
про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.Додаток 2
до наказу Держархбудінспекції України
01.03.2013 № 40

ТИМЧАСОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 5 поверх

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четверг, 9-00 - 18-00,
п'ятниця, 9-00 - 16-45;

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон - (044) 291-6-904, ф. (044) 291-6-950;
E-mail : dabi@dabi.gov.ua, http://dabi.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури"

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 № 47 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури", наказ Мінрегіонбуду України від 28.10.2008 № 486 "Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів"

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Зміна найменування юридичної особи (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією) або прізвища, імені та по батькові фізичної особи (підприємця), або місцезнаходження юридичної особи, або місця проживання фізичної особи (підприємця)

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про переоформлення ліцензії, в якій повинні міститися відомості про суб'єкта будівельної діяльності - заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні телефони - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані - для фізичної особи (підприємця), інформація про наявну ліцензію;
2. Ліцензія, яка підлягає переоформленню;
3. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
4. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає або надсилає поштою до органу ліцензування

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна


У разі платності:

9.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

9.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Плата зараховується до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації

9.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунки відповідних місцевих бюджетів, які обліковуються за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачуються ліцензіатами за місцем реєстрації підприємства"

10.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів після надходження від суб'єкта будівельної діяльності заяви.

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Документи подані не в повному обсязі, або в яких виявлено невідповідність вимогам, визначеним Порядком ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 05.12.2007 № 1396

12.

Результат надання адміністративної послуги

Переоформлена ліцензія на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, та у разі необхідності засвідчені копії (здійснюється протягом трьох робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення сплати)

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику (довіреній особі) за довіреністю форми М2

14.

Примітка

На офіційному сайті Держархбудінспекції України http://dabi.gov.ua у розділі "Ліцензування" розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, а також типові зразки заяв та інших документів, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування

Зразок (типовий)

______________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
на переоформлення ліцензії
(типова форма)

Заявник ____________________________________________________________________
(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника,
робочі телефони)
____________________________________________________________________________
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані:
____________________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані)

Банківські реквізити: __________________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ___________________________________
просить переоформити ліцензію на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із
створенням об'єктів архітектури, серії № _________, виданої "___" ____________ 20__ р.,
строком дії до "_____" __________________ 20_____ р. наказ № ____________________
___________________________________________________________________________
(орган, який видав ліцензію)

у зв'язку зі зміною місцезнаходження (назви).

Я _________________________________________________________________________
(для юридичної особи прізвище, ім'я, по батькові керівника),
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення
інформації (для юридичних осіб - назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, для
фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові) про видачу ліцензії в засобах
масової інформації.

До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 05.12.2007 № 1396, зі змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 18.01.2012 № 43 "Про відновлення дії постанови
від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України"), а саме:

- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- (*) дані про наявність відокремлених структурних підрозділів із зазначенням їх
місцезнаходження;

- оригінал ліцензії з додатком, що переоформлюється.

Заявник

________________________________
(для юридичної особи посада керівника),
(фізична особа - підприємець)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М.П.

__________
Примітка. * заповнюється за наявності у заявника відокремлених структурних підрозділів (філій,
представництв), які провадитимуть будівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії, довідки
про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.Додаток 3
до наказу Держархбудінспекції України
01.03.2013 № 40

ТИМЧАСОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 5 поверх

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четверг, 9-00 - 18-00,
п'ятниця, 9-00 - 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон - (044) 291-6-904, ф. (044) 291-6-950;
E-mail : dabi@dabi.gov.ua, http://dabi.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури"

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 № 47 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури", наказ Мінрегіонбуду України від 28.10.2008 № 486 "Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів"

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Втрата або пошкодження ліцензії чи додатка до неї

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про видачу дубліката ліцензії, в якій повинні міститися відомості про суб'єкта будівельної діяльності - заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні телефони - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані - для фізичної особи (підприємця), інформація про втрачену ліцензію;
2. До заяви додаються:
Повідомлення про втрату ліцензії чи додатка до неї, розміщене у засобах масової інформації, а у разі пошкодження ліцензії чи додатка до неї, пошкоджена ліцензія чи додаток до неї

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає або надсилає поштою до органу ліцензування

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна


У разі платності:

9.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

9.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

П'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Плата зараховується до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації

9.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунки відповідних місцевих бюджетів, які обліковуються за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем реєстрації підприємства"

10.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів після надходження від суб'єкта будівельної діяльності заяви

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Документи подані не в повному обсязі, або в них виявлено невідповідність вимогам, визначеним Порядком ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396

12.

Результат надання адміністративної послуги

Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, або додатка до неї

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику (довіреній особі) за довіреністю форми М2.

14.

Примітка

На офіційному сайті Держархбудінспекції України http://dabi.gov.ua у розділі "Ліцензування" розміщенні нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, або додатка до неї, а також типові зразки заяв та інших документів, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування

Зразок (типовий)

______________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
на видачу дубліката ліцензії
(типова форма)

Заявник ____________________________________________________________________
(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника,
робочі телефони)
____________________________________________________________________________
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані:
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані)

Банківські реквізити: __________________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ___________________________________
просить видати дублікат ліцензії на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із
створенням об'єктів архітектури, серії № _________, виданої "___" ____________ 20__ р.,
строком дії до "_____" ___________________ 20__ р. наказ № ________________, видану
____________________________________________________________________________
(назва органу, який видав ліцензію)

у зв'язку з її втратою (пошкодженням)*.

Я __________________________________________________________________________
(для юридичної особи прізвище, ім'я, по батькові керівника),
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення
інформації (для юридичних осіб - назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, для
фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові) про видачу дубліката ліцензії в
засобах масової інформації.

Заявник

_____________________________
(для юридичної особи посада керівника),
(фізична особа - підприємець)

______________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М.П.

__________
Примітка. * до заяви додаються в разі:
- втрати - повідомлення про втрату ліцензії, яке надруковане в газеті "Урядовий кур'єр"
або "Голос України", якщо ліцензія діяла на території України, або регіональній пресі,
якщо ліцензія діяла на території АР Крим, області, міст Києва та Севастополя;
- пошкодження - непридатна для користування ліцензія з додатком.Додаток 4
до наказу Держархбудінспекції України
01.03.2013 № 40

ТИМЧАСОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі для відокремленого підрозділу (філії) засвідченої копії ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 5 поверх

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четверг, 9-00 - 18-00
п'ятниця, 9-00 - 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон - (044) 291-6-904, ф. (044) 291-6-950;
E-mail : dabi@dabi.gov.ua, http://dabi.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури"

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 № 47 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури", наказ Мінрегіонбуду України від 28.10.2008 № 486 "Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів"

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява на одержання копії ліцензії відокремленому структурному підрозділу, який провадитиме будівельну діяльність на підставі виданої суб'єкту будівельної діяльності ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.
2. Засвідчена в установленому порядку копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відокремленого(них) структурного(них) підрозділу(лів) (філій) - "без права юридичної особи"

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає або надсилає поштою до органу ліцензування

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна


У разі платності:

9.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

9.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Один неоподаткований мінімуму доходів громадян.
Плата зараховується до відповідного бюджету і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби за відповідним кодом бюджетної класифікації

9.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунки відповідних місцевих бюджетів, які обліковуються за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 "Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачуються ліцензіатами за місцем реєстрації підприємства"

10.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів після надходження від суб'єкта будівельної діяльності заяви

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Документи подані не в повному обсязі, або в них виявлено невідповідність вимогам, визначеним Порядком ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396

12.

Результат надання адміністративної послуги

Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії з зазначенням місцезнаходження та назви відокремленого(них) структурного(них) підрозділу(лів) (філій)

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику (довіреній особі) за довіреністю

14.

Примітка

На офіційному сайті Держархбудінспекції України http://dabi.gov.ua у розділі "Ліцензування" розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з видачі для відокремленого структурного підрозділу (філії) копії ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, а також примірні зразки заяв та інших документів, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування

Зразок (типовий)

____________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
на видачу копії ліцензії*
для відокремленого підрозділу (філії)
(типова форма)

Заявник ____________________________________________________________________
(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника,
робочі телефони)
____________________________________________________________________________
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані:
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані)

Банківські реквізити: __________________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ___________________________________
просить надати копію ліцензії на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із
створенням об'єктів архітектури, серії № _________, виданої "___" ____________ 20__ р.,
строком дії до "_________" ___________________ 20__ р. наказ № ___________________
____________________________________________________________________________
(орган, який видав ліцензію)

для відокремленого(них) підрозділу(лів), філій.

Я __________________________________________________________________________
(для юридичної особи прізвище, ім'я, по батькові керівника),
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення
інформації (для юридичних осіб - назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, для
фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові) про видачу ліцензії в засобах
масової інформації.

До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 05.12.2007 № 1396, зі змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 18.01.2012 № 43 "Про відновлення дії постанови
від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України"), а саме:

- довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи)
відокремленого(них) підрозділу(лів), філій "без права юридичної особи",
який провадитиме будівельну діяльність на підставі виданої суб'єкту будівельної
діяльності ліцензії.

Заявник

_______________________________
(для юридичної особи посада керівника),
(фізична особа - підприємець)

_______________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М.П.

__________
Примітка. * заповнюється за наявності у заявника відокремлених структурних підрозділів (філій,
представництв), які провадитимуть будівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії,
довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.Додаток 5
до наказу Держархбудінспекції України
01.03.2013 № 40

ТИМЧАСОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з внесення змін до переліку робіт ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 5 поверх

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четверг, 9-00 - 18-00
п'ятниця, 9-00 - 16-45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон - (044) 291-6-904, ф. (044) 291-6-950;
E-mail : dabi@dabi.gov.ua, http://dabi.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури"

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 № 47 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури", наказ Мінрегіонбуду України від 28.10.2008 № 486 "Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів"

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Зміни у переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має право виконувати на підставі діючої ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява про внесення змін до переліку робіт ліцензії, в якій повинні міститися відомості про суб'єкта будівельної діяльності - заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні телефони - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані - для фізичної особи (підприємця), наявність ліцензії;
2. Оригінал ліцензії з переліком робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;
3. Зміни до переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір виконати;
4. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
5. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав документи;
6. Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає або надсилає поштою до органу ліцензування

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

10.

Строк надання адміністративної послуги

27 робочих днів після надходження від суб'єкта будівельної діяльності заяви

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Документи подані не в повному обсязі, або в них виявлено невідповідність вимогам, визначеним Порядком ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396

12.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення змін до переліку робіт ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається особисто заявнику (довіреній особі) за довіреністю форми М2

14.

Примітка

На офіційному сайті Держархбудінспекції України http://dabi.gov.ua у розділі "Ліцензування" розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з внесення змін до переліку робіт ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, а також типові зразки заяв та інших документів, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування

Зразок (типовий)

_____________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
на зміну переліку робіт
(типова форма)

Заявник ____________________________________________________________________
(для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника,
робочі телефони)
___________________________________________________________________________
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані:
____________________________________________________________________________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані)

Банківські реквізити: __________________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ___________________________________
просить внести зміни у перелік робіт ліцензії на здійснення господарської діяльності,
пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, серії _________ № ____________________,
виданої "___" __________ 20__ р., строком дії до "___" ___________ 20__ р., наказ № ___
___________________________________________________________________________
(орган, який видав ліцензію)

згідно з переліком робіт, що додається.

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами і іншими нормативно-правовими
актами щодо виконання робіт, які додаються до заяви ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.

Я __________________________________________________________________________
(для юридичної особи прізвище, ім'я, по батькові керівника),
(для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення
інформації (для юридичних осіб - назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, для
фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові) про видачу ліцензії в засобах
масової інформації.

До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 05.12.2007 № 1396, зі змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 18.01.2012 № 43 "Про відновлення дії постанови
від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України"), а саме:

- оригінал ліцензії з переліком робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;
- зміни до переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має
намір виконувати;

- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та
кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове,
нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю
якості виконання робіт.

Заявник

_____________________________
(для юридичної особи посада керівника),
(фізична особа - підприємець)

_______________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

М.П.Додаток 6
до наказу Держархбудінспекції України
01.03.2013 № 40

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дій, рішень)

1.

Реєстрація органом ліцензування заяви та документів, які до неї додаються

Головний спеціаліст відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

У день подання заяви

2.

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги, та надання їх на розгляд ліцензійної комісії

Начальник відділу, заступник начальника відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

10 днів з моменту реєстрації документів

3.

Розгляд на засіданні ліцензійної комісії документів, поданих одержувачем адміністративної послуги, та підготовка відповідного висновку

Члени ліцензійної комісії

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

10 днів з моменту подання документів на розгляд ліцензійної комісії

4.

Прийняття рішення органом ліцензування щодо видачі ліцензії

Керівник органу ліцензування та/або його заступники

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

7 днів з моменту прийняття відповідного висновку ліцензійною комісією

5.

Оформлення та видача ліцензії

Головні спеціалісти відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

3 дні з моменту надходження документу, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензіїДодаток 7
до наказу Держархбудінспекції України
01.03.2013 № 40

ТИМЧАСОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дій, рішень)

1.

Реєстрація органом ліцензування заяви та документів, які до неї додаються

Головний спеціаліст відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

У день подання заяви

2.

Розгляд органом ліцензування документів, поданих одержувачем адміністративної послуги

Начальник відділу, заступник начальника відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

10 днів з моменту реєстрації документів

3.

Прийняття рішення органом ліцензування щодо переоформлення ліцензії

Керівник органу ліцензування та/або його заступники

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

10 днів з моменту реєстрації документів

5.

Оформлення та видача переоформленої ліцензії

Головні спеціалісти відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

3 дні з моменту надходження документу, що підтверджує факт внесення плати за переоформлення ліцензіїДодаток 8
до наказу Держархбудінспекції України
01.03.2013 № 40

ТИМЧАСОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дій, рішень)

1.

Реєстрація органом ліцензування заяви та документів, які до неї додаються

Головний спеціаліст відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

У день подання заяви

2.

Розгляд органом ліцензування документів, поданих одержувачем адміністративної послуги

Начальник відділу, заступник начальника відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

10 днів з моменту реєстрації документів

3.

Прийняття рішення органом ліцензування щодо видачі дубліката ліцензії

Керівник органу ліцензування та/або його заступники

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

10 днів з моменту реєстрації документів

5.

Оформлення та видача дубліката ліцензії

Головні спеціалісти відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

3 дні з моменту надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу дубліката ліцензіїДодаток 9
до наказу Держархбудінспекції України
01.03.2013 № 40

ТИМЧАСОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з виготовлення для відокремленого підрозділу (філії) засвідченої копії ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дій, рішень)

1.

Реєстрація органом ліцензування заяви та документів, які до неї додаються

Головний спеціаліст відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

У день подання заяви

2.

Розгляд органом ліцензування документів, поданих одержувачем адміністративної послуги

Начальник відділу, заступник начальника відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

10 днів з моменту реєстрації документів

3.

Прийняття рішення органом ліцензування щодо виготовлення для відокремленого підрозділу (філії) засвідченої копії ліцензії

Керівник органу ліцензування та/або його заступники

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

10 днів з моменту реєстрації документів

5.

Оформлення та видача засвідченої копії ліцензії для відокремленого підрозділу (філії)

Головні спеціалісти відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

3 дні з моменту надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за виготовлення для відокремленого підрозділу (філії) засвідченої копії ліцензіїДодаток 10
до наказу Держархбудінспекції України
01.03.2013 № 40

ТИМЧАСОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з внесення змін до переліку робіт ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дій, рішень)

1.

Реєстрація органом ліцензування заяви та документів, які до неї додаються

Головний спеціаліст відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

У день подання заяви

2.

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги, та надання їх на розгляд ліцензійної комісії

Начальник відділу, заступник начальника відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

10 днів з моменту реєстрації документів

3.

Розгляд на засіданні ліцензійної комісії документів, поданих одержувачем адміністративної послуги, та підготовка відповідного висновку

Члени ліцензійної комісії

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

10 днів з моменту подання документів на розгляд ліцензійної комісії

4.

Прийняття рішення органом ліцензування щодо внесення змін до переліку робіт ліцензії

Керівник органу ліцензування та/або його заступники

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

7 днів з моменту прийняття відповідного висновку ліцензійною комісією

5.

Оформлення та видача ліцензії з внесеними змінами у перелік робіт

Головні спеціалісти відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

3 дні з моменту надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензіїДодаток 11
до наказу Держархбудінспекції України
01.03.2013 № 40
(у редакції наказу від 23.12.2013 № 221)

ТИМЧАСОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, 5 поверх;

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четверг, 9-00 - 18-00,
п'ятниця, 9-00 - 16-45;

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Телефон - (044) 291-6-904, ф (044) 291-6-950;
E-mail: dabi@dabi.gov.ua, http://dabi.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури".

5.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінрегіонбуду України від 27.01.2009 № 47 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури", наказ Мінрегіонбуду України від 28.10.2008 № 486 "Про затвердження Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції та її територіальних органів".

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява ліцензіата

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява на анулювання ліцензії, в якій повинні міститися відомості про суб'єкта будівельної діяльності - заявника (найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні телефони - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані - для фізичної особи (підприємця), інформація про наявну ліцензію;
2. Оригінал ліцензії, яка підлягає анулюванню;

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає або надсилає поштою до органу ліцензування.

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна.

{Наказ доповнено новим додатком 11 згідно з Наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції № 221 від 23.12.2013}Додаток 12
до наказу Держархбудінспекції України
01.03.2013 № 40
(у редакції наказу від 23.12.2013 № 221)

ТИМЧАСОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги з анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи
(дію, рішення)

Строки виконання етапів
(дію, рішення)

1.

Реєстрація органом ліцензування заяви та документів, які до неї додаються

Головний спеціаліст відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

У день подання заяви

2.

Розгляд органом ліцензування документів, поданих одержувачем адміністративної послуги

Начальник відділу, заступник начальника відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

10 днів з моменту реєстрації документів

3.

Прийняття рішення органом ліцензування щодо анулювання ліцензії

Керівник органу ліцензування та/або його заступники

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

10 днів з моменту реєстрації документів

4.

Оформлення та видача анульованої ліцензії

Головні спеціалісти відділу

Відділ організаційно-методичного забезпечення ліцензування

3 дні з моменту надходження документу, що підтверджує факт внесення плати за переоформлення ліцензії

{Наказ доповнено новим додатком 12 згідно з Наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції № 221 від 23.12.2013}

{Текст взято з сайту Держархбудінспекції України http://www.dabi.gov.ua/}вгору