Документ va032733-14, поточна редакція — Затвердження від 25.02.2014, підстава - v0118733-14

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ


21.02.2014

ПРОТОКОЛ № 32
засідання Комісії по розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування

{Протокол затверджено Наказом Міністерства інфраструктури
№ 118 від 25.02.2014}

Присутні члени комісії:

Петухов Д.В.

- директор Департаменту автомобільного транспорту (голова Комісії);

Ткаченко О.В.

- заступник директора - начальник відділу технічної та цінової політики Департаменту автомобільного транспорту (заступник голови Комісії);

Щербак А.Ю.

- заступник директора - начальник відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту;

Балін В.А.

- начальник відділу внутрішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту;

Корнієнко О.П.

- головний спеціаліст відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту (секретар комісії);

Кравченко П.В.

- головний спеціаліст відділу адміністративних послуг та ведення реєстру Управління ліцензування та адміністративних послуг Укртрансінспекції України;

Ігнатенко В.М.

- начальник відділу адміністративних послуг та ведення реєстру Укртрансінспекції України.


Залучені фахівці:

Главацький П.В.

- фахівець у галузі міжнародних автомобільних перевезень радник ВГО УТС;

Лукіна Л.В.

- виконавчий директор ВГО ВААП.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вступне слово голови комісії Петухова Д.В.

2. Доповідь головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П. по матеріалах представлених маршрутів на розгляд комісії.

3. Визначення подальшої дати проведення.

По пункту 1

СЛУХАЛИ: голову комісії Петухова Д.В., який представив усіх членів Комісії та зазначив, що проведення засідання проходить відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75 "Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні" (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 519), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358.

ВИРІШИЛИ: взяти до уваги вищезазначену інформацію.

По пункту 2

1. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ТОВ "Вега-Райзен" з паритетним партнером ТОВ "НОЙ" про відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ-ВОЛГОГРАД (час відправлення з м. Київ (14-30) - Волгоград (19-00) та звернення Міністерства транспорту Російської Федерації про погодження відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ-ВОЛГОГРАД українським перевізником ТОВ "Вега-Райзен" з російським паритетним партнером ТОВ "НОЙ".

ВИРІШИЛИ: надати згоду на відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ-ВОЛГОГРАД (час відправлення з м. Київ (14-30) - Волгоград (19-00), терміном на 3 (три) роки. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ТОВ "Авто і Світ" з паритетним партнером PKS "Tomaszow Lubelski" Sp. z.o.o. про відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту НОВОЯВОРІВСЬК-ЛЮБАЧУВ.

ВИРІШИЛИ: надати згоду на відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту НОВОЯВОРІВСЬК-ЛЮБАЧУВ (час відправлення з м. Новояворівськ (07-00) - Любачув (17-00), терміном на 3 (три) роки. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ТзОВ "Львівське АТП-14631" з паритетним партнером EWE-TRANS z.o.o. про відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ХЕРСОН-ВРОЦЛАВ.

ВИРІШИЛИ: надати згоду на відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ХЕРСОН-ВРОЦЛАВ (час відправлення з м. Херсон (21-00) - Вроцлав (14-45), терміном на 3 (три) роки. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ПП "Морозан В.В." з паритетним партнером АО "АТБ-14 Флорешты" про продовження дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КОБЛЕВО-ФЛОРЕШТИ.

ВИРІШИЛИ: відмовити у продовженні дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КОБЛЕВО-ФЛОРЕШТИ (час відправлення з м. Коблево (20-00) - Флорешти (08-00), у зв'язку з тим, що подані документи перевізником ПП "Морозан В.В." не в повному обсязі відповідають переліку документів, наведених у пункті 3.4.1 Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358, а саме відсутні наступні документи: копія діючого дозволу на виконання міжнародних перевезень та копії угод про спільну діяльність з іноземним перевізником. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив звернення Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова про продовження дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ФЛОРЕШТИ-КОБЛЕВО (час відправлення з м. Флорешти (21-00) - Коблево (08-00), який обслуговується молдавським перевізником АО "АТБ-14 Флорешты" з паритетним партнером ПП "Морозан В.В.".

ВИРІШИЛИ: відмовити у продовженні дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КОБЛЕВО-ФЛОРЕШТИ (час відправлення з м. Флорешти (21-00) - Коблево (08-00), у зв'язку з тим, що подані документи Міністерством транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова не відповідають пункту 3.4.2 Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ПП "Прикарпатський експрес" з паритетним партнером Janosik Sp. z.o.o. про внесення змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ-ВРОЦЛАВ.

ВИРІШИЛИ: відмовити у внесенні змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ-ВРОЦЛАВ (час відправлення з м. Чернівці (16-00) - Вроцлав (13-30), у зв'язку з тим, що подані документи перевізником ПП "Прикарпатський експрес" не в повному обсязі відповідають переліку документів наведених у пункті 3.3.1 Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за № 759/9358, а саме відсутні наступні документи: копія діючого дозволу на виконання міжнародних перевезень, проект тарифів на перевезення, список автобусів, що будуть використовуватись, у т.ч. резервних, підтвердження відповідності автобуса умовам перевезень (на кожний автобус за списком, довідка про наявність досвіду у перевізника щодо здійснення внутрішніх перевезень пасажирів протягом двох і більше років, або міжнародних нерегулярних чи маятникових перевезень пасажирів - одного і більше років, копії свідоцтв про проходження водіями спеціальних курсів міжнародних перевезень, копія ліцензії на право надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом та ліцензійних карток на кожний автобус за списком. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ТОВ "Євроклуб" з паритетним партнером Hauerhof Busreisen GmbH про внесення змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІГІВ-КЬОЛЬН.

ВИРІШИЛИ: надати згоду на внесення змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІГІВ-КЬОЛЬН (час відправлення з м. Чернігів (05-30) - Кьольн (03-00), терміном на 5 (п'ять) років, за умови повернення раніше виданих дозволів. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізників ТОВ "Ельбрус-Транс", ТОВ "Українські лінії" з паритетним партнером И. П. "Жолнач Александру" про продовження дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ-КИШИНІВ.

ВИРІШИЛИ: надати згоду на продовження дії дозволу до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ-КИШИНІВ (час відправлення з м. Київ (11-45) - Кишинів (07-30), терміном на 5 (п'ять) років. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

9. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив звернення Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова про продовження дії дозволів до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ-КИШИНІВ, який обслуговується молдавським перевізником И.П. "Жолнач Александру" з паритетними партнерами ТОВ "Ельбрус-Транс" та ТОВ "Українські лінії".

ВИРІШИЛИ: рекомендувати Укртрансінспекції України розглянути можливість здійснити заходи щодо вирішення питань, викладених у зверненні Міністерства транспорту і дорожньої інфраструктури Республіки Молдова (вих. № 02/6-294 від 14.02.2014) про продовження дії дозволів до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту КИЇВ-КИШИНІВ (час відправлення з м. Кишинів (07-30) - Київ (11-45), терміном на 5 (п'ять) років (копія листа додається до Протоколу), забезпечивши видачу відповідних дозволів із внесенням відповідного розкладу руху. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

10. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ПрАТ "Володимир-Волинське АТП-10707" з паритетним партнером "AGAT" B.U.H. про внесення змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛОКАЧІ-КРАСНОСТАВ.

ВИРІШИЛИ: надати згоду на внесення змін до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛОКАЧІ-КРАСНОСТАВ (час відправлення з м. Локачі (23-20) - Красностав (09-00), терміном на 5 (п'ять) років, за умови повернення раніше виданих дозволів. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

11. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ПАТ "Володимир-Волинське АТП-10707" з паритетним партнером "AGAT" B.U.H. про відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛУЦЬК-ВАРШАВА.

ВИРІШИЛИ: надати згоду на відкриття регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЛУЦЬК-ВАРШАВА (час відправлення з м. Луцьк (01-00) - Варшава (14-30), терміном на 3 (три) роки. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

12. СЛУХАЛИ: головного спеціаліста відділу зовнішніх перевезень Департаменту автомобільного транспорту Корнієнка О.П., який оголосив перевізника ПАТ "АІТ" з паритетним партнером ТОВ "ОЛІМП М" про продовження терміну дії дозволів до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ-РИГА.

ВИРІШИЛИ: надати згоду на продовження терміну дії дозволів до функціонуючого регулярного міжнародного автомобільного маршруту ЧЕРНІВЦІ-РИГА (час відправлення з м. Чернівці (10-00) - Рига (17-30), терміном на 5 (п'ять) років. За це рішення члени комісії проголосували одноголосно.

Комісія ухвалила, що за прийнятими позитивними рішеннями листи до компетентних органів іноземних держав будуть направлятись в разі звернень перевізників.

По пункту 3.

Голова комісії Петухов Д.В. запропонував визначити дату проведення наступного засідання комісії.

Прийняли рішення щодо проведення наступного засідання комісії 7 березня 2014 року.

ВИРІШИЛИ: пропозицію підтримали.


Голова комісії:


Д.В. Петухов


Протокол вів:


О.П. Корнієнко

__________

О.В. Ткаченко

__________

В.М. Ігнатенко

__________

П.В. Кравченко

__________

П.В. Главацький

__________

А.Ю. Щербак

__________

Л.В. Лукінавгору