Документ va026225-03, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2003

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації
України
С.І.Лекарь
08.07.2003

ДОВІДНИК N 26
пільг, наданих чинним законодавством юридичним
особам по сплаті податків, зборів, інших
обов'язкових платежів
станом на 01.06.2003 року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |Код пільги| Пільга | Документ | N | Дата |Початок дії|Кінець дії | Коментар | | | | | | документа |прийняття | пільги | пільги | | | | | | | |документа | | | | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 11020000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 11020025 |Сума прибутку, що не підлягає|ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР |28.12.94 | 28.12.94 | | | | | |оподаткуванню згідно із |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |міжнародними договорами |ст. 18 | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | |ЗУ "Про систему | 77/97-ВР |18.02.97 | 18.02.97 | | | | | | |оподаткування", ст. 19| ( 77/97-ВР, | | | | | | | | | | 1251-12 ) | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020032 |Не включаються до валового |ЗУ "Про внесення змін | 283/97-ВР |22.05.97 | 01.07.97 | | | | | |доходу кошти або майно, що |до Закону України "Про| ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |надходять у вигляді |оподаткування прибутку| | | | | | | | |міжнародної технічної |підприємств", | | | | | | | | |допомоги, яка надається |пп. 4.2.13 п. 4.2 | | | | | | | | |іншими державами відповідно |ст. 4 | | | | | | | | |до міжнародних угод, що | | | | | | | | | |набрали чинність у | | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | | |порядку. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020033 |Враховуються у складі валових|ЗУ "Про внесення змін | 349-IV | 24.12.02 | 01.01.03 | | | | | |витрат суми коштів або |до Закону України "Про| ( 349-15 ) | | | | | | | |вартість майна, добровільно |оподаткування прибутку| | | | | | | | |перерахованих (переданих) до |підприємств", | | | | | | | | |Державного бюджету України |пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5| | | | | | | | |або бюджетів місцевого | | | | | | | | | |самоврядування, до | | | | | | | | | |неприбуткових організацій в | | | | | | | | | |межах не менше 2 та не більше| | | | | | | | | |5 %. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020034 |Враховується у складі валових|ЗУ "Про внесення змін | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | | |витрат сума коштів, |до Закону України "Про| ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |перерахованих підприємствами |оподаткування прибутку| | | | | | | | |всеукраїнських об'єднань |підприємств", | | | | | | | | |осіб, які постраждали |пп. 5.2.3 п. 5.2 ст. 5| | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | |катастрофи, на яких працює за| | | | | | | | | |основним місцем роботи не | | | | | | | | | |менше 75 % таких осіб, цим | | | | | | | | | |об'єднанням для проведення їх| | | | | | | | | |благодійної діяльності, але | | | | | | | | | |не більше 10 % | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020035 |Враховуються у складі валових|ЗУ "Про внесення змін | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | | |витрат платника податку, |до Закону України "Про| ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |основною діяльністю яких є |оподаткування прибутку| | | | | | | | |виробництво |підприємств", | | | | | | | | |сільськогосподарської |пп. 5.2.5 п. 5.2 ст. 5| | | | | | | | |продукції, плата за землю, що| | | | | | | | | |не використовується в | | | | | | | | | |сільськогосподарському | | | | | | | | | |виробничому обороті. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020043 |Враховується в складі валових|ЗУ "Про внесення змін | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | | |витрат платника податку сума |до Закону України "Про| ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |валових внесків до додаткових|оподаткування прибутку| | | | | | | | |пенсійних планів, але не |підприємств", | | | | | | | | |більше 15 % сукупного доходу,|пп. 5.8.4 п. 5.8 ст. 5| | | | | | | | |отриманого таким працівником | | | | | | | | | |від такого платника податку | | | | | | | | | |протягом податкового періоду,| | | | | | | | | |коли відбулося таке внесення.| | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020044 |Якщо об'єкт оподаткування |ЗУ "Про внесення змін | 349-IV | 24.12.02 | 01.01.03 | | | | | |платника податку з числа |до Закону України "Про| ( 349-15 ) | | | | | | | |резидентів за результатами |оподаткування прибутку| | | | | | | | |податкового року має від'ємне|підприємств", | | | | | | | | |значення об'єкта |п. 6.1, ст. 6 | | | | | | | | |оподаткування (з урахуванням | | | | | | | | | |суми амортизаційних | | | | | | | | | |відрахувань), сума такого | | | | | | | | | |від'ємного значення підлягає | | | | | | | | | |включенню до складу валових | | | | | | | | | |витрат першого календарного | | | | | | | | | |кварталу наступного | | | | | | | | | |податкового року. Розрахунок | | | | | | | | | |об'єкта оподаткування за | | | | | | | | | |наслідками півріччя, трьох | | | | | | | | | |кварталів та року | | | | | | | | | |здійснюється з урахуванням | | | | | | | | | |від'ємного значення об'єкта | | | | | | | | | |оподаткування попереднього | | | | | | | | | |року у складі валових витрат | | | | | | | | | |таких податкових періодів | | | | | | | | | |наростаючим підсумком до | | | | | | | | | |повного погашення такого | | | | | | | | | |від'ємного значення. | | | | | | | | | |У 2003 році - з урахуванням | | | | | | | | | |Перехідних положень. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020045 |Якщо протягом звітного |ЗУ "Про внесення змін | 349-IV | 24.12.02 | 01.01.03 | | | | | |періоду витрати на придбання |до Закону України "Про| ( 349-15 ) | | | | | | | |кожного з окремих видів |оподаткування прибутку| | | | | | | | |цінних паперів, а також |підприємств", | | | | | | | | |деривативів, понесені |пп. 7.6.1 п. 7.6 ст. 7| | | | | | | | |(нараховані) платником | | | | | | | | | |податку, перевищують доходи, | | | | | | | | | |отримані (нараховані) від | | | | | | | | | |продажу (відчуження) цінних | | | | | | | | | |паперів або директвів такого | | | | | | | | | |ж виду протягом такого ж | | | | | | | | | |звітного періоду, від'ємний | | | | | | | | | |фінансовий результат | | | | | | | | | |переноситься на зменшення | | | | | | | | | |фінансових результатів від | | | | | | | | | |операцій з ціними паперами | | | | | | | | | |або деривативами такого | | | | | | | | | |виду майбутніх звітних | | | | | | | | | |періодів у порядку, | | | | | | | | | |визначеному статтею 6 цього | | | | | | | | | |Закону. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020046 |Балансові збитки від спільної|ЗУ "Про внесення змін | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | | |діяльності, понесені в |до Закону України "Про| ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |попередніх періодах, |оподаткування прибутку| | | | | | | | |зменшують доходи, отримані |підприємств", | | | | | | | | |від спільної діяльності. |пп. 7.7.5 п. 7.7 ст. 7| | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020047 |Авансовий внесок, |ЗУ "Про внесення змін | 349-IV | 24.12.02 | 01.01.03 | | | | | |передбачений підпунктом |до Закону України "Про| ( 349-15 ) | | | | | | | |7.8.2 цього пункту, не |оподаткування прибутку| | | | | | | | |справляється у разі виплати |підприємств", | | | | | | | | |дивідендів у вигляді акцій |пп. 7.8.5 п. 7.8 ст. 7| | | | | | | | |(часток, паїв), емітованих | | | | | | | | | |(випущених) підприємством, | | | | | | | | | |яке нараховує дивіденди, за | | | | | | | | | |умови, що така виплата | | | | | | | | | |ніяким чином не змінює | | | | | | | | | |пропорцій (часток) участі | | | | | | | | | |всіх акціонерів (власників) у| | | | | | | | | |статутному фонді | | | | | | | | | |підприємства-емітента, | | | | | | | | | |незалежно від того чи були | | | | | | | | | |такі акції (частки, паї) | | | | | | | | | |належним чином зареєстровані | | | | | | | | | |(відображені у зміні до | | | | | | | | | |статутних документів) чи ні, | | | | | | | | | |а також у разі виплат | | | | | | | | | |дивідендів на користь | | | | | | | | | |інститутів спільного | | | | | | | | | |інвестування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020056 |Звільняється від |ЗУ "Про внесення змін | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | | |оподаткування прибуток |до Закону України "Про| ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |підприємств, отриманий від |оподаткування прибутку| | | | | | | | |продажу на митній території |підприємств", | | | | | | | | |України спеціальних продуктів|пп. 7.13.1 п. 7.13 | | | | | | | | |дитячого харчування власного |ст. 7 | | | | | | | | |виробництва, спрямований на | | | | | | | | | |збільшення обсягів | | | | | | | | | |виробництва та зменшення | | | | | | | | | |роздрібних цін таких | | | | | | | | | |продуктів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020064 |Створення страхових резервів |ЗУ "Про внесення змін | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | | |банківськими установами та |до Закону України "Про| ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |небанківськими фінансовими |оподаткування прибутку| | | | | | | | |установами відносно сукупного|підприємств", | | | | | | | | |розміру боргових вимог банків|пп. 12.2.3 п. 12.2 | | | | | | | | |40 % до 31.12.99; 30 % - до |ст. 12 та п. 22.13 | | | | | | | | |31.10.2001, 20 % - починаючи |ст. 22 | | | | | | | | |з 1 січня 2002 року | | | | | | | | | |відноситься на валові | | | | | | | | | |витрати. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020065 |За зниженою ставкою 15 % |ЗУ "Про внесення змін | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | | |оподатковуються валові доходи|до Закону України "Про| ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |нерезидентів, що не проводять|оподаткування прибутку| | | | | | | | |підприємницької діяльності в |підприємств", п. 13.1 | | | | | | | | |Україні через постійне |ст. 13 | | | | | | | | |представництво, отримані з | | | | | | | | | |джерел на території України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020066 |Суми нарахованого податку |ЗУ "Про внесення змін | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | | |підприємств-виробників |до Закону України "Про| ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |сільськогосподарської |оподаткування прибутку| | | | | | | | |продукції зменшуються на суму|підприємств", п. 14.1 | | | | | | | | |податку на землю, що |ст. 14 | | | | | | | | |використовується в | | | | | | | | | |сільськогосподарському | | | | | | | | | |виробничому обороті. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020071 |Суми коштів або майна, що |ЗУ "Про внесення змін | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.07.97 | | | | | |отримуються безоплатно |до Закону України "Про| ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |неприбутковими організаціями |оподаткування прибутку| | | | | | | | |в порядку, визначеному |підприємств", | | | | | | | | |п. 7.11 ЗУ "Про внесення змін|пп. 4.1.6 п. 4.1 | | | | | | | | |до Закону України "Про |ст. 4 | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Зміна | 11020081 |Звільняється від |ЗУ "Про внесення змін | 1926-III |13.07.2000|22.08.2000 | | | |редакції | |оподаткування прибуток |до деяких законів | ( 1926-14 ) | | | | | | | |підприємств та організацій |України щодо | | | | | | | | |громадських організацій |оподаткування | | | | | | | | |інвалідів, майно яких є їх |підприємств та | | | | | | | | |власністю, отриманий від |організацій | | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |громадських | | | | | | | | |послуг), крім підакцизних |організацій інвалідів"| | | | | | | | |товарів та прибутку, |доповнено п. 7.12 | | | | | | | | |одержаного від грального |ст. 7 ЗУ "Про | | | | | | | | |бізнесу, де протягом |оподаткування прибутку| | | | | | | | |попереднього звітного |підприємств" | | | | | | | | |(податкового) періоду |пп. 7.12.1 | | | | | | | | |кількість інвалідів, які | | | | | | | | | |мають там основне місце | | | | | | | | | |роботи, становить не менш як | | | | | | | | | |50 % загальної чисельності | | | | | | | | | |працюючих за умови, що фонд | | | | | | | | | |оплати праці таких інвалідів | | | | | | | | | |становить протягом звітного | | | | | | | | | |періоду не менше 25 % суми | | | | | | | | | |загальних витрат на оплату | | | | | | | | | |праці, що відносяться до | | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | | |виробництва (обігу). | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу| | | | | | | | | |за наявністю дозволу на право| | | | | | | | | |користування такою пільгою, | | | | | | | | | |який надається міжвідомчою | | | | | | | | | |Комісією з питань діяльності | | | | | | | | | |підприємств та організацій | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до ЗУ | | | | | | | | | |"Про основи соціальної | | | | | | | | | |захищеності інвалідів в | | | | | | | | | |Україні". | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020082 |Не підлягають оподаткуванню |ЗУ "Про внесення змін | 639/97-ВР | 18.11.97 | 16.12.97 | | | | | |доходи, отримані |до Закону України "Про| ( 639/97-ВР ) | | | | | | | |нерезидентами, у вигляді |оподаткування прибутку| | | | | | | | |процентів або доходу |підприємств", п. 13.4 | | | | | | | | |(дисконту) на державні цінні |ст. 13 | | | | | | | | |папери, продані (розміщені) | | | | | | | | | |нерезидентами за межами | | | | | | | | | |території України через | | | | | | | | | |уповноважених | | | | | | | | | |агентів - нерезидентів, або | | | | | | | | | |процентів, сплачених | | | | | | | | | |нерезидентам за отримані | | | | | | | | | |Україною позики (кредити або | | | | | | | | | |державні зовнішні | | | | | | | | | |запозичення), які | | | | | | | | | |відображаються у Державному | | | | | | | | | |бюджеті України чи кошторисі | | | | | | | | | |НБУ. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020083 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін | 639/97-ВР | 18.11.97 | з дня | | | | | |оподаткування доходи, |до Закону України "Про| ( 639/97-ВР ) | | набрання | | | | | |одержані від володіння |оподаткування прибутку| | | чинності | | | | | |державними цінними паперами і|підприємств", п. 22.16| | | пільги | | | | | |облігаціями місцевих позик, | | | | | | | | | |придбаних до набрання | | | | | | | | | |чинності Закону України "Про | | | | | | | | | |внесення змін до Законом | | | | | | | | | |України "Про оподаткування | | | | | | | | | |прибутку підприємств". | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020085 |Зарахування сплачених за |ЗУ "Про оподаткування | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.01.98 | | | | | |митним кордоном України сум |прибутку підприємств" | ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |податку на прибуток за умови |( 334/94-ВР ), п. 19.4| | | | | | | | |письмового підтвердження |ст. 19 | | | | | | | | |податкового органу іншої | | | | | | | | | |держави щодо факту сплати | | | | | | | | | |такого податку та за | | | | | | | | | |наявності міжнародного | | | | | | | | | |договору України про усунення| | | | | | | | | |подвійного оподаткування | | | | | | | | | |доходів, ратифікованого | | | | | | | | | |Верховною Радою України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11025000 |Пільги, що надані місцевими |ЗУ "Про систему | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | | |органами влади у межах сум, |оподаткування", ст. 1 | ( 1251-12 ) | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів | | | | | | | | | |по податку на прибуток. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Доповнення | 11020184 |Враховується у складі валових|ЗУ "Про внесення змін | 349-IV |24.12.2002|01.01.2003 | | | | | |витрат суми коштів або |до Закону України "Про| ( 349-15 ) | | | | | | | |вартість майна, добровільно |оподаткування прибутку| | | | | | | | |перераховані (передані) |підприємств" п. 5.2.7 | | | | | | | | |організаціям работодавців та |ст. 5 | | | | | | | | |їх об'єднанням, створеним | | | | | | | | | |відповідно до закону з цього | | | | | | | | | |питання, у вигляді вступних, | | | | | | | | | |членських та цільових внесків| | | | | | | | | |але не більше 0,2 % фонду | | | | | | | | | |оплати праці платника податку| | | | | | | | | |у розрахунку за звітний рік. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020185 |Від оподаткування податком на|ЗУ "Про оподаткування | 283/97-ВР | 22.05.97 | 01.01.03 | | | | | |прибуток звільняється |прибутку підприємств" | ( 283/97-ВР, | | | | | | | |інвестиційний дохід, |(із внесеними змінами | 334/94-ВР ) | | | | | | | |одержаний страховиками від |ЗУ від 24.12.2002 | | | | | | | | |розміщення коштів резервів |N 349-IV ( 349-15 ), | | | | | | | | |страхування життя при |пп. 7.2.3 п. 7.2 | | | | | | | | |виконанні вимог пп. 7.2.3 |ст. 7) | | | | | | | | |п. 7.2 ст. 7 Закону. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |Вільні економічні зони | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020128 |СЕЗ "Порт Крим" В спеціальній|ЗУ "Про спеціальний | 2189-III |21.12.2000|25.01.2001 |01.01.2030 | | | | |економічній зоні "Порт Крим" |режим інвестиційної | ( 2189-14 ) | | | | | | | |прибуток підприємств - |діяльності на | | | | | | | | |суб'єктів цієї зони |територіях | | | | | | | | |оподатковується за ставкою |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |20 % до об'єкта |та спеціальну | | | | | | | | |оподаткування. |економічну зону "Порт | | | | | | | | | |Крим" в АР Крим", | | | | | | | | | |ст. 15 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про внесення змін | 2199-III |21.12.2000| | | | | | | |до деяких законодавчих| ( 2199-14 ) | | | | | | | | |актів України з питань| | | | | | | | | |оподаткування у | | | | | | | | | |зв'язку з | | | | | | | | | |запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | | |пріоритетного розвитку| | | | | | | | | |та створенням | | | | | | | | | |спеціальної | | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | | |"Порт Крим" в АР Крим"| | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 14 п. 22.5 ст. 22| | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020129 |СЕЗ "Інтерпорт Ковель". В |Указ Президента | 702/99 | 22.06.99 |01.01.2000 |01.01.2020 | | | | |спеціальній економічній зоні |України "Про | ( 702/99 ) | | | | | | | |"Інтерпорт Ковель" прибуток |спеціальну економічну | | | | | | | | |підприємств - суб'єктів цієї |зону "Інтерпорт | | | | | | | | |зони оподатковується за |Ковель", п. 14 | | | | | | | | |ставкою 20% до об'єкта | | | | | | | | | |оподаткування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020130 |Доходи, отримані |Указ Президента | 702/99 | 22.06.99 |01.01.2000 |01.01.2020 | | | | |нерезидентами з джерелом |України "Про | ( 702/99 ) | | | | | | | |походження з території |спеціальну економічну | | | | | | | | |спеціальної економічної зони |зону "Інтерпорт | | | | | | | | |"Інтерпорт Ковель", |Ковель", п. 14 | | | | | | | | |оподатковуються у розмірі 2/3| | | | | | | | | |ставок оподаткування, | | | | | | | | | |визначених ст. 13 ЗУ "Про | | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |підприємств" ( 334/94-ВР ). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020101 |СЕЗ "Донецьк" В спеціальній |ЗУ "Про спеціальні | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 |01.01.2059 | | | | |економічній зоні "Донецьк" |економічні зони та | ( 356-14 ) | | | | | | | |прибуток підприємств - |спеціальний режим | | | | | | | | |суб'єктів цієї зони |інвестиційної | | | | | | | | |оподатковується за ставкою |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |20 % до об'єкта |області" із змінами і | | | | | | | | |оподаткування. |доповненнями, ст. 13 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 7 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020102 |Доходи, отримані |ЗУ "Про спеціальні | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 |01.01.2059 | | | | |нерезидентами з джерелом |економічні зони та | ( 356-14 ) | | | | | | | |походження з території |спеціальний режим | | | | | | | | |спеціальної економічної зони |інвестиційної | | | | | | | | |"Донецьк", оподатковуються у |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |розмірі 2/3 ставок |області" із змінами | | | | | | | | |оподаткування, визначених |і доповненнями, ст. 13| | | | | | | | |ст. 13 ЗУ "Про оподаткування |----------------------+---------------+----------| | | | | | |прибутку підприємств". |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 7 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020131 |СЕЗ "Азов" В спеціальній |ЗУ "Про спеціальні | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 |01.01.2059 | | | | |економічній зоні "Азов" |економічні зони та | ( 356-14 ) | | | | | | | |прибуток підприємств - |спеціальний режим | | | | | | | | |суб'єктів цієї зони |інвестиційної | | | | | | | | |оподатковується за ставкою |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |20 % до об'єкта |області" із змінами | | | | | | | | |оподаткування. |і доповненнями, ст. 13| | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 7 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020132 |Доходи, отримані |ЗУ "Про спеціальні | 356-XIV | 24.12.98 | 01.01.99 |01.01.2059 | | | | |нерезидентами з джерелом |економічні зони та | ( 356-14 ) | | | | | | | |походження з території |спеціальний режим | | | | | | | | |спеціальної економічної зони |інвестиційної | | | | | | | | |"Азов", від провадження |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |господарської діяльності |області" із змінами | | | | | | | | |оподатковуються у розмірі 2/3|і доповненнями, ст. 13| | | | | | | | |ставок оподаткування, |----------------------+---------------+----------| | | | | | |визначених ст. 13 ЗУ "Про |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |оподаткування прибутку |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |підприємств". |абз. 7 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020133 |СЕЗ "Закарпаття" В |ЗУ "Про спеціальну | 2322-III |22.03.2001|14.01.2001 |09.12.2028 | | | | |спеціальній економічній зоні |економічну зону | ( 2322-14 ) | | | | | | | |"Закарпаття" прибуток |"Закарпаття", ст. 8 | | | | | | | | |підприємств - суб'єктів цієї | | | | | | | | | |зони оподатковується за | | | | | | | | | |ставкою 20 % до об'єкта | | | | | | | | | |оподаткування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020134 |Доходи, отримані |ЗУ "Про спеціальну | 2322-III |22.03.2001|14.01.2001 |09.12.2028 | | | | |нерезидентами з джерелом |економічну зону | ( 2322-14 ) | | | | | | | |походження з території |"Закарпаття", ст. 8 | | | | | | | | |спеціальної економічної зони | | | | | | | | | |"Закарпаття", від провадження| | | | | | | | | |господарської діяльності | | | | | | | | | |оподатковуються у розмірі 2/3| | | | | | | | | |ставок оподаткування, | | | | | | | | | |визначених ст. 13 ЗУ "Про | | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |підприємств". | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020116 |СЕЗ "Славутич" Звільняється |ЗУ "Про спеціальну | 721-XIV | 03.06.99 | 03.06.99 |01.01.2020 | | | | |на 3 роки від оподаткування |економічну зону | ( 721-14 ) | | | | | | | |прибуток підприємств - |"Славутич", п. 4 ст. 9| | | | | | | | |суб'єктів СЕЗ "Славутич", |----------------------+---------------+----------| | | | | | |отриманий від реалізації |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |інвестиційних проектів, |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |інвестиція в які є |абз. 5 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | | | |еквівалентною не менш як 200 | | | | | | | | | |тис. дол. США. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020117 |Прибуток суб'єктів СЕЗ |ЗУ "Про спеціальну | 721-XIV | 03.06.99 | 03.06.99 |01.01.2020 | | | | |"Славутич", отриманий від |економічну зону | ( 721-14 ) | | | | | | | |реалізації інвестиційних |"Славутич", п. 4 ст. 9| | | | | | | | |проектів, з четвертого по |----------------------+---------------+----------| | | | | | |шостий рік оподатковуються за|ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої|прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |ставки оподаткування. |абз. 5 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020088 |СЕЗ "Яворів". Звільняється на|ЗУ "Про спеціальну | 402-XIV | 15.01.99 | 15.01.99 |01.01.2020 | | | | |5 років від оподаткування |економічну зону | ( 402-14 ) | | | | | | | |прибуток підприємств - |"Яворів", ст. 9 | | | | | | | | |суб'єктів СЕЗ "Яворів", |----------------------+---------------+----------| | | | | | |отриманий від реалізації |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |інвестиційних проектів, |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |інвестиція в які є |абз. 5 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | | | |еквівалентною не менш як | | | | | | | | | |500 тис. дол. США. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020089 |Прибуток суб'єктів СЕЗ |ЗУ "Про спеціальну | 402-XIV | 15.01.99 | 15.01.99 |01.01.2020 | | | | |"Яворів", отриманий від |економічну зону | ( 402-14 ) | | | | | | | |реалізації інвестиційних |"Яворів", ст. 9 | | | | | | | | |проектів, з п'ятого по |----------------------+---------------+----------| | | | | | |десятий рік оподатковуються |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |за ставкою у розмірі 50 % |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |діючої ставки оподаткування. |абз. 3 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020110 |СЕЗ "Курортополіс |ЗУ "Про спеціальну | 514-XIV | 18.03.99 |01.01.2000 |01.01.2020 | | | | |Трускавець". Звільняється на |економічну зону | ( 514-14 ) | | | | | | | |3 роки від оподаткування |туристсько- | | | | | | | | |прибуток підприємств - |рекреаційного типу | | | | | | | | |суб'єктів СЕЗ "Курортополіс |"Курортополіс | | | | | | | | |Трускавець", отриманий від |Трускавець", ст. 9 | | | | | | | | |реалізації інвестиційних |----------------------+---------------+----------| | | | | | |проектів, інвестиція в які є |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |еквівалентною не менш як |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |500 тис. дол. США. |абз. 4 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020111 |Прибуток суб'єктів СЕЗ |ЗУ "Про спеціальну | 514-XIV | 18.03.99 |01.01.2000 |01.01.2020 | | | | |"Курортополіс Трускавець", |економічну зону | ( 514-14 ) | | | | | | | |отриманий від реалізації |туристсько- | | | | | | | | |інвестиційних проектів, з |рекреаційного типу | | | | | | | | |четвертого по шостий рік |"Курортополіс | | | | | | | | |оподатковується за ставкою |Трускавець", ст. 9 | | | | | | | | |у розмірі 50 % діючої ставки |----------------------+---------------+----------| | | | | | |оподаткування. |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 4 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020135 |СЕЗ "Миколаїв". Звільняється |ЗУ "Про спеціальну | 1909-III |13.07.2000|01.09.2001 |01.01.2030 | | | | |на 3 роки від оподаткування |економічну зону | ( 1909-14 ) | | | | | | | |прибуток підприємств |"Миколаїв", ст. 10 | | | | | | | | |суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", |----------------------+---------------+----------| | | | | | |отриманий від реалізації |ЗУ "Про внесення змін | 2323-III |22.03.2001| | | | | | |інвестиційних проектів, |до деяких законів | ( 2323-14 ) | | | | | | | |інвестиція в які є |України з питань | | | | | | | | |еквівалентною не менш як |оподаткування у | | | | | | | | |500-3000 тис. дол. США. |зв'язку із створенням | | | | | | | | | |спеціальної | | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | | |"Миколаїв" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 15 п. 22.5 ст. 22| | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020136 |Прибуток суб'єктів СЕЗ |ЗУ "Про спеціальну | 1909-III |13.07.2000|01.09.2001 |01.01.2030 | | | | |"Миколаїв", отриманий від |економічну зону | ( 1909-14 ) | | | | | | | |реалізації інвестиційних |"Миколаїв", ст. 10 | | | | | | | | |проектів, з четвертого по |----------------------+---------------+----------| | | | | | |шостий рік оподатковуються за|ЗУ "Про внесення змін | 2323-III |22.03.2001| | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої|до деяких законів | ( 2323-14 ) | | | | | | | |ставки оподаткування. |України з питань | | | | | | | | | |оподаткування у | | | | | | | | | |зв'язку із створенням | | | | | | | | | |спеціальної | | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | | |"Миколаїв" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 15 п. 22.5 ст. 22| | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020137 |СЕЗ "Порто-франко". |ЗУ "Про спеціальну | 1607-III |23.03.2000|01.01.2000 |01.01.2025 | | | | |Звільняється на 3 роки від |(вільну) економічну | ( 1607-14 ) | | | | | | | |оподаткування прибуток |зону "Порто-франко" на| | | | | | | | |підприємств суб'єктів СЕЗ |території Одеського | | | | | | | | |"Порто-франко", отриманий від|морського | | | | | | | | |реалізації інвестиційних |торговельного порту", | | | | | | | | |проектів, інвестиція в які є |ст. 10 | | | | | | | | |еквівалентною не менш як |----------------------+---------------+----------| | | | | | |1 млн. дол. США. |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 9 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020138 |Прибуток суб'єктів СЕЗ |ЗУ "Про спеціальну | 1607-III |23.03.2000|01.01.2000 |01.01.2025 | | | | |"Порто-франко" отриманий від |(вільну) економічну | ( 1607-14 ) | | | | | | | |реалізації інвестиційних |зону "Порто-франко" на| | | | | | | | |проектів, з четвертого по |території Одеського | | | | | | | | |шостий рік оподатковуються за|морського | | | | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої|торговельного порту", | | | | | | | | |ставки оподаткування. |ст. 10 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 9 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020139 |Установити, що на період |ЗУ "Про спеціальну | 1605-III |23.03.2000|01.01.2000 |01.01.2030 | | | | |функціонування СЕЗ |економічну зону | ( 1605-14 ) | | | | | | | |(спеціальної економічної |"Рені", ст. 9 | | | | | | | | |зони) "Рені" податок на |----------------------+---------------+----------| | | | | | |прибуток платників податку |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |цієї зони справляється з |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |врахуванням особливостей, |абз. 8 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | | | |встановлених ЗУ "Про | | | | | | | | | |спеціальну економічну зону | | | | | | | | | |Рені". | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020140 |ТПР в АР Крим. Звільняється |ЗУ "Про спеціальний | 2189-III |21.12.2000|25.01.2001 |01.01.2030 | | | | |на 3 роки від оподаткування |режим інвестиційної | ( 2189-14 ) | | | | | | | |прибуток підприємств, що |діяльності на | | | | | | | | |здійснюють свою діяльність на|територіях | | | | | | | | |території пріоритетного |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |розвитку в АР Крим, одержаний|та спеціальну | | | | | | | | |від реалізації інвестиційних |економічну зону "Порт | | | | | | | | |проектів, якщо інвестиції в |Крим" в Автономній | | | | | | | | |них еквівалентні не менш як |Республіці Крим", | | | | | | | | |100-500 тис. дол. США. |ст. 14 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про внесення змін | 2199-III |21.12.2000| | | | | | | |до деяких законодавчих| ( 2199-14 ) | | | | | | | | |актів України з питань| | | | | | | | | |оподаткування у | | | | | | | | | |зв'язку з | | | | | | | | | |запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | | |пріоритетного розвитку| | | | | | | | | |та створенням | | | | | | | | | |спеціальної | | | | | | | | | |економічної зони "Порт| | | | | | | | | |Крим" в Автономній | | | | | | | | | |Республіці Крим" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 14 п. 22.5 ст. 22| | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020141 |Прибуток підприємств, що |ЗУ "Про спеціальний | 2189-III |21.12.2000|25.01.2001 |01.01.2030 | | | | |здійснюють свою діяльність на|режим інвестиційної | ( 2189-14 ) | | | | | | | |території пріоритетного |діяльності на | | | | | | | | |розвитку в АР Крим, отриманий|територіях | | | | | | | | |від реалізації інвестиційних |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |проектів, з четвертого по |та спеціальну | | | | | | | | |шостий рік оподатковуються за|економічну зону "Порт | | | | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої|Крим" в Автономній | | | | | | | | |ставки оподаткування. |Республіці Крим", | | | | | | | | | |ст. 14 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про внесення змін | 2199-III |21.12.2000| | | | | | | |до деяких законодавчих| ( 2199-14 ) | | | | | | | | |актів України з питань| | | | | | | | | |оподаткування у | | | | | | | | | |зв'язку з | | | | | | | | | |запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | | |пріоритетного розвитку| | | | | | | | | |та створенням | | | | | | | | | |спеціальної | | | | | | | | | |економічної зони "Порт| | | | | | | | | |Крим" в Автономній | | | | | | | | | |РеспубліціКрим" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 14 п. 22.5 ст. 22| | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020142 |ТПР у Волинській області. |ЗУ "Про спеціальний | 2354-III |05.04.2001|11.05.2001 |01.01.2030 | | | | |Звільняється на 3 роки від |режим інвестиційної | ( 2354-14 ) | | | | | | | |оподаткування прибуток |діяльності на | | | | | | | | |підприємств, що здійснюють |території | | | | | | | | |свою діяльність на території |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |пріоритетного розвитку у |у Волинській області",| | | | | | | | |Волинській області, одержаний|ст. 9 | | | | | | | | |від реалізації інвестиційних |----------------------+---------------+----------| | | | | | |проектів, якщо інвестиції в |ЗУ "Про внесення змін | 2355-III |05.04.2001| | | | | | |них еквівалентні не менш як |до деяких законів | ( 2355-14 ) | | | | | | | |250 тис. дол. США. |України з питань | | | | | | | | | |оподаткування у | | | | | | | | | |зв'язку з | | | | | | | | | |запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |території | | | | | | | | | |пріоритетного розвитку| | | | | | | | | |у Волинській області" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 16 п. 22.5 ст. 22| | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020103 |ТПР у Донецькій області. |ЗУ "Про спеціальні | 356-XIV |24.12.98 | 01.01.99 |01.01.2029 | | | | |Звільняється на 3 роки від |економічні зони та | ( 356-14 ) | | | | | | | |оподаткування прибуток |спеціальний режим | | | | | | | | |підприємств, що здійснюють |інвестиційної | | | | | | | | |свою діяльність на територіях|діяльності в Донецькій| | | | | | | | |пріоритетного розвитку в |області" із змінами | | | | | | | | |Донецькій області, одержаний |і доповненнями, ст. 14| | | | | | | | |від реалізації інвестиційних |----------------------+---------------+----------| | | | | | |проектів, якщо інвестиції в |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |них еквівалентні не менш як |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |1 млн. дол. США. |абз. 7 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020104 |Прибуток підприємств, що |ЗУ "Про спеціальні | 356-XIV |24.12.98 | 01.01.99 |01.01.2029 | | | | |здійснюють свою діяльність на|економічні зони та | ( 356-14 ) | | | | | | | |території пріоритетного |спеціальний режим | | | | | | | | |розвитку у Донецькій області,|інвестиційної | | | | | | | | |отриманий від реалізації |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |інвестиційних проектів, з |області" із змінами | | | | | | | | |четвертого по шостий рік |і доповненнями, ст. 14| | | | | | | | |оподатковуються за ставкою у |----------------------+---------------+----------| | | | | | |розмірі 50 % діючої ставки |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |оподаткування. |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 7 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020106 |Доходи нерезидентів України, |ЗУ "Про спеціальні | 356-XIV |24.12.98 | 01.01.99 |01.01.2029 | | | | |отримані від реалізації |економічні зони та | ( 356-14 ) | | | | | | | |інвестиційних проектів на |спеціальний режим | | | | | | | | |територіях пріоритетного |інвестиційної | | | | | | | | |розвитку в Донецькій області,|діяльності в Донецькій| | | | | | | | |оподатковуються у розмірі 2/3|області" із змінами | | | | | | | | |ставок оподаткування, |і доповненнями, ст. 14| | | | | | | | |визначених ст. 13 ЗУ "Про |----------------------+---------------+----------| | | | | | |оподаткування прибутку |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |підприємств". |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 7 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020119 |Дивіденди, що сплачуються |ЗУ "Про спеціальні | 356-XIV |24.12.98 | 01.01.99 |01.01.2029 | | | | |інвестору суб'єктом |економічні зони та | ( 356-14 ) | | | | | | | |підприємницької діяльності, |спеціальний режим | | | | | | | | |який реалізує інвестиційний |інвестиційної | | | | | | | | |проект на територіях |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |пріоритетного розвитку в |області" із змінами | | | | | | | | |Донецькій області, |і доповненнями, ст. 14| | | | | | | | |оподатковуються за ставкою |----------------------+---------------+----------| | | | | | |10 %. |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 7 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020124 |ТПР у Житомирській області. |ЗУ "Про спеціальний | 1276-XIV | 03.12.99 |01.01.2000 |01.01.2030 | | | | |Звільняється на 3 роки від |режим інвестиційної | ( 1276-14 ) | | | | | | | |оподаткування прибуток |діяльності на | | | | | | | | |підприємств, що здійснюють |територіях | | | | | | | | |свою діяльність на територіях|пріоритетного розвитку| | | | | | | | |пріоритетного розвитку у |в Житомирській | | | | | | | | |Житомирській області, |області", п. 4 ст. 9 | | | | | | | | |одержаний від реалізації |----------------------+---------------+----------| | | | | | |інвестиційних проектів, якщо |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |інвестиції в них еквівалентні|прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |не менш як 200-500 тис. дол. |абз. 8 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | | | |США. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020125 |Прибуток підприємств, що |ЗУ "Про спеціальний | 1276-XIV | 03.12.99 |01.01.2000 |01.01.2030 | | | | |здійснюють свою діяльність на|режим інвестиційної | ( 1276-14 ) | | | | | | | |території пріоритетного |діяльності на | | | | | | | | |розвитку у Житомирській |територіях | | | | | | | | |області, отриманий від |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |реалізації інвестиційних |в Житомирській | | | | | | | | |проектів, з четвертого по |області", п. 4 ст. 9 | | | | | | | | |шостий рік оподатковуються за|----------------------+---------------+----------| | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої|ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |ставки оподаткування. |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 8 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020096 |ТПР у Закарпатській області. |ЗУ "Про спеціальний | 357-XIV | 09.12.98 | 09.12.98 |09.12.2013 | | | | |Звільняється на 2 роки від |режим інвестиційної | ( 357-14 ) | | | | | | | |оподаткування прибуток |діяльності у | | | | | | | | |підприємств, що здійснюють |Закарпатській | | | | | | | | |свою діяльність на територіях|області", ст. 2 | | | | | | | | |пріоритетного розвитку у | | | | | | | | | |Закарпатській області, | | | | | | | | | |одержаний від реалізації | | | | | | | | | |інвестиційних проектів, якщо | | | | | | | | | |інвестиції в них еквівалентні| | | | | | | | | |не менш як 250 тис. дол. США.| | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020097 |Прибуток підприємств, що |ЗУ "Про спеціальний | 357-XIV | 09.12.98 | 09.12.98 |09.12.2013 | | | | |здійснюють свою діяльність на|режим інвестиційної | ( 357-14 ) | | | | | | | |території пріоритетного |діяльності у | | | | | | | | |розвитку у Закарпатській |Закарпатській | | | | | | | | |області, отриманий від |області", ст. 2 | | | | | | | | |реалізації інвестиційних | | | | | | | | | |проектів, з третього по | | | | | | | | | |п'ятий рік оподатковуються за| | | | | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої| | | | | | | | | |ставки оподаткування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020108 |ТПР у Луганській області. |ЗУ "Про спеціальний | 970-XIV | 18.12.99 |01.01.2000 |01.01.2030 | | | | |Звільняється на 3 роки від |режим інвестиційної | ( 970-14 ) | | | | | | | |оподаткування прибуток |діяльності на | | | | | | | | |підприємств, що здійснюють |територіях | | | | | | | | |свою діяльність на територіях|пріоритетного розвитку| | | | | | | | |пріоритетного розвитку у |в Луганській області",| | | | | | | | |Луганській області, одержаний|ст. 8 | | | | | | | | |від реалізації інвестиційних |----------------------+---------------+----------| | | | | | |проектів, якщо інвестиції в |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |них еквівалентні не менш як |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |1 млн. дол. США. |абз. 6 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020109 |Прибуток підприємств, що |ЗУ "Про спеціальний | 970-XIV | 18.12.99 |01.01.2000 |01.01.2030 | | | | |здійснюють свою діяльність на|режим інвестиційної | ( 970-14 ) | | | | | | | |території пріоритетного |діяльності на | | | | | | | | |розвитку у Луганській |територіях | | | | | | | | |області, отриманий від |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |реалізації інвестиційних |в Луганській області",| | | | | | | | |проектів, з четвертого по |ст. 8 | | | | | | | | |шостий рік оподатковуються за|----------------------+---------------+----------| | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої|ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |ставки оподаткування. |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 6 п. 22.5 ст. 22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020144 |ТПР у м. Шостка. Звільняється|Указ Президента | 726/99 | 27.06.99 |01.01.2000 |01.01.2030 | | | | |на 3 роки від оподаткування |України "Про | ( 726/99 ) | | | | | | | |прибуток підприємств, що |спеціальний режим | | | | | | | | |здійснюють свою діяльність на|інвестиційної | | | | | | | | |території пріоритетного роз- |діяльності в місті | | | | | | | | |витку у м. Шостка, одержаний |Шостка", п. 6 | | | | | | | | |від реалізації інвестиційних | | | | | | | | | |проектів, якщо інвестиції в | | | | | | | | | |них еквівалентні не менш як | | | | | | | | | |200-1000 тис. дол. США. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020145 |Прибуток підприємств, що |Указ Президента | 726/99 | 27.06.99 |01.01.2000 |01.01.2030 | | | | |здійснюють свою діяльність на|України "Про | ( 726/99 ) | | | | | | | |території пріоритетного роз- |спеціальний режим | | | | | | | | |витку у м. Шостка отриманий |інвестиційної | | | | | | | | |від реалізації інвестиційних |діяльності в місті | | | | | | | | |проектів, з четвертого по |Шостка", п. 6 | | | | | | | | |шостий рік оподатковуються за| | | | | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої| | | | | | | | | |ставки оподаткування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020146 |ТПР у м. Харкові. |ЗУ "Про спеціальний | 1714-III |11.05.2000|01.01.2000 |01.01.2030 | | | | |Звільняється на 3 роки від |режим інвестиційної | ( 1714-14 ) | | | | | | | |оподаткування прибуток |діяльності на | | | | | | | | |підприємств, що здійснюють |території міста | | | | | | | | |свою діяльність на |Харкова" | | | | | | | | |території пріоритетного |----------------------+---------------+----------| | | | | | |розвитку у м. Харкові, |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |одержаний від реалізації |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |інвестиційних проектів, якщо |п. 22.5 ст. 22 абз. 12| | | | | | | | |інвестиції в них еквівалентні| | | | | | | | | |не менш як 0,5-3 млн. дол. | | | | | | | | | |США. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020147 |Прибуток підприємств, що |ЗУ "Про спеціальний | 1714-III |11.05.2000|01.01.2000 |01.01.2030 | | | | |здійснюють свою діяльність на|режим інвестиційної | ( 1714-14 ) | | | | | | | |території пріоритетного |діяльності на | | | | | | | | |розвитку у м. Харкові, |території міста | | | | | | | | |області, отриманий від |Харкова" | | | | | | | | |реалізації інвестиційних |----------------------+---------------+----------| | | | | | |проектів, з четвертого по |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | |шостий рік оподатковуються за|прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої|п. 22.5 ст. 22 абз. 12| | | | | | | | |ставки оподаткування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020148 |ТПР у Чернігівській області. |Указ Президента | 729/99 | 27.06.99 |01.01.2000 |01.01.2030 | | | | |Звільняється на 3 роки від |України "Про | ( 729/99 ) | | | | | | | |оподаткування прибуток |спеціальний режим | | | | | | | | |підприємств, що здійснюють |інвестиційної | | | | | | | | |свою діяльність на територіях|діяльності на | | | | | | | | |пріоритетного розвитку у |територіях | | | | | | | | |Чернігівській області, |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |одержаний від реалізації |в Чернігівській | | | | | | | | |інвестиційних проектів, якщо |області", ст. 5 | | | | | | | | |інвестиції в них еквівалентні| | | | | | | | | |не менш як 500 тис. дол. США.| | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020149 |Прибуток підприємств, що |Указ Президента | 729/99 | 27.06.99 |01.01.2000 |01.01.2030 | | | | |здійснюють свою діяльність на|України "Про | ( 729/99 ) | | | | | | | |території пріоритетного |спеціальний режим | | | | | | | | |розвитку у Чернігівській |інвестиційної | | | | | | | | |області, отриманий від |діяльності на | | | | | | | | |реалізації інвестиційних |територіях | | | | | | | | |проектів, з четвертого по |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |шостий рік оподатковуються за|в Чернігівській | | | | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої|області", ст. 5 | | | | | | | | |ставки оподаткування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020150 |Технопарки. Суми податку з |ЗУ "Про спеціальний | 991-III |16.07.99 |01.01.2000 |01.01.2015 | | | | |прибутку, одержаного від |режим інвестиційної | ( 991-14 ) | | | | | | | |виконання інноваційних |та інноваційної | | | | | | | | |проектів, нараховані у |діяльності | | | | | | | | |порядку, встановленому |технологічних парків | | | | | | | | |Законом України "Про |"Напівпровідникові | | | | | | | | |оподаткування прибутку |технології і | | | | | | | | |підприємств" ( 334/94-ВР ), |матеріали, | | | | | | | | |технологічні парки, їх |оптоелектроніка та | | | | | | | | |учасники, дочірні та спільні |сенсорна техніка", | | | | | | | | |підприємства не перераховують|"Інститут | | | | | | | | |до бюджету, а зараховують на |електрозварювання | | | | | | | | |спеціальні рахунки та |імені Є.О.Патона", | | | | | | | | |використовують зазначені суми|"Інститут | | | | | | | | |виключно на наукову та |монокристалів", | | | | | | | | |науково-технічну діяльність, |"Вуглемаш" | | | | | | | | |розвиток власних |----------------------+---------------+----------| | | | | | |науково-технологічних і |ЗУ "Про внесення змін | 1749-III |01.06.2001| | | | | | |дослідно-експериментальних |до деяких законів | ( 1749-14 ) | | | | | | | |баз. |України з питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про внесення змін | 2744-III |04.10.2001| | | | | | | |до деяких законів | ( 2744-14 ) | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020181 |Прибуток підприємств, що |ЗУ "Про спеціальний | 2354-III |05.04.2001|11.05.2001 |01.01.2030 | | | | |здійснюють свою діяльність на|режим інвестиційної | ( 2354-14 ) | | | | | | | |території пріоритетного |діяльності на | | | | | | | | |розвитку у Волинській |території | | | | | | | | |області, отриманий від |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |реалізації інвестиційних |у Волинській області",| | | | | | | | |проектів, з четвертого по |ст. 9 | | | | | | | | |шостий рік оподатковуються за|----------------------+---------------+----------| | | | | | |ставкою у розмірі 50 % діючої|ЗУ "Про внесення змін | 2355-III |05.04.2001|11.05.2001 | | | | | |ставки оподаткування. |до деяких законів | ( 2355-14 ) | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | |оподаткування у | | | | | | | | | |зв'язку з | | | | | | | | | |запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |території | | | | | | | | | |пріоритетного розвитку| | | | | | | | | |у Волинській області" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування | 334/94-ВР | 28.12.94 | | | | | | | |прибутку підприємств",| ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |абз. 16 п. 22.5 ст. 22| | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | |Економічні експерименти | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020090 |Чорнобильська АЕС. На період |ЗУ "Про загальні | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | | |підготовки до зняття і зняття|засади подальшої | ( 309-14 ) | | | | | | | |з експлуатації енергоблоків |експлуатації і зняття | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС та |з експлуатації | | | | | | | | |перетворення об'єкта |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | |"Укриття" на екологічно |перетворення | | | | | | | | |безпечну систему, |зруйнованого | | | | | | | | |звільняється від |четвертого енергоблоку| | | | | | | | |оподаткування прибуток |цієї АЕС на екологічно| | | | | | | | |Чорнобильської АЕС, якщо ці |безпечну систему" | | | | | | | | |кошти використовуються на |(пп. 7.13.2 п. 7.13 | | | | | | | | |фінансування робіт з |ст. 7 Закону України | | | | | | | | |підготовки до зняття і зняття|"Про оподаткування | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |прибутку підприємств" | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | | |екологічно безпечну систему. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020091 |Звільняється від |ЗУ "Про загальні | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | | |оподаткування прибуток |засади подальшої | ( 309-14 ) | | | | | | | |підприємств, отриманий за |експлуатації і зняття | | | | | | | | |рахунок міжнародної технічної|з експлуатації | | | | | | | | |допомоги, яка надається на |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | |безоплатній та безповоротній |перетворення | | | | | | | | |основі для подальшої |зруйнованого | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до |четвертого енергоблоку| | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків |цієї АЕС на екологічно| | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |безпечну систему" | | | | | | | | |експлуатації, перетворення |(пп. 7.13.2 п. 7.13 | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |ст. 7 ЗУ "Про | | | | | | | | |екологічно безпечну систему |оподаткування прибутку| | | | | | | | |та забезпечення соціального |підприємств" | | | | | | | | |захисту персоналу |( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС і | | | | | | | | | |населення міста Славутич. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Зміни | 11020113 |Автомобілебудування. |ЗУ "Про стимулювання | 535/97-ВР | 19.09.97 | 19.09.97 |01.01.2008 | | |Доповнення | |Тимчасово, до 1 січня 2008 |виробництва | ( 535/97-ВР ) | | | | | | | |року для підприємств по |автомобілів в Україні"| | | | | | | | |виробництву автомобілів, |----------------------+---------------+----------| | | | | | |автобусів і комплектуючих |(пп. 22.21.3 п. 22.21 | 2779-III | 19.09.97 | | | | | | |виробів до них, які |ст. 22 ЗУ "Про | ( 2779-14 ) | | | | | | | |здійснюють свою діяльність |оподаткування прибутку| | | | | | | | |відповідно до Закону України |підприємств" | | | | | | | | |"Про стимулювання виробництва|( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |автомобілів в Україні", | | | | | | | | | |об'єкт оподаткування, | | | | | | | | | |визначений за наслідками | | | | | | | | | |звітного податкового року, | | | | | | | | | |зменшується на суму коштів, | | | | | | | | | |які направляються на | | | | | | | | | |погашення кредитів, отриманих| | | | | | | | | |для реалізації інвестиційної | | | | | | | | | |програми, затвердженої | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України, | | | | | | | | | |та реінвестуються | | | | | | | | | |підприємством у розвиток | | | | | | | | | |власного виробництва та | | | | | | | | | |виробництво матеріалів і | | | | | | | | | |комплектуючих виробів для | | | | | | | | | |автомобілебудування, а також | | | | | | | | | |на суму нарахованих та | | | | | | | | | |сплачених засновникам | | | | | | | | | |дивідендів, які | | | | | | | | | |реінвестуються ними на ці ж | | | | | | | | | |цілі. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Зміни | 11020115 |Дія пп. 5.5.2 Закону України |ЗУ "Про стимулювання | 535/97-ВР | 19.09.97 | 19.09.97 |01.01.2008 | | |Доповнення | |"Про оподаткування прибутку |виробництва | ( 535/97-ВР ) | | | | | | | |підприємств" не поширюється |автомобілів в Україні"| | | | | | | | |на підприємства по |----------------------+---------------+----------| | | | | | |виробництву автомобілів і |(пп. 22.21.5 п. 22.21 | 2779-III | 19.09.97 | | | | | | |комплектуючих до них, які |ст. 22 ЗУ "Про | ( 2779-14 ) | | | | | | | |здійснюють свою діяльність |оподаткування прибутку| | | | | | | | |відповідно до Закону України |підприємств" | | | | | | | | |"Про стимулювання виробництва|( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |автомобілів в Україні", | | | | | | | | | |строком до 1 січня 2008 року.| | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020122 |Київміськбуд. Кошти, внесені |ЗУ "Про внесення змін | 1694-III |20.04.2000|18.05.2000 |01.01.2006 | | | | |суб'єктами підприємницької |до деяких законодавчих| ( 1694-14 ) | | | | | | | |діяльності на житлові ощадні |актів України у | | | | | | | | |рахунки громадян, які |зв'язку з прийняттям | | | | | | | | |перебувають з ними у трудових|Закону України "Про | | | | | | | | |відносинах, включаються |проведення | | | | | | | | |до складу валових витрат |експерименту в | | | | | | | | |платника податку в розмірі, |житловому будівництві | | | | | | | | |що не перевищує 10 % його |на базі холдингової | | | | | | | | |валового доходу за звітний |компанії | | | | | | | | |період. |"Київміськбуд" | | | | | | | | | |(п. 22.25 ст. 22 ЗУ | | | | | | | | | |"Про оподаткування | | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020123 |Внески, спрямовані |ЗУ "Про внесення змін | 1694-III |20.04.2000|18.05.2000 |01.01.2006 | | | | |уповноваженими банками до |до деяких законодавчих| ( 1694-14 ) | | | | | | | |спеціального резерву |актів України у | | | | | | | | |довгострокових житлових |зв'язку з прийняттям | | | | | | | | |ощадних вкладів, включаються |ЗУ "Про проведення | | | | | | | | |до складу валових витрат |експерименту в | | | | | | | | |таких банків. |житловому будівництві | | | | | | | | | |на базі холдингової | | | | | | | | | |компанії | | | | | | | | | |"Київміськбуд" | | | | | | | | | |(п. 5.2.12 ст. 5 ЗУ | | | | | | | | | |"Про оподаткування | | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020153 |Суднобудівна промисловість. |ЗУ "Про заходи щодо | 1242-XIV | 18.11.99 |01.01.2000 |01.01.2005 | | | | |Суми авансових платежів та |державної підтримки | ( 1242-14 ) | | | | | | | |попередньої оплати |суднобудівної | | | | | | | | |суднобудівної промисловості, |промисловості | | | | | | | | |отримані від замовників |в Україні" | | | | | | | | |суден, зараховуються на | | | | | | | | | |окремі рахунки цих | | | | | | | | | |підприємств, не підлягають | | | | | | | | | |безспірному списанню та | | | | | | | | | |використовуються лише за | | | | | | | | | |цільовим призначенням | | | | | | | | | |відповідно до контрактних | | | | | | | | | |зобов'язань зазначених | | | | | | | | | |підприємств. Ці суми | | | | | | | | | |включаються до складу валових| | | | | | | | | |доходів таких підприємств з | | | | | | | | | |метою визначення прибутку, що| | | | | | | | | |підлягає оподаткуванню згідно| | | | | | | | | |з Законом України "Про | | | | | | | | | |оподаткування прибутку | | | | | | | | | |підприємств" ( 334/94-ВР ), в| | | | | | | | | |момент здачі судна замовнику,| | | | | | | | | |а витрати суднобудівних | | | | | | | | | |підприємств, здійснені ними | | | | | | | | | |за рахунок авансових | | | | | | | | | |платежів та попередньої | | | | | | | | | |оплати відповідно до їх | | | | | | | | | |цільового призначення, | | | | | | | | | |включаються до складу валових| | | | | | | | | |витрат з метою визначення | | | | | | | | | |прибутку, що підлягає | | | | | | | | | |оподаткуванню, в податковому | | | | | | | | | |періоді, на який припадає | | | | | | | | | |дата збільшення валових | | | | | | | | | |доходів на суму зазначених | | | | | | | | | |платежів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020127 |Звільняються від |ЗУ "Про оподаткування | 1288-XIV | 14.12.99 |18.01.2000 | | | | | |оподаткування доходи |прибутку підприємств",| ( 1288-14 ) | | | | | | | |заготівельних підприємств від|пп. 7.13.5 п. 7.13 | | | | | | | | |продажу відповідно до закону |ст. 7 ( 334/94-ВР ) | | | | | | | | |окремих видів відходів як | | | | | | | | | |вторинної сировини за | | | | | | | | | |переліком, визначеним | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020154 |Космічна діяльність. Для |ЗУ "Про державну | 1559-III |16.03.2000|25.04.2000 |31.12.2009 | | | | |суб'єктів космічної |підтримку космічної | ( 1559-14 ) | | | | | | | |діяльності установлюється |діяльності", пп. 6 | | | | | | | | |щорічна 20 відсоткова норма |п. 3 ст. 5. (пп. 8.6.3| | | | | | | | |прискореної амортизації |п. 8.6 ст. 8 ЗУ "Про | | | | | | | | |основних фондів групи 3. |оподаткування прибутку| | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020155 |Враховуються в складі валових|ЗУ "Про внесення змін | 283/97-ВР | 22.05.97 | 27.10.99 | | | | | |витрат суми витрат, |до Закону України "Про| ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |пов'язаних з безоплатним |оподаткування прибутку| | | | | | | | |наданням працівникам |підприємств", | | | | | | | | |вугільної промисловості, |пп. 5.2.11 п. 5.2 | | | | | | | | |непрацюючим пенсіонерам, |ст. 5 | | | | | | | | |які мають стаж роботи на | | | | | | | | | |підприємствах галузі не менш | | | | | | | | | |як 10 років на підземних | | | | | | | | | |роботах або не менш як 20 | | | | | | | | | |років на поверхні, | | | | | | | | | |інвалідам з числа осіб, що | | | | | | | | | |під час роботи на цих | | | | | | | | | |підприємствах отримали | | | | | | | | | |каліцтво або професійні | | | | | | | | | |захворювання, а також сім'ям | | | | | | | | | |працівників вугільної | | | | | | | | | |промисловості, що загинули на| | | | | | | | | |виробництві, які отримують | | | | | | | | | |пенсію в разі втрати | | | | | | | | | |годувальника, вугілля на | | | | | | | | | |побутові потреби за нормами, | | | | | | | | | |що встановлюються у порядку, | | | | | | | | | |визначеному Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020156 |Звільняються від |ЗУ "Про позашкільну | 1841-III |22.06.2000|01.08.2000 | | | | | |оподаткування доходи у |освіту" | ( 1841-14 ) | | | | | | | |вигляді коштів, матеріальних |----------------------+---------------+----------| | | | | | |цінностей та нематеріальних |(ЗУ "Про оподаткування| (283/97-ВР) |(22.05.97)| | | | | | |активів, одержані |прибутку підприємств" | ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |позашкільними навчальними |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | |закладами, незалежно від |п. 7.13.6 ст. 7) | | | | | | | | |підпорядкування, типу і форми| | | | | | | | | |власності, від здійснення або| | | | | | | | | |на здійснення діяльності, | | | | | | | | | |передбаченої їх статутом. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020158 |Втрати бюджету від |ЗУ "Про внесення змін | 1807-III |08.06.2000|08.07.2000 | | | | | |особливості оподаткування |до деяких законодавчих| ( 1807-14 ) | | | | | | | |прибутку, отриманого від |актів" | | | | | | | | |виконання угоди про розподіл |----------------------+---------------+----------| | | | | | |продукції, а саме: якщо |(ЗУ "Про оподаткування| (283/97-ВР) |(22.05.97)| | | | | | |об'єкт оподаткування |прибутку підприємств" | ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |інвестора за результатами |( 334/94-ВР ), п. 7.17| | | | | | | | |звітного періоду має від'ємне|ст. 7) | | | | | | | | |значення (з урахуванням суми |----------------------+---------------+----------| | | | | | |амортизаційних відрахувань), |ЗУ "Про угоди про | 1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | |дозволяється відповідне |розподіл продукції" | ( 1039-14 ) | | | | | | | |зменшення об'єкта | | | | | | | | | |оподаткування наступного | | | | | | | | | |періоду, а також кожного з | | | | | | | | | |наступних періодів, без | | | | | | | | | |обмеження строку перенесення | | | | | | | | | |на наступні періоди для цілей| | | | | | | | | |оподаткування, до повного | | | | | | | | | |погашення від'ємного значення| | | | | | | | | |об'єкта оподаткування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020159 |Втрати бюджету від |ЗУ "Про внесення змін | 1807-III |08.06.2000|08.07.2000 | | | | | |особливості оподаткування |до деяких законодавчих| ( 1807-14 ) | | | | | | | |прибутку, отриманого від |актів" | | | | | | | | |виконання угоди про розподіл |----------------------+---------------+----------| | | | | | |продукції, а саме: за рахунок|(ЗУ "Про оподаткування| (283/97-ВР) |(22.05.97)| | | | | | |збільшення витрат при |прибутку підприємств" | ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |встановленні угодою норм |( 334/94-ВР ), п. 7.17| | | | | | | | |амортизації (включаючи |ст. 7) | | | | | | | | |амортизацію витрат, |----------------------+---------------+----------| | | | | | |пов'язаних з видобутком |ЗУ "Про угоди про | 1039-XIV | 14.09.99-| | | | | | |корисних копалин) вищих від |розподіл продукції" | ( 1039-14 ) | | | | | | | |норм, передбачених чинним | | | | | | | | | |законом з оподаткування | | | | | | | | | |прибутку підприємств. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020160 |Втрати бюджету від |ЗУ "Про внесення змін | 1807-III |08.06.2000|08.07.2000 | | | | | |особливості оподаткування |до деяких законодавчих| ( 1807-14 ) | | | | | | | |прибутку, отриманого від |актів" | | | | | | | | |виконання угоди про розподіл |----------------------+---------------+----------| | | | | | |продукції, а саме: не |(ЗУ "Про оподаткування| (283/97-ВР) |(22.05.97)| | | | | | |підлягає утриманню податок на|прибутку підприємств" | ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |репатріацію доходів |( 334/94-ВР ), п. 7.17| | | | | | | | |іноземного інвестора, |ст. 7) | | | | | | | | |отриманих від діяльності за |----------------------+---------------+----------| | | | | | |угодою про розподіл |ЗУ "Про угоди про | 1039-XIV | 14.09.99 | | | | | | |продукції. |розподіл продукції" | ( 1039-14 ) | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020161 |Не включаються до валового |ЗУ "Про внесення змін | 1812-III |08.06.2000|01.01.2002 | | | | | |доходу платника податку суми |до деяких законів | ( 1812-14 ) | | | | | | | |коштів, нараховані (отримані)|України щодо | | | | | | | | |у складі ціни продажу |стимулювання розвитку | | | | | | | | |електричної енергії у вигляді|вітроенергетики | | | | | | | | |цільової надбавки в розмірі |України" | | | | | | | | |0,75 відсотка до діючого |----------------------+---------------+----------| | | | | | |тарифу на електричну енергію,|(ЗУ "Про оподаткування| (283/97-ВР) |(22.05.97)| | | | | | |що продається виробниками |прибутку підприємств" | ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |електричної енергії на |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | |оптовому ринку електричної |п. 22.26 ст. 22) | | | | | | | | |енергії України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020162 |Враховуються у складі валових|Закон України "Про | 349-IV |24.12.2002|01.01.2003 | | | | | |витрат суми коштів або |внесення змін до | ( 349-15 ) | | | | | | | |вартість майна, добровільно |Закону України "Про | | | | | | | | |перераховані (передані) для |оподаткування прибутку| | | | | | | | |цільового використання з |підприємств" | | | | | | | | |метою охорони культурної |викладено у новій | | | | | | | | |спадщини установам науки, |редакції пп. 5.2.13 | | | | | | | | |освіти, культури, |п.5.2 ст. 5 | | | | | | | | |заповідникам, | | | | | | | | | |музеям-заповідникам, а також | | | | | | | | | |неприбутковим установам та | | | | | | | | | |організаціям у випадках, | | | | | | | | | |визначених у п. 7.11 ст. 7 | | | | | | | | | |цього Закону, у розмірі, що | | | | | | | | | |становить не менше двох та не| | | | | | | | | |більше п'яти % | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку | | | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | | |періоду (для громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів - не | | | | | | | | | |більше десяти % | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку | | | | | | | | | |попереднього звітного | | | | | | | | | |періоду). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020163 |Враховуються у складі валових|ЗУ "Про особливості | 1953-III |14.09.2000|18.10.2000 | | | | | |витрат суми витрат, |приватизації об'єктів | ( 1953-14 ) | | | | | | | |пов'язаних з придбанням, |незавершеного | | | | | | | | |добудовою об'єкта |будівництва" | | | | | | | | |незавершеного будівництва та |----------------------+---------------+----------| | | | | | |введенням його в |(ЗУ "Про оподаткування| (283/97-ВР) |(22.05.97)| | | | | | |експлуатацію, які виникають |прибутку підприємств" | ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |уплатника податку - покупця |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | |об'єкта незавершеного |пп. 5.2.14 п. 5.2 | | | | | | | | |будівництва протягом строку |ст. 5) | | | | | | | | |будівництва, визначеного | | | | | | | | | |умовами приватизації. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020164 |Оподатковується у розмірі |ЗУ "Про охорону | 1805-III |08.06.2000|01.01.2001 | | | | | |50 % від діючої ставки |культурної спадщини" | ( 1805-14 ) | | | | | | | |прибуток платників податків |----------------------+---------------+----------| | | | | | |від проведення |(ЗУ "Про оподаткування| (283/97-ВР) |(22.05.97)| | | | | | |науково-дослідних і |прибутку підприємств" | ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |реставраційних робіт у сфері |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | |охорони культурної спадщини. |пп. 7.13.4 п. 7.13 | | | | | | | | | |ст. 7) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020165 |До валових витрат платників |ЗУ "Про державну | 1991-III |21.09.2000|01.01.2001 | | | | | |податку відносяться суми, |підтримку підприємств,| ( 1991-14 ) | | | | | | | |спрямовані на реінвестування |науково-дослідних | | | | | | | | |або інвестування розвитку |інститутів і | | | | | | | | |виробництва боєприпасів, їх |організацій, які | | | | | | | | |елементів та виробів |розробляють та | | | | | | | | |спецхімії. Ця сума не може |виготовляють | | | | | | | | |перевищувати суми прибутку, |боєприпаси, їх | | | | | | | | |яку одержав би платник |елементи та вироби | | | | | | | | |податку, не включаючи цю суму|спецхімії" | | | | | | | | |реінвестування, інвестування |----------------------+---------------+----------| | | | | | |до валових витрат. |(ЗУ "Про оподаткування| (283/97-ВР) |(22.05.97)| | | | | | | |прибутку підприємств" | ( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | |пп. 7.18 п. 7.13 | | | | | | | | | |ст. 7) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020166 |Податок на прибуток, |ЗУ "Про внесення змін | 1969-III |21.09.2000|10.10.2000 | | | | | |передбачений у п. 10.1 цієї |до деяких законодавчих| ( 1969-14 ) | | | | | | | |ст., не справляється із суми |актів України з метою | | | | | | | | |перевищення доходів над |запровадження | | | | | | | | |витратами, пов'язаними з |державного контролю за| | | | | | | | |випуском та проведенням |здійсненням лотерейної| | | | | | | | |державних лотерей. |діяльності" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |(ЗУ "Про оподаткування| (283/97-ВР) |(22.05.97)| | | | | | | |прибутку підприємств" | ( 283/97-ВР ) | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | |пп. 10.2.3 п. 10.2 | | | | | | | | | |ст. 10) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Нова редакція| 11020167 |Тимчасово до 1 січня 2004 |ЗУ "Про внесення змін | 2410-III |17.05.2001|01.06.2001 |01.01.2004 | | | | |року не включаються до складу|до деяких законів | ( 2410-14 ) | | |Продовжено | | | | |валових доходів платника |України з питань | | | |термін дії | | | | |податку доходи, отримані від |оподаткування", | | | | | | | | |продажу видавничої продукції |п. 7.19 ст. 7 | | | | | | | | |замовнику або безпосередньому|----------------------+---------------+----------| | | | | | |споживачу. |ЗУ "Про оподаткування | 440-IV |17.05.2001| | | | | | | |прибутку підприємств" | ( 440-15 ) | | | | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020168 |Не включаються до валового |ЗУ "Про внесення змін | 1926-III |13.07.2000|22.08.2000 | | | | | |доходу кошти або майно, що |до деяких законів | ( 1926-14 ) | | | | | | | |надаються у вигляді |України щодо | | | | | | | | |безповоротної допомоги |оподаткування | | | | | | | | |громадським організаціям |підприємств та | | | | | | | | |інвалідів та підприємствам |організацій | | | | | | | | |і організаціям, що визначені |громадських | | | | | | | | |п. 7.12 ст. 7 цього Закону. |організацій інвалідів"| | | | | | | | | |доповнено п. 4.2 ст. 4| | | | | | | | | |ЗУ "Про оподаткування | | | | | | | | | |прибутку підприємств" | | | | | | | | | |( 334/94-ВР ), | | | | | | | | | |пп. 4.2.16 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020170 |До складу валових витрат |Законом України "Про | 2712-III |20.09.2001|01.01.2002 | | | | | |включаються суми витрат, |внесення змін до | ( 2712-14 ) | | | | | | | |пов'язаних з розвідкою |Закону україни "Про | | | | | | | | |(дорозвідкою) та |оподаткування прибутку| | | | | | | | |облаштуванням нафтових та |підприємств" доповнено| | | | | | | | |газових родовищ (за винятком |п. 5.2 ст. 5 цього | | | | | | | | |витрат на спорудження |закону пп. 5.2.16 | | | | | | | | |будь-яких свердловин, що | | | | | | | | | |використовуються ля розробки | | | | | | | | | |нафтових та газових родовищ).| | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020171 |Будь-які витрати на розвідку |ЗУ "Про внесення змін | 2712-III |20.09.2001|01.01.2002 | | | | | |(дорозвідку), облаштування та|до Закону України "Про| ( 2712-14 ) | | | | | | | |розробку будь-яких запасів |оподаткування прибутку| | | | | | | | |(родовищ) корисних копалин |підприємств" п. 9.1 | | | | | | | | |(за винятком витрат, |викладено у новій | | | | | | | | |передбачених у пп. 5.2.16 |редакції | | | | | | | | |п. 5.2 ст. 5 цього Закону), | | | | | | | | | |включаються до окремої групи | | | | | | | | | |витрат платника податку, на | | | | | | | | | |балансі якого перебувають | | | | | | | | | |такі запаси (родовища), та | | | | | | | | | |підлягають амортизації. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020176 |Встановити, що на період з |ЗУ "Про внесення змін | 283/97-ВР | 22.05.97 |01.01.2001 |01.01.2006 | | | | |1 січня 2001 року до 1 січня |до Закону України "Про| ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |2006 року податок на прибуток|оподаткування прибутку| | | | | | | | |із суб'єктів підприємницької |підприємств", п. 22.28| | | | | | | | |діяльності - підприємств |ст. 22 | | | | | | | | |концерну "Бронетехніка | | | | | | | | | |України" стягується з | | | | | | | | | |урахуванням особливостей, | | | | | | | | | |встановлених Законом України | | | | | | | | | |"Про визнання бронетанкової | | | | | | | | | |галузі однією з пріоритетних | | | | | | | | | |у промисловості України та | | | | | | | | | |заходи щодо надання їй | | | | | | | | | |державної підтримки" | | | | | | | | | |( 2211-14 ). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020177 |Для підприємств, визначених у|ЗУ "Про державну | 2660-III |12.07.2001|01.01.2002 |01.01.2007 | | | | |ст. 2 цього Закону, суми |підтримку | ( 2660-14 ) | | | | | | | |авансових платежів та |літакобудівної | | | | | | | | |попередньої оплати за |промисловості в | | | | | | | | |контрактами підприємств |Україні", ст. 3 | | | | | | | | |літакобудівної промисловості,| | | | | | | | | |отримані від замовників | | | | | | | | | |продукції (послуг), | | | | | | | | | |зараховуються на окремі | | | | | | | | | |рахунки цих підприємств та | | | | | | | | | |використовуються лише за | | | | | | | | | |цільовим призначенням | | | | | | | | | |відповідно до контрактних | | | | | | | | | |зобов'язань зазначених | | | | | | | | | |підприємств. Ці суми | | | | | | | | | |включаються до складу валових| | | | | | | | | |доходів таких підприємств з | | | | | | | | | |метою визначення прибутку, що| | | | | | | | | |підлягає оподаткуванню | | | | | | | | | |відповідно до Закону України | | | | | | | | | |"Про оподаткування прибутку | | | | | | | | | |підприємств" ( 334/94-ВР ), у| | | | | | | | | |момент здавання продукції | | | | | | | | | |(послуг) замовнику, а витрати| | | | | | | | | |літакобудівних підприємств, | | | | | | | | | |здійснені ними в рахунок | | | | | | | | | |авансових платежів та | | | | | | | | | |попередньої оплати відповідно| | | | | | | | | |до їх цільового призначення, | | | | | | | | | |включаються до складу валових| | | | | | | | | |витрат з метою визначення | | | | | | | | | |прибутку, що підлягає | | | | | | | | | |оподаткуванню в податковому | | | | | | | | | |періоді, на який припадає | | | | | | | | | |дата збільшення валових | | | | | | | | | |доходів на суму зазначених | | | | | | | | | |платежів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020178 |Не включаються до валового |Закон України "Про | 283/97-ВР | 22.05.97 |26.12.2001 | | | | | |доходи кошти спільного |оподаткування прибутку| ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |інвестування (ІСІ) - кошти, |підприємств" (із | | | | | | | | |залучені від інвесторів ІСІ, |змінами ЗУ від | | | | | | | | |доходи від здійснення |29.11.2001 N 2831-III | | | | | | | | |операцій з активами ІСІ та |( 2831-14 ) пп. 4.2.8 | | | | | | | | |доходи, нараховані за |п. 4.2 ст. 4) | | | | | | | | |активами ІСІ. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020179 |Податок на дивіденди не |ЗУ "Про оподаткування | 283/97-ВР | 22.05.97 |26.12.2001 | | | | | |застосовується у разі виплати|прибутку підприємств" | ( 283/97-ВР ) | | | | | | | |таких дивідендів на користь |(із змінами ЗУ від | | | | | | | | |інститутів спільного |29.11.2001 N 2831-III | | | | | | | | |інвестування. |( 2831-14 ) пп. 4.2.8 | | | | | | | | | |п. 4.2 ст. 4) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 11020182 |Кошти, одержані юридичними |Указ Президента | 202/94 | 04.05.94 | 16.07.94 | | | | | |особами, включаючи українські|України; Угода про | ( 202/94 ) | | | | | | | |наукові організації, у |створення Українського| | | | | | | | |зв'язку з проектами та |науково-технологічного| | | | | | | | |діяльністю Центру, не |центру (УТНЦ) | | | | | | | | |підлягають оподаткуванню або | | | | | | | | | |іншим зборам з боку уряду | | | | | | | | | |України чи будь-яких його | | | | | | | | | |органів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Продовжено | 11020183 |Не включаються до складу |Закон України "Про | 2975-III |17.01.2002|20.02.2002 | Термін | | |термін дії, | |валового доходу кошти, що |подальший розвиток | ( 2975-14 ) | | | дії не | | |доповнення | |спрямовуються на окремий |гірничо-металургійного| | | |встановлено| | | | |спеціальний рахунок в органах|комплексу", постанова | | | | | | | | |Державного казначейства |Кабінету Міністрів | | | | | | | | |України підприємствами |України від 07.04.2003| | | | | | | | |гірничо-металургійного |року N 477 | | | | | | | | |комплексу відповідно до ст. 3|( 477-2003-п ) | | | | | | | | |Закону України "Про подальший| | | | | | | | | |розвиток | | | | | | | | | |гірничо-металургійного | | | | | | | | | |комплексу" за результатами | | | | | | | | | |фінансової діяльності у 2002 | | | | | | | | | |році. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Нова | 11020185 |Такі гранти будуть звільнені |Угода між Україною та | 368-IV |25.12.2002|11.02.2003 | | | | | |Українською Стороною від |Європейським | ( 368-14 ) | | | | | | | |сплати мита, будь-яких митних|співтовариством про | | | | | | | | |зборів, податків на прибуток,|наукове та | | | | | | | | |а також від сплати всіх інших|технологічне | | | | | | | | |аналогічних податків і |співробітництво від 4 | | | | | | | | |зборів. |липня 2002 року | | | | | | | | | |( 994_194 ) | | | | | | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Податок з | 12020000 | ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ | |власників |----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |транспортних | 12020005 |Від сплати податку |ЗУ "Про внесення змін | 986-XIV | 16.07.99 |01.01.2000 | | | |засобів та | |звільняються: а) підприємства|до Закону України "Про| ( 986-14 ) | | | | | |інших | |автомобільного транспорту |податок з власників | | | | | | |самохідних | |загального користування - |транспортних засобів | | | | | | |машин і | |щодо транспортних засобів, |та інших самохідних | | | | | | |механізмів | |зайнятих на перевезенні |машин і механізмів" | | | | | | | | |пасажирів, на які в |( 75/97-ВР ), ст. 4, | | | | | | | | |установленому законом порядку|п. "а" (п. "а" ст. 4 | | | | | | | | |визначено тарифи оплати |доповнено згідно із | | | | | | | | |проїзду в цих транспортних |Законом N 986-XIV | | | | | | | | |засобах незалежно від форм |від 16.07.99 р.) | | | | | | | | |власності. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 12020007 |Від сплати податку |ЗУ "Провнесення змін | 75/97-ВР | 18.02.97 | 18.02.97 | | | | | |звільняються: д) на 50 % - |до Закону України "Про| ( 75/97-ВР ) | | | | | | | |сільськогосподарські |податок з власників | | | | | | | | |підприємства - |транспортних засобів | | | | | | | | |товаровиробники за трактори |та інших самохідних | | | | | | | | |колісні, автобуси та |машин і механізмів", | | | | | | | | |спеціальні автомобілі для |ст. 4, п. "д" | | | | | | | | |перевезення людей з кількістю| | | | | | | | | |місць не менше десяти. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 12020009 |Від сплати податку |ЗУ "Про податок з | 986-XIV | 16.07.99 |01.01.2000 | | | | | |звільняються: б) навчальні |власників транспортних| ( 986-14 ) | | | | | | | |заклади, які повністю |засобів та інших | | | | | | | | |фінансуються з бюджетів, |самохідних машин і | | | | | | | | |стосовно учбових транспортних|механізмів" | | | | | | | | |засобів, при умові |( 1963-12 ), ст. 4, | | | | | | | | |використання їх за |п. "б" (п. "б" ст. 4 | | | | | | | | |призначенням. |змінено згідно із | | | | | | | | | |Законом N 986-XIV від | | | | | | | | | |16.07.99 р.) | | | | | | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Збір за |13010000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ТА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ЛІСОВОГО ФОНДУ | |спеціальне |----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |використання |13015000 |Пільги, що надані місцевими |ЗУ "Про систему | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | |лісових | |органами влади у межах сум, |оподаткування", ст. 1 | ( 1251-12 ) | | | | | |ресурсів та | |що надходять до їх бюджетів | | | | | | | |користування | |по платі за використання | | | | | | | |земельними | |лісових ресурсів. | | | | | | | |ділянками | | | | | | | | | |лісового | | | | | | | | | |фонду | | | | | | | | | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Збір за |13020000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ | |спеціальне |----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |використання |13025000 |Пільги, що надані місцевими |ЗУ "Про систему | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | |водних | |органами влади у межах сум, |оподаткування", ст. 1 | ( 1251-12 ) | | | | | |ресурсів | |що надходять до їх бюджетів | | | | | | | | | |по платі за спеціальне | | | | | | | | | |користування водними | | | | | | | | | |ресурсами. | | | | | | | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Плата за | 13030000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ | |користування |----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |надрами | 13035000 |Пільги, що надані місцевими |ЗУ "Про систему | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | | |органами влади у межах сум, |оподаткування", ст. 1 | ( 1251-12 ) | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів | | | | | | | | | |по платі за користування | | | | | | | | | |надрами. | | | | | | | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Збір за | 13040000 |ПІЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ, ВИКОНАНІ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ | |геологорозві-|----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |дувальні | 13040001 |Звільняються від внесення |Указ Президента | 433/96 | 17.06.96 | 17.06.96 | | | |роботи, | |відрахувань за |України "Про заходи | ( 433/96 ) | | | | | |виконані за | |геологорозвідувальні роботи, |щодо залучення | | | | | | |рахунок | |виконані за рахунок |інвестицій для | | | | | | |Державного | |державного бюджету, строком |дорозробки нафтових | | | | | | |бюджету | |на 10 років від дня одержання|родовищ із | | | | | | | | |ліцензії на експлуатацію |важковидобувними та | | | | | | | | |родовищ за додатково видобуті|виснаженими запасами",| | | | | | | | |нафту і газ понад базові |п. 1 | | | | | | | | |обсяги на родовищах, | | | | | | | | | |визначених Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України як родовища| | | | | | | | | |з важко видобувними та | | | | | | | | | |виснаженими запасами. | | | | | | | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Плата за | 13050000 |ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ | |землю |----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 13050001 |Від земельного податку |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |звільняються: заповідники, |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |в т. ч. історико-культурні, |України "Про плату за | | | | | | | | |національні природні парки, |землю", п. 1 ст. 12 | | | | | | | | |заказники (крім мисливських),| | | | | | | | | |регіональні ландшафтні парки,| | | | | | | | | |ботанічні сади, дендрологічні| | | | | | | | | |і зоологічні парки, | | | | | | | | | |пам'ятники природи, заповідні| | | | | | | | | |урочища та парки-пам'ятки | | | | | | | | | |садово-паркового мистецтва. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050002 |Від земельного податку |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |звільняються: вітчизняні |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |дослідні господарства |України "Про плату за | | | | | | | | |науково-дослідних установ і |землю", п. 2 ст. 12 | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | |сільськогосподарського | | | | | | | | | |профілю та | | | | | | | | | |професійно-технічних училищ. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050024 |Від земельного податку |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |звільняються: 1) органи |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |державної влади та органи |України "Про плату за | | | | | | | | |місцевого самоврядування. |землю", п. 3 ст. 12 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050025 |Від земельного податку |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |звільняються: |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |2) Органи прокуратури. |України "Про плату за | | | | | | | | | |землю", п. 3 ст. 12 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050026 |Від земельного податку |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |звільняються: 3) Заклади, |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |установи та організації, які |України "Про плату за | | | | | | | | |повністю утримуються за |землю", п. 3 ст. 12 | | | | | | | | |рахунок бюджету (за винятком | | | | | | | | | |Збройних Сил України та інших| | | | | | | | | |військових формувань, | | | | | | | | | |створених відповідно до | | | | | | | | | |законодавства України). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050027 |Від земельного податку |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |звільняються: 4) |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |спеціалізовані санаторії для |України "Про плату за | | | | | | | | |реабілітації хворих, згідно |землю", п. 3 ст. 12 | | | | | | | | |із списком, затвердженим | | | | | | | | | |Міністерством охорони | | | | | | | | | |здоров'я України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050028 |Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002| 01.01.2003|31.12.2003 | | | | |2003 році, від сплати |бюджет України на 2003| ( 380-15 ) | | | | | | | |земельного податку на рівні |рік", ст. 55 | | | | | | | | |50 % відсотків діючих ставок | | | | | | | | | |на відповідних територіях | | | | | | | | | |дитячі санаторно-курортні та | | | | | | | | | |оздоровчі заклади України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050030 |Від земельного податку |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |звільняються: 7) громадські |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |організації інвалідів |України "Про плату за | | | | | | | | |України. |землю", п. 3 ст. 12 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050004 |Не справляється плата за |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |земельні ділянки державних, |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |колективних і фермерських |України "Про плату за | | | | | | | | |господарств, які зайняті |землю", ст. 12 | | | | | | | | |молодими садами, ягідниками | | | | | | | | | |та виноградниками, до вступу | | | | | | | | | |їх у пору плодоношення, а | | | | | | | | | |також гібридними | | | | | | | | | |насадженнями, генофондовими | | | | | | | | | |колекціями та розсадниками | | | | | | | | | |багаторічних плодових | | | | | | | | | |насаджень. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050005 |Від земельного податку |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |звільняються зареєстровані |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |релігійні та благодійні |України "Про плату за | | | | | | | | |організації, що не займаються|землю", п. 5 ст. 12 | | | | | | | | |підприємницькою діяльністю. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050031 |Не справляється плата: 1) за |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |сільськогосподарські угіддя |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |зон радіоактивно забруднених |України "Про плату за | | | | | | | | |територій, визначених статтею|землю", ст. 12 | | | | | | | | |2 Закону України "Про | | | | | | | | | |правовий режим території, що | | | | | | | | | |зазнала радіоактивного | | | | | | | | | |забруднення внаслідок | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи" | | | | | | | | | |( 791а-12 ) (зон відчуження, | | | | | | | | | |безумовного (обов'язкового) | | | | | | | | | |відселення, гарантованого | | | | | | | | | |добровільного відселення, і | | | | | | | | | |посилення радіоекологічного | | | | | | | | | |контролю), і хімічного | | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | |сільськогосподарських угідь, | | | | | | | | | |на які запроваджено обмеження| | | | | | | | | |щодо ведення сільського | | | | | | | | | |господарства. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050032 |Не справляється плата: 2) За |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |землі, що перебувають у |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |тимчасовій консервації або у |України "Про плату за | | | | | | | | |стадії сільськогосподарського|землю", ст. 12 | | | | | | | | |освоєння. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050007 |Не справляється плата за |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |землі державних |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |сортовипробувальних станцій і|України "Про плату за | | | | | | | | |сортодільниць, які |землю", ст. 12 | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | |випробування сортів | | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | |культур. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050008 |Не справляється плата за |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |землі дорожнього господарства|і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |автомобільних доріг |України "Про плату за | | | | | | | | |загального користування. |землю", ст. 12 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050009 |Не справляється плата за |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |землі кладовищ. |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | | |України "Про плату за | | | | | | | | | |землю", ст. 12 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050010 |Верховна Рада Автономної |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |Республіки Крим, обласні, |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |міські, селищні та сільські |України "Про плату за | | | | | | | | |Ради можуть встановлювати |землю", ст. 12 | | | | | | | | |пільги щодо плати за землю: | | | | | | | | | |часткове на певний строк, | | | | | | | | | |зменшення суми земельного | | | | | | | | | |податку лише за рахунок | | | | | | | | | |коштів, що зараховуються на | | | | | | | | | |спеціальні бюджетні рахунки | | | | | | | | | |відповідних бюджетів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050011 |Від земельного податку |ЗУ "Про внесення змін | 378/96-ВР | 19.09.96 | 01.01.97 | | | | | |звільняються: вітчизняні |і доповнень до Закону | ( 378/96-ВР ) | | | | | | | |заклади культури, науки, |України "Про плату за | | | | | | | | |освіти, охорони здоров'я, |землю", п. 4 ст. 12 | | | | | | | | |соціального забезпечення, | | | | | | | | | |фізичної культури та спорту, | | | | | | | | | |спортивні споруди, що | | | | | | | | | |використовуються ними за | | | | | | | | | |цільовим призначенням. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050014 |Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003 |31.12.2003 | | | | |2003 році, від сплати |бюджет України на | ( 380-15 ) | | | | | | | |земельного податку військові |2003 рік", ст. 55 | | | | | | | | |частини, військові навчальні | | | | | | | | | |заклади, науково-дослідні | | | | | | | | | |установи, які утримуються | | | | | | | | | |за рахунок бюджету та | | | | | | | | | |належать до сфери управління | | | | | | | | | |Міністерства оборони України | | | | | | | | | |та інших утворених відповідно| | | | | | | | | |до Законів України військових| | | | | | | | | |формувань. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050033 |Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003 |31.12.2003 | | | | |2003 році, від сплати |бюджет України на | ( 380-15 ) | | | | | | | |земельного податку |2003 рік", ст. 55 | | | | | | | | |підприємства Міністерства | | | | | | | | | |оборони України та органів і | | | | | | | | | |установ виконання покарань. | | | | | | | | | |Перелік зазначених | | | | | | | | | |підприємств з визначенням | | | | | | | | | |розмірів земельних ділянок | | | | | | | | | |затверджується Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. При цьому | | | | | | | | | |земельні ділянки, які | | | | | | | | | |використовуються не за | | | | | | | | | |цільовим призначенням, | | | | | | | | | |враховуючи земельні ділянки, | | | | | | | | | |надані в оренду, або земельні| | | | | | | | | |ділянки під будівлями | | | | | | | | | |(спорудами), наданими в | | | | | | | | | |оренду третім особам, | | | | | | | | | |обкладаються земельним | | | | | | | | | |податком у встановленому | | | | | | | | | |порядку. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050015 |Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003 |31.12.2003 | | | | |2003 році, від сплати |бюджет України на | ( 380-15 ) | | | | | | | |земельного податку на рівні |2003 рік", ст. 55 | | | | | | | | |50 % діючих ставок на | | | | | | | | | |відповідних територіях | | | | | | | | | |підприємства по виробництву | | | | | | | | | |автомобілів і запчастин до | | | | | | | | | |них, які мають інвестицію (у | | | | | | | | | |т. ч. іноземну) виключно в | | | | | | | | | |грошовій формі, що становить | | | | | | | | | |суму, еквівалентну не менше | | | | | | | | | |150 мільйонам доларів США за | | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | | |Національного банку України | | | | | | | | | |на день внесення такої | | | | | | | | | |інвестиції до їх статутного | | | | | | | | | |фонду, яка зареєстрована у | | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | | |порядку. Площа землі, що | | | | | | | | | |звільняється від | | | | | | | | | |оподаткування земельним | | | | | | | | | |податком, визначається із | | | | | | | | | |розрахунку суми інвестиції у | | | | | | | | | |грошовій формі до статутного | | | | | | | | | |фонду таких підприємств на 1 | | | | | | | | | |га площі землі, яку вони | | | | | | | | | |займають, еквівалентній 400 | | | | | | | | | |тисячам доларів США за | | | | | | | | | |офіційним валютним курсом, | | | | | | | | | |встановленим Національним | | | | | | | | | |банком України на день | | | | | | | | | |внесення інвестиції (у тому | | | | | | | | | |числі іноземної). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050016 |Тимчасово, до 1 січня 2009 |ЗУ "Про державну | 1559-III |16.03.2000| 01.01.99 |01.01.2009 | | | | |року, звільняються від сплати|підтримку космічної | ( 1559-14 ) | | | | | | | |земельного податку суб'єкти |діяльності" (частину | | | | | | | | |космічної діяльності згідно з|першу ст. 12 ЗУ "Про | | | | | | | | |переліком, який щорічно |плату за землю" | | | | | | | | |затверджується Кабінетом |( 2535-12 ) доповнено | | | | | | | | |Міністрів України. |п. 14 згідно із ЗУ від| | | | | | | | | |16.03.2000 N 1559-III)| | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13055000 |Пільги, що надані місцевими |ЗУ "Про систему | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | | | |органами влади у межах сум, |оподаткування", ст. 1 | ( 1251-12 ) | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів | | | | | | | | | |по платі за землю. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050017 |Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003 |31.12.2003 | | | | |2003 році, від сплати |бюджет України на 2003| ( 380-15 ) | | | | | | | |земельного податку на рівні |рік", ст. 55 | | | | | | | | |50 % діючих ставок на | | | | | | | | | |відповідних територіях | | | | | | | | | |підприємства суднобудівної | | | | | | | | | |промисловості, визначені | | | | | | | | | |відповідно до ст. 1 Закону | | | | | | | | | |України "Про заходи щодо | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | | |суднобудівної промисловості в| | | | | | | | | |Україні" ( 1242-14 ). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050018 |Покупець об'єкта |ЗУ "Про особливості | 1953-III |14.09.2000|18.10.2000 | | | | | |незавершеного будівництва з |приватизації об'єктів | ( 1953-14 ) | | | | | | | |моменту придбання об'єкта |незавершеного | | | | | | | | |протягом строку будівництва, |будівництва" (частину | | | | | | | | |визначеного умовами |першу ст. 12 ЗУ "Про | | | | | | | | |приватизації, звільняється |плату за землю" | | | | | | | | |відповідно до закону від |( 2535-12 ) доповнено | | | | | | | | |плати за землю щодо земельної|п. 16 згідно із ЗУ від| | | | | | | | |ділянки, на якій знаходиться |14.09.2000 N 1953-III)| | | | | | | | |цей об'єкт, на строк | | | | | | | | | |будівництва, визначений | | | | | | | | | |умовами приватизації. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050019 |На період функціонування |П. 1 розділу I ЗУ | 403-XIV | 15.01.99 |01.01.2000 | | | | | |спеціальної економічної зони |"Про внесення змін до | ( 403-14 ) | | | | | | | |"Яворів" звільняються від |деяких законів України| | | | | | | | |сплати земельного податку |з питань оподаткування| | | | | | | | |суб'єкти цієї зони (власники |у зв'язку із | | | | | | | | |землі, землекористувачі на |створенням спеціальної| | | | | | | | |території спеціальної |економічної зони | | | | | | | | |економічної зони "Яворів"), |"Яворів" (частину | | | | | | | | |які реалізують на території |першу ст. 12 ЗУ "Про | | | | | | | | |спеціальної економічної зони |плату за землю" | | | | | | | | |"Яворів" інвестиційні |( 2535-12 ) доповнено | | | | | | | | |проекти, затверджені |п. 7 згідно із ЗУ від | | | | | | | | |Яворівською районною |15.01.99 N 403-XIV) | | | | | | | | |державною адміністрацією. У | | | | | | | | | |перші три роки реалізації | | | | | | | | | |таких інвестиційних проектів | | | | | | | | | |зазначені суб'єкти зони | | | | | | | | | |звільняються від сплати | | | | | | | | | |земельного податку повністю, | | | | | | | | | |а в наступні роки сплачують | | | | | | | | | |земельний податок за ставкою | | | | | | | | | |в розмірі 50 % діючої ставки.| | | | | | | | | |Суб'єкти зони, які реалізують| | | | | | | | | |інвестиційні проекти на | | | | | | | | | |територіях земель, порушених | | | | | | | | | |від діяльності Яворівського | | | | | | | | | |державного гірничо-хімічного | | | | | | | | | |підприємства "Сірка", | | | | | | | | | |звільняються від сплати | | | | | | | | | |земельного податку. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050020 |На період функціонування |П. 2 розділу I ЗУ | 515-XIV | 18.03.99 |01.01.2000 | | | | | |спеціальної економічної зони |"Про внесення змін до | ( 515-14 ) | | | | | | | |туристсько-рекреаційного типу|деяких законодавчих | | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець" |актів України з питань| | | | | | | | |звільняються від сплати |оподаткування у | | | | | | | | |земельного податку суб'єкти |зв'язку із створенням | | | | | | | | |цієї зони (власники землі, |спеціальної | | | | | | | | |землекористувачі на території|економічної зони | | | | | | | | |спеціальної економічної зони |туристсько- | | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець"), |рекреаційного типу | | | | | | | | |які реалізують на території |"Курортополіс | | | | | | | | |спеціальної економічної зони |Трускавець" (частину | | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець" |першу ст. 12 ЗУ "Про | | | | | | | | |інвестиційні проекти, |плату за землю" | | | | | | | | |схвалені виконавчим комітетом|( 2535-12 ) доповнено | | | | | | | | |Трускавецької міської ради. |п. 8 згідно із ЗУ від | | | | | | | | |Протягом визначеного |18.03.99 N 515-XIV) | | | | | | | | |інвестиційним проектом | | | | | | | | | |періоду освоєння земельної | | | | | | | | | |ділянки, а саме планування | | | | | | | | | |території, будівництва | | | | | | | | | |об'єктів інфраструктури для | | | | | | | | | |потреб спеціальної | | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець", | | | | | | | | | |зазначені суб'єкти | | | | | | | | | |звільняються від сплати | | | | | | | | | |земельного податку повністю, | | | | | | | | | |а протягом наступних десяти | | | | | | | | | |років реалізації на території| | | | | | | | | |спеціальної економічної зони | | | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець" цих| | | | | | | | | |інвестиційних проектів - | | | | | | | | | |сплачують земельний податок | | | | | | | | | |за ставкою в розмірі 50 % | | | | | | | | | |діючої ставки оподаткування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050021 |На період функціонування |П. 2 розділу I ЗУ | 722-XIV | 03.06.99 |01.01.2000 | | | | | |спеціальної економічної зони |"Про внесення змін | ( 722-14 ) | | | | | | | |"Славутич" звільняються від |до деяких законодавчих| | | | | | | | |сплати земельного податку |актів України з питань| | | | | | | | |суб'єкти цієї зони (власники |оподаткування у | | | | | | | | |землі, землекористувачі на |зв'язку із створенням | | | | | | | | |території спеціальної |спеціальної | | | | | | | | |економічної зони "Славутич"),|економічної зони | | | | | | | | |які реалізують на території |"Славутич" (Частину | | | | | | | | |спеціальної економічної зони |першу ст. 12 ЗУ "Про | | | | | | | | |"Славутич" інвестиційні |плату за землю" | | | | | | | | |проекти, затверджені |( 2535-12 ) доповнено | | | | | | | | |виконавчим комітетом |п. 9 згідно із ЗУ від | | | | | | | | |Славутицької міської ради. У |03.06.99 N 722-XIV) | | | | | | | | |перші три роки реалізації | | | | | | | | | |таких інвестиційних проектів | | | | | | | | | |зазначені суб'єкти зони | | | | | | | | | |звільняються від сплати | | | | | | | | | |земельного податку повністю, | | | | | | | | | |а в наступні три роки | | | | | | | | | |сплачують земельний податок | | | | | | | | | |за ставкою в розмірі 50 % | | | | | | | | | |діючої ставки. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050022 |На період освоєння земельної |П. 2 розділу I ЗУ | 971-XIV | 15.07.99 |01.01.2000 | | | | | |ділянки (планування |"Про внесення змін до | ( 971-14 ) | | | | | | | |території, будівництво |деяких законів України| | | | | | | | |об'єктів інфраструктури |з питань оподаткування| | | | | | | | |тощо), але не більше ніж на 5|у зв'язку з | | | | | | | | |років, звільняються від |запровадженням | | | | | | | | |сплати земельного податку |спеціального режиму і | | | | | | | | |суб'єкти підприємницької |інвестиційної | | | | | | | | |діяльності, які реалізують у |діяльності на | | | | | | | | |порядку, встановленому |територіях | | | | | | | | |Законом України "Про |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |спеціальний режим |в Луганській області" | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на |(частину першу ст. 12 | | | | | | | | |територіях пріоритетного |ЗУ "Про плату за | | | | | | | | |розвитку в Луганській |землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | |області", інвестиційні |доповнено п. 10 згідно| | | | | | | | |проекти. |із ЗУ від 15.07.99 | | | | | | | | | |N 971-XIV) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050023 |Звільняються від сплати |П. 4 розділу I ЗУ | 973-XIV | 15.07.99 |01.01.2000 | | | | | |земельного податку суб'єкти |"Про внесення змін до | ( 973-14 ) | | | | | | | |підприємницької діяльності |деяких законів України| | | | | | | | |(інвестори), які реалізують |з питань оподаткування| | | | | | | | |на територіях спеціальних |у зв'язку із | | | | | | | | |економічних зон "Азов" і |створенням спеціальних| | | | | | | | |"Донецьк" та на територіях |економічних зон "Азов"| | | | | | | | |пріоритетного розвитку в |і "Донецьк" та | | | | | | | | |Донецькій області |запровадженням | | | | | | | | |інвестиційні проекти, в |спеціального режиму | | | | | | | | |порядку, встановленому |інвестиційної | | | | | | | | |Законом України "Про |діяльності на | | | | | | | | |спеціальні економічні зони та|територіях | | | | | | | | |спеціальний режим |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |інвестиційної діяльності в |в Донецькій області" | | | | | | | | |Донецькій області". |(частину першу ст. 12 | | | | | | | | | |ЗУ "Про плату за | | | | | | | | | |землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | | |доповнено п. 11 згідно| | | | | | | | | |із ЗУ від 15.07.99 | | | | | | | | | |N 973-XIV) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050036 |Від земельного податку |П. 2 Частини I ЗУ від | 1926-III |13.07.2000|15.08.2000 | | | | | |звільняються: 3) підприємства|13.07.2000 N 1926-III | ( 1926-14 ) | | | | | | | |і організації громадських |"Про внесення змін до | | | | | | | | |організацій інвалідів, майно |деяких законів України| | | | | | | | |яких є їх повною власністю, |щодо оподаткування | | | | | | | | |де кількість інвалідів, які |підприємств та | | | | | | | | |мають там основне місце |організацій | | | | | | | | |роботи, становить протягом |громадських | | | | | | | | |попереднього звітного періоду|організацій інвалідів"| | | | | | | | |не менше 50 % загальної |----------------------+---------------+----------| | | | | | |чисельності працюючих, і за |ЗУ "Про плату за | 2535-XII | 03.07.92 | | | | | | |умови, що фонд оплати праці |землю" п. 3 ст. 12 | ( 2535-12 ) | | | | | | | |таких інвалідів становить | | | | | | | | | |протягом попереднього | | | | | | | | | |звітного періоду не менше | | | | | | | | | |25 % суми загальних витрат на| | | | | | | | | |оплату праці, що відносяться | | | | | | | | | |до складу валових витрат | | | | | | | | | |виробництва (обігу). | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | |організації інвалідів мають | | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу| | | | | | | | | |за наявністю дозволу на право| | | | | | | | | |користування такою пільгою, | | | | | | | | | |який надається міжвідомчою | | | | | | | | | |Комісією з питань діяльності | | | | | | | | | |підприємств та організацій | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | |інвалідів України". | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050037 |Від земельного податку |П. 12 ЗУ від 03.12.99 | 1278-XIV | 03.12.98 |01.07.2000 | | | | | |звільняються: 12) На період |N 1278-XIV "Про | ( 1278-14 ) | | | | | | | |освоєння земельної ділянки |спеціальний режим | | | | | | | | |(планування території, |інвестиційної | | | | | | | | |будівництво об'єктів |діяльності на | | | | | | | | |інфраструктури тощо), але не |територіях | | | | | | | | |більш ніж на 5 років, |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |суб'єкти підприємницької |в Житомирській | | | | | | | | |діяльності, які реалізують у |області" (частину | | | | | | | | |порядку, встановленому |першу ст. 12 ЗУ "Про | | | | | | | | |Законом України "Про |плату за землю" | | | | | | | | |спеціальний режим |( 2535-12 ) доповнено | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на |п. 12 згідно із ЗУ від| | | | | | | | |територіях пріоритетного |03.12.99 N 1278-XIV) | | | | | | | | |розвитку в Житомирській | | | | | | | | | |області", інвестиційні | | | | | | | | | |проекти. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050038 |Від земельного податку |П. 15 Закону України | 1715-III |11.05.2000|01.07.2000 | | | | | |звільняються: 15) На період |від 11.05.2000 | ( 1715-14 ) | | | | | | | |освоєння земельної ділянки |N 1715-III "Про | | | | | | | | |(планування території, |спеціальний режим | | | | | | | | |будівництво об'єктів |інвестиційної | | | | | | | | |інфраструктури тощо), але не |діяльності на | | | | | | | | |більш ніж на 5 років, |території міста | | | | | | | | |суб'єкти підприємницької |Харкова" (частину | | | | | | | | |діяльності, які реалізують у |першу ст. 12 Закону | | | | | | | | |порядку, встановленому |України "Про плату за | | | | | | | | |Законом України "Про |землю" ( 2535-12 ) | | | | | | | | |спеціальний режим |доповнено пунктом 15 | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на |згідно із Законом | | | | | | | | |території міста Харкова", |України від 11.05.2000| | | | | | | | |інвестиційні проекти. |N 1715-III) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050039 |Звільнються, як виняток у |ЗУ "Про державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003 |31.12.2003 | | | | |2003 році, від сплати |бюджет України на 2003| ( 380-15 ) | | | | | | | |земельного податку на рівні |рік", ст. 55 | | | | | | | | |50 % діючих ставок на | | | | | | | | | |відповідних територіях | | | | | | | | | |підприємства, | | | | | | | | | |науково-дослідні інститути та| | | | | | | | | |організації, визначені | | | | | | | | | |статтею 3 Закону України "Про| | | | | | | | | |державну підтримку | | | | | | | | | |підприємств, | | | | | | | | | |науково-дослідних інститутів | | | | | | | | | |та організацій, які | | | | | | | | | |розробляють та виготовляють | | | | | | | | | |боєприпаси, їх елементи та | | | | | | | | | |вироби спехімії". | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050041 |Звільняються від сплати |ЗУ "Про спеціальний | 2189-III |21.12.2000|25.01.2001 | | | | | |земельного податку на період |режим інвестиційної | ( 2189-14 ) | | | | | | | |освоєння земельної ділянки |діяльності на | | | | | | | | |(планування території, |територіях | | | | | | | | |будівництво об'єктів |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |інфраструктури тощо), але не |та спеціальну | | | | | | | | |більше ніж на 5 років, |економічну зону "Порт | | | | | | | | |суб'єкти підприємницької |Крим" в Автономній | | | | | | | | |діяльності, які реалізують у |Республіці Крим" | | | | | | | | |порядку, встановленому |(частину першу ст. 12 | | | | | | | | |Законом України "Про |доповнено п. 18 згідно| | | | | | | | |спеціальний режим |із ЗУ від 21.12.2000 | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на |N 2189-III ( 2189-14 )| | | | | | | | |територіях пріоритетного | | | | | | | | | |розвитку та спеціальну | | | | | | | | | |економічну зону "Порт Крим" в| | | | | | | | | |Автономній Республіці Крим", | | | | | | | | | |інвестиційні проекти. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050042 |Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003 |31.12.2003 | | | | |2003 році, від сплати |бюджет України на 2003| ( 380-15 ) | | | | | | | |земельного податку на рівні |рік", ст. 55 | | | | | | | | |50 % діючих ставок на | | | | | | | | | |відповідних територіях | | | | | | | | | |підприємства концерну | | | | | | | | | |"Бронетехніка України" згідно| | | | | | | | | |з переліком, затвердженим | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050043 |Звільняються від сплати |ЗУ "Про спеціальну | 2323-III |12.03.2001|24.04.2001 | | | | | |земельного податку суб'єкти |економічну зону | ( 2323-14 ) | | | | | | | |спеціальної економічної зони |"Миколаїв" від | | | | | | | | |"Миколаїв" (власники |13.07.2000 р. | | | | | | | | |земельних ділянок та |N 1909-III ( 1909-14 )| | | | | | | | |землекористувачі на території|(частину першу ст. 12 | | | | | | | | |спеціальної економічної зони |Закону України "Про | | | | | | | | |"Миколаїв"), які реалізують |плату за землю" | | | | | | | | |на території цієї зони |( 2535-12 ) доповнено | | | | | | | | |інвестиційні проекти. |п. 21 згідно із ЗУ | | | | | | | | | |від 22.03.2001 р. | | | | | | | | | |N 2323-III) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050044 |Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003 |31.12.2003 | | | | |2003 році, від сплати |бюджет України на 2003| ( 380-15 ) | | | | | | | |земельного податку на рівні |рік", ст. 55 | | | | | | | | |50 % діючих ставок на | | | | | | | | | |відповідних територіях | | | | | | | | | |підприємства літакобудівної | | | | | | | | | |промисловості, визначені | | | | | | | | | |статтею 2 Закону України "Про| | | | | | | | | |державну підтрмку | | | | | | | | | |літакобудівної промисловості | | | | | | | | | |в Україні" ( 2660-14 ). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 13050045 |Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003 |31.12.2003 | | | | |2003 році, від сплати |бюджет України на 2003| ( 380-15 ) | | | | | | | |земельного податку на рівні |рік", ст. 55 | | | | | | | | |50 % діючих ставок на | | | | | | | | | |відповідних територіях | | | | | | | | | |установи, організації та | | | | | | | | | |підприємства, що віднесені до| | | | | | | | | |відання Національної | | | | | | | | | |академії наук України. | | | | | | | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Податок на |14010000 |ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ | |додану |----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |вартість |14010048 |Звільнити від оподаткування |ЗУ "Про надання пільг | 6/97-ВР | 17.01.97 | 05.02.97 | | | | | |податком на додану вартість |щодо обкладання | ( 6/97-ВР ) | | | | | | | |обороти з реалізації товарів |податком на добавлену | | | | | | | | |(робіт, послуг), включаючи |вартість продукції | | | | | | | | |імпортовані, що |(робіт, послуг), що | | | | | | | | |використовуються для |виробляється за | | | | | | | | |виготовлення продукції за |контрактом N 1346/38",| | | | | | | | |контрактом N 1346/38. |ст. 1, 2 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ N 211/97-ВР | 211/97-ВР | 16.04.97 | | | | | | | | | ( 211/97-ВР ) | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010049 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | | 07.05.92 | 07.05.92 | | | | | |учасників Угоди згідно Закону|і доповнень до Закону | | | | | | | | |України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між| | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010050 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | | 31.12.93 | 31.12.93 | | | | | |учасників Угоди згідно Закону|і доповнень до Закону | | | | | | | | |України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між| | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010051 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | | | | |учасників Угоди згідно Закону|і доповнень до Закону | ( 32/97-ВР ) | | | | | | | |України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Рамкова | | | | | | | | | |Угода між Урядом | | | | | | | | | |України та Урядом ФРН | | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | | | | |( 276_730 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010052 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | | 02.08.91 | 02.08.91 | | | | | |учасників Програми згідно |і доповнень до Закону | | | | | | | | |Закону України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Програма | | | | | | | | | |технічної допомоги | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS)| | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010053 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | | 22.12.93 | 22.12.93 | | | | | |учасників Угоди згідно Закону|і доповнень до Закону | | | | | | | | |України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода про| | | | | | | | | |загальні умови і | | | | | | | | | |механізм підтримки | | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | | |кооперації підприємств| | | | | | | | | |і галузей | | | | | | | | | |держав-учасниць СНД | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010066 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: випуску (емісії),|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |розміщення у будь-які форми |пп. 3.2.1 п. 3.2 | | | | | | | | |управління та продажу за |----------------------+---------------+----------| | | | | | |кошти цінних паперів, що |ЗУ "Про внесення змін | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | |випущені в обіг (емітовані) |до деяких законів | ( 977-14 ) | | | | | | | |суб'єктами підприємницької |України з метою | | | | | | | | |діяльності, Національним |стимулювання | | | | | | | | |банком України, Міністерством|інвестиційної | | | | | | | | |фінансів України, органами |діяльності" | | | | | | | | |місцевого самоврядування, |----------------------+---------------+----------| | | | | | |відповідно до закону, |ЗУ "Про внесення змін | 2831-III |29.11.2000| | | | | | |включаючи приватизаційні та |до деяких законодавчих| ( 2831-14 ) | | | | | | | |компенсаційні папери |актів України з питань| | | | | | | | |(сертифікати), інвестиційні |оподаткування" | | | | | | | | |сертифікати, житлові чеки, | | | | | | | | | |земельні бони та деривативи; | | | | | | | | | |обміну зазначених цінних | | | | | | | | | |паперів на інші цінні папери;| | | | | | | | | |розрахунково-клірингової, | | | | | | | | | |реєстраторської та | | | | | | | | | |депозитарної діяльності на | | | | | | | | | |ринку цінних паперів, а також| | | | | | | | | |діяльності з управління | | | | | | | | | |активами. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010067 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: надання |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |орендодавцем (лізингодавцем) |пп. 3.2.1 п. 3.2 | | | | | | | | |майна у користування орендарю|----------------------+---------------+----------| | | | | | |(лізингоотримувачу) згідно з |ЗУ "Про внесення змін | 469-IV |16.01.2003| | | | | | |умовами договору оператвної |до Закону України "Про| ( 469-15 ) | | | | | | | |оренди (лізингу) або оренди |податок на додану | | | | | | | | |землі, а також повернення |вартість" | | | | | | | | |такого майна орендодавцю | | | | | | | | | |(лізингодавцю) після | | | | | | | | | |закінчення дії такого | | | | | | | | | |договору. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010068 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: сплати орендних |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |(лізингових) платежів, |пп. 3.2.1 п. 3.2 | | | | | | | | |нарахованих на вартість |----------------------+---------------+----------| | | | | | |об'єкта фінансового лізингу |ЗУ "Про внесення змін | 469-IV |16.01.2003| | | | | | |(без урахування частини |до Закону України "Про| ( 469-15 ) | | | | | | | |лізингового платежу, що |податок на додану | | | | | | | | |надається у рахунок |вартість" | | | | | | | | |компенсації частини вартості | | | | | | | | | |об'єкта фінансового лізингу | | | | | | | | | |згідно із договором). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010069 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: передачі майна в |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |заставу позикодавцю |пп. 3.2.1 п. 3.2 | | | | | | | | |(кредитору) згідно з | | | | | | | | | |договором позики та його | | | | | | | | | |повернення заставодавцю після| | | | | | | | | |закінчення дії такого | | | | | | | | | |договору. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010070 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: передачі |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |кредитором, що є резидентом, |пп. 3.2.2 п. 3.2 | | | | | | | | |об'єкта іпотечного кредиту у | | | | | | | | | |власність або використання | | | | | | | | | |позичальником. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010071 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: грошових виплат |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |основної суми та процентів |пп. 3.2.2 п. 3.2 | | | | | | | | |згідно з умовами іпотечного | | | | | | | | | |кредиту. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010072 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: надання послуг із|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |страхування і |пп. 3.2.3 п. 3.2 | | | | | | | | |перестрахування, передбачених| | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | |страхування" ( 85/96-ВР ), | | | | | | | | | |соціального і пенсійного | | | | | | | | | |страхування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010073 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: обігу валютних |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |цінностей (у т. ч. |пп. 3.2.4 п. 3.2 | | | | | | | | |національної та іноземної |----------------------+---------------+----------| | | | | | |валюти), банківських металів,|ЗУ "Про внесення змін | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | |банкнотів та монет |до деяких законів | ( 977-14 ) | | | | | | | |Національного банку України, |України з метою | | | | | | | | |за винятком тих, що |стимулювання | | | | | | | | |використовуються для |інвестиційної | | | | | | | | |нумізматичних цілей, базою |діяльності" | | | | | | | | |оподаткування яких є продажна|----------------------+---------------+----------| | | | | | |вартість випуску, обігу та |ЗУ "Про внесення змін | 1969-III |21.09.2000| | | | | | |погашення білетів державних |до деяких законодавчих| ( 1969-14 ) | | | | | | | |лотерей, запроваджених за |актів України з метою | | | | | | | | |ліцензією Міністерства |запровадження | | | | | | | | |фінансів України. |державного контролю за| | | | | | | | | |здійсненням лотерейної| | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010074 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: надання послуг з |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |інкасації, |пп. 3.2.5 п. 3.2 | | | | | | | | |розрахунково-касового |----------------------+---------------+----------| | | | | | |обслуговування, залучення, |ЗУ "Про внесення змін | 550/97-ВР | 26.09.97 | | | | | | |розміщення та повернення |до Закону України | ( 550/97-ВР ) | | | | | | | |грошових коштів за договорами|"Про податок на | | | | | | | | |позики, депозиту, вкладу, |додану вартість" | | | | | | | | |страхування або доручення; | | | | | | | | | |надання, управління і | | | | | | | | | |переуступки фінансових | | | | | | | | | |кредитів кредитних гарантій і| | | | | | | | | |банківських поручительств | | | | | | | | | |особою, що надала такі | | | | | | | | | |кредити, гарантії або | | | | | | | | | |поручительства. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010075 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: торгівлі за |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |грошові кошти або цінні |пп. 3.2.5 п. 3.2 | | | | | | | | |папери борговими |----------------------+---------------+----------| | | | | | |зобов'язаннями, за винятком |ЗУ "Про внесення змін | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | |операцій з інкасації боргових|до деяких законів | ( 977-14 ) | | | | | | | |вимог та факторингу |України з метою | | | | | | | | |(факторингових) операцій, |стимулювання | | | | | | | | |крім факторингових операцій, |інвестиційної | | | | | | | | |якщо об'єктом боргу є валютні|діяльності" | | | | | | | | |цінності, цінні папери, у | | | | | | | | | |тому числі компенсаційні | | | | | | | | | |папери (сертифікати), | | | | | | | | | |інвестиційні сертифікати, | | | | | | | | | |житлові чеки, земельні бони | | | | | | | | | |та деривативи. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010076 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: оплати вартості |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |державних платних послуг, які|пп. 3.2.6 п. 3.2 | | | | | | | | |надаються фізичним або | | | | | | | | | |юридичним особам органами | | | | | | | | | |виконавчої влади і місцевого | | | | | | | | | |самоврядування та | | | | | | | | | |обов'язковість отримання | | | | | | | | | |(надання) яких встановлюється| | | | | | | | | |законодавством, включаючи | | | | | | | | | |плату за реєстрацію, | | | | | | | | | |отримання ліцензії (дозволу),| | | | | | | | | |сертифікатів у вигляді | | | | | | | | | |зборів, державного мита тощо.| | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010077 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 21.08.99 | |З | | | |операції з: виплат заробітної|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | |31.03.2000 | | | |плати, пенсій, стипендій, |пп. 3.2.7 п. 3.2 | | | | |змінено ЗУ | | | |субсидій, дотацій, інших |----------------------+---------------+----------| | |від | | | |грошових або майнових виплат |ЗУ "Про внесення змін | 977-XIV | 15.07.99 | | |02.03.2000 | | | |фізичним особам за рахунок |до деяких законів | ( 977-14 ) | | | | 1523-III | | | |бюджетів або соціальних чи |України з метою | | | | |( 1523-14 )| | | |страхових фондів у порядку, |стимулювання | | | | |Про внесен-| | | |встановленому законом: виплат|інвестиційної | | | | |ня змін до | | | |дивідендів та роялті у |діяльності" | | | | |деяких за- | | | |грошовій формі або у формі |----------------------+---------------+----------| | |конодавчих | | | |цінних паперів (корпоративних|ЗУ "Про внесення змін | 1523-III |02.03.2000| | |актів з | | | |прав), надання комісійних |до деяких законодавчих| ( 1523-14 ) | | | |питань опо-| | | |(брокерських) та дилерських |актів України з питань| | | | |даткування"| | | |послуг з торгівлі або |оподаткування" | | | | | | | | |управління цінними паперами, | | | | | | | | | |у т. ч. приватизаційними та | | | | | | | | | |компенсаційними паперами | | | | | | | | | |(сертифікатами), | | | | | | | | | |інвентаризаційними | | | | | | | | | |сертифікатами, житловими | | | | | | | | | |чеками, земельними бонами та | | | | | | | | | |деривативами на ринку цінних | | | | | | | | | |паперів України, а також | | | | | | | | | |деривативами на фондових, | | | | | | | | | |валютних і товарних біржах, | | | | | | | | | |створених у порядку, | | | | | | | | | |передбаченому відповідними | | | | | | | | | |законами. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010078 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | 21.08.99 | | | | |операції з: передачі основних|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |фондів як внеску до |пп. 3.2.8 п. 3.2 | | | | | | | | |статутного фонду юридичної |----------------------+---------------+----------| | | | | | |особи для формування її |ЗУ "Про внесення змін | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | |цілісного майнового комплексу|до деяких законів | ( 977-14 ) | | | | | | | |в обмін на емітовані нею |України з метою | | | | | | | | |корпоративні права, у тому |стимулювання | | | | | | | | |числі при ввезенні основних |інвестиційної | | | | | | | | |фондів на митну територію |діяльності" | | | | | | | | |України (крім підакцизних | | | | | | | | | |товарів) або їх вивезенні за | | | | | | | | | |межі митної території | | | | | | | | | |України; продажу за | | | | | | | | | |компенсацію сукупних валових | | | | | | | | | |активів платника податку (з | | | | | | | | | |урахуванням вартості гудвілу)| | | | | | | | | |іншому платнику податку. | | | | | | | | | |Повернення основних фондів, | | | | | | | | | |попередньо внесених до | | | | | | | | | |статутного фонду юридичної | | | | | | | | | |особи іншими юридичними або | | | | | | | | | |фізичними особами, у разі їх | | | | | | | | | |виходу з числа засновників | | | | | | | | | |або учасників такої юридичної| | | | | | | | | |особи, або при ліквідації | | | | | | | | | |такої юридичної особи, у тому| | | | | | | | | |числі при їх ввезенні на | | | | | | | | | |митну територію України (крім| | | | | | | | | |підакцизних товарів) або | | | | | | | | | |вивезенні за межі митної | | | | | | | | | |території України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010180 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу вітчизняних продуктів|пп. 5.1.1 п. 5.1 | | | | | | | | |дитячого харчування молочними| | | | | | | | | |кухнями та спеціалізованими | | | | | | | | | |магазинами і куточками, які | | | | | | | | | |виконують функції роздаточних| | | | | | | | | |пунктів, у порядку і за | | | | | | | | | |переліком продуктів, | | | | | | | | | |встановленими Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010081 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу (передплати) доставки|пп. 5.1.1 п. 5.1 | | | | | | | | |періодичних видань друкованих| | | | | | | | | |засобів масової інформації | | | | | | | | | |вітчизняного виробництва. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010082 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу книжок вітчизняного. |пп. 5.1.1 п. 5.1 | | | | | | | | |виробництва. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010083 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | |З | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | |31.03.2000 | | | |продажу учнівських зошитів, |пп. 5.1.1 п. 5.1 | | | | |змінено ЗУ | | | |підручників та навчальних | | | | | |від | | | |посібників вітчизняного | | | | | |17.02.2000 | | | |виробництва. | | | | | |N 1460 | | | | | | | | | |( 1460-14 )| |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010084 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання згідно з переліком, |пп. 5.1.3 п. 5.1 | | | | | | | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з | | | | | | | | | |вищої, середньої, | | | | | | | | | |професійно-технічної та | | | | | | | | | |початкової освіти закладами | | | | | | | | | |освіти, які мають спеціальний| | | | | | | | | |дозвіл (ліцензію) на надання | | | | | | | | | |таких послуг та послуг з | | | | | | | | | |виховання та освіти дітей | | | | | | | | | |будинками культури в | | | | | | | | | |сільській місцевості, | | | | | | | | | |дитячими музичними та | | | | | | | | | |художніми школами, школами | | | | | | | | | |мистецтв. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010085 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу товарів спеціального |пп. 5.1.4 п. 5.1 | | | | | | | | |призначення для інвалідів за | | | | | | | | | |переліком, встановленим | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010086 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |послуг з доставки пенсій та |пп. 5.1.5 п. 5.1 | | | | | | | | |грошової допомоги населенню. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010087 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання послуг з реєстрації |пп. 5.1.6 п. 5.1 | | | | | | | | |актів громадського стану | | | | | | | | | |державними органами, | | | | | | | | | |уповноваженими здійснювати | | | | | | | | | |таку реєстрацію згідно із | | | | | | | | | |законодавством. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010088 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу лікарських засобів |пп. 5.1.7 п. 5.1 | | | | | | | | |медичного призначення, | | | | | | | | | |зареєстрованих в Україні у | | | | | | | | | |встановленому законодавством | | | | | | | | | |порядку, в тому числі надання| | | | | | | | | |послуг з такого продажу | | | | | | | | | |аптечними установами. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010089 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання послуг з охорони |пп. 5.1.8 п. 5.1 | | | | | | | | |здоров'я згідно з переліком, | | | | | | | | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України, закладами | | | | | | | | | |охорони здоров'я, які мають | | | | | | | | | |спеціальний дозвіл (ліцензію)| | | | | | | | | |на надання таких послуг. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010090 |Звільняються від | ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу путівок на |пп. 5.1.9 п. 5.1 | | | | | | | | |санаторно-курортне лікування |----------------------+---------------+----------| | | | | | |та відпочинок дітей у |ЗУ "Про внесення змін | 1523-III |15.03.2000| | | | | | |закладах за переліком, |до деяких законодавчих| ( 1523-14 ) | | | | | | | |встановленим Кабінетом |актів з питань | | | | | | | | |Міністрів України. Зазначена |оподаткування" | | | | | | | | |пільга не поширюється на | | | | | | | | | |продаж путівок нерезидентам. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010091 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання в порядку та в межах |пп. 5.1.10 п. 5.1 | | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з: | | | | | | | | | |утримання дітей у дошкільних | | | | | | | | | |закладах, школах-інтернатах, | | | | | | | | | |кімнатах-розподільниках | | | | | | | | | |установ Міністерства | | | | | | | | | |внутрішніх справ України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010092 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання в порядку та в межах |пп. 5.1.10 п. 5.1 | | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з | | | | | | | | | |утримання осіб у будинках для| | | | | | | | | |престарілих та інвалідів, | | | | | | | | | |харування та облаштування на | | | | | | | | | |нічліг осіб, які не мають | | | | | | | | | |житла, у спеціально | | | | | | | | | |відведених для цього місцях. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010093 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання в порядку та в межах |пп. 5.1.10 п. 5.1 | | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з | | | | | | | | | |харчування дітей у школах, | | | | | | | | | |професійно-технічних училищах| | | | | | | | | |та громадян у закладах | | | | | | | | | |охорони здоров'я. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010094 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін | 550/97-ВР | 26.09.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |до Закону України "Про| ( 550/97-ВР ) | | | | | | | |надання в порядку та в межах |податок на додану | | | | | | | | |норм, встановлених Кабінетом |вартість" | | | | | | | | |Міністрів України, послуг з |----------------------+---------------+----------| | | | | | |харчування, забезпечення |Закон України "Про | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |речовим майном, |податок на додану | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |комунально-побутовими та |вартість", пп. 5.1.10 | | | | | | | | |іншими послугами, що |п. 5.1 | | | | | | | | |надаються спецконтингенту в | | | | | | | | | |установах пенітенціарної | | | | | | | | | |системи згідно з переліком, | | | | | | | | | |затвердженим Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010095 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання послуг державними |пп. 5.1.11 п. 5.1 | | | | | | | | |службами зайнятості України | | | | | | | | | |за переліком, встановленим | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010096 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання послуг архівними |пп. 5.1.12 п. 5.1 | | | | | | | | |установами України, |----------------------+---------------+----------| | | | | | |пов'язаних з наданням |ЗУ "Про внесення змін | 169/98-ВР | 04.03.98 | | | | | | |документів Національного |до Закону України "Про| ( 169/98-ВР ) | | | | | | | |архівного фонду України |податок на додану | | | | | | | | |юридичним і фізичним особам, |вартість" | | | | | | | | |а також продажу архівним | | | | | | | | | |установам України документів | | | | | | | | | |Національного архівного фонду| | | | | | | | | |України, які перебувають у | | | | | | | | | |власності юридичних або | | | | | | | | | |фізичних осіб відповідно до | | | | | | | | | |законодавства України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010098 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання культових послуг та |пп. 5.1.14 п. 5.1 | | | | | | | | |продажу предметів культового | | | | | | | | | |призначення релігійними | | | | | | | | | |організаціями за переліком, | | | | | | | | | |встановленим Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010099 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання послуг з поховання |пп. 5.1.15 п. 5.1 | | | | | | | | |будь-яким платником податку. |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про внесення змін | 169/98-ВР | 04.03.98 | | | | | | | |до Закону України "Про| ( 169/98-ВР ) | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010100 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |передачі конфіскованого |пп. 5.1.16 п. 5.1 | | | | | | | | |майна, знахідок, скарбів або | | | | | | | | | |майна, визнаних безхазяйними,| | | | | | | | | |у розпорядження державних | | | | | | | | | |органів або організацій, | | | | | | | | | |уповноважених здійснювати їх | | | | | | | | | |збереження або продаж згідно | | | | | | | | | |із законодавством. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010101 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |передачі земельних ділянок, |пп. 5.1.17 п. 5.1 | | | | | | | | |що знаходяться під об'єктами | | | | | | | | | |нерухомості або незабудованої| | | | | | | | | |землі у разі коли така | | | | | | | | | |передача дозволена згідно з | | | | | | | | | |положеннями Земельного | | | | | | | | | |кодексу України ( 2768-14 ). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010102 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |безкоштовної передачі |пп. 5.1.18 п. 5.1 | | | | | | | | |рухомого складу однією | | | | | | | | | |залізницею або підприємством | | | | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | | | | |загального користування іншим| | | | | | | | | |залізницям або підприємствам | | | | | | | | | |залізничного транспорту | | | | | | | | | |загального користування | | | | | | | | | |державної форми власності в | | | | | | | | | |порядку, встановленому | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010103 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін | 550/97-ВР | 26.09.97 | 03.10.97 | |З | | | |оподаткування операції з: |до Закону України "Про| ( 550/97-ВР ) | | | |31.03.2000 | | | |приватизації державного та |податок на додану | | | | |змінено ЗУ | | | |комунального майна, а також з|вартість", пп. 5.1.19 | | | | |від | | | |безоплатної приватизації |п. 5.1 | | | | |02.03.2000 | | | |житлового фонду, включаючи |----------------------+---------------+----------| | |N 1523-III | | | |місця загального користування|ЗУ "Про внесення змін | 977-XIV | 15.08.99 | | |"Про | | | |у багатоквартирних будинках, |до деяких законів | ( 977-14 ) | | | |внесення | | | |а також з надання послуг |України з метою | | | | |змін до | | | |(робіт), одержання яких |стимулювання | | | | |деяких | | | |згідно з законодавством є |інвестиційної | | | | |законодав- | | | |обов'язковою передумовою |діяльності" | | | | |чих актів з| | | |приватизації житла, |----------------------+---------------+----------| | |питань опо-| | | |присадибних земельних ділянок|ЗУ "Про внесення змін | 1523-III |02.03.2000| | |даткування"| | | |та земельних паїв. |до деяких законодавчих| ( 1523-14 ) | | | | | | | | |актів України з питань| | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010104 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін | 550/97-ВР | 26.09.97 | 03.10.97 | |З | | | |оподаткування податком на |до Закону України "Про| ( 550/97-ВР ) | | | |31.03.2000 | | | |додану вартість операції з |податок на додану | | | | |змінено ЗУ | | | |продажу або передачі у |вартість", пп. 5.1.20 | | | | |від | | | |власність новозбудованого |п. 5.1 | | | | |02.03.2000 | | | |житла фізичним особам для |----------------------+---------------+----------| | |N 1523-III | | | |його використання як місця |ЗУ "Про внесення зміни| 942-XIV | 14.07.97 | | |"Про | | | |проживання. |до статті 5 Закону | ( 942-14 ) | | | |внесення | | | | |України "Про податок | | | | |змін до | | | | |на додану вартість" | | | | |деяких | | | | |----------------------+---------------+----------| | |законодав- | | | | |ЗУ "Про внесення змін | 1523-III |02.03.2000| | |чих актів з| | | | |до деяких законодавчих| ( 1523-14 ) | | | |питань опо-| | | | |актів України з питань| | | | |даткування"| | | | |оподаткування" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010105 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін | 644/97-ВР | 19.11.97 | 13.12.97 | |З | | | |оподаткування операції з |до деяких законодавчих| ( 644/97-ВР ) | | | |31.03.2000 | | | |подання благодійної допомоги,|актів України з питань| | | | |змінено ЗУ | | | |а саме безоплатна передача |оподаткування" | | | | |від | | | |товарів (робіт, послуг) |----------------------+---------------+----------| | |02.03.2000 | | | |особам, визначеним абзацами |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | |N 1523-III | | | |"а" і "б" ст. 7.11.1 ст. 7 |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | |"Про | | | |Закону України "Про |пп. 5.1.21 п. 5.1 | | | | |внесення | | | |оподаткування прибутку |----------------------+---------------+----------| | |змін до | | | |підприємств" ( 334/94-ВР ) з |ЗУ "Про внесення змін | 1523-III |02.03.2000| | |деяких | | | |метою їх безпосереднього |до деяких законодавчих| ( 1523-14 ) | | | |законодав- | | | |використання у |актів України з питань| | | | |чих актів з| | | |благодійницьких цілях, а |оподаткування" | | | | |питань опо-| | | |також операції з безоплатної | | | | | |даткування"| | | |передачі таких товарів | | | | | | | | | |(робіт, послуг) набувачам | | | | | | | | | |(суб'єктам) благодійної | | | | | | | | | |допомоги відповідно до | | | | | | | | | |законодавства. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010107 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | |З | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | |22.08.2000 | | | |продажу товарів (робіт, |п. 5.2.1 п. 5.2 | | | | |змінено ЗУ | | | |послуг), за винятком |----------------------+---------------+----------| | |від | | | |підакцизних товарів, |ЗУ "Про внесення змін | 1523-III |02.03.2000| | |13.07.2000 | | | |грального бізнесу, покупних |до деяких законодавчих| ( 1523-14 ) | | | |N 1926-III | | | |товарів підприємствами та |актів України з питань| | | | |"Про | | | |організаціями громадських |оподаткування" | | | | |внесення | | | |організацій інвалідів, майно |----------------------+---------------+----------| | |змін до | | | |яких є їх повною власністю, |в редакції ЗУ "Про | 1926-III |13.07.2000| | |деяких | | | |де кількість інвалідів, які |внесення змін до | ( 1926-14 ) | | | |законів | | | |мають там основне місце |деяких законів України| | | | |України | | | |роботи, становить протягом |щодо оподаткування | | | | |щодо | | | |попереднього звітного періоду|підприємств та | | | | |оподатку- | | | |не менше 50 % загальної |організацій | | | | |вання | | | |чисельності працюючих, і за |громадських | | | | |підпрємств | | | |умови, що фонд оплати праці |організацій інвалідів"| | | | |та | | | |таких інвалідів становить | | | | | |організацій| | | |протягом попереднього | | | | | |громадських| | | |звітного періоду не менше | | | | | |організацій| | | |25 % суми загальних витрат на| | | | | |інвалідів" | | | |оплату праці, що відносяться | | | | | | | | | |до складу валових витрат | | | | | | | | | |виробництва (обігу). | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу| | | | | | | | | |за наявністю дозволу на право| | | | | | | | | |користування такою пільгою, | | | | | | | | | |яка надається міжвідомчою | | | | | | | | | |Комісією з питань діяльності | | | | | | | | | |підприємств та організацій | | | | | | | | | |громадських організацій | | | | | | | | | |інвалідів відповідно до | | | | | | | | | |Закону України "Про основи | | | | | | | | | |соціальної захищеності | | | | | | | | | |інвалідів в Україні" | | | | | | | | | |( 875-12 ). Податкова | | | | | | | | | |звітність таких підприємств | | | | | | | | | |здійснюється у порядку, | | | | | | | | | |встановленому центральним | | | | | | | | | |податковим органом України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010109 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |Безкоштовної передачі |пп. 5.2.3 п. 5.2 | | | | | | | | |продукції (робіт, послуг) | | | | | | | | | |власного виробництва | | | | | | | | | |допоміжними сільськими | | | | | | | | | |господарствами, | | | | | | | | | |лікувально-виробничими | | | | | | | | | |трудовими майстернями | | | | | | | | | |(цехами, дільницями) | | | | | | | | | |будинків-інтернатів та | | | | | | | | | |територіальних центрів по | | | | | | | | | |обслуговуванню самотніх | | | | | | | | | |громадян похилого віку | | | | | | | | | |(пенсіонерів), за умови, що | | | | | | | | | |така передача здійснюється | | | | | | | | | |для забезпечення власних | | | | | | | | | |потреб зазначених закладів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010110 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання в сільській |пп. 5.2.4 п. 5.2 | | | | | | | | |місцевості | | | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | | |товаровиробниками послуг з | | | | | | | | | |ремонту шкіл, дошкільних | | | | | | | | | |закладів, інтернатів, | | | | | | | | | |закладів охорони здоров'я та | | | | | | | | | |подання матеріальної | | | | | | | | | |допомоги (в межах одного | | | | | | | | | |неоподатковуваного мінімуму | | | | | | | | | |доходів громадян на місяць на| | | | | | | | | |одну особу) продуктами | | | | | | | | | |харчування власного | | | | | | | | | |виробництва та послуг з | | | | | | | | | |обробки землі багатодітним | | | | | | | | | |сім'ям, ветеранам праці і | | | | | | | | | |війни, реабілітованим | | | | | | | | | |громадянам, інвалідам праці, | | | | | | | | | |інвалідам дитинства, одиноким| | | | | | | | | |особам похилого віку, особам,| | | | | | | | | |які постраждали внаслідок | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, та| | | | | | | | | |школам, дошкільним закладам, | | | | | | | | | |інтернатам, закладам охорони | | | | | | | | | |здоров'я. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010111 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання в сільській |пп. 5.2.4 п. 5.2 | | | | | | | | |місцевості | | | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | | |товаровиробниками в період | | | | | | | | | |проведення польових робіт | | | | | | | | | |послуг з харчування | | | | | | | | | |механізаторів і тваринників | | | | | | | | | |продуктами власного | | | | | | | | | |виробництва в польових | | | | | | | | | |їдальнях. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010112 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |п. 5.3 | | | | | | | | |послуг), передбачених для | | | | | | | | | |власних потреб дипломатичних | | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | |організацій в Україні, а | | | | | | | | | |також для використання | | | | | | | | | |дипломатичним персоналом цих | | | | | | | | | |дипломатичних місій та | | | | | | | | | |членами їх сімей, які | | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | | |цього персоналу. Порядок | | | | | | | | | |звільнення та перелік | | | | | | | | | |операцій, встановлюється | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | |виходячи з принципу | | | | | | | | | |взаємності стосовно кожної | | | | | | | | | |окремої держави. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010113 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |п. 5.5 | | | | | | | | |митну територію України |----------------------+---------------+----------| | | | | | |товарів (робіт, послуг), |ЗУ "Про внесення змін | 1460-III |17.02.2000| | | | | | |(крім підакцизних) |до статті 5 Закону | ( 1460-14 ) | | | | | | | |передбачених для власних |України "Про податок | | | | | | | | |потреб дипломатичних |на додану вартість" | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | |організацій в Україні, а | | | | | | | | | |також для використання | | | | | | | | | |дипломатичним персоналом цих | | | | | | | | | |дипломатичних місій та | | | | | | | | | |членами їх сімей, які | | | | | | | | | |проживають разом з особами | | | | | | | | | |цього персоналу. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010115 |Податок за нульовою ставкою |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |обчислюється щодо операцій з:|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу товарів, що були |пп. 6.2.1 п. 6.2 | | | | | | | | |вивезені (експортовані) | | | | | | | | | |платником податку за межі | | | | | | | | | |митної території України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010116 |Податок за нульовою ставкою |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |обчислюється щодо операцій з:|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу робіт (послуг), |пп. 6.2.2 п. 6.2 | | | | | | | | |призначених для використання | | | | | | | | | |та споживання за межами | | | | | | | | | |митної території України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010117 |Податок за нульовою ставкою |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |обчислюється щодо операцій з:|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продажу товарів (робіт, |пп. 6.2.3 п. 6.2 | | | | | | | | |послуг) підприємствам | | | | | | | | | |роздрібної торгівлі, які | | | | | | | | | |розташовані на території | | | | | | | | | |України у зонах митного | | | | | | | | | |контролю (безмитних | | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010118 |Податок за нульовою ставкою |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |обчислюється щодо операцій з:|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |надання транспортних послуг з|пп. 6.2.4 п. 6.2 | | | | | | | | |перевезення пасажирів та | | | | | | | | | |вантажів за межами митного | | | | | | | | | |кордону України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010124 |Вартість тари, що згідно з |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |умовами договору (контракту) |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |визначена як зворотна |п. 4.6 | | | | | | | | |(заставна), до бази | | | | | | | | | |оподаткування не включається.| | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010127 |Тимчасово до 1 січня 2008 |ЗУ "Про стимулювання | 535/97-ВР | 19.09.97 | 21.10.97 |01.01.2008 |З | | | |року звільняються від |виробництва | ( 535/97-ВР ) | | | |26.12.2000 | | | |оподаткування операції з |автомобілів в Україні"| | | | |змінено ЗУ | | | |ввезення (пересилання) на |----------------------+---------------+----------| | |від | | | |митну територію України |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | |15.11.2001 | | | |відповідно до Закону України |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | |N 2779-III | | | |"Про стимулювання виробництва|п. 11.18 | | | | |"Про | | | |автомобілів в Україні" |----------------------+---------------+----------| | |внесення | | | |товарів (у тому числі |ЗУ "Про внесення змін | 2779-III |15.11.2001| | |змін до | | | |машинокомплектів), які |до деяких законодавчих| ( 2779-14 ) | | | |деяких | | | |використовуються для |актів України щодо | | | | |законодав- | | | |будівництва та виробничої |державної підтримки | | | | |чих актів | | | |діяльності підприємств по |автомобілебудівної | | | | |України | | | |виробництву автомобілів, |промисловості України"| | | | |щодо | | | |автобусів і комплектуючих | | | | | |державної | | | |виробів до них. Перелік таких| | | | | |підтримки | | | |товарів (включаючи | | | | | |автомобіле-| | | |машинокомплекти) з | | | | | |будівної | | | |визначенням кодів згідно з | | | | | |промисло- | | | |Українською класифікацією | | | | | |вості | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | |України" | | | |діяльності, а також порядок і| | | | | | | | | |обсяги ввезення цих товарів | | | | | | | | | |встановлюються Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України, якщо такі | | | | | | | | | |товари не виробляються | | | | | | | | | |підприємствами на території | | | | | | | | | |України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010128 |До 1 січня 2008 року |ЗУ "Про стимулювання | 535/97-ВР | 19.09.97 | 21.10.97 |01.01.2008 |З | | | |оподатковуються податком на |виробництва | ( 535/97-ВР ) | | | |26.12.2000 | | | |додану вартість за нульовою |автомобілів в Україні"| | | | |змінено ЗУ | | | |ставкою операції з продажу |----------------------+---------------+----------| | |від | | | |автомобілів, автобусів і |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | |15.11.2001 | | | |комплектуючих виробів до них |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | |N 2779-III | | | |власного виробництва |п. 11.19 | | | | |"Про | | | |резидентів, які здійснюють |----------------------+---------------+----------| | |внесення | | | |діяльність відповідно до |ЗУ "Про внесення змін | 2779-III |15.11.2001| | |змін до | | | |Закону України "Про |до деяких законодавчих| ( 2779-14 ) | | | |деяких | | | |стимулювання виробництва |актів України щодо | | | | |законодав- | | | |автомобілів в Україні". Ці |державної підтримки | | | | |чих актів | | | |виробники-резиденти |автомобілебудівної | | | | |України | | | |зобов'язані мати затверджену |промисловості України"| | | | |щодо | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | |державної | | | |інвестиційну програму. | | | | | |підтримки | | | | | | | | | |автомобіле-| | | | | | | | | |будівної | | | | | | | | | |промисло- | | | | | | | | | |вості | | | | | | | | | |України" | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010129 |Суми податку на додану |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | |Продовжено | | | |вартість, сплачені |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | |термін дії | | | |постачальникам за |пп. 6.2.1 п. 6.2 | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |які підлягають відшкодуванню |З урахуванням ЗУ "Про | 2905-III |20.12.2001| 01.10.97 |01.01.2004 | | | | |із бюджету при: продажу |Державний бюджет | ( 2905-14 ) | | | | | | | |товарів, що були вивезені |України на 2002 рік" | | | | | | | | |(експортовані) платником |абз. 1 ст. 7 | | | | | | | | |податку за межі митних |----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |кордонів України. (В разі |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002| | | | | | |вивезення (експорту) товарів |бюджет України на 2003| ( 380-15 ) | | | | | | | |за межі митної території |рік", ст. 7 | | | | | | | | |України шляхом бартерних | | | | | | | | | |(товарообмінних) операцій | | | | | | | | | |сума податку на додану | | | | | | | | | |вартість, сплачена | | | | | | | | | |(нарахована) у зв'язку з | | | | | | | | | |придбанням товарів), не | | | | | | | | | |відноситься на збільшення | | | | | | | | | |податкового кредиту, а | | | | | | | | | |включається до складу валових| | | | | | | | | |витрат виробництва (обігу) | | | | | | | | | |платника податку). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010130 |Суми податку на додану |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | |Продовжено | | | |вартість, сплачені |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | |термін дії | | | |постачальникам за |пп. 6.2.2 п. 6.2 | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |які підлягають відшкодуванню |З урахуванням ЗУ "Про | 2905-III |20.12.2001| 01.10.97 |01.01.2004 | | | | |із бюджету при: продажу робіт|Державний бюджет | ( 2905-14 ) | | | | | | | |(послуг), призначених для |України на 2002 рік" | | | | | | | | |використання та споживання за|абз. 1 ст. 7 | | | | | | | | |межами митної території |----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |України. (В разі вивезення |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002| | | | | | |(експорту) робіт (послуг) за |бюджет України на 2003| ( 380-15 ) | | | | | | | |межі митної території України|рік", ст. 7 | | | | | | | | |шляхом бартерних | | | | | | | | | |(товарообмінних) операцій | | | | | | | | | |сума податку на додану | | | | | | | | | |вартість, сплачена | | | | | | | | | |(нарахована) у зв'язку з | | | | | | | | | |придбанням товарів (робіт, | | | | | | | | | |послуг), не відноситься на | | | | | | | | | |збільшення податкового | | | | | | | | | |кредиту, а включається до | | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | | |виробництва (обігу) платника | | | | | | | | | |податку). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010131 |Суми податку на додану |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |вартість, сплачені |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |постачальникам за |пп. 6.2.3 п. 6.2 | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,| | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню | | | | | | | | | |із бюджету при: продажу | | | | | | | | | |товарів (робіт, послуг) | | | | | | | | | |підприємствам роздрібної | | | | | | | | | |торгівлі, які розташовані на | | | | | | | | | |території України у зонах | | | | | | | | | |митного контролю (безмитних | | | | | | | | | |магазинах), відповідно до | | | | | | | | | |порядку, встановленого | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010132 |Суми податку на додану |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |вартість, сплачені |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |постачальникам за |пп. 6.2.4 п. 6.2 | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,| | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню | | | | | | | | | |із бюджету при: надання | | | | | | | | | |транспортних послуг з | | | | | | | | | |перевезення пасажирів та | | | | | | | | | |вантажів за межами митного | | | | | | | | | |кордону України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010135 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |ввезення на митну територію |п. 5.4 | | | | | | | | |України товарів морського |----------------------+---------------+----------+-----------| | | | | |промислу (риба, ссавці, |В редакції ЗУ "Про | 794/97-ВР | 30.12.97 | 27.01.98 | | | | | |мушлі, ракоподібні, водні |внесення змін до | ( 794/97-ВР ) | | | | | | | |рослини тощо, охолоджені, |деяких законів України| | | | | | | | |солоні, морожені, |з питань | | | | | | | | |консервовані, перероблені в |оподаткування" | | | | | | | | |борошно або в іншу | | | | | | | | | |продукцію), видобутих | | | | | | | | | |(виловлених, вироблених) | | | | | | | | | |суднами, зареєстрованими у | | | | | | | | | |Державному судновому реєстрі | | | | | | | | | |України або Судновій книзі | | | | | | | | | |України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010136 |Податок за нульовою ставкою |ЗУ "Про внесення змін | 770/97-ВР | 23.12.97 | 01.01.98 | | | | | |обчислюється щодо операцій з:|до Закону України "Про| ( 770/97-ВР ) | | | | | | | |продажу переробним |податок на додану | | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса|вартість" | | | | | | | | |живою вагою |----------------------+---------------+----------| | | | | | |сільськогосподарськими |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |товаровиробниками всіх форм |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |власності і господарювання. |пп. 6.2.6 п. 6.2 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010139 |Суми податку на додану |ЗУ "Про внесення змін | 770/97-ВР | 23.12.97 | 01.01.98 | | | | | |вартість, сплачені |до Закону України "Про| ( 770/97-ВР ) | | | | | | | |постачальникам за |податок на додану | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|вартість" | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |----------------------+---------------+----------| | | | | | |із бюджету при: продажу |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |переробним підприємствам |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |молока та м'яса живою вагою |пп. 6.2.6 п. 6.2 | | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | | |товаровиробниками всіх форм | | | | | | | | | |власності і господарювання. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010140 |Не справляється податок на |Постанова КМ України | 13 | 05.01.98 | 01.02.98 | |З | | | |додану вартість з нафти сирої|"Про реалізацію Угоди | ( 13-98-п ) | | | |01.07.2001 | | | |(код УКТЗЕД 2709 00 |між Урядом України та | | | | |року | | | |( 2371а-14 ), газового |Урядом Російської | | | | |змінено | | | |конденсату природного (код |Федерації про вільну | | | | |постановою | | | |УКТЗЕД 2709 00 10 00) та газу|торгівлю" | | | | |КМУ | | | |природного в газоподібному |----------------------+---------------+----------| | |від | | | |стані (код УКТЗЕД |Постанова КМУ | 2201 | 03.12.99 | | |27.06.2001 | | | |271121 00 00), а також | | ( 2201-99-п ) | | | |N 745 | | | |неопромінених паливних |----------------------+---------------+----------| | | | | | |елементів (твелів) (код |Постанова КМУ | 1485 |28.09.2000| | | | | | |УКТЗЕД 8401 30 00 00 | |( 1485-2000-п )| | | | | | | |( 2371г-14 ), стрижнів з |----------------------+---------------+----------| | | | | | |вигоряючими поглиначами, |Постанова КМУ | 745 |27.06.2001| | | | | | |поглинаючих стрижнів систем | |( 745-2001-п ) | | | | | | | |управління тазахисту (код |----------------------+---------------+----------| | | | | | |УКТЗЕД 840140 90 00) |Постанова КМУ | 842 |13.07.2001| | | | | | |походженням з митної | |( 842-2001-п ) | | | | | | | |території Російської | | | | | | | | | |Федерації, призначених для | | | | | | | | | |митної території України у | | | | | | | | | |разі їх ввезення на цю | | | | | | | | | |територію з 1 липня 2001 р. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010142 |Податок за нульовою ставкою |ЗУ "Про внесення змін | 208/98-ВР | 24.03.98 | 11.04.98 | |З | | | |обчислюється щодо операцій з:|до Закону України "Про| ( 208/98-ВР ) | | | |15.08.2000 | | | |продажу товарів (робіт, |податок на додану | | | | |змінено ЗУ | | | |послуг), за винятком |вартість" | | | | |від | | | |підакцизних товарів, |----------------------+---------------+----------+-----------| |13.07.2000 | | | |грального бізнесу, покупних |ЗУ, пп. 6.2.8 п. 6.2 | 168/97-ВР | 03.04.97 | | |N 1926-III | | | |товарів підприємствами та |ст. 6 | ( 168/97-ВР ) | | | |"Про | | | |організаціями громадських |----------------------+---------------+----------+-----------| |внесення | | | |організацій інвалідів, |ЗУ "Про внесення змін | 1926-III |13.07.2000|15.08.2000 | |змін до | | | |визначеними у пп. 5.2.1 п. |до деяких законів | ( 1926-14 ) | | | |деяких | | | |5.2 ст. 5 цього Закону. |України щодо | | | | |законів | | | |Рішення про застосування цієї|оподаткування | | | | |України | | | |норми приймається такими |підприємств та | | | | |щодо | | | |підприємствами та |організацій | | | | |оподатку- | | | |організаціями самостійно один|громадських | | | | |вання | | | |раз на рік. Заяву про своє |організацій інвалідів"| | | | |підприємств| | | |рішення з цього питання | | | | | |та | | | |підприємство та організація -| | | | | |організацій| | | |платники податку подають | | | | | |громадських| | | |відповідному органу | | | | | |організацій| | | |податкової служби не пізніше | | | | | |інвалідів" | | | |ніж за один місяць до початку| | | | | | | | | |календарного року (для | | | | | | | | | |новостворених підприємств та | | | | | | | | | |організацій - не пізніше | | | | | | | | | |одного місяця до початку | | | | | | | | | |звітного кварталу). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010143 |Суми податку на додану |ЗУ "Про внесення змін | 208/98-ВР | 24.03.98 | 11.04.98 | | | | | |вартість, сплачені |до Закону України "Про| ( 208/98-ВР ) | | | | | | | |постачальникам за |податок на додану | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|вартість", | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |пп. 6.2.8 п. 6.2 ст. 6| | | | | | | | |із бюджету при: продажу |----------------------+---------------+----------+-----------| | | | | |товарів (робіт, послуг), за |в редакції ЗУ "Про | 1926-III |13.07.2000|15.08.2000 | | | | | |винятком підакцизних товарів,|внесення змін до | ( 1926-14 ) | | | | | | | |грального бізнесу, покупних |деяких законів України| | | | | | | | |товарів підприємствами та |щодо оподаткування | | | | | | | | |організаціями громадських |підприємств та | | | | | | | | |організацій інвалідів, |організацій | | | | | | | | |визначеними у пп. 5.2.1 |громадських | | | | | | | | |п. 5.2 ст. 5 цього Закону |організацій інвалідів"| | | | | | | | |( 168/97-ВР ). Рішення про | | | | | | | | | |застосування цієї норми | | | | | | | | | |приймається такими | | | | | | | | | |підприємствами та | | | | | | | | | |організаціями самостійно один| | | | | | | | | |раз на рік. Заяву про своє | | | | | | | | | |рішення з цього питання | | | | | | | | | |підприємство та організація -| | | | | | | | | |платники податку подають | | | | | | | | | |відповідному органу | | | | | | | | | |податкової служби не пізніше | | | | | | | | | |ніж за один місяць до початку| | | | | | | | | |календарного року (для | | | | | | | | | |новостворених підприємств та | | | | | | | | | |організацій - не пізніше | | | | | | | | | |одного місяця до початку | | | | | | | | | |звітного кварталу). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010144 |У разі коли за договорами, |ЗУ "Про внесення змін | 550/97-ВР | 26.09.97 | 02.10.97 | | | | | |укладеними до набрання |до Закону України "Про| ( 550/97-ВР ) | | | | | | | |чинності цим Законом, які |податок на додану | | | | | | | | |передбачали здійснення |вартість", п. 11.1. | | | | | | | | |операцій, звільнених від | | | | | | | | | |оподаткування згідно з пп. | | | | | | | | | |"г" п. 1 ст. 5 Декрету | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | | | | | |"Про податок на добавлену | | | | | | | | | |вартість" ( 14-92 ), було | | | | | | | | | |здійснено витрати або | | | | | | | | | |проведено розрахунки до | | | | | | | | | |моменту прийняття цього | | | | | | | | | |Закону, платники податку, що | | | | | | | | | |є сторонами таких договорів, | | | | | | | | | |оподатковують такі операції | | | | | | | | | |за таким договором згідно з | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | |зазначеним Декретом. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010148 |Звільнення від оподаткування |ЗУ "Про ратифікацію | 742/97-ВР | 17.12.97 | 08.01.98 | | | | | |товарів, обладнання та |Меморандуму про | ( 742/97-ВР ) | | | | | | | |послуг, що постачаються за |створення і діяльність| | | | | | | | |кошти безвідплатної допомоги |Японського центру в | | | | | | | | |Урядом Японії у рамках |Україні" | | | | | | | | |Меморандуму для створення | | | | | | | | | |Японського центру в Україні. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010149 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про ратифікацію | 69-XIV | 24.07.98 | 07.08.98 | | | | | |учасників Угоди. |Угоди між Урядом | ( 69-14 ) | | | | | | | | |України та Урядом | | | | | | | | | |Швейцарської Конфеде- | | | | | | | | | |рації про надання | | | | | | | | | |безповоротної фінансо-| | | | | | | | | |вої допомоги на Проект| | | | | | | | | |"Охорона здоров'я | | | | | | | | | |матерів і дітей | | | | | | | | | |(неонтологія)" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010150 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про внесення змін | 169/98-ВР | 04.03.98 | 28.03.98 | |З | | | |операції з: безоплатної |Закону України "Про | ( 169/98-ВР ) | | | |13.01.2000 | | | |передачі у державну власність|податок на додану | | | | |змінено ЗУ | | | |чи комунальну власність |вартість" | | | | |від | | | |територіальних громад сіл, |----------------------+---------------+----------| | |22.12.99 | | | |селищ, міст або у їх спільну |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 04.03.97 | | |N 1330-XIV | | | |власність об'єктів всіх форм |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | |"Про | | | |власності, які перебувають на|п. 3.2.9 | | | | |внесення | | | |балансі одного платника |----------------------+---------------+----------| | |змін до | | | |податку і передаються на |ЗУ "Про внесення змін | 1330-XIV | 23.12.99 | | |Закону | | | |баланс іншого платника |до Закону України "Про| ( 1330-14 ) | | | |України | | | |податку, якщо такі операції |податок на додану | | | | |"Про | | | |здійснюються за рішеннями |вартість" | | | | |податок на | | | |Кабінету Міністрів України, | | | | | |додану | | | |центральних та місцевих | | | | | |вартість" | | | |органів виконавчої влади, | | | | | | | | | |органів місцевого | | | | | | | | | |самоврядування, прийнятими у | | | | | | | | | |межах їх повноважень. Це | | | | | | | | | |положення поширюється на | | | | | | | | | |операції з безоплатної | | | | | | | | | |передачі об'єктів з балансу | | | | | | | | | |платника податку, який | | | | | | | | | |перебуває в державній або | | | | | | | | | |комунальній власності, на | | | | | | | | | |баланс іншої юридичної особи,| | | | | | | | | |яка перебуває відповідно в | | | | | | | | | |державній або комунальній | | | | | | | | | |власності, що здійснюється за| | | | | | | | | |рішенням органу державної | | | | | | | | | |влади або органу місцевого | | | | | | | | | |самоврядування, до сфери | | | | | | | | | |управління яких належать | | | | | | | | | |такий платник податку та така| | | | | | | | | |юридична особа. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010151 |Не оподатковуються операції з|ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |ввезення (пересилання) з-за |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |меж митного кордону України |пп. 6.2.3 п. 6.2 | | | | | | | | |товарів, а також супутніх |----------------------+---------------+----------+-----------| | | | | |таким товарам робіт (послуг) |В редакції Указу | 857/98 | 07.08.98 | 01.10.98 | | | | | |на користь магазинів |Президента України | ( 857/98 ) | | | | | | | |роздрібної торгівлі, |"Про деякі зміни в | | | | | | | | |розташованих на території |оподаткуванні" | | | | | | | | |України в зонах митного | | | | | | | | | |контролю (далі - безмитні | | | | | | | | | |магазини), а також на | | | | | | | | | |територію митних ліцензійних | | | | | | | | | |складів, розташованих на | | | | | | | | | |території України (далі - | | | | | | | | | |ліцензійні склади). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010154 |Звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | |З 01.10.98 | | | |оподаткування операції з: |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | |змінено | | | |надання послуг з перевезення |пп. 5.1.13 п. 5.1 | | | | |ст. 5 Указу| | | |пасажирів міським |----------------------+---------------+----------| | |Президента | | | |транспортом, тарифи на які |В редакції Указу | 857/98 | 07.08.98 | | |України від| | | |регулюються у встановленому |Президента України | ( 857/98 ) | | | |07.08.98 | | | |законом порядку, за винятком |"Про деякі зміни в | | | | |N 857/98 | | | |операцій з надання |оподаткуванні" | | | | | | | | |пасажирського транспорту в | | | | | | | | | |оренду (прокат). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010156 |Встановити, що до 1 січня |ЗУ "Про внесення змін | 550/97-ВР | 26.09.97 | 01.10.97 |01.01.2004 | | | | |2004 року зберігається |до Закону України "Про| ( 550/97-ВР ) | | | | | | | |існуючий порядок сплати |податок на додану | | | | | | | | |податку на додану вартість за|вартість" | | | | | | | | |операціями з надання послуг, |----------------------+---------------+----------| | | | | | |пов'язаних з перевезенням |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |(переміщенням) пасажирів та |додану вартість" | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |вантажів транзитом через |п. 11.15 | | | | | | | | |територію і порти України. |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |В редакції ЗУ "Про | 380-IV |26.12.2002| | | | | | | |Державний бюджет | ( 380-15 ) | | | | | | | | |України на 2003 рік" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010165 |На період функціонування |ЗУ "Про внесення змін | 403-XIV | 15.01.99 | 17.02.99 |01.01.2020 | | | | |спеціальної економічної зони |до деяких законів | ( 403-14 ) | | | | | | | |"Яворів" не справляється |України з питань | | | | | | | | |податок на додану вартість у |оподаткування у | | | | | | | | |разі ввезення товарів та |зв'язку із | | | | | | | | |інших предметів (крім |створенням спеціальної| | | | | | | | |підакцизних товарів) з-за меж|економічної зони | | | | | | | | |митної території України на |"Яворів" | | | | | | | | |територію автопорту |----------------------+---------------+----------| | | | | | |"Краковець" для використання |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |в межах території автопорту. |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |операції з продажу |----------------------+---------------+----------| | | | | | |підакцизних товарів та |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |товарів 1-24 груп Української|до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |класифікації товарів |податок на додану | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |вартість" | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010166 |Звільняються на період |Указ Президента | 1359/98 | 28.12.98 | 04.02.99 | 2030 | | | | |реалізації інвестиційного |України | ( 1359/98 ) | | | | | | | |проекту, але не більше ніж на|----------------------+---------------+----------| | | | | | |5 років, від оподаткування |ЗУ "Про спеціальний | 970-XIV | 15.07.99 | | | | | | |податком на додану вартість |режим інвестиційної | ( 970-14 ) | | | | | | | |операції з ввезення на митну |діяльності на | | | | | | | | |територію України |територіях | | | | | | | | |устаткування та обладнання |пріорітетного розвитку| | | | | | | | |для реалізації інвестиційного|в Луганській області" | | | | | | | | |проекту у порядку, |----------------------+---------------+----------| | | | | | |встановленому цим Законом, |ЗУ | 971-XIV | | | | | | | |згідно з Законом України | | ( 971-14 ) | | | | | | | |"Про спеціальний режим |----------------------+---------------+----------| | | | | | |інвестиційної діяльності на |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |територіях пріоритетного |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |розвитку в Луганській |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |області". Цей режим не | | | | | | | | | |поширюється на операції з | | | | | | | | | |продажу підакцихних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | | |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | | |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010167 |Не справляється податок на |Указ Президента | 1339/98 | 09.12.98 | 09.01.99 |01.01.2029 | | | | |додану вартість відповідно до|України "Про | ( 1339/98 ) | | | | | | | |Закону України "Про |спеціальну економічну | | | | | | | | |спеціальну економічну зону |зону "Закарпаття" | | | | | | | | |"Закарпаття" у разі ввезення |----------------------+---------------+----------| | | | | | |товарів та інших предметів |ЗУ "Про спеціальну | 2322-III |22.03.2001| | | | | | |(крім підакзизних товарів) |економічну зону | ( 2322-14 ) | | | | | | | |з-за меж митної території |"Закарпаття" | | | | | | | | |України на територію |----------------------+---------------+----------| | | | | | |спеціальної економічної зони |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |"Закарпаття" для використання|до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |в межах зони. Цей режим не |податок на додану | | | | | | | | |поширюється на операції з |вартість" | | | | | | | | |продажу підакцихних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010168 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін | 285-XIV | 01.12.98 | 22.12.98 | | | | | |оподаткування ПДВ операції з |до деяких законів | ( 285-14 ) | | | | | | | |продажу та безкоштовної |України з метою | | | | | | | | |передачі приладів, |підтримки наукової і | | | | | | | | |обладнання, матеріалів |науково-технічної | | | | | | | | |науковим установам та |діяльності", | | | | | | | | |науковим організаціям, вищим |ЗУ "Про податок на | | | | | | | | |навчальним закладам III-IV |додану вартість" | | | | | | | | |рівнів акредитації, внесеним |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | |до Державного реєстру |п. 5.2.5 | | | | | | | | |наукових організацій, яким | | | | | | | | | |надається підтримка держави | | | | | | | | | |за умови використання їх | | | | | | | | | |виключно для власних потреб. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010170 |На період виконання робіт |ЗУ "Про загальні | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | | |щодо підготовки до зняття і |засади подальшої | ( 309-14 ) | | | | | | | |зняття енергоблоків |експлуатації і зняття | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |з експлуатації | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |перетворення | | | | | | | | |екологічно безпечну систему |зруйнованого | | | | | | | | |звільняються від |четвертого енергоблоку| | | | | | | | |оподаткування операції, які |цієї АЕС на екологічно| | | | | | | | |виконуються за кошти |безпечну систему" | | | | | | | | |міжнародної технічної |----------------------+---------------+----------| | | | | | |допомоги, що надається на |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 11.12.98 | | | | | | |безоплатній та безповоротній |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |основі для подальшої |п. 11.23 | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до |----------------------+---------------+----------| | | | | | |зняття і зняття енергоблоків |ЗУ | 722-XIV | 03.06.99 | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | ( 722-14 ) | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | | |екологічно безпечну систему | | | | | | | | | |та забезпечення соціального | | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з ввезення| | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України товарів | | | | | | | | | |(сировини, матеріалів, | | | | | | | | | |устаткування та обладнання). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010171 |На період виконання робіт |ЗУ "Про загальні | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | | |щодо підготовки до зняття і |засади подальшої | ( 309-14 ) | | | | | | | |зняття енергоблоків |експлуатації і зняття | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |з експлуатації | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |перетворення | | | | | | | | |екологічно безпечну систему |зруйнованого | | | | | | | | |звільняються від |четвертого енергоблоку| | | | | | | | |оподаткування операції, які |цієї АЕС на екологічно| | | | | | | | |виконуються за кошти |безпечну систему" | | | | | | | | |міжнародної технічної |----------------------+---------------+----------| | | | | | |допомоги, що надається на |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | | | | | | | |безоплатній та безповоротній |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |основі для подальшої |п. 11.23 | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до |----------------------+---------------+----------| | | | | | |зняття і зняття енергоблоків |ЗУ | 722-XIV | 03.06.99 | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | ( 722-14 ) | | | | | | | |експлуатації, перетворення | | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | | |екологічно безпечну систему | | | | | | | | | |та забезпечення соціального | | | | | | | | | |захисту персоналу і | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | | |виконання робіт та надання | | | | | | | | | |послуг, що здійснюються в | | | | | | | | | |рамках міжнародної технічної | | | | | | | | | |допомоги. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010173 |Тимчасово, до 1 січня 2009 |Указ Президента | 1191/98 | 27.10.98 | 27.11.98 |01.01.2009 | | | | |року звільняються від |України "Про державну | ( 1191/98 ) | | | | | | | |обкладення податком на додану|підтримку космічної | | | | | | | | |вартість операції з продажу |діяльності" | | | | | | | | |космічних комплексів, |----------------------+---------------+----------| | | | | | |космічних ракет-носіїв, |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.99 | | | | | | |космічних апаратів, наземних |додану вартість" | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |сегментів космічних систем та|п. 11.27 | | | | | | | | |їх агрегатів, систем і |----------------------+---------------+----------| | | | | | |комплектуючих, що вироблені |В редакції Закону | 1559-III |16.03.2000| | | | | | |суб'єктами космічної |України | ( 1559-14 ) | | | | | | | |діяльності. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010174 |Установити, що на період |ЗУ "Про внесення змін | 722-XIV | 03.06.99 | 30.06.99 | 01.07.99 | | | | |функціонування спеціальної |до деяких законодавчих| ( 722-14 ) | | | | | | | |економічної зони "Славутич" |актів України з питань| | | | | | | | |звільняються від |оподаткування у | | | | | | | | |оподаткування податком на |зв'язку із створенням | | | | | | | | |додану вартість на період |спеціальної | | | | | | | | |реалізації інвестиційних |економічної зони | | | | | | | | |проектів, але не більше ніж |"Славутич" | | | | | | | | |на п'ять років, операції з |----------------------+---------------+----------| | | | | | |ввезення (пересилання) на |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |території СЕЗ "Славутич" |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |суб'єктами СЕЗ "Славутич" для|п. 11.12 | | | | | | | | |потреб власного виробництва, |----------------------+---------------+----------| | | | | | |пов'язаного з реалізацією цих|ЗУ "Про спеціальну | 721-XIV | 03.06.99 | | | | | | |інвестиційних проектів: |економічну зону | ( 721-14 ) | | | | | | | |устаткування, обладнання, |"Славутич" | | | | | | | | |комплектуючих до них. Цей |----------------------+---------------+----------| | | | | | |режим не поширюється на |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |операції з продажу |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |підакцихних товарів та |податок на додану | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української|вартість" | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010175 |Не справляється податок на |ЗУ "Про спеціальну | 356-XIV | 24.12.98 | 14.01.99 |01.01.2059 | | | | |додану вартість у разі |економічну зону та | ( 356-14 ) | | | | | | | |ввезення товарів та інших |спеціальний режим | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |інвестиційної | | | | | | | | |товарів) з-за меж митної |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |території України на |області" | | | | | | | | |територію спеціальної |----------------------+---------------+----------| | | | | | |економічної зони "Азов" для |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |вористання в межах цієї зони.|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |операції з продажу |----------------------+---------------+----------| | | | | | |підакцихних товарів та |ЗУ | 973-XIV | 15.07.99 | | | | | | |товарів 1-24 груп Української| | ( 973-14 ) | | | | | | | |класифікації товарів |----------------------+---------------+----------| | | | | | |зовнішньоекономічної |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |діяльності, а також на |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |операції з ввезення |податок на додану | | | | | | | | |(пересилання) на митну |вартість" | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010178 |Сума податку на додану |ЗУ | 770/97-ВР | 23.12.97 | 01.01.99 |01.01.2004 | | | | |вартість, що підлягає сплаті | | ( 770/97-ВР ) | | | | | | | |до бюджету |----------------------+---------------+----------| | | | | | |сільськогосподарськими |В редакції ЗУ "Про | 442-XIV | | | | | | | |підприємствами усіх форм |внесення змін до | ( 442-14 ) | | | | | | | |власності за реалізовані ними|ст. 11 Закону України | | | | | | | | |молоко, худобу, птицю, вовну,|"Про податок на додану| | | | | | | | |а також за молочну продукцію |вартість" | | | | | | | | |та м'ясопродукти, вироблені у|----------------------+---------------+----------| | | | | | |власних переробних цехах, |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |повністю залишається у |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |розпорядженні цих |п. 11.21 | | | | | | | | |сільськогосподарських | | | | | | | | | |підприємств, спрямовується на| | | | | | | | | |підтримку власного | | | | | | | | | |виробництва тваринницької | | | | | | | | | |продукції та продукції | | | | | | | | | |птахівництва. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010179 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про внесення змін | 977-XIV | 15.07.99 | 21.08.99 | | | | | |операції з: повернення |до деяких законів | ( 977-14 ) | | | | | | | |основних фондів, попередньо |України з метою | | | | | | | | |внесених до статутного фонду |стимулювання | | | | | | | | |юридичної особи іншими |інвестиційної | | | | | | | | |юридичними або фізичними |діяльності" | | | | | | | | |особами, у разі їх виходу з |----------------------+---------------+----------| | | | | | |числа засновників або |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |учасників такої юридичної |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |особи, або при ліквідації |п. 3.2.8 | | | | | | | | |такої юридичної особи, у тому| | | | | | | | | |числі при їх ввезенні на | | | | | | | | | |митну територію України (крім| | | | | | | | | |підакцизних товарів) або | | | | | | | | | |вивезенні за межі митної | | | | | | | | | |території України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010180 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін | 977-XIV | 15.07.99 | 21.08.99 | | | | | |оподаткування ПДВ операції |до деяких законів | ( 977-14 ) | | | | | | | |оплати вартості |України з метою | | | | | | | | |фундаментальних досліджень, |стимулювання | | | | | | | | |науково-дослідних і |інвестиційної | | | | | | | | |дослідницько-конструкторських|діяльності" | | | | | | | | |робіт, які здійснюються за |----------------------+---------------+----------| | | | | | |рахунок Державного бюджету |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |України. |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 5.1.22 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010182 |Звільняються від |ЗУ "Про ратифікацію | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | | | | |оподаткування ПДВ обладнання,|Угоди між Кабінетом | ( 498-14 ) | | | | | | | |матеріали та послуги, які |Міністрів України та | | | | | | | | |фінансуються нідерландською |Урядом Королівства | | | | | | | | |стороною. |Нідерландів про | | | | | | | | | |технічне та фінансове | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010183 |Для підприємств суднобудівної|ЗУ "Про заходи щодо | 1242-XIV | 18.11.99 |01.01.2000 |01.01.2005 | | | | |промисловості, визначених |державної підтримки | ( 1242-14 ) | | | | | | | |відповідно до ст. 1 Закону |суднобудівної | | | | | | | | |України "Про заходи щодо |промисловості в | | | | | | | | |державної підтримки |Україні" | | | | | | | | |суднобудівної промисловості в|----------------------+---------------+----------| | | | | | |Україні", звільняються від |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |обкладення податком на додану|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |вартість операції з ввезення |п. 11.26 | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України матеріалів,| | | | | | | | | |устаткування і комплектуючого| | | | | | | | | |обладнання (далі - товарів), | | | | | | | | | |що використовуються для | | | | | | | | | |будівництва суден (крім | | | | | | | | | |підакцизних), якщо такі | | | | | | | | | |товари не виробляються на | | | | | | | | | |території України або ті, що | | | | | | | | | |виробляються, не відповідають| | | | | | | | | |сертифікатним вимогам | | | | | | | | | |міжнародних класифікаційних | | | | | | | | | |товариств чи вимогам | | | | | | | | | |замовників суден, визначеним | | | | | | | | | |умовами контрактів. Перелік | | | | | | | | | |та обсяги цих товарів щороку | | | | | | | | | |затверджуються КМ України | | | | | | | | | |відповідно до контрактів, | | | | | | | | | |укладених цими | | | | | | | | | |підприємствами. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010184 |Оподатковуються податком на |ЗУ "Про заходи щодо | 1242-XIV | 18.11.99 |01.01.2000 |01.01.2005 | | | | |додану вартість за нульовою |державної підтримки | ( 1242-14 ) | | | | | | | |ставкою операції з продажу |суднобудівної | | | | | | | | |продукції, що вироблена |промисловості в | | | | | | | | |підприємствами суднобудівної |Україні" | | | | | | | | |промисловості визначеними |----------------------+---------------+----------| | | | | | |відповідно до ст. 1 Закону |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |України "Про заходи щодо |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |державної підтримки |п. 11.26 | | | | | | | | |суднобудівної промисловості в| | | | | | | | | |Україні" за рахунок коштів | | | | | | | | | |Державного бюджету України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010187 |Звільняються від |ЗУ "Про заходи щодо | 1242-XIV | 18.11.99 |01.01.2000 |01.01.2005 | | | | |оподаткування податком на |державної підтримки | ( 1242-14 ) | | | | | | | |додану вартість |суднобудівної | | | | | | | | |проектно-конструкторські |промисловості в | | | | | | | | |роботи, які виконуються |Україні" | | | | | | | | |вітчизняними розробниками за |----------------------+---------------+----------| | | | | | |контрактами підприємств |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |суднобудівної промисловості |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |визначених відповідно до |п. 11.26 | | | | | | | | |ст. 1 Закону України "Про | | | | | | | | | |заходи щодо державної | | | | | | | | | |підтримки суднобудівної | | | | | | | | | |промисловості в Україні". | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010188 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін | 1278-XIV | 03.12.99 | 03.12.99 | | | | | |оподаткування податком на |до деяких законіву | ( 1278-14 ) | | | | | | | |додану вартість на період |України з питань | | | | | | | | |реалізації затверджених у |оподаткування у | | | | | | | | |встановленому Законом України|зв'язку з | | | | | | | | |"Про спеціальний режим |запровадженням | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на |спеціального режиму | | | | | | | | |територіях пріоритетного |інвестиційної | | | | | | | | |розвитку в Житомирській |діяльності на | | | | | | | | |області" ( 1276-14 ) порядку |територіях | | | | | | | | |інвестиційних проектів, але |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |не більше ніж на п'ять років,|в Житомирській | | | | | | | | |операції з ввезення |області" | | | | | | | | |(пересилання) на митну |----------------------+---------------+----------| | | | | | |територію України на |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |території пріорітетного |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |розвитку суб'єктами |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |підприємницької діяльності |----------------------+---------------+----------| | | | | | |для потреб власного |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |виробництва, пов'язаного з |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |реалізацією затверджених у |податок на додану | | | | | | | | |встановленому цим Законом |вартість" | | | | | | | | |порядку інвестиційних | | | | | | | | | |проектів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання та комплектуючих | | | | | | | | | |до них. | | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу | | | | | | | | | |підакцихних товарів та | | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української| | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010189 |Суми податку на додану |ЗУ "Про заходи щодо | 1242-XIV | 18.11.99 |01.01.2000 |01.01.2005 | | | | |вартість, сплаченого |державної підтримки | ( 1242-14 ) | | | | | | | |постачальникам за |суднобудівної | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|промисловості в | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |Україні" | | | | | | | | |із бюджету при: продажу |----------------------+---------------+----------| | | | | | |продукції, що вироблена за |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |рахунок коштів Державного |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |бюджету України |п. 11.26 | | | | | | | | |підприємствами суднобудівної | | | | | | | | | |промисловості, визначених | | | | | | | | | |відповідно до ст. 1 Закону | | | | | | | | | |України "Про заходи щодо | | | | | | | | | |державної підтримки | | | | | | | | | |суднобудівної промисловості в| | | | | | | | | |Україні". | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010191 |Звільняються від |ЗУ "Про ратифікацію | 933-XIV | 14.07.99 | 27.07.99 | | | | | |оподаткування ПДВ обладнання |Угоди між Кабінетом | ( 933-14 ) | | | | | | | |та послуги, які |Міністрів України і | | | | | | | | |надаватимуться за Грантом |Урядом Японії щодо | | | | | | | | |японськими фізиними чи |надання японського | | | | | | | | |японськими юридичними |культурного гранту на | | | | | | | | |особами. |постачання музичних | | | | | | | | | |інструментів | | | | | | | | | |Національній | | | | | | | | | |філармонії України" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010192 |Звільняються від |ЗУ "Про ратифікацію | 1161-XIV | 19.10.99 | 12.11.99 | | | | | |оподаткування ПДВ обладнання |Угоди між Кабінетом | ( 1161-14 ) | | | | | | | |та послуги, які |Міністрів України і | | | | | | | | |надаватимуться за Грантом |Урядом Японії щодо | | | | | | | | |японськими фізиними чи |надання японського | | | | | | | | |японськими юридичними |культурного гранту на | | | | | | | | |особами. |постачання | | | | | | | | | |аудіовізуального | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | |Національному музею | | | | | | | | | |історії України" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010193 |Звільняються від |ЗУ "Про ратифікацію | 665-XIV | 14.05.99 | 09.06.99 | | | | | |оподаткування ПДВ обладнання,|Угоди між Урядом | ( 665-14 ) | | | | | | | |матеріали та послуги, які |України і Урядом | | | | | | | | |фінансуються Швейцарською |Швейцарської | | | | | | | | |стороною на безвідплатній |Конфедерації про | | | | | | | | |основі, та обладнання, |технічне та фінансове | | | | | | | | |тимчасово ввезене для потреб |співробітництво" | | | | | | | | |реалізації проектів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010194 |Звільняються від |ЗУ "Про державну | 1559-III |16.03.2000|25.04.2000 |01.01.2009 | | | | |оподаткування операції з |підтримку космічної | ( 1559-14 ) | | | | | | | |ввезення суб'єктами космічної|діяльності" | | | | | | | | |діяльності на митну територію|----------------------+---------------+----------| | | | | | |України товарів, які |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |використовуються для |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виробництва космічної техніки|п. 11.28 | | | | | | | | |(включаючи агрегати, системи | | | | | | | | | |та їх комплектуючі для | | | | | | | | | |космічних комплексів, | | | | | | | | | |космічних ракет-носіїв, | | | | | | | | | |космічних апаратів та | | | | | | | | | |наземних сегментів космічних | | | | | | | | | |систем), якщо такі товари не | | | | | | | | | |виготовляються на території | | | | | | | | | |України. Порядок і обсяги | | | | | | | | | |ввезення зазначених товарів, | | | | | | | | | |а також перелік таких товарів| | | | | | | | | |(крім підакцизних) з | | | | | | | | | |визначенням їх кодів згідно з| | | | | | | | | |Гармонізованою системою опису| | | | | | | | | |та кодування товарів та | | | | | | | | | |перелік підприємств | | | | | | | | | |(організацій), які ввозять ці| | | | | | | | | |товари, визначаються | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010195 |Не справляються податок на |ЗУ "Про внесення змін | 1606-XIV |23.03.2000|17.05.2000 | | | | | |додану вартість у разі |до деяких законодавчих| ( 1606-14 ) | | | | | | | |ввезення товарів та інших |актів України з питань| | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |оподаткування у | | | | | | | | |товарів) з-за меж митної |зв'язку із створенням | | | | | | | | |території України на |спеціальної | | | | | | | | |територію СЕЗ "Рені" для |економічної зони | | | | | | | | |використання в межах СЕЗ |"Рені" | | | | | | | | |"Рені". Цей режим не |----------------------+---------------+----------| | | | | | |поширюється на операції з |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |продажу підакцизних товарів |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |Української класифікації |----------------------+---------------+----------| | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |діяльності, а також на |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |операції з ввезення |податок на додану | | | | | | | | |(пересилання) на митну |вартість" | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010196 |Не справляються податок на |ЗУ "Про внесення змін | 1608-XIV |23.03.2000|17.05.2000 | | | | | |додану вартість у разі |до деяких законодавчих| ( 1608-14 ) | | | | | | | |ввезення товарів та інших |актів України з питань| | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |оподаткування у | | | | | | | | |товарів) з-за меж митної |зв'язку із створенням | | | | | | | | |території України на |спеціальної (вільної) | | | | | | | | |територію СЕЗ "Порто-Франко" |економічної зони | | | | | | | | |для використання в межах СЕЗ |"Порто-франко" на | | | | | | | | |"Порто-Франко". Цей режим не |території Одеського | | | | | | | | |поширюється на операції з |морського | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |торговельного порту" | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |----------------------+---------------+----------| | | | | | |Української класифікації |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |діяльності, а також на |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |операції з ввезення |----------------------+---------------+----------| | | | | | |(пересилання) на митну |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |територію України зазначених |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |товарів. |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010197 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін | 1561-III |16.03.2000|05.05.2000 | | | | | |оподаткування податком на |до Закону України "Про| ( 1561-14 ) | | | | | | | |додану вартість операції з |бібліотеки | | | | | | | | |надання бібліотеками, що є у |і бібліотечну справу" | | | | | | | | |державній і комунальній |----------------------+---------------+----------| | | | | | |власності, платних послуг |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |фізичним і юридичним особам. |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 5.1.23 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010198 |Не є об'єктом оподаткування |Пп. 3.2.10 п. 3.2 ст.3| 1841-III |22.06.2000|01.08.2000 | | | | | |операції з: надання |ЗУ "Про позашкільну | ( 1841-14 ) | | | | | | | |позашкільним і навчальним |освіту" | | | | | | | | |закладом вихованцям, учням і |----------------------+---------------+----------| | | | | | |слухачам платних послуг у |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |сфері позашкільної освіти. |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 3.2.10 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010199 |Звільняються від обкладення |ЗУ "Про внесення змін | 515-XIV | 18.03.99 | 07.04.99 | | | | | |податком на додану вартість |до деяких законодавчих| ( 515-14 ) | | | | | | | |операції з ввезення |актів України з питань| | | | | | | | |(пересилання) зареєстрованих |оподаткування у | | | | | | | | |в Україні в установленому |зв'язку із створенням | | | | | | | | |законодавством порядку |спеціальної | | | | | | | | |лікарських засобів, перелік |економічної зони | | | | | | | | |яких визначається в порядку, |туристсько- | | | | | | | | |встановленому Кабінетом |рекреаційного типу | | | | | | | | |Міністрів України, |"Курортополіс | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |Трускавець" | | | | | | | | |комплектуючих виробів до них,|----------------------+---------------+----------| | | | | | |програмного забезпечення |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |об'єктів інтелектуальної |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |власності (крім підакцизних |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |товарів), які ввозяться |----------------------+---------------+----------| | | | | | |(пересилаються) на територію |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |СЕЗ "Курортополіс Трускавець"|до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |суб'єктами СЕЗ "Курортополіс |податок на додану | | | | | | | | |Трускавець" для потреб |вартість" | | | | | | | | |власного виробництва, | | | | | | | | | |пов'язаного з реалізацією | | | | | | | | | |інвестиційних проектів, | | | | | | | | | |затверджених виконавчим | | | | | | | | | |комітетом Трускавецької | | | | | | | | | |міської ради. Цей режим не | | | | | | | | | |поширюється на операції з | | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010200 |Звільняються від обкладення |ЗУ "Про внесення змін | 1715-III |11.05.2000|03.06.2000 | | | | | |податком на додану вартість |до деяких законів | ( 1715-14 ) | | | | | | | |на період реалізації |України з питань | | | | | | | | |інвестиційних проектів, але |оподаткування у | | | | | | | | |не більше ніж на п'ять років,|зв'язку із | | | | | | | | |операції з ввезення |запровадженням | | | | | | | | |(пересилання) на митну |спеціального режиму | | | | | | | | |територію України - на |інвестиційної | | | | | | | | |територію міста Харкова - |діяльності на | | | | | | | | |суб'єктами підпрємницької |території міста | | | | | | | | |діяльності для потреб |Харкова" | | | | | | | | |власного виробництва, |----------------------+---------------+----------| | | | | | |пов'язаного з реалізацією цих|ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |інвестиційних проектів |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |відповідно до укладених з |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |Радою договорів (контрактів),|----------------------+---------------+----------| | | | | | |устаткування, обладнання та |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |комплектуючих до них |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |відповідно до Закону України |податок на додану | | | | | | | | |"Про спеціальний режим |вартість" | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на | | | | | | | | | |території міста Харкова" | | | | | | | | | |( 1714-14 ). Ця пільга не | | | | | | | | | |застосовується при ввезенні | | | | | | | | | |на митну територію України | | | | | | | | | |підакцизних товарів. Цей | | | | | | | | | |режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української| | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010201 |Звільняються від сплати |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |27.06.2000 | | | | | |податку на додану вартість |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |сировина, матеріали, |інноваційної | | | | | | | | |устаткуваня, обладнання, |діяльності | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |технологічних парків" | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|----------------------+---------------+----------| | | | | | |винятком товарів згідно з |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |852110310, 852110390, |п. 11.12 | | | | | | | | |852810), які не виробляються |----------------------+---------------+----------| | | | | | |в Україні або виробляються, |ЗУ | 1749-III |01.06.2000| | | | | | |але не підлягають технічним | | ( 1749-14 ) | | | | | | | |характеристикам та |----------------------+---------------+----------| | | | | | |міжнародним стандартам при |ЗУ "Про внесення змін | 2744-III |04.10.2001| | | | | | |ввезенні в Україну для |до деяких законів | ( 2744-14 ) | | | | | | | |використання технологічним |України з питань | | | | | | | | |парком "Напівпровідникові |оподаткування" | | | | | | | | |технології і матеріали |----------------------+---------------+----------| | | | | | |оптоелектроніка, та сенсорна |ЗУ | 3118-III |07.03.2002| | | | | | |техніка", його учасниками, | | ( 3118-14 ) | | | | | | | |дочірніми та спільними | | | | | | | | | |підприємствами при виконанні | | | | | | | | | |у встановленому Законом | | | | | | | | | |України "Про спеціальний | | | | | | | | | |режим інвестиційної та | | | | | | | | | |інноваційної діяльності | | | | | | | | | |технологічних парків" порядку| | | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних| | | | | | | | | |проектів. Номенклатура та | | | | | | | | | |обсяги ввезення сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та | | | | | | | | | |інших предметів визначаються | | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010202 |При ввезенні на митну |ЗУ "Про угоди про | 1039-XIV | 14.09.99 | 13.10.99 | | | | | |територію України товарів |розподіл продукції" | ( 1039-14 ) | | | | | | | |(робіт, послуг) та інших |----------------------+---------------+----------| | | | | | |матеріальних цінностей, |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |призначених для виконання |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |угоди про розподіл продукції,|п. 11.12 | | | | | | | | |митні платежі (за винятком | | | | | | | | | |митного збору), податок на | | | | | | | | | |додану вартість | | | | | | | | | |не справляються. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010204 |Звільняються від |ЗУ "Про звільнення від| 2117-III |30.11.2000|01.12.2000 |15.01.2001 |Зазначена | | | |оподаткування податком на |оподаткування грошових| ( 2117-14 ) | |та |до 15.01 |пільга діє | | | |додану вартість операції з |коштів, які | | |поновлюєть-|відповідно-|щорічно з | | | |продажу виробничими та |спрямовуються на | | |ся щорічно |го року |1 грудня | | | |торговими підприємствами |проведення | | |з 01.12 | |поточного | | | |дитячих святкових подарунків,|новорічно-різдвяних | | |відповідно-| |року по 15 | | | |а також квитків на |свят для дітей та на | | |го року | |січня | | | |новорічно-різдвяні заходи для|придбання дитячих | | | | |наступного | | | |дітей, що закуповуються за |святкових подарунків" | | | | |року | | | |рахунок коштів Фонду | | | | | | | | | |соціального страхування | | | | | | | | | |України, профспілкових | | | | | | | | | |комітетів підприємств та | | | | | | | | | |організацій. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010208 |Звільняються від |ЗУ "Про визнання | 2211-III |11.01.2001|01.01.2001 |01.01.2006 | | | | |оподаткування операції з |бронетанкової галузі | ( 2211-14 ) | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |однією з пріоритетних | | | | | | | | |митну територію України |у промисловості | | | | | | | | |матеріалів, устаткування і |України та заходи щодо| | | | | | | | |комплектуючого обладнання, |надання їй державної | | | | | | | | |крім підакцизних, що |підтримки" (п. 11.31 | | | | | | | | |використовуються для |ЗУ "Про податок на | | | | | | | | |виробництва броньованих |додану вартість" | | | | | | | | |бойових машин, якщо такі |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |товари не виробляються | | | | | | | | | |підприємствами на території | | | | | | | | | |України або ті, що | | | | | | | | | |виробляються, не відповідають| | | | | | | | | |вимогам замовників | | | | | | | | | |броньованих бойових машин, | | | | | | | | | |визначеним умовами | | | | | | | | | |контрактів. Перелік та обсяги| | | | | | | | | |цих товарів щороку | | | | | | | | | |затверджуються Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України відповідно | | | | | | | | | |до контрактів, укладених цими| | | | | | | | | |підприємствами. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010209 |Операції з продажу товарів |ЗУ "Про визнання | 2211-III |11.01.2001|01.01.2001 |01.01.2006 | | | | |(робіт, послуг), що |бронетанкової галузі | ( 2211-14 ) | | | | | | | |використовуються |однією з пріоритетних | | | | | | | | |підприємствами концерну |у промисловості | | | | | | | | |"Бронетехніка України" - |України та заходи щодо| | | | | | | | |виконавцями державного |надання їй державної | | | | | | | | |оборонного замовлення та |підтримки" (п. 11.32 | | | | | | | | |міжнародних контрактів для |ЗУ "Про податок на | | | | | | | | |виготовлення та модернізації |додану вартість" | | | | | | | | |броньованих бойових машин, |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |оподатковуються за нульовою | | | | | | | | | |ставкою. Перелік підприємств | | | | | | | | | |концерну "Бронетехніка | | | | | | | | | |України" затверджується | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | |відповідно до контрактів, | | | | | | | | | |укладених цими | | | | | | | | | |підприємствами. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010210 |Операції з продажу |ЗУ "Про визнання | 2211-III |11.01.2001|01.01.2001 |01.01.2006 | | | | |броньованих бойових машин і |бронетанкової галузі | ( 2211-14 ) | | | | | | | |комплектуючих виробів до них,|однією з пріоритетних | | | | | | | | |які реалізуються державному |у промисловості | | | | | | | | |замовнику або замовнику за |України та заходи щодо| | | | | | | | |міжнародним контрактом, |надання їй державної | | | | | | | | |оподатковуються податком на |підтримки" (п. 11.32 | | | | | | | | |додану вартість за нульовою |ЗУ "Про податок на | | | | | | | | |ставкою. Переліки підприємств|додану вартість" | | | | | | | | |концерну "Бронетехніка |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |України" затверджуються | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | |відповідно до контрактів, | | | | | | | | | |укладених цими | | | | | | | | | |підприємствами. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010211 |Звільняються від |ЗУ "Про визнання | 2211-III |11.01.2001|01.01.2001 |01.01.2006 | | | | |оподаткування операції з |бронетанкової галузі | ( 2211-14 ) | | | | | | | |виконання |однією з пріоритетних | | | | | | | | |проектно-конструкторських |у промисловості | | | | | | | | |робіт вітчизняними |України та заходи щодо| | | | | | | | |розробниками за контрактами |надання їй державної | | | | | | | | |зазначених підприємств |підтримки" (п. 11.32 | | | | | | | | |концерну "Бронетехніка |ЗУ "Про податок на | | | | | | | | |України" на реалізацію |додану вартість" | | | | | | | | |броньованих бойових машин. |( 168/97-ВР ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010212 |У разі вивезення (експорту) |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003 |01.01.2004 | | | | |товарів (робіт, послуг) за |бюджет України на | ( 380-15 ) | | | | | | | |межі митної території України|2003 рік" | | | | | | | | |шляхом бартерних | | | | | | | | | |(товарообмінних) операцій | | | | | | | | | |сума податку на додану | | | | | | | | | |вартість, сплачена | | | | | | | | | |(нарахована) у зв'язку з | | | | | | | | | |придбанням товарів (робіт, | | | | | | | | | |послуг), не відноситься на | | | | | | | | | |збільшення податкового | | | | | | | | | |кредиту, а включається до | | | | | | | | | |складу валових витрат | | | | | | | | | |виробництва (обігу) платника | | | | | | | | | |податку. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010213 |До 1 січня 2004 року зупинити|ЗУ "Про внесення змін | 2233-III |18.01.2001|10.02.2001 |01.01.2004 | | | | |дію п. 7.7 ст. 7, п. 10.1 і |до Закону України "Про| ( 2233-14 ) | | | | | | | |10.2 ст. 10 цього Закону в |податок на додану | | | | | | | | |частині сплати до бюджету |вартість" | | | | | | | | |податку на додану вартість |----------------------+---------------+----------| | | | | | |щодо операцій з продажу |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |товарів (робіт, послуг) |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |власного виробництва, |п. 11.29 | | | | | | | | |включаючи продукцію (крім | | | | | | | | | |підакцизних товарів), | | | | | | | | | |виготовлену на давальницьких | | | | | | | | | |умовах із власної | | | | | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | | | | |сировини, за винятком | | | | | | | | | |операцій з продажу переробним| | | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса| | | | | | | | | |живою вагою, що здійснюються | | | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | | |товаровиробниками незалежно | | | | | | | | | |від організаційно-правової | | | | | | | | | |форми та форми власності, в | | | | | | | | | |яких сума, одержана від | | | | | | | | | |продажу сільськогосподарської| | | | | | | | | |продукції власного | | | | | | | | | |виробництва та продуктів її | | | | | | | | | |переробки за попередній | | | | | | | | | |звітний (податковий) рік, | | | | | | | | | |становить не менше 50 % | | | | | | | | | |загальної суми валового | | | | | | | | | |доходу підприємства. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010214 |На період функціонування |ЗУ "Про внесення змін | 2323-III |22.03.2001|24.04.2001 | | | | | |спеціальної економічної зони |до деяких законів | ( 2323-14 ) | | | | | | | |"Миколаїв" у разі ввезення |України з питань | | | | | | | | |товарів та інших предметів |оподаткування у | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів) |зв'язку із створенням | | | | | | | | |із-за меж митної території |спеціальної | | | | | | | | |України податок на додану |економічної зони | | | | | | | | |вартість не справляється. Цей|"Миколаїв" | | | | | | | | |режим не поширюється на |----------------------+---------------+----------| | | | | | |операції з продажу |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |підакцизних товарів та |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української|п. 11.12 | | | | | | | | |класифікації товарів |----------------------+---------------+----------| | | | | | |зовнішньоекономічної |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |діяльності, а також на |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |операції з ввезення |податок на додану | | | | | | | | |(пересилання) на митну |вартість" | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010215 |На період функціонування |ЗУ "Про внесення змін | 2323-III |22.03.2001|24.04.2001 | | | | | |спеціальної економічної зони |до деяких законів | ( 2323-14 ) | | | | | | | |"Миколаїв" у разі вивезення |України з питань | | | | | | | | |товарів та інших предметів |оподаткування у | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів) з |зв'язку із створенням | | | | | | | | |митної території України на |спеціальної | | | | | | | | |територію підприємств |економічної зони | | | | | | | | |суднобудівної промисловості |"Миколаїв" | | | | | | | | |та їх обігу в межах СЕЗ |----------------------+---------------+----------| | | | | | |"Миколаїв" за міжзаводською |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |кооперацією вивізне мито не |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |справляється, а податок на |п. 11.12 | | | | | | | | |додану вартість справляється |----------------------+---------------+----------| | | | | | |за нульовою ставкою. Порядок |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |визначення переліку таких |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |товарів та предметів |податок на додану | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом |вартість" | | | | | | | | |Міністрів України. Цей режим | | | | | | | | | |не поширюється на операції з | | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010216 |Звільняються від |ЗУ "Про спеціальний | 2355-III |05.04.2001|11.05.2001 | | | | | |оподаткування податком на |режим інвестиційної | ( 2355-14 ) | | | | | | | |додану вартість на період |діяльності на | | | | | | | | |реалізації затверджених у |території | | | | | | | | |встановленому Законом України|пріоритетного розвитку| | | | | | | | |"Про спеціальний режим |у Волинській області" | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на |( 2354-14 ) | | | | | | | | |території пріоритетного |----------------------+---------------+----------| | | | | | |розвитку у Волинській |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |області" порядку |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |інвестиційних проектів, але |п. 11.12 | | | | | | | | |не більше ніж на п'ять років,|----------------------+---------------+----------| | | | | | |операції з ввезення |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |(пересилання) на митну |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |територію України - на |податок на додану | | | | | | | | |територію пріоритетного |вартість" | | | | | | | | |розвитку - суб'єктами | | | | | | | | | |підприємницької діяльності | | | | | | | | | |для потреб власного | | | | | | | | | |виробництва, пов'язаного з | | | | | | | | | |реалізацією цих інвестиційних| | | | | | | | | |проектів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання та комплектуючих | | | | | | | | | |до них. Ця пільга не | | | | | | | | | |застосовується при ввезенні | | | | | | | | | |на митну територію України | | | | | | | | | |підакцизних товарів. Цей | | | | | | | | | |режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української| | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010217 |Тимчасово до 1 січня 2003 |ЗУ "Про внесення змін | 2410-III |17.05.2001|01.06.2001 |01.01.2004 | | | | |року звільняються від |до деяких законів | ( 2410-14 ) | | | | | | | |оподаткування операції з |України з питань | | | | | | | | |ввезення на митну територію |оподаткування" | | | | | | | | |України товарів, визначених |----------------------+---------------+----------| | | | | | |п. "о" ст. 19 Закону України |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |"Про єдиний митний тариф" |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |( 2097-12 ). |пп. 11.33 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ | 440-IV |16.01.2003| | | | | | | | | ( 440-15 ) | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010218 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про внесення змін | 3045-III |07.02.2002|14.03.2002 | | | | | |податком на додану вартість |до деяких законодавчих| ( 3045-14 ) | | | | | | | |операції з надання |актів України у | | | | | | | | |уповноваженими банками послуг|зв'язку з прийняттям | | | | | | | | |з довірчого управління |Закону України "Про | | | | | | | | |фондами банківського |внесення змін до | | | | | | | | |управління відповідно до |Закону України "Про | | | | | | | | |Закону України "Про внесення |проведення | | | | | | | | |змін до Закону України "Про |експерименту в | | | | | | | | |проведення експерименту в |житловому будівництві | | | | | | | | |житловому будівництві на базі|на базі холдингової | | | | | | | | |холдингової компанії |компанії | | | | | | | | |"Київміськбуд" ( 3044-14 ). |"Київміськбуд" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 3.2.11 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010219 |У період з 1 січня 2002 року |ЗУ "Про державну | 2660-III |12.07.2001|01.01.2002 |01.01.2007 | | | | |до 1 січня 2007 року для |підтримку | ( 2660-14 ) | | | | | | | |підприємств літакобудівної |літакобудівної | | | | | | | | |промисловості, визначених |промисловості в | | | | | | | | |статтею 2 Закону України "Про|Україні" | | | | | | | | |державну підтримку |----------------------+---------------+----------| | | | | | |літакобудівної промисловості |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |в Україні", звільняються від |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |оподаткування операції з |п. 11.34 | | | | | | | | |ввезення (пересилання) на | | | | | | | | | |митну територію України | | | | | | | | | |матеріалів, комплектуючих | | | | | | | | | |виробів і обладнання (далі - | | | | | | | | | |товарів), крім підакцизних, | | | | | | | | | |що використовуються для | | | | | | | | | |потреб розробки, виробництва | | | | | | | | | |авіаційної техніки та надання| | | | | | | | | |послуг, якщо такі товари не | | | | | | | | | |виробляються підприємствами | | | | | | | | | |на території України або ті, | | | | | | | | | |що виробляються, не | | | | | | | | | |відповідають міжнародним | | | | | | | | | |класифікаційним вимогам чи | | | | | | | | | |вимогам замовників продукції | | | | | | | | | |(послуг), визначених умовами | | | | | | | | | |контрактів. Перелік та обсяги| | | | | | | | | |цих товарів щороку | | | | | | | | | |затверджуються Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України відповідно | | | | | | | | | |до контрактів, укладених цими| | | | | | | | | |підприємствами. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010220 |За нульовою ставкою |ЗУ "Про державну | 2660-III |12.07.2001|01.01.2002 |01.01.2007 | | | | |оподатковуються податком на |підтримку | ( 2660-14 ) | | | | | | | |додану вартість операції з |літакобудівної | | | | | | | | |продажу продукції (послуг), |промисловості в | | | | | | | | |яка вироблена підприємствами |Україні" | | | | | | | | |літакобудівної промисловості,|----------------------+---------------+----------| | | | | | |визначеними статтею 2 Закону |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |України "Про державну |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |підтримку літакобудівної |п. 11.34 | | | | | | | | |промисловості в Україні", за | | | | | | | | | |рахунок коштів Державного | | | | | | | | | |бюджету України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010221 |Не справляється податок на |ЗУ "Про спеціальну | 356-XIV | 24.12.98 | 14.01.99 |01.01.2059 | | | | |додану вартість у разі |економічну зону та | ( 356-14 ) | | | | | | | |ввезення товарів та інших |спеціальний режим | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |інвестиційної | | | | | | | | |товарів) з-за меж митної |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |території України на |області" | | | | | | | | |територію спеціальної |----------------------+---------------+----------| | | | | | |економічної зони "Донецьк" |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |для використання в межах цієї|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |зони. Цей режим не |п. 11.12 | | | | | | | | |поширюється на операції з |----------------------+---------------+----------| | | | | | |продажу підакцизних товарів |ЗУ | 973-XIV | 15.07.99 | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | ( 973-14 ) | | | | | | | |Української класифікації |----------------------+---------------+----------| | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |діяльності, а також на |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |операції з ввезення |податок на додану | | | | | | | | |(пересилання) на митну |вартість" | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010222 |Звильняються від |ЗУ "Про спеціальний | 2199-III |21.12.2000|25.01.2001 | | | | | |оподаткування податком на |режим інвестиційної | ( 2199-14 ) | | | | | | | |додану вартість на період |діяльності на | | | | | | | | |реалізації інвестиційних |територіях | | | | | | | | |поектів на територіях |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |пріоритетного розвитку |та спеціальну | | | | | | | | |"Порт Крим" в Автономній |економічну зону "Порт | | | | | | | | |Республіці Крим, але не |Крим" в Автономній | | | | | | | | |більше ніж на п'ять років, |Республіці Крим" | | | | | | | | |операції з ввезення |( 2189-14 ) | | | | | | | | |(пересилання) на митну |----------------------+---------------+----------| | | | | | |територію України - на |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |території пріоритетного |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |розвитку - суб'єктами |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |підприємницької діяльності |----------------------+---------------+----------| | | | | | |для потреб власного |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |виробництва, пов'язаного з |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |реалізацією цих інвестиційних|податок на додану | | | | | | | | |проектів у порядку, |вартість" | | | | | | | | |встановленому цим Законом, | | | | | | | | | |устаткування, обладнання та | | | | | | | | | |комплектуючих до них. Перелік| | | | | | | | | |та обсяги ввезення на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |сировини, матеріалів, | | | | | | | | | |устаткування (обладнання) та | | | | | | | | | |комплектуючих до них є | | | | | | | | | |невід'ємною частиною | | | | | | | | | |інвестиційного проекту. Цей | | | | | | | | | |режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української| | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010223 |Не справляється податок на |Угода між Україною | | | | | | | | |додану вартість під час |і Туркменістаном "Про | | | | | | | | |ввезення газу походженням з |постачання природного | | | | | | | | |митної території |газу з Туркменістану в| | | | | | | | |Туркменістану, що |Україну у 2002-2006 | | | | | | | | |переміщується на митну |роках" | | | | | | | | |територію України за |----------------------+---------------+----------+-----------| | | | | |контрактом від 15 жовтня |Постанова "Про | 258 |27.02.2002|01.01.2002 | | | | | |2001 р. N 03-625/01, |розрахунки за |( 258-2002-п ) | | | | | | | |укладеним між компанією |поставлений з | | | | | | | | |"ITERA International Energy |Туркменістану | | | | | | | | |L.L.C." та Національною |природний газ" | | | | | | | | |акціонерною компанією | | | | | | | | | |"Нафтогаз України", і | | | | | | | | | |призначений для використання | | | | | | | | | |на митній території України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010224 |Відшкодування сум податку на |Угода між Україною | | | | | | | | |додану вартість Національній |і Туркменістаном "Про | | | | | | | | |акціонерній компанії |постачання природного | | | | | | | | |"Нафтогаз України" за товари,|газу з Туркменістану в| | | | | | | | |придбані на митній території |Україну у 2002-2006 | | | | | | | | |України і експортовані в |роках" | | | | | | | | |Туркменістан у рахунок плати |----------------------+---------------+----------+-----------| | | | | |за природний газ, поставлений|Постанова "Про | 258 |27.02.2002|01.01.2002 | | | | | |відповідно до Угоди між |розрахунки за |( 258-2002-п ) | | | | | | | |Україною і Туркменістаном про|поставлений з | | | | | | | | |постачання природного газу з |Туркменістану | | | | | | | | |Туркменістану в Україну у |природний газ" | | | | | | | | |2002-2006 роках, за умови | | | | | | | | | |представлення Національною | | | | | | | | | |акціонерною компанією | | | | | | | | | |"Нафтогаз України" копії | | | | | | | | | |вантажної митної декларації | | | | | | | | | |на експорт таких товарів до | | | | | | | | | |Туркменістану та проведення | | | | | | | | | |розрахунків з постачальниками| | | | | | | | | |(продавцями) цих товарів | | | | | | | | | |грошима. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010228 |Сума податку на додану |ЗУ "Про внесення змін | 3073-III |07.03.2002|24.04.2002 | | | | | |вартість, що підлягає сплаті |до деяких законодавчих| ( 3073-14 ) | |(до затвер-| | | | | |до бюджету заготівельними |актів України щодо | | |дження | | | | | |підприємствами, та операції з|відходів" | | |переліку | | | | | |продажу ними окремих видів |----------------------+---------------+----------|пільга не | | | | | |відходів як вторинної |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 |діє) | | | | | |сировини за переліком, |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |визначеним Кабінетом |п. 11.35 | | | | | | | | |Міністрів України, | | | | | | | | | |залишається у розпорядженні | | | | | | | | | |цих підприємств і | | | | | | | | | |використовується ними на | | | | | | | | | |придбання | | | | | | | | | |матеріально-технічних | | | | | | | | | |ресурсів виробничого | | | | | | | | | |призначення. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010229 |Суми податку на додану |Закон України "Про | 6/97-ВР | 17.01.97 | 05.02.97 | | | | | |вартість, сплаченого |надання пільг щодо | ( 6/97-ВР ) | | | | | | | |підприємствами, перелік яких |обкладання податком на| | | | | | | | |визначається відповідно до |добавлену вартість | | | | | | | | |ст. 2 Закону України "Про |продукції (робіт, | | | | | | | | |надання пільг щодо обкладання|послуг), що | | | | | | | | |податком на додану вартість |виробляється за | | | | | | | | |продукції (робіт, послуг), що|контрактом N 1346/38",| | | | | | | | |виробляється за контрактом |ст. 1, 2 | | | | | | | | |N 1346/38" постачальникам за |----------------------+---------------+----------| | | | | | |надані послуги, виконані |ЗУ | 211/97-ВР | 16.04.97 | | | | | | |роботи, а також придбані | | ( 211/97-ВР ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,| | | | | | | | | |придбані і введені в | | | | | | | | | |експлуатацію основні | | | | | | | | | |виробничі фонди і взяті на | | | | | | | | | |облік нематеріальні активи, | | | | | | | | | |підлягають відшкодуванню з | | | | | | | | | |бюджету або зараховуються в | | | | | | | | | |рахунок наступних платежів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010230 |Звільнити від оподаткування |Закон України "Про | 6/97-ВР | 17.01.97 | 05.02.97 | | | | | |податком на додану вартість |надання пільг щодо | ( 6/97-ВР ) | | | | | | | |обороти з реалізації кінцевої|обкладання податком на| | | | | | | | |продукції, яка реалізується |добавлену вартість | | | | | | | | |постачальнику для виконання |продукції (робіт, | | | | | | | | |контракту N 1346/38. |послуг), що | | | | | | | | | |виробляється за | | | | | | | | | |контрактом N 1346/38",| | | | | | | | | |ст. 1, 2 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ | 211/97-ВР | 16.04.97 | | | | | | | | | ( 211/97-ВР ) | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010231 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: виплати грошових |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виграшів, грошових призів і |пп. 3.2.4 п. 3.2 | | | | | | | | |грошових винагород; прийняття|----------------------+---------------+----------| | | | | | |ставок, у тому числі шляхом |ЗУ | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | |обміну коштів на жетони чи | | ( 977-14 ) | | | | | | | |інші замінники гривні, |----------------------+---------------+----------| | | | | | |призначені для використання |ЗУ "Про внесення змін | 1969-III |21.09.2000| | | | | | |в гральних автоматах та |до деяких законодавчих| ( 1969-14 ) | | | | | | | |іншому гральному |актів України з метою | | | | | | | | |устаткуванні. |запровадження | | | | | | | | | |державного контролю за| | | | | | | | | |здійсненням лотерейної| | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010232 |Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: продажу негашених|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |поштових марок України, |пп. 3.2.4 п. 3.2 | | | | | | | | |конвертів або листівок з |----------------------+---------------+----------| | | | | | |негашеними поштовими марками |ЗУ | 977-XIV | 15.07.99 | | | | | | |України, крім колекційних | | ( 977-14 ) | | | | | | | |марок, конвертів чи листівок |----------------------+---------------+----------| | | | | | |для філателістичних потреб, |ЗУ "Про внесення змін | 1969-III |21.09.2000| | | | | | |базою оподаткування яких є |до деяких законодавчих| ( 1969-14 ) | | | | | | | |продажна вартість. |актів України з метою | | | | | | | | | |запровадження | | | | | | | | | |державного контролю за| | | | | | | | | |здійсненням лотерейної| | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010233 |Суми податку на додану |ЗУ "Про стимулювання | 535/97-ВР | 19.09.97 | 21.10.97 | |З | | | |вартість, сплачені |виробництва | ( 535/97-ВР ) | |діє до | |26.12.2000 | | | |постачальникам за |автомобілів в Україні"| | |01.01.2008 | |змінено ЗУ | | | |матеріально-технічні ресурси,|----------------------+---------------+----------| | |від | | | |які підлягають відшкодуванню |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | |15.11.2001 | | | |із бюджету при: при |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | |N 2779 "Про| | | |здійсненні операцій з продажу|п. 11.19 | | | | |внесення | | | |автомобілів, автобусів і |----------------------+---------------+----------| | |змін до | | | |комплектуючих виробів до них |редакція ЗУ | 2779-III |15.11.2001| | |деяких | | | |власного виробництва | | ( 2779-14 ) | | | |законодав- | | | |резидентів, які здійснюють | | | | | |чих актів | | | |діяльність відповідно до | | | | | |України | | | |Закону України "Про | | | | | |щодо | | | |стимулювання виробництва | | | | | |державної | | | |автомобілів в Україні", які | | | | | |підтримки | | | |оподатковуються податком на | | | | | |автомобіле-| | | |додану вартість за нульовою | | | | | |будівної | | | |ставкою. Ці | | | | | |промисло- | | | |виробники-резиденти | | | | | |вості | | | |зобов'язані мати затверджену | | | | | |України" | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | |інвестиційну програму. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010234 |У разі коли за договорами, |ЗУ "Про внесення змін | 550/97-ВР | 26.09.97 | 02.10.97 | | | | | |укладеними до набрання |до Закону України "Про| ( 550/97-ВР ) | | | | | | | |чинності цим Законом, які |податок на додану | | | | | | | | |передбачали здійснення |вартість", п. 11.1 | | | | | | | | |операцій, звільнених від | | | | | | | | | |оподаткування згідно з | | | | | | | | | |пп. "д" п. 1 ст. 5 Декрету | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | | | | | |"Про податок на добавлену | | | | | | | | | |вартість" ( 14-92 ), було | | | | | | | | | |здійснено витрати або | | | | | | | | | |проведено розрахунки до | | | | | | | | | |моменту прийняття цього | | | | | | | | | |Закону, платники податку, що | | | | | | | | | |є сторонами таких договорів, | | | | | | | | | |оподатковують такі операції | | | | | | | | | |за таким договором згідно з | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | |зазначеним Декретом. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010235 |У разі коли за договорами, |ЗУ "Про внесення змін | 550/97-ВР | 26.09.97 | 02.10.97 | | | | | |укладеними до набрання |до Закону України "Про| ( 550/97-ВР ) | | | | | | | |чинності цим Законом, які |податок на додану | | | | | | | | |передбачали здійснення |вартість", п. 11.1 | | | | | | | | |операцій, звільнених від | | | | | | | | | |оподаткування згідно з | | | | | | | | | |пп. "д" п. 1 ст. 5 Декрету | | | | | | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | | | | | |"Про податок на добавлену | | | | | | | | | |вартість" ( 14-92 ), було | | | | | | | | | |здійснено витрати або | | | | | | | | | |проведено розрахунки до | | | | | | | | | |моменту прийняття цього | | | | | | | | | |Закону, платники податку, що | | | | | | | | | |є сторонами таких договорів, | | | | | | | | | |оподатковують такі операції | | | | | | | | | |за таким договором згідно з | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | |зазначеним Декретом. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010236 |На період функціонування |ЗУ "Про внесення змін | 403-XIV | 15.01.99 | 17.02.99 |01.01.2020 | | | | |спеціальної економічної зони |до деяких законів | ( 403-14 ) | | | | | | | |"Яворів" за нульовою ставкою |України з питань | | | | | | | | |справляється податок на |оподаткування у | | | | | | | | |додану вартість у разі |зв'язку із створенням | | | | | | | | |вивезення товарів та інших |спеціальної | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |економічної зони | | | | | | | | |товарів) з митної території |"Яворів" | | | | | | | | |України на територію |----------------------+---------------+----------| | | | | | |автопорту "Краковець". Цей |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |режим не поширюється на |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |операції з продажу |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |підакцизних товарів та |----------------------+---------------+----------| | | | | | |товарів 1-24 груп Української|ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |класифікації товарів |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |зовнішньоекономічної |податок на додану | | | | | | | | |діяльності, а також на |вартість" | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010237 |Суми податку на додану |ЗУ "Про внесення змін | 403-XIV | 15.01.99 | 17.02.99 |01.01.2020 | | | | |вартість, сплачені |до деяких законів | ( 403-14 ) | | | | | | | |постачальникам за |України з питань | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|оподаткування у | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |зв'язку із створенням | | | | | | | | |із бюджету при: застосуванні |спеціальної | | | | | | | | |нульової ставки в |економічної зони | | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |"Яворів" | | | | | | | | |вивезення товарів та інших |----------------------+---------------+----------| | | | | | |предметів (крім підакцизних |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |товарів) з митної території |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |України на територію |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |автопорту "Краковець". Цей |----------------------+---------------+----------| | | | | | |режим не поширюється на |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |операції з продажу |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |підакцизних товарів та |податок на додану | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української|вартість" | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010238 |На період функціонування |ЗУ "Про внесення змін | 403-XIV | 15.01.99 | 17.02.99 |01.01.2020 | | | | |спеціальної економічної зони |до деяких законів | ( 403-14 ) | | | | | | | |"Яворів" не оподатковуються |України з питань | | | | | | | | |податком на додану вартість |оподаткування у | | | | | | | | |операції з надання послуг |зв'язку із створенням | | | | | | | | |щодо зберігання товарів та |спеціальної | | | | | | | | |інших предметів, їх |економічної зони | | | | | | | | |дороблення, сортування, |"Яворів" | | | | | | | | |пакетування, здійснюваних на |----------------------+---------------+----------| | | | | | |території автопорту |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |"Краковець". Цей режим не |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |поширюється на операції з |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |----------------------+---------------+----------| | | | | | |та товарів 1-24 груп |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |Української класифікації |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |податок на додану | | | | | | | | |діяльності, а також на |вартість" | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010239 |Звільняються від |ЗУ "Про внесення змін | 403-XIV | 15.01.99 | 17.02.99 |01.01.2020 | | | | |оподаткування податком на |до деяких законів | ( 403-14 ) | | | | | | | |додану вартість операції з |України з питань | | | | | | | | |ввезення (пересилання) |оподаткування у | | | | | | | | |устаткування, обладнання та |зв'язку із створенням | | | | | | | | |комплектуючих деталей до них |спеціальної | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів), |економічної зони | | | | | | | | |які ввозяться (пересилаються)|"Яворів" | | | | | | | | |на територію СЕЗ "Яворів" |----------------------+---------------+----------| | | | | | |суб'єктами СЕЗ "Яворів" для |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |потреб власного виробництва, |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |пов'язаного з реалізацією |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |інвестиційних проектів, |----------------------+---------------+----------| | | | | | |затверджених Яворівською |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |районною державною |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |адміністрацією. Цей режим не |податок на додану | | | | | | | | |поширюється на операції з |вартість" | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010240 |За нульовою ставкою |Указ Президента | 1339/98 | 09.12.98 | 09.01.99 |01.01.2029 | | | | |справляється податок на |України "Про | ( 1339/98 ) | | | | | | | |додану вартість відповідно до|спеціальну економічну | | | | | | | | |Закону України "Про |зону "Закарпаття" | | | | | | | | |спеціальну економічну зону |----------------------+---------------+----------| | | | | | |"Закарпаття" у разі вивезення|ЗУ "Про спеціальну | 2322-III |22.03.2001| | | | | | |товарів та інших предметів з |економічну зону | ( 2322-14 ) | | | | | | | |митної території України на |"Закарпаття" | | | | | | | | |територію спеціальної |----------------------+---------------+----------| | | | | | |економічної зони |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |"Закарпаття". Цей режим не |до Закону України | ( 346-15 ) | | | | | | | |поширюється на операції з |"Про податок на додану| | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |вартість" | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010241 |Суми податку на додану |Указ Президента | 1339/98 | 09.12.98 | 09.01.99 |01.01.2029 | | | | |вартість, сплачені |України "Про | ( 1339/98 ) | | | | | | | |постачальникам за |спеціальну економічну | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|зону "Закарпаття" | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |----------------------+---------------+----------| | | | | | |із бюджету при: застосуванні |ЗУ Про спеціальну | 2322-III |22.03.2001| | | | | | |нульової ставки в |економічну зону | ( 2322-14 ) | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |"Закарпаття" | | | | | | | | |вивезення товарів та інших |----------------------+---------------+----------| | | | | | |предметів (крім підакцизних |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |товарів) з митної території |до Закону України | ( 346-15 ) | | | | | | | |України на територію СЕЗ |"Про податок на додану| | | | | | | | |"Закарпаття". Цей режим не |вартість" | | | | | | | | |поширюється на операції з | | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010242 |На період виконання робіт |ЗУ "Про загальні | 309-XIV | 11.12.98 | 13.01.99 | | | | | |щодо підготовки до зняття і |засади подальшої | ( 309-14 ) | | | | | | | |зняття енергоблоків |експлуатації і зняття | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |з експлуатації | | | | | | | | |експлуатації та перетворення |Чорнобильської АЕС та | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на |перетворення | | | | | | | | |екологічно безпечну систему |зруйнованого | | | | | | | | |звільняються від |четвертого | | | | | | | | |оподаткування операції, які |енергоблоку цієї АЕС | | | | | | | | |виконуються за кошти |на екологічно безпечну| | | | | | | | |міжнародної технічної |систему" | | | | | | | | |допомоги, що надається на |----------------------+---------------+----------| | | | | | |безоплатній та безповоротній |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |основі для подальшої |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |експлуатації, підготовки до |п. 11.23 | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків |----------------------+---------------+----------| | | | | | |Чорнобильської АЕС з |ЗУ | 722-XIV | 03.06.99 | | | | | | |експлуатації, перетворення | | ( 722-14 ) | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на | | | | | | | | | |екологічно безпечну систему | | | | | | | | | |та забезпечення соціального | | | | | | | | | |захисту персоналу | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | | |закупівлі на митній території| | | | | | | | | |України товарів (сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та | | | | | | | | | |обладнання (сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та | | | | | | | | | |обладнання). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010243 |За нульовою ставкою |ЗУ "Про спеціальну | 356-XIV | 24.12.98 | 14.01.99 |01.01.2059 | | | | |справляється податок на |економічну зону та | ( 356-14 ) | | | | | | | |додану вартість у разі |спеціальний режим | | | | | | | | |вивезення товарів та інших |інвестиційної | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |товарів) з митної території |області" | | | | | | | | |України на територію |----------------------+---------------+----------| | | | | | |спеціальної економічної зони |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |"Азов". Цей режим не |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |поширюється на операції з |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |----------------------+---------------+----------| | | | | | |та товарів 1-24 груп |ЗУ | 973-XIV | 15.07.99 | | | | | | |Української класифікації | | ( 973-14 ) | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |----------------------+---------------+----------| | | | | | |діяльності, а також на |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |операції з ввезення |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |(пересилання) на митну |податок на додану | | | | | | | | |територію України зазначених |вартість" | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010244 |Суми податку на додану |ЗУ "Про спеціальну | 356-XIV | 24.12.98 | 14.01.99 |01.01.2059 | | | | |вартість, сплачені |економічну зону та | ( 356-14 ) | | | | | | | |постачальникам за |спеціальний режим | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|інвестиційної | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |діяльності в Донецькій| | | | | | | | |із бюджету при: застосуванні |області" | | | | | | | | |нульової ставки в |----------------------+---------------+----------| | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |вивезення товарів та інших |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |товарів) з митної території |----------------------+---------------+----------| | | | | | |України на СЕЗ "Азов". Цей |ЗУ | 973-XIV | 15.07.99 | | | | | | |режим не поширюється на | | ( 973-14 ) | | | | | | | |операції з продажу |----------------------+---------------+----------| | | | | | |підакцизних товарів та |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |товарів 1-24 груп Української|до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |класифікації товарів |податок на додану | | | | | | | | |зовнішньоекономічної |вартість" | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010245 |Не підлягають обкладенню |ЗУ "Про внесення змін | 1606-III |23.03.2000|17.05.2000 | | | | | |податком на додану вартість |до деяких законодавчих| ( 1606-14 ) | | | | | | | |операції з надання послуг |актів України з питань| | | | | | | | |щодо зберігання товарів та |оподаткування у | | | | | | | | |інших предметів, їх |зв'язку із створенням | | | | | | | | |перевантаження, дороблення, |спеціальної | | | | | | | | |сортування, пакетування, |економічної зони | | | | | | | | |здійснюваних на території СЕЗ|"Рені" | | | | | | | | |"Рені". Цей режим не |----------------------+---------------+----------| | | | | | |поширюється на операції з |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |продажу підакцизних товарів |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |Української класифікації |----------------------+---------------+----------| | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |діяльності, а також на |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |операції з ввезення |податок на додану | | | | | | | | |(пересилання) на митну |вартість" | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010246 |Не підлягають обкладенню |ЗУ "Про внесення змін | 1608-III |23.03.2000|17.05.2000 | | | | | |податком на додану вартість |до деяких законодавчих| ( 1608-14 ) | | | | | | | |операції з надання послуг |актів України з питань| | | | | | | | |щодо зберігання товарів та |оподаткування у | | | | | | | | |інших предметів, їх |зв'язку із створенням | | | | | | | | |перевантаження, дороблення, |спеціальної (вільної) | | | | | | | | |сортування, пакетування, |економічної зони | | | | | | | | |здійснюваних на території СЕЗ|"Порто-франко" на | | | | | | | | |"Порто-франко". Цей режим не |території Одеського | | | | | | | | |поширюється на операції з |морського | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |торговельного порту" | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |----------------------+---------------+----------| | | | | | |Української класифікації |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |діяльності, а також на |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |операції з ввезення |----------------------+---------------+----------| | | | | | |(пересилання) на митну |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |територію України зазначених |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |товарів. |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010247 |За нульовою ставкою |ЗУ "Про внесення змін | 1608-III |23.03.2000|17.05.2000 | | | | | |справляється податок на |до деяких законодавчих| ( 1608-14 ) | | | | | | | |додану вартість у разі |актів України з питань| | | | | | | | |вивезення товарів та інших |оподаткування у | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |зв'язку із створенням | | | | | | | | |товарів) з митної території |спеціальної (вільної) | | | | | | | | |України на територію СЕЗ |економічної зони | | | | | | | | |"Порто-франко". Цей режим не |"Порто-франко" на | | | | | | | | |поширюється на операції з |території Одеського | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |морського | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |торговельного порту" | | | | | | | | |Української класифікації |----------------------+---------------+----------| | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |діяльності, а також на |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |операції з ввезення |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |(пересилання) на митну |----------------------+---------------+----------| | | | | | |територію України зазначених |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |товарів. |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010248 |Суми податку на додану |ЗУ "Про внесення змін | 1608-III |23.03.2000|17.05.2000 | | | | | |вартість, сплаченого |до деяких законодавчих| ( 1608-14 ) | | | | | | | |постачальникам за |актів України з питань| | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|оподаткування у | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |зв'язку із створенням | | | | | | | | |із бюджету у разі вивезення |спеціальної (вільної) | | | | | | | | |товарів та інших предметів |економічної зони | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів) з |"Порто-франко" на | | | | | | | | |митної території України на |території Одеського | | | | | | | | |територію СЕЗ "Порто-франко" |морського | | | | | | | | |із застосуванням нульової |торговельного порту" | | | | | | | | |ставки в оподаткуванні |----------------------+---------------+----------| | | | | | |податком на додану вартість. |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |Цей режим не поширюється на |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |операції з продажу |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |підакцизних товарів та |----------------------+---------------+----------| | | | | | |товарів 1-24 груп Української|ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |класифікації товарів |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |зовнішньоекономічної |податок на додану | | | | | | | | |діяльності, а також на |вартість" | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010249 |Суми податку на додану |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |27.06.2000 | | | | | |вартість, нараховані в |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |порядку, встановленому |інноваційної | | | | | | | | |Законом України "Про податок |діяльності | | | | | | | | |на додану вартість", по |технологічних парків" | | | | | | | | |операціях з продажу товарів |----------------------+---------------+----------| | | | | | |(виконання робіт, надання |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |послуг), пов'язаних з |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виконанням інвестиційних та |п. 11.12 | | | | | | | | |інноваційних проектів за |----------------------+---------------+----------| | | | | | |пріоритетними напрямами |ЗУ | 1749-III |01.06.2000| | | | | | |діяльності технологічним | | ( 1749-14 ) | | | | | | | |парком "Напівпровідникові |----------------------+---------------+----------| | | | | | |технології і матеріали, |ЗУ "Про внесення змін | 2744-III |04.10.2001| | | | | | |оптоелектроніка та сенсорна |до деяких законів | ( 2744-14 ) | | | | | | | |техніка", його учасники, |України з питань | | | | | | | | |дочірні та спільні |оподаткування" | | | | | | | | |підприємства не перераховують|----------------------+---------------+----------| | | | | | |до бюджету, а зараховують на |ЗУ | 3118-III |07.03.2002| | | | | | |спеціальні рахунки та | | ( 3118-14 ) | | | | | | | |використовують зазначені суми| | | | | | | | | |виключно на наукову та | | | | | | | | | |науково-технічну діяльність, | | | | | | | | | |розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних | | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум | | | | | | | | | |податків на спеціальний | | | | | | | | | |рахунок та їх використання | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010250 |Суми податку на додану |ЗУ "Про визнання | 2211-III |11.01.2001|01.01.2001 |01.01.2006 | | | | |вартість, сплачені |бронетанкової галузі | ( 2211-14 ) | | | | | | | |постачальникам за |однією з пріоритетних | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|у промисловості | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |України та заходи щодо| | | | | | | | |із бюджету при: застосуванні |надання їй державної | | | | | | | | |нульової ставки в |підтримки" | | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ при |----------------------+---------------+----------| | | | | | |здійсненні операцій з продажу|ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |товарів (робіт, послуг), що |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |використовуються |п. 11.32 | | | | | | | | |підприємствами концерну | | | | | | | | | |"Бронетехніка України" - | | | | | | | | | |виконавцями державного | | | | | | | | | |оборонного замовлення та | | | | | | | | | |міжнародних контрактів для | | | | | | | | | |виготовлення та модернізації | | | | | | | | | |броньованих бойових машин. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010251 |Суми податку на додану |ЗУ "Про визнання | 2211-III |11.01.2001|01.01.2001 |01.01.2006 | | | | |вартість, сплачені |бронетанкової галузі | ( 2211-14 ) | | | | | | | |постачальникам за |однією з пріоритетних | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|у промисловості | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |України та заходи щодо| | | | | | | | |із бюджету при: застосуванні |надання їй державної | | | | | | | | |нульової ставки в |підтримки" | | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ при |----------------------+---------------+----------| | | | | | |здійсненні операцій з продажу|ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |броньованих бойових машин і |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |комплектуючих виробів до них,|п. 11.32 | | | | | | | | |які реалізуються державному | | | | | | | | | |замовнику або замовнику за | | | | | | | | | |міжнародним контрактом. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010252 |Суми податку на додану |ЗУ "Про внесення змін | 2323-III |22.03.2001|24.04.2001 | | | | | |вартість, сплачені |до деяких законів | ( 2323-14 ) | | | | | | | |постачальникам за |України з питань | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|оподаткування у | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |зв'язку із створенням | | | | | | | | |із бюджету при: застосуванні |спеціальної | | | | | | | | |нульової ставки в |економічної зони | | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |"Миколаїв" | | | | | | | | |вивезення товарів та інших |----------------------+---------------+----------| | | | | | |предметів (крім підакцизних |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |товарів) з митної території |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |України на територію СЕЗ |п. 11.12 | | | | | | | | |"Миколаїв". Цей режим не |----------------------+---------------+----------| | | | | | |поширюється на операції з |ЗУ | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |продажу підакцизних товарів | | ( 346-15 ) | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010253 |За нульовою ставкою |ЗУ "Про спеціальну | 356-XIV | 24.12.98 | 14.01.99 |01.01.2059 | | | | |справляється податок на |економічну зону та | ( 356-14 ) | | | | | | | |додану вартість у разі |спеціальний режим | | | | | | | | |вивезення товарів та інших |інвестиційної | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |діяльності в | | | | | | | | |товарів) з митної території |Донецькій області" | | | | | | | | |України на територію |----------------------+---------------+----------| | | | | | |спеціальної економічної зони |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |"Донецьк". Цей режим не |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |поширюється на операції з |п. 11.12 | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |----------------------+---------------+----------| | | | | | |та товарів 1-24 груп |ЗУ | 973-XIV | 15.07.99 | | | | | | |Української класифікації | | ( 973-14 ) | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |----------------------+---------------+----------| | | | | | |діяльності, а також на |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |операції з ввезення |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |(пересилання) на митну |податок на додану | | | | | | | | |територію України зазначених |вартість" | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 4010254 |Суми податку на додану |ЗУ "Про спеціальну | 356-XIV | 24.12.98 | 14.01.99 |01.01.2059 | | | | |вартість, сплачені |економічну зону та | ( 356-14 ) | | | | | | | |постачальникам за |спеціальний режим | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|інвестиційної | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |діяльності в | | | | | | | | |із бюджету при: застосуванні |Донецькій області" | | | | | | | | |нульової ставки в |----------------------+---------------+----------| | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |вивезення товарів та інших |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |п. 11.12 | | | | | | | | |товарів) з митної території |----------------------+---------------+----------| | | | | | |України на територію СЕЗ |ЗУ | 973-XIV | 15.07.99 | | | | | | |"Донецьк". | | ( 973-14 ) | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | | |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010255 |Звільняються на період |ЗУ "Про спеціальну | 356-XIV | 24.12.98 | 14.01.99 |01.01.2059 | | | | |реалізації інвестиційного |економічну зону та | ( 356-14 ) | | | | | | | |проекту, але не більше ніж на|спеціальний режим | | | | | | | | |п'ять років, від обкладення |інвестиційної | | | | | | | | |податком на додану вартість -|діяльності в | | | | | | | | |устаткування (обладнання) |Донецькій області" | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів) |----------------------+---------------+----------| | | | | | |під час їх ввезення в Україну|ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |суб'єктами підприємницької |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |діяльності, які реалізують |п. 11.12 | | | | | | | | |схвалені Радою інвестиційні |----------------------+---------------+----------| | | | | | |проекти на територіях |ЗУ | 973-XIV | 15.07.99 | | | | | | |пріоритетного розвитку | | ( 973-14 ) | | | | | | | |Донецької області згідно з |----------------------+---------------+----------| | | | | | |укладеним контрактом. Перелік|ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |та обсяги ввезення на митну |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |територію України зазначених |податок на додану | | | | | | | | |устаткування (обладнання) |вартість" | | | | | | | | |є невід'ємною частиною | | | | | | | | | |інвестиційного проекту. Цей | | | | | | | | | |режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу | | | | | | | | | |підакцизних товарів та | | | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української| | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010256 |Звільняються від обкладання |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003 |01.01.2004 | | | | |податку на додану вартість |бюджет України на | ( 380-15 ) | | | | | | | |операції з ввезення |2003 рік", ст. 8 | | | | | | | | |природного газу на митну | | | | | | | | | |територію України відповідно | | | | | | | | | |до зовнішньоекономічних | | | | | | | | | |контрактів, укладених на | | | | | | | | | |виконання міжнародних | | | | | | | | | |договорів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010257 |За нульовою ставкою податку |Законом України "Про | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003 |01.01.2004 | | | | |на додану вартість |Державний бюджет | ( 380-15 ) | | | | | | | |оподатковуються операції з |України на 2003 рік", | | | | | | | | |продажу ввезеного природного |ст. 8 | | | | | | | | |газу на митну територію | | | | | | | | | |України відповідно до | | | | | | | | | |зовнішньоекономічних | | | | | | | | | |контрактів, укладених на | | | | | | | | | |виконання міжнародних | | | | | | | | | |договорів України, крім | | | | | | | | | |операцій з продажу такого | | | | | | | | | |газу для населення, бюджетних| | | | | | | | | |установ та інших споживачів, | | | | | | | | | |що не є платниками цього | | | | | | | | | |податку. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010258 |Суми податку на додану |Законом України "Про | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003 |01.01.2004 | | | | |вартість, сплачені |Державний бюджет | ( 380-15 ) | | | | | | | |постачальникам за |України на 2003 рік", | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|ст. 8 | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню | | | | | | | | | |із бюджету при: застосуванні | | | | | | | | | |нульової ставки в | | | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ при | | | | | | | | | |здійсненні операцій з продажу| | | | | | | | | |ввезеного природного газу на | | | | | | | | | |митну територію України | | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | | |зовнішньоекономічних | | | | | | | | | |контрактів, укладених на | | | | | | | | | |виконання міжнародних | | | | | | | | | |договорів України, крім | | | | | | | | | |операцій з продажу такого | | | | | | | | | |газу для населення, бюджетних| | | | | | | | | |установ та інших споживачів, | | | | | | | | | |що не є платниками цього | | | | | | | | | |податку. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010259 |До 1 січня 2004 року сума |ЗУ "Про внесення змін | 770/97-ВР | 23.12.97 | 01.01.98 |01.01.2004 | | | | |податку на додану вартість, |до Закону України "Про| ( 770/97-ВР ) | | | | | | | |що повинна сплачуватися до |податок на додану | | | | | | | | |бюджету переробними |вартість" | | | | | | | | |підприємствами усіх форм |----------------------+---------------+----------| | | | | | |власності за реалізовані ними|ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |молоко та молочну продукцію, |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |м'ясо та м'ясопродукти, у |п. 11.21 | | | | | | | | |повному обсязі спрямовується | | | | | | | | | |виключно для виплати дотацій | | | | | | | | | |сільськогосподарським | | | | | | | | | |товаровиробникам за продані | | | | | | | | | |ними переробним підприємствам| | | | | | | | | |молоко і м'ясо в живій вазі. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010260 |Звільняються не більш як на 5|ЗУ "Про спеціальний | 357-XIV | 24.12.98 | | | | | | |років від обкладення податком|режим інвестиційної | ( 357-14 ) | | | | | | | |на додану вартість під час |діяльності у | | | | | | | | |ввезення в Україну |Закарпатській області"| | | | | | | | |устаткування (обладнання), |----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |крім підакцизних товарів, для|ЗУ | 3036-III |07.02.2002| 04.03.2002| 01.01.2014| | | | |реалізації інвестиційного | | ( 3036-14 ) | | | | | | | |проекту у період існування | | | | | | | | | |спеціального режиму | | | | | | | | | |інвестиційної діяльності у | | | | | | | | | |Закарпатській області щодо | | | | | | | | | |реалізації інвестиційних | | | | | | | | | |проектів у пріоритетних видах| | | | | | | | | |економічної діяльності, | | | | | | | | | |перелік яких визначається | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | | | |Перелік та обсяги ввезення на| | | | | | | | | |митну територію України | | | | | | | | | |зазначених устаткування | | | | | | | | | |(обладнання) є невід'ємною | | | | | | | | | |частиною інвестиційного | | | | | | | | | |проекту. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010261 |Звільняються від |ЗУ "Про спеціальний | 2199-III |21.12.2000|21.12.2000 |01.01.2030 | | | | |оподаткування податком на |режим інвестиційної | ( 2199-14 ) | | | | | | | |додану вартість на період |діяльності на | | | | | | | | |реалізації інвестиційних |територіях | | | | | | | | |проектів на територіях |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |функціонування СЕЗ "Порт |та спеціальну | | | | | | | | |Крим" в Автономній Республіці|економічну зону "Порт | | | | | | | | |Крим, у разі ввезення товарів|Крим" в Автономній | | | | | | | | |та інших предметів (крім |Республіці Крим" | | | | | | | | |підакцизних товарів) з-за меж|----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |митної території України на |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 03.04.97 |01.01.2030 | | | | |територію СЕЗ "Порт Крим" для|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |використання в межах СЕЗ |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |"Порт Крим". Цей режим не |----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |поширюється на операції з |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002|24.12.2002 |01.01.2030 | | | | |продажу підакцизних товарів |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |та товарів 1-24 груп |податок на додану | | | | | | | | |Української класифікації |вартість" | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010262 |Звільняються від |ЗУ "Про спеціальний | 2199-III |21.12.2000|21.12.2000 |01.01.2030 | | | | |оподаткування податком на |режим інвестиційної | ( 2199-14 ) | | | | | | | |додану вартість операції з |діяльності на | | | | | | | | |надання послуг щодо |територіях | | | | | | | | |зберігання товарів та інших |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |предметів, їх перевантаження,|та спеціальну | | | | | | | | |дороблення, сортування, |економічну зону "Порт | | | | | | | | |пакетування, здійснюваних на |Крим" в Автономній | | | | | | | | |території СЕЗ "Порт Крим". |Республіці Крим" | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |операції з продажу |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 03.04.97 |01.01.2030 | | | | |підакцизних товарів та |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |товарів 1-24 груп Української|п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |класифікації товарів |----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |зовнішньоекономічної |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002|24.12.2002 |01.01.2030 | | | | |діяльності, а також на |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |операції з ввезення |податок на додану | | | | | | | | |(пересилання) на митну |вартість" | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010263 |За нульовою ставкою |ЗУ "Про спеціальний | 2199-III |21.12.2000|21.12.2000 |01.01.2030 | | | | |справляється податок на |режим інвестиційної | ( 2199-14 ) | | | | | | | |додану вартість у разі |діяльності на | | | | | | | | |вивезення товарів та інших |територіях | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |товарів) з митної території |та спеціальну | | | | | | | | |України на територію СЕЗ |економічну зону "Порт | | | | | | | | |"Порт Крим". Цей режим не |Крим" в Автономній | | | | | | | | |поширюється на операції з |Республіці Крим" | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів |----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |та товарів 1-24 груп |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 03.04.97 |01.01.2030 | | | | |Української класифікації |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |діяльності, а також на |----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |операції з ввезення |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002|24.12.2002 |01.01.2030 | | | | |(пересилання) на митну |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |територію України зазначених |податок на додану | | | | | | | | |товарів. |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010264 |Суми податку на додану |ЗУ "Про спеціальний | 2199-III |21.12.2000|21.12.2000 |01.01.2030 | | | | |вартість, сплачені |режим інвестиційної | ( 2199-14 ) | | | | | | | |постачальникам за |діяльності на | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|територіях | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |із бюджету при: застосуванні |та спеціальну | | | | | | | | |нульової ставки в |економічну зону "Порт | | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |Крим" в Автономній | | | | | | | | |вивезення товарів та інших |Республіці Крим" | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |товарів) з митної території |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 03.04.97 |01.01.2030 | | | | |України на територію СЕЗ |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |"Порт Крим". |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | | |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002|24.12.2002 |01.01.2030 | | | | | |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010265 |У разі ввезення на митну |ЗУ "Про спеціальний | 2199-III |21.12.2000|21.12.2000 |01.01.2030 | | | | |територію України з території|режим інвестиційної | ( 2199-14 ) | | | | | | | |СЕЗ "Порт Крим" товарів та |діяльності на | | | | | | | | |інших предметів, що |територіях | | | | | | | | |попередньо були ввезені з-за |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |меж митної території України |та спеціальну | | | | | | | | |на територію СЕЗ "Порт Крим",|економічну зону "Порт | | | | | | | | |податки сплачуються в |Крим" в Автономній | | | | | | | | |порядку, встановленому |Республіці Крим" | | | | | | | | |законом для оподаткування |----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |товарів, що імпортуються. Цей|ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | 03.04.97 |01.01.2030 | | | | |режим не поширюється на |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |операції з продажу |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | |підакцизних товарів та |----------------------+---------------+----------+-----------+-----------| | | | |товарів 1-24 груп Української|ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002|24.12.2002 |01.01.2030 | | | | |класифікації товарів |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |зовнішньоекономічної |податок на додану | | | | | | | | |діяльності, а також на |вартість" | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010266 |Звільняються від обкладення |Указ Президента | 729/99 | 27.06.99 |01.01.2000 |01.01.2029 | | | | |податком на додану вартість |України "Про | ( 729/99 ) | | | | | | | |під час ввезення |спеціальний режим | | | | | | | | |(пересилання) на митну |інвестиційної | | | | | | | | |територію України |діяльності на | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |територіях | | | | | | | | |комплектуючих виробів до них |пріоритетного розвитку| | | | | | | | |(крім підакцизних товарів) з |в Чернігівській | | | | | | | | |метою використання для |області" | | | | | | | | |реалізації інвестиційних |----------------------+---------------+----------| | | | | | |проектів на територіях |ЗУ "Про внесення змін | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |пріоритетного розвитку в |до Закону України "Про| ( 346-15 ) | | | | | | | |Чернігівській області на |податок на додану | | | | | | | | |період до введення об'єкта |вартість" | | | | | | | | |інвестування в експлуатацію, | | | | | | | | | |але не більше ніж на п'ять | | | | | | | | | |років. Цей режим не | | | | | | | | | |поширюється на операції з | | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010267 |Звільняються від сплати |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |27.06.2000 | | | | | |податку на додану вартість |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |сировина, матеріали, |інноваційної | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |діяльності | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |технологічних парків" | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|----------------------+---------------+----------| | | | | | |винятком товарів згідно з |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |852110310, 852110390, |п. 11.12 | | | | | | | | |852810), які не виробляються |----------------------+---------------+----------| | | | | | |в Україні або виробляються, |ЗУ "Про внесення змін | 1749-III |01.06.2000| | | | | | |але не відповідають технічним|до деяких законів | ( 1749-14 ) | | | | | | | |характеристикам та |України з питань | | | | | | | | |міжнародним стандартам, при |оподаткування" | | | | | | | | |ввезенні в Україну для | | | | | | | | | |використання технологічним | | | | | | | | | |парком "Інститут | | | | | | | | | |електрозварювання імені | | | | | | | | | |Є.О.Патона" його учасниками, | | | | | | | | | |дочірніми та спільними | | | | | | | | | |підприємствами при виконанні | | | | | | | | | |у встановленому Законом | | | | | | | | | |України "Про спеціальний | | | | | | | | | |режим інвестиційної та | | | | | | | | | |інноваційної діяльності | | | | | | | | | |технологічних парків" порядку| | | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних| | | | | | | | | |проектів. Номенклатура та | | | | | | | | | |обсяги ввезення сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та | | | | | | | | | |інших предметів визначаються | | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010268 |Звільняються від сплати |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |27.06.2000 | | | | | |податку на додану вартість |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |сировина, матеріали, |інноваційної | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |діяльності | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |технологічних парків" | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|----------------------+---------------+----------| | | | | | |винятком товарів згідно з |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |852110310, 852110390, |п. 11.12 | | | | | | | | |852810), які не виробляються |----------------------+---------------+----------| | | | | | |в Україні або виробляються, |ЗУ "Про внесення змін | 1749-III |01.06.2000| | | | | | |але не відповідають технічним|до деяких законів | ( 1749-14 ) | | | | | | | |характеристикам та |України з питань | | | | | | | | |міжнародним стандартам, при |оподаткування" | | | | | | | | |ввезенні в Україну для | | | | | | | | | |використання технологічним | | | | | | | | | |парком "Інститут | | | | | | | | | |монокристалів" його | | | | | | | | | |учасниками, дочірніми та | | | | | | | | | |спільними підприємствами при | | | | | | | | | |виконанні у встановленому | | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | |спеціальний режим | | | | | | | | | |інвестиційної та інноваційної| | | | | | | | | |діяльності технологічних | | | | | | | | | |парків" порядку інвестиційних| | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | | | |Номенклатура та обсяги | | | | | | | | | |ввезення сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та | | | | | | | | | |інших предметів визначаються | | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010269 |Звільняються від сплати |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |26.10.2001 | | | | | |податку на додану вартість |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |сировина, матеріали, |інноваційної | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |діяльності | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |технологічних парків" | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|----------------------+---------------+----------| | | | | | |винятком товарів згідно з |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |852110310, 852110390, |п. 11.12 | | | | | | | | |852810), які не виробляються |----------------------+---------------+----------| | | | | | |в Україні або виробляються, |ЗУ "Про внесення змін | 2744-III |04.10.2001| | | | | | |але не відповідають технічним|до деяких законів | ( 2744-14 ) | | | | | | | |характеристикам та |України з питань | | | | | | | | |міжнародним стандартам, при |оподаткування" | | | | | | | | |ввезенні в Україну для | | | | | | | | | |використання технологічним | | | | | | | | | |парком "Вуглемаш" його | | | | | | | | | |учасниками, дочірніми та | | | | | | | | | |спільними підприємствами при | | | | | | | | | |виконанні у встановленому | | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | |спеціальний режим | | | | | | | | | |інвестиційної та інноваційної| | | | | | | | | |діяльності технологічних | | | | | | | | | |парків" порядку інвестиційних| | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | | | |Номенклатура та обсяги | | | | | | | | | |ввезення сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та | | | | | | | | | |інших предметів визначаються | | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010270 |Звільняються від сплати |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |05.04.2002 | | | | | |податку на додану вартість |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |сировина, матеріали, |інноваційної | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |діяльності | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |технологічних парків" | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|----------------------+---------------+----------| | | | | | |винятком товарів згідно з |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |852110310, 852110390, |п. 11.12 | | | | | | | | |852810), які не виробляються |----------------------+---------------+----------| | | | | | |в Україні або виробляються, |ЗУ | 3118-III |07.03.2002| | | | | | |але не відповідають технічним| | ( 3118-14 ) | | | | | | | |характеристикам та | | | | | | | | | |міжнародним стандартам, при | | | | | | | | | |ввезенні в Україну для | | | | | | | | | |використання технологічним | | | | | | | | | |парком "Інститут технічної | | | | | | | | | |теплофізики" його учасниками,| | | | | | | | | |дочірніми та спільними | | | | | | | | | |підприємствами при виконанні | | | | | | | | | |у встановленому Законом | | | | | | | | | |України "Про спеціальний | | | | | | | | | |режим інвестиційної та | | | | | | | | | |інноваційної діяльності | | | | | | | | | |технологічних парків" порядку| | | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних| | | | | | | | | |проектів. Номенклатура та | | | | | | | | | |обсяги ввезення сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих | | | | | | | | | |та інших предметів | | | | | | | | | |визначаються при реєстрації | | | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних| | | | | | | | | |проектів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010271 |Звільняються від сплати |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |05.04.2002 | | | | | |податку на додану вартість |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |сировина, матеріали, |інноваційної | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |діяльності | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |технологічних парків" | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|----------------------+---------------+----------| | | | | | |винятком товарів згідно з |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |852110310, 852110390, |п. 11.12 | | | | | | | | |852810), які не виробляються |----------------------+---------------+----------| | | | | | |в Україні або виробляються, |ЗУ | 3118-III |07.03.2002| | | | | | |але не відповідають технічним| | ( 3118-14 ) | | | | | | | |характеристикам та | | | | | | | | | |міжнародним стандартам, при | | | | | | | | | |ввезенні в Україну для | | | | | | | | | |використання технологічним | | | | | | | | | |парком "Київська політехніка"| | | | | | | | | |його учасниками, дочірніми | | | | | | | | | |та спільними підприємствами | | | | | | | | | |при виконанні у встановленому| | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | |спеціальний режим | | | | | | | | | |інвестиційної та інноваційної| | | | | | | | | |діяльності технологічних | | | | | | | | | |парків" порядку інвестиційних| | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | | | |Номенклатура та обсяги | | | | | | | | | |ввезення сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та | | | | | | | | | |інших предметів визначаються | | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010272 |Звільняються від сплати |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |05.04.2002 | | | | | |податку на додану вартість |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |сировина, матеріали, |інноваційної | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |діяльності | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |технологічних парків" | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|----------------------+---------------+----------| | | | | | |винятком товарів згідно з |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |852110310, 852110390, |п. 11.12 | | | | | | | | |852810), які не виробляються |----------------------+---------------+----------| | | | | | |в Україні або виробляються, |ЗУ | 3118-III |07.03.2002| | | | | | |але не відповідають технічним| | ( 3118-14 ) | | | | | | | |характеристикам та | | | | | | | | | |міжнародним стандартам, при | | | | | | | | | |ввезенні в Україну для | | | | | | | | | |використання технологічним | | | | | | | | | |парком "Інтелектуальні | | | | | | | | | |інформаційні технології" його| | | | | | | | | |учасниками, дочірніми та | | | | | | | | | |спільними підприємствами при | | | | | | | | | |виконанні у встановленому | | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | |спеціальний режим | | | | | | | | | |інвестиційної та інноваційної| | | | | | | | | |діяльності технологічних | | | | | | | | | |парків" порядку інвестиційних| | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | | | |Номенклатура та обсяги | | | | | | | | | |ввезення сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та | | | | | | | | | |інших предметів визначаються | | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010273 |Звільняються від сплати |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |05.04.2002 | | | | | |податку на додану вартість |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |сировина, матеріали, |інноваційної | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |діяльності | | | | | | | | |комплектуючі та інші товари |технологічних парків" | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів, за|----------------------+---------------+----------| | | | | | |винятком товарів згідно з |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 )|додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |852110310, 852110390, |п. 11.12 | | | | | | | | |852810), які не виробляються |----------------------+---------------+----------| | | | | | |в Україні або виробляються, |ЗУ | 3118-III |07.03.2002| | | | | | |але не відповідають технічним| | ( 3118-14 ) | | | | | | | |характеристикам та | | | | | | | | | |міжнародним стандартам, при | | | | | | | | | |ввезенні в Україну для | | | | | | | | | |використання технологічним | | | | | | | | | |парком "Укрінфотех" його | | | | | | | | | |учасниками, дочірніми та | | | | | | | | | |спільними підприємствами при | | | | | | | | | |виконанні у встановленому | | | | | | | | | |Законом України "Про | | | | | | | | | |спеціальний режим | | | | | | | | | |інвестиційної та інноваційної| | | | | | | | | |діяльності технологічних | | | | | | | | | |парків" порядку інвестиційних| | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | | | |Номенклатура та обсяги | | | | | | | | | |ввезення сировини, | | | | | | | | | |матеріалів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих та | | | | | | | | | |інших предметів визначаються | | | | | | | | | |при реєстрації інвестиційних | | | | | | | | | |та інноваційних проектів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010274 |Суми податку на додану |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |27.06.2000 | | | | | |вартість, нараховані в |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |порядку, встановленому |інноваційної | | | | | | | | |Законом України "Про податок |діяльності | | | | | | | | |на додану вартість", по |технологічних парків" | | | | | | | | |операціях з продажу товарів |----------------------+---------------+----------| | | | | | |(виконання робіт, надання |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |послуг), пов'язаних з |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виконанням інвестиційних |п. 11.12 | | | | | | | | |та інноваційних проектів за |----------------------+---------------+----------| | | | | | |пріоритетними напрямами |ЗУ | 1749-III |01.06.2000| | | | | | |діяльності технологічного | | ( 1749-14 ) | | | | | | | |парку, "Інститут | | | | | | | | | |електрозварювання імені | | | | | | | | | |Є.О.Патона" технологічний | | | | | | | | | |парк, його учасники, дочірні | | | | | | | | | |та спільні підприємства не | | | | | | | | | |перераховують до бюджету, а | | | | | | | | | |зараховують на спеціальні | | | | | | | | | |рахунки та використовують | | | | | | | | | |зазначені суми виключно на | | | | | | | | | |наукову та науково-технічну | | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних | | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум | | | | | | | | | |податків на спеціальний | | | | | | | | | |рахунок та їх використання | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010275 |Суми податку на додану |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |27.06.2000 | | | | | |вартість, нараховані в |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |порядку, встановленому |інноваційної | | | | | | | | |Законом України "Про податок |діяльності | | | | | | | | |на додану вартість", по |технологічних парків" | | | | | | | | |операціях з продажу товарів |----------------------+---------------+----------| | | | | | |(виконання робіт, надання |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |послуг), пов'язаних з |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виконанням інвестиційних та |п. 11.12 | | | | | | | | |інноваційних проектів за |----------------------+---------------+----------| | | | | | |пріоритетними напрямами |ЗУ | 1749-III |01.06.2000| | | | | | |діяльності технологічного | | ( 1749-14 ) | | | | | | | |парку, "Інститут | | | | | | | | | |монокристалів" технологічний | | | | | | | | | |парк, його учасники, дочірні | | | | | | | | | |та спільні підприємства не | | | | | | | | | |перераховують до бюджету, а | | | | | | | | | |зараховують на спеціальні | | | | | | | | | |рахунки та використовують | | | | | | | | | |зазначені суми виключно на | | | | | | | | | |наукову та науково-технічну | | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних | | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум | | | | | | | | | |податків на спеціальний | | | | | | | | | |рахунок та їх використання | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010276 |Суми податку на додану |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |26.10.2001 | | | | | |вартість, нараховані в |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |порядку, встановленому |інноваційної | | | | | | | | |Законом України "Про податок |діяльності | | | | | | | | |на додану вартість", по |технологічних парків" | | | | | | | | |операціях з продажу товарів |----------------------+---------------+----------| | | | | | |(виконання робіт, надання |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |послуг), пов'язаних з |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виконанням інвестиційних та |п. 11.12 | | | | | | | | |інноваційних проектів за |----------------------+---------------+----------| | | | | | |пріоритетними напрямами |ЗУ "Про внесення змін | 2744-III |04.10.2001| | | | | | |діяльності технологічного |до деяких законів | ( 2744-14 ) | | | | | | | |парку, "Вуглемаш" |України з питань | | | | | | | | |технологічний парк, його |оподаткування" | | | | | | | | |учасники, дочірні та спільні | | | | | | | | | |підприємства не перераховують| | | | | | | | | |до бюджету, а зараховують на | | | | | | | | | |спеціальні рахунки та | | | | | | | | | |використовують зазначені суми| | | | | | | | | |виключно на наукову та | | | | | | | | | |науково-технічну діяльність, | | | | | | | | | |розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних | | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум | | | | | | | | | |податків на спеціальний | | | | | | | | | |рахунок та їх використання | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010277 |Суми податку на додану |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |05.04.2002 | | | | | |вартість, нараховані в |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |порядку, встановленому |інноваційної | | | | | | | | |Законом України "Про податок |діяльності | | | | | | | | |на додану вартість", по |технологічних парків" | | | | | | | | |операціях з продажу товарів |----------------------+---------------+----------| | | | | | |(виконання робіт, надання |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |послуг), пов'язаних з |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виконанням інвестиційних та |п. 11.12 | | | | | | | | |інноваційних проектів за |----------------------+---------------+----------| | | | | | |пріоритетними напрямами |ЗУ | 3118-III |07.03.2002| | | | | | |діяльності технологічного | | ( 3118-14 ) | | | | | | | |парку, "Інститут технічної | | | | | | | | | |теплофізики" технологічний | | | | | | | | | |парк, його учасники, дочірні | | | | | | | | | |та спільні підприємства не | | | | | | | | | |перераховують до бюджету, а | | | | | | | | | |зараховують на спеціальні | | | | | | | | | |рахунки та використовують | | | | | | | | | |зазначені суми виключно на | | | | | | | | | |наукову та науково-технічну | | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних | | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум | | | | | | | | | |податків на спеціальний | | | | | | | | | |рахунок та їх використання | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010278 |Суми податку на додану |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |05.04.2002 | | | | | |вартість, нараховані в |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |порядку, встановленому |інноваційної | | | | | | | | |Законом України "Про податок |діяльності | | | | | | | | |на додану вартість", по |технологічних парків" | | | | | | | | |операціях з продажу товарів |----------------------+---------------+----------| | | | | | |(виконання робіт, надання |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |послуг), пов'язаних з |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виконанням інвестиційних та |п. 11.12 | | | | | | | | |інноваційних проектів за |----------------------+---------------+----------| | | | | | |пріоритетними напрямами |ЗУ | 3118-III |07.03.2002| | | | | | |діяльності технологічного | | ( 3118-14 ) | | | | | | | |парку, "Київська політехніка"| | | | | | | | | |технологічний парк, його | | | | | | | | | |учасники, дочірні та спільні | | | | | | | | | |підприємства не перераховують| | | | | | | | | |до бюджету, а зараховують на | | | | | | | | | |спеціальні рахунки та | | | | | | | | | |використовують зазначені суми| | | | | | | | | |виключно на наукову та | | | | | | | | | |науково-технічну діяльність, | | | | | | | | | |розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних | | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум | | | | | | | | | |податків на спеціальний | | | | | | | | | |рахунок та їх використання | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010279 |Суми податку на додану |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |05.04.2002 | | | | | |вартість, нараховані в |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |порядку, встановленому |інноваційної | | | | | | | | |Законом України "Про податок |діяльності | | | | | | | | |на додану вартість", по |технологічних парків" | | | | | | | | |операціях з продажу товарів |----------------------+---------------+----------| | | | | | |(виконання робіт, надання |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |послуг), пов'язаних з |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виконанням інвестиційних та |п. 11.12 | | | | | | | | |інноваційних проектів за |----------------------+---------------+----------| | | | | | |пріоритетними напрямами |ЗУ | 3118-III |07.03.2002| | | | | | |діяльності технологічного | | ( 3118-14 ) | | | | | | | |парку, "Інтелектуальні | | | | | | | | | |інформаційні технології" | | | | | | | | | |технологічний парк, його | | | | | | | | | |учасники, дочірні та спільні | | | | | | | | | |підприємства не перераховують| | | | | | | | | |до бюджету, а зараховують на | | | | | | | | | |спеціальні рахунки та | | | | | | | | | |використовують зазначені суми| | | | | | | | | |виключно на наукову та | | | | | | | | | |науково-технічну діяльність, | | | | | | | | | |розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних | | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум | | | | | | | | | |податків на спеціальний | | | | | | | | | |рахунок та їх використання | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010280 |Суми податку на додану |ЗУ "Про спеціальний | 991-XIV | 16.07.99 |05.04.2002 | | | | | |вартість, нараховані в |режим інвестиційної та| ( 991-14 ) | | | | | | | |порядку, встановленому |інноваційної | | | | | | | | |Законом України "Про податок |діяльності | | | | | | | | |на додану вартість", по |технологічних парків" | | | | | | | | |операціях з продажу товарів |----------------------+---------------+----------| | | | | | |(виконання робіт, надання |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |послуг), пов'язаних з |додану вартість", | | | | | | | | |виконанням інвестиційних та |п. 11.12 | | | | | | | | |інноваційних проектів за |----------------------+---------------+----------| | | | | | |пріоритетними напрямами |ЗУ | 3118-III |07.03.2002| | | | | | |діяльності технологічного | | ( 3118-14 ) | | | | | | | |парку, "Укрінфотех" |----------------------+---------------+----------| | | | | | |технологічний парк, його |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |учасники, дочірні та спільні |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |підприємства не перераховують|п. 11.30 | | | | | | | | |до бюджету, а зараховують на | | | | | | | | | |спеціальні рахунки та | | | | | | | | | |використовують зазначені суми| | | | | | | | | |виключно на наукову та | | | | | | | | | |науково-технічну діяльність, | | | | | | | | | |розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних | | | | | | | | | |баз. Порядок зарахування сум | | | | | | | | | |податків на спеціальний | | | | | | | | | |рахунок та їх використання | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010281 |До 1 січня 2010 року |ЗУ "Про державну | 1991-III |21.09.2000|08.11.2000 |01.01.2010 | | | | |звільняються від |підтримку підприємств,| ( 1991-14 ) | | | | | | | |оподаткування: операції з |науково-дослідних | | | | | | | | |ввезення (пересилання) на |інститутів і | | | | | | | | |митну територію України |організацій, які | | | | | | | | |товарів (крім підакцизних), |розробляють та | | | | | | | | |які використовуються для |виготовляють | | | | | | | | |розширення виробництва та |боєприпаси, їх | | | | | | | | |виробничої діяльності |елементи та вироби | | | | | | | | |підприємств з виготовлення |спецхімії" | | | | | | | | |боєприпасів, їх елементів, та|----------------------+---------------+----------| | | | | | |виробів спецхімії. |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 11.30 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010282 |До 1 січня 2010 року |ЗУ "Про державну | 1991-III |21.09.2000|08.11.2000 |01.01.2010 | | | | |звільняються від |підтримку підприємств,| ( 1991-14 ) | | | | | | | |оподаткування: операції з |науково-дослідних | | | | | | | | |продажу боєприпасів, їх |інститутів і | | | | | | | | |елементів та виробів |організацій, які | | | | | | | | |спецхімії за державними |розробляють та | | | | | | | | |замовленнями. |виготовляють | | | | | | | | | |боєприпаси, їх | | | | | | | | | |елементи та вироби | | | | | | | | | |спецхімії" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 11.30 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010283 |До 1 січня 2010 року |ЗУ "Про державну | 1991-III |21.09.2000|08.11.2000 |01.01.2010 | | | | |звільняються від |підтримку підприємств,| ( 1991-14 ) | | | | | | | |оподаткування: роботи, |науково-дослідних | | | | | | | | |послуги і операції з |інститутів і | | | | | | | | |матеріалами, одержаними |організацій, які | | | | | | | | |внаслідок утилізації |розробляють та | | | | | | | | |боєприпасів та виробів |виготовляють | | | | | | | | |спецхімії, термін зберігання |боєприпаси, їх | | | | | | | | |яких закінчився. |елементи та вироби | | | | | | | | | |спецхімії" | | | | | | | | | |----------------------+---------------+----------| | | | | | | |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | | |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 11.30 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010284 |Не справляються податок на |Указ Президента "Про | 702/99 | 22.06.99 |01.01.2000 |01.01.2020 | | | | |додану вартість у разі |спеціальну економічну | ( 702/99 ) | | | | | | | |ввезення товарів та інших |зону "Інтерпорт | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |Ковель" | | | | | | | | |товарів) з-за меж митної |----------------------+---------------+----------| | | | | | |території України на |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |територію спеціальної |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |економічної зони "Інтерпорт |п. 11.36 | | | | | | | | |Ковель" для використання в | | | | | | | | | |межах цієї зони. Цей режим не| | | | | | | | | |поширюється на операції з | | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010285 |Не підлягають обкладенню |Указ Президента "Про | 702/99 | 22.06.99 |01.01.2000 |01.01.2020 | | | | |податком на додану вартість |спеціальну економічну | ( 702/99 ) | | | | | | | |вартість послуг щодо |зону "Інтерпорт | | | | | | | | |перевантаження, зберігання |Ковель" | | | | | | | | |товарів, їх дороблення, |----------------------+---------------+----------| | | | | | |сортування, пакетування тощо,|ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |здійснюваних на території |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |спеціальної економічної зони |п. 11.36 | | | | | | | | |"Інтерпорт Ковель". Цей режим| | | | | | | | | |не поширюється на операції з | | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010286 |На період функціонування |Указ Президента "Про | 702/99 | 22.06.99 |01.01.2000 |01.01.2020 | | | | |спеціальної економічної зони |спеціальну економічну | ( 702/99 ) | | | | | | | |"Інтерпорт Ковель" за |зону "Інтерпорт | | | | | | | | |нульовою ставкою справляється|Ковель" | | | | | | | | |податок на додану вартість у |----------------------+---------------+----------| | | | | | |разі вивезення товарів та |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |інших предметів з митної |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |території України на |п. 11.36 | | | | | | | | |територію спеціальної |----------------------+---------------+----------| | | | | | |економічної зони "Інтерпорт |ЗУ | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |Ковель". Цей режим не | | ( 346-15 ) | | | | | | | |поширюється на операції з | | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010287 |Суми податку на додану |Указ Президента "Про | 702/99 | 22.06.99 |01.01.2000 |01.01.2020 | | | | |вартість, сплачені |спеціальну економічну | ( 702/99 ) | | | | | | | |постачальникам за |зону "Інтерпорт | | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси,|Ковель" | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню |----------------------+---------------+----------| | | | | | |із бюджету при: застосуванні |ЗУ "Про податок на | 168/97-ВР | 03.04.97 | | | | | | |нульової ставки в |додану вартість", | ( 168/97-ВР ) | | | | | | | |оподаткуванні ПДВ у разі |п. 11.36 | | | | | | | | |вивезення товарів та інших |----------------------+---------------+----------| | | | | | |предметів (крім підакцизних |ЗУ | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |товарів) з митної території | | ( 346-15 ) | | | | | | | |України на територію | | | | | | | | | |спеціальної економічної зони | | | | | | | | | |"Інтерпорт Ковель". Цей режим| | | | | | | | | |не поширюється на операції з | | | | | | | | | |продажу підакцизних товарів | | | | | | | | | |та товарів 1-24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації | | | | | | | | | |товарів зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності, а також на | | | | | | | | | |операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України зазначених | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14010288 |Такі гранти будуть звільнені |Угода між Україною та | 368-IV |25.12.2002|11.02.2003 | | | | | |Українською Стороною від |Європейським | ( 368-15 ) | | | | | | | |сплати мита, будь-яких митних|співтовариством про | | | | | | | | |зборів, податків на прибуток,|наукове та | | | | | | | | |а також від сплати всіх інших|технологічне | | | | | | | | |аналогічних податків і |співробітництво від | | | | | | | | |зборів. |4 липня 2002 року | | | | | | | | | |( 994_194 ) | | | | | | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Акцизний збір| 14020000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ | |з вітчизняних|----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |товарів | 14020001 |Акцизний збір не справляється|Декрет КМ України "Про| 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | | | | |при реалізації підакцизних |акцизний збір", ст. 5 | ( 18-92 ) | | | | | | | |товарів (продукції) на | | | | | | | | | |експорт за іноземну валюту | | | | | | | | | |(крім алкогольних напоїв та | | | | | | | | | |тютюнових виробів, звільнення| | | | | | | | | |яких від акцизного збору | | | | | | | | | |передбачено ЗУ від 15.09.96 | | | | | | | | | |N 329/95-ВР ( 329/95-ВР ) | | | | | | | | | |"Про акцизний збір на | | | | | | | | | |алкогольні напої та тютюнові | | | | | | | | | |вироби" (код пільги | | | | | | | | | |14020007). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14020002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет КМ України "Про| 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | | | | |оборот з реалізації легкових |акцизний збір", ст. 5 | ( 18-92 ) | | | | | | | |автомобілів спеціального | | | | | | | | | |призначення для інвалідів, | | | | | | | | | |оплата вартості яких | | | | | | | | | |провадиться органами | | | | | | | | | |соціального забезпечення, а | | | | | | | | | |також легкових автомобілів | | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | | |(швидка медична допомога, | | | | | | | | | |міліція тощо) за переліком, | | | | | | | | | |що визначається Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14020006 |Не підлягають оподаткуванню: |ЗУ "Про акцизний збір | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | | |в) митна вартість |на алкогольні напої та| ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |імпортованої чи обороти з |тютюнові вироби", п. 2| | | | | | | | |реалізації (передачі) |"в" ст. 3 | | | | | | | | |української сировини, що | | | | | | | | | |ввозиться або | | | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14020007 |Не підлягають оподаткуванню: |ЗУ "Про акцизний збір | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | | |г) вартість алкогольних |на алкогольні напої та| ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |напоїв та тютюнових виробів, |тютюнові вироби", п. 2| | | | | | | | |експортованих за межі митної |"г" ст. 3 | | | | | | | | |території України за іноземну| | | | | | | | | |валюту, за умови надходження | | | | | | | | | |цієї валюти на валютний | | | | | | | | | |рахунок підприємства. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14020011 |Встановити, що комплектуючі, |ЗУ "Про ставки | 216/96-ВР | 24.05.96 | 12.06.96 | | | | | |з яких на українських |акцизного збору і | ( 216/96-ВР ) | | | | | | | |підприємствах виробляються |ввізного мита на деякі| | | | | | | | |зазначені в Законі |транспортні засоби", | | | | | | | | |транспортні засоби, |ст. 5 | | | | | | | | |обкладенню акцизним збором не| | | | | | | | | |підлягають. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14020012 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | | 07.05.92 | 07.05.92 | | | | | |учасників Угоди, згідно |і доповнень до Закону | | | | | | | | |Закону України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між| | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14020013 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | | 31.12.93 | 31.12.93 | | | | | |учасників Угоди, згідно |і доповнень до Закону | | | | | | | | |Закону України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між| | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | | |надання допомоги | | | | | | | | | |Україні в ліквідації | | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | | |зброї, а також | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | |розповсюдженню ядерної| | | | | | | | | |зброї ( 840_007 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14020014 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | | | | |учасників Угоди, згідно |і доповнень до Закону | ( 32/97-ВР ) | | | | | | | |Закону України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Рамкова | | | | | | | | | |Угода між Урядом | | | | | | | | | |України та Урядом ФРГ | | | | | | | | | |про консультування і | | | | | | | | | |технічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 276_730 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14020015 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | | 02.08.91 | 02.08.91 | | | | | |учасників Програми, згідно |і доповнень до Закону | | | | | | | | |Закону України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | | |допомоги Європейського| | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS)| | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14020016 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | | 22.12.93 | 22.12.93 | | | | | |учасників Угоди, згідно |і доповнень до Закону | | | | | | | | |Закону України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода про| | | | | | | | | |загальні умови і | | | | | | | | | |механізм підтримки | | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | | |кооперації підприємств| | | | | | | | | |і галузей | | | | | | | | | |держав-учасниць СНД | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14020019 |Звільнити до 1 січня 2007 |ЗУ "Про ставки | 216/96-ВР | 12.06.97 | 08.07.97 |Діє до | | | | |року від обкладення акцизним |акцизного збору і | ( 216/96-ВР ) | | |01.01.2007 | | | | |збором обороти з реалізації |ввізного мита на деякі| | | | | | | | |легкових, |транспортні засоби", | | | | | | | | |вантажно-пасажирських |п. 1 | | | | | | | | |автомобілів і мотоциклів, що | | | | | | | | | |виробляються українськими | | | | | | | | | |підприємствами усіх форм | | | | | | | | | |власності. Пільги, | | | | | | | | | |передбачені цією статтею, | | | | | | | | | |поширюються на обороти з | | | | | | | | | |реалізації транспортних | | | | | | | | | |засобів, що виробляються на | | | | | | | | | |українських підприємствах з | | | | | | | | | |імпортних та вироблених в | | | | | | | | | |Україні комплектуючих, за | | | | | | | | | |умови виробництва не менше | | | | | | | | | |1000 штук автомобілів і 1000 | | | | | | | | | |штук мотоциклів на рік, у | | | | | | | | | |порядку, визначеному КМУ. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14020022 |На товари за кодом 2208 10 |ЗУ "Про ставки | 178/96-ВР | 07.05.96 | 07.03.98 | | | | | |900 (тільки спирт коньячний) |акцизного збору і | ( 178/96-ВР ) | | | | | | | |встановлена "0" ставка |ввізного мита на спирт| | | | | | | | |акцизного збору. |етиловий та алкогольні| | | | | | | | | |напої", із змінами та | | | | | | | | | |доповненнями, ст. 1 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14020024 |При отриманні спирту |ЗУ "Про акцизний збір | 329/95-ВР | 11.12.98 | 06.01.99 | | | | | |етилового не денатурованого |на алкогольні напої та| ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |суб'єктами підприємницької |тютюнові вироби", із | | | | | | | | |діяльності - підприємствами |змінами і | | | | | | | | |первинного виноробства для |доповненнями, п. 20 | | | | | | | | |виготовлення виноградних |ст. 7 | | | | | | | | |виноматеріалів чи сусла | | | | | | | | | |акцизний збір не сплачується | | | | | | | | | |такими підприємствами, якщо | | | | | | | | | |зазначені виноматеріали чи | | | | | | | | | |сусло реалізовуються | | | | | | | | | |підприємствам вторинного | | | | | | | | | |виноробства. Порядок | | | | | | | | | |отримання суб'єктами | | | | | | | | | |підприємницької діяльності - | | | | | | | | | |підприємствами первинного | | | | | | | | | |виноробства спирту етилового | | | | | | | | | |не денатурованого та його | | | | | | | | | |цільового використання | | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14020026 |При вивезенні з митної |Декрет КМ України "Про| 18-92 | 26.12.92 |25.07.2000 | | | | | |території України підакцизної|акцизний збір", ст. 5 | ( 18-92 ) | | | | | | | |продукції, набутої | | | | | | | | | |інвестором, у власність на | | | | | | | | | |умовах угоди про розподіл | | | | | | | | | |продукції, акцизний збір не | | | | | | | | | |справляється. | | | | | | | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Акцизний збір| 14030000 |ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ | |з імпортних |----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |товарів | 14030002 |Не підлягає оподаткуванню |Декрет КМ України "Про| 18-92 | 26.12.92 | 11.01.93 | | | | | |оборот з реалізації легкових |акцизний збір", ст. 5 | ( 18-92 ) | | | | | | | |автомобілів спеціального | | | | | | | | | |призначення для інвалідів, | | | | | | | | | |оплата вартості яких | | | | | | | | | |провадиться органами | | | | | | | | | |соціального забезпечення, а | | | | | | | | | |також легкових автомобілів | | | | | | | | | |спеціального призначення | | | | | | | | | |(швидка медична допомога, | | | | | | | | | |міліція тощо) за переліком, | | | | | | | | | |що визначається Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030004 |Не підлягають оподаткуванню: |ЗУ "Про акцизний збір | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | | |а) митна вартість ввезених і |на алкогольні напої та| ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |конфіскованих на території |тютюнові вироби", п. 2| | | | | | | | |України алкогольних напоїв та|"а" ст. 3 | | | | | | | | |тютюнових виробів, щодо яких | | | | | | | | | |не визначено власника, а | | | | | | | | | |також тих, що перейшли до | | | | | | | | | |держави за правом | | | | | | | | | |спадкоємства. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030005 |Не підлягають оподаткуванню: |ЗУ "Про акцизний збір | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | | |б) митна вартість алкогольних|на алкогольні напої та| ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |напоїв та тютюнових виробів, |тютюнові вироби", п. 2| | | | | | | | |що перевозяться через |"б" ст. 3 | | | | | | | | |територію України транзитом. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030006 |Не підлягають оподаткуванню: |ЗУ "Про акцизний збір | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | | |в) митна вартість |на алкогольні напої та| ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |імпортованої чи обороти з |тютюнові вироби", п. 2| | | | | | | | |реалізації (передачі) |"в" ст. 3 | | | | | | | | |української сировини, що | | | | | | | | | |ввозиться або | | | | | | | | | |використовується для | | | | | | | | | |виробництва підакцизних | | | | | | | | | |товарів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030008 |Не підлягають оподаткуванню: |ЗУ "Про акцизний збір | 329/95-ВР | 15.09.95 | 12.12.95 | | | | | |е) митна вартість зразків |на алкогольні напої та| ( 329/95-ВР ) | | | | | | | |алкогольних напоїв та |тютюнові вироби", п. 2| | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезених |"е" ст. 3 | | | | | | | | |на територію України з метою | | | | | | | | | |показу чи демонстрації, якщо | | | | | | | | | |вони залишаються власністю | | | | | | | | | |іноземних юридичних осіб і їх| | | | | | | | | |використання на території | | | | | | | | | |України не має комерційного | | | | | | | | | |характеру. При цьому зразки | | | | | | | | | |алкогольних напоїв та | | | | | | | | | |тютюнових виробів, ввезені в | | | | | | | | | |Україну і призначені для | | | | | | | | | |показу чи демонстрації під | | | | | | | | | |час проведення виставок, | | | | | | | | | |конкурсів, нарад, семінарів, | | | | | | | | | |ярмарок тощо, пропускаються | | | | | | | | | |через митний кордон за | | | | | | | | | |рішенням митного органу в | | | | | | | | | |достатній кількості з | | | | | | | | | |урахуванням мети переміщення.| | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030011 |Встановити, що комплектуючі, |ЗУ "Про ставки | 216/96-ВР | 24.05.96 | 12.06.96 | | | | | |з яких на українських |акцизного збору і | ( 216/96-ВР ) | | | | | | | |підприємствах виробляються |ввізного мита на деякі| | | | | | | | |зазначені в Законі |транспортні засоби", | | | | | | | | |транспортні засоби, |ст. 5 | | | | | | | | |обкладенню акцизним збором не| | | | | | | | | |підлягають. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030012 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | | 07.05.92 | 07.05.92 | | | | | |учасників Угоди, згідно |і доповнень до Закону | | | | | | | | |Закону України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між| | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | | |Штатів Америки про | | | | | | | | | |гуманітарне і | | | | | | | | | |техніко-економічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 840_295 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030013 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | | 31.12.93 | 31.12.93 | | | | | |учасників Угоди, згідно |і доповнень до Закону | | | | | | | | |Закону України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода між| | | | | | | | | |Урядом України і | | | | | | | | | |Урядом Сполучених | | | | | | | | | |Штатів Америки щодо | | | | | | | | | |надання допомоги | | | | | | | | | |Україні в ліквідації | | | | | | | | | |стратегічної ядерної | | | | | | | | | |зброї, а також запобі-| | | | | | | | | |гання розповсюдженню | | | | | | | | | |ядерної зброї | | | | | | | | | |( 840_007 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030014 |Звільнення від сплати податку|Рамкова Угода між Уря-| 32/97-ВР | 24.01.97 | 24.01.97 | | | | | |учасників Угоди, згідно |дом України та Урядом | ( 32/97-ВР ) | | | | | | | |Закону України. |ФРН про консультування| | | | | | | | | |і технічне | | | | | | | | | |співробітництво | | | | | | | | | |( 276_730 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030015 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | | 02.08.91 | 02.08.91 | | | | | |учасників Програми, згідно |і доповнень до Закону | | | | | | | | |Закону України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), | | | | | | | | | |Програма технічної | | | | | | | | | |допомоги Європейського| | | | | | | | | |Співтовариства (TACIS)| | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030016 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про внесення змін | | 22.12.93 | 22.12.93 | | | | | |учасників Угоди, згідно |і доповнень до Закону | | | | | | | | |Закону України. |Української РСР "Про | | | | | | | | | |систему оподаткування"| | | | | | | | | |( 3904-12 ), Угода про| | | | | | | | | |загальні умови і | | | | | | | | | |механізм підтримки | | | | | | | | | |розвитку виробничої | | | | | | | | | |кооперації підприємств| | | | | | | | | |і галузей | | | | | | | | | |держав-учасниць СНД | | | | | | | | | |( 997_014 ) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030017 |На товари за кодом 2208 10 |ЗУ "Про ставки | 178/96-ВР | 07.05.96 | 07.03.98 | | | | | |900 (тільки спирт коньячний) |акцизного збору і | ( 178/96-ВР ) | | | | | | | |встановлена "0" ставка |ввізного мита на спирт| | | | | | | | |акцизного збору. |етиловий та алкогольні| | | | | | | | | |напої", із змінами та | | | | | | | | | |доповненнями, ст. 1 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030019 |Звільнення від сплати податку|ЗУ "Про ратифікацію | 498-XIV | 17.03.99 | 20.04.99 | | | | | |учасників Угоди. |Угоди між Кабінетом | ( 498-14 ) | | | | | | | | |Міністрів України та | | | | | | | | | |Урядом Королівства | | | | | | | | | |Нідерландів про | | | | | | | | | |технічне та фінансове | | | | | | | | | |співробітництво" | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030020 |Не підлягають оподаткуванню: |ЗУ "Про гуманітарну | 1192-XIV | 22.10.99 | 24.12.99 | | | | | |гуманітарна допомога у вигля-|допомогу" | ( 1192-14 ) | | | | | | | |ді виконання робіт, надання | | | | | | | | | |послуг, у грошовій або | | | | | | | | | |натуральній формі (крім | | | | | | | | | |підакцизних товарів), яка | | | | | | | | | |надається, ввозиться, | | | | | | | | | |пересилається в Україну. | | | | | | | | | |Комісія з питань гуманітарної| | | | | | | | | |допомоги при Кабінеті | | | | | | | | | |Міністрів України може | | | | | | | | | |визнати гуманітарною | | | | | | | | | |допомогою, із звільненням від| | | | | | | | | |оподаткування та обов'язкових| | | | | | | | | |платежів до бюджету, такі | | | | | | | | | |підакцизні товари: | | | | | | | | | |Автомобілі швидкої медичної | | | | | | | | | |допомоги, легкові автомобілі | | | | | | | | | |спеціального призначення для | | | | | | | | | |Міністерства внутрішніх справ| | | | | | | | | |України; | | | | | | | | | |Транспортні засоби, | | | | | | | | | |призначені для перевезення | | | | | | | | | |більше ніж 8 осіб, що переда-| | | | | | | | | |ються для використання | | | | | | | | | |установам соціального захисту| | | | | | | | | |населення, державним закладам| | | | | | | | | |охорони здоров'я і навчальним| | | | | | | | | |закладам, громадським | | | | | | | | | |організаціям інвалідів, | | | | | | | | | |ветеранів війни та праці, | | | | | | | | | |Товариству Червоного Хреста | | | | | | | | | |України та його обласним | | | | | | | | | |організаціям, державним | | | | | | | | | |закладам системи | | | | | | | | | |реабілітації, фізичної | | | | | | | | | |культури і спорту інвалідів | | | | | | | | | |"Інваспорт"; | | | | | | | | | |Легкові автомобілі, які на | | | | | | | | | |момент ввезення на митну | | | | | | | | | |територію України були | | | | | | | | | |виготовлені не більш як 10 | | | | | | | | | |років тому, з об'ємом двигуна| | | | | | | | | |не більш як 1800 куб. см, що | | | | | | | | | |отримуються Міністерством | | | | | | | | | |праці та соціального захисту | | | | | | | | | |населення Автономної | | | | | | | | | |Республіки Крим, управліннями| | | | | | | | | |соціального захисту населення| | | | | | | | | |обласних, Київської та | | | | | | | | | |Севастопольської міських | | | | | | | | | |державних адміністрацій або | | | | | | | | | |Міністерством праці та | | | | | | | | | |соціальної політики України | | | | | | | | | |для подальшої передачі | | | | | | | | | |інвалідам, які перебувають в | | | | | | | | | |установленому порядку на | | | | | | | | | |обліку для отримання | | | | | | | | | |спеціального автотранспорту. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 14030022 |Звільняється від сплати |Декрет КМ України "Про| 18-92 | 26.12.92 |19.04.2000 | | | | | |акцизного збору імпорт |акцизний збір", ст. 5 | ( 18-92 ) | | | | | | | |призначених для власного | | | | | | | | | |використання розвідувальними | | | | | | | | | |органами України техніки, | | | | | | | | | |устаткування, майна і | | | | | | | | | |матеріалів (у т. ч. засобів | | | | | | | | | |озброєння, спеціальних | | | | | | | | | |технічних та інших засобів, | | | | | | | | | |вогнепальної зброї та | | | | | | | | | |боєприпасів до неї), оплата | | | | | | | | | |вартості, яких здійснюється | | | | | | | | | |зазначеними органами. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |НОВА | 14030023 |Акцизний збір не справляється|Декрет КМ України "Про| 18-92 | 26.12.92 |01.01.2004 | | | | | |з підакцизних товарів, що |акцизний збір", ст. 5 | ( 18-92 ) | | | | | | | |імпортуються на митну | | | | | | | | | |територію України, якщо з | | | | | | | | | |таких товарів згідно із | | | | | | | | | |законодавством України не | | | | | | | | | |справляється податок на | | | | | | | | | |додану вартість у зв'язку із | | | | | | | | | |звільненням, передбаченим для| | | | | | | | | |транзитних товарів, товарів | | | | | | | | | |на митних складах, | | | | | | | | | |реекспортних товарів, | | | | | | | | | |товарів, що спрямовуються до | | | | | | | | | |магазинів безмитної торгівлі,| | | | | | | | | |товарів, що призначаються для| | | | | | | | | |переробки під митним | | | | | | | | | |контролем. У разі коли в | | | | | | | | | |зазначених випадках митним | | | | | | | | | |законодавством України | | | | | | | | | |передбачається вимога надання| | | | | | | | | |банківської гарантії чи інша | | | | | | | | | |вимога, така вимога | | | | | | | | | |застосовується і для цілей | | | | | | | | | |акцизного збору. Акцизний | | | | | | | | | |збір справляється органами | | | | | | | | | |митної служби України з таких| | | | | | | | | |товарів, якщо пізніше щодо | | | | | | | | | |них виникає зобов'язання із | | | | | | | | | |сплати подату на додану | | | | | | | | | |вартість. | | | | | | | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ І ЗБОРАХ | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Місцеві | 16010000 |Органи місцевого |Декрет КМ України "Про| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |податки і | |самоврядування в межах своєї |місцеві податки | ( 56-93 ) | | | | | |збори | |компетенції мають право |і збори", ст. 18 | | | | | | | | |запроваджувати пільгові | | | | | | | | | |податкові ставки, повністю | | | | | | | | | |відміняти окремі місцеві | | | | | | | | | |податки і збори або звільняти| | | | | | | | | |від їх сплати певні категорії| | | | | | | | | |платників, а також надавати | | | | | | | | | |відстрочку у сплаті місцевих | | | | | | | | | |податків і зборів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Податок з | 16010009 |Пільги на податок з реклами, |Декрет КМ України "Про| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |реклами | |що встановлені органами |місцеві податки і | ( 56-93 ) | | | | | | | |місцевого самоврядування. |збори", ст. 18 | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Збір за право| 16010010 |Пільги по збору за право |Декрет КМ України "Про| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |використання | |використання місцевої |місцеві податки | ( 56-93 ) | | | | | |місцевої | |символіки, що встановлені |і збори", ст. 18 | | | | | | |символіки | |органами місцевого | | | | | | | | | |самоврядування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Збір за право| 16010011 |Пільги по збору за право |Декрет КМ України "Про| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |проведення | |проведення кіно- і |місцеві податки | ( 56-93 ) | | | | | |кіно- і | |телезйомок, що встановлені |і збори", ст. 18 | | | | | | |телезйомок | |органами місцевого | | | | | | | | | |самоврядування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Збір за право| 16010012 |Пільги по збору за право |Декрет КМ України "Про| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |проведення | |проведення місцевих |місцеві податки | ( 56-93 ) | | | | | |місцевих | |аукціонів, конкурсного |і збори", ст. 18 | | | | | | |аукціонів, | |розпродажу і лотерей, що | | | | | | | |конкурсного | |встановлені органами | | | | | | | |розпродажу | |місцевого самоврядування. | | | | | | | |і лотерей | | | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Комунальний | 16010013 |Пільги з комунального |Декрет КМ України "Про| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |податок | |податку, що встановлені |місцеві податки | ( 56-93 ) | | | | | | | |органами місцевого |і збори", ст. 18 | | | | | | | | |самоврядування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| |Збір за | 16010015 |Пільги по збору за видачу |Декрет КМ України "Про| 56-93 | 20.05.93 | 11.06.93 | | | |видачу | |дозволу на розміщення |місцеві податки | ( 56-93 ) | | | | | |дозволу на | |об'єктів торгівлі та сфери |і збори", ст. 18 | | | | | | |розміщення | |послуг, що встановлені | | | | | | | |об'єктів | |органами місцевого | | | | | | | |торгівлі та | |самоврядування. | | | | | | | |сфери послуг | | | | | | | | | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Державне мито| 22090000 |ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ | | |----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 22090001 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: органи |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |соціального страхування та |ст. 4, п. 7 | | | | | | | | |органи соціального | | | | | | | | | |забезпечення - за регресними | | | | | | | | | |позовами про стягнення з | | | | | | | | | |особи, яка заподіяла шкоду, | | | | | | | | | |сум допомоги й пенсій, | | | | | | | | | |виплачених потерпілому або | | | | | | | | | |членам його сім'ї, а органи | | | | | | | | | |соціального забезпечення - | | | | | | | | | |також за позовами про | | | | | | | | | |стягнення неправильно | | | | | | | | | |виплачених допомоги та | | | | | | | | | |пенсій. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090002 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: державні й |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |громадські органи, |п. 10 ст. 4 (п. 10 | | | | | | | | |підприємства, установи, |ст. 4 доповнено згідно| | | | | | | | |організації та громадяни, які|із ЗУ N 107/94-ВР | | | | | | | | |звернулися у випадках, |( 107/94-ВР ) від | | | | | | | | |передбачених чинним |15.07.94) | | | | | | | | |законодавством, із заявами по| | | | | | | | | |суду щодо захисту прав та | | | | | | | | | |інтересів інших осіб, а також| | | | | | | | | |споживачі - за позовами, що | | | | | | | | | |пов'язані з порушенням їх | | | | | | | | | |прав. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090003 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: органи |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |місцевого та регіонального |п. 11 ст. 4 | | | | | | | | |самоврядування - за позовами | | | | | | | | | |до суду або господарського | | | | | | | | | |суду про визнання недійсними | | | | | | | | | |актів інших органів місцевого| | | | | | | | | |та регіонального | | | | | | | | | |самоврядування, місцевих | | | | | | | | | |державних адміністрацій, | | | | | | | | | |підприємств, об'єднань, | | | | | | | | | |організацій і установ, які | | | | | | | | | |ущемляють їх повноваження; | | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | | |регіонального | | | | | | | | | |самоврядування - за позовами | | | | | | | | | |до суду або господарського | | | | | | | | | |суду про стягнення з | | | | | | | | | |підприємства, об'єднання, | | | | | | | | | |організації, установи і | | | | | | | | | |громадян збитків, завданих | | | | | | | | | |інтересам населення, | | | | | | | | | |місцевому господарству, | | | | | | | | | |навколишньому середовищу | | | | | | | | | |їхніми рішеннями, діями або | | | | | | | | | |бездіяльністю, а також у | | | | | | | | | |результаті невиконання рішень| | | | | | | | | |органів місцевого та | | | | | | | | | |регіонального самоврядування;| | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | | |регіонального | | | | | | | | | |самоврядування - за позовами | | | | | | | | | |до суду або господарського | | | | | | | | | |суду про припинення права | | | | | | | | | |власності на земельну | | | | | | | | | |ділянку. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090004 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: місцеві |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |державні адміністрації - за |п. 12 ст. 4 | | | | | | | | |позовами до господарського | | | | | | | | | |суду про визнання недійсними | | | | | | | | | |актів органів місцевого та | | | | | | | | | |регіонального самоврядування,| | | | | | | | | |що суперечать чинному | | | | | | | | | |законодавству. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090005 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: фінансові |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |органи та державні податкові |п. 15 ст. 4 (п. 15 | | | | | | | | |інспекції - за видачу їм |ст. 4 доповнено | | | | | | | | |свідоцтв і дублікатів |абзацом 3 згідно із ЗУ| | | | | | | | |свідоцтв про право держави на|N 68/94-ВР | | | | | | | | |спадщину та документів, |( 68/94-ВР ) від | | | | | | | | |необхідних для одержання цих |30.06.94) | | | | | | | | |свідоцтв, за вчинення | | | | | | | | | |державними нотаріальними | | | | | | | | | |конторами виконавчих написів | | | | | | | | | |про стягнення податків, | | | | | | | | | |платежів, зборів і недоїмок; | | | | | | | | | |фінансові органи та державні | | | | | | | | | |податкові інспекції - | | | | | | | | | |позивачі й відповідачі - за | | | | | | | | | |позовами до суду та | | | | | | | | | |господарського суду; органи | | | | | | | | | |державного контролю за | | | | | | | | | |цінами - позивачі й | | | | | | | | | |відповідачі - за позовами до | | | | | | | | | |суду та господарського суду. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090006 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: місцеві |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |державні адміністрації, |п. 19 ст. 4 | | | | | | | | |виконкоми місцевих Рад | | | | | | | | | |народних депутатів, | | | | | | | | | |підприємства, установи, | | | | | | | | | |організації, колективні | | | | | | | | | |сільськогосподарські | | | | | | | | | |підприємства, що придбавають | | | | | | | | | |житлові будинки з надвірними | | | | | | | | | |будівлями (крім м. Києва та | | | | | | | | | |курортних місцевостей), | | | | | | | | | |квартири для громадян, які | | | | | | | | | |виявили бажання виїхати з | | | | | | | | | |території, що зазнала | | | | | | | | | |радіоактивного забруднення | | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської | | | | | | | | | |катастрофи, а також | | | | | | | | | |громадяни, які виявили | | | | | | | | | |бажання виїхати з території, | | | | | | | | | |що зазнала радіоактивного | | | | | | | | | |забруднення внаслідок | | | | | | | | | |Чорнобильської катастрофи, | | | | | | | | | |та власники цих будинків і | | | | | | | | | |квартир. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090007 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: позивачі - |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |Міністерство охорони |п. 27 ст. 4 (п. 27 | | | | | | | | |навколишнього природного |частини 1 ст. 4 | | | | | | | | |середовища України, |змінено згідно із ЗУ | | | | | | | | |Міністерство лісового |N 3629-XII ( 3629-12 )| | | | | | | | |господарства України та їхні |від 19.11.93) | | | | | | | | |органи на місцях, | | | | | | | | | |підприємства Укрзалізниці, що| | | | | | | | | |здійснюють захист | | | | | | | | | |лісонасаджень, органи | | | | | | | | | |рибоохорони - у справах | | | | | | | | | |стягнення коштів на покриття | | | | | | | | | |шкоди, заподіяної державі | | | | | | | | | |забрудненням навколишнього | | | | | | | | | |середовища, порушенням | | | | | | | | | |лісового законодавства та | | | | | | | | | |нераціональним використанням | | | | | | | | | |природних ресурсів і рибних | | | | | | | | | |запасів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090008 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: всеукраїнські |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |та міжнародні об'єднання |п. 28 ст. 4 (п. 28 | | | | | | | | |громадян, які постраждали |ст. 4 змінено згідно | | | | | | | | |внаслідок Чорнобильської |із ЗУ N 303/96-ВР | | | | | | | | |катастрофи, що мають місцеві |( 303/96-ВР ) від | | | | | | | | |осередки у більшості областей|10.07.96) | | | | | | | | |України, Українська Спілка | | | | | | | | | |ветеранів Афганістану | | | | | | | | | |(воїнів-інтернаціоналістів), | | | | | | | | | |громадські організації | | | | | | | | | |інвалідів, їхні підприємства | | | | | | | | | |та установи, республіканське | | | | | | | | | |добровільне громадське | | | | | | | | | |об'єднання "Організація | | | | | | | | | |солдатських матерів | | | | | | | | | |України" - за позовами, з | | | | | | | | | |якими вони звертаються до | | | | | | | | | |суду та господарського суду, | | | | | | | | | |а також за вчинення всіх | | | | | | | | | |нотаріальних дій. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090009 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: Національний |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |банк України та його |п. 29 ст. 4 | | | | | | | | |установи, за винятком | | | | | | | | | |госпрозрахункових. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090010 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: Генеральна |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |прокуратура України та її |п. 30 ст. 4 | | | | | | | | |органи - за позовами, з якими| | | | | | | | | |вони звертаються до суду або | | | | | | | | | |господарського суду в | | | | | | | | | |інтересах громадян і | | | | | | | | | |державних юридичних осіб. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090011 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: Центральна |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |виборча комісія та виборчі |п. 31 ст. 4 | | | | | | | | |комісії по виборах народних | | | | | | | | | |депутатів - із заяв про дачу | | | | | | | | | |висновку з питань наявності | | | | | | | | | |підстав для скасування | | | | | | | | | |рішення про реєстрацію | | | | | | | | | |кандидата в депутати. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090012 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: Фонд винаходів |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |України - за дії, вказані в |п. 32 ст. 4 | | | | | | | | |пп. "у" п. 6 ст. 3 цього | | | | | | | | | |Декрету, а також за позовами,| | | | | | | | | |з якими він звертається до | | | | | | | | | |суду або господарського суду.| | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090013 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: Українська |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |державна страхова комерційна |п. 33 ст. 4 | | | | | | | | |організація та її установи - | | | | | | | | | |за позовами, з якими вони | | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | | |господарського суду, в усіх | | | | | | | | | |справах, пов'язаних з | | | | | | | | | |операціями обов'язкового | | | | | | | | | |страхування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090014 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |звільняються: Пенсійний фонд |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |України, його підприємства, |п. 34 ст. 4 | | | | | | | | |установи й організації; Фонд |----------------------+---------------+----------+-----------| | | | | |України соціального захисту |ЗУ "Про внесення змін | 429-IV |16.01.2003|11.02.2003 | | | | | |інвалідів і його відділення, |до деяких законодавчих| ( 429-15 ) | | | | | | | |органи Фонду |актів України щодо | | | | | | | | |загальнообов'язкового |загальнообов'язкового | | | | | | | | |державного соціального |державного соціального| | | | | | | | |страхування України на |страхування" | | | | | | | | |випадок безробіття, Фонду | | | | | | | | | |соціального страхування від | | | | | | | | | |нещасних випадків на | | | | | | | | | |виробництві та професійних | | | | | | | | | |захворювань України та Фонду | | | | | | | | | |соціального страхування з | | | | | | | | | |тимчасової втрати | | | | | | | | | |працездатності. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090015 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 30.04.93 | | | | | |звільняються: державні органи|"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |приватизації - за позовами, з|п. 35 ст. 4 (ст. 4 | | | | | | | | |якими вони звертаються до |доповнена п. 35 згідно| | | | | | | | |суду та господарського суду, |із Декретом КМ України| | | | | | | | |в усіх справах, пов'язаних із|N 43-93 ( 43-93 ) від | | | | | | | | |захистом майнових інтересів |30.04.93) | | | | | | | | |держави, а також за | | | | | | | | | |проведення аукціонів, за | | | | | | | | | |операції з цінними паперами. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090016 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 02.03.95 | | | | | |звільняються: Антимонопольний|"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |комітет України та його |п. 36 ст. 4 (ст. 4 | | | | | | | | |територіальні відділення - за|доповнена п. 36 | | | | | | | | |позовами до суду та |згідно із ЗУ | | | | | | | | |господарського суду. |N 82/95-ВР | | | | | | | | | |( 82/95-ВР ) від | | | | | | | | | |02.03.95) | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090017 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 10.01.97 | | | | | |звільняються: державні |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |замовники та виконавці |п. 38 ст. 4 (ст. 4 | | | | | | | | |державного замовлення - за |доповнена п. 38 | | | | | | | | |позовами, з якими вони |згідно із ЗУ | | | | | | | | |звертаються до суду у справах|N 589/96-ВР | | | | | | | | |про відшкодування збитків, |( 589/96-ВР ) від | | | | | | | | |завданих при укладенні, |12.12.96) | | | | | | | | |внесенні змін до державних | | | | | | | | | |контрактів, а також | | | | | | | | | |невиконанням або неналежним | | | | | | | | | |виконанням зобов'язань за | | | | | | | | | |державним контрактом на | | | | | | | | | |поставку продукції для | | | | | | | | | |державних потреб. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090018 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 14.01.97 | | | | | |звільняються: Комітет у |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |справах нагляду за страховою |п. 39 ст. 4 (ст. 4 | | | | | | | | |діяльністю - за позовами, з |доповнена п. 39 | | | | | | | | |якими він звертається до |згідно із ЗУ | | | | | | | | |господарського суду у справах|N 621/96-ВР | | | | | | | | |про скасування державної |( 621/96-ВР ) від | | | | | | | | |реєстрації страховика як |19.12.96) | | | | | | | | |суб'єкта підприємницької | | | | | | | | | |діяльності у випадках, | | | | | | | | | |передбачених статтею 8 Закону| | | | | | | | | |України "Про підприємництво" | | | | | | | | | |( 698-12 ). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090019 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 14.04.97 | | | | | |звільняються: Державний |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |комітет України по |п. 40 ст. 4 (ст. 4 | | | | | | | | |матеріальних резервах та |доповнена пунктом | | | | | | | | |підприємства, установи і |40 згідно із Законом | | | | | | | | |організації системи |N 131/97-ВР | | | | | | | | |матеріального резерву - за |( 131/97-ВР ) від | | | | | | | | |позовами, з якими вони |05.03.97 р.) | | | | | | | | |звертаються до суду | | | | | | | | | |господарського суду у справах| | | | | | | | | |щодо виконання договірних | | | | | | | | | |зобов'язань суб'єктами | | | | | | | | | |господарської діяльності, що | | | | | | | | | |випливають із Закону України | | | | | | | | | |"Про державний матеріальний | | | | | | | | | |резерв" ( 51/97-ВР ). | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22095000 |Пільги, що надані місцевими |ЗУ "Про систему | 1251-XII | 25.06.91 |25.06.91 | | | | | |органами влади у межах сум, |оподаткування", ст. 1 | ( 1251-12 ) | | | | | | | |що надходять до їх бюджетів | | | | | | | | | |по державному миту. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090020 |Пільги, що надані |Декрет КМ України | 7-93 | 21.01.93 | 21.01.93 | | | | | |Міністерством фінансів |"Про державне мито", | ( 7-93 ) | | | | | | | |України щодо державного мита,|ст. 5 | | | | | | | | |яке зараховується до | | | | | | | | | |Державного бюджету України. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090021 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 1988-III |21.09.2000|21.09.2000 | | | | | |звільняється: Державна |"Про державне мито", | ( 1988-14 ) | | | | | | | |архітектурно-будівельна |п. 42 ст. 4 (ст. 4 | | | | | | | | |інспекція України, інспекції |доповнена п. 42 | | | | | | | | |державного |згідно із ЗУ | | | | | | | | |архітектурно-будівельного |N 1988-III від | | | | | | | | |контролю в Автономній |21.09.2000) | | | | | | | | |Республіці Крим, областях, | | | | | | | | | |районах, містах Києві та | | | | | | | | | |Севастополі, містах обласного| | | | | | | | | |значення за позовами до | | | | | | | | | |господарського суду щодо | | | | | | | | | |стягнення штрафу за порушення| | | | | | | | | |в сфері містобудування. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090022 |Від сплати державного мита |Декрет КМ Україні | 2056-III |19.10.2000|19.10.2000 | | | | | |звільняються: відділи |"Про державне мито", | ( 2056-14 ) | | | | | | | |державної виконавчої служби -|п. 43 ст. 4 (ст. 4 | | | | | | | | |за позовами, з якими вони |доповнена п. 43 | | | | | | | | |звертаються до суду та |згідно із ЗУ | | | | | | | | |господарського суду, в усіх |N 2056-III | | | | | | | | |справах, пов'язаних із |від 19.10.2000) | | | | | | | | |захистом майнових інтересів | | | | | | | | | |фізичних і юридичних осіб, | | | | | | | | | |держави, а також за | | | | | | | | | |проведення аукціонів. | | | | | | | |-------------+----------+-----------------------------+----------------------+---------------+----------+-----------+-----------+-----------| | | 22090023 |Від сплати державного мита |Декрет КМ України | 2368-III |05.04.2001|05.05.2001 | | | | | |звільняється: Рахункова |"Про державне мито", | ( 2368-14 ) | | | | | | | |палата - за позовами, з якими|п. 44 ст. 4 (ст. 4 | | | | | | | | |вона звертається до Вищого |доповнена пунктом 44 | | | | | | | | |господарського суду України. |згідно із ЗУ | | | | | | | | | |N 2368-III | | | | | | | | | |від 05.04.2001) | | | | | | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | |-------------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Збір за | 50080001 |Пільги, що надані місцевим |ЗУ "Про систему | 1251-XII | 25.06.91 | 25.06.91 | | | |забруднення | |органам влади у межах сум, що|оподаткування", ст. 1 | ( 1251-12 ) | | | | | |навколишнього| |надходять до їх бюджетів по | | | | | | | |середовища | |збору за забруднення | | | | | | | | | |навколишнього природного | | | | | | | | | |середовища. | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору