Документ va025225-03, поточна редакція — Прийняття від 15.04.2003

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації
України
В.М.Росоловський
15.04.2003

ДОВІДНИК N 25
пільг, наданих чинним законодавством
юридичним особам по сплаті податків,
зборів, інших обов'язкових платежів
з 01.01.03 по 01.04.03
(Витяг)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Податок|Код | Пільга | Документ | | Дата | Початок | Кінець | Коментар | | |пільги | | | N документа |прийняття | дії | дії | | | | | | | |документа | пільги | пільги | | |-------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |110000 | ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ | |-------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ЗМІНИ |11020033|Враховуються у складі валових |ЗУ "Про внесення | 349-IV |24.12.2002|01.01.2003| | | | | |витрат суми коштів або вартість |змін до Закону |( 349-15 ) | | | | | | | |майна, добровільно перерахованих|України "Про | | | | | | | | |(переданих) до Державного |оподаткування | | | | | | | | |бюджету України або бюджетів |прибутку | | | | | | | | |місцевого самоврядування, до |підприємств", пп. | | | | | | | | |неприбуткових організацій в |5.2.2 п. 5.2 ст. 5 | | | | | | | | |межах не менше 2 та не більше 5%| | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |11020044|Якщо об'єкт оподаткування |ЗУ "Про внесення | 349-IV |24.12.2002|01.01.2003| | | | | |платника податку з числа |змін до Закону |( 349-15 ) | | | | | | | |резидентів за результатами |України "Про | | | | | | | | |податкового року має від'ємне |оподаткування | | | | | | | | |значення об'єкта оподаткування |прибутку | | | | | | | | |(з урахуванням суми |підприємств", п.6.1| | | | | | | | |амортизаційних відрахувань), |ст. 6 | | | | | | | | |сума такого від'ємного значення | | | | | | | | | |підлягає включенню до складу | | | | | | | | | |валових витрат першого | | | | | | | | | |календарного кварталу наступного| | | | | | | | | |податкового року. Розрахунок | | | | | | | | | |об'єкта оподаткування за | | | | | | | | | |наслідками півріччя, трьох | | | | | | | | | |кварталів та року здійснюється з| | | | | | | | | |урахуванням від'ємного значення | | | | | | | | | |об'єкта оподаткування | | | | | | | | | |попереднього року у складі | | | | | | | | | |валових витрат таких податкових | | | | | | | | | |періодів наростаючим підсумком | | | | | | | | | |до повного погашення такого | | | | | | | | | |від'ємного значення. У 2003 році| | | | | | | | | |- з урахуванням Перехідних | | | | | | | | | |положень. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |11020045|Якщо протягом звітного періоду |ЗУ "Про внесення | 349-IV |24.12.2002|01.01.2003| | | | | |витрати на придбання кожного з |змін до Закону |( 349-15 ) | | | | | | | |окремих видів цінних паперів, а |України "Про | | | | | | | | |також деривативів, понесені |оподаткування | | | | | | | | |(нараховані) платником податку, |прибутку | | | | | | | | |перевищують доходи, отримані |підприємств", пп. | | | | | | | | |(нараховані) від продажу |7.6.1 п. 7.6 ст. 7 | | | | | | | | |(відчуження) цінних паперів або | | | | | | | | | |деривативів такого ж виду | | | | | | | | | |протягом такого звітного | | | | | | | | | |періоду, від'ємний фінансовий | | | | | | | | | |результат переноситься на | | | | | | | | | |зменшення фінансових результатів| | | | | | | | | |від операцій з цінними паперами | | | | | | | | | |або деривативами такого ж виду | | | | | | | | | |майбутніх звітних періодів у | | | | | | | | | |порядку, визначеному ст. 6 цього| | | | | | | | | |Закону. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |11020047|Авансовий внесок, передбачений |ЗУ "Про внесення | 349-IV |24.12.2002|01.01.2003| | | | | |пп. 7.8.2 цього пункту, не |змін до Закону |( 349-15 ) | | | | | | | |справляється у разі виплати |України "Про | | | | | | | | |дивідендів у вигляді акцій |оподаткування | | | | | | | | |(часток, паїв), емітованих |прибутку | | | | | | | | |(випущених) підприємством, яке |підприємств", пп. | | | | | | | | |нараховує дивіденди, за умови, |7.8.5 п. 7.8 ст. 7 | | | | | | | | |що така виплата ніяким чином не | | | | | | | | | |змінює пропорцій (часток) участі| | | | | | | | | |всіх акціонерів (власників) у | | | | | | | | | |статутному фонді | | | | | | | | | |підприємства-емітента, незалежно| | | | | | | | | |від того, чи були такі акції | | | | | | | | | |(частки, паї) належним чином | | | | | | | | | |зареєстровані (відображені у | | | | | | | | | |зміні до статутних документів) | | | | | | | | | |чи ні, а також у разі виплат | | | | | | | | | |дивідендів на користь інститутів| | | | | | | | | |спільного інвестування. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ПРИЗУ- |11020057|Відповідно до ст. 21 ЗУ "Про |ЗУ "Про інноваційну| 40-IV |04.07.2002|на 2003 р.| | | |ПИНЕНО | |інноваційну діяльність" кошти у |діяльність", ст. 21|( 40-15 ) | |призупине-| | | |ТЕРМІН | |розмірі 50 % податку на | | | |но дію | | | |ДІЇ НА | |на прибуток, що залишаються у |ЗУ "Про внесення | 349-IV |24.12.2002|01.01.2003| | | |2003 | |розпорядженні платника податків |змін до Закону |( 349-15 ) | | | | | |РІК | |згідно з положеннями частини |України "Про | | | | | | | | |першої ст. 1 не використані |оподаткування | | | | | | | | |протягом строку пільгового |прибутку | | | | | | | | |оподаткування і дванадцяти |підприємств", | | | | | | | | |місяців після нього. (Відповідно|п. 7.14 ст. 7 | | | | | | | | |до Закону України "Про Державний| | | | | | | | | |бюджет України на 2003 р." дію | | | | | | | | | |ст. 21 ЗУ "Про інноваційну | | | | | | | | | |діяльність". | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ПРИЗУ- |11020079|Кошти, спрямовані платником |ЗУ "Про внесення | 2711-III |20.09.2001|на 2003 р.|01.01.2006| | |ПИНЕНО | |податку на будівництво житла для|змін до п. 22.3 ст.|( 2711-14 ) | |призупине-| | | |ДІЮ НА | |військовослужбовців та членів їх|22 ЗУ "Про | | |но дію | | | |2003 | |сімей, які мають право на |оподаткування | | | | | | |РІК | |отримання житла відповідно до |прибутку | | | | | | | | |законодавства України, за |підприємств" | | | | | | | | |укладеними до 1 липня 1997 р. | | | | | | | | | |угодами про інвестування | | | | | | | | | |будівництва житла для | | | | | | | | | |військовослужбовців та членів їх| | | | | | | | | |сімей, по яких на 1 липня 1997р.| | | | | | | | | |проведені фактичні витрати, | | | | | | | | | |враховуються у зменшення | | | | | | | | | |податкового зобов'язання такого | | | | | | | | | |платника податку, протягом | | | | | | | | | |терміну завершення будівництва | | | | | | | | | |об'єктів житла, розпочатих до 1 | | | | | | | | | |липня 1997 року. (Відповідно до | | | | | | | | | |Закону України "Про Державний | | | | | | | | | |бюджет України на 2003 р." дію | | | | | | | | | |п. 22.3 зупинено) | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗАКІН- |11020080|До 1 січня 2003 року |Закон України "Про |639/97-ВР |18.11.97 |01.07.97 |01.01.2003| | |ЧИВСЯ | |підприємства металургійної (та |внесення змін до |( 639/97-ВР ) | | |закінчився| | |ТЕРМІН | |підприємства інших галузей, в |Закону України "Про| | | |термін дії| | |ДІЇ | |частині основних фондів, що |оподаткування | | | | | | | | |використовуються у ливарному |прибутку | | | | | | | | |виробництві), коксохімічної, |підприємств", | | | | | | | | |хімічної, гірничо-видобувної |п. 22.4 | | | | | | | | |промисловості, а також | | | | | | | | | |підприємства залізничного | | | | | | | | | |транспорту, підприємства | | | | | | | | | |- виробники електричної, | | | | | | | | | |теплової енергії та | | | | | | | | | |водопостачання, на балансі яких | | | | | | | | | |перебувають введені в | | | | | | | | | |експлуатацію до 1 січня 1993 | | | | | | | | | |року основні фонди, що | | | | | | | | | |використовуються для здійснення | | | | | | | | | |господарської діяльності, мають | | | | | | | | | |право відносити до складу | | | | | | | | | |валових витрат звітного | | | | | | | | | |(податкового) року витрати на | | | | | | | | | |проведення поліпшення таких | | | | | | | | | |основних фондів у розмірі, що не| | | | | | | | | |перевищує 9 % від балансової | | | | | | | | | |вартості групи 1 та 3 таких | | | | | | | | | |основних фондів на початок | | | | | | | | | |звітного (податкового) року. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |11020082|Не підлягають оподаткуванню |ЗУ "Про внесення |639/97-ВР |18.11.97 |16.12.97 | | | |НЕННЯ | |доходи, отримані нерезидентами, |змін до Закону |( 639/97-ВР ) | | | | | | | |у вигляді процентів або доходу |України "Про | | | | | | | | |(дисконту) на державні цінні |оподаткування | | | | | | | | |папери, продані (розміщені) |прибутку | | | | | | | | |нерезидентам за межами території|підприємств", п. | | | | | | | | |України через уповноважених |13.4 ст. 13 | | | | | | | | |агентів - нерезидентів, або | | | | | | | | | |процентів, сплачених | | | | | | | | | |нерезидентам за отримані | | | | | | | | | |Україною позики (кредитні або | | | | | | | | | |державні зовнішні запозичення), | | | | | | | | | |які відображаються у Державному | | | | | | | | | |бюджеті України чи кошторисі | | | | | | | | | |НБУ. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |11020184|Враховуються у складі валових |ЗУ "Про внесення | 349-IV |24.12.02 |01.01.03 | | | | | |витрат суми коштів або вартість |змін до Закону |( 349-15 ) | | | | | | | |майна, добровільно перераховані |України "Про | | | | | | | | |(передані) організаціям |оподаткування | | | | | | | | |роботодавців та їх об'єднанням, |прибутку | | | | | | | | |створеним відповідно до закону |підприємств" | | | | | | | | |з цього питання, у вигляді | | | | | | | | | |вступних, членських та цільових | | | | | | | | | |внесків, але не більше 0,2% | | | | | | | | | |фонду оплати праці платника | | | | | | | | | |податку у розрахунку за звітний | | | | | | | | | |рік. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |11020185|Від оподаткування податком на |ЗУ "Про |283/97-ВР |22.05.97 |01.01.03 | | | | | |прибуток звільняється |оподаткування |( 283/97-ВР ) | | | | | | | |інвестиційний дохід, одержаний |прибутку | | | | | | | | |страховиками від розміщення |підприємств", (із | | | | | | | | |коштів резервів страхування |внесеними змінами | | | | | | | | |життя при виконанні вимог |ЗУ від 24.12.02 | | | | | | | | |пп. 7.2.3 п. 7.2 Закону. |N 349-IV ( 349-15 )| | | | | | | | | |пп. 7.2.3 | | | | | | | | | |п. 7.2 ст. 7) | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| | | |Вільні економічні зони | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |11020133|СЕЗ "Закарпаття". В спеціальній |ЗУ "Про спеціальну |2322-III |22.03.2001|14.01.2001|09.12.2028| | | | |економічній зоні "Закарпаття" |економічну зону |( 2322-14 ) | | | | | | | |прибуток підприємств - суб'єктів|"Закарпаття", ст. 8| | | | | | | | |цієї зони оподатковується за | | | | | | | | | |ставкою 20 % до об'єкта | | | | | | | | | |оподаткування. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |11020134|Доходи, отримані нерезидентами |ЗУ "Про спеціальну |2322-III |22.03.2001|14.01.2001|09.12.2028| | | | |з джерелом походження з |економічну зону |( 2322-14 ) | | | | | | | |території спеціальної |"Закарпаття", ст. 8| | | | | | | | |економічної зони "Закарпаття", | | | | | | | | | |від провадження господарської | | | | | | | | | |діяльності, оподатковуються у | | | | | | | | | |розмірі 2/3 ставок | | | | | | | | | |оподаткування, визначених ст. | | | | | | | | | |13 ЗУ "Про оподаткування | | | | | | | | | |прибутку підприємств". | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗУПИНЕ-|11020114|Тимчасово до 1 січня 2008 року |ЗУ "Про |535/97-ВР |19.09.97 | 19.09.97 |01.01.2003|Пільга не | |НО | |для підприємств по виробництву |стимулювання |( 535/97-ВР ) | | | |передбачена | |ТЕРМІН | |автомобілів і запасних частин |виробництва | | | | |новою | |ДІЇ | |до них, що мають інвестицію (у |автомобілів в | | | | |редакцією ЗУ | | | |тому числі іноземну) виключно |Україні" (пп. | | | | |"Про | | | |в грошовій формі, що становить |22.21.4 п. 22.21 | | | | |оподаткування | | | |суму, еквівалентну не менше |ст. 22 ЗУ "Про | | | | |прибутку | | | |150 мільйонів доларів США за |оподаткування | | | | |підприємств" | | | |офіційним валютним курсом |прибутку | | | | | | | | |Національного банку України на |підприємств") | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції |ЗУ "Про внесення | 349-IV |24.12.2002| | | | | | |до їх статутного фонду, яка |змін до Закону |( 349-15 ) | | | | | | | |зареєстрована у встановленому |України "Про | | | | | | | | |законодавством порядку, не |оподаткування | | | | | | | | |оподатковується виплата |прибутку | | | | | | | | |дивідендів у разі |підприємств" | | | | | | | | |реінвестування їх у розвиток | | | | | | | | | |виробництва матеріалів та | | | | | | | | | |комплектуючих виробів для | | | | | | | | | |автомобілебудування. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |11020127|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про |1288-XIV |14.12.99 |18.01.2000| | | |НЕННЯ | |доходи заготівельних |оподаткування |( 1288-14 ) | | | | | | | |підприємств від продажу |прибутку | | | | | | | | |відповідно до закону окремих |підприємств" (пп. | | | | | | | | |видів відходів як вторинної |7.13.5 п. 7.13 | | | | | | | | |сировини за переліком, |ст. 7) | | | | | | | | |визначеним Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |України. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |11020162|Враховуються у складі валових |Законом України | 349-IV |24.12.2002|01.01.2003| | | | | |витрат суми коштів або вартість |"Про внесення змін |( 349-15 ) | | | | | | | |майна, добровільно перераховані |до Закону України | | | | | | | | |(передані) для цільового |"Про оподаткування | | | | | | | | |використання з метою охорони |прибутку | | | | | | | | |культурної спадщини установам |підприємств" пп. | | | | | | | | |науки, освіти, культури, |5.2.13 п. 5.2 ст. 5| | | | | | | | |заповідникам, |викладено у новій | | | | | | | | |музеям-заповідникам, а також |редакції | | | | | | | | |неприбутковим установам та | | | | | | | | | |організаціям у випадках, | | | | | | | | | |визначених у п. 7.11 ст. 7 цього| | | | | | | | | |Закону, у розмірі, що становить | | | | | | | | | |не менше двох та не більше п'яти| | | | | | | | | |% оподатковуваного прибутку | | | | | | | | | |попереднього звітного періоду | | | | | | | | | |(для громадських організацій | | | | | | | | | |інвалідів - не більше десяти % | | | | | | | | | |оподатковуваного прибутку | | | | | | | | | |попереднього звітного періоду). | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗАКІН- |11020167|Тимчасово до 1 січня 2003 року |ЗУ "Про внесення |2410-III |17.05.2001|01.06.2001|01.01.2003| | |ЧИВСЯ | |не включаються до складу валових|змін до деяких |( 2410-14 ) | | |Закінчився| | |ТЕРМІН | |доходів платника податку доходи,|законів України з | | | |термін дії| | |ДІЇ | |отримані від продажу видавничої |питань | | | | | | | | |продукції замовнику або |оподаткування", п. | | | | | | | | |безпосередньому споживачу. |7.19 ст. 7 ЗУ "Про | | | | | | | | | |оподаткування | | | | | | | | | |прибутку | | | | | | | | | |підприємств" | | | | | | | | | |( 283/97-ВР ) | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗАКІН- |11020180|Не включаються до складу |ЗУ "Про подальший |2975-III |17.01.2002|20.02.2002|До 1 січня| | |ЧИВСЯ | |валового доходу кошти, що |розвиток |( 2975-14 ) | |(до |2003 року | | |ТЕРМІН | |надходять з окремого |гірничо-металургій | | |затверд- |Закінчився| | |ДІЇ | |спеціального рахунку Державного |ного | | |ження КМУ |термін дії| | | | |казначейства України |комплексу" (пп. | | |відповід- | | | | | |підприємствам |4.2.18 п. 4.2 ст. | | |ного | | | | | |гірничо-металургійного комплексу|4 ЗУ "Про | | |переліку | | | | | |на реалізацію інвестиційних |оподаткування | | |та | | | | | |проектів, у тому числі для |прибутку | | |погодження| | | | | |проведення реструктуризації, |підприємств") | | |з Коміте- | | | | | |виведення надлишкових та | | | |том ВРУ з | | | | | |неефективних потужностей, | | | |питань | | | | | |відповідно до ст. 3 ЗУ "Про | | | |промисло- | | | | | |подальший розвиток | | | |вої полі- | | | | | |гірничо-металургійного | | | |тики і | | | | | |комплексу". | | | |підприєм- | | | | | | | | | |ництва | | | | | | | | | |пільга не | | | | | | | | | |діє) | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗАКІН- |11020183|Не включаються до складу |ЗУ "Про подальший |2975-III |17.01.2002|20.02.2002|до 1 січня| | |ЧИВСЯ | |валового доходу кошти, що |розвиток |( 2975-14 ) | | |2003 року | | |ТЕРМІН | |спрямовуються на окремий |гірничо-металургій | | | | | | |ДІЇ | |спеціальний рахунок в органах |ного комплексу" | | | | | | | | |Державного казначейства | | | | | | | | | |України підприємствами | | | | | | | | | |гірничо-металургійного | | | | | | | | | |комплексу відповідно до ст. 3 | | | | | | | | | |ЗУ "Про подальший розвиток | | | | | | | | | |гірничо-металургійного | | | | | | | | | |комплексу" | | | | | | | |-------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Плата |13050000| ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ | |за | | | |землю | | | |-------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ЗМІНИ |13050028|Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003|31.12.2003| | | | |2003 році, від сплати земельного|бюджет України на |( 380-15 ) | | | | | | | |податку на рівні 50 % діючих |2003 рік", ст. 55 | | | | | | | | |ставок на відповідних територіях| | | | | | | | | |дитячі санаторно-курортні та | | | | | | | | | |оздоровчі заклади України. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |13050014|Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003|31.12.2003| | | | |2003 році, від сплати земельного|бюджет України на |( 380-15 ) | | | | | | | |податку військові частини, |2003 рік", ст. 55 | | | | | | | | |військові навчальні заклади, | | | | | | | | | |науково-дослідні установи, | | | | | | | | | |які утримуються за рахунок | | | | | | | | | |бюджету та належать до сфери | | | | | | | | | |управління Міністерства оборони | | | | | | | | | |України та інших утворених | | | | | | | | | |відповідно до законів України | | | | | | | | | |військових формувань. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |13050033|Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003|31.12.2003| | | | |2003 році, від сплати земельного|бюджет України на |( 380-15 ) | | | | | | | |податку підприємства |2003 рік", ст. 55 | | | | | | | | |Міністерства оборони України та | | | | | | | | | |органів і установ виконання | | | | | | | | | |покарань. | | | | | | | | | |Перелік зазначених підприємств | | | | | | | | | |з визначенням розмірів земельних| | | | | | | | | |ділянок затверджується Кабінетом| | | | | | | | | |Міністрів України. При цьому | | | | | | | | | |земельні ділянки, які | | | | | | | | | |використовуються не за цільовим | | | | | | | | | |призначенням, враховуючі | | | | | | | | | |земельні ділянки, надані в | | | | | | | | | |оренду, або земельні ділянки під| | | | | | | | | |будівлями (спорудами), наданими | | | | | | | | | |в оренду третім особам, | | | | | | | | | |обкладаються земельним податком | | | | | | | | | |у встановленому порядку. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |13050015|Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003|31.12.2003| | | | |2003 році, від сплати земельного|бюджет України на |( 380-15 ) | | | | | | | |податку на рівні 50% діючих |2003 рік", ст. 55 | | | | | | | | |ставок на відповідних територіях| | | | | | | | | |підприємства по виробництву | | | | | | | | | |автомобілів і запчастин до них, | | | | | | | | | |які мають інвестицію (у тому | | | | | | | | | |числі іноземну) виключно в | | | | | | | | | |грошовій формі, що становить | | | | | | | | | |суму, еквівалентну не менше 150 | | | | | | | | | |мільйонам доларів США за | | | | | | | | | |офіційним валютним курсом | | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | | |день внесення такої інвестиції | | | | | | | | | |до їх статутного фонду, яка | | | | | | | | | |зареєстрована у встановленому | | | | | | | | | |законодавством порядку. Площа | | | | | | | | | |землі, що звільняється від | | | | | | | | | |оподаткування земельним | | | | | | | | | |податком, визначається із | | | | | | | | | |розрахунку суми інвестиції у | | | | | | | | | |грошовій формі до статутного | | | | | | | | | |фонду таких підприємств на 1 | | | | | | | | | |га площі землі, яку вони | | | | | | | | | |займають, еквівалентній 400 | | | | | | | | | |тисячам доларів США за офіційним| | | | | | | | | |валютним курсом, встановленим | | | | | | | | | |Національним банком України на | | | | | | | | | |день внесення інвестиції (у тому| | | | | | | | | |числі іноземної). | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |13050017|Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003|31.12.2003| | | | |2003 році, від сплати земельного|бюджет України на |( 380-15 ) | | | | | | | |податку на рівні 50% діючих |2003 рік", ст. 55 | | | | | | | | |ставок на відповідних територіях| | | | | | | | | |підприємства суднобудівної | | | | | | | | | |промисловості, визначені | | | | | | | | | |відповідно до ст. 1 ЗУ "Про | | | | | | | | | |заходи щодо державної підтримки | | | | | | | | | |суднобудівної промисловості в | | | | | | | | | |Україні" ( 1242-14 ). | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |13050039|Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003|31.12.2003| | | | |2003 році, від сплати земельного|бюджет України на |( 380-15 ) | | | | | | | |податку на рівні 50% діючих |2003 рік", ст. 55 | | | | | | | | |ставок на відповідних територіях| | | | | | | | | |підприємства, науково-дослідні | | | | | | | | | |інститути та організації, | | | | | | | | | |визначені ст. 3 ЗУ "Про державну| | | | | | | | | |підтримку підприємств, | | | | | | | | | |науково-дослідних інститутів та | | | | | | | | | |організацій, які розробляють та | | | | | | | | | |виготовляють боєприпаси, їх | | | | | | | | | |елементи та вироби спецхімії" | | | | | | | | | |( 1991-14 ). | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |13050042|Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003|31.12.2003| | | | |2003 році, від сплати земельного|бюджет України на |( 380-15 ) | | | | | | | |податку на рівні 50% діючих |2003 рік", ст. 55 | | | | | | | | |ставок на відповідних територіях| | | | | | | | | |підприємства, концерну | | | | | | | | | |"Бронетехніка України" згідно з | | | | | | | | | |переліком, затвердженим | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |13050044|Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003|31.12.2003| | | | |2003 році, від сплати земельного|бюджет України на |( 380-15 ) | | | | | | | |податку на рівні 50% діючих |2003 рік", ст. 55 | | | | | | | | |ставок на відповідних територіях| | | | | | | | | |підприємства, літакобудівної | | | | | | | | | |промисловості, визначені ст. 2 | | | | | | | | | |ЗУ "Про державну підтримку | | | | | | | | | |літакобудівної промисловості в | | | | | | | | | |Україні" ( 2660-14 ). | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |13050045|Звільняються, як виняток у |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003|31.12.2003| | | | |2003 році, від сплати земельного|бюджет України на |( 380-15 ) | | | | | | | |податку на рівні 50% діючих |2003 рік", ст. 55 | | | | | | | | |ставок на відповідних територіях| | | | | | | | | |установи, організації та | | | | | | | | | |підприємства, що віднесені до | | | | | | | | | |відання Національної академії | | | | | | | | | |наук України. | | | | | | | |-------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Податок|14010000| ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ | |на до- | | | |дану ва| | | |ртість | | | |-------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ЗМІНИ |14010048|Звільнити від оподаткування |ЗУ "Про надання |6/97-ВР |17.01.97 |05.02.97 | | | | | |податком на додану вартість |пільг щодо |( 6/97-ВР ) | | | | | | | |обороти з реалізації товарів |обкладання податком| | | | | | | | |(робіт, послуг), включаючи |на додану вартість | | | | | | | | |імпортовані, що використовуються|продукції (робіт, | | | | | | | | |для виготовлення продукції за |послуг), що | | | | | | | | |контрактом N 1346/38. |виробляється за | | | | | | | | | |контрактом | | | | | | | | | |N 1346/38, ст. 1, 2| | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення |211/97-ВР |16.04.97 | | | | | | | |змін до Закону |( 211/97-ВР ) | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |надання пільг | | | | | | | | | |щодо обкладання | | | | | | | | | |податком на додану | | | | | | | | | |вартість продукції | | | | | | | | | |(робіт, послуг), | | | | | | | | | |що виробляється | | | | | | | | | |за контрактом | | | | | | | | | |N 1346/38" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗАКІН- |14010061|Не підлягають обкладанню |ЗУ "Про деякі |65/96-ВР |23.02.96 |24.02.96 | | | |ЧИВСЯ | |податком на додану вартітсь |питання |( 65/96-ВР ) | | | | | |ТЕРМІН | |сировина, матеріали, |валютного | | | | | | |ДІЇ | |устаткування та обладнання (крім|регулювання та | | | | | | | | |підакцизних товарів), які |оподаткування | | | | | | | | |ввозяться в Україну для потреб |суб'єктів | | | | | | | | |власного виробництва суб'єктами |експериментальної | | | | | | | | |експериментальної економічної |зони "Сиваш" | | | | | | | | |зони "Сиваш". Встановити, що |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |оподаткування підприємств - |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |суб'єктів експериментальної |вартість", | | | | | | | | |економічної зони "Сиваш" |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |здійснюється згідно із Законом |Постанова КМУ | 1735 |27.12.2001| |18.09.2002| | | | |України "Про деякі питання | |( 1735-2001-п )| | | | | | | |валютного регулювання та |ЗУ "Про внесення |977-XIV |15.07.99 | | | | | | |оподаткування суб'єктів |змін до деяких |( 977-14 ) | | | | | | | |експериментальної економічної |законів України з | | | | | | | | |зони "Сиваш". |метою стімулювання | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення |2831-III | | | | | | | | |змін до деяких |( 2831-14 ) | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України з питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010067|Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 |01.10.97 | |З 07.02.2003 | | | |операції з: надання орендодавцем|на додану |( 168/97-ВР ) | | | |змінено Законом| | | |(лізингодавцем) майна у |вартість", пп. | | | | |України від | | | |користування орендарю |3.2.2 п. 3.2 | | | | |16.01.2003 | | | |(лізингоотримувачу) згідно з |ЗУ "Про внесення | 469-IV |16.01.2003| | |N 469-IV | | | |умовами договору оперативної |змін до Закону |( 469-15 ) | | | |( 469-15 ) "Про| | | |оренди (лізингу) або оренди |України "Про | | | | |внесення змін | | | |землі, а також повернення такого|податок на додану | | | | |до Закону | | | |майна орендодавцю (лізингодавцю)|вартість" | | | | |України "Про | | | |після закінчення дії такого | | | | | |податок на | | | |договору. | | | | | |додану | | | | | | | | | |вартість" | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010068|Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 |01.10.97 | |З 07.02.2003 | | | |операції з: сплати процентів або|на додану |( 168/97-ВР ) | | | |змінено Законом| | | |комісій у складі орендних |вартість", пп. | | | | |України від | | | |(лізингових) платежів, |3.2.2 п. 3.2 | | | | |16.01.2003 | | | |нарахованих на вартість об'єкта |ЗУ "Про внесення | 469-IV |16.01.2003| | |N 469-IV | | | |фінансового лізингу (без |змін до Закону |( 469-15 ) | | | |( 469-15 ) "Про| | | |урахування частини лізингового |України "Про | | | | |внесення змін | | | |платежу, що надається у рахунок |податок на додану | | | | |до Закону | | | |компенсації частини вартості |вартість" | | | | |України "Про | | | |об'єкта фінансового лізингу | | | | | |податок на | | | |згідно із договором). | | | | | |додану | | | | | | | | | |вартість" | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010073|Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 |01.10.97 | | | | | |операції з: обігу валютних |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |цінностей (у тому числі |вартість", пп. | | | | | | | | |національної та іноземної |3.2.4 п. 3.2 | | | | | | | | |валюти), банківських металів, |ЗУ "Про внесення |977-XIV |15.07.99 | | | | | | |банкнотів та монет Національного|змін до деяких |( 977-14 ) | | | | | | | |банку України, за винятком тих, |законів України | | | | | | | | |що використовуються для |з метою | | | | | | | | |нумізматичних цілей, базою |стимулювання | | | | | | | | |оподаткування яких є продажна |інвестиційної | | | | | | | | |вартість, випуску, обігу та |діяльності" | | | | | | | | |погашення білетів державних |ЗУ "Про внесення |1969-III |21.09.2000| | | | | | |лотерей, запроваджених за |змін до деяких |( 1969-14 ) | | | | | | | |ліцензією Міністерства фінансів |законодавчих актів | | | | | | | | |України. |України з метою | | | | | | | | | |запровадження | | | | | | | | | |державного контролю| | | | | | | | | |за здійсненням | | | | | | | | | |лотерейної | | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення |977-XIV |15.07.99 |21.08.99 | | | | | | |змін до деяких |( 977-14 ) | | | | | | | | |законів України | | | | | | | | | |з метою | | | | | | | | | |стимулювання | | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010092|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 |01.10.97 | | | |НЕННЯ | |операції з: надання в порядку та|на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |в межах норм, встановлених |вартість", пп. | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України, |5.1.10 п. 5.1 | | | | | | | | |послуг з утримання осіб у | | | | | | | | | |будинках для престарілих та | | | | | | | | | |інвалідів, харчування та | | | | | | | | | |облаштування на нічліг осіб, які| | | | | | | | | |не мають житла, у спеціально | | | | | | | | | |відведених для цього місцях. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010093|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 |01.10.97 | | | |НЕННЯ | |операції з: надання в порядку та|на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |в межах норм, встановлених |вартість", пп. | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України, |5.1.10 п. 5.1 | | | | | | | | |послуг з харчування дітей у | | | | | | | | | |школах, професійно-технічних | | | | | | | | | |училищах та громадян у закладах | | | | | | | | | |охорони здоров'я. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010094|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про внесення |550/97-ВР |26.09.97 |01.10.97 | | | |НЕННЯ | |операції з: надання в порядку та|змін до Закону |( 550/97-ВР ) | | | | | | | |в межах норм, встановлених |України "Про | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України, |податок на додану | | | | | | | | |послуг з харчування, |вартість" | | | | | | | | |забезпечення речовим майном, |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |комунально-побутовими та іншими |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |послугами, що надаються |вартість", пп. | | | | | | | | |спецконтингенту в установах |5.1.10 п. 5.1 | | | | | | | | |пенітенціарної системи згідно з | | | | | | | | | |переліком, затвердженим | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010103|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про внесення |550/97-ВР |26.09.97 |03.10.97 | |З 31.03.2000 | |НЕННЯ | |операції з: приватизації |змін до Закону |( 550/97-ВР ) | | | |змінено Законом| | | |державного та комунального |України "Про | | | | |України від | | | |майна, а також з безоплатної |податок на додану | | | | |02.03.2000 | | | |приватизації житлового фонду, |вартість", пп. | | | | |N 1523-III | | | |включаючи місця загального |5.1.19 п. 5.1 | | | | |( 1523-14 ) | | | |користування у багатоквартирних |ЗУ "Про внесення |977-XIV |15.08.99 | | |"Про внесення | | | |будинках, а також з надання |змін до деяких |( 977-14 ) | | | |змін до деяких | | | |послуг (робіт), одержання яких |законів України | | | | |законодавчих | | | |згідно з законодавством є |з метою | | | | |актів з питань | | | |обов'язковою передумовою |стимулювання | | | | |оподаткування" | | | |приватизації житла, присадибних |інвестиційної | | | | | | | | |земельних ділянок та земельних |діяльності" | | | | | | | | |паїв. |ЗУ "Про податок |1523-III |02.03.2000| | | | | | | |на додану вартість"|( 1523-14 ) | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010104|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про внесення |550/97-ВР |26.09.97 |03.10.97 | |З 31.03.2000 | |НЕННЯ | |податком на додану вартість |змін до Закону |( 550/97-ВР ) | | | |змінено Законом| | | |операції з продажу або передачі |України "Про | | | | |України від | | | |у власність новозбудованого |податок на додану | | | | |02.03.2000 | | | |житла фізичним особам для його |вартість", пп. | | | | |N 1523-III | | | |використання як місця |5.1.20 п. 5.1 | | | | |( 1523-14 ) | | | |проживання. |ЗУ "Про внесення |942-XIV |14.07.99 | | |"Про внесення | | | | |зміни до статті 5 |( 942-14 ) | | | |змін до деяких | | | | |ЗУ "Про податок на | | | | |законодавчих | | | | |додану вартість" | | | | |актів з питань | | | | |ЗУ "Про податок |1523-III |02.03.2000| | |оподаткування" | | | | |на додану вартість"|( 1523-14 ) | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010105|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про внесення |644/97-ВР |19.11.97 |13.12.97 | |З 31.03.2000 | |НЕННЯ | |операції з подання благодійної |змін до деяких |( 644/97-ВР ) | | | |змінено Законом| | | |допомоги, а саме безоплатна |законодавчих | | | | |України від | | | |передача товарів (робіт, послуг)|актів України з | | | | |02.03.2000 | | | |особам, визначеним абзацами "а" |питань | | | | |N 1523-III | | | |і "б" пп. 7.11.1 ст. 7 ЗУ "Про |оподаткування" | | | | |( 1523-14 ) | | | |оподаткування прибутку |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | |"Про внесення | | | |підприємств" ( 334/94-ВР ) з |на додану |( 168/97-ВР ) | | | |змін до деяких | | | |метою їх безпосереднього |вартість", пп. | | | | |законодавчих | | | |використання у благодійницьких |5.1.21 п. 5.1 | | | | |актів з питань | | | |цілях, а також операції з |ЗУ "Про внесення |1523-III |02.03.2000| | |оподаткування" | | | |безоплатної передачі таких |змін до деяких |( 1523-14 ) | | | | | | | |товарів (робіт, послуг), |законодавчих актів | | | | | | | | |набувачам (суб'єктам) |з питань | | | | | | | | |благодійної допомоги відповідно |оподаткування" | | | | | | | | |до законодавства. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010107|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 |01.10.97 | |З 22.08.2000 | |НЕННЯ | |операції з: продажу товарів |на додану |( 168/97-ВР ) | | | |змінено Законом| | | |(робіт, послуг), за винятком |вартість", п. | | | | |України від | | | |підакцизних товарів, грального |5.2.1 п. 5.2 | | | | |13.07.2000 | | | |бізнесу, покупних товарів |ЗУ "Про внесення |1523-III |02.03.2000| | |N 1926-III | | | |підприємствами та організаціями |змін до деяких |( 1523-14 ) | | | |( 1926-14 ) | | | |громадських організацій |законодавчих | | | | |"Про внесення | | | |інвалідів, майно яких є їх |актів з питань | | | | |змін до деяких | | | |повною власністю, де кількість |оподаткування" | | | | |законів України| | | |інвалідів, які мають там основне|в редакції |1926-III |13.07.2000| | |щодо | | | |місце роботи, становить протягом|Закону України |( 1926-14 ) | | | |оподаткування | | | |попереднього звітного періоду не| | | | | |підприємств та | | | |менше 50 % загальної чисельності| | | | | |організацій | | | |працюючих, і за умови, що фонд | | | | | |громадських | | | |оплати праці таких інвалідів | | | | | |організацій | | | |становить протягом попереднього | | | | | |інвалідів" | | | |звітного періоду не менше 25 % | | | | | | | | | |суми загальних витрат на оплату | | | | | | | | | |праці, що відносяться до складу | | | | | | | | | |валових витрат виробництва | | | | | | | | | |(обігу). | | | | | | | | | |Зазначені підприємства та | | | | | | | | | |організації громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів мають | | | | | | | | | |право застосовувати цю пільгу за| | | | | | | | | |наявності дозволу на право | | | | | | | | | |користування такою пільгою, яка | | | | | | | | | |надається міжвідомчою Комісією з| | | | | | | | | |питань діяльності підприємств та| | | | | | | | | |організацій, громадських | | | | | | | | | |організацій інвалідів відповідно| | | | | | | | | |до Закону України "Про основи | | | | | | | | | |соціальної захищеності інвалідів| | | | | | | | | |в Україні" ( 875-12 ). Податкова| | | | | | | | | |звітність таких підприємств | | | | | | | | | |здійснується у порядку, | | | | | | | | | |встановленому центральним | | | | | | | | | |податковим органом України. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010112|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | 01.10.97 | | | |НЕННЯ | |операції з продажу товарів |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |(робіт, послуг), передбачених |вартість", п. 5.3 | | | | | | | | |для власних потреб дипломатичних| | | | | | | | | |представництв, консульських | | | | | | | | | |установ іноземних держав та | | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | |організацій в Україні, а також | | | | | | | | | |для використання дипломатичним | | | | | | | | | |персоналом цих дипломатичних | | | | | | | | | |місій та членами їх сімей, які | | | | | | | | | |проживають разом з особами цього| | | | | | | | | |персоналу. Порядок звільнення та| | | | | | | | | |перелік операцій, що підлягають | | | | | | | | | |звільненню, встановлюється | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | |виходячи з принципу взаємності | | | | | | | | | |стосовно кожної окремої | | | | | | | | | |держави. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010129|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 |01.10.97 | |Продовжено | | | |сплачені постачальникам за |на додану |( 168/97-ВР ) | | | |термін дії | | | |матеріально-технічні ресурси, |вартість", пп. | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню із |6.2.1 п. 6.2 | | | | | | | | |бюджету при: продажу товарів, що|З урахуванням |2905-III |20.12.2001| |01.01.2004| | | | |були вивезені (експортовані) |ЗУ "Про Державний |( 2905-14 ) | | | | | | | |платником податку за межі митних|бюджет України | | | | | | | | |кордонів України (в разі |на 2002 рік", | | | | | | | | |вивезення (експорту) товарів за |абзац 1 ст. 7 | | | | | | | | |межі митної території України |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002| | | | | | |шляхом бартерних |бюджет України | ( 380-15 ) | | | | | | | |(товарообмінних) операцій сума |на 2003 рік", ст. 7| | | | | | | | |податку на додану вартість, | | | | | | | | | |сплачена (нарахована) у зв'язку | | | | | | | | | |з придбанням товарів), не | | | | | | | | | |відноситься на збільшення | | | | | | | | | |податкового кредиту, а | | | | | | | | | |включається до складу валових | | | | | | | | | |витрат виробництва (обігу) | | | | | | | | | |платника податку). | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010130|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 |01.10.97 | |Продовжено | | | |сплачені постачальникам за |на додану |( 168/97-ВР ) | | | |термін дії | | | |матеріально-технічні ресурси, |вартість", пп. | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню із |6.2.2 п. 6.2 | | | | | | | | |бюджету при: продажу робіт |З урахуванням |2905-III |20.12.2001| |01.01.2004| | | | |(послуг), призначених для |ЗУ "Про Державний |( 2905-14 ) | | | | | | | |використання та споживання за |бюджет України | | | | | | | | |межами митної території України |на 2002 рік", | | | | | | | | |(в разі вивезення (експорту) |абзац 1 ст. 7 | | | | | | | | |робіт (послуг) за межі митної |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002| | | | | | |території України шляхом |бюджет України |( 380-15 ) | | | | | | | |бартерних (товарообмінних) |на 2003 рік", ст. 7| | | | | | | | |операцій сума податку на додану |В редакції ЗУ "Про |794/97-ВР |30.12.97 |27.01.98 | | | | | |вартість, сплачена (нарахована) |внесення змін до |( 794/97-ВР ) | | | | | | | |у зв'язку з придбанням товарів |деяких законів | | | | | | | | |(робіт, послуг), не відноситься |України з питань | | | | | | | | |на збільшення податкового |оподаткування" | | | | | | | | |кредиту, а включається до складу| | | | | | | | | |валових витрат виробництва | | | | | | | | | |(обігу) платника податку). | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010136|Податок за нульовою ставкою |ЗУ "Про внесення |770/97-ВР |23.12.97 |01.01.98 | | | |НЕННЯ | |обчислюється щодо операцій з: |змін до Закону |( 770/97-ВР ) | | | | | | | |продажу переробним підприємствам|України "Про | | | | | | | | |молока та м'яса живою вагою |податок на додану | | | | | | | | |сільськогосподарськими |вартість" | | | | | | | | |товаровиробниками всіх форм |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |власності і господарювання. |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |вартість", пп. | | | | | | | | | |6.2.6 п. 6.2 | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010139|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про внесення |770/97-ВР |23.12.97 |01.01.98 | | | |НЕННЯ | |сплачені постачальникам за |змін до Закону |( 770/97-ВР ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |України "Про | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню із |податок на додану | | | | | | | | |бюджету при: продажу переробним |вартість" | | | | | | | | |підприємствам молока та м'яса |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |живою вагою |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |сільськогосподарськими |вартість", пп. | | | | | | | | |товаровиробниками всіх форм |6.2.6 п. 6.2 | | | | | | | | |власності і господарювання. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010140|Не справляється податок на |Постанова КМ | 13 |05.01.98 | 01.02.98 | |З 01.07.2001 р.| |НЕННЯ | |додану вартість з нафти сирої |України "Про |( 13-98-п ) | | | |змінено | | | |(код УКТ ЗЕД 2709 00), газового |реалізацію Угоди | | | | |Постановою КМУ | | | |конденсату природного (код УКТ |між Урядом України | | | | |від 27.06.2001 | | | |ЗЕД 2709 00 10 00) та газу |та Урядом | | | | |N 745 | | | |природного в газоподібному стані|Російської | | | | |( 745-2001-п ) | | | |(код УКТ ЗЕД 2711 21 00 00), а |Федерації про | | | | | | | | |також неопромінених паливних |вільну торгівлю" | | | | | | | | |елементів (твелів) (код УКТ ЗЕД |Постанова КМУ | 2201 |03.12.99 | | | | | | |8401 30 00 00), стрижнів з | |( 2201-99-п ) | | | | | | | |вигоряючими поглиначами, |Постанова КМУ | 1485 |28.09.2000| | | | | | |поглинаючих стрижнів систем | |( 1485-2000-п )| | | | | | | |управління та захисту (код УКТ |Постанова КМУ | 745 |27.06.2001| | | | | | |ЗЕД 8401 40 90 00) походженням з| |( 745-2001-п ) | | | | | | | |митної території Російської |Постанова КМУ | 842 |13.07.2001| | | | | | |Федерації і призначених для | |( 842-2001-п ) | | | | | | | |митної території України у разі | | | | | | | | | |їх ввезення на цю територію з 1 | | | | | | | | | |липня 2001 р. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010142|Податок за нульовою ставкою |ЗУ "Про внесення |208/98-ВР |24.03.98 | 11.04.98 | |З 15.08.2000 | |НЕННЯ | |обчислюється щодо операцій з: |змін до Закону |( 208/98-ВР ) | | | |змінено Законом| | | |продажу товарів (робіт, послуг),|України "Про | | | | |України від | | | |за винятком підакцизних товарів,|податок на додану | | | | |13.07.2000 | | | |грального бізнесу, покупних |вартість" | | | | |N 1926-III | | | |товарів підприємствами та |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | |( 1926-14 ) | | | |організаціями громадських |на додану |( 168/97-ВР ) | | | |"Про внесення | | | |організацій інвалідів, |вартість", пп. | | | | |змін до деяких | | | |визначеними у пп. 5.2.1 п. 5.2 |6.2.8 п. 6.2 ст. 6 | | | | |законів України| | | |ст. 5 цього Закону. |ЗУ "Про внесення |1926-III |13.07.2000|15.08.2000| |щодо | | | |Рішення про застосування цієї |змін до деяких |( 1926-14 ) | | | |оподаткування | | | |норми приймається такими |законів України | | | | |підприємств та | | | |підприємствами та організаціями |щодо оподаткування | | | | |організацій | | | |самостійно один раз на рік. |підприємств та | | | | |громадських | | | |Заяву про своє рішення з цього |організацій | | | | |організацій | | | |питання підприємство та |громадських | | | | |інвалідів" | | | |організація - платники податку |організацій | | | | | | | | |подають відповідному органу |інвалідів" | | | | | | | | |податкової служби не пізніше ніж| | | | | | | | | |за один місяць до початку | | | | | | | | | |календарного року (для | | | | | | | | | |новостворених підприємств та | | | | | | | | | |організацій - не пізніше одного | | | | | | | | | |місяця до початку звітного | | | | | | | | | |кварталу). | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010143|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про внесення |208/98-ВР |24.03.98 |11.04.98 | | | |НЕННЯ | |сплачені постачальникам за |змін до Закону |( 208/98-ВР ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |України "Про | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню із |податок на додану | | | | | | | | |бюджету при: продажу товарів |вартість", пп. | | | | | | | | |(робіт, послуг), за винятком |6.2.8 п. 6.2 ст. 6 | | | | | | | | |підакцизних товарів, грального |в редакції ЗУ |1926-III |13.07.2000|15.08.2000| | | | | |бізнесу, покупних товарів |"Про внесення змін |( 1926-14 ) | | | | | | | |підприємствами та організаціями |до деяких законів | | | | | | | | |громадських організацій |України щодо | | | | | | | | |інвалідів, визначеними у пп. |оподаткування | | | | | | | | |5.2.1 п. 5.2 ст. 5 цього Закону.|підприємств та | | | | | | | | |Рішення про застосування цієї |організацій | | | | | | | | |норми приймається такими |громадських | | | | | | | | |підприємствами та організаціями |організацій | | | | | | | | |самостійно один раз на рік. |інвалідів" | | | | | | | | |Заяву про своє рішення з цього | | | | | | | | | |питання підприємство та | | | | | | | | | |організація - платники податку | | | | | | | | | |подають відповідному органу | | | | | | | | | |податкової служби не пізніше ніж| | | | | | | | | |за один місяць до початку | | | | | | | | | |календарного року (для | | | | | | | | | |новостворених підприємств та | | | | | | | | | |організацій - не пізніше одного | | | | | | | | | |місяця до початку звітного | | | | | | | | | |кварталу). | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010150|Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про внесення |169/98-ВР |04.03.98 |28.03.98 | |З 13.01.2000 | |НЕННЯ | |операції з: безоплатної передачі|змін до Закону |( 169/98-ВР ) | | | |змінено ЗУ від | | | |у державну власність чи |України "Про | | | | |21.12.99 | | | |комунальну власність |податок на додану | | | | |N 1330-XIV | | | |територіальних громад сіл, |вартість" | | | | |( 1330-14 ) | | | |селищ, міст або у їх спільну |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |04.03.97 | | |"Про внесення | | | |власність об'єктів всіх форм |на додану |( 168/97-ВР ) | | | |змін до Закону | | | |власності, які перебувають на |вартість", п. 3.2.9| | | | |України "Про | | | |балансі одного платника податку |ЗУ "Про внесення |1330-XIV |21.12.99 | | |податок на | | | |і передаються на баланс іншого |змін до ст. 3 |( 1330-14 ) | | | |додану | | | |платника податку, якщо такі |Закону України "Про| | | | |вартість" | | | |операції здійснюються за |податок на додану | | | | | | | | |рішеннями Кабінету Міністрів |вартість" | | | | | | | | |України, центральних та місцевих| | | | | | | | | |органів виконавчої влади, | | | | | | | | | |органів місцевого | | | | | | | | | |самоврядування, прийнятими у | | | | | | | | | |межах їх повноважень. Це | | | | | | | | | |положення поширюється на | | | | | | | | | |операції з безоплатної передачі | | | | | | | | | |об'єктів з балансу платника | | | | | | | | | |податку, який перебуває в | | | | | | | | | |державній або комунальній | | | | | | | | | |власності, на баланс іншої | | | | | | | | | |юридичної особи, яка перебуває | | | | | | | | | |відповідно в державній або | | | | | | | | | |комунальній власності, що | | | | | | | | | |здійснюється за рішенням органу | | | | | | | | | |державної влади або органу | | | | | | | | | |місцевого самоврядування, до | | | | | | | | | |сфери управління яких належать | | | | | | | | | |такий платник податку та така | | | | | | | | | |юридична особа. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010151|Не оподатковуються операції з |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | |НЕННЯ | |ввезення (пересилання) з-за меж |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |митного кордону України товарів,|вартість", пп. | | | | | | | | |а також супутніх таким товарам |6.2.3 п. 6.2 | | | | | | | | |робіт (послуг) на користь |в редакції Указу | 857/98 |07.08.98 |01.10.98 | | | | | |магазинів роздрібної торгівлі, |Президента |( 857/98 ) | | | | | | | |розташованих на території |України "Про | | | | | | | | |України в зонах митного контролю|деякі зміни в | | | | | | | | |(далі - безмитні магазини), а |оподаткуванні" | | | | | | | | |також на територію митних | | | | | | | | | |ліцензійних складів, | | | | | | | | | |розташованих на території | | | | | | | | | |України (далі - ліцензійні | | | | | | | | | |склади). | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010156|Встановити, що до 1 січня 2004р.|ЗУ "Про внесення |550/97-ВР |26.09.97 |01.10.97 |01.01.2004| | | | |зберігається існуючий порядок |змін до Закону |( 550/97-ВР ) | | | | | | | |сплати податку на додану |України "Про | | | | | | | | |вартість за операціями з надання|податок на додану | | | | | | | | |послуг, пов'язаних з |вартість" | | | | | | | | |перевезенням (переміщенням) |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |пасажирів та вантажів транзитом |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |через територію і порти України.|п. 11.15 | | | | | | | | | |В редакції ЗУ | 380-IV |26.12.2002| | | | | | | |"Про Державний |( 380-15 ) | | | | | | | | |бюджет України | | | | | | | | | |на 2003 рік" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010165|На період функціонування |ЗУ "Про внесення |403-XIV |15.01.99 |17.02.99 |01.01.2020| | | | |спеціальної економічної зони |змін до деяких |( 403-14 ) | | | | | | | |"Яворів" не справляється податок|законів України | | | | | | | | |на додану вартість у разі |з питань | | | | | | | | |ввезення товарів та інших |оподаткування у | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |зв'язку із | | | | | | | | |товарів) з-за меж митної |створенням | | | | | | | | |території України на територію |спеціальної | | | | | | | | |автопорту "Краковець" для |економічної | | | | | | | | |використання в межах території |зони "Яворів" | | | | | | | | |автопорту. Цей режим не |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |Цей режим не поширюється на |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |Української класифікації товарів|змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|України "Про | | | | | | | | |а також на операції з ввезення |податок на додану | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|вартість" | | | | | | | | |України зазначених товарів. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010166|Звільняються на період |Указ Президента |1359/98 |18.12.98 |04.02.99 | 2030 | | | | |реалізації інвестиційного |України |( 1359/98 ) | | | | | | | |проекту, але не більше ніж на 5 |ЗУ "Про спеціальний|970-XIV |15.07.99 | | | | | | |років, від оподаткування |режим інвестиційної|( 970-14 ) | | | | | | | |податком на додану вартість |діяльності на | | | | | | | | |операції з ввезення на митну |територіях | | | | | | | | |територію України устаткування |пріоритетного | | | | | | | | |та обладнання для реалізації |розвитку в | | | | | | | | |інвестиційного проекту у |Луганській області"| | | | | | | | |порядку, встановленому цим |ЗУ "Про внесення |971-XIV |15.07.99 | | | | | | |Законом, згідно з Законом |змін до деяких |( 971-14 ) | | | | | | | |України "Про спеціальний режим |законів України | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на |з питань | | | | | | | | |територіях пріоритетного |оподаткування у | | | | | | | | |розвитку в Луганській області". |зв'язку з | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |запровадженням | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |спеціального режиму| | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |інвестиційної | | | | | | | | |Української класифікації товарів|діяльності на | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|територіях | | | | | | | | |а також на операції з ввезення |пріоритетного | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|розвитку в | | | | | | | | |України зазначених товарів. |Луганській області"| | | | | | | | | |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | | |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | | |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010167|Не справляється податок на |Указ Президента |1339/98 |09.12.98 |09.01.99 |01.01.2029| | | | |додану вартість відповідно до |України "Про |( 1339/98 ) | | | | | | | |Закону України "Про спеціальну |спеціальну | | | | | | | | |економічну зону "Закарпаття" у |економічну зону | | | | | | | | |разі ввезення товарів та інших |"Закарпаття" | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |ЗУ "Про спеціальну |2322-III |22.03.2001| | | | | | |товарів) з-за меж митної |економічну зону |( 2322-14 ) | | | | | | | |території України на територію |"Закарпаття" | | | | | | | | |спеціальної економічної зони |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |"Закарпаття" для використання в |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |межах зони. |України "Про | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |податок на додану | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |вартість" | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |Української класифікації товарів|додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|п. 5.2.5 п. 5.5 | | | | | | | | |а також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію| | | | | | | | | |України зазначених товарів. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗАКІН- |14010169|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про внесення |285-XIV |01.12.98 |22.12.98 |31.03.2000| | |ЧИВСЯ | |ПДВ операції з ввезення |змін до деяких |( 285-14 ) | | | | | |ТЕРМІН | |(імпортування) науковими |законів України | | | | | | |ДІЇ | |установами, науковими |з метою підтримки | | | | | | | | |організаціями, вищими |наукової і | | | | | | | | |навчальними закладами III - IV |науково-технічної | | | | | | | | |рівнів акредитації наукових |діяльності" | | | | | | | | |приладів і обладнання, які |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |використовуються ними виключно |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |для власних потреб. |вартість", п. 5.2.5| | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |1401070 |На період виконання робіт щодо |ЗУ "Про загальні |309-XIV |11.12.98 |13.01.99 | | | | | |підготовки до зняття і зняття |засади подальшої |( 309-14 ) | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської АЕС |експлуатації і | | | | | | | | |з експлуатації та перетворення |зняття з | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на екологічно |експлуатації | | | | | | | | |безпечну систему звільняються |Чорнобильської | | | | | | | | |від оподаткування операції, які |АЕС та перетворення| | | | | | | | |виконуються за кошти міжнародної|зруйнованого | | | | | | | | |технічної допомоги, що надається|четвертого | | | | | | | | |на безоплатній та безповоротній |енергоблоку цієї | | | | | | | | |основі для подальшої |АЕС на екологічно | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до |безпечну систему" | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |експлуатації, перетворення |п. 11.23 | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на екологічно |ЗУ "Про внесення |722-XIV |03.06.99 | | | | | | |безпечну систему та забезпечення|змін до деяких |( 722-14 ) | | | | | | | |соціального захисту персоналу |законодавчих актів | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з: ввезення |України з питань | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|оподаткування у | | | | | | | | |України товарів (сировини, |зв'язку із | | | | | | | | |матеріалів, устаткування та |створенням | | | | | | | | |обладнання). |спеціальної | | | | | | | | | |економічної зони | | | | | | | | | |"Славутич" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010171|На період виконання робіт щодо |ЗУ "Про загальні |309-XIV |11.12.98 |13.01.99 | | | | | |підготовки до зняття і зняття |засади подальшої |( 309-14 ) | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської АЕС |експлуатації і | | | | | | | | |з експлуатації та перетворення |зняття з | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на екологічно |експлуатації | | | | | | | | |безпечну систему звільняються |Чорнобильської | | | | | | | | |від оподаткування операції, які |АЕС та перетворення| | | | | | | | |виконуються за кошти міжнародної|зруйнованого | | | | | | | | |технічної допомоги, що надається|четвертого | | | | | | | | |на безоплатній та безповоротній |енергоблоку цієї | | | | | | | | |основі для подальшої |АЕС на екологічно | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до |безпечну систему" | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |експлуатації, перетворення |вартість", п. 11.23| | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на екологічно |ЗУ "Про внесення |722-XIV |03.06.99 | | | | | | |безпечну систему та забезпечення|змін до деяких |( 722-14 ) | | | | | | | |соціального захисту персоналу |законодавчих актів | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС, виконання |України з питань | | | | | | | | |робіт та надання послуг, що |оподаткування у | | | | | | | | |здійснюються в рамках |зв'язку із | | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги. |створенням | | | | | | | | | |спеціальної | | | | | | | | | |економічної | | | | | | | | | |зони "Славутич" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010173|Тимчасово, до 1 січня 2009 року,|Указ Президента |1191/98 |27.10.98 |27.11.98 |01.01.2009| | |НЕННЯ | |звільняються від обкладення |України "Про |( 1191/98 ) | | | | | | | |податком на додану вартість |державну підтримку | | | | | | | | |операції з продажу космічних |космічної | | | | | | | | |комплексів, космічних |діяльності" | | | | | | | | |ракет-носіїв, космічних |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |апаратів, наземних сегментів |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |космічних систем та їх |вартість", п. 11.27| | | | | | | | |агрегатів, систем і |В редакції |1559-III |16.03.2000| | | | | | |комплектуючих, що вироблені |Закону України |( 1559-14 ) | | | | | | | |суб'єктами космічної діяльності.| | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010174|Установити, що на період |ЗУ "Про внесення |722-XIV |03.06.99 |30.06.99 |01.07.99 | | | | |функціонування спеціальної |змін до деяких |( 722-14 ) | | | | | | | |економічної зони "Славутич" |законодавчих | | | | | | | | |звільняються від оподаткування |актів України з | | | | | | | | |податком на додану вартість на |питань | | | | | | | | |період реалізації інвестиційних |оподаткування у | | | | | | | | |проектів, але не більше ніж на |зв'язку із | | | | | | | | |п'ять років, операції з ввезення|створенням | | | | | | | | |(пересилання) на територію СЕЗ |спеціальної | | | | | | | | |"Славутич" суб'єктами СЕЗ |економічної | | | | | | | | |"Славутич" для потреб власного |зони "Славутич" | | | | | | | | |виробництва, пов'язаного з |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |реалізацією цих інвестиційних |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |проектів: устаткування, |вартість", п. 11.12| | | | | | | | |обладнання, комплектуючих до них|ЗУ "Про спеціальну |721-XIV |03.06.99 | | | | | | |Цей режим не поширюється на |економічну зону |( 721-14 ) | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |"Славутич" | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |Української класифікації товарів|змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|України "Про | | | | | | | | |а також на операції з ввезення |податок на додану | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|додану вартість" | | | | | | | | |України зазначених товарів. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010175|Не справляється податок на |ЗУ "Про спеціальну |356-XIV |24.12.98 |14.01.99 |01.01.2059| | | | |додану вартість у разі ввезення |економічну зону |( 356-14 ) | | | | | | | |товарів та інших предметів (крім|та спеціальний | | | | | | | | |підакцизних товарів) з-за меж |режим інвестиційної| | | | | | | | |митної території України на |діяльності в | | | | | | | | |територію спеціальної |Донецькій області" | | | | | | | | |економічної зони "Азов" для |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |використання в межах цієї зони. |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |ЗУ "Про внесення |973-XIV |15.07.99 | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |змін до деяких |( 973-14 ) | | | | | | | |Української класифікації товарів|законів України | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|з питань | | | | | | | | |а також на операції з ввезення |оподаткування у | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|зв'язку із | | | | | | | | |України зазначених товарів. |створенням | | | | | | | | | |спеціальних | | | | | | | | | |економічних зон | | | | | | | | | |"Азов" і "Донецьк" | | | | | | | | | |та запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму| | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | | |пріоритетного | | | | | | | | | |розвитку в | | | | | | | | | |Донецькій області" | | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | | |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗАКІН- |14010176|Установити, що на період |Указ Президента | 461/99 |30.04.99 |01.07.99 |01.07.2001| | |ЧИВСЯ | |проведення економічного | |( 461/99 ) | | | | | |ТЕРМІН | |експерименту щодо стабілізації |ЗУ "Про економічний|1375-XIV |13.01.2000| | | | |ДІЇ | |роботи підприємств легкої та |експеримент щодо |( 1375-14 ) | | | | | | | |деревообробної промисловості |стабілізації роботи| | | | | | | | |Чернівецької області податок на |підприємств легкої | | | | | | | | |додану вартість справляється з |та деревообробної | | | | | | | | |урахуванням особливостей, |промисловості | | | | | | | | |встановлених ст. 7 ЗУ "Про |Чернівецької | | | | | | | | |економічний експеримент щодо |області" | | | | | | | | |стабілізації роботи підприємств |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |легкої та деревообробної |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |промисловості Чернівецької |п. 11.12 | | | | | | | | |області". |В редакції ЗУ "Про |442-XIV |03.04.97 | | | | | | | |внесення змін до |( 442-14 ) | | | | | | | | |статті 11 ЗУ "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | | | | |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР | | | | | | | | |додану вартість" |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 11.21 | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010179|Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про внесення |977-XIV |15.07.99 |21.08.99 | | | | | |операції з: повернення основних |змін до деяких |( 977-14 ) | | | | | | | |фондів, попередньо внесених до |законів України | | | | | | | | |статутного фонду юридичної особи|з метою | | | | | | | | |іншими юридичними або фізичними |стимулювання | | | | | | | | |особами, у разі їх виходу з |інвестиційної | | | | | | | | |числа засновників або учасників |діяльності" | | | | | | | | |такої юридичної особи, або при |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |ліквідації такої юридичної |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |особи, у тому числі при їх |вартість", п. 3.2.8| | | | | | | | |ввезенні на митну територію | | | | | | | | | |України (крім підакцизних | | | | | | | | | |товарів) або вивезенні за межі | | | | | | | | | |митної території України. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010180|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про внесення |977-XIV |15.07.99 |21.08.99 | | | | | |ПДВ операції оплати вартості |змін до деяких |( 977-14 ) | | | | | | | |фундаментальних досліджень, |законів України | | | | | | | | |науково-дослідних і |з метою | | | | | | | | |дослідницько-конструкторських |стимулювання | | | | | | | | |робіт, які здійснюються за |інвестиційної | | | | | | | | |рахунок Державного бюджету |діяльності" | | | | | | | | |України. |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | | |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 5.1.22 | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010188|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про внесення |1278-XIV |03.12.99 |03.12.99 | | | | | |податком на додану вартість на |змін до деяких |( 1278-14 ) | | | | | | | |період реалізації затверджених у|Законів України | | | | | | | | |встановленому Законом України |з питань | | | | | | | | |"Про спеціальний режим |оподаткування у | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на |зв'язку з | | | | | | | | |територіях пріоритетного |запровадженням | | | | | | | | |розвитку в Житомирській області"|спеціального режиму| | | | | | | | |( 11276-14 ) порядку |інвестиційної | | | | | | | | |інвестиційних проектів, але не |діяльності на | | | | | | | | |більше ніж на п'ять років, |територіях | | | | | | | | |операції з ввезення |пріоритетного | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|розвитку в | | | | | | | | |України на території |Житомирській | | | | | | | | |пріоритетного розвитку |області" | | | | | | | | |суб'єктами підприємницької |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |діяльності для потреб власного |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виробництва, пов'язаного з |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |реалізацією затверджених у |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |встановленому цим Законом |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |порядку інвестиційних проектів, |України "Про | | | | | | | | |устаткування, обладнання та |податок на додану | | | | | | | | |комплектуючих до них. |вартість" | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних | | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації товарів| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,| | | | | | | | | |а також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію| | | | | | | | | |України зазначених товарів. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010189|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про заходи |1242-XIV |18.11.99 |01.01.2000|01.01.2005| | | | |сплаченого постачальникам за |щодо державної |( 1242-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |підтримки | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню із |суднобудівної | | | | | | | | |бюджету при: продажу продукції, |промисловості в | | | | | | | | |що вироблена за рахунок коштів |Україні" | | | | | | | | |Державного бюджету України |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |підприємствам суднобудівної |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |промисловості, визначених |п. 11.26 | | | | | | | | |відповідно до ст. 1 ЗУ "Про |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |заходи щодо державної підтримки |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |суднобудівної промисловості в |п. 11.28 | | | | | | | | |Україні". | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010195|Не справляються податок на |ЗУ "Про внесення |1606-III |23.03.2000|17.05.2000| | | | | |додану вартість у разі ввезення |змін до деяких |( 1606-14 ) | | | | | | | |товарів та інших предметів (крім|законодавчих актів | | | | | | | | |підакцизних товарів) з-за меж |України з питань | | | | | | | | |митної території України на |оподаткування у | | | | | | | | |територію СЕЗ "Рені" для |зв'язку із | | | | | | | | |використання в межах СЕЗ "Рені".|створенням | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |спеціальної | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |економічної | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |зони "Рені" | | | | | | | | |Української класифікації товарів|ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |а також на операції з ввезення |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |України зазначених товарів. |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010196|Не справляється податок на |ЗУ "Про внесення |1608-III |23.03.2000|17.05.2000| | | | | |додану вартість у разі ввезення |змін до деяких |( 1608-14 ) | | | | | | | |товарів та інших предметів (крім|законодавчих актів | | | | | | | | |підакцизних товарів) з-за меж |України з питань | | | | | | | | |митної території України на |оподаткування у | | | | | | | | |територію СЕЗ "Порто-франко" для|зв'язку із | | | | | | | | |використання в межах СЕЗ |створенням | | | | | | | | |"Порто-франко". |спеціальної | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |(вільної) | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |економічної зони | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |"Порто-франко" | | | | | | | | |Української класифікації товарів|на території | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|Одеського морського| | | | | | | | |а також на операції з ввезення |торговельного | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|порту" | | | | | | | | |України зазначених товарів. |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | | |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | | |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010197|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про внесення |1561-III |16.03.2000|05.05.2000| | | |НЕННЯ | |податком на додану вартість |змін до Закону |( 1561-14 ) | | | | | | | |операції з надання бібліотеками,|України "Про | | | | | | | | |що є у державній і комунальній |бібліотеки і | | | | | | | | |власності, платних послуг |бібліотечну справу"| | | | | | | | |фізичним і юридичним особам. |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | | |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 5.1.23 | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010198|Не є об'єктом оподаткування |Пп. 3.2.10 п. 3.2 |1841-III |22.06.2000|01.08.2000| | | |НЕННЯ | |операції з: надання позашкільним|ст. 3 ЗУ "Про |( 1841-14 ) | | | | | | | |навчальним закладом вихованцям, |позашкільну освіту"| | | | | | | | |учням і слухачам платних послуг |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |у сфері позашкільної освіти. |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 3.2.10 | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010199|Звільняються від обкладення |ЗУ "Про внесення |515-XIV |18.03.99 |07.04.99 | | | | | |податком на додану вартість |змін до деяких |( 515-14 ) | | | | | | | |операції з ввезення |законодавчих актів | | | | | | | | |(пересилання) зареєстрованих в |України з питань | | | | | | | | |Україні в установленому |оподаткування у | | | | | | | | |законодавством порядку |зв'язку із | | | | | | | | |лікарських засобів, перелік яких|створенням | | | | | | | | |визначається в порядку, |спеціальної | | | | | | | | |встановленому Кабінетом |економічної зони | | | | | | | | |Міністрів України, устаткування,|туристсько- | | | | | | | | |обладнання, комплектуючих |рекреаційного типу | | | | | | | | |виробів до них, програмного |"Курортополіс | | | | | | | | |забезпечення об'єктів |Трускавець" | | | | | | | | |інтелектуальної власності (крім |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |підакцизних товарів), які |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |ввозяться (пересилаються) на |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |територію СЕЗ "Курортополіс |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |Трускавець" суб'єктами СЕЗ |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |"Курортополіс Трускавець" для |України "Про | | | | | | | | |потреб власного виробництва, |податок на додану | | | | | | | | |пов'язаного з реалізацією |вартість" | | | | | | | | |інвестиційних проектів, | | | | | | | | | |затверджених виконавчим | | | | | | | | | |комітетом Трускавецької міської | | | | | | | | | |ради. | | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних | | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації товарів| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,| | | | | | | | | |а також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію| | | | | | | | | |України зазначених товарів. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010200|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про внесення |1715-III |11.05.2000|03.06.2000| | | | | |податком на додану вартість на |змін до деяких |( 1715-14 ) | | | | | | | |період реалізації інвестиційних |законів України | | | | | | | | |проектів, але не більше ніж на |з питань | | | | | | | | |п'ять років, операції з ввезення|оподаткування у | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|зв'язку із | | | | | | | | |України - на територію міста |запровадженням | | | | | | | | |Харкова - суб'єктами |спеціального | | | | | | | | |підприємницької діяльності для |режиму | | | | | | | | |потреб власного виробництва, |інвестиційної | | | | | | | | |пов'язаного з реалізацією цих |діяльності на | | | | | | | | |інвестиційних проектів |території міста | | | | | | | | |відповідно до укладених з Радою |Харкова" | | | | | | | | |договорів (контрактів), |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |устаткування, обладнання та |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |комплектуючих до них відповідно |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |до Закону України "Про |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.02 | | | | | | |спеціальний режим інвестиційної |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |діяльності на території міста |України "Про | | | | | | | | |Харкова" ( 1714-14 ). Ця пільга |податок на | | | | | | | | |не застосовується при ввезенні |додану вартість" | | | | | | | | |на митну територію України | | | | | | | | | |підакцизних товарів. | | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних | | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації товарів| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,| | | | | | | | | |а також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію| | | | | | | | | |України зазначених товарів. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010201|Звільняються від сплати податку |ЗУ "Про спеціальний|991-XIV |16.07.99 |27.06.2000| | | | | |на додану вартість сировина, |режим інвестиційної|( 991-14 ) | | | | | | | |матеріали, устаткування, |та інноваційної | | | | | | | | |обладнання, комплектуючі та інші|діяльності | | | | | | | | |товари (крім підакцизних |технологічних | | | | | | | | |товарів, за винятком товарів |парків" | | | | | | | | |згідно з кодами ТН ЗЕД 8521 10 |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |310, 8521 10 390, 8528 10), які |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |не виробляються в Україні або |п. 11.12 | | | | | | | | |виробляються, але не |ЗУ "Про внесення |1749-III |01.06.2000| | | | | | |відповідають технічним |змін до деяких |( 1749-14 ) | | | | | | | |характеристикам та міжнародним |законів України | | | | | | | | |стандартам, при ввезенні в |з питань | | | | | | | | |Україну для використання |оподаткування" | | | | | | | | |технологічним парком |ЗУ "Про внесення |2744-III |04.10.2001| | | | | | |"Напівпровідникові технології і |змін до деяких |( 2744-14 ) | | | | | | | |матеріали, оптоелектроніка та |законів України | | | | | | | | |сенсорна техніка", його |з питань | | | | | | | | |учасниками, дочірніми та |оподаткування" | | | | | | | | |спільними підприємствами при |ЗУ "Про внесення |3118-III |07.03.2002| | | | | | |виконанні у встановленому |змін до Закону |( 3118-14 ) | | | | | | | |Законом України "Про спеціальний|України "Про | | | | | | | | |режим інвестиційної та |спеціальний режим | | | | | | | | |інноваційної діяльності |інвестиційної | | | | | | | | |технологічних парків" порядку |та інноваційної | | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних |діяльності | | | | | | | | |проектів. Номенклатура та обсяги|технологічних | | | | | | | | |ввезення сировини, матеріалів, |парків | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |"Напівпровідникові | | | | | | | | |комплектуючих та інших предметів|технології | | | | | | | | |визначаються при реєстрації |і матеріали, | | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних |оптоелектроніка | | | | | | | | |проектів. |та сенсорна | | | | | | | | | |техніка", "Інститут| | | | | | | | | |електрозварювання | | | | | | | | | |імені Є.О.Патона", | | | | | | | | | |"Інститут | | | | | | | | | |монокристалів", | | | | | | | | | |"Вуглемаш" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010202|При ввезенні на митну територію |ЗУ "Про угоди |1039-XIV |14.09.99 |13.10.99 | | | |НЕННЯ | |України товарів (робіт, послуг) |про розподіл |( 1039-14 ) | | | | | | | |та інших матеріальних цінностей,|продукції" | | | | | | | | |призначених для виконання угоди |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |про розподіл продукції, митні |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |платежі (за винятком митного |вартість", п. 11.12| | | | | | | | |збору), податок на додану | | | | | | | | | |вартість не справляється. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010212|У разі вивезення (експорту) |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002|01.01.2003|01.01.2004| | | | |товарів (робіт, послуг) за межі |бюджет України |( 380-15 ) | | | | | | | |митної території України шляхом |на 2003 рік" | | | | | | | | |бартерних (товарообмінних) | | | | | | | | | |операцій сума податку на додану | | | | | | | | | |вартість, сплачена (нарахована) | | | | | | | | | |у зв'язку з придбанням товарів | | | | | | | | | |(робіт, послуг), не відноситься | | | | | | | | | |на збільшення податкового | | | | | | | | | |кредиту, а включається до складу| | | | | | | | | |валових витрат виробництва | | | | | | | | | |(обігу) платника податку. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010213|До 1 січня 2004 року зупинити |ЗУ "Про внесення |2233-III |18.01.2001|10.02.2001|01.01.2004| | |НЕННЯ | |дію п. 7.7 ст. 7, п. 10.1 і 10.2|змін до Закону |( 2233-14 ) | | | | | | | |ст. 10 цього Закону в частині |України "Про | | | | | | | | |сплати до бюджету податку на |податок на додану | | | | | | | | |додану вартість щодо операцій з |вартість" | | | | | | | | |продажу товарів (робіт, послуг) |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |власного виробництва, включаючи |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |продукцію (крім підакцизних |вартість", п. 11.29| | | | | | | | |товарів), виготовлену на | | | | | | | | | |давальницьких умовах із власної | | | | | | | | | |сільськогосподарської сировини, | | | | | | | | | |за винятком операцій з продажу | | | | | | | | | |переробним підприємствам молока | | | | | | | | | |та м'яса живою вагою, що | | | | | | | | | |здійснюються | | | | | | | | | |сільськогосподарськими | | | | | | | | | |товаровиробниками незалежно від | | | | | | | | | |організаційно-правової форми та | | | | | | | | | |форми власності, в яких сума, | | | | | | | | | |одержана від продажу | | | | | | | | | |сільськогосподарської продукції | | | | | | | | | |власного виробництва та | | | | | | | | | |продуктів її переробки за | | | | | | | | | |попередній звітний (податковий) | | | | | | | | | |рік, становить не менше 50 % | | | | | | | | | |загальної суми валового доходу | | | | | | | | | |підприємства. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010214|На період функціонування |ЗУ "Про внесення |2323-III |22.03.2001|24.04.2001| | | | | |спеціальної економічної зони |змін до деяких |( 2323-14 ) | | | | | | | |"Миколаїв" у разі ввезення |законів України | | | | | | | | |товарів та інших предметів (крім|з питань | | | | | | | | |підакцизних товарів) із-за меж |оподаткування у | | | | | | | | |митної території України податок|зв'язку із | | | | | | | | |на додану вартість не |створенням | | | | | | | | |справляється. |спеціальної | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |економічної | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |зони "Миколаїв" | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |(п. 11.12 ЗУ | | | | | | | | |Української класифікації товарів|"Про податок на | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|додану вартість") | | | | | | | | |а також на операції з ввезення |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |(пересилання) на митну територію|змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |України зазначених товарів. |України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010215|На період функціонування |ЗУ "Про внесення |2323-III |22.03.2001|24.04.2001| | | | | |спеціальної економічної зони |змін до деяких |( 2323-14 ) | | | | | | | |"Миколаїв" у разі вивезення |законів України | | | | | | | | |товарів та інших предметів |з питань | | | | | | | | |(крім підакцизних товарів) з |оподаткування у | | | | | | | | |митної території України на |зв'язку із | | | | | | | | |територію підприємств |створенням | | | | | | | | |суднобудівної промисловості та |спеціальної | | | | | | | | |їх обігу в межах СЕЗ "Миколаїв" |економічної | | | | | | | | |за міжзаводською кооперацією |зони "Миколаїв" | | | | | | | | |вивізне мито не справляється, а |(п. 11.12 ЗУ | | | | | | | | |податок на додану вартість |"Про податок на | | | | | | | | |справляється за нульовою |додану вартість") | | | | | | | | |ставкою. Порядок визначення |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |переліку таких товарів та |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |предметів встановлюється |України "Про | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. |податок на | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |додану вартість" | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних | | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації товарів| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,| | | | | | | | | |а також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію| | | | | | | | | |України зазначених товарів. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010216|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про спеціальний|2354-III |05.04.2001|11.05.2001| | | | | |податком на додану вартість на |режим інвестиційної|( 2354-14 ) | | | | | | | |період реалізації затверджених у|діяльності на | | | | | | | | |встановленому Законом України |території | | | | | | | | |"Про спеціальний режим |пріоритетного | | | | | | | | |інвестиційної діяльності на |розвитку у | | | | | | | | |території пріоритетного розвитку|Волинській області"| | | | | | | | |у Волинській області" порядку |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |інвестиційних проектів, але не |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |більше ніж на п'ять років, |вартість", п. 11.12| | | | | | | | |операції з ввезення |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |(пересилання) на митну територію|змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |України - на територію |України "Про | | | | | | | | |пріоритетного розвитку - |податок на додану | | | | | | | | |суб'єктами підприємницької |вартість" | | | | | | | | |діяльності для потреб власного | | | | | | | | | |виробництва, пов'язаного з | | | | | | | | | |реалізацією цих інвестиційних | | | | | | | | | |проектів, устаткування, | | | | | | | | | |обладнання та комплектуючих до | | | | | | | | | |них. | | | | | | | | | |Ця пільга не застосовується при | | | | | | | | | |ввезенні на митну територію | | | | | | | | | |України підакцизних товарів. | | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних | | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації товарів| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,| | | | | | | | | |а також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію| | | | | | | | | |України зазначених товарів. | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010217|Тимчасово до 1 січня 2003 року |ЗУ "Про внесення |2410-III |17.05.2001|01.06.2001|01.01.2004| | |НЕННЯ | |звільняються від оподаткування |змін до деяких |( 2410-14 ) | | | | | | | |операції з ввезення на митну |законів України | | | | | | | | |територію України товарів, |з питань | | | | | | | | |визначених п. "о" ст. 19 ЗУ "Про|оподаткування" | | | | | | | | |Єдиний митний тариф" ( 2097-12 )|ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | | |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п.11.33 | | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення | 440-IV |16.01.2003| | | | | | | |змін до деяких |( 440-15 ) | | | | | | | | |законів України | | | | | | | | | |з питань | | | | | | | | | |оподаткування" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010218|Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про внесення |3045-III |07.02.2002|14.03.2002| | | |НЕННЯ | |податком на додану вартість |змін до деяких |( 3045-14 ) | | | | | | | |операції з надання |законодавчих | | | | | | | | |уповноваженими банками послуг з |актів України у | | | | | | | | |довірчого управління фондами |зв'язку з | | | | | | | | |банківського управління |прийняттям ЗУ "Про | | | | | | | | |відповідно до Закону України |внесення змін до | | | | | | | | |"Про внесення змін до Закону |Закону України "Про| | | | | | | | |України "Про проведення |проведення | | | | | | | | |експерименту в житловому |експерименту в | | | | | | | | |будівництві на базі холдингової |житловому | | | | | | | | |компанії "Київміськбуд". |будівництві на | | | | | | | | | |базі холдингової | | | | | | | | | |компанії | | | | | | | | | |"Київміськбуд" | | | | | | | | | |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | | |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 3.2.11 | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010219|У період з 1 січня 2002 року до |ЗУ "Про державну |2660-III |12.07.2001|01.01.2002|01.01.2007| | | | |1 січня 2007 року для |підтримку |( 2660-14 ) | | | | | | | |підприємств літакобудівної |літакобудівної | | | | | | | | |промисловості, визначених ст. 2 |промисловості в | | | | | | | | |ЗУ "Про державну підтримку |Україні" | | | | | | | | |літакобудівної промисловості в |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |Україні", звільняються від |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |оподаткування операції з |вартість", п. 11.34| | | | | | | | |ввезення (пересилання) на митну | | | | | | | | | |територію України матеріалів, | | | | | | | | | |комплектуючих виробів і | | | | | | | | | |обладнання (далі - товарів), | | | | | | | | | |крім підакцизних, що | | | | | | | | | |використовуються для потреб | | | | | | | | | |розробки, виробництва авіаційної| | | | | | | | | |техніки та надання послуг, якщо | | | | | | | | | |такі товари не виробляються | | | | | | | | | |підприємствами на території | | | | | | | | | |України або ті, що виробляються,| | | | | | | | | |не відповідають міжнародним | | | | | | | | | |класифікаційним вимогам чи | | | | | | | | | |вимогам замовників продукції | | | | | | | | | |(послуг), визначених умовами | | | | | | | | | |контрактів. Перелік та обсяги | | | | | | | | | |цих товарів щороку | | | | | | | | | |затверджуються Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України відповідно до | | | | | | | | | |контрактів, укладених цими | | | | | | | | | |підприємствами. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ДОПОВ- |14010220|За нульовою ставкою |ЗУ "Про державну |2660-III |12.07.2001|01.01.2002|01.01.2007| | |НЕННЯ | |оподатковуються податком на |підтримку |( 2660-14 ) | | | | | | | |додану вартість операції з |літакобудівної | | | | | | | | |продажу продукції (послуг), яка |промисловості в | | | | | | | | |вироблена підприємствами |Україні" | | | | | | | | |літакобудівної промисловості, |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |визначеними ст. 2 ЗУ "Про |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |державну підтримку |вартість", п. 11.34| | | | | | | | |літакобудівної промисловості в | | | | | | | | | |Україні", за рахунок коштів | | | | | | | | | |Державного бюджету України. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010221|Не справляється податок на |ЗУ "Про спеціальну |356-XIV |24.12.98 | 14.01.99 |01.01.2059| | | | |додану вартість у разі ввезення |економічну зону |( 356-14 ) | | | | | | | |товарів та інших предметів (крім|та спеціальний | | | | | | | | |підакцизних товарів) з-за меж |режим інвестиційної| | | | | | | | |митної території України на |діяльності в | | | | | | | | |територію спеціальної |Донецькій області" | | | | | | | | |економічної зони "Донецьк" для |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |використання в межах цієї зони. |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |вартість", п. 11.12| | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |ЗУ "Про внесення |973-XIV |15.07.99 | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |змін до деяких |( 973-14 ) | | | | | | | |Української класифікації товарів|законів України | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|з питань | | | | | | | | |а також на операції з ввезення |оподаткування у | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|зв'язку із | | | | | | | | |України зазначених товарів. |створенням | | | | | | | | | |спеціальних | | | | | | | | | |економічних зон | | | | | | | | | |"Азов" і "Донецьк" | | | | | | | | | |та запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму| | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | | |пріоритетного | | | | | | | | | |розвитку в | | | | | | | | | |Донецькій області" | | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | | |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |14010222|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про спеціальний|2199-III |21.12.2000|25.01.2001| | | | | |податком на додану вартість на |режим інвестиційної|( 2199-14 ) | | | | | | | |період реалізації інвестиційних |діяльності на | | | | | | | | |проектів на територіях |територіях | | | | | | | | |пріоритетного розвитку "Порт |пріоритетного | | | | | | | | |Крим" в Автономній Республіці |розвитку та | | | | | | | | |Крим, але не більше ніж на п'ять|спеціальну | | | | | | | | |років, операції з ввезення |економічну зону | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|"Порт Крим" в | | | | | | | | |України - на території |Автономній | | | | | | | | |пріоритетного розвитку - |Республіці Крим" | | | | | | | | |суб'єктами підприємницької |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |діяльності для потреб власного |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виробництва, пов'язаного з |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |реалізацією цих інвестиційних |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |проектів, у порядку, |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |встановленому цим Законом, |України "Про | | | | | | | | |устаткування, обладнання та |податок на додану | | | | | | | | |комплектуючих до них. |вартість" | | | | | | | | |Перелік та обсяги ввезення на |Постанова КМ | 258 |27.02.02 |01.01.02 | | | | | |митну територію України |України "Про |( 258-2002-п ) | | | | | | | |зазначених сировини, матеріалів,|розрахунки за | | | | | | | | |устаткування (обладнання) та |поставлений з | | | | | | | | |комплектуючих до них є |Туркменістану | | | | | | | | |невід'ємною частиною |природний газ" | | | | | | | | |інвестиційного проекту. | | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на | | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних | | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації товарів| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,| | | | | | | | | |а також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію| | | | | | | | | |України зазначених товарів. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗУПИНЕ-|14010225|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про підтримку |1954-III |14.09.2000|01.01.2002|01.01.2003|Зупинено на | |НО ДІЮ | |операції з ввезення |олімпійського, |( 1954-14 ) | | | |2003 рік у | |НА 2003| |(пересилання) на митну територію|параолімпійського | | | | |зв'язку із | |РІК | |України відповідно до Закону |руху та спорту | | | | |зупиненням дії | | | |України "Про підтримку |вищих досягнень | | | | |п. 2 ст. 5 ЗУ | | | |олімпійського, параолімпійського|в Україні" | | | | |від 14.09.2000 | | | |руху та спорту вищих досягнень в|ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | |N 1954-III | | | |Україні" товарів (інвентарю, |на додану |( 168/97-ВР ) | | | |( 1954-14 ) | | | |обладнання, екіпіровки та |вартість", п. 5.8 | | | | |згідно із | | | |медико-біологічних засобів), які|ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002| | |Законом України| | | |не виробляються в Україні або |бюджет України |( 380-15 ) | | | |від 26.12.2002 | | | |виробляються, але не |на 2003 рік" | | | | |N 380-IV | | | |відповідають технічним | | | | | |( 380-15 ) | | | |характеристикам світового рівня | | | | | | | | | |та вимогам міжнародних | | | | | | | | | |спортивних організацій, а також | | | | | | | | | |роботи і послуги, що виконуються| | | | | | | | | |(надаються) для підготовки та | | | | | | | | | |участі членів збірних команд | | | | | | | | | |України в Олімпійських та | | | | | | | | | |Параолімпійських іграх. Ця норма| | | | | | | | | |діє протягом одного року до дня | | | | | | | | | |початку кожних наступних | | | | | | | | | |Олімпійських та Параолімпійських| | | | | | | | | |ігор. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗУПИНЕ-|14010226|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про підтримку |1954-III |14.09.2000|01.01.2002|01.01.2003|Зупинено на | |НО ДІЮ | |операції з надання послуг щодо |олімпійського, |( 1954-14 ) | | | |2003 рік у | |НА 2003| |будівництва, ремонту та |параолімпійського | | | | |зв'язку із | |РІК | |облаштування баз олімпійської та|руху та спорту | | | | |зупиненням дії | | | |параолімпійської підготовки, що |вищих досягнень | | | | |п. 2 ст. 5 ЗУ | | | |виконуються відповідно до Закону|в Україні" | | | | |від 14.09.2000 | | | |України "Про підтримку |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | |N 1954-III | | | |олімпійського, параолімпійського|додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | |( 1954-14 ) | | | |руху та спорту вищих досягнень в|п. 5.9 | | | | |згідно із | | | |Україні" |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002| | |Законом України| | | | |бюджет України |( 380-15 ) | | | |від 26.12.2002 | | | | |на 2003 рік" | | | | |N 380-IV | | | | | | | | | |( 380-15 ) | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗУПИНЕ-|14010227|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про підтримку |1954-III |14.09.2000|01.01.2002|01.01.2003|Зупинено на | |НО ДІЮ | |операції з надання послуг (в |олімпійського, |( 1954-14 ) | | | |2003 рік у | |НА 2003| |тому числі проживання, |параолімпійсько | | | | |зв'язку із | |РІК | |харчування), що надаються базами|го руху та спорту | | | | |зупиненням дії | | | |олімпійської та параолімпійської|вищих досягнень | | | | |п. 2 ст. 5 ЗУ | | | |підготовки відповідно до Закону |в Україні" | | | | |від 14.09.2000 | | | |України "Про підтримку |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | |N 1954-III | | | |олімпійського, параолімпійського|на додану |( 168/97-ВР ) | | | |( 1954-14 ) | | | |руху та спорту вищих досягнень в|вартість", п. 5.9 | | | | |згідно із | | | |Україні". |ЗУ "Про Державний | 380-IV |26.12.2002| | |Законом України| | | | |бюджет України |( 380-15 ) | | | |від 26.12.2002 | | | | |на 2003 рік" | | | | |N 380-IV | | | | | | | | | |( 380-15 ) | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010229|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про надання |6/97-ВР |17.01.97 | 05.02.97 | | | | | |сплаченого підприємствами, |пільг щодо |( 6/97-ВР ) | | | | | | | |перелік яких визначається |обкладання | | | | | | | | |відповідно до ст. 2 ЗУ "Про |податком на додану | | | | | | | | |надання пільг щодо обкладання |вартість продукції | | | | | | | | |податком на додану вартість |(робіт, послуг), що| | | | | | | | |продукції (робіт, послуг), що |виробляється за | | | | | | | | |виробляється за контрактом |контрактом | | | | | | | | |N 1346/38", постачальникам за |N 1346/38", | | | | | | | | |надані послуги, виконані роботи,|ст. 1, 2 | | | | | | | | |а також придбані |ЗУ "Про внесення |211/97-ВР |16.04.97 | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |змін до Закону |( 211/97-ВР ) | | | | | | | |придбані і введені в |України "Про | | | | | | | | |експлуатацію основні виробничі |надання пільг | | | | | | | | |фонди і взяті на облік |щодо обкладання | | | | | | | | |нематеріальні активи, підлягають|податком на додану | | | | | | | | |відшкодуванню з бюджету або |вартість продукції | | | | | | | | |зараховуються в рахунок |(робіт, послуг), що| | | | | | | | |наступних платежів. |виробляється за | | | | | | | | | |контрактом | | | | | | | | | |N 1346/38" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010230|Звільнити від оподаткування |ЗУ "Про надання |6/97-ВР |17.01.97 | 05.02.97 | | | | | |податком на додану вартість |пільг щодо |( 6/97-ВР ) | | | | | | | |обороти з реалізації кінцевої |обкладання | | | | | | | | |продукції, яка реалізується |податком на додану | | | | | | | | |постачальнику для виконання |вартість продукції | | | | | | | | |контракту N 1346/38. |(робіт, послуг), що| | | | | | | | | |виробляється за | | | | | | | | | |контрактом | | | | | | | | | |N 1346/38", | | | | | | | | | |ст. 1, 2 | | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення |211/97-ВР |16.04.97 | | | | | | | |змін до Закону |( 211/97-ВР ) | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |надання пільг | | | | | | | | | |щодо обкладання | | | | | | | | | |податком на додану | | | | | | | | | |вартість продукції | | | | | | | | | |(робіт, послуг), що| | | | | | | | | |виробляється за | | | | | | | | | |контрактом | | | | | | | | | |N 1346/38" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010231|Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: виплати грошових |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |виграшів, грошових призів і |пп. 3.2.4 п. 3.2 | | | | | | | | |грошових винагород; прийняття |ЗУ "Про внесення |977-XIV |15.07.99 | | | | | | |ставок, у тому числі шляхом |змін до деяких |( 977-14 ) | | | | | | | |обміну коштів на жетони чи інші |законів України з | | | | | | | | |замінники гривні, призначені для|метою стимулювання | | | | | | | | |використання в гральних |інвестиційної | | | | | | | | |автоматах та іншому гральному |діяльності" | | | | | | | | |устаткуванні. |ЗУ "Про внесення |1969-III |21.09.2000| | | | | | | |змін до деяких |( 1969-14 ) | | | | | | | | |законодавчих | | | | | | | | | |актів України з | | | | | | | | | |метою запровадження| | | | | | | | | |державного контролю| | | | | | | | | |за здійсненням | | | | | | | | | |лотерейної | | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010232|Не є об'єктом оподаткування |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | 01.10.97 | | | | | |операції з: продажу негашених |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |поштових марок України, |пп. 3.2.4 п. 3.2 | | | | | | | | |конвертів або листівок з |ЗУ "Про внесення |977-XIV |15.07.99 | | | | | | |негашеними поштовими марками |змін до деяких |( 977-14 ) | | | | | | | |України, крім колекційних марок,|законів України з | | | | | | | | |конвертів чи листівок для |метою стимулювання | | | | | | | | |філателістичних потреб, базою |інвестиційної | | | | | | | | |оподаткування яких є продажна |діяльності" | | | | | | | | |вартість. |ЗУ "Про внесення |1969-III |21.09.2000| | | | | | | |змін до деяких |( 1969-14 ) | | | | | | | | |законодавчих актів | | | | | | | | | |України з метою | | | | | | | | | |запровадження | | | | | | | | | |державного контролю| | | | | | | | | |за здійсненням | | | | | | | | | |лотерейної | | | | | | | | | |діяльності" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010233|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про |535/97-ВР |19.09.97 | 21.10.97 | діє до |З 26.12.2000 | | | |сплачені постачальникам за |стимулювання |( 535/97-ВР ) | | |01.01.2008|змінено Законом| | | |матеріально-технічні ресурси, |виробництва | | | | |України від | | | |які підлягають відшкодуванню із |автомобілів в | | | | |15.11.2001 | | | |бюджету при: при здійсненні |Україні" | | | | |N 2779 | | | |операцій з продажу автомобілів, |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | |( 2779-14 ) | | | |автобусів і комплектуючих |на додану |( 168/97-ВР ) | | | |"Про внесення | | | |виробів до них власного |вартість", п. 11.19| | | | |змін до деяких | | | |виробництва резидентів, які |редакція Закону |2779-III |15.11.2001| | |законодавчих | | | |здійснюють діяльність відповідно|України |( 2779-14 ) | | | |актів України | | | |до Закону України "Про | | | | | |щодо державної | | | |стимулювання виробництва | | | | | |підтримки | | | |автомобілів в Україні", які | | | | | |автомобілебу- | | | |оподатковуються податком на | | | | | |дівної | | | |додану вартість за нульовою | | | | | |промисловості | | | |ставкою. Ці виробники-резиденти | | | | | |України" | | | |зобов'язані мати затверджену | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | |інвестиційну програму. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010234|У разі коли за договорами, |ЗУ "Про внесення |550/97-ВР |26.09.97 | 02.10.97 | | | | | |укладеними до набрання чинності |змін до Закону |( 550/97-ВР ) | | | | | | | |цим Законом, які передбачали |України "Про | | | | | | | | |здійснення операцій, звільнених |податок на додану | | | | | | | | |від оподаткування згідно з пп. |вартість", п. 11.1 | | | | | | | | |"д" п. 1 ст. 5 Декрету Кабінету | | | | | | | | | |Міністрів України "Про податок | | | | | | | | | |на добавлену вартість" | | | | | | | | | |( 14-92 ), було здійснено | | | | | | | | | |витрати або проведено розрахунки| | | | | | | | | |до моменту прийняття цього | | | | | | | | | |Закону, платники податку, що є | | | | | | | | | |сторонами таких договорів, | | | | | | | | | |оподатковують такі операції за | | | | | | | | | |таким договором згідно з | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | |зазначеним Декретом. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010235|У разі коли за договорами, |ЗУ "Про внесення |550/97-ВР |26.09.97 | 02.10.97 | | | | | |укладеними до набрання чинності |змін до Закону |( 550/97-ВР ) | | | | | | | |цим Законом, які передбачали |України "Про | | | | | | | | |здійснення операцій, звільнених |податок на додану | | | | | | | | |від оподаткування згідно з пп. |вартість", п. 11.1 | | | | | | | | |"д" п. 1 ст. 5 Декрету Кабінету | | | | | | | | | |Міністрів України "Про податок | | | | | | | | | |на добавлену вартість" | | | | | | | | | |( 14-92 ), було здійснено | | | | | | | | | |витрати або проведено розрахунки| | | | | | | | | |до моменту прийняття цього | | | | | | | | | |Закону, платники податку, що є | | | | | | | | | |сторонами таких договорів, | | | | | | | | | |оподатковують такі операції за | | | | | | | | | |таким договором згідно з | | | | | | | | | |правилами, встановленими | | | | | | | | | |зазначеним Декретом. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010236|На період функціонування |ЗУ "Про внесення |403-XIV |15.01.99 | 17.02.99 |01.01.2020| | | | |спеціальної економічної зони |змін до деяких |( 403-14 ) | | | | | | | |"Яворів" за нульовою ставкою |законів України | | | | | | | | |справляється податок на додану |з питань | | | | | | | | |вартість у разі вивезення |оподаткування у | | | | | | | | |товарів та інших предметів (крім|зв'язку із | | | | | | | | |підакцизних товарів) з митної |створенням | | | | | | | | |території України на територію |спеціальної | | | | | | | | |автопорту "Краковець". |економічної | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |зони "Яворів" | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |Української класифікації товарів|п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |а також на операції з ввезення |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|України "Про | | | | | | | | |України зазначених товарів. |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010237|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про внесення |403-XIV |15.01.99 | 17.02.99 |01.01.2020| | | | |сплачені постачальникам за |змін до деяких |( 403-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |законів України | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню із |з питань | | | | | | | | |бюджету при: застосуванні |оподаткування у | | | | | | | | |нульової ставки в оподаткуванні |зв'язку із | | | | | | | | |ПДВ у разі вивезення товарів та |створенням | | | | | | | | |інших предметів (крім |спеціальної | | | | | | | | |підакцизних товарів) з митної |економічної | | | | | | | | |території України на територію |зони "Яворів" | | | | | | | | |автопорту "Краковець". |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |Цей режим не поширюється на |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |вартість", | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |Української класифікації товарів|ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |а також на операції з ввезення |України "Про | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|податок на додану | | | | | | | | |України зазначених товарів. |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010238|На період функціонування |ЗУ "Про внесення |403-XIV |15.01.99 | 17.02.99 |01.01.2020| | | | |спеціальної економічної зони |змін до деяких |( 403-14 ) | | | | | | | |"Яворів" не оподатковуються |законів України | | | | | | | | |податком на додану вартість |з питань | | | | | | | | |операції з надання послуг щодо |оподаткування у | | | | | | | | |зберігання товарів та інших |зв'язку із | | | | | | | | |предметів, їх дороблення, |створенням | | | | | | | | |сортування, пакетування, |спеціальної | | | | | | | | |здійснюваних на території |економічної | | | | | | | | |автопорту "Краковець". |зони "Яворів" | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |операції з продажу підакцизних |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |вартість", | | | | | | | | |Української класифікації товарів|п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |а також на операції з ввезення |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|України "Про | | | | | | | | |України зазначених товарів. |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010239|Звільняються від оподаткування |ЗУ "Про внесення |403-XIV |15.01.99 | 17.02.99 |01.01.2020| | | | |податком на додану вартість |змін до деяких |( 403-14 ) | | | | | | | |операції з ввезення |законів України | | | | | | | | |(пересилання) устаткування, |з питань | | | | | | | | |обладнання та комплектуючих |оподаткування у | | | | | | | | |деталей до них (крім підакцизних|зв'язку із | | | | | | | | |товарів), які ввозяться |створенням | | | | | | | | |(пересилаються) на територію СЕЗ|спеціальної | | | | | | | | |"Яворів" суб'єктами СЕЗ "Яворів"|економічної | | | | | | | | |для потреб власного виробництва,|зони "Яворів" | | | | | | | | |пов'язаного з реалізацією |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |інвестиційних проектів, |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |затверджених Яворівською |вартість", | | | | | | | | |районною державною |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |адміністрацією. |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |Цей режим не поширюється на |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |України "Про | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |податок на додану | | | | | | | | |Української класифікації товарів|вартість" | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,| | | | | | | | | |а також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію| | | | | | | | | |України зазначених товарів. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010240|За нульовою ставкою справляється|Указ Президента |1339/98 |09.12.98 | 09.01.99 |01.01.2029| | | | |податок на додану вартість |України "Про |( 1339/98 ) | | | | | | | |відповідно до Закону України |спеціальну | | | | | | | | |"Про спеціальну економічну зону |економічну зону | | | | | | | | |"Закарпаття" у разі вивезення |"Закарпаття" | | | | | | | | |товарів та інших предметів з |ЗУ "Про спеціальну |2322-III |22.03.2001| | | | | | |митної території України на |економічну зону |( 2322-14 ) | | | | | | | |територію спеціальної |"Закарпаття" | | | | | | | | |економічної зони "Закарпаття. |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |Цей режим не поширюється на |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |України "Про | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |податок на додану | | | | | | | | |Української класифікації товарів|вартість" | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,| | | | | | | | | |а також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію| | | | | | | | | |України зазначених товарів. | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010241|Суми податку на додану вартість,|Указ Президента |1339/98 |09.12.98 | 09.01.99 |01.01.2029| | | | |сплачені постачальникам за |України "Про |( 1339/98 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |спеціальну | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню із |економічну зону | | | | | | | | |бюджету при: застосуванні |"Закарпаття" | | | | | | | | |нульової ставки в оподаткуванні |ЗУ "Про спеціальну |2322-III |22.03.2001| | | | | | |ПДВ у разі вивезення товарів та |економічну зону |( 2322-14 ) | | | | | | | |інших предметів (крім |"Закарпаття" | | | | | | | | |підакцизних товарів) з митної |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |території України на територію |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | |СЕЗ "Закарпаття". |України "Про | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |податок на додану | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |вартість" | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп | | | | | | | | | |Української класифікації товарів| | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,| | | | | | | | | |а також на операції з ввезення | | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію| | | | | | | | | |України зазначених товарів. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010242|На період виконання робіт щодо |ЗУ "Про загальні |309-XIV |11.12.98 | 13.01.99 | | | | | |підготовки до зняття і зняття |засади подальшої |( 309-14 ) | | | | | | | |енергоблоків Чорнобильської АЕС |експлуатації і | | | | | | | | |з експлуатації та перетворення |зняття з | | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на екологічно |експлуатації | | | | | | | | |безпечну систему звільняються |Чорнобильської | | | | | | | | |від оподаткування операції, які |АЕС та перетворення| | | | | | | | |виконуються за кошти міжнародної|зруйнованого | | | | | | | | |технічної допомоги, що надається|четвертого | | | | | | | | |на безоплатній та безповоротній |енергоблоку цієї | | | | | | | | |основі для подальшої |АЕС на екологічно | | | | | | | | |експлуатації, підготовки до |безпечну систему" | | | | | | | | |зняття і зняття енергоблоків |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |Чорнобильської АЕС з |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |експлуатації, перетворення |вартість", п. 11.23| | | | | | | | |об'єкта "Укриття" на екологічно |ЗУ "Про внесення |722-XIV |03.06.99 | | | | | | |безпечну систему та забезпечення|змін до деяких |( 722-14 ) | | | | | | | |соціального захисту персоналу |законодавчих актів | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з закупівлі |України з питань | | | | | | | | |на митній території України |оподаткування у | | | | | | | | |товарів (сировини, матеріалів, |зв'язку із | | | | | | | | |устаткування та обладнання |створенням | | | | | | | | |(сировини, матеріалів, |спеціальної | | | | | | | | |устаткування та обладнання). |економічної зони | | | | | | | | | |"Славутич" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010243|За нульовою ставкою справляється|ЗУ "Про спеціальну |356-XIV |24.12.98 | 14.01.99 |01.01.2059| | | | |податок на додану вартість у |економічну зону |( 356-14 ) | | | | | | | |разі вивезення товарів та інших |та спеціальний | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |режим інвестиційної| | | | | | | | |товарів) з митної території |діяльності в | | | | | | | | |України на територію спеціальної|Донецькій області" | | | | | | | | |економічної зони "Азов". |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |Цей режим не поширюється на |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |ЗУ "Про внесення |973-XIV |15.07.99 | | | | | | |Української класифікації товарів|змін до деяких |( 973-14 ) | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|законів України | | | | | | | | |а також на операції з ввезення |з питань | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|оподаткування у | | | | | | | | |України зазначених товарів. |зв'язку із | | | | | | | | | |створенням | | | | | | | | | |спеціальних | | | | | | | | | |економічних зон | | | | | | | | | |"Азов" і "Донецьк" | | | | | | | | | |та запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму| | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | | |пріоритетного | | | | | | | | | |розвитку в | | | | | | | | | |Донецькій області" | | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | | |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010244|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про спеціальну |356-XIV |24.12.98 | 14.01.99 |01.01.2059| | | | |сплачені постачальникам за |економічну зону |( 356-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |та спеціальний | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню із |режим інвестиційної| | | | | | | | |бюджету при: застосуванні |діяльності в | | | | | | | | |нульової ставки в оподаткуванні |Донецькій області" | | | | | | | | |ПДВ у разі вивезення товарів та |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |інших предметів (крім |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |підакцизних товарів) з митної |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |території України на СЕЗ "Азов".|ЗУ "Про внесення |973-XIV |15.07.99 | | | | | | |Цей режим не поширюється на |змін до деяких |( 973-14 ) | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |законів України | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |з питань | | | | | | | | |Української класифікації товарів|оподаткування у | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|зв'язку із | | | | | | | | |а також на операції з ввезення |створенням | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|спеціальних | | | | | | | | |України зазначених товарів. |економічних зон | | | | | | | | | |"Азов" і "Донецьк" | | | | | | | | | |та запровадженням | | | | | | | | | |спеціального режиму| | | | | | | | | |інвестиційної | | | | | | | | | |діяльності на | | | | | | | | | |територіях | | | | | | | | | |пріоритетного | | | | | | | | | |розвитку в | | | | | | | | | |Донецькій області" | | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | | |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010245|Не підлягають обкладенню |ЗУ "Про внесення |1606-III |23.03.2000|17.05.2000| | | | | |податком на додану вартість |змін до деяких |( 1606-14 ) | | | | | | | |операції з надання послуг щодо |законодавчих | | | | | | | | |зберігання товарів та інших |актів України з | | | | | | | | |предметів, їх перевантаження, |питань | | | | | | | | |дороблення, сортування, |оподаткування у | | | | | | | | |пакетування, здійснюваних на |зв'язку із | | | | | | | | |території СЕЗ "Рені". |створенням | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |спеціальної | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |економічної зони | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |"Рені" | | | | | | | | |Української класифікації товарів|ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |а також на операції з ввезення |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | |України зазначених товарів. |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010246|Не підлягають обкладенню |ЗУ "Про внесення |1608-III |23.03.2000|17.05.2000| | | | | |податком на додану вартість |змін до деяких |( 1608-14 ) | | | | | | | |операції з надання послуг щодо |законодавчих актів | | | | | | | | |зберігання товарів та інших |України з питань | | | | | | | | |предметів, їх перевантаження, |оподаткування у | | | | | | | | |дороблення, сортування, |зв'язку із | | | | | | | | |пакетування, здійснюваних на |створенням | | | | | | | | |території СЕЗ "Порто-франко". |спеціальної | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |(вільної) | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |економічної зони | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |"Порто-франко" | | | | | | | | |Української класифікації товарів|на території | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|Одеського | | | | | | | | |а також на операції з ввезення |морського | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|торговельного | | | | | | | | |України зазначених товарів. |порту" | | | | | | | | | |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | | |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |11.12, 11.36 | | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | | |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010247|За нульовою ставкою справляється|ЗУ "Про внесення |1608-III |23.03.2000|17.05.2000| | | | | |податок на додану вартість у |змін до деяких |( 1608-14 ) | | | | | | | |разі вивезення товарів та інших |законодавчих актів | | | | | | | | |предметів (крім підакцизних |України з питань | | | | | | | | |товарів) з митної території |оподаткування у | | | | | | | | |України на територію СЕЗ |зв'язку із | | | | | | | | |"Порто-франко". |створенням | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |спеціальної | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |(вільної) | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |економічної зони | | | | | | | | |Української класифікації товарів|"Порто-франко" | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|на території | | | | | | | | |а також на операції з ввезення |Одеського | | | | | | | | |(пересилання) на митну територію|морського | | | | | | | | |України зазначених товарів. |торговельного | | | | | | | | | |порту" | | | | | | | | | |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | | |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | | |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | | |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010248|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про внесення |1608-III |23.03.2000|17.05.2000| | | | | |сплаченого постачальникам за |змін до деяких |( 1608-14 ) | | | | | | | |матеріально-технічні ресурси, |законодавчих | | | | | | | | |які підлягають відшкодуванню із |актів України з | | | | | | | | |бюджету у разі вивезення товарів|питань | | | | | | | | |та інших предметів (крім |оподаткування у | | | | | | | | |підакцизних товарів) з митної |зв'язку із | | | | | | | | |території України на територію |створенням | | | | | | | | |СЕЗ "Порто-франко" із |спеціальної | | | | | | | | |застосуванням нульової ставки в |(вільної) | | | | | | | | |оподаткуванні податком на додану|економічної зони | | | | | | | | |вартість. |"Порто-франко" | | | | | | | | |Цей режим не поширюється на |на території | | | | | | | | |операції з продажу підакцизних |Одеського | | | | | | | | |товарів та товарів 1 - 24 груп |морського | | | | | | | | |Української класифікації товарів|торговельного | | | | | | | | |зовнішньоекономічної діяльності,|порту" | | | | | | | | |а також на операції з ввезення |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |(пересилання) на митну територію|додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |України зазначених товарів. |п. 11.12, 11.36 | | | | | | | | | |ЗУ "Про внесення | 346-IV |24.12.2002| | | | | | | |змін до Закону |( 346-15 ) | | | | | | | | |України "Про | | | | | | | | | |податок на додану | | | | | | | | | |вартість" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010249|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про спеціальний|991-XIV |16.07.99 |27.06.2000| | | | | |нараховані в порядку, |режим інвестиційної|( 991-14 ) | | | | | | | |встановленому Законом України |та інноваційної | | | | | | | | |"Про податок на додану |діяльності | | | | | | | | |вартість", по операціях з |технологічних | | | | | | | | |продажу товарів (виконання |парків" | | | | | | | | |робіт, надання послуг), |ЗУ "Про податок |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |пов'язаних з виконанням |на додану |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних |вартість", п. 11.12| | | | | | | | |проектів за пріоритетними |ЗУ "Про внесення |1749-III |01.06.2000| | | | | | |напрямами діяльності |змін до деяких |( 1749-14 ) | | | | | | | |технологічним парком |законів України | | | | | | | | |"Напівпровідникові технології і |з питань | | | | | | | | |матеріали, оптоелектроніка та |оподаткування" | | | | | | | | |сенсорна техніка", його |ЗУ "Про внесення |2744-III |04.10.2001| | | | | | |учасники, дочірні та спільні |змін до деяких |( 2744-14 ) | | | | | | | |підприємства не перераховують до|законів України | | | | | | | | |бюджету, а зараховують на |з питань | | | | | | | | |спеціальні рахунки та |оподаткування" | | | | | | | | |використовують зазначені суми |ЗУ "Про внесення |3118-III |07.03.02 | | | | | | |виключно на наукову та |змін до Закону |( 3118-14 ) | | | | | | | |науково-технічну діяльність, |України "Про | | | | | | | | |розвиток власних |спеціальний режим | | | | | | | | |науково-технологічних і |інвестиційної та | | | | | | | | |дослідно-експериментальних баз. |інноваційної | | | | | | | | |Порядок зарахування сум |діяльності | | | | | | | | |податків на спеціальний рахунок |технологічних | | | | | | | | |та їх використання |парків | | | | | | | | |встановлюється Кабінетом |"Напівпроводникові | | | | | | | | |Міністрів України. |технології і | | | | | | | | | |матеріали, | | | | | | | | | |оптоелектроніка та | | | | | | | | | |сенсорна техніка", | | | | | | | | | |"Інститут | | | | | | | | | |електрозварювання | | | | | | | | | |імені Є.О.Патона", | | | | | | | | | |"Інститут | | | | | | | | | |монокристалів", | | | | | | | | | |"Вуглемаш" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010273|Звільняються від сплати податку |ЗУ "Про спеціальний|991-XIV |16.07.99 |05.04.02 | | | | | |на додану вартість сировина, |режим інвестиційної|( 991-14 ) | | | | | | | |нові матеріали, устаткування, |та інноваційної | | | | | | | | |обладнання, комплектуючі та |діяльності | | | | | | | | |інші товари (крім підакцизних |технологічних | | | | | | | | |товарів, за винятком товарів |парків" | | | | | | | | |згідно з кодами ТН ЗЕД 8521 10 |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |310, 8521 10 390, 8528 10), які |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |не виробляються в Україні або |п. 11.12 | | | | | | | | |виробляються, але не |ЗУ "Про внесення |3118-III |07.03.02 | | | | | | |відповідають технічним |змін до Закону |( 3118-14 ) | | | | | | | |характеристикам та міжнародним |України "Про | | | | | | | | |стандартам, при ввезенні в |спеціальний режим | | | | | | | | |Україну для використання |інвестиційної та | | | | | | | | |технологічним парком |інноваційної | | | | | | | | |"Укрінфотех" його учасниками, |діяльності | | | | | | | | |дочірніми та спільними |технологічних | | | | | | | | |підприємствами при виконанні у |парків | | | | | | | | |встановленому Законом України |"Напівпровідникові | | | | | | | | |"Про спеціальний режим |технології і | | | | | | | | |інвестиційної та інноваційної |матеріали, | | | | | | | | |діяльності технологічних парків"|оптоелектроніка та | | | | | | | | |порядку інвестиційних та |сенсорна техніка", | | | | | | | | |інноваційних проектів. |"Інститут | | | | | | | | |Номенклатура та обсяги |електрозварювання | | | | | | | | |ввезення сировини, матеріалів, |імені Є.О.Патона", | | | | | | | | |устаткування, обладнання, |"Інститут | | | | | | | | |комплектуючих та інших предметів|монокристалів", | | | | | | | | |визначаються при реєстрації |"Вуглемаш" | | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних | | | | | | | | | |проектів. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010274|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про |991-XIV |16.07.99 |27.06.00 | | | | | |нараховані в порядку, |спеціальний режим |( 991-14 ) | | | | | | | |встановленому Законом України |інвестиційної та | | | | | | | | |"Про податок на додану |інноваційної | | | | | | | | |вартість", по операціях з |діяльності | | | | | | | | |продажу товарів (виконання |технологічних | | | | | | | | |робіт, надання послуг), |парків" | | | | | | | | |пов'язаних з виконанням |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |інвестиційних та інноваційних |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |проектів за пріоритетними |п. 11.12 | | | | | | | | |напрямами технологічного |ЗУ "Про внесення |1749-III |01.06.00 | | | | | | |парку, "Інститут |змін до деяких |( 1749-14 ) | | | | | | | |електрозварювання імені |законів України з | | | | | | | | |Є.О.Патона" технологічний парк, |питань | | | | | | | | |його учасники, дочірні та |оподаткування" | | | | | | | | |спільні підприємства не | | | | | | | | | |перераховують до бюджету, а | | | | | | | | | |зараховують на спеціальні | | | | | | | | | |рахунки та використовують | | | | | | | | | |зазначені суми виключно на | | | | | | | | | |наукову та науково-технічну | | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних баз. | | | | | | | | | |Порядок зарахування сум податків| | | | | | | | | |на спеціальний рахунок та їх | | | | | | | | | |використання встановлюється | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010275|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про |991-XIV |16.07.99 |27.06.00 | | | | | |нараховані в порядку, |спеціальний режим |( 991-14 ) | | | | | | | |встановленому Законом України |інвестиційної та | | | | | | | | |"Про податок на додану |інноваційної | | | | | | | | |вартість", по операціях з |діяльності | | | | | | | | |продажу товарів (виконання |технологічних | | | | | | | | |робіт, надання послуг), |парків" | | | | | | | | |пов'язаних з виконанням |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |інвестиційних та інноваційних |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |проектів за пріоритетними |п. 11.12 | | | | | | | | |напрямами діяльності |ЗУ "Про внесення |1749-III |01.06.00 | | | | | | |технологічного парку, "Інститут |змін до деяких |( 1749-14 ) | | | | | | | |монокристалів" технологічний |законів України з | | | | | | | | |парк, його учасники, дочірні та |питань | | | | | | | | |спільні підприємства не |оподаткування" | | | | | | | | |перераховують до бюджету, а | | | | | | | | | |зараховують на спеціальні | | | | | | | | | |рахунки та використовують | | | | | | | | | |зазначені суми виключно на | | | | | | | | | |наукову та науково-технічну | | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних баз. | | | | | | | | | |Порядок зарахування сум податків| | | | | | | | | |на спеціальний рахунок та їх | | | | | | | | | |використання встановлюється | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010276|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про |991-XIV |16.07.99 |26.10.01 | | | | | |нараховані в порядку, |спеціальний режим |( 991-14 ) | | | | | | | |встановленому Законом України |інвестиційної та | | | | | | | | |"Про податок на додану |інноваційної | | | | | | | | |вартість", по операціях з |діяльності | | | | | | | | |продажу товарів (виконання |технологічних | | | | | | | | |робіт, надання послуг), |парків" | | | | | | | | |пов'язаних з виконанням |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |інвестиційних та інноваційних |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |проектів за пріоритетними |п. 11.12 | | | | | | | | |напрямами діяльності |ЗУ "Про внесення |2744-III |04.10.01 | | | | | | |технологічного парку, "Вуглемаш"|змін до деяких |( 2744-14 ) | | | | | | | |технологічний парк, його |законів України з | | | | | | | | |учасники, дочірні та спільні |питань | | | | | | | | |підприємства не перераховують до|оподаткування" | | | | | | | | |бюджету, а зараховують на | | | | | | | | | |спеціальні рахунки та | | | | | | | | | |використовують зазначені суми | | | | | | | | | |виключно на наукову та | | | | | | | | | |науково-технічну діяльність, | | | | | | | | | |розвиток власних | | | | | | | | | |науково-технологічних і | | | | | | | | | |дослідно-експериментальних баз. | | | | | | | | | |Порядок зарахування сум податків| | | | | | | | | |на спеціальний рахунок та їх | | | | | | | | | |використання встановлюється | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010277|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про спеціальний|991-XIV |16.07.99 |05.04.02 | | | | | |нараховані в порядку, |режим інвестиційної|( 991-14 ) | | | | | | | |встановленому Законом України |та інноваційної | | | | | | | | |"Про податок на додану |діяльності | | | | | | | | |вартість", по операціях з |технологічних | | | | | | | | |продажу товарів (виконання |парків" | | | | | | | | |робіт, надання послуг), |ЗУ "Про податок на |168/97-ВР |03.04.97 | | | | | | |пов'язаних з виконанням |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних |п. 11.12 | | | | | | | | |проектів за пріоритетними |ЗУ "Про внесення |3118-III |07.03.02 | | | | | | |напрямами діяльності |змін до Закону |( 3118-14 ) | | | | | | | |технологічного парку, "Інститут |України "Про | | | | | | | | |технічної теплофізики" |спеціальний режим | | | | | | | | |технологічний парк, його |інвестиційної та | | | | | | | | |учасники, дочірні та спільні |інноваційної | | | | | | | | |підприємства не перераховують до|діяльності | | | | | | | | |бюджету, а зараховують на |технологічних | | | | | | | | |спеціальні рахунки та |парків | | | | | | | | |використовують зазначені суми |"Напівпровідникові | | | | | | | | |виключно на наукову та |технології і | | | | | | | | |науково-технічну діяльність, |матеріали, | | | | | | | | |розвиток власних |оптоелектроніка та | | | | | | | | |науково-технологічних і |сенсорна техніка", | | | | | | | | |дослідно-експериментальних баз. |"Інститут | | | | | | | | |Порядок зарахування сум податків|електрозварювання | | | | | | | | |на спеціальний рахунок та їх |імені Є.О.Патона", | | | | | | | | |використання встановлюється |"Інститут | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. |монокристалів", | | | | | | | | | |"Вуглемаш" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010278|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про спеціальний|991-XIV |16.07.99 |05.04.02 | | | | | |нараховані в порядку, |режим інвестиційної|( 991-14 ) | | | | | | | |встановленому Законом України |та інноваційної | | | | | | | | |"Про податок на додану |діяльності | | | | | | | | |вартість", по операціях з |технологічних | | | | | | | | |продажу товарів (виконання |парків" | | | | | | | | |робіт, надання послуг), |ЗУ "Про податок на |168-97-ВР |03.04.97 | | | | | | |пов'язаних з виконанням |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних |п. 11.12 | | | | | | | | |проектів за пріоритетними |ЗУ "Про внесення |3118-III |07.03.02 | | | | | | |напрямами діяльності |змін до Закону |( 3118-14 ) | | | | | | | |технологічного парку, "Київська |України "Про | | | | | | | | |політехніка" технологічний парк,|спеціальний режим | | | | | | | | |його учасники, дочірні та |інвестиційної та | | | | | | | | |спільні підприємства не |інноваційної | | | | | | | | |перераховують до бюджету, а |діяльності | | | | | | | | |зараховують на спеціальні |технологічних | | | | | | | | |рахунки та використовують |парків | | | | | | | | |зазначені суми виключно на |"Напівпровідникові | | | | | | | | |наукову та науково-технічну |технології і | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних |матеріали, | | | | | | | | |науково-технологічних і |оптоелектроніка та | | | | | | | | |дослідно-експериментальних баз. |сенсорна техніка", | | | | | | | | |Порядок зарахування сум податків|"Інститут | | | | | | | | |на спеціальний рахунок та їх |електрозварювання | | | | | | | | |використання встановлюється |імені Є.О.Патона", | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. |"Інститут | | | | | | | | | |монокристалів", | | | | | | | | | |"Вуглемаш" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010279|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про спеціальний|991-XIV |16.07.99 |05.04.02 | | | | | |нараховані в порядку, |режим інвестиційної|( 991-14 ) | | | | | | | |встановленому Законом України |та інноваційної | | | | | | | | |"Про податок на додану |діяльності | | | | | | | | |вартість", по операціях з |технологічних | | | | | | | | |продажу товарів (виконання |парків" | | | | | | | | |робіт, надання послуг), |ЗУ "Про податок на |168-97-ВР |03.04.97 | | | | | | |пов'язаних з виконанням |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних |п. 11.12 | | | | | | | | |проектів за пріоритетними |ЗУ "Про внесення |3118-III |07.03.02 | | | | | | |напрямами діяльності |змін до Закону |( 3118-14 ) | | | | | | | |технологічного парку, |України "Про | | | | | | | | |"Інтелектуальні інформаційні |спеціальний режим | | | | | | | | |технології" технологічний парк, |інвестиційної та | | | | | | | | |його учасники, дочірні та |інноваційної | | | | | | | | |спільні підприємства не |діяльності | | | | | | | | |перераховують до бюджету, а |технологічних | | | | | | | | |зараховують на спеціальні |парків | | | | | | | | |рахунки та використовують |"Напівпровідникові | | | | | | | | |зазначені суми виключно на |технології і | | | | | | | | |наукову та науково-технічну |матеріали, | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних |оптоелектроніка та | | | | | | | | |науково-технологічних і |сенсорна техніка", | | | | | | | | |дослідно-експериментальних баз. |"Інститут | | | | | | | | |Порядок зарахування сум податків|електрозварювання | | | | | | | | |на спеціальний рахунок та їх |імені Є.О.Патона", | | | | | | | | |використання встановлюється |"Інститут | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. |монокристалів", | | | | | | | | | |"Вуглемаш" | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |НОВА |14010280|Суми податку на додану вартість,|ЗУ "Про спеціальний|991-XIV |16.07.99 |05.04.02 | | | | | |нараховані в порядку, |режим інвестиційної|( 991-14 ) | | | | | | | |встановленому Законом України |та інноваційної | | | | | | | | |"Про податок на додану |діяльності | | | | | | | | |вартість", по операціях з |технологічних | | | | | | | | |продажу товарів (виконання |парків" | | | | | | | | |робіт, надання послуг), |ЗУ "Про податок на |168-97-ВР |03.04.97 | | | | | | |пов'язаних з виконанням |додану вартість", |( 168/97-ВР ) | | | | | | | |інвестиційних та інноваційних |п. 11.12 | | | | | | | | |проектів за пріоритетними |ЗУ "Про внесення |3118-III |07.03.02 | | | | | | |напрямами діяльності |змін до Закону |( 3118-14 ) | | | | | | | |технологічного парку, |України "Про | | | | | | | | |"Укрінфотех" технологічний парк,|спеціальний режим | | | | | | | | |його учасники, дочірні та |інвестиційної та | | | | | | | | |спільні підприємства не |інноваційної | | | | | | | | |перераховують до бюджету, а |діяльності | | | | | | | | |зараховують на спеціальні |технологічних | | | | | | | | |рахунки та використовують |парків | | | | | | | | |зазначені суми виключно на |"Напівпровідникові | | | | | | | | |наукову та науково-технічну |технології і | | | | | | | | |діяльність, розвиток власних |матеріали, | | | | | | | | |науково-технологічних і |оптоелектроніка та | | | | | | | | |дослідно-експериментальних баз. |сенсорна техніка", | | | | | | | | |Порядок зарахування сум податків|"Інститут | | | | | | | | |на спеціальний рахунок та їх |електрозварювання | | | | | | | | |використання встановлюється |імені Є.О.Патона", | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України. |"Інститут | | | | | | | | | |монокристалів", | | | | | | | | | |"Вуглемаш" | | | | | | |-------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Держав-|22090000| ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ | |не мито| | | |-------+--------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |ЗМІНИ |22090003|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |7-93 ( 7-93 ) |21.01.93 |21.01.93 | | | | | |звільняються: |"Про державне | | | | | | | | |органи місцевого та |мито", ст. 4, п. 11| | | | | | | | |регіонального самоврядування - | | | | | | | | | |за позовами до суду або | | | | | | | | | |господарського суду про визнання| | | | | | | | | |недійсними актів інших органів | | | | | | | | | |місцевого та регіонального | | | | | | | | | |самоврядування, місцевих | | | | | | | | | |державних адміністрацій, | | | | | | | | | |підприємств, об'єднань, | | | | | | | | | |організацій і установ, які | | | | | | | | | |ущемляють їх повноваження; | | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | | |регіонального самоврядування - | | | | | | | | | |за позовами до суду або | | | | | | | | | |господарського суду про | | | | | | | | | |стягнення з підприємства, | | | | | | | | | |об'єднання, організації, | | | | | | | | | |установи і громадян збитків, | | | | | | | | | |завданих інтересам населення, | | | | | | | | | |місцевому господарству, | | | | | | | | | |навколишньому середовищу їхніми | | | | | | | | | |рішеннями, діями або | | | | | | | | | |бездіяльністю, а також у | | | | | | | | | |результаті невиконання рішень | | | | | | | | | |органів місцевого та | | | | | | | | | |регіонального самоврядування; | | | | | | | | | |органи місцевого та | | | | | | | | | |регіонального самоврядування - | | | | | | | | | |за позовами до суду або | | | | | | | | | |господарського суду про | | | | | | | | | |припинення права власності на | | | | | | | | | |земельну ділянку. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |22090004|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |7-93 ( 7-93 ) |21.01.93 |21.01.93 | | | | | |звільняються: |"Про державне | | | | | | | | |місцеві державні адміністрації -|мито", ст. 4, п. 12| | | | | | | | |за позовами до господарського | | | | | | | | | |суду про визнання недійсними | | | | | | | | | |актів органів місцевого та | | | | | | | | | |регіонального самоврядування, що| | | | | | | | | |суперечать чинному | | | | | | | | | |законодавству. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |22090005|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |7-93 ( 7-93 ) |21.01.93 |21.01.93 | | | | | |звільняються: |"Про державне | | | | | | | | |фінансові органи та державні |мито", ст. 4, п. 15| | | | | | | | |податкові інспекції - за видачу |(п. 15 ст. 4 | | | | | | | | |їм свідоцтв і дублікатів |доповнено абзацом | | | | | | | | |свідоцтв про право держави на |3 згідно із | | | | | | | | |спадщину та документів, |Законом N 68/94-ВР | | | | | | | | |необхідних для одержання цих |( 68/94-ВР ) | | | | | | | | |свідоцтв, за вчинення державними|від 30.06.94) | | | | | | | | |нотаріальними конторами | | | | | | | | | |виконавчих написів про | | | | | | | | | |стягнення податків, платежів, | | | | | | | | | |зборів і недоїмок; | | | | | | | | | |фінансові органи та державні | | | | | | | | | |податкові інспекції - позивачі й| | | | | | | | | |відповідачі - за позовами до | | | | | | | | | |суду та господарського суду; | | | | | | | | | |органи державного контролю за | | | | | | | | | |цінами - позивачі й відповідачі | | | | | | | | | |- за позовами до суду та | | | | | | | | | |господарського суду. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |22090010|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |7-93 ( 7-93 ) |21.01.93 |21.01.93 | | | | | |звільняються: |"Про державне | | | | | | | | |Генеральна прокуратура України |мито", ст. 4, п. 30| | | | | | | | |та її органи - за позовами, з | | | | | | | | | |якими вони звертаються до суду | | | | | | | | | |або господарського суду в | | | | | | | | | |інтересах громадян і державних | | | | | | | | | |юридичних осіб. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |22090012|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |7-93 ( 7-93 ) |21.01.93 |21.01.93 | | | | | |звільняються: |"Про державне | | | | | | | | |Фонд винаходів України - за дії,|мито", ст. 4, п. 32| | | | | | | | |вказані в пп. "у" п. 6 ст. 3 | | | | | | | | | |цього Декрету, а також за | | | | | | | | | |позовами, з якими він | | | | | | | | | |звертається до суду або | | | | | | | | | |господарського суду. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |22090013|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |7-93 ( 7-93 ) |21.01.93 |21.01.93 | | | | | |звільняються: |"Про державне | | | | | | | | |Українська державна страхова |мито", ст. 4, п. 33| | | | | | | | |комерційна організація та її | | | | | | | | | |установи - за позовами, з якими | | | | | | | | | |вони звертаються до суду та | | | | | | | | | |господарського суду, в усіх | | | | | | | | | |справах, пов'язаних з операціями| | | | | | | | | |обов'язкового страхування. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |22090014|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |7-93 ( 7-93 ) |21.01.93 |21.01.93 | | | | | |звільняються: |"Про державне | | | | | | | | |Пенсійний фонд України, його |мито", ст. 4, п. 34| | | | | | | | |підприємства, установи й |ЗУ "Про внесення |429-IV |16.01.03 |11.02.03 | | | | | |організації; Фонд України |змін до деяких |( 429-15 ) | | | | | | | |соціального захисту інвалідів і |законодавчих | | | | | | | | |його відділення, органи Фонду |актів України щодо | | | | | | | | |загальнообов'язкового державного|загальнообов'язко- | | | | | | | | |соціального страхування України |вого державного | | | | | | | | |на випадок безробіття, Фонду |соціального | | | | | | | | |соціального страхування від |страхування" | | | | | | | | |нещасних випадків на | | | | | | | | | |виробництві та професійних | | | | | | | | | |захворювань України та Фонду | | | | | | | | | |соціального страхування з | | | | | | | | | |тимчасової втрати | | | | | | | | | |працездатності. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |22090015|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |7-93 ( 7-93 ) |21.01.93 |30.04.93 | | | | | |звільняються: |"Про державне | | | | | | | | |державні органи приватизації - |мито", ст. 4, п. 35| | | | | | | | |за позовами, з якими вони |(ст. 4 доповнена | | | | | | | | |звертаються до суду та |п. 35 згідно із | | | | | | | | |господарського суду, в усіх |Декретом КМ | | | | | | | | |справах, пов'язаних із захистом |України N 43-93 | | | | | | | | |майнових інтересів держави, а |( 43-93 ) | | | | | | | | |також за проведення аукціонів, |від 30.04.93) | | | | | | | | |за операції з цінними паперами. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |22090016|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |7-93 ( 7-93 ) |21.01.93 |02.03.95 | | | | | |звільняються: |"Про державне | | | | | | | | |Антимонопольний комітет України |мито", ст. 4, п. 36| | | | | | | | |та його територіальні |(ст. 4 доповнена | | | | | | | | |відділення - за позовами до |п. 36 згідно із | | | | | | | | |суду та господарського суду. |Законом N 82/95-ВР | | | | | | | | | |( 82/95-ВР ) | | | | | | | | | |від 02.03.95) | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |22090018|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |7-93 ( 7-93 ) |21.01.93 |14.01.97 | | | | | |звільняються: |"Про державне | | | | | | | | |Комітет у справах нагляду за |мито", ст. 4, п. 39| | | | | | | | |страховою діяльністю - за |(ст. 4 доповнена | | | | | | | | |позовами, з якими він |п. 39 згідно із | | | | | | | | |звертається до господарського |Законом N 621/96-ВР| | | | | | | | |суду у справах про скасування |( 621/96-ВР ) | | | | | | | | |державної реєстрації страховика |від 19.12.96) | | | | | | | | |як суб'єкта підприємницької | | | | | | | | | |діяльності у випадках, | | | | | | | | | |передбачених ст. 8 ЗУ "Про | | | | | | | | | |підприємництво" ( 698-12 ). | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |22090019|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |7-93 ( 7-93 ) |21.01.93 |14.04.97 | | | | | |звільняються: |"Про державне | | | | | | | | |Державний комітет України по |мито", ст. 4, п. 40| | | | | | | | |матеріальних резервах та |(ст. 4 доповнена | | | | | | | | |підприємства, установи і |п. 40 згідно із | | | | | | | | |організації системи |Законом N 131/97-ВР| | | | | | | | |матеріального резерву - за |( 131/97-ВР ) | | | | | | | | |позовами, з якими вони |від 05.03.97) | | | | | | | | |звертаються до суду та | | | | | | | | | |господарського суду у справах | | | | | | | | | |щодо виконання договірних | | | | | | | | | |зобов'язань суб'єктами | | | | | | | | | |господарської діяльності, що | | | | | | | | | |випливають із ЗУ "Про державний | | | | | | | | | |матеріальний резерв"( 51/97-ВР )| | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |22090021|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |1988-III |21.09.00 |21.09.00 | | | | | |звільняються: |"Про державне |( 1988-14 ) | | | | | | | |Державна архітектурно-будівельна|мито", ст. 4, п. 42| | | | | | | | |інспекція України, інспекції |(ст. 4 доповнена | | | | | | | | |державного |п. 42 згідно із | | | | | | | | |архітектурно-будівельного |Законом N 1988-III | | | | | | | | |контролю в Автономній |від 21.09.2000) | | | | | | | | |Республіці Крим, областях, | | | | | | | | | |районах, містах Києві та | | | | | | | | | |Севастополі, містах обласного | | | | | | | | | |значення за позовами до | | | | | | | | | |господарського суду щодо | | | | | | | | | |стягнення штрафу за порушення в | | | | | | | | | |сфері містобудування. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |22090022|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |2056-III |19.10.00 |19.10.00 | | | | | |звільняються: |"Про державне |( 2056-14 ) | | | | | | | |відділи державної виконавчої |мито", ст. 4, п. 43| | | | | | | | |служби - позовами, з якими вони |(ст. 4 доповнена | | | | | | | | |звертаються до суду та |п. 43 згідно із | | | | | | | | |господарського суду, в усіх |Законом N 2056-III | | | | | | | | |справах, пов'язаних із захистом |від 19.10.2000) | | | | | | | | |майнових інтересів фізичних і | | | | | | | | | |юридичних осіб, держави, а також| | | | | | | | | |за проведення аукціонів. | | | | | | | |-------+--------+--------------------------------+-------------------+---------------+----------+----------+----------+---------------| |ЗМІНИ |22090023|Від сплати державного мита |Декрет КМ України |2368-III |05.04.01 |05.05.01 | | | | | |звільняються: |"Про державне |( 2368-14 ) | | | | | | | |Рахункова палата - за позовами, |мито", ст. 4, п. 44| | | | | | | | |з якими вона звертається до |(ст. 4 доповнена | | | | | | | | |Вищого господарського суду |п. 44 згідно із | | | | | | | | |України. |Законом N 2368-III | | | | | | | | | |від 05.04.2001) | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору