Про організацію роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України
Генеральна прокуратура України; Наказ від 22.09.201417гн
Документ va017900-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.06.2017, підстава - v0167900-17

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.09.2014  № 17гн

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 167 від 07.06.2017}

Про організацію роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України

З метою забезпечення належної організації роботи з питань внутрішньої безпеки, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора України, ректору Національної академії прокуратури України, прокурорам обласного рівня, їх першим заступникам та заступникам, керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним, міжрайонним, районним у містах та іншим прирівняним до них прокурорам у межах своєї компетенції забезпечити належну організацію роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України.

1.1. Вживати вичерпних заходів щодо забезпечення додержання прокурорами та слідчими Присяги працівника прокуратури, Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, зміцнення авторитету органів прокуратури.

1.2. Персональну відповідальність за організацію та стан внутрішньої безпеки покласти на керівників прокуратур усіх рівнів та самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

2. Основними завданнями внутрішньої безпеки вважати:

- своєчасне виявлення та профілактику скоєння прокурорами і слідчими діянь, несумісних з перебуванням на роботі в органах прокуратури, інших ганебних вчинків, порушень вимог Присяги працівника прокуратури, Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури;

- захист від неправомірного втручання у службову діяльність та перешкоджання виконанню покладених на прокурорів і слідчих службових обов'язків, посягань на їх життя, здоров'я та майно.

2.1. До ганебних вчинків, скоєних прокурорами чи слідчими, відносити кримінальні, корупційні правопорушення, керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або відмову від проходження огляду з метою виявлення стану сп'яніння, порушення Присяги працівника прокуратури і Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, які дискредитують їх як працівників прокуратури та шкодять авторитету органів прокуратури.

3. Прокурорам обласного рівня, в межах компетенції ректору Національної академії прокуратури України:

3.1. Вживати організаційних, профілактично-виховних, методичних та практичних заходів, спрямованих на виконання завдань внутрішньої безпеки, сприяння зміцненню довіри громадян до органів прокуратури.

3.2. Забезпечувати проведення у встановленому порядку спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад прокурорів та слідчих.

3.3. Не допускати прийняття на роботу в органи прокуратури осіб з низькими діловими, моральними та професійними якостями, враховувати висновки спеціальних перевірок та інші відомості, що характеризують особу.

3.4. Забезпечувати контроль за своєчасністю подання підпорядкованими працівниками декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, дотриманням ними обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", запобігати ризикам конфлікту інтересів, а в разі їх виникнення вживати невідкладних заходів щодо врегулювання.

3.5. Особисто контролювати своєчасне надходження з підпорядкованих прокуратур повідомлень про скоєння прокурорами чи слідчими кримінальних, корупційних правопорушень, інших ганебних вчинків, дорожньо-транспортних пригод, що сталися за їх участі, злочини, вчинені проти них, перешкоджання виконанню ними службових обов'язків. Про такі факти невідкладно інформувати управління внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури Генеральної прокуратури України, а про випадки, які набули чи можуть набути в суспільстві негативного резонансу, - також керівництво Генеральної прокуратури України з подальшим наданням письмової інформації.

3.6. За фактами скоєння прокурорами чи слідчими ганебних вчинків призначати службові розслідування (перевірки), які проводити відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення службових розслідувань (перевірок) в органах прокуратури України. За їх результатами приймати обґрунтовані та такі, що відповідають ступеню вини і тяжкості проступку, рішення про дисциплінарну відповідальність винних осіб, аж до звільнення з органів прокуратури, у тому числі з порушенням клопотання про позбавлення класного чину. Одночасно вирішувати питання про відповідальність безпосередніх керівників за стан організації профілактичної роботи.

3.7. За порушення прокурором або слідчим Присяги працівника прокуратури невідкладно вживати заходів щодо звільнення з органів прокуратури на підставі пункту 2 частини 2 статті 46-2 Закону України "Про прокуратуру".

3.8. У разі притягнення прокурора або слідчого до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення відповідно до вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" копію наказу та інформаційну картку надавати уповноваженим підрозділам Міністерства юстиції України для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

3.9. Направляти до управління внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури Генеральної прокуратури України інформацію про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення прокурором чи слідчим кримінального правопорушення, у тому числі з ознаками корупції, затримання, застосування запобіжного заходу - протягом доби, а про відсторонення від посади, направлення до суду кримінального провадження з обвинувальним актом або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, результати судового розгляду, а також копії вироків та інших рішень судів, висновків службових розслідувань (перевірок), наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності за скоєння ганебного вчинку - у триденний строк.

3.10. У випадку отримання інформації про вчинення кримінального правопорушення підпорядкованим працівником прокуратури під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні звертатися до суду з клопотанням у порядку, передбаченому статтею 257 Кримінального процесуального кодексу України, та вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

3.11. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях стосовно прокурорсько-слідчих працівників, здійснення у них процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення доручати найбільш досвідченим слідчим і процесуальним керівникам. Забезпечувати повне, всебічне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень. Займати в судах принципову позицію щодо кримінального покарання, виходячи, як правило, з необхідності його реального застосування за тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення.

3.12. У триденний строк з дня отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, повідомляти про звільнення з посад підпорядкованих прокурорсько-слідчих працівників суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення.

3.13. Вживати передбачених законом заходів щодо захисту прокурорів і слідчих від перешкоджання виконанню ними службових обов'язків, посягань на їх життя, здоров'я та майно. Досудове розслідування, процесуальне керівництво та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях такої категорії брати на особистий контроль. Забезпечувати оперативність розкриття таких злочинів і невідворотність покарання осіб, що їх вчинили. За необхідності вирішувати питання про видачу працівникам прокуратури відомчої вогнепальної зброї.

3.14. Забезпечувати дотримання порядку пропускного режиму до службових приміщень прокуратур, запобігання витоку мовної та видової інформації на об'єктах інформаційної діяльності органів прокуратури, втраті таємних документів і матеріалів тощо.

4. Міським, районним, міжрайонним, районним у містах та іншим прирівняним до них прокурорам, керівникам структурних підрозділів апаратів:

4.1. Невідкладно повідомляти керівників вищого рівня, працівників управління внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури Генеральної прокуратури України, дислокованих у відповідних прокуратурах обласного рівня, про скоєння підпорядкованими прокурорами та слідчими ганебних вчинків, факти неправомірного втручання у службову діяльність та перешкоджання виконанню ними службових обов'язків, посягань на їх життя, здоров'я та майно або про надходження звернень чи іншої інформації з цих питань. За наявності підстав ініціювати проведення службових розслідувань (перевірок) за такими фактами.

4.2. При розподілі обов'язків між підпорядкованими працівниками суворо дотримуватися вимог щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, безпосереднього підпорядкування.

4.3. У разі одержання інформації про вчинення кримінального правопорушення працівником прокуратури під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні вживати заходів, передбачених п. 3.11 зазначеного наказу, про що повідомляти прокурора вищого рівня.

5. Керівникам прокуратур усіх рівнів та структурних підрозділів апаратів сприяти посадовим особам управління внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури Генеральної прокуратури України у ході виконання покладених на них завдань з питань внутрішньої безпеки, забезпечувати їм безперешкодний доступ до службових комп'ютерів та електронних носіїв інформації, інформаційних баз даних, службових приміщень і територій органів прокуратури, надавати на їх вимогу усні або письмові пояснення, інформацію, особові справи, матеріали кримінальних проваджень, наглядових перевірок, інші документи і матеріали, у тому числі у встановленому порядку - матеріали та інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю, тощо.

6. Управлінню внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури Генеральної прокуратури України:

6.1. Вживати організаційних, методичних та практичних заходів щодо запобігання і протидії корупції в органах прокуратури.

6.2. Всебічно вивчати ділові, моральні та професійні якості кандидатів на прокурорсько-слідчі посади, віднесені до номенклатури Генерального прокурора України, з підготовкою відповідних висновків, у встановленому порядку проводити спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття вказаних посад. Вживати заходів до недопущення призначення на керівні посади прокуратур обласного та районного рівнів осіб з сумнівною репутацією, низькими діловими, професійними та моральними якостями.

6.3. Забезпечувати перевірку своєчасності подання, логічний та арифметичний контроль декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, поданих працівниками прокуратури, їх вивчення на наявність конфлікту інтересів.

6.4. У взаємодії зі структурними підрозділами центрального апарату та прокуратур обласного рівня забезпечувати у межах своєї компетенції додержання прокурорсько-слідчими працівниками вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів, інших обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

6.5. Здійснювати належний контроль та координацію діяльності керівників самостійних структурних підрозділів апарату Генеральної прокуратури України і прокуратур обласного рівня з питань внутрішньої безпеки, насамперед профілактики корупційних правопорушень, злочинів та інших ганебних вчинків серед особового складу, за необхідності брати участь у роботі колегій, нарад, що проводяться у структурних підрозділах центрального апарату, прокуратурах обласного рівня, міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах.

6.6. З метою отримання необхідної інформації під час перевірок взаємодіяти з відповідними підрозділами Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної фіскальної служби України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України та інших правоохоронних органів.

6.7. У встановленому порядку здійснювати нагляд за додержанням законів оперативними підрозділами Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної фіскальної служби України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України та інших правоохоронних органів при проведенні ними оперативно-розшукової діяльності стосовно прокурорів та слідчих.

6.8. Забезпечувати контроль за станом прокурорського нагляду за додержанням законів оперативними підрозділами зазначених у пункті 6.7 цього наказу правоохоронних органів при проведенні ними оперативно-розшукової діяльності у справах, де потерпілими від кримінальних правопорушень є прокурорсько-слідчі працівники.

6.9. У взаємодії з управлінням кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України у встановленому порядку інформувати відповідний підрозділ Міністерства юстиції України про притягнення прокурорів та слідчих до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, а також письмово повідомляти суд, що постановив обвинувальний вирок, виніс постанову про накладення адміністративного стягнення за порушення обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" про звільнення прокурорсько-слідчих працівників із займаних посад.

6.10. Ініціювати проведення та брати участь у службових розслідуваннях (перевірках) за фактами скоєння прокурорсько-слідчими працівниками ганебних вчинків. За їх результатами за наявності підстав у встановленому порядку вживати заходів щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

6.11. Вивчати причини та умови, які сприяли скоєнню прокурорами чи слідчими ганебних вчинків, неправомірному втручанню у службову діяльність та перешкоджанню виконання ними службових обов'язків, посягань на їх життя, здоров'я та майно, вживати заходів до їх усунення.

6.12. У взаємодії з відповідними самостійними структурними підрозділами центрального апарату та прокурорами обласного рівня організовувати передбачені Законом України "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів" заходи щодо захисту прокурорів і слідчих від перешкоджання виконанню ними службових обов'язків, посягань на їх життя, здоров'я та майно, а також у межах повноважень контролювати досудове розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень стосовно працівників прокуратури та тих, у яких вони визнані потерпілими. Здійснювати облік кримінальних проваджень указаної категорії.

6.13. Здійснювати постійний моніторинг оприлюднених засобами масової інформації повідомлень про ганебні вчинки та інші резонансні події за участі працівників прокуратури. Вживати невідкладних заходів до перевірки таких відомостей та у взаємодії з управлінням зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури України своєчасно реагувати на публікації такого змісту.

6.14. У межах компетенції розглядати звернення з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури. У взаємодії з іншими структурними підрозділами та прокуратурами обласного рівня вживати відповідних заходів реагування за результатами їх розгляду.

6.15. Забезпечувати функціонування "телефонів довіри" та "електронної пошти довіри", періодично вивчати ефективність цієї роботи.

6.16. Здійснювати виїзди до підпорядкованих прокуратур для вивчення стану організації роботи з питань внутрішньої безпеки, надання практичної та методичної допомоги із зазначених питань. З метою з'ясування рівня авторитету органів прокуратури на місцях, наявності фактів скоєння ганебних вчинків прокурорами та слідчими проводити особистий прийом громадян, зустрічі з представниками правозахисних та інших громадських організацій, органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, працівниками спеціально уповноважених суб'єктів у сфері боротьби з корупцією.

6.17. Періодично вивчати стан роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури, виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики у службовій діяльності працівників прокуратури, вживати заходів до усунення недоліків. За необхідності ініціювати обговорення зазначених питань на засіданнях колегій та оперативних нарадах у керівників прокуратур.

6.18. У межах компетенції контролювати стан дотримання порядку пропускного режиму до службових приміщень прокуратур, вживати заходів щодо запобігання витоку мовної та видової інформації на об'єктах інформаційної діяльності органів прокуратури, втраті таємних документів і матеріалів тощо.

7. Основними критеріями оцінки ефективності роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури вважати:

7.1. Додержання прокурорами та слідчими Присяги працівника прокуратури, Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури.

7.2. Своєчасність та повноту вжитих заходів реагування за фактами скоєння прокурорами чи слідчими ганебних вчинків, а також кримінальних правопорушень, вчинених проти них.

7.3. Ефективність профілактичних заходів, усунення причин та умов, які сприяють скоєнню прокурорами чи слідчими ганебних вчинків, рівень довіри населення до органів прокуратури.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора України, управління внутрішньої безпеки та захисту працівників прокуратури Генеральної прокуратури України, ректора Національної академії прокуратури України, прокурорів обласного рівня.

Наказ надіслати прокурорам обласного рівня, міським, районним, міжрайонним, районним у містах та іншим прирівняним до них прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України та ознайомити з ним усіх прокурорсько-слідчих працівників.

Наказ виконувача обов'язків Генерального прокурора України від 16 квітня 2014 року № 17гн "Про організацію роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України" вважати таким, що втратив чинність.

Генеральний прокурор України

В. Ярема

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}вгору