Документ va016900-13, поточна редакція — Редакція від 06.12.2014, підстава - v0016900-14

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2013  № 16гн-2

Про внесення змін до наказу Генерального прокурора України від 01.11.2012 № 16гн "Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей"

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності  Наказу Генеральної прокуратури № 16гн від 01.11.2012, до якого вносились зміни}

З метою удосконалення організації роботи у сфері захисту прав і свобод дітей, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Внести такі зміни до наказу Генерального прокурора України від 01.11.2012 № 16гн "Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей":

1.1. Пункт 2.1 виключити.

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам (на правах обласних), міським, районним, районним в містах та іншим прирівняним до них прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України, довести його до відома прокурорсько-слідчих працівників.

Генеральний
прокурор України
державний радник
юстиції України
В. Пшонкавгору