Про організацію роботи з питань внутрішньої безпеки в органах прокуратури України
Генеральна прокуратура України; Наказ від 21.11.201113гн
Документ va013900-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.01.2014, підстава - v0001900-14

                                                          
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.11.2011 N 13гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Генеральної прокуратури
N 2/1гн ( v0001900-14 ) від 25.01.2014 }
Про організацію роботи
з питань внутрішньої безпеки в органах
прокуратури України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної
прокуратури
N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012
N 13гн-1 ( v13-1900-13 ) від 18.03.2013 }

З метою забезпечення належної організації роботи щодо
запобігання вчиненню корупційних правопорушень, інших протиправних
проявів та ганебних вчинків серед працівників прокуратури, їх
захисту від неправомірних посягань, керуючись статтею 15 Закону
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, ректору
Національної академії прокуратури України, прокурорам Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровському
екологічному прокурору, військовим прокурорам регіонів та
Військово-Морських Сил України, керівникам структурних підрозділів
апаратів, міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них
прокурорам забезпечити належну організацію роботи з питань
внутрішньої безпеки в органах прокуратури України.
1.1. Персональну відповідальність за організацію та стан
внутрішньої безпеки покласти: в центральному апараті - на
управління внутрішньої безпеки, керівників структурних
підрозділів, у прокуратурах обласного та районного рівнів - на
перших керівників прокуратур.
2. До питань внутрішньої безпеки віднести своєчасне виявлення
та профілактику скоєння працівниками прокуратури корупційних
правопорушень, злочинів, інших зловживань та ганебних вчинків,
а також захист особового складу органів прокуратури від
неправомірного втручання у службову діяльність, посягань на життя,
здоров'я, честь та гідність прокурорів та слідчих, забезпечення
інформаційної безпеки органів прокуратури.
2.1. Заходи внутрішньої безпеки здійснювати на принципах
законності, об'єктивності, неупередженості, додержання прав і
свобод працівників органів прокуратури.
2.2. Домагатися зміцнення авторитету прокуратури шляхом
бездоганного виконання її працівниками службових обов'язків.
2.3. Правовою основою здійснення заходів з питань внутрішньої
безпеки є Конституція України ( 254к/96-ВР ), закони України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про
засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), "Про
державний захист працівників суду та правоохоронних органів"
( 3781-12 ), укази Президента України, постанови Кабінету
Міністрів України, Дисциплінарний статут прокуратури України
( 1796-12 ) та організаційно-розпорядчі документи Генерального
прокурора України.
3. До проступків, які ганьблять працівника прокуратури і є
несумісними з перебуванням на посадах, відносити корупційні
правопорушення, інші зловживання службовим становищем та злочини,
протиправні позаслужбові стосунки корисливого характеру
з фізичними та юридичними особами, порушення громадського порядку,
аморальну поведінку (далі - ганебні вчинки), що підриває авторитет
органів прокуратури.
4. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України:
4.1. Забезпечувати додержання підпорядкованими працівниками
законності у прокурорсько-слідчій діяльності та спрямовувати її на
підтримку належного авторитету органів прокуратури.
4.2. Особисто контролювати своєчасне надходження з
підпорядкованих прокуратур повідомлень про скоєння працівниками
прокуратури корупційних правопорушень, злочинів, інших ганебних
вчинків, дорожньо-транспортних подій, що сталися за їх участі,
злочинних та інших неправомірних дій стосовно прокурорів і
слідчих, членів їх сімей. Негайно інформувати про такі випадки та
інші надзвичайні події за участі працівників прокуратури
управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України.
4.3. За фактами скоєння працівниками прокуратури корупційних
правопорушень, злочинів, інших ганебних вчинків призначати
службові розслідування, які проводити відповідно до вимог
Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та
службових перевірок в органах прокуратури України ( v0020900-12 ).
Домагатись при цьому повного, всебічного і об'єктивного
встановлення обставин подій, причин та умов, що сприяли вчиненню
злочину, правопорушення чи ганебного вчинку. Обов'язково
досліджувати обставини зарахування працівників в органи
прокуратури, обґрунтованість призначення їх на відповідні посади
та роль керівників у забезпеченні їх належної поведінки. { Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
4.4. За результатами службових розслідувань приймати
обґрунтовані та адекватні ступеню вини та тяжкості проступку
рішення про дисциплінарну відповідальність винних, аж до
звільнення з органів прокуратури, у тому числі з порушенням
клопотання про позбавлення класного чину. Не допускати
упередженості та порушень прав працівників, стосовно яких
проводяться розслідування. Копії наказів про притягнення до
дисциплінарної відповідальності за ганебний вчинок у триденний
строк надсилати до управління внутрішньої безпеки Генеральної
прокуратури України.
4.5. Висновки за результатами розслідування, інформацію про
внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо
працівників органів прокуратури, результатів досудового
розслідування, закриття кримінального провадження, повідомлення
працівника прокуратури про підозру, відсторонення від посади, його
затримання, застосування запобіжного заходу та направлення
стосовно нього до суду обвинувального акта, результатів судового
розгляду кримінального провадження, копії вироків та інших рішень
судів стосовно прокурорів і слідчих у триденний строк направляти
до управління внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури
України. { Пункт 4.5 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 13гн-1
( v13-1900-13 ) від 18.03.2013 }
4.6. За порушення прокурорсько-слідчим працівником Присяги
працівника прокуратури невідкладно приймати рішення про звільнення
з органів прокуратури на підставі пункту 2 частини 2 статті 46-2
Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ).
4.7. Досудове розслідування кримінальних проваджень стосовно
працівників прокуратури та участь у судовому розгляді у них
доручити найбільш досвідченим слідчим та процесуальним керівникам.
Забезпечувати повне, всебічне та неупереджене розслідування
кримінальних правопорушень. Займати в судах принципову позицію
щодо кримінального покарання, виходячи, як правило, з необхідності
його реального застосування за тяжкі та особливо тяжкі злочини. { Пункт 4.7 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 13гн-1
( v13-1900-13 ) від 18.03.2013 }
4.8. Про звільнення працівників прокуратури з посад у зв'язку
з притягненням до кримінальної чи адміністративної
відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане
з порушенням обмежень, передбачених статтями 6-9 Закону України
"Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ),
невідкладно інформувати управління внутрішньої безпеки та Головне
управління кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України,
а також у триденний строк письмово повідомляти суд, що постановив
обвинувальний вирок, виніс постанову про накладення
адміністративного стягнення.
4.9. Вживати необхідних заходів щодо захисту прав та
інтересів підпорядкованих працівників прокуратури. Досудове
розслідування кримінальних проваджень за фактами посягань на їх
життя, здоров'я чи майно брати на особистий контроль. Забезпечити
оперативність розкриття таких злочинів та невідворотність
покарання осіб, що їх вчинили. Особисто координувати дії
уповноважених державних органів при здійсненні заходів державного
захисту працівників прокуратури і членів їх сімей. { Пункт 4.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 13гн-1 ( v13-1900-13 ) від 18.03.2013 }
5. Міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них
прокурорам, керівникам структурних підрозділів апаратів:
5.1. Невідкладно повідомляти керівників вищого рівня про
наявну інформацію щодо корупційних правопорушень, злочинів та
інших ганебних вчинків підпорядкованих працівників, а також фактів
неправомірного втручання в їх службову діяльність, перешкоджання
у виконанні своїх обов'язків, спроб підкупу, примушування до
прийняття незаконних рішень шляхом погроз, шантажу тощо.
5.2. Не допускати випадків приховування інформації щодо
протиправних позаслужбових стосунків підлеглих, недотримання ними
обмежень, передбачених антикорупційним законодавством, зловживань
та інших ганебних вчинків.
6. Прокурорам обласного рівня, керівникам структурних
підрозділів Генеральної прокуратури України надавати для вивчення
управлінню внутрішньої безпеки на вимогу його посадових осіб та
старшим помічникам прокурорів областей з питань внутрішньої
безпеки особові справи працівників, усну або письмову інформацію
щодо кримінальних справ, дослідчих та наглядових перевірок,
перевірок скарг, а за необхідності й інші матеріали.
6.1. Повідомляти управління внутрішньої безпеки та старших
помічників прокурорів обласного рівня про надходження заяв, скарг
та іншої інформації щодо скоєння працівниками прокуратури
злочинів, корупційних діянь, інших зловживань та ганебних вчинків.
7. Управлінню внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури
України та старшим помічникам прокурорів обласного рівня з питань
внутрішньої безпеки:
7.1. Забезпечити належний контроль та координацію діяльності
посадових осіб та структурних підрозділів органів прокуратури з
питань внутрішньої безпеки, передусім профілактики корупційних
правопорушень, злочинів та інших ганебних вчинків серед особового
складу.
7.2 Нагляд за додержанням законів оперативними підрозділами
ГУБКОЗ Служби безпеки України та відповідними підрозділами на
місцях при проведенні оперативно-розшукової діяльності стосовно
працівників прокуратури здійснювати працівниками, уповноваженим
Генеральним прокурором України. { Пункт 7 доповнено підпунктом 7.2 згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 13гн-1 ( v13-1900-13 ) від 18.03.2013 }
7.3. Вивчати причини та умови, які сприяли вчиненню
працівниками прокуратури корупційних правопорушень, злочинів та
інших ганебних вчинків, вживати заходи до їх усунення.
7.4. Здійснювати постійний моніторинг стану справ з питань
внутрішньої безпеки в органах прокуратури України. Надавати
відповідні інформації Генеральному прокурору України, його
заступникам, а в разі потреби - керівникам структурних підрозділів
центрального апарату Генеральної прокуратури України та прокурорам
обласного рівня.
7.5. Розглядати заяви та безпосередньо перевіряти скарги та
звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань
внутрішньої безпеки.
7.6. Відповідно до своїх повноважень та в межах чинного
законодавства здійснювати заходи щодо виявлення фактів
неправомірного втручання в діяльність органів прокуратури та її
службових осіб, перешкоджання прокурорам і слідчим у виконанні
службових обов'язків, загроз їх особистій безпеці, попередження та
принципового реагування на скоєння прокурорами та слідчими
ганебних вчинків.
7.7. З цією метою організовувати та безпосередньо здійснювати
ґрунтовні перевірки інформації щодо намірів посягання на життя,
здоров'я, майно працівників органів прокуратури і членів їх сімей,
та, за необхідності, вжиття невідкладних заходів щодо їх захисту
відповідно до вимог чинного законодавства. За наявності клопотань
працівників прокуратури про видачу їм зброї чи інших спеціальних
засобів індивідуального захисту вивчати спільно з іншими
підрозділами апаратів реальність та ступінь загроз та порушувати
відповідні клопотання згідно з вимогами Закону України "Про
державний захист працівників суду та правоохоронних органів"
( 3781-12 ).
7.8. Систематично ретельно вивчати оприлюднені у засобах
масової інформації відомості щодо можливих фактів скоєння
працівниками органів прокуратури ганебних вчинків, готувати
відповідні висновки та пропозиції, опрацьовувати результати
аналогічної роботи прокуратур обласного рівня з питань внутрішньої
безпеки. Відслідковувати та узагальнювати ефективність
функціонування діючих в органах прокуратури "телефонів довіри" та
надавати рекомендації і пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.
7.9. Вносити пропозиції щодо вжиття заходів
організаційно-методичного характеру із спрямуванням роботи
керівників структурних підрозділів апаратів та прокурорів
районного рівня на профілактику ганебних вчинків серед особового
складу.
7.10. Здійснювати виїзди до прокуратур обласного та районного
рівнів для вивчення морально-психологічного клімату у
прокурорських колективах, виявлення та профілактики ганебних
вчинків, надання практичної допомоги з питань внутрішньої безпеки,
проведення службових розслідувань та особистого прийому
працівників прокуратури.
7.11. Під час перебування в прокуратурах з метою з'ясування
питань щодо авторитету прокуратури, наявності фактів скоєння
ганебних вчинків її працівниками проводити зустрічі
з представниками правозахисних та інших громадських організацій,
працівниками спеціально уповноважених суб'єктів у сфері боротьби
з корупцією та органів влади.
7.12. За наявності скарг, іншої інформації та за власної
ініціативи вивчати необхідні матеріали наглядових перевірок,
представницької діяльності, обґрунтованість прийнятих за
результатами розслідування протиправних дій працівників
прокуратури рішень тощо. При необхідності залучати до цієї роботи
працівників галузевих підрозділів обласних та центрального
апаратів. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 13гн-1 ( v13-1900-13 ) від 18.03.2013 }
7.13. У взаємодії з Головним управлінням кадрового
забезпечення, підрозділами роботи з кадрами прокуратур обласного
рівня, іншими структурними підрозділами апаратів вживати заходів
щодо недопущення прийому на роботу в органи прокуратури осіб
з сумнівною репутацією, призначення на керівні посади працівників
з низькими діловими та моральними якостями. Інформувати кадрові
підрозділи прокуратур обласного рівня про вчинені працівниками
злочини, корупційні правопорушення та інші ганебні вчинки.
7.14. Всебічно вивчати ділові і моральні якості кандидатів на
прокурорсько-слідчі посади з підготовкою відповідних висновків.
Проводити спеціальні перевірки щодо цих осіб, у тому числі із
залученням спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії
корупції.
7.15. Інформувати спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади про осіб, які звільнені у зв'язку з притягненням
до відповідальності за корупційні правопорушення.
7.16. Проводити за дорученням Генерального прокурора України,
прокурорів обласного рівня службові розслідування та перевірки за
фактами ганебних вчинків, скоєних працівниками прокуратури. За
необхідності залучати до цієї роботи інші структурні підрозділи.
Отримувати письмові пояснення від прокурорсько-слідчих
працівників. Здійснювати облік розслідувань за такими фактами.
7.17. З метою отримання необхідної інформації під час
перевірок взаємодіяти з відповідними підрозділами СБУ, МВС та ДПА
України.
7.18. Забезпечити контроль за дотриманням
прокурорсько-слідчими працівниками обмежень, передбачених
статтями 6-10 Закону України "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ), своєчасним поданням ними декларацій про
майно, доходи, витрати фінансового характеру та вивчати ці
декларації на предмет відповідності зазначеної у них інформації
фактичному матеріальному стану прокурорів та слідчих.
7.19. Здійснювати контроль за дієвістю заходів по захисту
працівників прокуратури та членів їх сімей від посягань на життя,
здоров'я та майно, розкриттям і розслідуванням злочинів,
пов'язаних з такими фактами. Принципово реагувати на
незабезпечення керівниками прокуратур особистого захисту підлеглих
та членів їх сімей.
7.20. Вивчати та узагальнювати інформацію щодо погроз,
посягань на життя, здоров'я та майно працівників прокуратури та
членів їх сімей, незаконних проникнень у приміщення органів
прокуратури, вносити пропозиції Генеральному прокурору України та
прокурорам обласного рівня щодо заходів до їх попередження та
забезпечення безпеки осіб, які підлягають захисту.
7.21. Розробляти, за необхідності із залученням інших
структурних підрозділів, заходи та вносити пропозиції щодо
забезпечення інформаційного захисту комп'ютерних мереж та
інженерно-технічної захищеності службових приміщень органів
прокуратури від витоку інформації. Проводити атестацію приміщень
та технічних засобів на відповідність вимогам безпеки. Здійснювати
пошук осередків їх вразливості, демаскуючих ознак можливого витоку
інформації та розробляти адекватні заходи протидії.
7.22. Відслідковувати дотримання в прокуратурах усіх рівнів
встановленого порядку допуску та режиму в приміщеннях органів
прокуратури.
7.23. Проводити прийом громадян з питань внутрішньої безпеки,
у тому числі під час перебування у регіонах.
7.24. Щорічно узагальнювати стан організації роботи з питань
внутрішньої безпеки в органах прокуратури, за наявності підстав
результати виносити на розгляд оперативних нарад чи колегій.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на управління
внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури України, прокурорів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
Дніпровського екологічного прокурора, військових прокурорів
регіонів та Військово-Морських Сил України. Наказ надіслати ректору Національної академії прокуратури
України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України,
міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам.
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції України В.Пшонкавгору