Документ v_7-9281-97, поточна редакція — Редакція від 03.02.2003, підстава - v0047290-03

                   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 
N 7/7-9 від 23.04.97
Затверджено
колегією Міністерства
освіти України
23 квітня 1997 р.
N 7/7-9

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 47 ( v0047290-03 ) від 03.02.2003 )
Положення
про нагрудний знак "Відмінник освіти України"

1. Знаком "Відмінник освіти України" нагороджуються
вихователі, вчителі, викладачі, практичні психологи,
педагоги-організатори, соціальні педагоги, майстри виробничого
навчання, спеціалісти, методисти, педагогічні працівники
позашкільних закладів, наукові, науково-педагогічні,
інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал,
працівники наукових установ освіти, закладів підвищення
кваліфікації і перепідготовки кадрів, державні службовці,
керівники навчальних закладів, наукових установ, організацій,
спеціалісти із інших держав, які працюють у галузі не менше десяти
років і досягли визначних успіхів: у вихованні, навчанні,
професійній, науковій підготовці учнівської та студентської молоді
в умовах відродження і розвитку національної освіти України; в
організації та вдосконаленні навчальної, виховної,
науково-методичної та науково-дослідної роботи; у координації дій
педагогічних, виробничих колективів, сім'ї, громадськості з питань
виховання і навчання дітей; у впровадженні у практику досягнень
науки і передового педагогічного досвіду; у керівництві закладами
та установами освіти, наданні допомоги у їх розвитку, впровадженні
нових управлінських новацій; у підготовці та підвищенні
кваліфікації науково-педагогічних кадрів, спеціалістів народного
господарства України; у науковому і методичному забезпеченні
закладів освіти, створенні високоякісних підручників і навчальних
посібників; у роботі з конструювання і виготовлення
навчально-наочного приладдя; у планово-фінансовій,
адміністративно-господарській та іншій роботі.
2. Подання про нагородження знаком "Відмінник освіти України"
вносяться міністру освіти і науки України колективами навчальних
закладів, наукових установ і організацій, Міністерством освіти
Автономної Республіки Крим та управліннями освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій. Міністерству освіти і науки України надсилається
лист-клопотання та довідка-подання установленого зразка. У довідці-поданні зазначаються заслуги особи, що стали
підставою для порушення клопотання щодо нагородження знаком
"Відмінник освіти України".
3. Клопотання може здійснюватись також з ініціативи державних
органів та установ, підприємств (об'єднань) та інших громадських
організацій України. При цьому повинен бути зроблений запит думки
колективу. Пропозиції про нагородження знаком "Відмінник освіти
України" вносяться щодо осіб, заслуги яких відповідають вимогам
даного Положення. Висунення кандидатури для нагородження знаком
"Відмінник освіти України" проводиться гласно на зборах колективу,
їх радах, про що робиться запис у довідці-поданні.
4. Пропозиції про нагородження знаком "Відмінник освіти
України" вносяться щодо осіб, як правило, не раніше ніж через три
роки після нагородження Почесною грамотою Міністерства освіти і
науки України.
5. Знаком "Відмінник освіти України" можуть нагороджуватися
кращі працівники освіти інших галузей за поданням відповідних
міністерств, відомств, працівники галузей народного господарства,
органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування
України, які активно сприяють розвитку освіти.
6. Підготовка матеріалів до розгляду міністром освіти і науки
України здійснюється Департаментом кадрової роботи.
7. Нагородження знаком "Відмінник освіти України"
здійснюється наказом міністра освіти і науки України.
8. Нагородження знаком "Відмінник освіти України"
проводиться, як правило, один раз на рік: у червні-серпні кожного
року за підсумками навчального року та атестації педагогічних та
науково-педагогічних працівників. Відзначення пам'ятних дат і
ювілеїв може проводитись в інші терміни.
9. Особі, нагородженій знаком "Відмінник освіти України",
видається посвідчення та знак установленого зразка. Вручення проводиться в урочистій обстановці на загальних
зборах працівників закладів, установ освіти. Вручення доцільно
приурочувати до загальнодержавних свят, професійних свят,
серпневих педагогічних конференцій, ювілейних дат працівників,
закладів, підприємств, установ, організацій тощо.
10. Знак "Відмінник освіти України" носиться на правому боці
грудей і за наявності нагрудних знаків до почесних звань України
розміщується нижче від них.
11. У трудовій книжці нагородженого в установленому порядку
робиться запис про нагородження знаком "Відмінник освіти України"
з відміткою номера і дати наказу про нагородження.
12. Нагороджені знаком "Відмінник освіти України" мають право
претендувати на збільшення заробітної плати, встановлення більш
високої кваліфікаційної категорії або тарифного розряду,
присвоєння педагогічного звання при наступній атестації.
13. Дублікати посвідчення і знака "Відмінник освіти України"
не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані Міністерством
освіти і науки України у випадках втрати відзнак внаслідок
обставин, коли нагороджений не міг запобігти цьому.
14. Позбавлення знака "Відмінник освіти України" проводиться
на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за вчинки,
несумісні з принципами моралі і педагогічною етикою. Знак
"Відмінник освіти України" з посвідченням, що належали особі,
позбавленій нагороди, підлягають поверненню до Міністерства освіти
і науки України.
15. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської
міських державних адміністрацій, районні відділи, заклади освіти
повинні вести списковий облік усіх нагороджених знаком "Відмінник
освіти України.
( Положення в редакції Наказу МОН N 47 ( v0047290-03 ) від
03.02.2003 )
Затверджено
колегією Міністерства
освіти України
23 квітня 1997 р.
N 7/7-9
Положення
про Почесну грамоту Міністерства освіти України
Почесною грамотою Міністерства освіти України можуть
нагороджуватися працівниками навчальних закладів і установ освіти,
аспіранти, докторанти та колективи навчальних закладів, установ і
організацій за заслуги в реалізації державної політики в галузі
національної освіти, навчанні і вихованні підростаючого покоління,
багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку
висококваліфікаційних спеціалістів та наукових кадрів, плідну
науково-педагогічну діяльність, впровадження сучасних методів
навчання і виховання молоді, підвищенні кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів, забезпеченні суспільного виробництва
висококваліфікованими працівниками, активну громадську діяльність. Почесною грамотою Міністерства освіти України можуть також
нагороджуватися працівники освітніх закладів інших галузей
народного господарства, освіти, охорони здоров'я, мистецтва і
культури. Нагородження Почесною грамотою Міністерства освіти України
здійснюється наказом Міністерства освіти України згідно клопотань
керівників закладів та установ освіти, других міністерств,
держкомітетів та відомств.вгору