Про включення коду ГС вантажів у книжку МДП
Держмитслужба України; Лист, Рекомендації від 29.05.200819/687-ЕП
Документ v_687342-08, поточна редакція — Прийняття від 29.05.2008

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Управління контролю за переміщенням вантажів
Л И С Т
29.05.2008 N 19/687-ЕП
Начальникам регіональних
митниць,
начальникам митниць

Повідомляємо, що з 01.05.08 набула чинності Рекомендація,
прийнята Адміністративним комітетом Конвенції МДП ( 995_012 ) 1975
року 31 січня 2008 року "Включення коду ГС вантажів у книжку МДП"
(додається).
Надсилаємо для ознайомлення та використання у роботі
зазначену вище Рекомендацію.
Начальник Управління контролю
за переміщенням вантажів В.Луговець

Додаток
(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93, Annex II)

ВКЛЮЧЕННЯ КОДУ ГС ВАНТАЖІВ У КНИЖКУ МДП
Рекомендація, прийнята Адміністративним комітетом
Конвенції МДП 1975 року ( 995_012 )
31 січня 2008 року

Адміністративний комітет,
підкреслюючи необхідність ефективного здійснення заходів з
керування ризиками й оцінки ризиків відносно транзитних вантажів,
беручи до уваги, що перевезенню МДП найчастіше передує
подання експортної декларації, яка містить товарний код вантажу
(так званий код ГС), відповідно до Міжнародної конвенції про
гармонізовану систему опису й кодування товарів ( 995_079 ),
визнаючи важливість досягнення подвійної мети, що полягає як
у виявленні тих вантажів, які можуть становити ризик для безпеки,
так і в полегшенні перевезення інших вантажів;
будучи переконаний у тім, що за наявності доступу до коду ГС
його використання в книжці МДП на додаток до звичайного текстового
опису вантажів буде сприяти досягненню цієї мети;
враховуючи, крім того, що включення коду ГС у книжку МДП
також полегшить електронну обробку даних;
визнаючи, що для набрання чинності відповідними виправленнями
до Конвенції МДП ( 995_012 ), які готуються на етапі III процесу
перегляду МДП, буде потрібен певний час,
1. постановляє рекомендувати держателям книжки МДП або
будь-яким іншим особам, що заповнюють книжку МДП від їхнього
імені, зазначати код ГС товарів у графі 10 вантажного маніфесту на
відривному листку, не призначеному для митного використання (жовта
сторінка) книжки МДП на додаток до звичайного текстового опису
вантажів;
2. настійливо рекомендує митним органам у митниці місця
відправлення перевіряти, коли це можливо, чи відповідає код ГС,
зазначений у вантажному маніфесті, коду ГС, зазначеному в
експортній митній декларації та/або інших торговельних або
транспортних документах.
Якщо книжка МДП була прийнята до оформлення митницею місця
відправлення без зазначення коду ГС, то ні наступній проміжній
митниці, ні митниці місця призначення не слід вимагати зазначення
коду ГС.
Відсутність коду ГС вантажів у книжці МДП не повинне
приводити до затримок у ході перевезення МДП і не повинно бути
перешкодою для прийняття до оформлення книжок МДП. Відсутність
коду ГС не розглядається як порушення Конвенції ( 995_012 ) й не
спричиняє ніякої відповідальності для власника книжки МДП.
Це також стосується тих випадків, коли митні органи
підозрюють, що код ГС, можливо, є невірним, або коли існують
невідповідності між звичайним текстовим описом вантажів і кодом
ГС.
Без шкоди для пункту 6 статті 8 Конвенції МДП ( 995_012 ) при
невідповідності звичайного текстового опису вантажів і опису,
передбаченого кодом ГС, вірним уважається звичайний текстовий опис
вантажів.
Питання про практичне застосування дійсної рекомендації
переглядається через 12 місяців після дати її набрання чинності з
метою забезпечення її відповідності поставленим у ній цілям.
Ця рекомендація набуде чинності 1 травня 2008 року.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору