Про проведення VI Українсько-польського форуму "Освіта для сучасності" в Україні
Нац.академія пед. наук, МОН України; Наказ, Склад колегіального органу від 30.06.201532/684
Документ v_684601-15, поточна редакція — Прийняття від 30.06.2015

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.06.2015  № 32/684

Про проведення VI Українсько-польського форуму "Освіта для сучасності" в Україні

На виконання статті 3 Закону України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 року № 1556-VII, Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2014-2016 роки, положень Угоди про співробітництво між Академією педагогічних наук України та Польською академією наук і з метою розширення діалогу між науковими спільнотами України та Республіки Польща, проведення спільних наукових досліджень за напрямами: філософія розвитку освіти і педагогічної науки в умовах євроінтеграційних процесів, державна освітня політика, методологічні засади розвитку громадянського суспільства, педагогічна освіта у суспільстві знань, неперервна професійна освіта, новітні інформаційні і телекомунікаційні технології в освіті та науці НАКАЗУЄМО:

1. Провести 14-16 вересня 2015 року в Києві на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО VI Українсько-польський форум "Освіта для сучасності" із залученням установ та організацій при Міністерстві освіти і науки України, що знаходяться у сфері управління МОН України, наукових установ Національної академії педагогічних наук України, вищих навчальних закладів України, департаментів та управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), вищих навчальних закладів, громадських організацій і науковців зарубіжних країн.

2. Затвердити склад Організаційного комітету з підготовки і проведення VI Українсько-польського форуму "Освіта для сучасності" (додається).

3. Департаментам вищої освіти (Бондаренко С.І.), професійно-технічної освіти МОН України (Супрун В.В.), Відділенню професійної освіти і освіти дорослих НАПН України (Ничкало Н.Г.), Національному педагогічному університету імені М.П. Драгоманова (Андрущенко В.П.) здійснити організаційні заходи щодо підготовки і проведення VI Українсько-польського форуму "Освіта для сучасності".

4. Департаментам, управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), вищим навчальним закладам України здійснити організаційні заходи щодо сприяння підготовці і проведенню Форуму та участі в ньому їхніх представників.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України Совсун І.Р. та першого віце-президента НАПН України Лугового В.І.

Президент
Національної академії
педагогічних наук УкраїниВ.Г. Кремень

Міністр
освіти і науки України


С.М. КвітДодаток

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
з підготовки і проведення VI Українсько-польського/Польсько-українського наукового форуму 14-16 вересня 2015 року "Освіта для сучасності"

Співголови оргкомітету

Кремень Василь Григорович

Президент НАПН України, дійсний член НАН України і НАПН України, доктор філос. наук, професор

Андрущенко Віктор Петрович

Ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, дійсний член НАПН України, доктор філос. наук, професор

Сліверські Богуслав

Голова Комітету педагогічних наук Польської академії наук, професор звичайний, доктор наук (хаб.)

Шльосек Франтішек

Голова міжнародного товариства "Польща-Україна", директор Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської у Варшаві, іноземний член НАПН України, професор, доктор наук (хаб.)

Заступники

Ничкало Нелля Григорівна

Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор

Падалка Олег Семенович

Перший проректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, член-кореспондент НАПН України, доктор філос. наук, професор

Квятковскі Стефан

Заступник Голови Комітету педагогічних наук Польської академії наук, проректор Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві, професор звичайний, доктор наук (хаб.)

Лащик Ян

Ректор Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві, проф. звичайний, доктор наук (хаб.)

Члени оргкомітету

Грищенко Іван Михайлович

Ректор Київського національного університету технологій та дизайну, член-кореспондент НАПН України, доктор екон. наук, професор

Березівська Лариса Дмитрівна

Директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, доктор пед. наук, проф.

Бондаренко Сергій Іванович

Директор Департаменту вищої освіти МОН України, канд. фізико-матем. наук, доцент

Боровік Ольга Миколаївна

Науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Биковська Олена Володимирівна

Ректор Інституту екології, економіки і права, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

Головченко Гліб Олександрович

Секретар Національної спілки журналістів України, директор Коледжу преси та телебачення м. Миколаєва, канд. пед. наук

Гоменюк Дмитро Васильович

Директор Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України, канд. пед. наук

Гриневич Лілія Михайлівна

Голова Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, канд. пед. наук

Дем'янюк Олександр Олександрович

Другий секретар відділу (Секретаріату) Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Департаменту світового українства та культурно-гуманітарного співробітництва МЗС України

Доценко Параска Петрівна

Заступник начальника відділу наукових і керівних кадрів та міжнародних наукових зв'язків НАПН України

Іванова Тетяна Вікторівна

Старший науковий співробітник відділу теорії та історії педагогічної майстерності інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор пед. наук, професор

Лавріненко Володимир Григорович

Проректор з міжнародних зв'язків Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, канд. істор. наук, доцент

Лук'янова Лариса Борисівна

Директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор пед. наук, професор

Макаренко Леся Леонтіївна

Начальник редакційного відділу видавництва Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор філол. наук, професор

Мушка Оксана Вікторівна

Начальник відділу наукових і керівних кадрів та міжнародних наукових зв'язків НАПН України, канд. пед. наук

Наливайко Олег Ігорович

Голова Державного комітету радіомовлення і телебачення України

Олійник Віктор Васильович

Ректор ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор пед. наук, професор

Ольшевський Олександр Іванович

Завідувач гаража Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Пазюра Наталія Валентинівна

Завідувач кафедри іноземних мов Національного авіаційного університету, доктор пед. наук, доцент

Радкевич Валентина Олександрівна

Директор Інституту професійно-технічної освіти України НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, професор

Рапіна Лідія Анатоліївна

Головний редактор "Педагогічної газети"

Савенкова Людмила Василівна

Директор Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Супрун В'ячеслав Васильович

Директор Департаменту професійно-технічної освіти МОН України, канд. екон. наук (за згодою)

Сусол Олександр Костянтинович

Директор видавництва Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Тименко Володимир Миколайович

Доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти Гуманітарного інституту НАУ, канд. пед. наук

Тименко Володимир Петрович

Вчений секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор пед. наук, професор

Ткаченко Лідія Іванівна

Завідувач сектору науково-аналітичної обробки та розповсюдження інформації НАПН України, канд. пед. наук

Фігель Ева

Директор Польського інституту у Києві, Радник-посланник Посольства Республіки Польща в Україні (за згодою)

Чернишова Євгенія Родіонівна

Перший проректор Університету менеджменту освіти НАПН України, доктор пед. наук, проф.

Щербак Ольга Іванівна

Директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, доцент

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору