Документ v_674736-11, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2011

      МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
Л И С Т
16.03.2011 N 4.7-17/674

Роз'яснення щодо прирівняння
середньої спеціальної освіти,
здобутої за часів існування Радянського Союзу
в технікумах та училищах,
до неповної вищої освіти

Департамент вищої освіти Міністерства розглянув звернення
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва від 03.03.2011 N 2308 щодо отриманої освіти після
закінчення технікумів та училищ за часів існування Радянського
Союзу та повідомляє.
Законом Української РСР "Про народну освіту" від 28.06.74
технікуми (училища) віднесені до середніх спеціальних навчальних
закладів, головним завданням яких була підготовка кваліфікованих
фахівців із середньою спеціальною та загальною середньою освітою,
які мають необхідні теоретичні знання і практичні навички за
спеціальністю.
Після набуття чинності Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) (з 1991 р.) та Закону України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) (з 2002 р.) технікуми та училища віднесені до вищих
навчальних закладів I рівня акредитації, в яких здійснюється
підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста.
Молодший спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний рівень
вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої
освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання,
достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня
професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у
певному виді економічної діяльності.
Неповна вища освіта - це освітній рівень вищої освіти особи,
який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що
визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для
здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста.
Таким чином, середня спеціальна освіта, здобута за часів
існування Радянського Союзу в технікумах та училищах,
прирівнюється відповідно до чинного законодавства до неповної
вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста.вгору