Щодо інвестиційних програм ліцензіатів на 2019 рік
Нацком.енергетики, ком.послуг; Лист від 18.01.2019669/18.3.1/7-19
Документ v_669874-19, поточна редакція — Прийняття від 18.01.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЛИСТ

18.01.2019  № 669/18.3.1/7-19


Органи місцевого самоврядування
(за списком)

Щодо інвестиційних програм ліцензіатів на 2019 рік

Відповідно до положень Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), зокрема погоджує/схвалює інвестиційні програми (плани розвитку) суб’єктів, діяльність яких регулюється НКРЕКП, у випадках, встановлених законом.

Законом України «Про теплопостачання» (далі - Закон) встановлено, що інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зобов’язання суб’єкта господарювання у сфері централізованого теплопостачання щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об’єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання.

Згідно із статтею 26-1 Закону, інвестиційні програми розробляються суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання.

Механізм розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, установлений Порядком розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, який затверджено постановою НКРЕКП від 31 серпня 2017 року № 1059 (далі - Порядок), відповідно до положень якого ліцензіат розробляє інвестиційну програму, затверджує, здійснює її погодження в органах місцевого самоврядування (стосовно об’єктів, що перебувають у комунальній власності) та звертається із заявою щодо її схвалення до уповноваженого органу (НКРЕКП).

Водночас, статтею 13 Закону визначено повноваження органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання до яких належить, зокрема:

погодження на розміщення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці нових або реконструкцію діючих об’єктів теплопостачання та сприяння розвитку систем теплопостачання на відповідній території;

погодження інвестиційних програм стосовно об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності, крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері теплопостачання.

Крім того, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено:

право комунальної власності - право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (підпункт 14 статті 1);

відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування (стаття 17);

відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом (пункт 1 статті 18);

з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, надають відповідну інформацію (пункт 2 статті 18);

органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади (пункт 3 статті 18).

Ураховуючи наведене, та з метою забезпечення виконання суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, які провадять свою ліцензовану діяльність на території області, вимог законодавства, НКРЕКП звертається із клопотанням щодо:

вжиття термінових дієвих організаційних заходів щодо вирішення питання стосовно надання на розгляд і схвалення до НКРЕКП відповідними суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання оформлених належним чином інвестиційних програм на 2019 рік;

сприяння у погодженні в найкоротші терміни відповідних інвестиційних програм на 2019 рік;

сприяння у питаннях здійснення постійного контролю за реалізацією схвалених НКРЕКП інвестиційних програм на 2019 рік, цільовим використанням коштів, що передбачені в установлених тарифах на теплову енергію для виконання інвестиційних програм та проведенням закупівель товарів, робіт і послуг у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», у тому числі з використанням авторизованих електронних майданчиків електронної системи закупівель «ProZorro».

Член НКРЕКП

Є. Магльованний



вгору