Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.04.2011 N 20/558

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2011 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм,
звіту про їх виконання, а також здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19
( z0035-08 ), зі змінами), Н А К А З У Є М О:
Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2011 рік
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
за КПКВК 1201010, затвердженого спільним наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів
України від 03.03.2011 N 2/314 ( v_314731-11 ), виклавши його в
новій редакції, що додається.
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр
економічного розвитку
і торгівлі України А.Клюєв
Перший заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.Максюта

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України,
Міністерства фінансів
України
03.03.2011 N 2/314
( v_314731-11 )
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів
України
27.04.2011 N 20/558)

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2011 рік

1. 120 Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України ______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1201000 Апарат Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України ______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1201010 0132 Керівництво та управління у сфері
економічного розвитку і торгівлі ______________________________________________________________ (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 180551,8 тис. гривень, у
тому числі із загального фонду - 180551,8 тис. гривень, та із
спеціального фонду - _____________ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 03.12.90 N 507-XII ( 507-12 ) "Про ціни і
ціноутворення"; Закон України від 16.04.91 N 959-XII ( 959-12 ) "Про
зовнішньоекономічну діяльність"; Закон України від 18.09.91 N 1560-XII ( 1560-12 ) "Про
інвестиційну діяльність"; Закон України від 14.05.92 N 2343-XII ( 2343-12 ) "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом"; Закон України від 22.12.98 N 330-XIV ( 330-14 ) "Про захист
національного товаровиробника від демпінгового імпорту"; Закон України від 23.03.2000 N 1602-III ( 1602-14 ) "Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України"; Закон України від 01.06.2000 N 1775-III ( 1775-14 ) "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності"; Закон України від 19.10.2000 N 2063-III ( 2063-14 ) "Про
державну підтримку малого підприємництва"; Закон України від 11.09.2003 N 1160-VI ( 1160-15 ) "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності"; Закон України від 18.03.2004 N 1621-IV ( 1621-15 ) "Про
державні цільові програми"; Закон України від 24.06.2004 N 1861-IV ( 1861-15 ) "Про
транскордонне співробітництво"; Закон України від 06.09.2005 N 2806-IV ( 2806-15 ) "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності"; Закон України від 08.09.2005 N 2850-IV ( 2850-15 ) "Про
стимулювання розвитку регіонів"; Закон України від 10.04.2008 N 250-VI ( 250-17 ) "Про
ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації
торгівлі"; Закон України від 01.06.2010 N 2289-VI ( 2289-17 ) "Про
здійснення державних закупівель"; Закон України від 01.07.2010 N 2404-VI ( 2404-17 ) "Про
державно-приватне партнерство"; Закон України від 23.09.2010 N 2560-VI ( 2560-17 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про державне оборонне
замовлення"; Закон України від 07.10.2010 N 2591-VI ( 2591-17 ) "Про
Кабінет Міністрів України"; Закон України від 13.01.2011 N 2937-VI ( 2937-17 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо особливостей державної
реєстрації центральних органів виконавчої влади"; Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"
( n0004100-10 ); Указ Президента України від 25.05.2001 N 341 ( 341/2001 )
"Про Концепцію державної регіональної політики"; Указ Президента України від 04.09.2009 N 713 ( 713/2009 )
"Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26
червня 2009 року "Про звіт Кабінету Міністрів України щодо
результатів членства України в Світовій організації торгівлі"; Указ Президента України від 09.12.2010 N 1085 ( 1085/2010 )
"Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"; Указ Президента України від 24.12.2010 N 1199 ( 1199/2010 )
"Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади"; постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548
( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
(тарифів)"; постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2244
( 2244-99-п ) "Питання державного оборонного замовлення"; постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"; постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2000 N 1819
( 1819-2000-п ) "Питання Державної інспекції з контролю за
цінами"; постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 153
( 153-2002-п ) "Про створення єдиної системи залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"; постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2002 N 803
( 803-2002-п ) "Про заходи щодо проведення моніторингу цін і
тарифів на споживчому ринку"; постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621
( 621-2003-п ) "Про розроблення прогнозних і програмних документів
економічного і соціального розвитку та складання проекту
державного бюджету"; постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2005 N 408
( 408-2005-п ) "Про утворення Центру обробки запитів країн -
членів Світової організації торгівлі і Світової організації
торгівлі та їх інформування"; постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2006 N 370
( 370-2006-п ) "Про утворення Державного департаменту з питань
банкрутства"; постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 N 533
( 533-2006-п ) "Про затвердження Положення про Державний
департамент з питань банкрутства"; постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2007 N 297
( 297-2007-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України"; постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 N 777
( 777-2007-п ) "Про затвердження Положення про Міністерство
економіки України"; постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 N 1222
( 1222-2007-п ) "Про затвердження Порядку декларування зміни
оптово-відпускних цін на продовольчі товари"; постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 N 709
( 709-2008-п ) "Про внесення змін до Порядку декларування зміни
оптово-відпускних цін на продовольчі товари"; постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027
( 1027-2008-п ) "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації
проектів економічного і соціального розвитку України, що
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями"; постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2010 N 315
( 315-2010-п ) "Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету
на 2011 рік (Бюджетної декларації)"; розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008
N 1570-р ( 1570-2008-р ) "Про затвердження плану першочергових
заходів щодо виконання зобов'язань України в рамках членства
у СОТ"; наказ Міністерства економіки України від 28.04.2006 N 153
( v0153665-06 ) "Щодо деяких питань діяльності територіальних
управлінь, відділів (секторів) з питань банкрутства Міністерства"; наказ Міністерства економіки України від 02.04.2009 N 299
( v0299665-09 ) "Про деякі питання діяльності Державного
департаменту з питань банкрутства та його територіальних
управлінь, відділів (секторів) з питань банкрутства".
6. Мета бюджетної програми: Формування та забезпечення реалізації державної економічної,
цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, політики у
сфері розвитку підприємництва, внутрішньої торгівлі, а також
міжвідомчої координації з питань економічного і соціального
співробітництва України з ЄС; здійснення відповідно до
законодавства функцій уповноваженого (спеціально уповноваженого)
центрального органу виконавчої влади у сферах, визначених законами
України; участь у забезпеченні реалізації цінової політики держави
шляхом здійснення контрольно-наглядових функцій, спрямованих на
дотримання суб'єктами господарювання державної дисципліни цін; проведення державної політики щодо запобігання банкрутству,
забезпечення і створення організаційних, економічних, інших умов
необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом стосовно державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує 25 відсотків, суб'єктів
підприємницької діяльності інших форм власності, забезпечення щодо
цих підприємств умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; участь у виконанні Україною зобов'язань і правил СОТ щодо
дотримання принципу прозорості в торговельній політиці.
7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної
паспортом бюджетної програми:
------------------------------------------------------------------ | N | Завдання | |пор.| | |----+-----------------------------------------------------------| | 1 |Забезпечення формування та реалізації в межах своїх | | |повноважень державної економічної політики, здійснення | | |планування, прогнозування та державного регулювання | | |національної економіки, розроблення відповідних планових, | | |прогнозних і програмних документів; | |----+-----------------------------------------------------------| | 2 |Забезпечення реалізації державної регіональної політики, | | |організація роботи, пов'язаної із створенням умов для | | |динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку| | |країни та її регіонів; | |----+-----------------------------------------------------------| | 3 |Розроблення пропозицій щодо формування, реалізації та | | |регулювання державної цінової політики; | |----+-----------------------------------------------------------| | 4 |Сприяння розвитку ринкових відносин, конкурентного | | |середовища, створенню належних умов діяльності суб'єктів | | |господарювання всіх форм власності та розвитку | | |підприємництва; забезпечення реалізації державної політики | | |у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів; | |----+-----------------------------------------------------------| | 5 |Забезпечення реалізації державної політики з питань | | |економічного і соціального співробітництва України з ЄС та | | |координації діяльності органів виконавчої влади із | | |зазначених питань; | |----+-----------------------------------------------------------| | 6 |Забезпечення реалізації єдиної зовнішньоекономічної | | |політики, політики інтеграції економіки України у світову | | |економіку, співробітництва із СОТ; | |----+-----------------------------------------------------------| | 7 |Забезпечення формування та реалізації державної | | |інвестиційної політики; | |----+-----------------------------------------------------------| | 8 |Забезпечення реалізації державної політики у сфері | | |співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та| | |міжнародними регіональними організаціями; | |----+-----------------------------------------------------------| | 9 |Забезпечення реалізації державної політики у сфері | | |співробітництва з державами-донорами та міжнародними | | |організаціями з питань залучення міжнародної технічної | | |допомоги; | |----+-----------------------------------------------------------| | 10 |Забезпечення формування та реалізації державної політики у | | |сфері управління державним сектором економіки; розроблення | | |пропозицій щодо формування державної політики у сфері | | |реалізації прав власності та реформування відносин | | |власності; | |----+-----------------------------------------------------------| | 11 |Забезпечення реалізації державної політики щодо запобігання| | |банкрутству, сприяння створенню умов для здійснення | | |процедур відновлення платоспроможності боржників, визнання | | |боржників банкрутами; | |----+-----------------------------------------------------------| | 12 |Забезпечення формування та реалізації державної політики | | |щодо розвитку внутрішньої торгівлі та побутових послуг, | |----+-----------------------------------------------------------| | 13 |Забезпечення реалізації державної політики у сфері | | |державних закупівель, державного замовлення та державного | | |матеріального резерву; | |----+-----------------------------------------------------------| | 14 |Розроблення пропозицій щодо проведення адміністративної | | |реформи в Україні, удосконалення інструменту, процедур та | | |стандартів діяльності органів виконавчої влади; | |----+-----------------------------------------------------------| | 15 |Забезпечення реабілітації державної економічної політики у | | |сфері оборони та безпеки; | |----+-----------------------------------------------------------| | 16 |Забезпечення виконання Україною зобов'язань і правил СОТ | | |щодо дотримання принципу прозорості і передбачуваності | | |торговельної політики шляхом здійснення ефективної | | |співпраці та оперативного обміну інформацією і документами | | |з Секретаріатом СОТ і країнами - членами СОТ, координації | | |діяльності органів державної влади України з питань | | |підготовки нотифікацій та відповідей на запити щодо чинних | | |норм, запровадження нових правил у сферах, пов'язаних з | | |торгівлею; | |----+-----------------------------------------------------------| | 17 |Здійснення перевірок додержання порядку формування, | | |встановлення і застосування цін і тарифів, проведення | | |моніторингу цін і тарифів на товари і послуги товарних та | | |споживчого ринків, надання висновків щодо розрахунків | | |економічно обґрунтованих планових витрат на житлово- | | |комунальні послуги та рівнів оптово-відпускних цін на | | |продовольчі товари, зміни на які підлягають декларуванню. | ------------------------------------------------------------------
8. Напрями використаних бюджетних коштів:
тис. гривень
---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Напрями використання| півріччя | рік | |пор.| бюджетних коштів |-----------------------------+------------------------------| | | |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом | | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | |----+--------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| | 1 |Формування та | 69938,6 | |69938,6|165462,4 | |165462,4| | |реалізація державної| | | | | | | | |економічної, | | | | | | | | |цільової, | | | | | | | | |інвестиційної та | | | | | | | | |зовнішньоекономічної| | | | | | | | |політики, а також | | | | | | | | |міжвідомчої | | | | | | | | |координації з питань| | | | | | | | |економічного і | | | | | | | | |соціального | | | | | | | | |співробітництва | | | | | | | | |України з ЄС | | | | | | | |----+--------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| | 2 |Організація та | 11937,2 | |11937,2| 11937,2 | |11937,2 | | |здійснення | | | | | | | | |контрольно- | | | | | | | | |наглядових функцій з| | | | | | | | |питань додержання | | | | | | | | |центральними та | | | | | | | | |міськими органами | | | | | | | | |виконавчої влади, | | | | | | | | |Радою міністрів | | | | | | | | |Автономної | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | |підприємствами, | | | | | | | | |установами та | | | | | | | | |організаціями вимог | | | | | | | | |щодо формування, | | | | | | | | |встановлення та | | | | | | | | |застосування цін і | | | | | | | | |тарифів | | | | | | | |----+--------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| | 3 |Участь у реалізації | 2385,1 | |2385,1 | 2385,1 | | 2385,1 | | |державної політики | | | | | | | | |щодо запобігання, а | | | | | | | | |також забезпечення | | | | | | | | |умов реалізації | | | | | | | | |процедур відновлення| | | | | | | | |платоспроможності | | | | | | | | |боржника або | | | | | | | | |визнання його | | | | | | | | |банкрутом | | | | | | | |----+--------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------| | 4 |Забезпечення | 199,2 | | 199,2 | 199,2 | | 199,2 | | |виконання | | | | | | | | |зобов'язань України | | | | | | | | |щодо дотримання і | | | | | | | | |передбачуваності | | | | | | | | |торгівельної | | | | | | | | |політики | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
9. Коди економічної класифікації видатків ( v0011201-11 ):
------------------------------------------------------------------ |КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету | |----+-----------------------------------------------------------| |1110|Оплата праці працівників бюджетних установ | |----+-----------------------------------------------------------| |1120|Нарахування на заробітну плату | |----+-----------------------------------------------------------| |1130|Придбання товарів і послуг | |----+-----------------------------------------------------------| |1140|Видатки на відрядження | |----+-----------------------------------------------------------| |1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |----+-----------------------------------------------------------| |1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) | | |програм, не віднесені до заходів розвитку | |----+-----------------------------------------------------------| |2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового | | |користування | |----+-----------------------------------------------------------| |2130|Капітальний ремонт | ------------------------------------------------------------------
10. Коди класифікації кредитування ( v0011201-11 ):
------------------------------------------------------------------ |ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету | ------------------------------------------------------------------
11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у
складі бюджетної програми:
тис. гривень
----------------------------------------------------------------------------- | Код | Назва | півріччя | рік | |державної|державної|---------------------------+---------------------------| |цільової |цільової |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом| |програми |програми | фонд | фонд | | фонд | фонд | | -----------------------------------------------------------------------------
12. Результативні показники, що характеризують виконання
бюджетної програми:

13. Розподіл видатків у розрізі територій: _________________________________________________________________
Заступник Міністра
(керівника установи) /
керівник фінансової служби
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України А.А.Максюта
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра /
директор Департаменту
Міністерства фінансів України О.С.Шнипко