Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2011 рік
Мінекономрозвитку України, Мінфін України; Наказ, Форма типового документа, Паспорт бюджетної програми від 27.04.201120/558
Документ v_558731-11, поточна редакція — Прийняття від 27.04.2011


 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
27.04.2011 N 20/558

 
Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2011 рік

 
     Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм, звіту про їх виконання, а також здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19 ( z0035-08 ), зі змінами), Н А К А З У Є М О:
 
     Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2011 рік Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за КПКВК 1201010, затвердженого спільним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України від 03.03.2011 N 2/314 ( v_314731-11 ), виклавши його в новій редакції, що додається.
 
 Перший віце-прем'єр-міністр 
України - Міністр
економічного розвитку
і торгівлі України А.Клюєв
Перший заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Голова комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.Максюта

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України,
Міністерства фінансів
України
03.03.2011 N 2/314
( v_314731-11 )
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів
України
27.04.2011 N 20/558)

 
ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2011 рік

 
 1.   120    Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
 
 2.  1201000   Апарат Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
 
 3.  1201010   0132    Керівництво та управління у сфері 
економічного розвитку і торгівлі ______________________________________________________________
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
 
   4. Обсяг бюджетного призначення - 180551,8 тис. гривень, у 
тому числі із загального фонду - 180551,8 тис. гривень, та із
спеціального фонду - _____________ тис. гривень.
     5. Підстави для виконання бюджетної програми:
     Закон України від 03.12.90 N 507-XII ( 507-12 ) "Про ціни і ціноутворення";
     Закон України від 16.04.91 N 959-XII ( 959-12 ) "Про зовнішньоекономічну діяльність";
     Закон України від 18.09.91 N 1560-XII ( 1560-12 ) "Про інвестиційну діяльність";
     Закон України від 14.05.92 N 2343-XII ( 2343-12 ) "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
     Закон України від 22.12.98 N 330-XIV ( 330-14 ) "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту";
     Закон України від 23.03.2000 N 1602-III ( 1602-14 ) "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";
     Закон України від 01.06.2000 N 1775-III ( 1775-14 ) "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
     Закон України від 19.10.2000 N 2063-III ( 2063-14 ) "Про державну підтримку малого підприємництва";
     Закон України від 11.09.2003 N 1160-VI ( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
     Закон України від 18.03.2004 N 1621-IV ( 1621-15 ) "Про державні цільові програми";
     Закон України від 24.06.2004 N 1861-IV ( 1861-15 ) "Про транскордонне співробітництво";
     Закон України від 06.09.2005 N 2806-IV ( 2806-15 ) "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";
     Закон України від 08.09.2005 N 2850-IV ( 2850-15 ) "Про стимулювання розвитку регіонів";
     Закон України від 10.04.2008 N 250-VI ( 250-17 ) "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі";
     Закон України від 01.06.2010 N 2289-VI ( 2289-17 ) "Про здійснення державних закупівель";
     Закон України від 01.07.2010 N 2404-VI ( 2404-17 ) "Про державно-приватне партнерство";
     Закон України від 23.09.2010 N 2560-VI ( 2560-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про державне оборонне замовлення";
     Закон України від 07.10.2010 N 2591-VI ( 2591-17 ) "Про Кабінет Міністрів України";
     Закон України від 13.01.2011 N 2937-VI ( 2937-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо особливостей державної реєстрації центральних органів виконавчої влади";
     Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" ( n0004100-10 );
     Указ Президента України від 25.05.2001 N 341 ( 341/2001 ) "Про Концепцію державної регіональної політики";
     Указ Президента України від 04.09.2009 N 713 ( 713/2009 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 червня 2009 року "Про звіт Кабінету Міністрів України щодо результатів членства України в Світовій організації торгівлі";
     Указ Президента України від 09.12.2010 N 1085 ( 1085/2010 ) "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
     Указ Президента України від 24.12.2010 N 1199 ( 1199/2010 ) "Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади";
     постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)";
     постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.99 N 2244 ( 2244-99-п ) "Питання державного оборонного замовлення";
     постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування";
     постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2000 N 1819 ( 1819-2000-п ) "Питання Державної інспекції з контролю за цінами";
     постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 153 ( 153-2002-п ) "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги";
     постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2002 N 803 ( 803-2002-п ) "Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку";
     постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621 ( 621-2003-п ) "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету";
     постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2005 N 408 ( 408-2005-п ) "Про утворення Центру обробки запитів країн - членів Світової організації торгівлі і Світової організації торгівлі та їх інформування";
     постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2006 N 370 ( 370-2006-п ) "Про утворення Державного департаменту з питань банкрутства";
     постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 N 533 ( 533-2006-п ) "Про затвердження Положення про Державний департамент з питань банкрутства";
     постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2007 N 297 ( 297-2007-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України";
     постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 N 777 ( 777-2007-п ) "Про затвердження Положення про Міністерство економіки України";
     постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 N 1222 ( 1222-2007-п ) "Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари";
     постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 N 709 ( 709-2008-п ) "Про внесення змін до Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари";
     постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1027 ( 1027-2008-п ) "Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями";
     постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2010 N 315 ( 315-2010-п ) "Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2011 рік (Бюджетної декларації)";
     розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 N 1570-р ( 1570-2008-р ) "Про затвердження плану першочергових заходів щодо виконання зобов'язань України в рамках членства у СОТ";
     наказ Міністерства економіки України від 28.04.2006 N 153 ( v0153665-06 ) "Щодо деяких питань діяльності територіальних управлінь, відділів (секторів) з питань банкрутства Міністерства";
     наказ Міністерства економіки України від 02.04.2009 N 299 ( v0299665-09 ) "Про деякі питання діяльності Державного департаменту з питань банкрутства та його територіальних управлінь, відділів (секторів) з питань банкрутства".
 
     6. Мета бюджетної програми:
     Формування та забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, політики у сфері розвитку підприємництва, внутрішньої торгівлі, а також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС; здійснення відповідно до законодавства функцій уповноваженого (спеціально уповноваженого) центрального органу виконавчої влади у сферах, визначених законами України;
     участь у забезпеченні реалізації цінової політики держави шляхом здійснення контрольно-наглядових функцій, спрямованих на дотримання суб'єктами господарювання державної дисципліни цін;
     проведення державної політики щодо запобігання банкрутству, забезпечення і створення організаційних, економічних, інших умов необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, суб'єктів підприємницької діяльності інших форм власності, забезпечення щодо цих підприємств умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
     участь у виконанні Україною зобов'язань і правил СОТ щодо дотримання принципу прозорості в торговельній політиці.
 
     7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
 
------------------------------------------------------------------
| N |             Завдання             |
|пор.|                              |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 1 |Забезпечення формування та реалізації в межах своїх    |
|  |повноважень державної економічної політики, здійснення   |
|  |планування, прогнозування та державного регулювання    |
|  |національної економіки, розроблення відповідних планових, |
|  |прогнозних і програмних документів;            |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 2 |Забезпечення реалізації державної регіональної політики,  |
|  |організація роботи, пов'язаної із створенням умов для   |
|  |динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку|
|  |країни та її регіонів;                   |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 3 |Розроблення пропозицій щодо формування, реалізації та   |
|  |регулювання державної цінової політики;          |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 4 |Сприяння розвитку ринкових відносин, конкурентного     |
|  |середовища, створенню належних умов діяльності суб'єктів  |
|  |господарювання всіх форм власності та розвитку       |
|  |підприємництва; забезпечення реалізації державної політики |
|  |у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів; |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 5 |Забезпечення реалізації державної політики з питань    |
|  |економічного і соціального співробітництва України з ЄС та |
|  |координації діяльності органів виконавчої влади із     |
|  |зазначених питань;                     |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 6 |Забезпечення реалізації єдиної зовнішньоекономічної    |
|  |політики, політики інтеграції економіки України у світову |
|  |економіку, співробітництва із СОТ;             |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 7 |Забезпечення формування та реалізації державної      |
|  |інвестиційної політики;                  |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 8 |Забезпечення реалізації державної політики у сфері     |
|  |співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та|
|  |міжнародними регіональними організаціями;         |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 9 |Забезпечення реалізації державної політики у сфері     |
|  |співробітництва з державами-донорами та міжнародними    |
|  |організаціями з питань залучення міжнародної технічної   |
|  |допомоги;                         |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 10 |Забезпечення формування та реалізації державної політики у |
|  |сфері управління державним сектором економіки; розроблення |
|  |пропозицій щодо формування державної політики у сфері   |
|  |реалізації прав власності та реформування відносин     |
|  |власності;                         |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 11 |Забезпечення реалізації державної політики щодо запобігання|
|  |банкрутству, сприяння створенню умов для здійснення    |
|  |процедур відновлення платоспроможності боржників, визнання |
|  |боржників банкрутами;                   |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 12 |Забезпечення формування та реалізації державної політики  |
|  |щодо розвитку внутрішньої торгівлі та побутових послуг,  |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 13 |Забезпечення реалізації державної політики у сфері     |
|  |державних закупівель, державного замовлення та державного |
|  |матеріального резерву;                   |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 14 |Розроблення пропозицій щодо проведення адміністративної  |
|  |реформи в Україні, удосконалення інструменту, процедур та |
|  |стандартів діяльності органів виконавчої влади;      |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 15 |Забезпечення реабілітації державної економічної політики у |
|  |сфері оборони та безпеки;                 |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 16 |Забезпечення виконання Україною зобов'язань і правил СОТ  |
|  |щодо дотримання принципу прозорості і передбачуваності   |
|  |торговельної політики шляхом здійснення ефективної     |
|  |співпраці та оперативного обміну інформацією і документами |
|  |з Секретаріатом СОТ і країнами - членами СОТ, координації |
|  |діяльності органів державної влади України з питань    |
|  |підготовки нотифікацій та відповідей на запити щодо чинних |
|  |норм, запровадження нових правил у сферах, пов'язаних з  |
|  |торгівлею;                         |
|----+-----------------------------------------------------------|
| 17 |Здійснення перевірок додержання порядку формування,    |
|  |встановлення і застосування цін і тарифів, проведення   |
|  |моніторингу цін і тарифів на товари і послуги товарних та |
|  |споживчого ринків, надання висновків щодо розрахунків   |
|  |економічно обґрунтованих планових витрат на житлово-    |
|  |комунальні послуги та рівнів оптово-відпускних цін на   |
|  |продовольчі товари, зміни на які підлягають декларуванню. |
------------------------------------------------------------------ 
     8. Напрями використаних бюджетних коштів:
 
тис. гривень
 
----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Напрями використання|     півріччя      |       рік       |
|пор.| бюджетних коштів |-----------------------------+------------------------------|
|  |          |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |
|  |          | фонд  |  фонд  |    | фонд  |  фонд  |    |
|----+--------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------|
| 1 |Формування та    | 69938,6 |      |69938,6|165462,4 |      |165462,4|
|  |реалізація державної|     |      |    |     |      |    |
|  |економічної,    |     |      |    |     |      |    |
|  |цільової,      |     |      |    |     |      |    |
|  |інвестиційної та  |     |      |    |     |      |    |
|  |зовнішньоекономічної|     |      |    |     |      |    |
|  |політики, а також  |     |      |    |     |      |    |
|  |міжвідомчої     |     |      |    |     |      |    |
|  |координації з питань|     |      |    |     |      |    |
|  |економічного і   |     |      |    |     |      |    |
|  |соціального     |     |      |    |     |      |    |
|  |співробітництва   |     |      |    |     |      |    |
|  |України з ЄС    |     |      |    |     |      |    |
|----+--------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------|
| 2 |Організація та   | 11937,2 |      |11937,2| 11937,2 |      |11937,2 |
|  |здійснення     |     |      |    |     |      |    |
|  |контрольно-     |     |      |    |     |      |    |
|  |наглядових функцій з|     |      |    |     |      |    |
|  |питань додержання  |     |      |    |     |      |    |
|  |центральними та   |     |      |    |     |      |    |
|  |міськими органами  |     |      |    |     |      |    |
|  |виконавчої влади,  |     |      |    |     |      |    |
|  |Радою міністрів   |     |      |    |     |      |    |
|  |Автономної     |     |      |    |     |      |    |
|  |Республіки Крим,  |     |      |    |     |      |    |
|  |підприємствами,   |     |      |    |     |      |    |
|  |установами та    |     |      |    |     |      |    |
|  |організаціями вимог |     |      |    |     |      |    |
|  |щодо формування,  |     |      |    |     |      |    |
|  |встановлення та   |     |      |    |     |      |    |
|  |застосування цін і |     |      |    |     |      |    |
|  |тарифів       |     |      |    |     |      |    |
|----+--------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------|
| 3 |Участь у реалізації | 2385,1 |      |2385,1 | 2385,1 |      | 2385,1 |
|  |державної політики |     |      |    |     |      |    |
|  |щодо запобігання, а |     |      |    |     |      |    |
|  |також забезпечення |     |      |    |     |      |    |
|  |умов реалізації   |     |      |    |     |      |    |
|  |процедур відновлення|     |      |    |     |      |    |
|  |платоспроможності  |     |      |    |     |      |    |
|  |боржника або    |     |      |    |     |      |    |
|  |визнання його    |     |      |    |     |      |    |
|  |банкрутом      |     |      |    |     |      |    |
|----+--------------------+---------+-----------+-------+---------+-----------+--------|
| 4 |Забезпечення    | 199,2 |      | 199,2 | 199,2 |      | 199,2 |
|  |виконання      |     |      |    |     |      |    |
|  |зобов'язань України |     |      |    |     |      |    |
|  |щодо дотримання і  |     |      |    |     |      |    |
|  |передбачуваності  |     |      |    |     |      |    |
|  |торгівельної    |     |      |    |     |      |    |
|  |політики      |     |      |    |     |      |    |
---------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Коди економічної класифікації видатків ( v0011201-11 ):
------------------------------------------------------------------ |КЕКВ| Назва згідно з економічною класифікацією видатків бюджету | |----+-----------------------------------------------------------| |1110|Оплата праці працівників бюджетних установ | |----+-----------------------------------------------------------| |1120|Нарахування на заробітну плату | |----+-----------------------------------------------------------| |1130|Придбання товарів і послуг | |----+-----------------------------------------------------------| |1140|Видатки на відрядження | |----+-----------------------------------------------------------| |1160|Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |----+-----------------------------------------------------------| |1172|Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) | | |програм, не віднесені до заходів розвитку | |----+-----------------------------------------------------------| |2110|Придбання обладнання і предметів довгострокового | | |користування | |----+-----------------------------------------------------------| |2130|Капітальний ремонт | ------------------------------------------------------------------
     10. Коди класифікації кредитування ( v0011201-11 ):
 
------------------------------------------------------------------
|ККК | Назва згідно з класифікацією кредитування бюджету    |
------------------------------------------------------------------ 
     11. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
 
тис. гривень
 
-----------------------------------------------------------------------------
|  Код  | Назва |     півріччя     |      рік      |
|державної|державної|---------------------------+---------------------------|
|цільової |цільової |Загальний|Спеціальний|Разом|Загальний|Спеціальний|Разом|
|програми |програми | фонд  |  фонд  |   | фонд  |  фонд  |   |
----------------------------------------------------------------------------- 
     12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми:
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Показники  |Одиниці|  Джерело  |      півріччя      |       рік       |
|пор.|        |виміру | інформації |------------------------------+------------------------------|
|  |        |    |       |Загальний|Спеціальний| Разом |Загальний|Спеціальний| Разом |
|  |        |    |       | фонд  |  фонд  |    | фонд  |  фонд  |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 1 |затрат     |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість    | осіб |Штатний розпис| 1090,0 |      | 1090,0 | 1090,0 |      | 1090,0 |
|  |штатних одиниць |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |центрального  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |апарату     |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |Мінекономіки  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість    | осіб |Штатний розпис| 1175,0 |      | 1175,0 | 1175,0 |      | 1175,0 |
|  |штатних одиниць |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |Держцінінспекції|    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 3 |Кількість    | осіб |Штатний розпис| 187,0 |      | 187,0 | 187,0 |      | 187,0 |
|  |штатних одиниць |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |Департаменту з |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |питань     |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |банкрутства   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 4 |Кількість    | осіб |Штатний розпис| 10,0  |      | 10,0 | 10,0  |      | 10,0 |
|  |штатних одиниць |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |Центру обробки |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |запитів країн - |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |членів СОТ і СОТ|    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |та їх      |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |інформування  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 5 |Кількість    | од. |Постанова   | 43,0  |      | 43,0 | 43,0  |      | 43,0 |
|  |службових    |    |КМУ від    |     |      |    |     |      |    |
|  |легкових    |    |22.10.2008  |     |      |    |     |      |    |
|  |автомобілів   |    |N 954     |     |      |    |     |      |    |
|  |        |    |( 954-2008-п )|     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 6 |Кількість    | од. |Дані звітності| 869,0 |      | 869,0 | 2191,0 |      | 2191,0 |
|  |відряджень   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |працівників   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 2 |продукту    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 1 |Кількість    | од. |Звіти     | 11,0  |      | 11,0 | 41,0  |      | 41,0 |
|  |розроблених   |    |центрального |     |      |    |     |      |    |
|  |центральним   |    |апарату    |     |      |    |     |      |    |
|  |апаратом    |    |Міністерства |     |      |    |     |      |    |
|  |Міністерства  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |нормативно-   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |правових актів |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість    | од. |Звіти     | 14,0  |      | 14,0 | 76,0  |      | 76,0 |
|  |розроблених   |    |центрального |     |      |    |     |      |    |
|  |центральним   |    |апарату    |     |      |    |     |      |    |
|  |апаратом    |    |Міністерства |     |      |    |     |      |    |
|  |прогнозних та  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |програмних   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |документів   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 3 |Кількість    | од. |Звіти     | 1600,0 |      | 1600,0 | 3456,0 |      | 3456,0 |
|  |підготовлених  |    |центрального |     |      |    |     |      |    |
|  |центральним   |    |апарату    |     |      |    |     |      |    |
|  |апаратом    |    |Міністерства |     |      |    |     |      |    |
|  |Міністерства  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |матеріалів з  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |інформаційно-  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |аналітичної   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |діяльності   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 4 |Кількість    | од. |Звіти     |  3,0  |      | 3,0  |  6,0  |      | 6,0  |
|  |підготовлених та|    |центрального |     |      |    |     |      |    |
|  |підписаних   |    |апарату    |     |      |    |     |      |    |
|  |центральним   |    |Міністерства |     |      |    |     |      |    |
|  |апаратом    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |Міністерства  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |угод про    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |партнерство та |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |співробітництво,|    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |технічну    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |допомогу    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 5 |Кількість    | од. |Дані звітності|150000,0 |      |150000,0|300000,0 |      |300000,0|
|  |проведених   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |перевірок та  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |обстежень цін і |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |тарифів     |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 6 |Кількість    | од. |Дані звітності| 2800,0 |      | 2800,0 | 6000,0 |      | 6000,0 |
|  |підготовлених та|    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |розглянутих   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |проектів    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |законодавчих,  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |нормативно-   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |правових актів, |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |методичних   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |рекомендацій та |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |інформаційно-  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |аналітичних   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |матеріалів   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 7 |Кількість    | од. |Дані звітності| 3000,0 |      | 3000,0 | 6000,0 |      | 6000,0 |
|  |наданих     |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |висновків щодо |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |розрахунків   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |економічно   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |обґрунтованих  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |планових витрат |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |на житлово-   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |комунальні   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |послуги та   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |рівнів отово-  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |відпускних цін |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |на продовольчі |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |товари, зміни на|    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |які підлягають |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |декларуванню  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 8 |Кількість    | од. |Дані звітності| 685,0 |      | 685,0 | 1370,0 |      | 1370,0 |
|  |проведених   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |територіальними |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |органами    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |планових    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |(позапланових) |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |перевірок    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |додержання   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |арбітражними  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |керуючими    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |ліцензійних умов|    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |провадження   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |господарської  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |діяльності   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 9 |Кількість    | од. |Дані звітності| 36,0  |      | 36,0 | 72,0  |      | 72,0 |
|  |проведених   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |територіальними |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |органами    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |аналізів    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |фінансово-   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |господарського |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |стану та    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |підприємств   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 10 |Кількість    | од. |Дані звітності| 640,0 |      | 640,0 | 1460,0 |      | 1460,0 |
|  |отриманих і   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |опрацьованих  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |нотифікацій від |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |країн - членів |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |СОТ       |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 11 |Кількість    | од. |Дані звітності| 40,0  |      | 40,0 | 70,0  |      | 70,0 |
|  |підготовлених і |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |направлених   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |інформаційно-  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |аналітичних   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |матеріалів,   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |довідок,    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |звітів,     |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |інформаційних  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |листів     |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 12 |Кількість    | од. |Дані звітності| 34,0  |      | 34,0 | 62,0  |      | 62,0 |
|  |підготовлених і |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |направлених   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |нотифікацій та |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |відповідей на  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |запити країн - |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |членів СОТ   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 3 |ефективності  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 1 |Сума      | тис. |Дані звітності| 180,0 |      |    | 400,0 |      |    |
|  |попереджених  | грн. |       |     |      |    |     |      |    |
|  |обрахунків та  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |повернутих   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |коштів     |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |споживачам у  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |розрахунку на 1 |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |працівника   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 2 |Кількість    | од. |Дані звітності|  4,9  |      |    |  9,8  |      |    |
|  |проведених   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |перевірок    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |додержання   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |арбітражними  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |керуючими    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |ліцензійних умов|    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |провадження   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |господарської  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |діяльності на і |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |працівника   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |територіальних |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |органів     |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 3 |Кількість    | од. |Дані звітності|  0,3  |      |    |  0,5  |      |    |
|  |проведених   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |аналізів    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |фінансово-   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |господарського |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |стану      |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |підприємств на |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |1 працівника  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |територіальних |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |органів     |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 4 |Кількість    | од. |Дані звітності|  3,0  |      |    |  6,0  |      |    |
|  |підготовлених і |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |направлених   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |нотифікацій та |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |відповідей на  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |запити країн - |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |членів СОТ на  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |1 працівника  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 5 |Кількість    | од. |Дані звітності|  4,0  |      |    |  7,0  |      |    |
|  |підготовлених і |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |направлених   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |інформаційно-  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |аналітичних   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |матеріалів,   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |довідок,    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |звітів,     |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |інформаційних  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |листів по    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |нотифікаціям на |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |1 працівника  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 4 |якості     |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 1 |Зменшення    | відс. |Дані звітності|  0,4  |      |    |  0,8  |      |    |
|  |кількості    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |порушень    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |державної    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |дисципліни цін, |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |виявлених за  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |результатами  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |проведених   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |перевірок    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |порівняно з   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |минулим роком  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 2 |Відсоток    | відс. |Дані звітності| 100,0 |      |    | 100,0 |      |    |
|  |реагування на  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |звернення    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |заявників    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |стосовно    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |порушень    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |арбітражними  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |керуючими    |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |ліцензійних умов|    |       |     |      |    |     |      |    |
|----+----------------+-------+--------------+---------+-----------+--------+---------+-----------+--------|
| 3 |Рівень виконання| відс. |Дані звітності| 100,0 |      |    | 100,0 |      |    |
|  |міжнародних   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |зобов'язань щодо|    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |підготовки   |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |нотифікацій та |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |відповідей на  |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |запити країн - |    |       |     |      |    |     |      |    |
|  |членів СОТ   |    |       |     |      |    |     |      |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     13. Розподіл видатків у розрізі територій:
 _________________________________________________________________ 
Заступник Міністра
(керівника установи) /
керівник фінансової служби
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України А.А.Максюта
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра /
директор Департаменту
Міністерства фінансів України О.С.Шнипковгору