Документ v_547569-04, поточна редакція — Редакція від 31.12.2004, підстава - v2220569-04

                МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т
05.04.2004 N 50-38/547
05.04.2004 N 25/4-41.16/4170
Міністерство економіки
АР Крим,
відповідні структурні
підрозділи обласних,
Київської та
Севастопольської
міських державних
адміністрацій
Регіональні митниці,
митниці

Щодо митного оформлення окремих
зовнішньоекономічних операцій суб'єктів ЗЕД, до яких
застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування, передбачену статтею 37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність"
( Щодо поширення дії додатково див. Лист Міністерства
економіки та європейської інтеграції
N 50-28/2220 ( v2220569-04 ) від 31.12.2004 )
У ході практичної реалізації наказу Міністерства економіки
України від 17.04.2000 N 47 ( z0259-00 ) "Про затвердження
Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за
N 259/4480, до Державної митної служби України та до Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України (далі -
Мінекономіки) від митних органів і суб'єктів господарювання
надходять звернення щодо надання роз'яснень з питань митного
оформлення окремих зовнішньоекономічних операцій суб'єктів ЗЕД, до
яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування, передбачену статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).
Тому, надаємо наступні роз'яснення щодо митного оформлення
окремих операцій, що здійснюються суб'єктами ЗЕД до яких
застосовані спеціальні санкції, передбачені ст. 37 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), далі - спеціальні
санкції.
Відповідно до п.1.3 розділу "Загальні положення" Положення
про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,
затвердженого наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 47
( z0259-00 ) (зареєстровано в Мін'юсті 05.05.2000 за N 259/4480),
разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для здійснення окремої
зовнішньоекономічної операції суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності, до яких застосована спеціальна санкція.
Згідно з п.1.4 вищевказаного Положення та п.1.7 Положення про
порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності
спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом
Мінекономіки від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ) (зареєстровано в
Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), із змінами та доповненнями,
окремою зовнішньоекономічною операцією є комплекс дій українського
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та іноземного суб'єкта
господарської діяльності, що підпадає під визначення одного із
видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених статтею 4
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), та
включає в себе закінчену разову передачу товару (виконання робіт,
надання послуг) та закінчені розрахунки (грошові, товарні та в
інших формах) за цю разову конкретну передачу товару (виконання
робіт, надання послуг).
При здійсненні іноземним партнером попередньої оплати частини
продукції, що поставляється або буде поставлятися по
зовнішньоекономічному контракту, експортер, відповідно до умов
контракту здійснює відвантаження товару на суму, яка дорівнює
розміру попередньої оплати. Лише після здійснення експорту
зазначеного товару, що відповідає закінченим розрахункам,
зовнішньоекономічна операція вважається закінченою, незалежно від
кількості поставок, що були проведені за цим контрактом.
З урахуванням вищезазначеного, в разі проведення таких
поставок суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності до яких
застосовані спеціальні санкції, разова (індивідуальна) ліцензія
надається одна на всі часткові поставки, які здійснюються протягом
терміну дії ліцензії, в об'ємах та межах контракту, зазначених у
разовій (індивідуальній) ліцензії.
Щодо тимчасового вивезення/ввезення товарів
( Дія положень Листа у пункті "Щодо тимчасового вивезення/ввезення
товарів" розповсюджується також і на підприємства, до яких
застосована спеціальна санкція - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності, згідно з Листом Міністерства
економіки та європейської інтеграції N 50-28/2220
( v2220569-04 ) від 31.12.2004 )
Згідно з Митним кодексом ( 92-15 ) тимчасове ввезення
(вивезення) - митний режим, відповідно до якого товари можуть
ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної
території України з обов'язковим наступним поверненням цих товарів
без будь-яких змін.
Враховуючи визначення зовнішньоекономічної діяльності та її
видів, згідно зі ст.ст. 1, 4 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), тимчасове ввезення
товарів на митну територію України чи вивезення за межі митної
території України з обов'язковим наступним поверненням цих товарів
без будь-яких змін, що не пов'язане із взаємовідносинами
(встановленням або припиненням взаємовідносин) між суб'єктами
господарської діяльності не є зовнішньоекономічною діяльністю та
не потребує оформлення разової (індивідуальної) ліцензії.
В разі повернення суб'єктом господарської діяльності
(українським чи іноземним), до якого було застосовано спеціальні
санкції згідно зі ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), товарів, предметів, що були тимчасово
ввезені/вивезені на/з митної території України, митне оформлення
здійснюється без надання цим суб'єктом ЗЕД разової
(індивідуальної) ліцензії, незалежно від того, коли було здійснене
тимчасове ввезення/вивезення товарів, предметів на/з території
України - до чи після застосування спеціальних санкцій.
Тимчасове ввезення товарів на митну територію України чи
вивезення за межі митної території України, що виконується з метою
здійснення одного з видів зовнішньоекономічної діяльності,
визначених у ст. 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), або встановлення інших взаємовідносин між
суб'єктами господарювання, потребує оформлення разової
(індивідуальної) ліцензії суб'єктом ЗЕД до якого застосована
спеціальна санкція.
Зокрема, якщо тимчасове вивезення/ввезення товарів, предметів
з/на території України здійснюється під зовнішньоекономічний
контракт для надання послуги, яка підпадає під визначення одного з
видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених абзацом третім
та одинадцятим ст. 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), суб'єкт ЗЕД, до якого застосована
спеціальна санкція, повинен оформити в Мінекономіки разову
(індивідуальну) ліцензію на зовнішньоекономічну операцію,
визначену умовами контракту (тобто, на загальну вартість робіт
(послуг) експорт/імпорт яких здійснюється при тимчасовому
вивезенні/ввезенні товарів, предметів з/на території України під
зовнішньоекономічний контракт). При цьому, в п.8 ліцензії має бути
запис "експорт/імпорт послуг", а в п.п.6 та 7 визначена їх
загальна вартість. В пункті 21 "Особливі умови" разової
(індивідуальної) ліцензії має бути запис про назву товару, що
підлягає тимчасовому вивезенню/ввезенню, вказаний його код за
УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), заставна
вартість та кількість.
Щодо вивезення/ввезення давальницької сировини
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про операції з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
( 327/95-ВР ) при вивезенні/ввезенні з/на митної території України
давальницької сировини на переробку, право власності на
давальницьку сировину на кожному етапі її переробки, а також на
вироблену з неї готову продукцію належить замовнику. Тобто, право
власності не переходить від іноземного суб'єкта господарської
діяльності до українського (чи навпаки).
Ураховуючи викладене, при здійсненні зовнішньоекономічної
операції з давальницькою сировиною відбувається експорт або імпорт
послуг з переробки сировини і, відповідно, митне оформлення
здійснюється за умови надання суб'єктом ЗЕД, до якого застосована
спеціальна санкція, разової (індивідуальної) ліцензії Мінекономіки
на зовнішньоекономічну операцію з експорту/імпорту послуг (сума
якої дорівнює вартості переробки сировини).
При цьому в п.8 разової (індивідуальної) ліцензії
має бути проставлений запис "експорт/імпорт послуг",
в п.п.6, 7 вказана вартість переробки, а в п.21 - коди УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) на сировину та
виготовлену з неї готову продукцію, що вивозиться/ввозиться з/на
митної території України, її кількість, вартість згідно умов
контракту та фактичні відвантаження (якщо вони були зроблені
раніше).
Якщо розрахунки за послуги з переробки давальницької сировини
проводяться часткою сировини або готової продукції, то в п.8
ліцензії має бути зроблений запис "експорт/імпорт послуг", в
п.п.6, 7 зазначена вартість переробки, а на другому аркуші в
п.п.26, 27, 28 визначена кількість та вартість частки сировини або
готової продукції, що повинна відповідати вартості переробки. При
цьому, в п.п.21, 40 ліцензії мають бути вказані коди УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) на конкретну сировину
та готову продукцію, виготовлену з неї, що ввозиться або
вивозиться, її кількість та вартість згідно умов контракту. Також,
на підставі вантажних митних декларацій має бути зроблений запис
про фактичні відвантаження, якщо вони були проведені до надання
заявки на отримання разової (індивідуальної) ліцензії.
У разі вивезення суб'єктом підприємництва давальницької
сировини на переробку за межі України, разова (індивідуальна)
ліцензія на імпорт послуг має бути заповнена в зворотному порядку.
Один примірник оригіналу разової (індивідуальної) ліцензії
залишається в митній установі, що проводила оформлення вантажу.
Ввезення/вивезення гуманітарної допомоги
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про гуманітарну допомогу"
( 1192-14 ) "гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна
допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної
фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у
вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними
та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам
гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її
у зв'язку з соціальною незахищеністю, матеріальною
незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням
надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій,
епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф,
які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою
хворобою конкретних фізичних осіб".
Враховуючи вищенаведене, та беручи до уваги визначення
окремої зовнішньоекономічної операції, надане наказом Мінекономіки
від 17.04.2000 N 52 ( z0260-00 ), операції з ввезення/вивезення
гуманітарної допомоги не можуть бути віднесені до окремої
зовнішньоекономічної операції та не потребують надання разової
індивідуальної ліцензії.
Відповідно до ст. 5 Закону України "Про гуманітарну допомогу"
( 1192-14 ) визнання гуманітарною допомогою вантажів, коштів, у
тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг, а
також контроль за транспортуванням, отриманням, збереженням,
охороною, складуванням, розподілом, цільовим використанням,
обліком гуманітарної допомоги, підготовкою відповідної
статистичної звітності здійснює Комісія з питань гуманітарної
допомоги при Кабінеті Міністрів України.
Також відповідно до ст. 4 Закону України "Про гуманітарну
допомогу" ( 1192-14 ) до спеціально уповноважених державних
органів з питань гуманітарної допомоги, які мають право визнавати
гуманітарною допомогою вантажі, належать: комісія з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів
Автономної Республіки Крим; комісії з питань гуманітарної допомоги при обласних,
Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.
Таким чином, в разі, якщо спеціально уповноваженими
державними органами з питань гуманітарної допомоги визнано
гуманітарною допомогою вантажі, кошти, у тому числі в іноземній
валюті, виконані роботи, надані послуги, то митне оформлення цієї
гуманітарної допомоги, що ввозиться/вивозиться на/з митної
території України суб'єктом ЗЕД, до якого застосовано спеціальні
санкції згідно зі ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), здійснюється без надання митним органам
разової (індивідуальної) ліцензії.
Ввезення вантажів технічної та гуманітарної допомоги
відповідно до міжнародних урядових Угод про гуманітарне та
техніко-економічне співробітництво
У разі застосування до суб'єктів ЗЕД спеціальних санкцій,
передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) для здійснення ними зовнішньоекономічної
діяльності видається разова (індивідуальна) ліцензія у
відповідності до Положення про порядок видачі разових
(індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства
економіки України N 47 ( z0259-00 ) від 17.04.2000.
Згідно з вимогами зазначеного наказу, дія цього Положення
( z0259-00 ) поширюється на всіх суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності, до
яких застосовано індивідуальний режим ліцензування, незалежно від
їхніх форм власності і місця їх реєстрації. Якщо міжнародним
договором України встановлено інші правила, відмінні від
передбачених цим Положенням, застосовуються правила міжнародного
договору.
Ввезення вантажів міжнародної технічної допомоги на митну
територію України здійснюється на виконання міжнародних угод про
гуманітарне та техніко-економічне співробітництво.
Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15.02.2002 N 153 ( 153-2002-п ), ресурси та
послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються
донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки
України є міжнародною технічною допомогою (МТД).
Згідно з Положенням про Міністерство економіки України,
затвердженим Указом Президента від 23.10.2000 N 1159/2000
( 1159/2000 ), приналежність вантажу до МТД підтверджує
Мінекономіки.
Таким чином, якщо приналежність вантажу до МТД підтверджена
довідкою міністерства митне оформлення таких вантажів в разі
застосування спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) до
реципієнта або донора, здійснюється без надання до митного органу
разової (індивідуальної) ліцензії.
Щодо товарообмінних (бартерних) операцій
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" ( 351-14 ), товарообмінна (бартерна) операція у галузі
зовнішньоекономічної діяльності - це один з видів
експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або
договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата
експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі,
між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним
суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за
вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому
поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або
безготівковій формі.
Тому, при проведенні зовнішньоекономічної бартерної операції
митне оформлення здійснюється за умови надання суб'єктом ЗЕД, до
якого застосована спеціальна санкція, разової (індивідуальної)
ліцензії Мінекономіки на зовнішньоекономічну операцію з
експорту/імпорту товарів.
Якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності на момент
звернення за отриманням разової (індивідуальної) ліцензії не
розпочинав здійснення зовнішньоекономічної бартерної операції, в
першому аркуші ліцензії вказується конкретний обсяг і вартість
товару, що експортується, а на другому аркуші - що планується
імпортувати.
У випадку, коли у суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
контракт знаходиться на стадії виконання, тобто були здійснені
фактичні експортні або імпортні поставки товарів до застосування
режиму індивідуального ліцензування, разова (індивідуальна)
ліцензія оформлюється на обсяг продукції, що повинна бути
відправлена на експорт чи надійти за імпортом. При цьому, суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності надає Мінекономіки або
уповноваженому ним регіональному управлінню ЗЕЗ копії вантажних
митних декларацій, які засвідчують здійснення вказаних поставок
товарів. На підставі вантажних митних декларацій, які засвідчують
здійснення вказаних поставок товарів в п.21 або 41 ліцензії
оформленої Мінекономіки (в залежності від того, що було здійснено
раніше, експорт чи імпорт) має бути зроблений запис про фактичне
виконання контракту на момент отримання разової (індивідуальної)
ліцензії, тобто кількість та вартість раніше
експортованого/імпортованого товару та вказані номери вантажних
митних декларацій.
Оригінал разової (індивідуальної) ліцензії залишається в
митній установі, що проводила оформлення вантажу.
Щодо сторін зовнішньоекономічного контракту
та вантажоодержувача/відправника вантажу
В інших випадках у разі застосування спеціальної санкції до
українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або
іноземного суб'єкта господарської діяльності, які безпосередньо
виступають сторонами зовнішньоекономічного контракту, укладеного
відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), та на яких покладено
права і обов'язки по його виконанню, при проведенні
зовнішньоекономічної операції митне оформлення здійснюється за
умови надання разової (індивідуальної) ліцензії Мінекономіки на
зовнішньоекономічну операцію з експорту/імпорту товарів (робіт,
послуг).
За наявності матеріалів, що підтверджують передачу майнових
прав вантажоодержувачу/відправнику вантажу або проведення
розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, митне оформлення
вантажу необхідно проводити за наявності разової (індивідуальної)
ліцензії Мінекономіки.
У разі застосування спеціальної санкції до
вантажоодержувача/відправника вантажу, який не є стороною
зовнішньоекономічного контракту, митне оформлення товарів
здійснюється без надання митним органам разової (індивідуальної)
ліцензії.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України А.Березний
Заступник Голови Державної
митної служби України А.Войцещук
НПО "Поверхность"
(www.mdoffice.com.ua)вгору