Документ v_524342-07, поточна редакція — Прийняття від 20.01.2007

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Л И С Т
20.01.2007 N 11/4-15/524
Голові Громадської Ради
при Державній митній службі
України
Трусову С.І.

Шановний Сергію Івановичу!
Державною митного службою України розглянуто Ваш лист
стосовно поширення заборони надання відстрочок щодо термінів
сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за
податками і зборами (обов'язковими платежами) на застосування
платниками при імпорті товарів податкових векселів.
У відповідності до пункту 11.5 статті 11 Закону України "Про
податок на додану вартість" від 03.04.97 N 168/97-ВР ( 168/97-ВР )
платники ПДВ при імпорті товарів на митну територію України можуть
за власним бажанням надавати органам митного контролю податковий
вексель на суму податкового зобов'язання зі строком погашення на
тридцятий календарний день з дня його поставки органу митного
контролю.
Згідно з пунктом 1.16. статті 1 цього ж Закону ( 168/97-ВР )
податковий вексель - це письмове безумовне грошове зобов'язання
платника сплатити до бюджету відповідну суму коштів у порядку та
терміни, визначені цим Законом, що підтверджене комерційними
банками шляхом авалю, який видається платником на відстрочення
сплати ПДВ, що справляється при Імпорті товарів на митну територію
України.
Разом з цим, підпунктом 7 пункту 3 розділу II Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
оподаткування" від 30.11.2006 N 398-V ( 398-16 ) встановлено, що у
2007 році забороняється надання відстрочок щодо термінів сплати
податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками,
зборами (обов'язковими платежами), крім надання інвестиційного
податкового кредиту з податку на прибуток.
Відповідно до частини третьої статті 1 Закону України "Про
систему оподаткування" від 25.06.91 N 1251-XII ( 1251-12 ) ставки,
механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) і
пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або
змінюватися іншими законами України, крім законів про
оподаткування.
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань оподаткування" ( 398-16 ) є законом про
оподаткування і його норми в частині заборони відстрочок
поширюються на всі податки і збори (обов'язкові платежі), у тому
числі на ПДВ, встановлюючи виключення лише для інвестиційного
податкового кредиту з податку на прибуток.
У відповідності до статті 65 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2007 рік" від 19.12.2006 N 489-V ( 489-16 )
також заборонено у 2007 році надання відстрочок щодо термінів
сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за
податками, зборами (обов'язковими платежами).
При цьому, частиною другою статті 4 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) встановлено, що при здійсненні бюджетного
процесу в Україні положення нормативно-правових актів
застосовуються лише в частині, в якій вони не суперечать
положенням Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Кодексу та
закону про Державний бюджет України.
Слід також мати на увазі, що у минулому році статтею 66
Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" від
20.12.2005 N 3235-IV ( 3235-15 ) діяла заборона на здійснення
розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом
взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та
зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах.
Цією ж статтею Закону України "Про Державний бюджет України
на 2006 рік" ( 3235-15 ) було встановлено виняток для окремих
операцій, у тому числі для операцій по сплаті ПДВ при імпортуванні
на митну територію України товарів, а статтею 70 цього ж Закону
було заборонено надавати у 2006 році відстрочки термінів сплати
лише реструктуризованої заборгованості (недоїмки) суб'єктів
господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами).
На відміну від минулорічних законодавчих норм у поточному
бюджетному році такі виключення для застосування вексельної форми
розрахунку в бюджетному законодавстві відсутні.
З метою вирішення питання можливості застосування у поточному
році податкових векселів Держмитслужба листом від 28.12.2006 N
11/1-15/15017 звернулась до Кабінету Міністрів України, яким було
надано доручення від 11.01.2007 N 265/3/1-07 Міністерству
фінансів, Держмитслужбі, Державній податковій адміністрації та
Міністерству юстиції терміново опрацювати порушене питання та
надати узгоджені пропозиції.
На виконання вказаного вище доручення Кабінету Міністрів
України позиція Держмитслужби України була надіслана на адресу
Міністерства фінансів України листом від 15.01.2007 N 11/4-15/283
( v_283342-07 ) (копія додається).
У подальшому митне оформлення товарів буде здійснюватися
митними органами з урахуванням прийнятого Кабінетом Міністрів
України рішення.
З повагою,
Заступник Голови Служби О.П.Шейко
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaвгору