Щодо внесення змін у ліцензії на експорт та імпорт товарів
Мінекономрозвитку України; Лист від 03.03.20114201-25/368
Документ v_368731-11, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2011

                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Л И С Т
03.03.2011 N 4201-25/368
Державна митна служба
України

На лист Державної митної служби України від 15.02.2011
N 11/6-10.18/2517 (вх. Мінекономіки від 17.02.2011 N 07/20078-11)
щодо внесення змін у ліцензії на експорт та імпорт товарів у
зв'язку із набранням чинності 15.01.2011 Закону України від
21.12.2010 N 2829-VI ( 2829-17, 2829а-17, 2829б-17, 2829в-17,
2829г-17 ) "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф
України", яким затверджено нову редакцію УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), що побудована на основі
Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2007 року
Мінекономіки повідомляє.
Відповідно до статті 16 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) Мінекономіки здійснює
ліцензування експорту, імпорту товарів, переліки яких затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1183
( 1183-2010-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 рік".
Ліцензії на експорт товарів видаються за формою, затвердженою
наказом Мінекономіки від 09.09.2009 N 991 ( z0937-09, z0938-09 )
"Про порядок ліцензування експорту товарів". Ліцензії на імпорт
товарів видаються за формою, затвердженою наказом Мінекономіки від
14.09.2007 N 302 ( z1100-07, z1101-07 ) "Про затвердження
нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та
внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у
сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
Міністерстві економіки України".
У зв'язку з технічною неможливістю додатково зазначати у
ліцензіях на експорт та імпорт товарів одночасно з кодами УКТЗЕД
версії 2002 р у дужках коди УКТЗЕД версії 2007 р. до внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1183
( 1183-2010-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 рік", у
реквізиті 22 ліцензії на експорт товарів, у реквізиті 23 ліцензії
на імпорт товарів робиться запис: "Митне оформлення товарів
здійснювати за кодами згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), зазначеними у Законі України "Про Митний
тариф України" ( 2371-14 ) (із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України від 21.12.2011 N 2829-VI) ( 2829-17, 2829а-17,
2829б-17, 2829в-17, 2829г-17 ).
Просимо довести вищезазначене до відома митних органів та їх
структурних підрозділів.
Заступник Міністра В.Є.Мармазоввгору